Sct. Georg 2/2006 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk

Sct. Georg 2/2006 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georg

NUMMER

Sct. Georg og Dragen

• LIS stævne 2006

• En hilsen fra Sisimiut

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

April

2006

73. ÅRGANG

2


LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre

Tlf.: 36 75 94 85

E-mail: lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Bente Christensen

Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 41 21

E-mail: lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Karsten Barfoed

Elme Alle 3, V. Nebel, 6040 Egtved

Tlf.: 75 55 42 41

E-mail: lgs@sct-georg.dk

International sekretær Søren Silving

Stutmestervej 21 C, 3400 Hillerød

Tlf.: 48 24 23 32

E-mail: lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Leif Stilling

Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg

Tlf.: 86 63 87 29

E-mail: lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Henning Rose

Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen

Tlf.: 75 36 39 80

E-mail: lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser på side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf.: 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13

E-mail: redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 15. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georg.dk

E-mail: kontoret@sct-georg.dk

Kontortid: man.-tors. 10-14

Kontorleder: Kirsten Christensen

Arrangementer

på landsplan

30. april 2006

Hverdagshøjskole på

Vallekilde Højskole

19.-20. august 2006

LIS-stævne 2006,

Christianslyst, Sydslesvig

16.-17. september 2006

Gildemesterstævne, Vingsted

Centret

Internationale

arrangementer

21.-25. juni 2006

Nordisk Baltisk Træf i Bodø

13.-20. januar 2007

Europæisk Gildeforum i

Grossarl

2007

Spejderbevægelsens 100 års

jubilæum

2007

6. Europa Konference i

Krakow, Polen

Læs om …

What’s on .............................. 4

Rodbjerggaard....................... 8

Fra gildebror til gildebror ... 10

Debat ..................................... 15

Opslagstavlen ....................... 18

Navnestof............................... 20

Forsiden: Hanne og Benny Eriksen på vej fra

Himmelsknoten v. Grossarl.

Foto: Henny Wilson, 8. Gilde Århus Nord

Oplag: 6.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

2


Sct. Georg og Dragen

Af Leif Stilling, landsgildets uddannelsessekretær

Georgius var en romersk soldat, der skal være

blevet halshugget omkring år 303 for sin

kristne tros skyld. Snart efter sin martyrdød

blev han dyrket som helgen i Østen, og i det

15. århundrede blev han i Vesten også opfattet

som hjælper i nøden.

I Norden blev han kendt under det nordiske

navn som Sct. Jørgen og blev skytshelgen

for middelalderens spedalskhedshospitaler,

de såkaldte Sct. Jørgens Gårde.

Vi kender ham i Sct. Georgs Gilderne i

Danmark gennem legenden, der fortæller, at

han efter en hård og heltemodig kamp dræbte

dragen og befriede prinsessen.

Efter sin bedrift kunne Sct. Georg indkassere

den udlovede dusør, prinsessen og det

halve kongerige. Men han afslog. Gud alene

havde æren, sagde han og red stille bort.

Dagen den 23. april har navn efter Sct.

Georg, der blev riddernes og soldaternes

helgen, og ved spejderbevægelsens start valgte

Baden-Powell Sct. Georg som et forbillede

for alle spejdere, og også vores bevægelse har

taget ham som forbillede for de idealer, vi

sætter højt. Vi mindes ham på denne dag i

vore gilder, blandt andet ved på ny at aflægge

vort gildeløfte. Her lover vi at føre et Sct.

Georgs sværd mod det onde i os selv og for

det, som vi efter vores overbevisning finder

ret og rigtigt.

Medens Sct. Georg således er blevet symbolet

på det gode, er dragen blevet symbolet

på det onde i verden.

For drager har vi, uanset hvordan vi mennesker

iklæ’r dem. Men det, der gør det så

vanskeligt at omgås drager og at bekæmpe

dem, er nok, at vi udnytter dem til egen

fordel. Når vi fører dem frem, er det ofte i en

pæn forklædning.

