Kirkebladet juni 2013 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet juni 2013 - Dybbøl Kirke

Juni, juli og august 2013

Kirkebladet

Dybbøl kirke – din kirke

Læs inde i bladet:

Ny biskop

Gudstjenesten – Gudstjenester

Vejkirke


Kærlighedens mange gaver

Forside

P.S. Krøyer: Roser.

Skagen. 1893.

Marie Krøyer

læsende i haven

ved Madam

Bendsens gård.

Lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner er

berømt. Umiddelbart tager samaritaneren hele

billedet og det er nemt at identificere sig med

hans uselviske måde at hjælpe på. Han er aktiv,

tager initiativ, han er én vi gerne vil ligne. Det er

rart at være den, der yder, og den der ved hvad

der er rigtigt at gøre.

Hovedpersonen

Men egentlig er hovedpersonen den mand, som

er blevet overfaldet af røvere. Det er så at sige med

hans øjne vi skal opleve og med hans ører, vi skal

høre lignelsen og dens udlægning. Min næste, det

er altså den person, der har hjulpet mig og som

jeg skylder, at jeg har det godt i dag. Det er ham

eller hende, jeg skal elske som mig selv. Så når vi

skal svare på spørgsmålet om, hvem der er næste

for ham, der faldt i røvernes hænder, må vi følge

Jesu opfordring: ”Gå du hen og gør ligeså”. Det vil

sige: Du skal elske dem, der har hjulpet dig, lige

fra din far og mor, til enhver kendt som ukendt,

du har mødt i dit liv, og som du stadig møder, det

er alle dem, der letter dit livs vej. De giver os af

kærlighedens gaver uden altid at være klar over

det.

At tage imod og give videre

Det er fristende, at se sig selv, som den aktive og

givende, som den, der har initiativ og overskud.

Men det er kun sandt, hvis vi er klar over, at vi

kun kan give, fordi vi selv har modtaget al den

kærlighed vi rummer. Det kan være stærkt provokerende

at skulle se sig selv, som den, der må tage

imod. Alligevel ved vi godt, at det der bærer os er

kærlighedens gaver. Vi tager dem ofte alt for givet.

Vi tror, vores liv er en selvfølge, at vi har magt

over vort liv. Det er nemt i vores rige del af verden

at glemme, hvor afhængige vi er af livets skaber

og af dem der opretholder vort liv. Vi glemmer, at

det vi lever af, er alt det som vi har fået. Jeg læste

fornylig et interview i avisen med skuespilleren

Søren Sætter-Lassen, som i september 2012 kom

alvorligt til skade, da en scenevæg væltede ned

over ham på Det kongelige Teater. I hans lange

sygdomsperiode her i vinter har han været ude i

tilværelsens mørke hjørner og han sagde i interviewet:

”Det er tarveligt over for livet, synes jeg, at

man så lynhurtigt begynder at tage ting for givet”.

Han var nået frem til en taknemmelighed over at

være i live og forhåbentlig at få sin førlighed igen,

som han ikke tidligere har været bevidst om.

Taknemmelighed

En ulykke kan få os til at stoppe op og tænke over

de store spørgsmål i livet. Men der behøver ikke

altid være så alvorlig en bagrund for, at vi overvejer

vores livs grundlag. En ganske almindelig dag,

hvor alt er hverdagsagtigt som den foregående,

måske en sommerdag ved stranden eller en eftermiddag

i haven, er også en anledning til at lade

sig fylde af taknemmelighed over alt hvad vi har

fået og dem vi har fået at dele vores dage med.

Kærlighedsgaver

Det er sådan, at vi også på gode dage er i en

situation, hvor vi tager imod kærlighedens mange

gaver. Gud ville, at Jesus kommer til ethvert nødstedt

menneske og ikke forlader det igen. Derfor

fortalte han lignelser om lys og mørke og om

barmhjertighed og ligegyldighed. Hver dag levede

han selv efter det, så intet nødstedt menneske

siden har været efterladt alene.

