Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

6. Referencer

Metodebilag vedlagt

Referencer i rapporten

• DI energibranchens ene rgierhvervsanalyse november 2008 http://energi.di.dk/Statistik

• http://www.windpower.org

• Vindmølleindustriens Branchestatistik 2008

• Ingeniøren 07.11-2008: ”Vestas: Fremover vil vi klart vokse mest i udlandet”

• Jyske Vestkysten Erhverv, 03.02-2009 ”Siemens fyrer 400”

• Erhvervsbladet den 30-10-2008 ”Vindmølleproducenterne vil bruge samlebånd”

• Poul Houman Andersen og Ina Drejer (2006), Danmark som Wind Power Hub – mellem

virkelighed og mulighed, Vindmølleindustrien

• Ole Thybo Thomsen, AAU(2007): ”Vindmøllevinger – design og materialer”, materiale til

Dansk Selskab for Vindenergi konference ”Danmark som vindkraftlaboratorium”, 25-

27.april

2007 – http://www. vindselskab.dk/media(1642,1030)/16_ole.pdf

• Faktablad T6: service på vindmøller, Danmarks Vindmølleforening,

http://www.dkvin

d.dk/fakta/pdf/T6.pdf

• Henrik Stiesdal, Siemens (2007), ”Den teknologiske udvikling - nyt siden 2000 og et bud

på udviklingen de næste fem år”, materiale til Dansk Selskab for Vindenergi konference

”Danmark som vindkraftlaboratorium”, 25-27.april 2007 – se

http://www.vindselskab.dk/media(1618,1030)/10_henrik.pdf

Baggrundsmateriale for rapporten

• Rapport fra Megavind (2008). ”Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft”

• Tage Dræby og Per Lading (2007), ”Forsknings- og videnscenter for komponenter og

systemer i vindmøller”, rapport fra forprojekt

• Offshore Center Danmarks hjemmeside: www.offshorecenter.dk

• Global Wind Energy Council (2007), Global Wind 2007 Report

• Faktablad P4: “Vindmøller på havet”, Danmarks Vindmølleforening

• Berlingske 4.september 2008: ”Ny banebrydende teknologi til vindmøller”

• Artikler fra Ingeniøren

• Materiale fra Dansk Selskab for Vindenergi konference 22.-23. maj 2008 se http://risoeforms.risoe.dk/vindselskab/foredrag2008.htm

:

o Christian Kjær, European Wind Energy Association (2008), ”EU’s klima- og

energipakke – Europa på vej mod 2020”

o Kurt E. Thomsen, Gaoh Offshore (2008), ”Transport og montage af offshore

vindmøller”

o Hanne Jersild, Vindmølleindustrien (2008). ”Hvordan fastholder vi Danmark som

vindkraftcentrum?”

o Birger T. Madsen, BTM Consult (2008), ”De nye markeder – Hvad sker der i

Asien?”

• Materiale fra Vindtræf 1. november 2008, se

http://www.dkvind.dk/arrangementer/tidligere/011108_vind traef/ss_service.pdf:

o Strange Skriver, Teknisk konsulent Danmarks Vindmølleforening” Service og

vedligeholdelse af vindmøller”

51

More magazines by this user
Similar magazines