Men vi kender alle sammen disse drager.

De små lusker jo omkring os i hverdagen.

Dem har vi en vis mulighed for at gøre op

med og få begravet. ’Gider ikke - dragen’,

’Misundelses - dragen’, ’Drille - dragen’, ’Sure

- dragen’, ’Gnavenheds - dragen’ og ’Det må

de andre klare - dragen’. Der er mange flere i

denne kategori. Prøv blot at tænke på nogle

af dine små hverdagsdrager. Hvilke vil du

selv gøre en indsats for at få bekæmpet?

Desværre har vi også større, og for menneskeheden

meget mere grusomme drager,

som det er vanskeligt at få bekæmpet eller

blot holdt nede. Det er drager, som den

enkelte af os nok meget sjældent har mulighed

for at bekæmpe alene. Alligevel bør vi

ikke give op. Vi bør, hvor vi kan, give et lille

skub i den rigtige retning. Ved sammenhold

skulle vi, når vi er mange nok, kunne få has

på disse drager - hvis vi blot kunne se bort fra

snævre egoistiske, religiøse og økonomiske

interesser og kæmpe for menneskeheden -

for livet.

Ingen af jer er i tvivl om, hvad de drager

hedder, jeg her tænker på. Vi kan læse om

dem i avisen hver dag eller se dem i fjernsynets

nyhedsudsendelser.

Jeg tyer tilbage til sagnet om Sct. Georg.

Sct. Georg var ikke ligeglad med begivenhederne.

Han kunne ikke ride forbi og lade

være med at frelse prinsessen, der var i nød.

Fordi han således hjalp og tog ansvar uden

at forvente noget igen, er han blevet det gode

eksempel i spejderbevægelsen, og dermed i

gildebevægelsen.

3


What’s on ..... internationalt

38. Europæiske Gilde Forum i Grossarl.

af Henny og Jørgen Wilson, 8. Gilde Århus Nord

Som førstegangsdeltager er det svært at begrænse

sig, når turen skal beskrives, men som

konklusion vil vi beskrive turen til Grossarl

som et overflødighedshorn af oplevelser. Et

arrangement som bærer præg af stor kompetence

fra arrangørernes side, naturoplevelser,

seriøse og kunstneriske oplevelser, men

noget, som har brændt sig ind på nethinden,

er alle smilene, venligheden og hjælpsomheden

– mødet med gildebrødre fra mange

lande – og spejderånden, som klart kom til

udtryk både fra deltagernes side og fra byens

borgere, som vi var sammen med overalt.

Vel har vi gennem årene hørt mange begejstrede

udtalelser fra trofaste mangeårige

Grossarl-deltagere, men som forsigtige jyder

prøvede vi på at holde hovedet koldt og

benene på den østrigske klippegrund, man

skulle jo lige se det hele an, men da bussen,

som havde bragt os fra Danmark, om morgenen

lørdag den 14. januar ankom til Grossarl,

og vi så solen stå op over de sneklædte bjergtoppe,

da var alle nattens trængsler glemt.

I det følgende vil vi berette om lidt af

denne uges højdepunkter:

Den første dag lørdag var der festligt

åbningstræf i den smukke højtliggende

barokkirke. En både højtidelig og festlig ceremoni

under medvirken af et stort harmonikaorkester,

og hvor Østrigs landsgildemester

Werner Weilguny bød velkommen til de ca.

250 gildebrødre fra 18 nationer. Arrangementet

sluttede med festfyrværkeri, som vi

beundrede under den stjerneklare aften.

Søndag formiddag var der efter festgudstjenesten,

hvor koret VOX CANTABILIS

sang, et flot optog på byens torv under medvirken

af Grossarl Skytteforening i flotte

uniformer. Byens borgmester Josef Gollegger

bød officielt velkommen til dette års

Gilde Forum. Om eftermiddagen var der

indendørs skydekonkurrence, og om aftenen

kunne man deltage i Salzburg Hoagascht,

hvor man i forskellige sammenhænge kunne

møde byens faste indbyggere.