Lad os hver dag glæde os over, at vi har Guds

kærlighedsgaver.

God sommer

Birgitte Hjarvard Licht

Lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner kan

man læse i Lukas evangeliet 10, 23 – 37.

Døbte i Dybbøl kirke

23. februar 2013

Agnes Marie Føhns Thaysen

17. marts 2013

Emma Cecilie Kjær

21. april 2013

Tobias Lynge Jacobsen

2

24. februar 2013

Casper Matuszewski Paulsen

10. marts 2013

Johan Møller-Hansen

7. april 2013

Simon Kaasgaard Knudsen

Sebastian Lee Malling

Thor Thøgersen Bording

26. april 2013

Isabella Vilhelmine Roth

Duus-Jørgensen


Menighedsrådet

Gudstjenesten

– Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten – er den vigtigste

gudstjeneste vi har, den foregår i kirken

søndag formiddag. Her hører vi søndagens

bibeltekst og søndagens prædiken,

her bliver kristendommen forkyndt. Det

vigtigste arbejde for menighedsrådet er

at sørge for at gudstjenesten kan foregå

under ordentlige og gode rammer. Søndagsgudstjenesten

har en fast og kendt

form, som gør at man føler sig tryg ved

at deltage i denne gudstjeneste. Det

giver en ro i sjælen, at komme i kirken.

Man kan komme og nyde stilheden og

musikken, måske falde ind i sig selv

eller man kan deltage aktivt ved at synge

med på salmerne og være en aktiv lytter.

Liturgien ved gudstjenesten er fastlagt,

så kirkens ritualer er ens over hele

Danmark, det gør at man let kan deltage

i forskellige kirkers gudstjenester.

Vifte af andre gudstjenester

For at nå så mange mennesker som

muligt har vi en vifte af andre gudstjenester

– med lidt andre former. Der er bl.a.

babygudstjenester i forbindelse med

babysalmesang, for de mindste og deres

familier. Dagplejens børn og børnehaverne

kommer til børnegudstjenester i

forbindelse med højtiderne. Menighedsrådet

er meget opmærksomt på, at der

er gudstjenester eller andre tilbud til alle

aldersgrupper.

Gudstjeneste for udviklingshæmmede

Som noget nyt tilbyder vi tre gange om

året en gudstjeneste for udviklingshæmmede.

Det er en stor oplevelse at deltage

i disse gudstjenester. De udviklingshæmmede

er meget glade for at komme

i kirken og synger meget flittigt med på

salmerne. Nogle kan endda salmerne

udenad. Efter gudstjenesten er der hver

gang kaffebord i Kirkeladen, som alle

nyder og der er mulighed for at få en

snak.

Musikgudstjenester

Vi har også en del musikgudstjenester,

hvor Dybbøl kirkes kor tit deltager. Kirken

bliver i det hele taget brugt også til

mange koncerter. En koncert som gjorde

et meget stort indtryk på mig var en

koncert sidste år. Det var organist Jakob

Lorentzen, Holmens Kirke, der improviserede

på orglet over stumfilmen ”La

passion de Jeanne d’Arc”. Filmen blev

vist på et stort lærred i kirken. Det var

en totalt anderledes måde at bruge kirken

på, men meget flot og bevægende.

Andre gudstjenester

Jeg vil i flæng nævne nogle af de øvrige

former for gudstjenester vi har: 5-års

Dåbsgudstjeneste – Busk gudstjeneste –

Musikgudstjeneste – Skumringsgudstjeneste

– Aftengudstjeneste – Gospelgudstjeneste.

Hertil kommer selvfølgelig de

store gudstjenester, som hører højtiderne

til.

