Kirkebladet december 2011 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet december 2011 - Dybbøl Kirke

Fastelavn

Fastelavnsgudstjeneste

søndag 19. februar kl. 14.00

Alle børn møder udklædte i kirken og efter gudstjenesten

er der tøndeslagning i Kirkeladen.

Minikonfirmanderne er med i denne gudstjeneste.

Når alle tønder er slået i stykker er der kaffe og fastelavnsboller.

Menighedsrådets aktivitetsudvalg

Dybbøl plejecenter

Gudstjenesterne holdes i pejsestuen i

stueetagen og efter gudstjenesten er der

kaffebord.

Torsdag 22. december kl. 14.30 - Julegudstjeneste

med voksenkor

Tirsdag 10. januar kl. 14.30

Tirsdag 7. februar kl. 14.30 - Med altergang

Babysalmesang

Nyt fra Dybbøl Kirkes

blandede voksenkor

Sæsonstart for kirkens blandede

voksenkor i 2012 er tirsdag 10. januar

kl. 18.15-20.15 i Kirkeladen. Hvis

du, mand eller kvinde, godt kan lide

at synge, har en god sangstemme og

lyst til at være med i kirkens kor, er

du velkommen til at kontakte korets

dirigent organist Frank Laue, inden

den nye sæson begynder og forhøre

dig nærmere. Nodekendskab er ikke

obligatorisk, men en stor fordel. Koret

øver hver tirsdag kl. 18.15-20.15 i

Kirkeladen.

Ved julegudstjenesten deltager Dybbøl

Kirkes voksenkor igen i år. Koret synger

festlig advents- og julemusik under

ledelse af organist Frank Laue.

Beboernes familier er meget velkomne

til at være med til denne gudstjeneste

og synge julesalmer

sammen med koret og

beboerne.

Nyt hold begynder tirsdag 31. januar kl. 9.45 – 10.35

Der er mulighed for at melde sig til babysalmesang i

kirken. Mor og far er sammen med jeres lille barn omkring

salmer, musik og sange, bevægelse og dans. Babysalmesang

er for børn mellem 2 og 12 måneder og de voksne behøver

ikke være gode til at synge, blot de har lyst til at være med.

Prisen er 100,- kr. for hele forløbet inkl. materialer og

efterfølgende kaffe i Kirkeladen.

Babysalmesang ledes af musikpædagog

Hannelore Nissen-Berdiin og vi mødes otte gange i alt.

Tilmelding til kirkekontoret 73 48 55 43

eller mail: mpe@km.dk

Dybbøl Kirke

Sognepræst

Birgitte Hjarvard Licht

Dybbøl præstegård

Dybbøl Bygade 101,

Tlf. 7348 5540

BFL@KM.DK

Træffes bedst: Tirsdag –

fredag kl. 11-12, derudover

efter aftale. Mandag fridag.

Sognepræst

Karin Kofod, Tlf. 2143 5113

KK@KM.DK

Mandag fridag

Sekretær

Mona Petersen

Kirkeladen,

Dybbøl Bygade 103

Tlf. 7348 5543

Træffetid: Kl. 9-13:

Ulige uger: Tirs. og torsdag

Lige uger: Onsdag og fredag

MPE@KM.DK

Organist

Frank Laue, tlf. 7449 1966

organist@dybboelkirke.dk

Graver og kirketjener

Anita Grube

Graverkontoret,

Dybbøl Bygade 78

Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13

graver@dybboelkirke.dk

Graverkontorets telefontid:

Tirsdag – fredag kl. 8-15

Servicemedarbejder

Pia Gernhøfer

Træffes i Kirkeladen

på tlf. 7348 5546

kirkeladen@dybboelkirke.dk

Formand for

Menighedsrådet

Karen Riber Philipsen

Flensborg Landevej 7,

Tlf. 7448 5330/2855 9730

eller i Kirkeladen: 7348 5545

menighedsraadsformand@

dybboelkirke.dk

Kirkeværge

Hans Termansen

Bosager 22, tlf. 2031 6471

kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Henvendelse om dåb

og bryllup sker til en af

præsterne.

Ved dødsfald kontaktes

en af præsterne eller en

bedemand.

Dybbøl kirkes

hjemmeside:

www.dybboelkirke.dk

7

More magazines by this user
Similar magazines