Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

acceptere vigtigheden af registreringerne samt at være omhyggelig med at gennemføre dem. I enkelte

funktioner kan der være behov for at skrive små fejl- eller afvigelsesrapporter, som kræver, at man

mestrer skriftligt dansk og ved, hvordan rapporterne efterfølgende behandles, så man får noteret de

informationer, som er vigtige.

Som forholdene er i dag, er dokumentationsskemaer, arbejdsinstruktioner o.l. tilgængelige på dansk,

men på sigt kan engelsk, i endnu højere grad end det er tilfældet i dag, blive det dominerende arbejds-

for teknisk

sprog. I givet fald kan der være behov for et generelt løft af produktionsmedarbejderne inden

engelsk.

Som servicemontør udgør dokumentationen en større del af arbejdsdagen, end det er tilfældet for den

almindelige produktionsmedarbejder. Her er behovet for at kunne kommunikere skriftligt tilsvarende

større, både på dansk og engelsk – det sidste selvfølgelig ikke mindst, når arbejdet foregår i udlandet. På

nogle arbejdspladser arrangerer man sig således, at nogle montører får et større ansvar for

dokumentation end andre.

Tilsvarende indgår dokumentation som en central del af de faglærtes job i kvalitetskontrollen samt (i

mindre omfang) i udviklingsarbejdet. Her er der også større krav til edb-teknisk kunnen.

Øget automatisering?

Vindmølleindustrien er præget af tungt fysisk arbejde og dette er en af grundene til, at automatisering er

et tema hos en del af de virksomheder der indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Tilsvarende kan visse

problemer med at skaffe faglærte medarbejdere have været et incitament til at satse på automatisering.

Inden for fremstilling af nacelle-komponenter og tårne til vindmøller peger analysen på, at

virksomhederne forventer, at automatisering bliver mere udbredt. Dette kan betyde nye

kompetencebehov for de faglærte i forhold til at kunne betjene automationsudstyr, herunder at kunne

udføre programmering.

Omvendt viser resultaterne af spørgeskema-undersøgelsen og de kvalitative interviews, at automatisering

ikke forventes at have nogen væsentlig indflydelse på fremstilling af vinger, montage af vindmøller samt

service/vedligehold af vindmøller. Derfor vil automatisering i forhold til disse områder mest være i form af

hjælpeværktøjer, bl.a. for at mindske tunge løft. Ud over at man som medarbejder skal instrueres i at

betjene de konkrete, typisk ikke teknologisk avancerede værktøjer, stiller dette ikke særlige krav til de

faglærtes kompetencer.

For montage og -vingedelen kan den begrænsede brug af automatisering i et vist omfang forklares med,

at produktionen af vindmøller i de seneste mange år har været præget af en løbende udvikling af

møllernes størrelse. Dette har hindret effektivisering via automation, da det kræver en vis form for

standardproduktion for at være rentabel. 38

Helhedsforståelse – for at styrke faglighed og mening

Uanset delbranche efterspørger virksomheder og til dels også medarbejdere en øget viden blandt

medarbejderne om, hvad det er for et samlet produkt de leverer, og hvad de er en del af - en styrket

38 Erhvervsbladet den 30-10-2008 ”Vindmølleproducenterne vil bruge samlebånd”

44

More magazines by this user
Similar magazines