Stor berøringsflade

Med alle de forskellige gudstjenester og

arrangementer vi har både i kirken og i

Kirkeladen, får vi en stor berøringsflade

med Dybbøl sogn og også med folk fra

andre sogne. Det er dejligt at så mange

gerne vil deltage. Måske kan det også

være at nogen ikke kirkevandte får lyst

til at deltage i gudstjenesten. Alle disse

aktiviteter kan vi kun lave fordi vi har

to meget nytænkende og aktive præster

og en iderig organist, som bakkes op af

kirkens øvrige personale. Vi har også et

meget aktivt menighedsråd. Så når disse

to instanser arbejder sammen kommer

der mange nye ideer, som vi prøver at

realisere.

Til slut vil jeg citerer Københavns biskop

Peter Skov-Jakobsen, fra en artikel i

Menighedsrådenes Blad marts 2013:

”Det er en god folkekirkelig og evangeliskluthersk

tradition, at kirken er der, hvor

folket er. Det handler ikke om at fejre

gudstjeneste for kirkens egen skyld. Det

handler om at nå mennesker med evangeliet.

Det kræver lydhørhed og nærvær

kombineret med traditionsbevidsthed.”

Karen Philipsen

Formand for menighedsrådet

Gudstjenester

for udviklingshæmmede

Vi har siden efteråret 2012 holdt tre

gudstjenester særligt tilrettelagt for udviklingshæmmede

og deres pårørende.

Gudstjenesterne har været med megen

musik, rytmiske salmer og korte fortællinger

og hver gang har vi fået kaffebord

i Kirkeladen bagefter.

Gudstjenesterne er for udviklingshæmmede,

som bor i hele Sønderborg provsti.

Dybbøl kirke er geografisk placeret

nogenlunde midt i provstiet, så de fleste

deltagere har max. en halv times kørsel

til gudstjeneste.

Det er en stor glæde at holde disse

gudstjenester, hvor deltagerne giver ud

af livsglæde, humør, umiddelbarhed og

stor følsomhed. Jeg samarbejder med

kirkens personale, som energisk går op i

at gudstjenesterne er godt tilrettelagt og

vi hver gang kan nyde et festligt dækket

kaffebord som afslutning.

Næste gudstjeneste er høstgudstjeneste

søndag 15. september kl. 14.00.

Birgitte Hjarvard Licht

Organist og fløjtenist

er vigtige aktører ved

disse gudstjenester.

Flaghejsning på

general Bülows grav

6. juli kl. 10.00

3


Sommerfest 2013

Søndag 16. juni kl. 14.00

Sommerfest

Dybbøl kirkes sommerfest begynder med

gudstjeneste kl.14.00, hvorefter vi fortsætter i

Kirkeladen.

Årets taler er folketingsmedlem Mette Bock,

MF (LA), som vil tale om sommerfestens tema

”grænsen” – om grænsen mellem folkekirken og

staten.

”Folkekirken ved en skillevej”

Med bred opbakning fra folketinget arbejder et

udvalg for øjeblikket med et oplæg til en fernisering

af folkekirkens organisering. Hvor skal

grænsen gå mellem stat og kirke? Hvad skal

staten bestemme og hvad skal folkekirken selv tage

ansvar for?

Mette Bock (LA), der

er næstformand for

Folketingets Kirkeudvalg,

vil komme

med sit bud på en

folkekirke, hvor

balancen mellem stat og kirke ændres, så vi får

mere folk og mindre stat.

Mette Bock vil være kendt af mange som tidligere

chefredaktør af Jyske Vestkysten, men hun

har derudover været ansat i flere medier og i

erhvervslivet.

Sønderjysk Drengekor medvirker ved sommerfesten.

Koret vil synge en række satser under

gudstjenesten og i Kirkeladen. Sønderjysk

Drengekor består af drenge i alderen 8 -13 år

under ledelse af Mette Rasmussen. Drengekoret

blev stiftet i juni 2011 og har allerede medvirket

ved CD-indspilninger og optræder alene eller

sammen med Sønderjysk Pigekor.

Traditionen tro serveres jordbærgrød med fløde.

Gratis adgang til sommerfesten.

Menighedsrådets aktivitetsudvalg

Sønderjysk Drengekor

Mette Bock

Uddannelse og erhverv

• Mag.art. i filosofi, Syddansk

Universitet, 1989.

