gfps_FORUM_no._10_-_November_2009.pdf

gfpsadmin

gfps_FORUM_no._10_-_November_2009.pdf

FORUM

Nordisk Nyhedsbrev 10 | November 2009

10

Tema:

Forsyning

| Plast og CO 2

regnskab

| WM 315 CNC værkstedsmaskine

| Plast/Joint ®

| Forsyningscirklen

| Case stories

| Produktnyheder

1


Plast – for en energieffektiv fremtid

Kære læser,

Georg Fischer koncernen er overbevist

om hvor vigtigt det er at holde hus

med verdens aktiver og forsøger aktivt

at bidrage med en klog anvendelse af

energi- og vandressourcer, både i vores

egen produktion og ved anvendelse af

vore produkter for produktion og transport

af energi og vand. Siden 2002 har

Georg Fischer været aktiv i hjælpearbejdet,

gennem projektet Clean Water Foundation,

og hjulpet udviklingslandene

med at få tilgang til rent vand.

I dette nummer fokuserer vi på hvordan

anvendelsen af vore produkter bidrager

til at begrænse anvendelsen af vore ressourcer.

Vand som forlader vandværket

og transporteres i rørsystemer i forskellige

materialer til slutbrugeren udledes

ofte til omgivelserne hvorved der opstår

et stort vandspild. At forhindre lækage

og udskifte gamle ledninger er blevet

mere og mere vigtigt. Vores ELGEF Plus

fittings, værktøj og forskellige svejsemaskiner

har bidraget til at gøre PEsamlingerne

mere sikre, og med vore

WAGA-koblinger har det været nemt og

enkelt at klare overgangen fra gamle rør

i forskellige materialer til PE-100 rør. Alt

sammen for at minimere vandtabet.

Vore rørsystemer er i årevis blevet

anvendt i energisammenhæng bl.a. i

vandrensningssystemer til kølesystemer

i kraftværker, kølesystemer for transformatorer

for transport af elektricitet,

røggasrensning, transport af naturgas

og deponigas, samt endda i fremstillingen

af solceller.

Vi båber at du finder noget interessant i

vores nyhedsbrev og hører gerne fra dig

for at kunne berette mere.

Kent Edqvist, Georg Fischer, Sverige A/S, Danmark

Store udfordringer ligger foran os alle inden for energi-området:

det øgede energi-forbrug, den begrænsende mængde fossile

brændstoffer, stigende priser og klimaforandringer.

Plast kan hjælpe med til at klare disse udfordringer.

Vi mennesker påvirker miljøet i aller

højeste grad. En måde at måle denne

miljø-påvirkning på er ved at måle og

beregne udslippet af kuldioxid eller

drivhusgasser. Resultatet kaldes ”Carbon

Footprint” eller

Kuldioxidfodaftrykket med enheden

kilogram kuldioxid (CO 2

) ekvivalenter.

Man beregner et produkts ”Carbon

Footprint” ved hjælp af LCA, LifeCycle

Analysis - LivsCyklusAnanlyse

hvor man tager hensyn til et produkts

komplette livscyclus fra råvare,

produktion, distribution til genindvindig.

Som vi alle ved fremstilles plast fra

råolie. Ca. fire procent (4%) af den olie

som produceres i verden idag anvendes

til plastproduktion. Det er sandt at vi skal

skære ned på forbruget af olie og andre

fossile brændstoffer, med dette bør ikke

ske på bekostning af plast. Tværtimod,

anvendelsen af plast sparer energi!

Fire procent (4%) af den olie som produceres i verden anvendes til fremstilling af plast.

Næsten 90% anvendes til brændselsforbrug og anvendes derfor kun en gang.

Lars Englesson, Head of Region Nordic

CO 2

fodaftryk af rør fremstillet af plast og metal (DN 80). Plastrør PVC, ABS, PE, PP og PB

fremviser en signifikant bedre miljøprofil end metalrør.

2


Ny værkstedsmaskine til stuksvejsning

WM 315 CNC

Jan Nordgren, Georg Fischer, Sverige A/S, Danmark

Til segment-fremstilling

af rørdele, Y-,

T-, og krydsdele

At anvende CNC styrede svejsemaskiner

sikrer en høj grad af repetérbarhed og

nøjagtighed ved svejsning af PE og PP.

