Kirkebladet juni 2013 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet juni 2013 - Dybbøl Kirke

Ny biskop

Marianne Christiansen er ny biskop i

Haderslev Stift. Marianne Christiansen

er ikke helt ukendt med Sønderjylland

idet hun siden 2011 har været sognepræst

i Løgumkloster kirke. Biskoppen

er leder af stiftet og også den person der

skal vejlede præster og menighedsråd.

Biskoppen er valgt af menighedsrådsmedlemmer

og præster i stiftet.

Bispevalg

Indtryk fra valgmøder

Der var til at begynde med 5 kandidater

til bispeembedet. Kandidaterne

præsenterede sig på en række møder,

hvor det første møde blev holdt inde i

Egen kirke, da sognets mødelokaler ikke

kunne rumme de mange deltagere. Vi

fik indtryk af 5 dygtige og engagerede

Marianne Christiansen

• Født 1963 i Haslev.

• Uddannet til cand.phil. i musikvidenskab

i 1989 og cand.theol. i

1992.

• Hun og hendes mand var forstanderpar

på Den Sønderjyske

Højskole for Musik og Teater 1986-

1991.

• 1993-2004 sognepræst i Skørping-

Fræer Pastorat.

• 1996-2006 lærer på Pastoralseminariet

i Aarhus og 1997-2004 provst

for Hadsund Provsti.

• 2004-2005 lektor på præsteuddannelsen,

siden sognepræst i Thisted

fra 2005 til 2011, hvor hun blev

ansat som sognepræst i Løgumkloster.

• Desuden formand for Folkekirkens

Ungdomskor siden 2007.

• Marianne Christiansen har tidligere

været kandidat ved bispevalget i

både Aalborg og Ribe stifter.

kandidater. Første valgrunde afgjorde

ikke valget, da ingen af kandidaterne fik

mere end halvdelen af stemmerne.

Anden valgrunde

De to kandidater, Marianne Christiansen

og Peter Hedegaard, der fik flest

stemmer gik videre til anden valgrunde.

Begge kandidater var gode og kompetente

personer, som vi godt kunne se

som kommende biskop i Haderslev

Stift og vi ville gerne vide mere om dem

inden valget. Heldigvis var der inden

valget endnu et valgmøde hvor vi fik

lejlighed til at møde dem begge. Dette

møde foregik på Folkehjem i Aabenraa

og der var omkring 100 deltagere.

Journalist Anders Laugesen ledte mødet.

Hvis navnet på journalisten virker bekendt

er det fordi han ofte har kirkelige

udsendelser i Danmarks Radio. De der

fulgte bispevielsen fra Domkirken i

Haderslev i TV søndag den 12. maj har

også der hørt ham, da han dækkede

transmissionen.

Forskelle og ligheder mellem kandidaterne

De to kandidater præsenterede deres

visioner for en biskops virke. Vi fik indtryk

af to kandidater med hver deres stil

og personlighed. Langt hen ad vejen var

de enige om hvad biskoppers opgaver er,

men de udfordrede dog også hinanden.

Vi fik indtryk af at de ikke var enige om

især det udvalg, der lige nu har fremlagt

forslag til, hvordan folkekirken skal styres

i fremtiden. Marianne Christiansen

er positiv overfor en forfatning. Dette

emne er meget vigtigt og menighedsrådet

sætter fokus på det, ved årets sommerfest

søndag 16. juni, hvor vi har inviteret

Mette Bock, medlem Folketingets

kirkeudvalg, til at komme og fortælle

om dette arbejde.

Marianne Christiansen blev valgt som

ny biskop og vi glæder os til at samarbejde

med hende.

Bettina Stricker, Lise Bentien og

Karen Philipsen, Dybbøl menighedsråd

Bispevalg

Menighedsrådsmedlemmer og præster i stiftet, og repræsentanter for valgmenigheder,

har stemmeret ved bispevalget.

Alle stemmeberettigede har mulighed for at indstille en kandidat til bispeembedet.

For at blive indstillet som bispekandidat, skal man have mellem 75 og 150 stillere

bag sig. Alle stemmeberettigede kan være stillere, men kun for én kandidat, og

man kan ikke være stiller for sig selv. En kandidat skal være cand.theol. fra et

dansk universitet og opfylde betingelserne for at blive præst i folkekirken, men

ikke nødvendigvis være stemmeberettiget.

En kandidat skal have mere end halvdelen af alle stemmer for at blive valgt. Hvis

der er flere end to kandidater, og ingen af dem får mere end halvdelen af stemmerne

i første valgrunde, skal de to kandidater med flest stemmer ud i anden

valgrunde.

6

More magazines by this user
Similar magazines