FORUM no. 07 - October 2007

GFadmin

Kundetidsskrift på dansk, svensk, norsk og finsk

FORUM

Nordisk Nyhedsbrev 7 | Oktober 2007

7

Tema: Think BIG

| Store ELGEF® Plus muffer

| Store ventiler

| Centrallager

| MULTI/JOINT® koblinger

| SIGNET måleinstrumenter

| Konkurrence


GF kobler stort

Kære læser,

Af Jan Nordgren, Georg Fischer, Sverige A/S,

Danmark

Georg Fischer er vokset med ca. 40 %

i Norden de seneste 2 år. For bedre at

kunne håndtere denne vækst implementerede

vi i løbet af første halvår 2007

SAP i de nordiske salgsselskaber og

startede et Nordisk distributionscenter

i Jønkøping. Sverige og Finland gik

live den 2. januar medens Danmark og

Norge fulgte med i maj og juni. Fra dette

lager når vi hele Danmark, Sverige, Finland,

Norge og Island inden for 24 til 48

timer.

Vores Nordiske Distributionscenter (DC-

N) kommer til at væsentligt at forøge

vores leverancekapacitet i Norden. Vi

regner med at vores kunder kommer til

at drage nytte af dette nye store centrallager

fra 3. kvartal 2007, se også vores

artikel i dette nummer. Vi kommer til

at lagerføre mere end 5.000 artikler i

et meget moderne, elektronisk styret

lager.

Georg Fischer vokser i Norden

Vores Piping Systems salgsselskaber i

Norden øgede salget i 2006 med totalt

20% til 212 mio. kr. Sammen med de

øvrige forretningsområder GF Automotive

og GF Machine Tools omsatte

Georg Fischer i 2006 for ca. 564 mio. kr.

i Norden.

Vores kraftige ekspansion har medført

visse problemer for vores kunder, men vi

arbejder hårdt på at forbedre vores service

og har bl.a. ansat flere personer for

at forbedre kontakten med kunderne.

Der skal lyde en stor tak for den tiltro i

havde til os i 2006 og vi ser frem mod et

interessant 2007.

Lars Englesson

Head of Nordic Region

Store muffer

Med de nye elektrosvejsemuffer ELGEF ®

Plus i d560 og d630 mm gør vi det enkelt,

sikkert og meget økonomisk at samle rør

i de store dimensioner.

Til konceptet hører det nye system som

sikrer fuld kontakt mellem rør og fitting

under svejsningen, nemlig et trykpladesæt

der v.h.a. trykluft holder rør og fitting

fast under svejsningen. Trykpladerne kan

trykke op til 4,5 ton. Samme teknik anvendes

i forbindelse med ovale rør der skal

genrundes.

ELGEF ® Plus muffer findes idag i SDR

11 og SDR 17 i dimensionsområdet 20-

630mm.

Store tilslutningsbøjler

Hvordan laver man en afgrening på de

store dimensioner? – Svaret er de nye

store tilslutningsbøjler, hvor man kan lave

en afgrening op til 90-125 mm og på hovedledningerne

op til 630 mm.

Til systemet hører naturligtvis spændeværktøj

og anboringsværktøj. Kontakt os

for at høre om lejemuligheder.

Tilslutningsbøjler op til d630.

sionerne DN 350-600. Som sædvanligt

kendetegnes koblingerne i de forskellige

dimensioner ved deres meget store toleranceområde.

DN 600 kobler alle rørmaterialer

i dimensionsområdet 605-637

mm.

Koblingshuset i duktilt støbejern GGG40

er coated med den veltestede Resicoat-belægning,

og som en ekstra korrosionsforstærkning

leveres nu hele

MULTI/JOINT ® programmet med bolte i

A4-kvalitet.

Gummikvaliteten i tætningsringen er den

sædvanlige NBR kvalitet.

MULTI/JOINT XL koblinger

MULTI/JOINT XL 2500 fra WAGA kobler

stort.