CNC enheden følger landespecifikke

krav, men giver desuden mulighed for

programmering af yderligere 10 egne

svejsecykler.

Svejsetrykket kontrolleres og justeres

i alle faser af svejseprocessen.

Trykopbygningen sker trinvis for at undgå

trykstop. Omstillingstiden er reduceret

til minimum, maskinerne åbner bare

præcist så meget for at CNC-enheden

skal kunne separere svejsespejlet fra

rørenderne og køre svejsespejlet ud.

Svejseoperatørens indvirkning på

svejseprocessen er minimeret, alle

tidsrelaterede dele er styret af CNCenheden.

I den forberedende del af svejseprocessen

er friheden derimod komplet for den

kompetente svejser. Her kan operatøren

udføre enkel eller dobbelsidet høvlning,

placere svejseemnet korrekt mod høvlen

og efter høvlning kontrollere, eventuelt

justere svejseenderne korrekt mod

hinanden ved hjælp af de justerbare

spændbakker.

Alle relevante data fra svejsecyklusen

registreres i en USB´-hukommelse, og

kan siden bearbejdes i SUVI® WIN-

WELD softwaren som leveres

sammen med svejsemaskinen.

For rationel fremstilling af T-rør

Dim. 90-250 mm

For rationel fremstilling af 300 og 450 Y-rør

Dim. 90-250 mm

Berøringsfølsom skærm med USBhukommelse.

Mange symboler og grafisk

visning

Robust

maskinstativ

inklusiv de

elektriske og

hydrauliske dele

Stærk kæde-drevet høvl (1200 W)

Halvautomatiskt svejsespejl med PTFEbelægning

(3000 W)

Spændbakke-enhederne er indstillelige op

til 22,50 grad til begge sider, samt inkluderer

spændeelement 90-280 mm.

Begge enheder kan flyttes på tværs af

rørakslen.

3


Forsynings-cirklen

Jan Zaremba, Georg Fischer, Danmark

Vi er din kompetente

partner, når du skal

konstruere, overvåge

og drive dit netværk

• Altid den rette løsning til

vandværker

• Højeste kvalitet og performance

• Øget sikkerhed gennem

hele systemet

• Teknologisk ekspertise

• «One-stop shopping» i

hele verden

• System-løsninger

• Know-how og erfaring

• Lokal support

PE Svejseløsninger

ELGEF ® Plus og

spidsende-fittings

d20-630

Elektrosvejsning

MSA Plus

Mulighed for at

gemme svejsedata

Vores

Bestil vores omfattende

markedssegment-brochure på

bagsiden.

Værktøj til

svejseforberedelse

RS skraber d40-315

4


Mekaniske samlinger

med plast

Polyrac koblinger d16-110

Anboringsbøjler d20-315

Topanboringsbøjler d50x20 til d160x75

løsninger

Stuksvejsemaskiner

Arbejdsområde:

40-1200 mm

Mekaniske samlinger

med metal

Multi/Joint dim: 46-637 mm

Plast/Joint dim: 63-315 mm

Multi/Saddle Plus dim: 60-355 mm

Multi/Clamp dim: 21-1086 mm

5


Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

- når vandforsyningen outsourcer

Kim Rantzau, Georg Fischer, Danmark Fischer A/S, Danmark

Forsyningsafdelingen hos Nordkysten

består af ca. 55 medarbejdere. De primære

serviceydelser er opgravninger og

retableringsarbejder:

• Udskiftning af ældre vandledninger

i samarbejde med VVS-installatører

eller i samarbejde med vandværkets

egne medarbejdere.

• Generel udbygning af forsyningsnet

samt nødforsyningsledninger.

• Ekspres udrykning hele døgnet ved

brud på ledningsnet.

Nordkysten har en række mobile enheder

for udførelse af rørtryk og styrede

underboringer.

Nordkysten har nu udvidet arbejdsfeltet

til også at omfatte svejsning af PE-rør

til vandforsyning. Mam har investeret i

både elektrosvejse- og stuksvejseudstyr.

