Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Metodebilag

BAGGRUND FOR PROJEKTET .......................................................................................................................................... 52

ANALYSEMÆSSIGE AFGRÆNSNINGER ............................................................................................................................ 55

Udviklingsteser ......................................................................................................................................................... 55

Vindmølleindustrien og dens underbrancher................................................................................................... ......... 56

Erhvervsuddannelsesniveauet i vindmølleindustrien................................................................................................ 59

METODEVALG OG PROJEKTPLAN ................................................................................................................................... 60

Analysemetoder................. ........................................................................................................................................ 60

Projekt plan ............................................................................................................................................................... 60

Skem atisk analyseoversigt .......................................................................................................................................... 1

Baggrund for projektet

I det følgende afsnit gives en kort beskrivelse af de bagvedliggende betragtninger, som førte

frem til formuleringen af projektets formål og analysespørgsmål.

Bæredygtig energifremstilling og -udnyttelse står i disse år meget højt på den politiske

dagsorden. I februar 2008 besluttede Folketinget, at andelen af vindenergi skal hæves fra 20

pct. af den samlede energiproduktion til 27,5 pct. i 2012. Derudover ruster Danmark sig til

afholdelse af klima-topmødet i 2009, og mange danske virksomheder har i dag stor succes

med at udvikle og sælge energiteknologi og -udstyr til udlandet. Den politiske bevågenhed på

energiområdet har sandsynligvis haft en afsmittende effekt på hastigheden og omfanget,

hvormed danske virksomheder har øget eksporten på dette område.

Data fra Danmarks Statistik bekræfter dette billede. De nyeste data viser, at væksten i

eksporten af energiteknologi fra 2006 til 2007 var på 8 pct. mod kun 2 pct. for vareeksporten

som helhed. Endvidere viser dataene, at eksporten af energiteknologi og -udstyr er tredoblet

inden for de sidste ti år.

52

More magazines by this user
Similar magazines