Med XL-programmet kobler vi nu dimen-

MULTI/JOINT XL koblinger op til DN600.

Billederne af ELGEF ® Plus i d560 er fra

Ørbæk Rensningsanlæg i Danmark


Kuglehaner op til d110

Butterflyventiler op til d225

Af Jan Nordgren, Georg Fischer, Sverige Georg Fischer A/S, Danmark

Sikkerhed i detaljer

Ergonomisk håndtag

låsbar option

Integreret værktøj

i håndtag

Defineret brudpunkt

på spindel

Gevind designet

til plast

Standard kuglehane

Kuglehane med

låsbar håndtag

Kugleha

finindsti

håndtag

Dobbelt

spindeltætning

Integreret gevindbøsning

til fixpunkt

O-rings og teflon sæde

Butterflyventil med

låsbar håndtag

Butterflyve

finindstille

Fuldt sortiment

Kuglehane type 546 udvides med

dimensionsområdet d 75-110, og

butterflyventil programmet udvides med

type 568 i lug-type.

Kuglehanen type 546 leveres i PVC, PVC-

C, ABS og PP, og butterflyventilen type

568 med liner af PVDF.

Denne introduktion afrunder begge

programmer og de er nu komplette i hver

sit dimensionsområde og materiale.

God kemisk bestandighed

Butterflyventilerne type 567 og 568 er

ventiler helt i plast som normalt fra

Georg Fischer, men huset i type 568 er

fremstillet i sejjern GGG 40.3 med en slidog

korrosionsbestandig Epoxy-coating.

Årsagen er naturligvis, at med ventilen i

metal har man mulighed for at klare en

boltsamlings fulde kraft og derigennem

tilbyde en ventil som sikker endeventil i

et rørsystem. Indvendigt har vi samme

opbygning som i type 567 med dobbeltekcentriskt

designprincip, komplet i

plast og den i gennemløbet indbyggede

profiltætning, som sikrer at tætningen

ikke kommer i berøring med klappen i

åben position.

Ensartet koncept

Konceptmæssigt har kuglehanerne og

butterfly-ventilerne ”lånt” forskellige

udtryk og funktioner fra hinanden.


ne med

llelig

Kuglehane med

pneumatisk aktuator

og håndnødbetjening

Kuglehane med

elektrisk aktuator

ntil med

ig håndtag

Butterflyventil med

pneumatisk aktuator

Ventiltyperne har samme håndtag,

samme grænseværdikontaketer (limit

switches) og frem for alt, samme

montagesystem til elektriske og

pneumatiske aktuatorer - sammenlagt

er det en klar forenkling og

omkostningsbesparende foranstaltning

som giver markedet nye økonomiske

ventiler til effektiv proceskontrol.


Supply Chain Management

- Nordisk centrallager i Jønkøping, Sverige

Af Jan Nordgren, Georg Fischer, Sverige og Jan Zaremba, Georg Fischer, Danmark Georg

Fischer A/S, Danmark

Supply Chain Management

har i en del år været en af de magiske

sætninger for at drive en succesfuld forretning.

Kort fortalt betyder det "funktionel

integration af indkøb, produktion,

transport og lagerstyring på tværs af

geografisk spredte markeder". Dette skal

ske på en integreret IT-platform hvor hurtig

adgang og udnyttelse af data er vigtigt.

Nyt logistik-koncept hos Georg Fischer.

Indtil 2006 havde Georg Fischer et centralager

i Schaffhausen i Schweiz samt

små lokale lagre i de enkelte lande. Det

førte sommetider til leveringstider som

ikke var tilfredesstillende. I 2006 indledte

Georg Fischer et logistik-projekt, hvor

målet er at optimere leveringstiden til

markedet, hvilket betyder at der etableres

en række centrallagre rund omkring i

Europa. Placeringen kan ses på kortet på

modstående side.