Maskinparken består nu bl.a. af:

• TM160 stuksvejsemaskine

• TM315 stuksvejsemaskine

• MSA 350 Elektrosvejsemaskine

• Rørruller

• Værktøj til svejseforberedelse

Nordkysten har også opbygget sit eget

nødforsynings-lager af bl.a.

• Multi/Joint koblinger

• ELGEF Plus elektrosvejsefittings

• Primofit koblinger

Som en naturlig del af arbejdet klarer

Nordkysten alle søgninger af ledningsoplysninger

og ansøgninger om gravetilladelser

samt arrangerer påvisning og

udlægning af ledninger ved projektudførelser.

Virksomheden har desuden udstyr

til digital afsætning og indmåling ved

projektudførsler.

Maskine til styret underboring. Den trækker

16 ton !

TM 315 stuksvejsemaskine med d250 PE-rør svejst sammen og med perfekt vulst.

Stort foto på modsatte side: VVS-Installatør Martin Drewsen (t.v.) fra Nordkysten og Kim Rantzau fra Georg Fischer er igang med TM 315 stuksvejsemaskine.

Her uden for Gilleleje bliver ialt 2.600 meter d250 PE-rør svejst sammen og lagt i jorden ved styret underboring. Senere bliver

der lagt stikledninger ind til husstandene med ELGEF® Plus anboringsbøjler.

7


Plast/Joint ® :

En forbindelse der holder

Niels Holm, Georg Fischer, Danmarkeorg Fischer A/S, Danmark

Plast/Joint ®

Georg Fischer WAGA har udviklet et nyt

koblingssystem, kun til plastrør:

Plast/Joint ®

Det er til samling af PE, PVC, PP, PB og

PEX rør fra d 63 til d 315 mm.

Det helt særlige ved Plast/Joint ® er tilspændingen

af kompressionsringen, som

foretages på kun én bolt. Det gør montagen

så let og enkel som det overhovedet

er muligt. Kompressionsringen kan desuden

drejes, så man får tilspændingsbolten

i den mest gunstige arbejdsposition.

Dette gør at arbejde med koblinger til

store plastrør aldrig har været enklere og

hurtigere.

Stik røret i koblingen, spænd én bolt, og

samlingen er lavet!

Alle der har prøvet at montere rørkoblinger

i en rørgrav, vil se dette som en

nyskabelse af afgørende betydning, når

der skal vælges produkter.

Plast/Joint ® kan anvendes uden støttebøsning

i PE-rør til vandforsyning i SDR

11 og SDR 17 ved max 16 bars tryk og med

støttebøsninger i gasforsyning op til 8

bars tryk.

I lighed med Multi/Joint ® er Plast/Joint ®

designet og fabrikeret for minimum 50

års levetid.

Koblingerne er lavet i Duktilt Støbejern

GGG45 og Epoxy coatet med Resicoat for

at opnå den højeste korrosionsbestandighed.

Desuden er boltene i A4 rustfrit stål

med Teflon ® coating, for at undgå rivning.

Læbetætningsringen i koblingen er af

NBR gummi, og den er fastlåst med en

plastring, således at den ikke kan skydes

ud når plastrøret monteres.

Griberingen er i afzinkningsbestandig

messing

Plast/Joint'en fastgøres til den eksisterende

installation.

Måling af indstiksdybde.

8


Det helt særlige ved Plast/Joint er tilspændingen

af kompressionsringen, som foretages

på kun én bolt.

Læbetætningsringen i koblingen er af NBR gummi, og den er fastlåst med en plastring, således

at den ikke kan skydes ud når plastrøret monteres.

Griberingen er i afzinkningsbestandig messing.

Boltene er i A4 rustfrit stål med Teflon ®

coating, for at undgå rivning.

Tilspænding på en bolt og færdigt arbejde.

9


IDRE

- et snehvidt himmerrige for vinteraktiviteter

Jan Nordgren, Georg Fischer, Sverige Georg Fischer A/S, Danmark

Referenceprojekt: IDRE Fjäll

Idre Fjäll blev indviet i 1968, og siden er

det til stadighed gået fremad ved hjælp

af tydelige mål, et højt tempo og stærke

visioner.