• Cand.scient.pol., Aarhus

Universitet, 1986.

Cand.phil. i filosofi, Syddansk

Universitet, 1982.

• Direktør, DR Programproduktion,

fra

2008 til 2010.

• Prorektor, Aarhus Universitet,

2007.

• Administrerende direktør

og ansvarshavende

chefredaktør, Jyske

Vestkysten, fra 2002 til

2007.

• Programchef og

chefkonsulent, SIMI og

Lisberg Management,

fra 1999 til 2001.

• Journalist, Morgenavisen

Jyllands-Posten,

1998.

• Direktør, Muskelsvindfonden,

fra 1992 til

1997.

• Konsulent, PLS Consult

og Dansk Management

Forum, fra 1988 til 1991.

Velkommen til

orgelkoncerter

og gudstjenester

i Dronning Dorotheas Kapel

sommeren 2013

Orgelkoncerter

Tirsdag den 4. juni kl. 19.30

Jørgen Kaad med Broager kirkes

Ungdomskor

Tirsdag den 18. juni kl. 16.00

Jørgen Kaad

Søndag den 30. juni kl. 16.00

Helge Granum

Tirsdag den 16. juli kl. 16.00

Frank Laue

Tirsdag den 30. juli kl. 16.00

Frank Laue

Tirsdag den 13. august kl. 16.00

Helge Granum

Tirsdag den 27. august kl. 16.00

Rut Elena Boyschau , Gråsten

Tirsdag den 10. sept. kl. 19.30

Vibeke Astner, Vejle

Gudstjenester

Søndag den 9. juni kl. 15.00

Niels Refskou, Kværs kirke og Karin

Kofod, Dybbøl og Broager kirke

Søndag den 23. juni kl. 15.00

Christina Holm Egelund

Ulkebøl kirke

Søndag den 7. juli kl. 15.00

Hauke Wattenberg

Tysk præst i Sønderborg

Søndag den 21. juli kl. 15.00

Peter Grønlykke

Sct. Marie kirke

Søndag den 4. august kl. 15.00

Anne Margrethe Hvas

Ketting og Asserballe kirke

Søndag den 18. august kl. 15.00

Agnete Raahauge

Hørup kirke

Søndag den 1. september kl. 15.00

Birgitte Hjarvard Licht

Dybbøl kirke


Tænk på, at den mindste ild kan sætte

den største skov i brand; også tungen

er en ild. Som selve den uretfærdige

verden sidder tungen blandt vore

lemmer; den smitter hele legemet og

sætter tilværelsens hjul i brand og er

selv sat i brand af Helvede. Jak. 3,5-6

Vejkirker

Hvis din vej falder forbi mig, -

og du trænger til en stunds eftertanke

og ro, -

eller måske ikke kan finde ro,

fordi tankerne kører for stærkt, -

eller steder hen, hvor du ikke ønsker, -

så tænd et lys for den/det,

dine tanker kredser om,

og sæt dig og tal med Gud om tingene.

--

Hvorfor tænde lys?

Fordi lyset er et sindbillede på Guds

nærvær.

--

Måske kan det hjælpe dig,

Dybbøl kirke er tilmeldt

vejkirke ordningen. Kirken er

åben for besøgende mandag til

fredag kl. 8 til 15. Turister og

andre interesserede er velkomne

til at besøge kirken. Der er en

turist guide i våbenhuset, som

at du ser på flammen og intet andet.

Lad puls og åndedræt falde til ro.

Efter en stund kan du lukke øjnene,

og et genskin af flammen vil stadig

lyse op i dig.

Prøv selv at blive stille,

så sindsroen kan nå dig.


Gud, jeg står ved en korsvej

og vender mig til dig.

Tak, fordi du går ved min side,

og fordi jeg ved, at du vil følge mig,

hvor jeg end skal gå.

I dine hænder overgiver jeg de år,

som ligger bag mig,

med det, som lykkedes, og det,

som mislykkedes,

med alle de almindelige dage, som kom

til at forme mit liv.

