Hvad er solcellernes fremtidige rolle i Danmarks el-forsyning

ida.dk

Hvad er solcellernes fremtidige rolle i Danmarks el-forsyning

Solceller

Hvad er solcellernes fremtidige rolle i

Danmarks el-forsyning

Peter Ahm, PA Energy Ltd.


IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

Verdens energiforbrug =

1 times solskin

PA Energy Ltd.

2


IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

Vækst i effektivitet

PA Energy Ltd.

3


IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

Prisfald for systemer - EU

PA Energy Ltd.

4


IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PV markedets udvikling

Kilde: EU JRC

PA Energy Ltd. 5


”Policy Money” for solceller

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PA Energy Ltd.

6


Planlagt produktions kapacitet

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

Kilde: EU JRC

PA Energy Ltd. 7


IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

Teknologi skift?

Kilde: EU JRC

PA Energy Ltd. 8


IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

Tyndfilms teknologierne

Kilde: EU JRC

PA Energy Ltd. 9


Solcllers konkurrencedygtighed

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

Kilde: McKinsey & Co.

PA Energy Ltd. 10


EPIA’s bearbejdning og prognose

Total Yearly Irradiation [kWh/(m²y)]

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

lt

lv

fr

bg

eelt

fi

hr

gr

gr

fr

si

es

gr

bg

bg

si

fr

pl dk

ee

es

si

lv

hr

pt

mt

es

cy

hr

pt

mt

cz

uk uk

uk

be

be be lufi

fi

pl

lv ee lt

se

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36

pt

cy

hu

nl

mt

de

Average Price of Electricity [€/kWh]

at

at

at

PA Energy Ltd. 11

cz

dk

pl

de

lu

it it

cy

ie

it

hu

ro

de

no

sk

cz

2020 Total Market: 3.446 TWh

Grid Parity Accessible Market:

Upper Limit: 3.133 TWh (90%)

Lower Limit: 2.048 TWh (60%) = 20% learning curve = 15% learning curve

se

ro

sk

nl

ie

no


EU SET Plan / EPIA-2020

• I 2020 kan PV nå “grid parity” for mere end 90% af det

europæiske el-forbrug

• Realistisk vil industrien kunne levere og el-nettet

acceptere PV kapacitet svarende til 6 – 12 % af elforbruget;

6 % svarer til: 210 TWH eller 175 GW (1.200

kWh/kW/år). 35 % årlig vækst fra 2007 med 4,5 GW i EU

• Værksten har siden 2000 været > 40 % år i snit

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PA Energy Ltd. 12


Solenergikonference

17.09.08

EU PV Roadmap

(PV Technology Platform)

PA Energy Ltd. 13


Forventninger til PV udvikling

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PA Energy Ltd.

14


Danmark 1

• Ved slutning af 2007: 3,1 MW installeret

• Svarer til 0,5 W/indbygger (D: >70 W/indbygger)

• Kompetencer og industri opbygget, men endnu

skrøbeligt

• National strategi findes og er under revision

• Deltagelse i EU netværk og projekter

• Prisfald med en faktor >4 siden 1990

• Elsektoren har interesse (unikt i EU)

• Intet solcelleprogram – ingen specifik solcellestøtteordninger

bortset fra nettomålingsordningen; dog i 4

år fra og med 2007 25 mill. kr. (Skive)

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PA Energy Ltd.

15


Millio n e r k r.

300

250

200

150

100

50

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

0

Danmark 2

F a kt isk og for ven t et (2006 og 2007) u dviklin g i den da n sk e ek spor t a f u dst yr og t ek n ologi r ela t er et t il solceller

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

å r

PA Energy Ltd.

Kilde: Dansk Industri

16


Danmark 3

• Overført til DK: 6 % af el-forbruget i 2020:

2 TWH; ved 1000 kWh/kW/år kræves 2

GW PV

• 1 kW areal: 7 m2 – 2 GW areal: 15 km2

• Egentligt bebygget areal: 600 km2

• Potentielt for PV: ~ 150 km2 inkl. støjskærme

m.v. svarende til 50 % af elforbruget.

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PA Energy Ltd. 17


IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PA Energy Ltd. 18


IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PA Energy Ltd. 19


Nyttige websites

• www.energiforskning.dk

• www.energimidt.dk

• www.solenergi.dk

• www.epia.org

• www.iea-pvps.org

• www.solcelle.org (snart)

IDA Ålborg 08.01.09

Solceller

PA Energy Ltd. 20

More magazines by this user
Similar magazines