I januar 2007 åbnede vi et nordisk centrallager

i Jønkøping, Sverige. Placeringen

er strategisk med hensyn til at forsyne

Sverige, Finland, Norge og Danmark

inden for 24-48 timer. Sverige og Finland

har anvendt lageret fra årsskiftet, medens

Norge blev tilsluttet lageret i maj og

Danmark i juni 2007.

Ny IT-platform

Som nævnt i indledningen kræver effektiv

Supply Chain Management en integreret

IT-platform. For at få hurtig adgang til

aktuelle logistik-informationer er Georg

Fischer's salgsselskaber blevet koblet

på samme økonomisystem som produktionsvirksomhederne

i koncernen har

anvendt i mange år, nemlig SAP.

SAP er et særdeles omfattende økonomisystem,

som man ikke bare integrerer i

virksomheden over weekenden. Salgsselskaberne

har anvendt mange ressourcer

for at sætte sig ind i et nyt økonomisystem

som samtidig skal håndtere at

levere varer fra det nye lager i Jønkøping.

Leveringstid

Både slutbrugere og grossister har ofte

brug for dag-til-dag levering, hvilket det

nye nordiske centrallager i Jønkøping giver

mulighed for. For lagerordre skal man

regne med 1-2 uger leveringstid.

Omstillingsproces

Da det er en stor opgave at skifte til nyt

økonomisystem samt nyt lager i samme

projekt, vil vi benytte denne lejlighed til

at beklage eventuelle problemer som det

har forårsaget.

Georg fischer lagerfører også PE bøjninger i

store dimensioner.

Georg Fischer's nordiske centrallager i

Jønkøping, Sverige.


Oversigt over Georg Fischer's

nye lager-struktur med lagre i

Schaffhausen, Schweiz.

Duisburg, Tyskland.

Jønkøping, Sverige.

Coventry, England.

Paris, Frankrig.

Madrid, Spanien.

Milano, Italien

Warszawa, Polen

Bari. Italien

Fakta om Jønkøping lageret

For at dække behovet til det Skandinaviske

marked råder GF over følgende

kapacitet på lageret:

Pallepladser: ca. 1.300

Plukkkekasser: ca. 6.000

Langgodspladser: ca. 300

Der tilstræbes en leveringsgrad på 95%

Kapaciteten vil blive justeret i takt med

det øgede behov.

Georg Fischers nye centrlalager i Jønkøping, Sverige. Bygningen har tidligere været anvendt

som centrallager for IKEA. Hele bygningen er på 40.000 m2. Foruden Georg Fischer arbejder

vores partner Tradimus bl.a. også for Bilthema og energidrikken Red-Bull.


WAGA koblinger og værktøj

- en bølge af nyheder og forbedringer

Af Niels Holm, Georg Fischer, Danmark Georg Fischer A/S, Danmark

Nye A4 bolte

Rørkoblingssystemet til jordlagte ledninger

til vand og gas, MULTI/JOINT® 3000,

har taget et vigtigt skridt fremad med

udgaven med A4 bolte og møtrikker. A4

udgaven, lagerføres af alle grossister, og

er blevet overordentligt godt modtaget

hos de vandforsyninger der har aggressive

jordbundsforhold, samt alle andre der

gerne vil have topkvalitet i rørledningsarbejdet.

Devisen ’Ingen kæde er stærkere

end det svageste led’ gælder også her,

hvor A4 boltene fuldender produktet til

nærmest perfektion.

Der er dog en ændring i bolte-designet,

idet vi går tilbage til typen med bræddebolte.

Det viste sig at låseskiverne (Lock

washers) til M12 og M16 kunne deformeres

ved hård tilspænding. I løbet af foråret

vil MULTI/JOINT koblinger som standard

igen leveres med bræddebolte i A4 udgave,

Teflon coated for at undgå rivning.

Coatingen er sort for A4, i modsætning til

blå for A2.

