Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

I det omfang prototypearbejdet måtte komme til at fylde mere på virksomhederne fremover, bliver

behovet for tværfagligt samarbejde endnu større og vil også omfatte teknikergrupper og ingeniører. Det

vil i givet fald, for nogle af medarbejderne, være nye funktioner og fagligheder, som de skal have indblik

i, for at kunne få et samarbejde til at fungere.

Planlægning

De faglærte medarbejdere i de udførende funktioner deltager typisk ikke meget i den overordnede

planlægning af arbejdet. Den varetages gerne af planlægningsafdelinger, hvor faglærte medarbejdere dog

også kan være placeret. Til gengæld deltager medarbejderne i den løbende planlægning og justering, og

virksomhederne, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, har en forventning om, at dette vil tage til de

kommende år. I produktionen er arbejdet efterhånden så velbeskrevet og takttider så faste – bl.a. efter

indførelse af lean - at de ’almindelige’ medarbejdere kun i begrænset omfang indgår i planlægning. De

skal dog kunne tilrettelægge deres eget arbejde inden for de angivne takttider.

Til gengæld er de kolleger, der deltager i leanarbejde, involveret i løbende justering af planer og

ændringer forårsaget af opståede problemer, hasteordrer o.l. Det kræver et mere indgående kendskab til

planlægningssystemer og –praksis, mens deres kolleger kan ’nøjes’ med en vis viden om de

forudsætninger, som planlægningen foregår ud fra samt eventuelt de systemer, som anvendes (lean, SAP

mv).

Servicemontørerne fungerer mere uafhængigt i hverdagen, fordi deres arbejde fysisk foregår ude ved/i

vindmøllerne. Også her er planlægningsafdelinger ansvarlige for den overordnede planlægning, men

opstår der behov for justeringer på grund af uforudsete problemer e.l., klarer de enkelte montører typisk

dette selv. Her kræves et godt overblik og en evne til at kunne estimere omfang af og gennemføre

fejlfinding og -retning. De skal bl.a. kunne give tilbagemeldinger til kontoret om hvor lang tid det tager at

håndtere opståede situationer.

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhedsspørgsmål fylder meget i vindmølleindustrien. Som medarbejder skal man typisk gennemgå

forskellige sikkerhedskurser for at kunne arbejde i branchen – særligt som montør beskæftiget med

opsætning eller service/vedligehold af vindmøller. Det er en konkurrenceparameter at have styr på

sikkerheden og derfor også vigtigt, at medarbejderne tager sikkerhedsforskrifter alvorligt, så ulykker

undgås. Det er således centralt som medarbejder at kunne passe på sig selv og samtidig sørge for ikke at

bringe kolleger i fare gennem sin adfærd. Det kræver et godt kendskab til de arbejdsopgaver, der indgår i

varetagelse af eget og nærmeste kollegers job.

Arbejdet i vindmøllebranchen er desuden hårdt fysisk arbejde, hvor man efter montørernes egne udsagn

typisk ’ikke bliver gammel’. Det er også derfor vigtigt at kunne tage vare på sig selv, kende til

ergonomiske forholdsregler samt have adgang til hjælpeudstyr mv.

46

More magazines by this user
Similar magazines