PRAKTISK INFO ANBEFALINGER - Apostolsk Kirke i Danmark

apostolskkirke.dk

PRAKTISK INFO ANBEFALINGER - Apostolsk Kirke i Danmark

ANBEFALINGER

Ruben Andersen-Hoel,

præst i Vanløse Frikirke,

MissionsforbundetKompaktkurset var først og

fremmest et godt afsæt til at

arbejde med en vigtig proces

hjemme i menigheden, fordi der

var inspirerende undervisning

og godt fællesskab med tid til

samtaler.


Bent Hald-Larsen,

præst i pinsekirken i Thisted

Kombinationen af kvalificerede

undervisere, og tiden til dialog

med andre ledere fra andre

sammenhænge var virkelig

meget givende. Det blev

klart for mig, at en af kirkens

missionale udfordringer var at

den opvoksende generation

manglede troværdige

rollemodeller. Det har lokalt

medført, at midt i alle tiltag, så

foregår åndelig vejledning og

medvandring nu på kryds og

tværs af aldersgrupper.


PRAKTISK INFO

Pris

Prisen for kurset er kr. 2095

inkl. undervisning, kost og logi på

dobbeltværelse.

Ved tilmelding efter 15. april er prisen kr.

2295.

Tilmelding

Tilmelding foregår online via FFUs

hjemmeside: www.ffu.dk

Sidste tilmelding tirsdag d. 14. maj.

Som tilmeldt vil du senest 1. maj

modtage flere praktiske oplysninger

om kurset.

Adresse

Kurset afholdes på:

Mariager Efterskole

Gl. Hobrovej 10B

9550 Mariager


KIRKER DER

AFSPEJLER

GUDS NATUR

Som kirkepraktikere står vi til stadighed overfor

konkrete behov og problemstillinger. Vi søger veje

til at række ud til vores samfund, opbygge levende

trosfællesskaber og møde enkelte menneskers

behov.

På FFU’s tredje kompaktkursus taget vi et skridt

tilbage fra konkrete strategier og modeller for

opbygningen af missionale kirker. Det gør vi for

at spørge os selv om, hvordan vores Gudsbillede

afspejles i den måde, vi bygger kirke på.

Nogle gange kan der være langt fra vores teologi

om Gud til den virkelighed, vi selv og andre møder i

vore kirker. Vores fælles drøm er at bygge kirker, der

ikke bare eftersnakker tidens kultur, men i sandhed

afspejler, hvem Gud er. Kirker, som bringer Guds

virkelighed til mennesker.

Som altid har vi inviteret reflekterende praktikere

fra ind- og udland, for at de kan tage os med

på deres lederskabsrejse. Men kompaktkurset

skabes i lige så høj grad af samtalerne mellem

alle vi, der deltager. Velkommen til tre dage, hvor vi

sammen vil arbejde med at lære, hvordan vi mere

troværdigt kan reflektere Guds natur gennem vore

ord og handlinger som kirker i mission.

Vi glæder os til at se jer til nogle inspirerende dage,

Mvh

FFU’s kompaktkursus-team:

Tonny Jacobsen, Jacob Viftrup,

John Nielsen og Thomas Willer

GÆSTETALERE

Gary Clarke

Gary Clarke er ledende

pastor i Hillsong Church

London og deres

plantning i Surrey.

Som en inspirerende

prædikant og lærer

ønsker Gary at hjælpe

andre til at få en ægte

åbenbaring af Jesus Kristus og hans kirke.

Han er passioneret omkring at se folk leve

i alt hvad Gud har for dem, og at udruste

dem til praktisk at række ud til og gøre en

forskel i den verden de færdes i til daglig.

Hillsong Church London holder samles til

gudstjenester fire gange hver søndag i

Dominion Theatre hvor der er plads til ca.

2200 mennesker.

Tom Murphy

Tom Murphy er en af de

ledende præster i Trent

Vineyard Church som

er en kirke med stor

vækst og ca. 2000

medlemmer. Han har

været involveret i og

ledt en række forskellige

tjenesteområder gennem de sidste 16

år, bl.a. netværksgrupper, gudstjenester,

studenter- og ungdomsarbejde, og er

passioneret omkring at se Guds Rige vokse.

Jeppe Bach Nikolajsen

Jeppe Bach Nikolajsen

er adjunkt ved

Menighedsfakultetet

i Århus og tilknyttet

professor

ved

Menighedsfakultetet i

Oslo. Han er engageret

i Gadecaféen i Århus og

har haft studieophold flere

steder i USA.

Han vil undervise udfra temaet:

Kirken som en eskatologisk

virkelighed’ – om kristologi,

eskatologi og missiologi.

Ole Lundegaard

Ole Lundegaard

er baptistpræst i

Korskirken i Herlev. Han

er 54 år og tidligere

lærer ved baptistkirkens

teologiske seminarium

og SALT.

More magazines by this user
Similar magazines