Nye træksikringsringe med Uni-Fikser ®

Der har været ønske om en anden forbedring

af koblingen. Nemlig at træksikringerne

var de samme for PE-rør som for

støbejerns-rør. Det er nu lykkedes vores

udviklingsafdeling at efterkomme dette

ønske med en ny tætningsring med de

nydesignede Uni-Fikser® træksikringer,

der formår at gribe fat i både metal- og

plast-rør med et arbejdstryk op til 16

bar. Dimensionerne fra DN200 til DN

300 vil først nyde godt af denne nyhed

og bliver leveret i efteråret 2007. Flere

dimensioner vil komme senere. Den nye

Uni-Fikser® betyder desuden enklere

lagerføring takket være én type i stedet

for to typer (Multi- og Poly-fikser). Vi vil

løbende informere om nye dimensioner

med Uni-Fikser® når de introduceres i

løbet af året.

Plast/Joint®

Når man alene skal koble to plast-rør

sammen, f.eks. PVC med PE eller PE med

PE, kan man med fordel anvende den nye

mekaniske kobling Plast/Joint® fra GF

WAGA. Den anvendes når:

• Bundforholdene er våde så der ikke kan

svejses

• Samlingen ikke er af permanent

karakter

• Samlingen ikke kan svejses, som ved

PVC rør

• Man mangler udstyr til svejsning

• Man skal lave en hurtig reparation

Plast/Joint® findes som lige kobling og

flange-kobling, og den udmærker sig ved

at plastrøret fastspændes i muffen med

kun én bolt og tætningsringen klarer

både tryk og vakuum.

Tætningsringen er af dobbeltlæbe typen

med en plastforstærkningsring der

fastholder den i sporet når røret skydes i

muffen. Materialevalget er optimeret med

duktilt støbejern coated med Resicoating

til krop og tilspændingsring, træksikring

i afzinkningsfri messing og tilspændingsbolten

er i sort Tefloncoated A4. Arbejdstryk

op til 16 bar. Plast/Joint® systemet

introduceres over sommeren 2007.

Multi/Saddle Plus

Tilslutningsbøjlen Multi/Saddle® lanceres

nu i en ny og spændende Plus-version

i et modulsystem som gør lagerføring let

og enkel. Grunden er at den har én top til

alle hovedledningsdimensioner fra DN60

til DN300 og fastspændes med en dertil

passende strap i rustfrit stål. Toppene fås

med RG 1” til 2”, og leveres desuden med

en muffe til PE rørs direkte tilslutning.

Det gør at man som forsyningsvirksomhed

kan definere sin type meget præcist

og endog få den med en spadefunktion

for enklere anboring under tryk. Multi/

Saddle® Plus lanceres på markedet

sommeren 2007.

Anboringsværktøj W400

Til anboring af den nye tilslutningsbøjle

(og andre fabrikater naturligvis) kan man

anvende det nye anboringsværktøj type

W400 fra GF WAGA. Det er et moderne

letvægts værktøj som har automatisk

spindelfremføring under anboringen, som

udføres uden brug af momentnøgle. Som

hulbor kan man anvende de tilhørende

2 typer op til 2” (frit valg ved konfigurationen)

samt almindeligt tilgængelige

hulbor, som forhandles ved alle værktøjsgrossi-ster.

Man kan anbore under

tryk såvel som trykløst, på både plast og

metal rør.

UNI-FIKSERS®

A4 BOLTE

PLA


W400 ANBORINGSVÆRKTØJ

MULTI/SADDLE PLUS

PLAST/JOINT®

MULTI/SADDLE PLUS

ST/JOINT®

MULTI/SADDLE PLUS


Elektrisk aktuator EA42

Af Kent Edqvist, Georg Fischer, Sverigeg Fischer

A/S, Danmark

EA42

Georg Fischers nye elektriske aktuator

type EA42 erstatter EA41/50 og med den

har vi nu et komplet program af aktuatorer

til vores ventiler. Den nye aktuator er

den kraftigste i serien med et drejningsmoment

på op til 250 Nm.

