Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

300

Eksport af energiteknologi- og udstyr

Indeks, 1997 = 100

250

200

Energiteknologi- og udstyr

150

100

Samlet vareeksport

50

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figur 1:

Kilde: Eurostat (Comext)

Den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for fremstilling af energiteknologi og -

udstyr betyder, at der sandsynligvis skabes nye jobtyper, som stiller krav om nye

uddannelsestilbud i erhvervsuddannelsessystemet.

Denne undersøgelses overordnede formål er at belyse, hvor i disse nye jobtyper og tilhørende

kompetencebehov består.

Valg af analytisk branchefokus – vindmølleindustrien

Ifølge Energiindustrien under DI kan energiteknologi og -udstyr inddeles i tre hovedgrupper:

1. Teknologier til intelligent energi

2. Teknologier til fremstilling af vedvarende energi

3. Teknologier til forbedret energieffektivitet

Vindmølleindustriens produkter hører under gruppe nr. 2 ifølge denne opdeling. I denne gruppe

indgår teknologier til fremstilling af følgende typer af vedvarende, bæredygtig energi:

• Vindenergi

• Biomasse energi

• Bioethnanol

• Solenergi

• Brændselsceller

• Hydro- og bølgeenergi

• Geotermisk energi

Eksporten af vindmølleindustriens slutprodukt (vindmøller) udgør i dag den største

enkeltstående eksportomsætning inden for energiteknologi og -udstyr. Den hastige vækst i

eksport af vindmøller, sammenholdt med den hastige udvikling i vindmølleteknologi, har

væsentligt ændret værdikæden for vindmølleindustrien inden for de seneste 10 år.

Den markedsmæssige

og teknologiske udvikling inden for vindmølleindustrien samt deraf

følgende ændringer i værdikæden kan illustreres med følgende figurer:

53

More magazines by this user
Similar magazines