Nu beder jeg dig følge mig

ind i den ukendte fremtid,

som både drager og ængster mig:

Lad min smerte blive din smerte.

Lad din glæde blive min glæde,

som du har lovet.

I Jesu navn.

En hilsen til dig fra præsten i Dybbøl.

Det dufter lysegrønt af græs

i grøft og mark og enge.

Og vinden kysser klit og næs

og reder urtesenge.

Guds sol går ind

i krop og sind,

forkynder, at nu kommer

en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd

fra morgen og til aften!

De kappes om at give lyd,

der priser skaberkraften.

Hvert kim og kryb

i jordens dyb

en livsfryd i sig mærker

så høj som himlens lærker.

fortæller om kirkens historie og inventaret og en folder til

andagt med titlen: ”En hilsen til dig fra præsten i Dybbøl”, som

er udarbejdet af sognepræst Karin Kofod. Begge dele er til frit

at bruge og tage med hjem.

”Nu skyder

kærligheden

med kanoner”

Til den overskrift passer vist kun granatæbler!

Overskriften stammer fra en bryllupssalme

af Iben Krogsdal, som i 2010

udgav en dejlig bog ”Vi som er søgende”

med salmer til moderne mennesker.

Nu, hvor sommeren er over os er det

også bryllupstid. Derfor må det også

være tid til at præsentere og glæde sig

over en alternativ bryllupssalme.

1. Nu skyder kærligheden med kanoner

og to der vover livet træder frem

lad salmesangen strømme

og to forene drømme

de tar hinandens skæbner med sig

hjem

Iben Krogsdal

Silkeborg koret

Kor besøg

fra Silkeborg

Dybbøl kirkes kor blev stiftet i efteråret 2004 af organist Frank

Laue. Der var 11 sangere i starten og koret var trestemmigt. I

dag deltager omkring 25 sangere i de ugentlige prøver og en

række forskellige arrangementer og gudstjenester i løbet af

året. Efter et fællesprojekt med Slotskoret fra Gråsten for to år

siden, havde vi i april besøg af Silkeborgkoret og dets midlertidige

dirigent Anne Agerskov. En intens øve-lørdag med begge

kor kulminerede i korenes medvirken ved højmessen næste

dag, hvor 46 sangere berigede gudstjenesten med i alt 5 satser,

blandt andet Niels W. Gades „Morgensang“ fra Elverskud og

Felix Mendelssohns „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Alle

var enige om, at det var en vellykket weekend med masser af

god musik og fin stemning, som lægger op til et genbesøg i

Silkeborg.

Dybbøl kor

2. Nu hvælver kærligheden kroppens

kirke

så verdensrummet åbnes i os selv

og hjertets lille kryster

får mod i sit tornyster

og tør at sige ja alligevel

3. Nu sprænger kærligheden vores

grænser

og trænger gennem mure som et suk

går ind i nogens blikke

de ænser det slet ikke

før verden står foran dem og er smuk

4. Nu møder Gud to mennesker i ja’et

og skænker kærlighedens dybe pligt:

læg jeres livstid sammen

og lev dem som et amen

det bærer jeres løfter gennem svigt

5. Nu bruser kærligheden ud i verden

igennem os der er til stede her

i dag skal livet træde

i vores fælles kæde

på festsko der er fyldt af bare tæer

Hver dag har hver og én af os glæde af kærligheden, både den

vi giver og den, vi får. Den fylder livet med mening, varme

og mod. Selvfølgelig også med skuffelser. Men hvad ville livet

være uden kærligheden? Tomhed og jag efter vind! Biblen er

fuld af skønne tekster om kærligheden.

Tekster, som vi får rig lejlighed til at slide på, når parrene

kommer for at blive gift.