Kvalitetstest

Til EA42 findes der et lige så stort udvalg

af tilbehør som til EA21 og EA31. Når det

gælder kvalitet er den blevet testet under

de vanskeligst forhold i vores akkrediterede

laboratorium. Under normale forhold

og drejningsmoment klarer EA42 op

til 75.000 cykler. Aktuatoren avendes bl.a.

på de nye butterflyventiler type 567/568 i

dimensionerne DN200 og DN250.

Fakta

• Nominel drejningsmoment: 100Nm

• Max drejningsmoment: 250Nm

• Åbningstid: 25s/90° (ved nominel drejningsmoment)

• Driftscyclus: 35%

• L/B/H: 150/122/208 mm

• F07-standard mellem aktuator

Tilbehør

• Grænseværdikontakt: (AgNi, Au,

NPN/PNP)

• Kontakt mellemposition

• FC-funktion med batteri

• Varmeenhed

• Kontrol af åbentid, motorstrøm og

antal cykler.

• Forlængelse af åbentid

• Respons af position 4-20mA

proportionelt

• Positionskontrol

Elektrisk aktuator typeEA42 til vores nye kuglehaner og butterlfyventiler.

PE 25 Positionskonntrol.

Butterflyventil type 567 med

elektrisk aktuator.

Varmeelement.

10


Signet 2552 Magmeter

Signet 2537 skovlhjulssensor

Af Kent Edqvist, Georg Fischer, Sverigeg Fischer A/S, Danmark

Signet 2552 Magmeter

Den nye Signet 2552 Magmeter er en

robust flowsensor med højt præstationsniveau,

som dermed lægger yderligere

en dimension til den populære Magmeter

2551-serie.

2552 Magmeter er en økonomisk løsning

til konduktive installationer som indeholder

faststoffer f.eks.fibre eller lignende,

som sædvanligvis kommer sammen med

transport af grund- og havvand samt

kommunal/industriel vandforsyning og

afløb.

Fordele

• Ingen bevægelige dele

• Lavere service- og reservedelsomkostninger

• Hot-tap version til hurtig installation

og enkel vedligeholdelse uden proces

stop

• Diagnoseindikering med LED

• Testet i.h.t. NIST og leveres med test

certifikat

• Væskeberørt materiale af rustfrit syrefast

stål og PVDF

• ”Tomt rør” indikering og to-vejs flowmåling

• Versioner for rør med dimensioner fra

DN50 til DN1200

• Faste kabler som for normal anvendelse

eller vandtæt (IP68) lynkobling for

nedsænkning

• Valg mellem 4-20mA frekvens eller

digital (S3L) udgang gør dette produkt

lige så alsidigt som type 2551 serien

Signet 2537 flowsensor

Den nye Signet 2537 flowsensor tilhører

en ny generation af flowsensorer som

anvender avanceret teknologi til flowmåling.

Den er en udvidelse af hvad der

allerede er en industri-standard og har

ekstrafunktioner når det gælder forskellige

varianter af udgangssignaler såsom

flowswitch, pulsdeler, digital (S3L) eller

4-20mA signal. Derudover kan den måle

små flowmængder, har et lavt strømforbrug

og har høj opløsning og den kan

konfigureres på pladsen via det indbyggede

interface. Installationen er enkel da

Signet 2537 anvender samme "målekrop"

som de populære Signet 515 og 2536

skovlhjulssensorer, til rørdimensioner fra

DN15 til DN200.

• Filtersystem

• Kemisk produktion

• Omvendt osmose

• Demineralisering/Regeneration

• Røggasrensning

• Køletårn

Fakta

• Digital (S3L) og 4-20mA udgang

• Tilgængelig med flowswitch og pulsdelereudgang

• Lavt flow ned til 0,1 m/s

• Materiale som kommer i kontakt med

medie leveres i PP og PVDF

• Installation på rør fra DN15 til DN200

Anvendelsesområder

• Flowvisning

• Pumpebeskyttelse (tørkøring)

• Fremstilling af rent vand

11


Konkurrence

Hvor mange pallepladser findes i det nye centrallager

DC-Nordic, Jønkøping?

