Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Casestudierne – fokusering på dybde

På baggrund af foranalysen og spørgeskemaundersøgelsen stod det klart, at narcelle-montage

og service/vedligehold af de opstillede vindmøller er de områder af vindmølleindustrien, hvori

der dels er flest faglærte ansat og dels findes de jobområder, som er mest særlige for

vindmølleindustrien. Derfor blev disse to områder udvalgt som fokusområder for de kvalitative

interview. Der blev foretaget dybdegående kvalitative interview på i alt 4 virksomheder, hvor

man på hver virksomhed interviewede flere personer fra både ledelsen og

medarbejdergruppen.

På baggrund heraf er der blevet udarbejdet to case-beskrivelser af en typisk jobprofil inden for

henholdsvis narcelle-montage og montørarbejdet

inden for service/vedligehold.

63

More magazines by this user
Similar magazines