Også årets danske 200 års fødselar, Søren Kierkegaard har

meget at sige om kærligheden:

Det højeste gode er at elske

Den sande kærlige, som tror alt, kan man ikke bedrage, thi at

bedrage ham er at bedrage sig selv. Hvad er nemlig det højeste

gode og den største salighed? Dog vel det, i sandhed at elske;

næst dette, i sandhed at blive elsket. Men så er det jo umuligt at

bedrage den kærlige, som just ved at tro alt bliver i kærligheden.

Så glæd jer da med hinanden i denne herlige sommer!

Karin Kofod

5


Ny biskop

Marianne Christiansen er ny biskop i

Haderslev Stift. Marianne Christiansen

er ikke helt ukendt med Sønderjylland

idet hun siden 2011 har været sognepræst

i Løgumkloster kirke. Biskoppen

er leder af stiftet og også den person der

skal vejlede præster og menighedsråd.

Biskoppen er valgt af menighedsrådsmedlemmer

og præster i stiftet.

Bispevalg

Indtryk fra valgmøder

Der var til at begynde med 5 kandidater

til bispeembedet. Kandidaterne

præsenterede sig på en række møder,

hvor det første møde blev holdt inde i

Egen kirke, da sognets mødelokaler ikke

kunne rumme de mange deltagere. Vi

fik indtryk af 5 dygtige og engagerede

Marianne Christiansen

• Født 1963 i Haslev.

• Uddannet til cand.phil. i musikvidenskab

i 1989 og cand.theol. i

1992.

• Hun og hendes mand var forstanderpar

på Den Sønderjyske

Højskole for Musik og Teater 1986-

1991.

• 1993-2004 sognepræst i Skørping-

Fræer Pastorat.

• 1996-2006 lærer på Pastoralseminariet

i Aarhus og 1997-2004 provst

for Hadsund Provsti.

• 2004-2005 lektor på præsteuddannelsen,

siden sognepræst i Thisted

fra 2005 til 2011, hvor hun blev

ansat som sognepræst i Løgumkloster.

• Desuden formand for Folkekirkens

Ungdomskor siden 2007.

• Marianne Christiansen har tidligere

været kandidat ved bispevalget i

både Aalborg og Ribe stifter.

kandidater. Første valgrunde afgjorde

ikke valget, da ingen af kandidaterne fik

mere end halvdelen af stemmerne.

Anden valgrunde

De to kandidater, Marianne Christiansen

og Peter Hedegaard, der fik flest

stemmer gik videre til anden valgrunde.

Begge kandidater var gode og kompetente

personer, som vi godt kunne se

som kommende biskop i Haderslev

Stift og vi ville gerne vide mere om dem

inden valget. Heldigvis var der inden

valget endnu et valgmøde hvor vi fik

lejlighed til at møde dem begge. Dette

møde foregik på Folkehjem i Aabenraa

og der var omkring 100 deltagere.

Journalist Anders Laugesen ledte mødet.

Hvis navnet på journalisten virker bekendt

er det fordi han ofte har kirkelige

udsendelser i Danmarks Radio. De der

fulgte bispevielsen fra Domkirken i

Haderslev i TV søndag den 12. maj har

også der hørt ham, da han dækkede

transmissionen.

Forskelle og ligheder mellem kandidaterne

De to kandidater præsenterede deres

visioner for en biskops virke. Vi fik indtryk

af to kandidater med hver deres stil

og personlighed. Langt hen ad vejen var

de enige om hvad biskoppers opgaver er,

men de udfordrede dog også hinanden.

Vi fik indtryk af at de ikke var enige om

især det udvalg, der lige nu har fremlagt

forslag til, hvordan folkekirken skal styres

i fremtiden. Marianne Christiansen

er positiv overfor en forfatning. Dette

emne er meget vigtigt og menighedsrådet

sætter fokus på det, ved årets sommerfest

søndag 16. juni, hvor vi har inviteret

Mette Bock, medlem Folketingets

kirkeudvalg, til at komme og fortælle

om dette arbejde.

Marianne Christiansen blev valgt som

ny biskop og vi glæder os til at samarbejde

med hende.