1300 900 300

Hvad hedder de nye træksikringsringe i MULTI/JOINT ®

koblinger som kan anvendes på alle røroverflader?

Grab-rings ®

Poly-Fiksers ®

Uni-Fiksers ®

Hvor mange cykler klarer vores nye EA42 aktuator

under normale forhold?

25.000 stk. 75.000 stk. 250.000 stk.

Deltag i konkurrencen: Svar på spørgsmålene og fax kuponen

med navn og adresse til Georg Fischer. Vinderne får direkte

besked og offentliggøres i næste udgave af FORUM.

Medarbejdere hos GF Piping Systems og medlemmer af deres

husstande kan ikke deltage i konkurrerncen.

Præmier

1 stk. Garmin NÜVI 200 GPS

Navigator værdi kr. 1.995,-

2 stk. Swiss

Chronograph

værdi kr. 1.250,-

3 gange 4 stk bio-billet

værdi kr. 500,-

Vindere i FORUM nr. 6:

1 stk. IPOD Video 30 GB: Lars Björkgren, Ahlsell AB, Kalmar, Sverige

1 stk. Swiss Chronograph: Arne Damgaard, AD TEKNIK ApS, Danmark

1 stk. Swiss Chronograph: Kjell Myhrgren, Ahlsell AB, Skellefteå, Sverige

4 stk. bio-billet: Thomas Friis jensen, Hillerød VVS Teknik, Hillerød, Danmark

4 stk. bio-billet: Lars Göransson, Ahlsell AB, Nnorrköping, Sverige

4 stk. bio-billet: Lars Drejfeldt, DONG ENERGY, Gentofte, Danmark

Vidste du at...

... Georg Fischer leverer d630 ELGEF ® Plus

fittings til Palm Island i Dubai

... Georg Fischer udviklede PVC

fittings for 50 år siden.

... Georg Fischer leverer ventilationsrørsystemer

til AIRBUS

... Georg Fischer omsatte for mere end fire

mia. CHF i 2006

... Georg Fischer har mere end 4.000

patenter

Udgivet af

Georg Fischer A/S

Rugvænget 30, 2630 Taastrup

Tel. +45 70 22 19 75, Fax. +45 70 22 19 76

www.georgfischer.dk

info.dk.ps@georgfischer.com

Georg Fischer AB

Götlundagatan 34, Box 113, 125 23 Älvsjö

Tel. +46 8 506 77 555, Fax. +46 8 749 23 70

www.georgfischer.se

info.se.ps@georgfischer.com

Georg Fischer AS

Rudsletta 97, 1351 Rud

Tel. +47 67 18 29 00, Fax. +47 67 13 92 92

www.georgfischer.no

no.ps@georgfischer.com

Yhteyshenkilö Suomessa

Georg Fischer AB

Puh. +358 (0) 400 945 408

Fax. +46 8 749 23 70

www.georgfischer.se

mikko.piirainen@georgfischer.com

Redaktionel kontakt Jan Zaremba:

jan.zaremba@georgfischer.com

Udgaver/Sprog

3-4 gange om året på dansk/norsk, svensk og finsk

Oplag: 9.000 stk.

Tidligere udgaver kan findes på vores hjemmeside

Bestillingsformular

Fax formularen til det relevante kontor.

Jeg ønsker følgende tilsendt:

Nyt Produktkatalog

Info om store elektrosvejsemuffer, tilsl.bøjle. (s. 2-3)

Info om store ventiler (side 4-5)

Info om ny pat. XL-koblinger (side 2-3)

Info om WAGA nyheder (side 8-9)

Info om EA 42 eller Signet måleinstrumenter (side 10-11)

Ønsker at blive kontaktet af en konsulent

Jeg ønsker at få tilsendt FORUM i fremtiden

Send ovenstående til

Firma:

Att.

Adresse

Post nr. og By

Telefon

Forsidebillede:

Putting - Think big

12

More magazines by this user
Similar magazines