Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Figur 4: Vindkraftindustriens værdikæde før og nu (Kilde: Danmark som Wind Power Hub,

Vindmølleindustrien 2006)

Som det fremgår af figurerne har vindmølleindustrien gennemgået voldsomme forandringer som følge af

hastigheden i udviklingen inden for markedet og teknologien. Vindmølleindustrien er i dag solidt forankret

i Danmark og beskæftiger mere end 20.000 mennesker (vindmølleindustriens branchestatistik på

www.windpower.org).

På baggrund af dette vurderes det som hensigtsmæssigt at vælge vindmølleindustrien som case i forhold

til opnåelse af undersøgelsens overordnede målsætning om at afdække sammenhængen mellem den

teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for fremstilling af energiteknologi og -udstyr og

fremkomsten af nye jobtyper inden for områdets delbrancher.

På baggrund af disse betragtninger blev der formuleret følgende analysespørgsmål for dette projekt:

Resulterer udviklingstendenser inden for vindmølleindustrien i ændrede jobtyper og

kompetencebehov på erhvervsuddannelsesniveau?

Analysemæssige afgrænsninger

Udviklingsteser

Tilrettelæggelsen af projektet bygger på en række antagelser om vindmølleindustrien, som er

formuleret på baggrund af projektteamets forudgående kendskab til vindmølleindustrien og

lignende brancher. Den første af disse antagelser er, at følgende fire parametre i særlig grad er

afgørende

for udviklingen inden for vindmølleindustriens jobområder og kompetencebehov:

• Teknologi

55

More magazines by this user
Similar magazines