Kirkebladet juni 2007 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet juni 2007 - Dybbøl Kirke

Der er forskellige muligheder for gravsteder:

• Gravsteder med hæk omkring

• Urnegravsteder

• Skovkirkegård

• Gravsteder med plade i plæne

• Fællesgrav

Gravsteder med hæk omkring: Der kan dækkes

med grus op til 70 % af gravstedet. Gruset som

bruges på Dybbøl kirkegård er ral i blålig farve,

det hedder perlegrus 2/8. Hvide sten er ikke tilladt,

og det er heller ikke tilladt at lægge dug eller

plastic under gruset.

Urnegravsteder: Beplantning med lille plantehøjde.

Der er mange muligheder for planter, der

ikke vokser så højt. Vejledning kan fås hos kirkegårdens

personale.

Skovkirkegård: På skovkirkegården er der hæk

bag gravstedet, og der kan plantes et lille blomsterbed

foran gravstenen. Gravstenens max. størrelse

er 80 cm bred og 60 cm høj. Skovkirkegården

skal fremstå grøn, derfor kan der ikke være grus

på gravstederne og heller ingen stenkanter mellem

gravstederne. Fuglefoderautomater vil sprede frø

og korn til andres gravsteder og er derfor ikke tilladte.

Skovkirkegårdens gravsteder vedligeholdes

af kirkegårdens personale mod betaling.

Gravsteder med plade i plæne: Gravstenen er en

plade, som flugter med græsset således at der kan

slås græs henover gravstedet. Der kan derfor ikke

plantes på gravstedet, men der kan selvfølgelig

sættes buketter.

Fællesgraven eller de ukendtes grav: Her er

ingen synlig afmærkning mellem gravstederne.

Pårørende er dog velkomne til at deltage i urnenedsættelsen.

Buketter og blomster lægges eller

sættes i vaser ved fællesgravens store gravsten.

Almindelige retningslinier:

Man kan opsætte et fuglebad i granit på et gravsted,

mens større ting som f.eks. en granit bænk

kun kan opsættes med særlig tilladelse fra menighedsrådet.

Lanterner til levende lys skal være i mørke farver,

og lanterner hvor malingen skaller af bør fjernes.

Diode- og solcellelamper samt elektrisk lys er ikke

tilladt. Det er heller ikke tilladt af have blomster i

plasticpotter og glasvaser, brug de grønne kegleformede

vaser.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse er ikke tilladt.

På børnegrave kan et stykke legetøj i dæmpede

farver godt lægges frem. Dog er bamser og tøjdyr

ikke velegnede.

Er man i tvivl om noget kan man altid henvende

sig til kirkegårdens personale eller til menighedsrådet.

Det er menighedsrådets ønske at denne

vejledning skal gøre det let og overskueligt at

etablere og have et gravsted på Dybbøl kirkegård.

Kirkegårdens ordensbestemmelser kan fås hos

graveren.

Dybbøl menighedsråd

Maj 2007

Praktiske oplysninger:

Graver Anita Grube:

Træffes tirsdag – fredag kl. 8 – 15 på kirkegården

eller på tlf . 73 48 55 47,

mail: graver@dybboelkirke.dk

Graveren kan kontakte menighedsrådet eller

menighedsrådets formand kan kontaktes:

Bente Thomsen tlf. 74 48 50 51, mail:

menighedsraadsformand@dybboelkirke.dk

Kirkeværge Fritz Poulsen tlf. 74 48 61 55

Dybbøl kirkes hjemmeside:

www.dybboelkirke.dk

Dybbøl Kirke

Sognepræst

Birgitte Hjarvard Licht

Dybbøl præstegård

Dybbøl Bygade 101,

Telefon: 7348 5540 - Fax: 7348 5541

E-mail: BFL@KM.DK

Træffes bedst: Tirsdag – fredag

kl. 11-12, derudover efter aftale.

Mandag fridag.

Sognepræst o/a

Karin Kofod, Præstegårdsvej 7,

Kegnæs, 6470 Sydals.

Telefon: 7348 5544 i Kirkeladen,

ellers 2143 5113 / 7440 5177

E-mail: KK@KM.DK

Træffes bedst kl. 11-12.

Mandag fridag.

Sekretær

Mona Petersen træffes i Kirkeladen

på telefon: 7348 5543

Træffetid: Kl. 9 – 13:

Lige uger: Tirsdag og torsdag

Ulige uger: Onsdag og fredag

E-mail: MPE@KM.DK

Graver og kirketjener

Anita Grube

Tlf.: 7348 5547

E-mail: graver@dybboelkirke.dk

Kirkegårdskontorets telefontid:

Mandag – fredag kl. 8 – 15

Servicemedarbejder

Helle Daabeck

Træffes i Kirkeladen

på telefon: 7348 5546

E-mail:

kirkeladen@dybboelkirke.dk

Organist

Frank Laue

Tlf. 7465 1834

I Kirkeladen: 7348 5545

E-mail: organist@dybboelkirke.dk

Formand for Menighedsrådet

Bente Schulz Thomsen

Dybbøl Bygade 39

Telefon: 7448 5051 eller i

Kirkeladen: 7348 5545,

E-mail: menighedsraadsformand@dybboelkirke.dk

Kirkeværge

Frits Poulsen, Gl. Åbenråvej 57,

Telefon: 7448 6155

E-mail: kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Dybbøl kirkes hjemmeside:

www.dybboelkirke.dk

7

More magazines by this user
Similar magazines