Kirkebladet juni 2013 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet juni 2013 - Dybbøl Kirke

Find de

gode

lokale

historier

fra reformationstiden

I 2017 fejrer alle lutherske kirker i

verden – også den danske folkekirke –

500-året for reformationen. Da vil det

være 500 år siden, Luther slog sine teser

op på kirkedøren i Wittenberg.

Haderslev spillede en særlig rolle i begivenhederne

dengang, da reformationen

her blev gennemført 10 år før end i det

øvrige Danmark.

Stiftets jubilæumsudvalg har besluttet,

at en af måderne, hvorpå 500-året skal

fejres her, skal være gennem fremdragelse

af så mange lokale historier som muligt.

Mange kirker i stiftet har en præstetavle,

hvor det første navn er den første præst

efter reformationen. Jeg vil gerne opfordre

menighedsråd, lokalhistorikere,

skoleklasser og andre interesserede til at

prøve at finde ud af, om der er en historie

at fortælle ud over præstenavnet. Det

er der mange steder:

• I Vonsbæk fik den allerførste lutherske

præst i Danmark kaldsbrev i 1525 fra

Hertug Christian (den senere reformationskonge).

Det var faktisk den

lokale katolske præst, der efter 11 år i

sognet nu blev luthersk sognepræst.

Luther med dokterhat, 1521

• I Rinkenæs sendte man allerede i 1521

to unge mænd til Wittenberg, samme

år, hvor Luther var på rigsdagen i

Worms.

• I Bjert, Bevtoft og Hammelev fik man

lutherske provster i 1528.

• I Enderupskov (nu Gram sogn) nedlagdes

Skt. Tøgers kirke, fordi præsten

nægtede at gå over til den lutherske

tro; senere blev den nedrevet.

• I Aabenraa ansatte man en af de allerførste

kirkesangere (i stedet for de

katolske præstesangere, ’marianerne’)

til at synge de lutherske salmer.

• I Vejle Sankt Nicolai skænkede

præstens kone ca. 40 år efter reformationen

kirken portrætter af Luther og

Melanchton.

SÅDAN vil der også mange andre steder

være kortere eller længere historier at

fortælle.

Historierne kan sendes til Haderslev

Stift – eller til jubilæumsudvalgets sekretær,

sognepræst Christa Hansen, ch@

km.dk . De vil løbende blive publiceret.

Indkommer der materiale nok, er der

basis for udsendelse af et lille skrift.

Niels Henrik Arendt, tidl. biskop – koordinator

for reformationsjubilæum 2017

Koncert- og

musikdatoer

i september

Søndag 8. september kl. 17

Musikgudstjeneste med orgel og trompet.

Frank Laue ved orglet og Peter

Deichgräber spiller trompet.

Onsdag 11. september kl. 19.30

Koncert med Den Hellige Wladimirs

Mandskor“ fra Moskva

Torsdag 26. september kl. 19.30

”Jazz og årets gang”. En times jazzmusik

ved Johanna Jürgensen, sang og Frank

Laue, flygel. I pausen fortæller menighedsrådets

formand Karen Philipsen om

årets gang i Dybbøl sogn.

Sæsonstart for

Dybbøl Kirkes Kor

Kirkens blandede voksenkor begynder

sin 10. sæson i år. Første øveaften

i efteråret er tirsdag 20. august kl.

18.30-20.30. Nye sangere, både damer

og herrer er velkommen! Kontakt

venligst organist Frank Laue, hvis du

har lyst til at være med i koret.

Dybbøl Kirke

Sognepræst

Birgitte Hjarvard Licht

Dybbøl præstegård

Dybbøl Bygade 101,

Tlf. 7348 5540

BFL@KM.DK

Træffes bedst: Tirsdag –

fredag kl. 11-12, derudover

efter aftale. Mandag fridag.

Sognepræst

Karin Kofod, Tlf. 2143 5113

KK@KM.DK

Mandag fridag

Sekretær

Mona Petersen

Kirkeladen,

Dybbøl Bygade 103

Tlf. 7348 5543

Træffetid: Kl. 9-13:

Ulige uger: Tirs. og torsdag

Lige uger: Onsdag og fredag

MPE@KM.DK

Organist

Frank Laue, tlf. 7449 1966

organist@dybboelkirke.dk

Graver og kirketjener

Anita Grube

Graverkontoret,

Dybbøl Bygade 78

Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13

graver@dybboelkirke.dk

Graverkontorets telefontid:

Tirsdag – fredag kl. 8-15

Servicemedarbejder

Pia Gernhøfer

Træffes i Kirkeladen

på tlf. 7348 5546

kirkeladen@dybboelkirke.dk

Formand for

Menighedsrådet

Karen Riber Philipsen

Flensborg Landevej 7,

Tlf. 7448 5330/2855 9730

eller i Kirkeladen: 7348 5545

menighedsraadsformand@

dybboelkirke.dk

Kirkeværge

Flemming Jensen

Alssundvej 25, 74 48 64 92

kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Henvendelse om dåb

og bryllup sker til en af

præsterne.

Ved dødsfald kontaktes

en af præsterne eller en

bedemand.

Dybbøl kirkes

hjemmeside:

www.dybboelkirke.dk

7

More magazines by this user
Similar magazines