Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

• Der blev primo januar 2009 afholdt et seminar for relevante repræsentanter fra de faglige udvalg,

erhvervsskoler og folk med branchekendskab, hvor analysens foreløbige resultater blev præsenteret.

Seminaret blev afholdt i samarbejde med konsulentvirksomhederne Oxford Research og Brøndum &

Fliess

• Indsendelse af den færdige projektrapport med anbefalinger til Undervisningsministeriet ultimo

februar 2009

2.2.2 Udvikling af metodekoncept

Metodevalget i denne analyse bygger på et metodekoncept udviklet i 2007/2008 af Industriens

Uddannelser i samarbejde med konsulentvirksomheden KUBIX. Metodekonceptet kan findes på

Industriens Uddannelsers hjemmeside på adressen www.industriensuddannelser.dk 5 .

Konceptet beskriver en handleplan for udarbejdelse af brancheprofilanalyser til afdækning af

uddannelsesbehov, bestående af nedenstående elementer, samt en vejledning til hvordan disse

analyseelementer kan gennemføres:

• Foranalyse

• Fokusgruppeinterview

• Elektronisk spørgeskemaundersøgelse

• Brancheprofilanalyse

• Operationalisering af analyse til konkrete uddannelsesmål

En del af målet med dette projekt var at afprøve dette metodekoncept i forhold til analysen af

brancher inden for fremstillingen af energiteknologi og –udstyr og videreudvikle

metodekonceptet, som følge af de erfaringer afprøvningen giver.

En af de metodiske erfaringer, som er opnået i dette projekt, er, at analyse af en meget

differentieret branche som vindmølleindustrien, hvor den eksisterende tilgængelige information

om branchens produktionsformer og jobprofiler ikke er særlig veludbygget, kræver et meget

stort forarbejde i form af en overordnet kortlægning af branchen forud for undersøgelse af

mere konkrete uddannelsesbehov.

Denne opgave har vist sig mere tidskrævende en forventet i formuleringen af nærværende

projekt. Det har betydet, at analysens resultater har karakter af en overordnet beskrivelse af

vindmølleindustrien og dens kompetencebehov frem for detaljerede beskrivelser af

kompetencebehov inden for enkelte uddannelsesområder. Analysen udgør dermed et godt og

nødvendigt grundlag for eventuelle yderligere undersøgelser af konkrete justeringsbehov i

forhold til de enkelte erhvervsuddannelser. Rapportens resultater kan således anvendes af de

faglige udvalg og andre aktører inden for vindmølleindustrien som relevant input i forbindelse

med den løbende udvikling og revision af uddannelserne.

5 Anvende søgeordet ”IU-behovsanalyseprojekt” i søgefeltet øverst på siden

7

More magazines by this user
Similar magazines