Bettina Stricker, Lise Bentien og

Karen Philipsen, Dybbøl menighedsråd

Bispevalg

Menighedsrådsmedlemmer og præster i stiftet, og repræsentanter for valgmenigheder,

har stemmeret ved bispevalget.

Alle stemmeberettigede har mulighed for at indstille en kandidat til bispeembedet.

For at blive indstillet som bispekandidat, skal man have mellem 75 og 150 stillere

bag sig. Alle stemmeberettigede kan være stillere, men kun for én kandidat, og

man kan ikke være stiller for sig selv. En kandidat skal være cand.theol. fra et

dansk universitet og opfylde betingelserne for at blive præst i folkekirken, men

ikke nødvendigvis være stemmeberettiget.

En kandidat skal have mere end halvdelen af alle stemmer for at blive valgt. Hvis

der er flere end to kandidater, og ingen af dem får mere end halvdelen af stemmerne

i første valgrunde, skal de to kandidater med flest stemmer ud i anden

valgrunde.

6


Find de

gode

lokale

historier

fra reformationstiden

I 2017 fejrer alle lutherske kirker i

verden – også den danske folkekirke –

500-året for reformationen. Da vil det

være 500 år siden, Luther slog sine teser

op på kirkedøren i Wittenberg.

Haderslev spillede en særlig rolle i begivenhederne

dengang, da reformationen

her blev gennemført 10 år før end i det

øvrige Danmark.

Stiftets jubilæumsudvalg har besluttet,

at en af måderne, hvorpå 500-året skal

fejres her, skal være gennem fremdragelse

af så mange lokale historier som muligt.

Mange kirker i stiftet har en præstetavle,

hvor det første navn er den første præst

efter reformationen. Jeg vil gerne opfordre

menighedsråd, lokalhistorikere,

skoleklasser og andre interesserede til at

prøve at finde ud af, om der er en historie

at fortælle ud over præstenavnet. Det

er der mange steder:

• I Vonsbæk fik den allerførste lutherske

præst i Danmark kaldsbrev i 1525 fra

Hertug Christian (den senere reformationskonge).

Det var faktisk den

lokale katolske præst, der efter 11 år i

sognet nu blev luthersk sognepræst.

Luther med dokterhat, 1521

• I Rinkenæs sendte man allerede i 1521

to unge mænd til Wittenberg, samme

år, hvor Luther var på rigsdagen i

Worms.

• I Bjert, Bevtoft og Hammelev fik man

lutherske provster i 1528.

• I Enderupskov (nu Gram sogn) nedlagdes

Skt. Tøgers kirke, fordi præsten

nægtede at gå over til den lutherske

tro; senere blev den nedrevet.

• I Aabenraa ansatte man en af de allerførste

kirkesangere (i stedet for de

katolske præstesangere, ’marianerne’)

til at synge de lutherske salmer.

• I Vejle Sankt Nicolai skænkede

præstens kone ca. 40 år efter reformationen

kirken portrætter af Luther og

Melanchton.

SÅDAN vil der også mange andre steder

være kortere eller længere historier at

fortælle.

Historierne kan sendes til Haderslev

Stift – eller til jubilæumsudvalgets sekretær,

sognepræst Christa Hansen, ch@

km.dk . De vil løbende blive publiceret.

Indkommer der materiale nok, er der

basis for udsendelse af et lille skrift.

Niels Henrik Arendt, tidl. biskop – koordinator

for reformationsjubilæum 2017

Koncert- og

musikdatoer

i september

Søndag 8. september kl. 17

Musikgudstjeneste med orgel og trompet.

Frank Laue ved orglet og Peter

Deichgräber spiller trompet.

Onsdag 11. september kl. 19.30

Koncert med Den Hellige Wladimirs

Mandskor“ fra Moskva

Torsdag 26. september kl. 19.30

”Jazz og årets gang”. En times jazzmusik

ved Johanna Jürgensen, sang og Frank

Laue, flygel. I pausen fortæller menighedsrådets

formand Karen Philipsen om

årets gang i Dybbøl sogn.

