POST DANMARK PRISER PR. 1. APRIl 2011 – SE MERE På www ...

svendaage.dk

POST DANMARK PRISER PR. 1. APRIl 2011 – SE MERE På www ...

København K

01.04.10

1 0 0 0

POST DANMARK PRISER PR. 1. april 2011 – se mere på www.postdanmark.dk

breve

– frankeret med frimærker

DANMARK

Europa, Færøerne

og Grønland

Øvrige udland

Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve

Højst 50 g 8,00 6,00 11,00 9,00 13,00 11,00

Højst 100 g 16,00 13,00 22,00 19,50 30,00 26,00

Højst 250 g 25,00 21,00 33,00 30,00 50,00 46,00

Højst 500 g 35,00 30,00 55,00 51,00 75,00 71,00

Højst 1000 g 46,00 40,00 88,00 82,00 130,00 124,00

Højst 2000 g 58,00 51,00 132,00 124,00 208,00 200,00

Breve til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland skal

påtegnes Prioritaire eller mærkes A Prioritaire.

Økonomibreve skal påtegnes B eller mærkes B Economique.

husk rigtig porto

Hvis du sender et brev med for lidt porto, sørger Post Danmark for, at brevet kommer

frem alligevel. Vi sætter den rigtige porto på og sender regningen til afsenderen.

For den service opkræver vi et administrations gebyr på 33,75 kr. inkl. moms.

mål

– breve frankeret med frimærker 6

60 cm

90 cm

Minimum: 14 x 9 cm

Maksimum: Længde 60 cm og

længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm.

Rulle eller stang:

Maksimum: Længde 90 cm og længde

+ 2 x diameter eller højde = 104 cm.

Minimum: Længde 10 cm og længde

+ 2 x diameter eller 2 x højde = 17 cm.

breve

– frankeret med pp-påtryk

breve

– frankeret med frankeringsmaskine

mål

– breve frankeret med pp-påtryk eller frankeringsmaskine

DANMARK

Europa, Færøerne

og Grønland

Øvrige udland

Standardbrev

Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve

Højst 50 g 6,00 4,75 8,50 7,75 9,50 8,75

DANMARK

Europa, Færøerne

og Grønland

Øvrige udland

00550

Europa, Færøerne

DANMARK

og Grønland

Øvrige udland

Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve

Standardbrev

Højst 50 g 6,50 5,00 9,50 8,00 11,25 9,75

DANMARK

Europa, Færøerne

og Grønland

Øvrige udland

0,5 cm

17 cm

23 cm

Standardbrev

Minimum: 14 x 9 cm.

Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5).

Vejer brevet over 50 g, eller er det mere

end 0,5 cm tykt, frankeres det som et storbrev

eller et maxibrev.

Storbrev

Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve

Højst 50 g 6,50 5,25 9,50 8,25 11,00 9,50

Højst 100 g 12,50 11,00 18,00 16,25 23,00 22,00

Højst 250 g 19,50 17,75 28,50 26,00 42,50 40,00

Højst 500 g 27,50 25,50 46,75 44,00 67,50 65,00

Højst 1000 g 36,50 34,25 76,00 73,00 113,00 109,00

Storbrev

Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve

Højst 50 g 7,00 5,50 10,00 8,50 11,75 10,25

Højst 100 g 14,00 11,50 20,00 17,75 25,00 24,00

Højst 250 g 22,00 18,50 30,50 28,00 45,00 43,00

Højst 500 g 31,00 26,50 52,00 47,50 70,50 68,00

Højst 1000 g 41,00 35,50 82,00 77,00 120,00 116,50

2 cm

23 cm

33 cm

storbrev

Maksimum: 33 x 23 x 2 cm (lidt større end C4).

Vejer brevet over 1000 g, eller er det mere end

2 cm tykt, frankeres det som et maxibrev.

