Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

• Der blev udsendt spørgeskema til i alt 33 virksomheder/afdelinger med produktion inden for

vindmølleindustri og endvidere blev der udsendt et separat spørgeskema til 11

virksomheder/afdelinger med service-montør opgaver

Gennemførelse af spørgeskema-undersøgelsen

• I begge spørgeskemaer var svarprocenten over 50 %, hvilket var tilfredsstillende

• Frafaldsanalyse viste, at dem som ikke svarede, begrundede det med manglende tid

• Den lille population i spørgeskema-undersøgelsen betyder dog, at resultaterne primært skal læses

som indikationer og tendenser frem for resultater, som kan ekstrapoleres til at gælde for hele

populationen

Spørgeskema til virksomheder med produktion:

• Spørgeskemaet bestod af en generel del, som blev besvaret af alle virksomheder, og en specifik del,

som rettede sig til virksomhedens kerneområder, der blev defineret som hhv. tårnfremstilling,

fremstilling af nacelle-komponenter samt for– og slutmontage af naceller og nav

• 4 virksomheder/afdelinger besvarede spørgeskemaet vedr. tårnfremstilling

• 8 virksomheder/afdelinger bevarede spørgeskemaet vedr. fremstilling af nacelle-komponenter

• 4 virksomheder/afdelinger besvarede spørgeskemaet vedr. for – og slutmontage af naceller og nav

• Det blev ved gennemførelsen af spørgeskema-undersøgelsen sikret, at begge de store danske

vindmøllefabrikanter deltog og besvarede spørgeskemaet, da deres svar vurderes at være væsentlig

for de samlede resultater.

• Svarprocenten på spørgeskemaet blev 51 %

Spørgeskema til virksomheder med service-montør opgaver:

• Der blev udformet et separat spørgeskema til dette område, fordi de relevante spørgsmål og

udviklingstendenser vurderes at være anderledes her end for virksomheder med produktion til

vindmølleindustrien

• Svarprocenten på spørgeskemaet blev 56 %

Kvalitative interviews og konkretisering af udviklingstendenser:

• Foranalysen og spørgeskemaundersøgelsen viste, at de primære arbejdsområder for faglærte

medarbejdere inden for vindmølleindustrien både nu og i den nærmeste fremtid er henholdsvis

nacelle-montage og service og vedligehold af vindmøller. Derfor blev disse to områder udvalgt som

særlige fokusområder for uddybende kvalitative interviews på fire virksomheder

• På hver virksomhed blev der gennemført kvalitative interviews med medarbejdere, ledere og

tillidsrepræsentanter

• Resultaterne fra disse interview er blevet omsat til to case-beskrivelser af en jobprofil for henholdsvis

en montagemedarbejder inden for montage af naceller og nav og en vindmøllemontør inden for

opsætning og service/vedligehold. Endvidere indgår resultaterne af interviewene i projektets andre

analyseresultater

Udarbejdelse af projektrapport og formidling

• Der har været udarbejdet en samlet bearbejdning af de indhentede informationer fra de kvalitative og

kvantitative undersøgelser

6

More magazines by this user
Similar magazines