Plesners lederuddannelse

plesner.com

Plesners lederuddannelse

Plesners lederuddannelse

Plesner arbejder strategisk med ledelse, for god ledelse baner

vejen for engagerede medarbejdere, tillidsfulde samarbejdsrelationer

og resultater på højeste niveau.

I 2008 udviklede vi derfor vores egen lederuddannelse

målrettet Plesners behov og forretning. Uddannelsen styrker

dig i rollen som professionel leder og betroet rådgiver i en

moderne advokatvirksomhed. Ud over det faglige udbytte får

du et stærkt ledelsesnetværk, der er bredt forankret i Plesner.

Uddannelsen tilbydes Plesners indehavere, advokater og

ledere i administrationen.

Uddannelsens opbygning

Lederuddannelsen er bygget op som et treårigt forløb, hvor

du udvikler dine kompetencer inden for:

Hvert modul opdaterer dig inden for den nyeste teori, og du

omsætter den lærte teori i praksis, når du på uddannelsen

træner de ledelsessituationer, du oplever i din hverdag som

advokat.

På modul 1 sætter vi fokus på effektiv personaleledelse, og du

arbejder med dine personlige kompetencer i lederrollen.

På modul 2 sætter vi fokus på tillidsbaseret rådgivning, og

du lærer, hvordan du bedst vinder andres tillid, hvordan du

opbygger langvarige relationer, og hvordan du giver råd og

vejledning på en effektiv og konstruktiv måde.

Uddannelsens sidste modul handler om strategisk lederskab,

og du lærer at organisere og implementere strategiarbejde i

en moderne virksomhed.

• Personligt lederskab (modul 1)

• Klient- og markedsforståelse (modul 2)

• Strategi- og forretningsforståelse (modul 3)

www.plesner.com


Prisbelønnet lederuddannelse

Plesners lederuddannelsen er eftertragtet blandt vores

advokater, men også eksternt modtager lederuddannelsen

anerkendelse. Vi har modtaget en Innovationspris i 2009 fra

Danske Advokater.

Deltagernes evaluering af lederuddannelsen:

75 % af deltagerne oplever, at de i høj grad arbejder mere effektivt

som ledere efter at have deltaget på uddannelsen.

Associeret partner, Shaina Jabbar:

Uddannelsen har betydet, at jeg i dag er mere bevidst om mine

stærke og svage sider i rollen som leder og har bidraget til, at jeg

nu arbejder målrettet på at videreudvikle mine lederegenskaber.

Det har haft stor personlig betydning for mig at formulere mine

udviklingsmålsætninger på skrift for efterfølgende i forbindelse

med coachingseancerne at drøfte, hvordan jeg realiserer mine

målsætninger.

Jeg har gennem coachingseancerne fået opbygget et solidt

samarbejde med de øvrige medlemmer af min coachinggruppe.

Vi er løbende i dialog og sparrer med hinanden om, hvordan vi

håndterer de forskellige ledelsesmæssige udfordringer, der opstår

i vores hverdag.

Endelig har arbejdet med vores forskellige personlighedsprofiler

givet mig større forståelse for mine kollegers forskellige måder at

håndtere og løse opgaver på. Det har gjort mig opmærksom på

vores forskellige egenskaber, særligt når jeg uddelegerer opgaver

og sager.

www.plesner.com

More magazines by this user
Similar magazines