Der var om mandagen mulighed for at

besøge Det Europæiske Museum for Fred.

Om eftermiddagen var der Grossarl Rallye

under titlen Folk bygger Broer. Et sjovt og

spændende løb rundt i byen, hvor man var

fordelt i grupper på tværs af landene. Herefter

hjem og klæde om til aftenens dansebal på

Hotel Alte Post med 3-mands orkester og

show.

Nu var vi ved at have vænnet os til tempoet

og udfordringerne og kunne nyde det flotte

vejr med vandreture i bjergene og besøge de

kendte steder i området, alle med deres særpræg.

Mange deltog i den traditionelle Ice

Curling konkurrence. Der var også mulighed

for at besøge Seniorhjemmet i byen. Om

aftenen var alles sædvanlige spiserestaurant

ændret til en anden, så man havde mulighed

for at nyde middagen med nye venner et nyt

sted. Emnet for dette års Forum var FRED

og kl. 20 holdt Dr. Ernest König, et spændende

foredrag over emnet - et stort og eviggyldigt

emne. Dr. König sluttede foredraget

med følgende udsagn af A. Schweitzer:

’Bønner ændrer ikke verden, men bønner

ændrer mennesket, og mennesket ændrer

verden’ .

4


Onsdag var den første og eneste dag med

snevejr og den dag, hvor vi i busser kørte til

Salzburg, hvor vi havde mulighed for forskellige

aktiviteter. Vi havde valgt et besøg på

’Hangar 7’ i Salzburgs Lufthavn. Et virkeligt

spændende og flot besøg, hvor vi så mangeartede

flytyper fra jetjagere, helikoptere, vandflyvere

til små piperfly, som vi kunne fortælle

meget mere om, og som varmt kan anbefales.

Derefter besøgte vi gildehuset midt i Salzburg,

hvor der både var mulighed for at spise

og drikke. Nu gik turen til Marionet Teatret

fra 1913, hvor der var reserveret billetter til

udpluk af 3 Mozart operaer. En enestående

oplevelse. Om aftenen hjemme i Grossarl var

der sammenkomster forskellige steder, hvor

man hyggede sig og sang og fortalte fra sit

eget land. Der var selvfølgelig mange, som

kendte hinanden fra tidligere ophold, og

endnu engang følte vi glæden og venligheden.

Torsdag var der bl.a. kælkekonkurrence og

mulighed for Hiking i snelandskabet med

besøg hos de lokale landmænd. Dagen sluttede

igen festligt med Showtime og underholdning

af en kendt magiker.

Nu lakkede ugen mod slutningen, og fredag

måtte vi endnu engang op at nyde solen på

bjergtoppen, beundre skiløbernes elegance

eller selv tage en tur. Der var om eftermiddagen

Finale Koncert med Wiens fantastiske

Universitetskor. Endnu en enestående musikalsk

oplevelse. Aftenen sluttede med Gallamiddag.

Dette er et udpluk af de programsatte store

aktiviteter, men vi vil også mindes de dejlige

World Gazette Mondiale 2006

Nye abonnenter - eller fornyelse af tidligere abonnement

ISGFs internationale blad - WORLD

GAZETTE MONDIALE - forventes udgivet

4 gange i år 2006.

Abonnementet for hele år 2006 koster kr.

50,00 og kan bestilles i engelsk- eller fransksproget

udgave.

Landsgildet har for år 2006 tegnet abonnement

for vore DIS´er, som vederlagsfrit vil få

bladet tilsendt.

oplevelser, som foregik uden for programmet.

Når vi om aftenen mødtes i Vinkælderen

på Alte Post gik snakken. Her blev der

knyttet venskaber, og her blev der fortalt om

dagens oplevelser.