DANMARK

Europa, Færøerne

og Grønland

Øvrige udland

maxibrev

Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve

Højst 50 g 7,00 5,50 10,00 8,50 12,00 10,50

Højst 100 g 14,00 11,75 19,00 17,00 26,00 23,00

Højst 250 g 22,00 19,00 29,00 28,00 45,00 42,00

Højst 500 g 31,00 27,25 51,00 45,00 68,00 67,00

Højst 1000 g 41,00 36,50 80,00 76,00 122,00 112,00

Højst 2000 g 52,00 46,75 116,00 104,00 198,00 185,00

DANMARK

Europa, Færøerne

og Grønland

Øvrige udland

maxibrev

Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve Breve Økonomibreve

Højst 50 g 7,50 5,75 10,50 8,75 12,25 10,75

Højst 100 g 15,00 12,25 20,50 18,00 28,00 24,50

Højst 250 g 23,50 19,75 31,00 29,00 47,00 44,00

Højst 500 g 33,00 28,25 53,00 48,00 71,00 69,00

Højst 1000 g 43,50 37,75 84,00 79,00 126,00 118,00

Højst 2000 g 55,00 48,25 124,00 114,00 203,00 192,00

60 cm

90 cm

MAXIbrev

Maksimum: Længde 60 cm og

længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm.

Rulle eller stang som brev er altid maxibrev.

Minimum: Længde 10 cm og

længde + 2 x diameter eller 2 x højde = 17 cm.

Maksimum: Længde 90 cm og

længde + 2 x diameter eller 2 x højde = 104 cm.

andre ydelser til breve og økonomibreve

Europa

Færøerne

Grønland

Øvrige

udland

Rekommanderet

Danmark

Breve + 72,00 3 + 72,00 3 + 72,00 3

værdi - KUN BREVE

Grundpris + 88,00 3 + 88,00 3,5 + 88,00 3,5

+ pr. påbegyndt

1.000 kr.

2,00 9,00 9,00

erhvervsbreve

Erhvervsbreve er et billigt alternativ, hvis du sender mere end 3.000

ensartede breve samtidig, og når hastigheden ikke er afgørende.

Brevene skal være maskinegnede standard- eller storbreve og være

frankeret med PP-påtryk.

Du kan også sende Maxibreve som Erhvervsbreve.

Se priser og få flere produktinformationer på postdanmark.dk.

PRISZONER BREVE og økonomibreve

Danmark

Europa

Færøerne

Grønland

Øvrige

udland

EU-medlemslande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen,

Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet,

Tyskland, Ungarn og Østrig.

3

Er indholdet penge eller ihændehaverpapirer, spørg på posthuset

5

Kun til visse lande

6

Brevtyperne Standardbrev, Storbrev og Maxibrev eksisterer ikke for frimærkefrankerede breve


POST DANMARK PRISER PR. 1. april 2011 – se mere på www.postdanmark.dk

postPAKKER DANMARK

postPAKKER UDLAND

IMPORTGEBYR

Postpakker

uden omdeling

Postpakker

med omdeling

Postpakker

Højst 5 kg 65,00 80,00

Højst 10 kg 90,00 105,00

Højst 20 kg 140,00 155,00

PRISZONE

1. Unionspakken (EU-Pakken*)

Højst 2 kg 210,00

Højst 5 kg 280,00

Højst 10 kg 420,00

Højst 20 kg 620,00

PRISZONE

GRUNDPRIS

+ PR. KG

MAX 20 KG

2. Øvrige Europa ** 180,00 25,00

3. Grønland 160,00 80,00

4. Nord- og Sydamerika 180,00 70,00

5. Øvrige udland 180,00 85,00

Som hovedregel skal du betale told, moms og eventuelt andre

afgifter ved indførsel af varer fra lande uden for EU. Ved indførsel

i postforsendelser, har Post Danmark angivelsespligten over for

SKAT. Til dækning af omkostninger ved dette arbejde opkræver

Post Danmark følgende importgebyr:

