DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG - Frie Funktionærer

f.f.dk

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG - Frie Funktionærer

Det skal du vide som ledig Side 4

Udover de nævnte oplysninger, hvor dokumentation er et krav, kan a-kassen bede dig om flere

oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

4. Udbetaling af dagpenge

En dagpengemåned falder af administrative årsager ikke som en kalendermåned. A-kassen udbetaler

dagpenge for enten 4 ugers eller 5 ugers perioder. Hver udbetalingsperiode slutter den

næstsidste søndag i en måned. Perioden kan pga. helligdage sidst i måneden blive afkortet til at

slutte den 3. sidste søndag. Du kan se udbetalingskalender på hjemmesiden f-f.dk.

4.1. Dagpengekort

For at vi kan administrere udbetalingen af dagpenge og foretage fradrag for løn-/arbejdstimer og

indtægter, har vi et såkaldt dagpengekort. Du indsender dagpengekortet hver 4. eller 5. uge via

Min side og TastSelv på www.f-f.dk.

Her kan du også tilmelde dig en huskeservice,

således at du vil modtage

en SMS eller e-mail, når det er tid til at

taste dagpengekort.

Alt arbejde, andre indtægter (pension,

honorar, hverv), sygdom, ferie, ophold i

udlandet og kurser skal oplyses. Har

du ikke haft nogen arbejdstimer, indtægt

eller andet, skal der ikke udfyldes

noget den pågældende dag. Så skal

du blot svare Nej til at du har haft arbejde,

ferie eller indtægter, været syg

eller haft andre forhold af betydning for

dine dagpenge.

Du skal taste dit dagpengekort online

via Min side på www.f-f.dk. Kortet kan tidligst udfyldes fra den næstsidste søndag i måneden. Du

logger på med NemID. Vær omhyggelig med at udfylde alle felter. Læs vejledningen før du udfylder,

og sender og kortet.

Det er meget vigtigt, at du er omhyggelig med udfyldelsen af dit dagpengekort og læser den vejledning,

du finder i bunden af det elektroniske dagpengekort ved at trykke ’Vis vejledning’. Er du

det mindste i tvivl om udfyldelsen, beder vi dig kontakte os.

Hvis du opdager, at du har glemt at skrive arbejde på dagpengekortet, eller opdager andre fejl, så

kontakt straks a-kassen.

Vi skal have dagpengekortet senest tre måneder efter sidste dag i den periode, udbetalingen

dækker. Hvis vi får det senere, mister du som hovedregel retten til dagpenge.

Dagpengene udbetaler vi til din NemKonto, Udbetalingen sker den sidste bankdag i måneden. Vi

trækker skat efter de oplysninger, vi elektronisk modtager fra SKAT. Får du deltidsarbejde, bruger

vi dit ugefradrag forholdsmæssigt i forhold til, hvor mange timer, du er ledig. Får du i løbet af skatteåret

ændret dine skatteoplysninger, får vi automatisk elektronisk besked fra SKAT.

More magazines by this user
Similar magazines