Denne sidste aften var naturligvis også

præget af vemod og kærlig afsked med alle de

nye venner.

Næste dag skulle vi pakke og forlade

Grossarl,og tilbage var så en lang bustur til

Danmark. Vi håber, at mange flere danske

gildebrødre må opleve at deltage i et Gildeforum

i Grossarl.

På gensyn ved 39. Europæiske Forum

fra den 13. – 20. Januar 2007 i Grossarl.

Efterårstræffet på Spejderbakken i Vejle

finder sted den 11.-12. november 2006.

Andre interesserede kan bestille / forny

abonnement ved at indsætte kr. 50 på giro

konto 6 00 13 51 til Landsgildekontoret,

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København

K, eller ved at sende en check.

Ved begge betalingsformer gælder, at der

endelig skal anføres navn og adresse på indbetaleren.

Kirsten Christensen, Landsgildekontoret

5


LIS-stævne 2006

Landsgildets Internationale Stævne afholdes på

’Christianslyst’, Nottfeld, D - 24932 Süderbrarup

lørdag den 19. august kl 13.00 til søndag den 20. august kl 13.00

Grænseland – To kulturer

Program lørdag

13.00 Velkomst

13.00 - 14.30 Chefredaktør Sigfried Matlok,

’Der Nordschleswiger’

14.30 Kaffe

15.00 - 16.30 Anke Spoorendonk, medlem

af Landdagen i Kiel

16.30 - 18.00 O - Løb

18.00 - 20.00 Middag

20.00 - Lejrbål

Korpschef for DSS fortæller

om spejderarbejdet

i Sydslesvig

Det gamle Christianslyst

Program søndag

8.00 - 9.00 Morgenmad

9.00 Morgensamling ved pastor Søren Agersnap, Sdr. Brarup

9.30 - 11.00 Lokalområdet

11.15 - 12.00 IU ved Søren Silving og

Mogens Kristensen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding og betaling til Landsgildekontoret senest den 15. maj 2006

Navn: ___________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

Postnr. / by ___________________________________________________________

E-mail ___________________________________________________________

Sæt kryds ved dine valg - alle priser er pr. person og dækker alle måltider nævnt i programmet,

stævneafgift, adgang til friluftsbad.

3 - 4pers / vær. DKK 425 _____

2 pers/vær. DKK 480 _____

1 pers./vær DKK 595 _____

Jeg vil gerne dele værelse med: ______________________________________________

Sengelinned medbringes selv _____ eller lejes på stedet til DKK 70 _____

Ønsker at deltage i frokost lørdag forud for LIS kl 12.00, DKK 90 ______________

6


Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Sct. Georgs Gildet Flensborg

sender

Invitation til velgørenhedskoncert

Dansk Spejderkorps Sydslesvig, det danske

mindretals spejderkorps, og Sct. Georgs

Gildet Flensborg har kendt Jennifer Chiwela,

Lusaka, Zambia, siden 1997, da hun deltog i

Dansk Spejderkorps Sydslesvigs Jamborette

på Spejdergården Tydal. Korpset havde ved

sponsorers hjælp inviteret hende og en delegation

zambianske spejderledere med.

Siden har hun gæstet Sydslesvig flere gange,

idet hun og delegationen deltog i Tydal Jamboretten

2001, ligesom hun var privat gæst

hos sydslesvigske gildebrødre i maj 2004.

Jennifer Chiwela har været skoledirektør i

Zambia og spejderchef for pigespejderkorpset.

Nu er hun vicedirektør

for Sct. Georgsgildet

i Zambia og

direktør for PAF,

Peoples Action Forum,

en stor, privat hjælpeorganisation,

der med

succes og entusiasme

tager sig af forældreløse

børns uddannelse,

specielt i landområderne.

Disse børns

forældre er fortrinsvis døde af AIDS. Hun

gør også en stor indsats for, at der udføres

spejderarbejde på PAFs private skoler efter

skoletid.