Grundpris inkl. 1. varelinje 160,00 kr. 1

+ pr. efterfølgende varelinje 36,00 kr. 1

SÆRLIGE PAKKEPRODUKTER

DANMARK

Postpakker

Postpakker

uden omdeling

Postpakker

med omdeling

volumen

Højst 5 kg 144,00 159,00

Højst 10 kg 169,00 184,00

Højst 20 kg 219,00 234,00

Postpakker

uden omdeling

Postpakker

med omdeling

FORSIGTIG

Højst 5 kg 180,00 1 198,75 1

Højst 10 kg 211,25 1 230,00 1

Højst 20 kg 273,75 1 292,50 1

2W TI 02

Volumen / Encombrant

Forsigtig

Fragile

Gælder også

kombi nationen

Volumen/Forsigtig

Postpakker Udland Economy

PRISZONE

GRUNDPRIS

+ PR. KG

MAX 20 KG

2. Færøerne og Island 160,00 16,00

3. Grønland 160,00 25,00 4

4. Nord- og Sydamerika 180,00 45,00

5. Øvrige udland (ikke til Europa) 180,00 48,00

* EU-medlemslande: Belgien, Bulgarien, Cypern,

Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien,

Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene,

Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,

Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland,

Ungarn og Østrig

** Øvrige Europa: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzhan,

Azorerne, Bosnien Herzegovina, Canariske

Øer, Færøerne, Georgien, Gibraltar, Hviderusland,

Island, Kazakhstan, Kirgizstan, Kroatien, Liechtenstein,

Madeira, Makedonien, Moldova, Monaco, Norge,

Rusland, Schweiz, Serbien Montenegro, Tadzhikistan,

Turkmenistan, Tyrkiet, Ukraine, Uzbekistan og

Vatikanstaten

Priser på pakker

Alle oplyste priser gælder for Postpakker, der ikke er omfattet

af en kundeaftale med Post Danmark Logistik.

For ikke nævnte pakkeprodukter gælder den aftale, du har

indgået med Post Danmark Logistik.

information

Post Danmarks hjemmeside: www.postdanmark.dk

Post Danmarks Kundeservice: 80 20 70 30.

“Find prisen” på www.postdanmark.dk oplyser

om mange flere priser end dem, der er oplyst her.

Postpakker

LØRDAGSomdeling

med omdeling

Højst 5 kg 182,50 1

Højst 10 kg 213,75 1

Højst 20 kg 276,25 1

Lørdagsomdeling

ANDRE YDELSER til postpakker

Rekommanderet

postPakker

Danmark

Særlige

pakkeprodukter

Danmark

+ 72,00 3 + 90,00 1,3

ANDRE YDELSER

TIL postPAKKER UDLAND

Volumen

+ 88,00

mål postpakker

– til Danmark, Færøerne, Grønland og udland

Døgnpostpakken

– fra Døgnposten til Døgnposten

Højst 10 kg 60,00

Maximum: 35 x 37 x 61 cm

Værdi

Grundpris + 88,00 3 + 110,00 1,3

+ pr. påbegyndt 1.000 kr. 2,00 2,50 1

Værdi

Grundgebyr

3

+ 88,00

+ pr. påbegyndt 1.000 kr. 9,00

150 cm

Minimum: 14 x 9 cm.

Rulle eller stang: Længde 10 cm

og længde + 2 x diameter eller 2 x højde = 17 cm.

Maksimum: Længde 150 cm

og længde + omkreds = 300 cm. ***

1

Priser er inkl. moms

3

Er indholdet penge eller ihændehaverpapirer, spørg på posthuset

4

Til destinationer uden skibsforbindelse betales 54 kr. pr. kg

For pakker, hvis længde overstiger 120 cm

betales et volumentillæg

*** Maksimumvægt og -længde samt indførselsregler kan variere i de

forskellige modtagerlande, spørg på posthuset.

A 64 - 2 Tryk: Scanprint A/S Alle priser er i kr. og øre Post Danmark A/S, CVR-nr. 26 66 39 03. Gælder fra 1. april 2011

More magazines by this user
Similar magazines