Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

2. Projektets formål og metode

2.1 Formål med projektet

Vindmølleindustrien – skaber vækst og udvikling nye kompetencebehov?

Bæredygtig energifremstilling og -udnyttelse står meget højt på den politiske dagsorden i disse år, og tal

fra Danmarks Statistik viser, at fremstillingen af energiteknologi og -udstyr er et af de områder, som

oplever den største eksportmæssige vækst 1 . Fremstillingen af energiteknologi og –udstyr fremstår

således som en branche, der i høj grad er præget af stor vækst og udvikling.

Erhvervsuddannelsessystemet har en vigtig rolle i forhold til at støtte op om denne vækst og udvikling,

idet adgangen til velkvalificerede medarbejdere er afgørende for de danske virksomheders

konkurrencekraft. Det overordnede formål med denne analyse er derfor at belyse, om den teknologiske

og markedsmæssige udvikling inden for energifremstilling og -udstyr betyder, at der skabes nye jobtyper,

som stiller krav om nye uddannelsestilbud i erhvervsuddannelsessystemet.

Projektets analytiske fokusområde

For at kunne præsentere en dybdegående analyse af dette overordnede analysespørgsmål er

vindmølleindustrien udvalgt som case. Vindmølleindustrien 2 omfatter vindmøllefabrikanter, samt de

virksomheder som i et væsentligt omfang leverer komponenter, service og rådgivning i forhold til en eller

flere områder af vindmølleproduktionens værdikæde. Ud af den samlede eksport af energiteknologi og -

udstyr udgør vindkraft den største kilde til stigningen i eksport af dansk energiteknologi. Det vurderes, at

omkring 2/3 af den danske eksport af energiteknologi vedrører vindkraft 3 . Vindmølleindustrien er da også

solidt forankret i Danmark, som igennem mange år har været et af de førende lande inden for udviklingen

af vindteknologi.

Det er således vindmølleindustrien og udviklingen i dens kompetencebehov, der er det primære

fokusområde i projektets analyser. Projektet vil ud fra de konkrete analyser konkludere på, hvorledes de

faglærte jobtyper har udviklet sig i vindmølleindustrien og hvad det betyder for de faglærtes

kompetencebehov.

Projektets resultater vil bl.a. blive fremlagt for de relevante faglige udvalg, som herefter står for den

politiske behandling, vurdering og operationalisering af resultaterne i forhold til en eventuel justering af

de enkelte erhvervsuddannelser.

Det er forventningen, at projektets metodiske design og de erfaringer, der opnås med disse, udover at

skabe empirisk viden om vindmølleindustriens faglærte jobtyper, kan bidrage til udviklingen af et mere

overordnet metodekoncept for analyse af kompetencebehovet i andre vækstbrancher bl.a. inden for

fremstilling af energiteknologi og -udstyr.

1 DI energibranchens energierhvervsanalyse november 2008 http://energi.di.dk/Statistik

2 Der findes ikke en fast definition på vindmølleindustrien. Denne valgte definition baserer sig på den afgrænsning,

som brancheorganisationen ”vindmølleindustrien” bruger. Se http://www.windpower.org/da/about.htm

3 DI energibranchens energierhvervsanalyse november 2008 http://energi.di.dk/Statistik

3

More magazines by this user
Similar magazines