En delegation af gildebrødre fra Flensborg

og ledere i Dansk Spejderkorps Sydslesvig var

på besøg i Zambia i 2003 og kunne konstatere,

at Jennifers og hendes teams uegennyttige

arbejde gør en stor forskel i et land med

en yderst fattig landbefolkning. Specielt en

lille skole med knapt 200 elever langt ude i

bush’en gjorde et stærkt indtryk på os.

Vi var meget imponerede over Jennifers

nærmest grundtvigske strategi med at få eleverne

- ja hele landbefolkningen - i hendes

arbejdsområde oplyst, så den kan klare sig

selv, så vi har dannet et lille udvalg, der gerne

vil finde veje til at hjælpe hende og andre

spejderledere i Zambia til at deltage i vores

næste Tydal-Jamborette, Middelalderlejren,

der finder sted fra den 8. til 15. juli 2006.

Flensborg-Gildet er blevet venskabsgilde

til Gildet i Lusaka

Flensborg Gildet og Dansk Spejderkorps

Sydslesvig har satset meget på at give spejderne

i Sydslesvig en fornemmelse af, at også

de er en del af den internationale spejderbevægelse.

Vi mener, det vil styrke spejdernes

identitet og selvbevidsthed som danske sydslesvigere

at have internationale gæster på

besøg på vores jamboretter. Der vil blive

knyttet menneskelige kontakter, og det vil

styrke vore spejderes horisont at lære afrikanske

spejdere at kende. Det vil give dem en

indsigt i den hverdag og de problemer, der

findes i den afrikanske verden.

Samtidig giver vi de zambianske spejderledere

en mulighed for at lade sig inspirere til

deres eget spejderarbejde, og vi ved, at det er

af uvurderlig betydning for vore afrikanske

venner at have deltaget i en jamborette på

Tydal.

Vores zambianske spejderledere har ingen

mulighed for at finansiere deres rejse til Sydslesvig.

Vi vil gerne invitere syv spejderledere,

og én billet kommer til at koste ca. 800 Euro.

Vi vil invitere gæsterne til et privat ophold

hos sydslesvigske spejderledere og gildebrødre

en uge før jamboretten, så vi får

mulighed for at vise dem institutioner og

andet, der kan have interesse for arbejdet i

deres hjemland.

Vi arrangerer en velgørenhedskoncert til

fordel for de zambianske spejderlederes rejse

til Tydal den 20. maj 2006 kl. 16 - 20 i Idrætshallen,

Moltkestraße 20, Flensborg. Pris 10

Euro eller DKK 80

Vi tager også gerne imod pengegaver til

zambianernes rejse til Tydal.

Bankforbindelse: Union Bank Flensborg,

Sct. Georgsgilde Flensborg, BlZ: 21520100,

kto.nr. 17752, mærket Zambia

Dansk bankforbindelse: Sydbank, Jytte

Vester, GIM, reg.nr. 8065, kto.nr. 1111322,

mærket Zambia.

Anne-Margrete Jessen, korpschef

Jytte Vester, GIM Flensborg Gildet

7


Nyt fra Portugal om landslejren til sommer

Fra Jane Søjberg, Baden-Powell Stammen

FRATERNIDADE DE

NUNO ÁLVARES

NATIONAL

CAMP

Portuguese Catholic Adult Scouts 15 - 19 August 2006

Theme:

FAQ

People that stay in times that run by

Camp Schedule Morning Afternoon Night

14 Aug. Monday Camp Arrival

15 Aug. Tuesday Workshops Opening Ceremonial Animation -

"The Time

Machine"

