Energibesparende installationer - en vej til grøn vækst - DI Handel

handel.di.dk

Energibesparende installationer - en vej til grøn vækst - DI Handel

Energieffektivitet

Et nyt væksteventyr

for Danmark

Energibesparende installationer

– et uudnyttet potentiale

Energiteknologi udgør

i dag mere end 10 pct. af

Danmarks samlede eksport.

> Verden efterspørger energieffektivitet

De stigende energipriser og verdens enorme behov for energi betyder, at

sikker energiforsyning står højt på alverdens politikeres og virksomheders

dagsorden. Blikket er rettet mod effektiviseringer og mere vedvarende energi.

Det giver Danmark gode muligheder for eksport af effektive energiløsninger.

> Store besparelser i bygninger

En optimal effektivisering af energiforbruget i bygninger opnås ved at kombinere

en velisoleret og tæt klimaskærm med energibesparende installationer

inden for f.eks. lys, varmeforsyning, el-installationer, ventilationsanlæg, intelligente

styresystemer og lokale vedvarende energianlæg.

Allerede i dag udgør den danske eksport af energiteknologi næsten 63,4 mia.

kr. Det svarer til lidt over 10 pct. af den samlede eksport 1 . Over halvdelen

afsættes til EU. EU har sat mål om at øge energieffektiviseringen med 20 pct.

i 2020 sammenlignet med 2005. Markedet for energiløsninger i EU vil derfor

stige i de kommende år.

Også på hjemmemarkedet må vi forvente en øget efterspørgsel på energieffektive

løsninger. Siden 2006 har de danske energiselskaber været forpligtet

til at levere energibesparelser hos kunderne, og med energiaftalen fra marts

2012 fordobles målene for energispareindsatsen fra 2015. Det voksende

marked for energiløsninger skaber vækstmuligheder for danske virksomheder.

Det betyder innovation i branchen og nye job; dels i produktion og udvikling

af løsninger og dels som følge af afledte aktiviteter inden for blandt andet

distribution, handel og service.

> Energibesparende installationer er afgørende

for energieffektivisering

Statens Byggeforskningsinstitut har analyseret potentialet for energibesparelser

i det eksisterende byggeri inden for installationer og klimaskærm.

Beregningen viser, at der gennem renoveringer af de tekniske installationer

kan spares 13 pct. af det beregnede energiforbrug til opvarmning og varmt

vand. Dermed kan optimering af de tekniske installationer alene indfri de

fastsatte mål for energireduktion i Danmark. Installationerne skal kombineres

med en forbedring af klimaskærmen. Herved kan der opnås samlede besparelser

på mellem en tredjedel og halvdelen af det nuværende forbrug.

De samlede omkostninger forbundet med forbedring af bygningernes tekniske

installationer er beregnet til ca. 36 mia. kr. 2 . Dette svarer til en tilbagebetalingstid

på lidt under 8 år 3 .

Forbedring af de energibesparende

installationer kan

levere 13 pct. besparelser af

energiforbrug til opvarmning

og varmt vand.

Energistyrelsen og Teknologisk Institut m.fl. har lavet en fremskrivning af

nødvendige energirenoveringer for at nå målene for energireduktion. Her

udgør energirenoveringer af de tekniske installationer godt 75 pct. af de nødvendige

energibesparelser 4 .

”Globalt vil markedet for energibesparende

installationer kun stige i de kommende år. Derfor

har Solar lanceret sit eget koncept for energieffektive

produkter og løsninger. Vi forventer

stor vækst på dette område. Hvis vi skal gøre os

gældende på de globale markeder, er det

uvurderligt, at Danmark har som mål, at være

verdens mest energieffektive samfund. Det betyder, at der er et

marked, der er klar til at prøve innovative og bedre løsninger. Vi kan

dermed vise omverdenen, at eksisterende og tilgængelig teknologi

virker i fuld skala”

Jens Andersen, adm. direktør, Solar Danmark A/S

”Der ligger et enormt potentiale i energioptimering

og renovering af bygninger, og især i at kigge de

tekniske installationer efter i sømmene. At gøre

bygningen intelligent og behovsstyret, så funktioner

som f.eks. lys, varme og ventilation er styret efter

brugernes behov, medfører, at energien kun bliver

brugt, når der er brug for den. Denne type renovering

giver typisk store besparelser på energiudgifterne, og er ofte tjent hjem

inden for 1-2 år. Dertil kommer en varig forbedring af bygningens driftsøkonomi

og et forbedret indeklima, der øger effektivitet, velvære og

reducerer sygefraværet”

Morten Dahl, salgsdirektør, Schneider Electric Danmark A/S

6 > DI HANdel

DI HANdel > 7

More magazines by this user
Similar magazines