Sæsonstart for

Dybbøl Kirkes Kor

Kirkens blandede voksenkor begynder

sin 10. sæson i år. Første øveaften

i efteråret er tirsdag 20. august kl.

18.30-20.30. Nye sangere, både damer

og herrer er velkommen! Kontakt

venligst organist Frank Laue, hvis du

har lyst til at være med i koret.

Dybbøl Kirke

Sognepræst

Birgitte Hjarvard Licht

Dybbøl præstegård

Dybbøl Bygade 101,

Tlf. 7348 5540

BFL@KM.DK

Træffes bedst: Tirsdag –

fredag kl. 11-12, derudover

efter aftale. Mandag fridag.

Sognepræst

Karin Kofod, Tlf. 2143 5113

KK@KM.DK

Mandag fridag

Sekretær

Mona Petersen

Kirkeladen,

Dybbøl Bygade 103

Tlf. 7348 5543

Træffetid: Kl. 9-13:

Ulige uger: Tirs. og torsdag

Lige uger: Onsdag og fredag

MPE@KM.DK

Organist

Frank Laue, tlf. 7449 1966

organist@dybboelkirke.dk

Graver og kirketjener

Anita Grube

Graverkontoret,

Dybbøl Bygade 78

Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13

graver@dybboelkirke.dk

Graverkontorets telefontid:

Tirsdag – fredag kl. 8-15

Servicemedarbejder

Pia Gernhøfer

Træffes i Kirkeladen

på tlf. 7348 5546

kirkeladen@dybboelkirke.dk

Formand for

Menighedsrådet

Karen Riber Philipsen

Flensborg Landevej 7,

Tlf. 7448 5330/2855 9730

eller i Kirkeladen: 7348 5545

menighedsraadsformand@

dybboelkirke.dk

Kirkeværge

Flemming Jensen

Alssundvej 25, 74 48 64 92

kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Henvendelse om dåb

og bryllup sker til en af

præsterne.

Ved dødsfald kontaktes

en af præsterne eller en

bedemand.

Dybbøl kirkes

hjemmeside:

www.dybboelkirke.dk

7


Dybbøl kirke - kalender

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Juni Juli August

Kl. 10.30 - 1. søndag efter trinitatis

Jens Lyster

Kl. 14.30 Dybbøl plejecenter

9. juni kl. 10.30 2. søndag efter

trinitatis Karin Kofod

Kl. 14.00 - Sommerfest

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

Kl. 10.30 - 4. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 5. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kl. 10.30 - 6. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 7. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 8. søndag efter trinitatis

Karin Kofod

Kl. 9.00 - 9. søndag efter trinitatis

Karin Kofod

Konfirmandvelkomst

Lørdag 7. september kl. 16.00

i Sct. Marie kirke

Alle årets nye konfirmander og deres

forældre bydes velkommen ved en

festlig velkomstgudstjeneste, som

markerer begyndelsen på konfirmationsforberedelsen.

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kl. 10.30 - 10. søndag efter trinitatis

Karin Kofod

Kl. 10.30 - 11. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 14.30 Dybbøl plejecenter

Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

Kl. 19.30 - Aftengudstjeneste

med billeder og musik

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 18.30 - Voksenkor start

Kl. 10.30 - 13. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

September

1.september - kl. 10.30 - 14. søndag efter

trinitatis - Birgitte Hjarvard Licht

7. september - kl. 16.00 - Velkomstgudstjeneste

for de nye konfirmander og forældre i

Sct. Marie kirke.

8. september - kl. 17.00 - Musikgudstjeneste

med trompet og orgel - Karin Kofod

Kirketaxa bestilles

på telefon 74 42 18 18

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvarshavende).

Desuden sidder, Karen Philipsen, Lise Bentien og Nis Thaysen i redaktionsudvalget.

Sats og tryk: Langenberg Grafisk . Kirkebladet for Dybbøl Sogn . Maj 2013 . 69. årgang

More magazines by this user
Similar magazines