Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

forståelse for hele værdikæden fra de enkelte dele til vindmøllen produceres, til den er samlet, i drift og

leverer strøm ude hos kunderne. Det kan i første omgang bidrage til at skabe et vist overblik over,

hvordan ens eget arbejde som medarbejder indgår i helheden, og hvilke problemer det kan skabe for

andre dele af ’produktionen’ samt for kunder og slutbrugere, hvis man ikke udfylder sin rolle tilfredsstillende.

Et overblik, der kan være med til at styrke fagligheden. Endvidere kan det, set fra

virksomhedernes perspektiv, være med til at fastholde medarbejdere, fordi de kan se sig selv som en del

af en industri, der gør noget godt for miljøet. Arbejdet kommer til at fremstå menings- og værdifuldt.

Det handler således både om øget viden om produktet, hvad en vindmølle består af, og om

produktionsprocessen. Fremstillings- og montageopgaver i vindmølleindustrien bliver i stigende grad

procesorienterede, dvs at de indgår i et samlet flow hvor evne til samarbejde og koordinering med

trinnene før og efter i processen er afgørende kompetencer for medarbejderne.

Kundekontakt vil fylde mere for servicemontører

Kontakt til kunder, forstået som ejere af vindmøller, har fået stigende betydning i servicemontørers

arbejde de seneste år og denne tendens vil fortsætte. På service/vedligeholdområdet opererer der stadigt

flere mindre, uafhængige virksomheder, der bl.a. fungerer som underleverandører til producenterne. En

konkurrenceparameter for dem er bl.a. god kundepleje. At kunne snakke med mølleejerne, kunne

besvare spørgsmål om møllernes stand og om hvilke serviceopgaver og justeringer der varetages, er

således en vigtig del af servicemontørernes arbejde. Det kræver kommunikative og pædagogiske

kompetencer samt tilstrækkelig viden om de enkelte dele i møllen til at kunne forklare andre hvad man

gør og hvorfor. Kontakten omfatter dog primært de mindre mølleejere – større kunder som elselskaber

kommunikerer typisk med centrale enheder (key account o.l.) i virksomhederne frem for den enkelte

servicemontør.

Hvor servicevirksomhederne fungerer som underleverandører, indgår montører også i dialog med de

direkte kunder, vindmølleproducenterne. De har en vigtig dokumentationsforpligtelse som også omfatter

videregivelse af informationer og erfaringer om systematiske fejl o.l.

I modsætning til servicemontørerne har faglærte medarbejdere i produktionen typisk ikke kontakt til

kunder og leverandører. Medarbejdere beskæftiget med retrofit kan dog i et vist omfang have dialog med

aftagere/kunder, typisk fra energiselskaber, om eventuelle mindre justeringer og tilretninger på de

færdige emner.

Tværfagligt samarbejde

Medarbejdere i nacelle-montage og servicemontører arbejder allerede i dag i et vist omfang sammen på

tværs af fag. Servicemontører kører sammen parvis og parrene er så vidt muligt sammensat af en

elektriker/el-fagligt kvalificeret og en fra de ’sorte’ fag (smed, mekaniker, industritekniker o.l.). De har

hver deres spidskompetencer, men løser også en række af de samme opgaver. I nacelle-montagen står

elektrikere og smede/mekanikere/industriteknikere side om side og kan være del af samme team, men

funktionerne er i praksis ofte opdelt, så nogle primært varetages af den ene gruppe, andre primært af

den anden. For begge områder gælder det, at medarbejderne skal have indblik i og respekt for hinandens

faglighed for at kunne få hverdagen til at fungere.

45

More magazines by this user
Similar magazines