Idre Fjäll er en af Nordens største og

mest komplette turistanlæg med aktiviteter

året rundt.

En af Idre Fjälls grundlæggende drivkrafter

har altid været at lede udviklingen

i fjeldverden hvilket er lykkedes på

flere forskellige måder. Blandt andet var

man først med snekanoner i slutningen

af 70'erne og i begyndelsen af 80'erne

byggede man Europa's første fire-stols

lift. 1984 var endnu en milepæl. Her blev

verdens første tunnel-lift indviet.

I foråret 2009 var det tid at etablere en

ny hovedledning i PE100 fra Burusjön til

vandreservoiret som skal forsyne hele

fjeld-anlægget med kunstsne.

Til projektet har vi sammen med Roger

Jansson fra vor partner Ahlsell Sverige

AB i Borlänge levereret ca 40 d630mm

ELGEF Plus elektrosvejsemuffer, MSA

elektrosvejsemaskiner, rørskrabere og

GF 630 stuksvejsemaskiner til at samle

den 5453 meter lange PE100 ledning.

Arbejdsleder Anders Mattsson fra IDRE

Fjäll siger fornøjet, at "alt har fungeret

utroligt godt, stuksvejsningen og elektrosvejsningen

af de store muffer er gået

fuldstændigt problemfrit".

GF 630 stuksvejsemaskine som svejser d630 mm PE rør.

Fakta om IDRE fjäll

• 7.200 senge

• Lifter 30 stk

• Nedkørsler 41 stk

• Total pistelængde 28 km

• Totalt areal, præparerede nedkørsler

1.000 000 kvm

• Liftkapacitet/time 28.000 personer

• Største faldhøjde 307 m

• Længste nedkørsel 2.800 m

• Præparerede skispor 65 km

• Rør til snekanoner 40 km

• Kunstsne kapacitet 24.000 m3/døgn

• Udlejningsski 3.900 par

Elektrosvejsemuffe ELGEF Plus i 630 mm. Bemærk den gode svejseforberedelse med perfekt

skrabede rør og markeret indstiksdybde.

10


Butterflyventil type 567/568

i ny udførelse

Jan Nordgren, Georg Fischer, Sverigescher A/S, Danmark

Med de seneste års positive erfaringer

med vores butterflyventil i PVC, PP og

PVDF med EPDM og FPM tætning, træder

vi nu et skridt op og introducerer type

567/568 med sædetætning i PTFE.

Ergonomisk design

Standard interface

Låsbar

lever op til ISO 5211

5° indstilning af håndtag som

standard (finjustering som option)

Integreret elektrisk

positionsindikator

Dobbelt ekcentrisk

Klap, hus og lejebøsninger

design-princip

i samme materiale som

rørledningen

Foto PTFE tætningssystem

1 PTFE profileret sædetætning sikrer

maksimal processtabilitet

2 To O-ringe som tætning på aksel

3 Ekstra bred profiltætning mod

flangebøsning

4 PTFE sædetætning i FPM (flexmateriale) for

højest mulige kemisk resistens

Dobbelt akseltætninger

på begge sider

Indbyggede O-ringe som

tætning mod flangebøsning

Profiltætning

i gennemløbet

12


GF Signet 4150 – Turbidimeter

Jan Nordgren, Georg Fischer, Sverigescher A/S, Danmark

GF Piping Systems introducerer nu med

GF Signet 4150 Turbidimeter et nyt

analytisk instrument. Det er en ny sensor

som måler turbiditet (uklarhed) og

vandkvalitet i bl.a. drikkevand. Turbiditet

er et mål for partikel-indhold i vandet

samt en måde at beskrive vandkvaliteten

på. Måleenhederne der anvendes er:

• NTU (nephelometric turbidity units)

er enheden for en ”nephelometrisk”

turbiditetsmåling.

• FTU (formazine turbidity units) er

enheden for en turbiditetsmåling hvor

en formazine standard er anvendt

som reference.

• FNU er enheden for kombinationen

en turbiditetsmåling med formazine

som reference, der måles med det

”nephelometriske” princip.

