Procesoperatør - 3F

industriensuddannelser.dk

Procesoperatør - 3F

proces

operatør

uddannelsen


Hvad er en

procesoperatør?

Uddannelsens

opbygning

Procesindustrien i Danmark er midt

i en rivende udvikling. Der er meget

fokus på at udvikle nye teknologier,

og på at have en miljøvenlig

og konkurrencedygtig produktion. I

mange virksomheder er produktionen

blevet avanceret og højteknologisk.

Råmaterialer bliver bearbejdet

i et lukket system, hvor produkterne

fremstilles gennem fysiske og kemiske

processer i automatiserede anlæg,

som tit kører døgnet rundt. Det

er derfor vigtigt at kontrollere og

overvåge produktionen hele tiden.

Det er her, procesoperatøren kommer

ind i billedet.

Procesoperatøren:

• styrer produktionen via computer og styringssystemer

• foretager kontrolmålinger og udtager prøver

• sørger for, at dokumentationen er i orden

• opdager afvigelser og griber ind i tide

• finder og retter eventuelle fejl

• vurderer kvaliteten af det færdige produkt

• vedligeholder det tekniske anlæg

• kontrollerer råvarer

• styrer energiforbruget

• sætter sikkerhed foran alt andet

Grundforløb

U

ddannelsen tager 4 år, hvor du

skiftevis er på skole og i praktik. Når

du uddanner dig til procesoperatør,

får du teori på skolen og afprøver

den i praksis i virksomheden. Når

Uddannelsesforløbet kan se sådan ud:

Du har også mulighed for at indgå en

uddannelsesaftale som procesoperatør

med en HTX-påbygning, som

giver et samlet uddannelsesforløb

på 5 år. Her får du sammen med

svendebrevet som procesoperatør,

også en HTX-eksamen.

Denne kombination henvender

sig først og fremmest til elever,

du er lidt over halvvejs i uddannelsesforløbet,

er du blevet procesarbejder,

og hvis du tager det sidste halvandet

år med, bliver du uddannet

procesoperatør.

Hovedforløb

Procesoperatør

Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole

20 uger 5 uger 7 uger 5 uger 5 uger 7 uger 6 uger

der ønsker et højt fagligt og alment

niveau, og som eventuelt ønsker at

tage en videregående uddannelse.

Uddannelsesforløbet foregår som

en vekseluddannelse mellem skolen

EUC-Lillebælt og en virksomhed.

Skolen er klar med råd og vejledning

til dig, hvis du skulle være interesseret.


merit

det skal du lære

i praktikken

h

vis du har bestået en studentereksamen,

HF, eller HTX eller har andre

kompetencer, som kvalificerer dig til uddannelsen

som procesoperatør, kan du i

samråd med skolen søge om at få nedsat

din læretid.

Hvis du i forvejen har erfaringer og

noget grunduddannelse, er der ingen

grund til at begynde forfra. Hvis du

har arbejdet inden for procesindustrien

i flere år og har gode kundskaber

i dansk, engelsk og matematik,

vil du kunne tage uddannelsen til

procesoperatør på kortere tid. Også

her veksles mellem skole og praktik.

Det kræver en koncentreret indsats

i skoleperioderne med lektier.

Det kan derfor være en fordel at

vælge en skole med overnatningsmulighed.

Det giver mere tid til lektier

på hverdage og lektiefri weekender

med familie og venner.

Uddannelsens

indhold

procesoperatøren har mange forskellige

arbejdsopgaver - derfor er

uddannelsen bygget op, så du får en

bred og praktisk baggrund sammen

med den teori, du har brug for. Når

du uddanner dig til procesoperatør,

får du teori på skolen, og afprøver den

i praksis i virksomheden. På skolen

arbejder du også med projekter, der

giver praktisk erfaring.

Mens du er i praktik, skal du afprøve og bruge

den teori, du har fået på skolen. Du lærer at:

• styre, overvåge og gribe kontrollerende ind

• udskifte komponenter og moduler som printkort,

pumper og ventiler

• udarbejde rapport om afvigelserne

• tage prøver og tjekke kvaliteten af råvarer og produktet

• vedligeholde, smøre, justere og rengøre procesanlægget

• indgå i samarbejde med kolleger og andre faggrupper


det skal du lære

på skolen

På skolen har du almindelige skolefag

som matematik, dansk, engelsk,

kemi og fysik. Skolerne har også

produktionsudstyr til undervisningsbrug.

Du lærer, hvordan produktionsanlæg

er bygget op og fungerer. Du

lærer at styre, regulere og overvåge,

og du lærer om råvarer, kvalitetskontrol

og meget mere.

En stor del af undervisningen foregår

i grupper og med projektarbejde.

svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som er delt op

i en praktisk og en teoretisk del.

Reglerne og alt

det praktiske

Godkendelse til praktikvirksomhed

For at en virksomhed skal kunne

bruges som din praktikvirksomhed,

skal den først godkendes. På www.

industriensuddannelser.dk kan virksomheden

finde et godkendelsesskema

klar til brug.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen, og din

praktikvirksomhed får refusion fra

AER i skoleperioderne. Spørgsmål

om overenskomst kan besvares af

din 3F-afdeling. Virksomheden kan

kontakte DI for mere information.

GVU

Det er også muligt at uddanne sig til procesoperatør gennem

grunduddannelse for voksne (GVU). Et GVU-forløb

består af kurser og enkeltfag. For at deltage i et GVUforløb

kræves det, at du som minimum har 2 års relevant

arbejdserfaring inden for industrien, da der ikke indgår

praktik i forløbet. Læs mere på bl.a. www.vidar.dk eller

kontakt din lokale 3F-afdeling.


Mere information

om uddannelsen

Du kan finde mere information om uddannelsen,

praktikplads og andre uddannelser på:

www.ug.dk www.praktikpladsen.dk www.vidar.dk

www.industriensuddannelser.dk

Du kan få mere at vide om uddannelsen

til procesoperatør på de tekniske skoler:

EUC Lillebælt

www.euclillebaelt.dk

EUC Nordvestsjælland

www.eucnvs.dk

Københavns Tekniske Skole

www.kts.dk

Billederne er venligst udlånt af Cheminova og Aalborg Portland

www.di.dk www.3f.dk www.industriensuddannelser.dk

More magazines by this user
Similar magazines