Kirkebladet juni 2007 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet juni 2007 - Dybbøl Kirke

Nyt fra menighedsrådet

Der har i vinterens løb været en del avisskriveri omkring

kirkegårde og gravsteder.

Kirkegårdsudvalget har derfor lavet denne vejledning,

som skal være en hjælp til familier, der har gravsted på

Dybbøl kirkegård.

Hvis I har yderligere spørgsmål, eller er i tvivl om noget,

så kontakt graveren eller kirkeværgen. De vil i de

fleste tilfælde kunne svare. Er det ikke tilfældet tager de

spørgsmålet op i menighedsrådet, som så vil tage stilling

til henvendelsen.

Kirkens murværk

Kirken er meget tilgroet med alger i år, især på nordsiden.

Murene vil blive behandlet med noget, der hæmmer

algevæksten, hvorefter kirken vil blive kalket. Soklen

bliver tjæret, så kirken kan se pæn ud inden pinse.

Køleanlæg

Kirke- og Kirkegårdsudvalget er i gang med at indhente

tilbud på køleanlæg til vores kapel, så vi hurtigst muligt

kan få etableret køle-mulighed.

Kristian Skivild

Formand for Kirke og kirkegårdsudvalget

Velkommen til

Dybbøl kirkegård

Dybbøl kirkegård er et indviet sted, og for at

bevare det fredfyldte indtryk er der nogen retningslinier,

som skal følges. Menighedsrådet ved

Dybbøl kirke har ansvaret for at kirkegården altid

fremstår velholdt og smuk uanset årstiden, derfor

denne vejledning til pårørende som har gravsted

på kirkegården.

Man kan komme på kirkegården i dagtimerne.

Hunde skal føres i snor og med pose.

Begravelser og bisættelser:

Begravelser: Begravelses højtideligheden i kirken

er en gudstjenestelig ramme om afskeden med

den afdøde. Derefter bæres kisten til graven, hvor

den sænkes ned, af de seks personer, som bærer.

Jordpåkastelsen foregår og der kan synges en salme

som afslutning. Til slut ringes med kirkeklokkerne

og flaget på kirkegården hejses på hel.

Bisættelser: Bisættelses højtideligheden i kirken er

en gudstjenestelig ramme om afsked med afdøde

og jordpåkastelsen foregår inde i kirken. Derefter

bæres kisten ud til rustvognen, af seks personer,

og når kisten er sat ind i bilen kan der synges en

salme.

Herefter ringes med kirkeklokkerne og flaget hejses

på hel.

Efter ca. en uge bringer bedemanden urnen med

afdødes aske til kapellet og graveren tager kontakt

til familien. Hvis familien ønsker det, kan man

være med til urnenedsættelsen, ligesom præsten

også gerne deltager og der holdes en kort højtidelighed.

6

More magazines by this user
Similar magazines