Signet 4150 måler turbiditet via en

lyskilde som reflekterer de partikler

som flyder igennem væsken. Jo

højere turbiditet vandet har jo mere

uklart er det. Partiklerne i vandet

absorberer og reflekterer lyset,

hvilket mindsker tystransmissionen

og dermed gennemsigtigheden. Ved

turbiditetsmålinger af vand undersøges

hvor meget lyset dæmpes når det sendes

igennem vandet. Signet 4150 findes i 2

måleområder,

• 0-100 NTU/FNU til f.eks.

drikkevands-applikationer.

• 0-1000 NTU / FNU kan anvendes i

forskellige applikationer: Råvand og

afløbsvand.

Fordele:

• Enkel enhed med indbygget

trykregulator

• Godkendt iht. ISO 7027 for Europa

• Teknologi som giver tidsbesparende,

effektiv, forenklet kalibrering

• 4-20 mA udgang

• 2 indstillelige alarmer

• Klar baggrundsbelysning

• Enkel adgang til kabelføring

og vedligeholdelse

Typiske applikationer:

• Overvågning af filtrering

• Kommunal vanddistribution

• Spildevandsrensningsanlæg

• Rå eller filtreret vand

Signet 4150 Turbidimeter giver en præcis

og pålidelig vandkvalitetsovervågning for

kommunale og industrielle applikationer.

GF Signet 4150 Turbiditmeter.

Turbiditet er det samme som uklarhed. Jo højere turbiditet vandet har - jo mere uklart er det.

Partiklerne i vandet absorberer og reflekterer lyset, hvilket mindsker lystransmissionen og

dermed gennemsigtigheden.

13


Tronrud Engineering

- En solskinnshistorie

Roger Høiby, Georg Fischer, Norgeg Fischer A/S, Danmark

Tidligere Tronrud overgangsunion

Engineering AS

er en maskinbygger og teknologi-bedrift.

De er samarbeidspartner for kunder

som ønsker å være ledende på sitt felt.

Tronrud utvikler og leverer innovative

kundetilpassede produkter og tjenester

som gir kundene lønnsomhet og fortrinn.

Deres produkter og tjenester kjennetegnes

av god og gjennomtenkt design med

høy kvalitet.

Utvikling av spesialløsninger for industrien

er kjernevirksomheten i Tronrud

Engineering. "Umulig" et fremmedord, og

med dagens moderne konstruksjonsverktøy

sprenges stadig nye grenser innen

automatisering.

Etablering i Singapore

Leveransene av Tronrud Engineerings

maskiner til RECs utbygginger i Glomfjord

og Herøya har medført at selskapet nå

skal levere maskiner til en ny fabrikk REC

har under oppbygging i Singapore.

Samarbeidet med REC i Singapore har

medført at bedriften har besluttet å

etablere Tronrud Engineering AS i Asia.

Maskinene vil bli bygget på Eggemoen og

fraktet til Singapore i containere. Installeringen

av maskinene i Singapore skal utføres

i 2009, og REC forventer en oppstart

av produksjonen i slutten av året.

Wafer vaskelinje

Georg Fischer leverer materiell til Tronrud

Engineering

som benyttes i solcelle produksjon,

herunder fullstendig automatisk håndtering

fra waferplater til ferdig produkt

(solcelle).I denne linjen utføres alt fra

vask, tørk og kvalitetskontroll til pakking

og merking. Det var viktig for Tronrud å

inngå samarbeid med en seriøs og stor

aktør innen dette segmentet, derfor ble

Georg Fischer valgt, da vi er å anse som

en komplett plastleverandør.Tronrud

Engineering valgte IR-Sveising som sammenføynings

teknologi fordi de ønsket

best mulig resultat og toleranser. Det var

også viktig for Tronrud at hver sammenføyning

kunne dokumenteres, utskrift av

protokoll. Vi samarbeidet med prosjektledelsen

ved utvelgelse av produkter og

sveiseteknolgi.

Tronrud har i dag tre IR-Sveisemaskiner

som brukes på dette prosjektet.

System spesifikasjon

PP-H for IR-sveising

6 stk. Pneumatisk spjeldventil 240 FC

5 stk. Elektrisk kuleventil 231 (med

lineær kule)

100 stk. Pneumatisk membranventil Diastar

25mm og 50mm.

