Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Skematisk analyseoversigt

Skematisk kan den gennemførte analyse opstilles på følgende måde:

Tabel 1: Udvalgte delbrancher/delområder og empiriske analyser i projektet

Delbranche

Fremstilling af

komponenter til

vindmøller

Analysens

fokusområder inden

for delbranchen

Fremstilling af

styresystemer til

nacellen

Empiriske analyser

Besøg på en produktionsenhed

Semi-struktureret interview med tillidsrepræsentant

For – og

slutmontage af

naceller

(vindmøllehuse)

Opsætning,

service og

vedligehold af

vindmøller

Vingeproduktion

Fremstilling af nacellekomponenterF

41

F

Fremstilling af tårne og

dele heraf

Hele området

Hele området, undtaget

planlægning og

logistikdelen

Besøg på en produktionsenhed

Semi-struktureret interview med produktionsleder

Semi-struktureret interview med uddannelseschef på

erhvervsskole

Telefonisk interview med produktionsteknisk chef

Interview med personer med branchekendskab

Deltagelse i introducerende kursus vedr. fremstilling af

vindmøller med deltagelse af medarbejdere fra

underleverandørvirksomheder

Spørgeskemaundersøgelse besvaret af 8 virksomheder

Besøg på en produktionsenhed

Semi-strukturerede interview med tillidsrepræsentant

Spørgeskemaundersøgelse besvaret af 4 virksomheder

Besøg på to produktionsenheder

Semi-strukturerede interviews med to

tillidsrepræsentanter og en rekrutteringsansvarlig

Spørgeskemaundersøgelse besvaret af 4 virksomheder/

afdelinger

Kvalitative interviews med hhv. tillidsrepræsentant, leder

og to medarbejdere på to produktionsenheder

Interview med personer med branchekendskab

Spørgeskema-undersøgelse besvaret af 9

virksomheder/afdelinger

Kvalitative interviews med hhv. tillidsrepræsentant, leder

og to medarbejdere på to servicemontør-afdelinger

41 Her blev kun fokuseret på fremstilling af de nacelle-komponenter, som er unikke for vindmølleindustrien, jf. bilag 1

1

More magazines by this user
Similar magazines