Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Type af komponentproduktion

1. Komponenter, som fremstilles af

vindmøllefabrikanterne selv

2. Komponenter, der udvikles og

produceres af underleverandører på

baggrund af fabrikanternes

kravsspecifikationer

Komponentdele

Vinger (insourcet hos danske vindmøllefabrikanter)

Tårne (kun delvist insourcet)

Styresystemer (kun delvist insourcet)

Kølesystemer

Elektriske systemer

Generatorer

Gearbokse

Varmevekslere

Hydrauliske systemer

Mekaniske komponenter

Oliesystemer

Tårne og dele heraf

Styresystemer

Vinger (til udenlandske vindmøllefabrikanter)

3. Standardkomponenter, som er

katalogvarer, som ikke er udarbejdet efter

kravspecifikationer fra vindmølleindustrien

Skruer

Bolte

Kabler

- og meget andet

Ud af alle disse forskellige komponenter er det produktionen af vinger, tårne og styresystemer

samt de komponenter til møllernes naceller, der fremstilles af underleverandører på baggrund

af fabrikanternes kravsspecifikationer, samlet betegnet som ”nacelle-komponenter”, som er

mest unik for vindmøllebranchen. Det er således mest sandsynligt, at produktionen af disse

komponenter indeholder jobprofiler og dertil hørende kompetencebehov, som er særlige for

vindmølleindustrien. Derfor blev disse udvalgt til at indgå i analysens genstandsfelt.

De ovenfor beskrevne metodiske og analytiske overvejelser betød, at projektet i for-analysen

ændrede analytisk fokus som følge af ny empirisk viden. Ændringerne er gengivet i følgende

figur:

58

More magazines by this user
Similar magazines