60 stk. Flowmeter SK730 (med switch

GK03)

60 stk. V82 trykk reduserings ventil

6 stk. 8850 og 2841 konduktivitetsmålere

Ola Tronrud (th) og Roger Høiby (tv) kvalitetssjekker

IR sammenføyde deler.

14


Konduktivitet og pneumatiske ventiler.

Krav til lave toleranser på grunn av liten plass.

15


Konkurrence

Hvad måler man med et turbidimeter?

Uklarhed Hastighed Kompression

Hvilket tryk er Plast/Joint® til vandinstallationer

godkendt til?

12 bar

8 bar

16 bar

Hvor mange grader kan spændbakke-enhederne på en

WM315 værkstedsmaskine drejes tilsammen?

22,5 grader

45 grader

60 grader

Deltag i konkurrencen: Svar på spørgsmålene og fax kuponen

med navn og adresse til Georg Fischer. Vinderne får direkte

besked og offentliggøres i næste udgave af FORUM.

Medarbejdere hos GF Piping Systems og medlemmer af deres

husstande kan ikke deltage i konkurrerncen.

Præmier

1 stk. iPod Touch

værdi ca. kr. 2.005,-

2 stk. Swiss

Chronograph

værdi kr. 1.250,-

3 gange 4 stk bio-billet

værdi kr. 500,-

Vinnare i FORUM nr. 9:

1 stk. Garmin NÜVI: Helle Brøner Jensen, Solar, Danmark

1 stk. Swiss Chronograph: Lars-Olof Ericson, Ahlsell AB, Kristiansstad, Sverige

1 stk. Swiss Chronograph: Hans Wikstrand, Moelven Bygmodul AB, Sandsjøfors, Sverige

4 stk. bio-billet: BjörnEngström, Ahlsell AB, Helsingborg, Sverige

4 stk. bio-billet: Håkan Mattsson, Marks Kommun, Kinna, Sverige

4 stk. bio-billet: Christer Bengtsson, Dahl Sverige, Ängelholm, Sverige

Vidste du at...

Georg Fischer A/S er flyttet til nye moderne lokaler.

Adressen er Malervej 4, 2630 Taastrup.

Udgivet af

Georg Fischer A/S

Malervej 4, 2630 Taastrup

Tel. +45 70 22 19 75, Fax. +45 70 22 19 76

www.georgfischer.dk

info.dk.ps@georgfischer.com

Georg Fischer AB

Liljeholmsstranden 5, 117 43 Stockholm

Tel. +46 8 506 77 555, Fax. +46 8 749 23 70

www.georgfischer.se

info.se.ps@georgfischer.com

Georg Fischer AS

Rudsletta 97, 1351 Rud

Tel. +47 67 18 29 00, Fax. +47 67 13 92 92

www.georgfischer.no

no.ps@georgfischer.com

Repræsentationskontor i Finland

Georg Fischer AB

Koivupuistontie 28, 01510 Vantaa

Tel. +358 9 586 5825, Fax. +358 9 586 5829

www.georgfischer.fi

info.fi.ps@georgfischer.com

Redaktionel kontakt Jan Zaremba:

jan.zaremba@georgfischer.com

Udgaver/Sprog

3-4 gange om året på dansk/norsk, svensk og finsk

Oplag: 9.000 stk.

Tidligere udgaver kan findes på vores hjemmeside

Bestillingsformular

Fax formularen til det relevante kontor.

Jeg ønsker følgende tilsendt:

Produktkatalog - Bog nr. 2

Info om WM 315 værkstedsmaskine

Info om Plast/Joint®

Info om Butterflyventil i PVDF/PTFE

Info om Signet 4150 Turbidimeter

Market Segment brochure - Water Utilities

Ønsker at blive kontaktet af en konsulent

Jeg ønsker at få tilsendt FORUM i fremtiden

Send ovenstående til

Firma:

Att.

Adresse

Post nr. og By

Telefon

Forsidebillede:

d630 mm PE rør samlet med ELGEF Plus muffe på

IDRE, Sverige.

16

More magazines by this user
Similar magazines