16 Aug. Wednesday Activities - "The Past" Activities -

Surprise

17 Aug. Thursday Activities - "The Present" Spiritual

Celebration

18 Aug. Friday Activities - "Big Game - The Future" Camp Fire

19 Aug. Saturday Workshops Closing Ceremonial Fraternization

20 Aug. Sunday Camp Departure

Website

Payment moment

Foreign Adults pay

Foreign Children (6-12 years old) pay

Foreign Children (0-5 years old) pay

Age limit

Lodging method

Alternative lodging method

Food, mobility and other specific

requirements

Limits to number of participants

Nearest Airports

Route to Camp from airport

http://fna.cne-escutismo.pt/acanac/

At camp arrival

100 Euros

50 Euros

No

No

Camping (Bring your own tents)

Please address your specific questions to

acanacfna@sapo.pt

Please address your specific questions to

acanacfna@sapo.pt

Yes, there is one global limit. Origin limits are not predefined.

Oporto Airport (With low cost flights) and Lisbon airport

Train – www.cp.pt

BUS – www.rede-expressos.pt

(Departure from– “Partidas”

Destination to – “Chegadas”)

Camp Location Scout Camp in the Natural Reserve in S. Jacinto -

Aveiro

http://saojacinto.cne-escutismo.pt/english/index.html

Camp Address

Centro Nacional de Formação Ambiental CNE, Avenida

Ria-Mar, 3800-903 São Jacinto

Information on Portugal

http://www.cne-escutismo.pt/fna

Electronic address

acanacfna@sapo.pt

Postal address

AREA ADMINISTRATIVA DO V ACANAC DA FNA

RUA DAS CHAGAS, 8

1200-107 LISBOA

PORTUGAL

Telephones +351 213473911 or +351 912687310

8


Sommerspejderlejr for lettiske børn

Af Lejf Jensen, 2. Gilde Vejle

2. gilde i Vejles Jelgavagruppe startede i

2005 en indsamling af telte blandt spejdergrupperne

i nærområdet. Årsagen var, at vi

ønskede at give vores kontaktbørn på børnehjemmet

i Jelgava i Letland en sommeroplevelse.

Desværre fik vi ikke indsamlet penge

nok til et helt program, men dog så meget, at

vi kunne oprette en lejrplads for 35 af børnene.

De havde en fantastisk oplevelse.

Det er vores håb, at vi i 2006 kan gennemføre

en reel spejderlejr med unge spejdere fra

Danmark som patruljeledere. Vi har telte og

noget af økonomien på plads. Men vi mangler

patruljekasser med indhold, derfor vil vi

bl.a. gennem denne artikel efterlyse sådanne.

Spejderlejren vil i år blive med deltagelse af

op til 50 børn i alderen 10 - 18 år og blive gennemført

i perioden 29. juli – 5. august. Lejren

bliver etableret i samarbejde med ’hjælp Jelgava’

foreningen i Vejle samt deres samarbejdspartnere

i Jelgava, Letland.

Kontaktperson er Lejf Jensen,

Engbakken 28, 7100 vejle, tlf. 26 35 20 16

eller lejfjensen@stofanet.dk

9


Fra gildebror til gildebror

En hilsen fra Sisimiut Grønland

Af Gerda Gade Madsen, gildemester, Sisimiutgildet

Nu er det 1 år siden, at et nyt Gilde så ’dagens

lys’ i Sisimiut, byen lidt nord for Polarcirklen

midt på Grønlands vestkyst - derfor lidt om

dette første år.

Sisimiut, som tidligere hed Holsteinsborg,

er Grønlands 2. største by og en meget driftig

by med et væld af tilbud til besøgende. Byen,

hvor to store hvalkæber danner indgangsportal

til den gamle bydel, er den nordligste

åbentvandsby og det sydligste af hundeslædedistrikterne.

Her er fine muligheder for traveture,

fiskeri, sejlads, skiløb og hundeslædeture.

Med sine ca. 5.600 indbyggere var der i

Sisimiut basis for dannelse af et Sct. Georgs

Gilde, og i foråret 2005 ’stak’ 8 gæve piger

hovederne sammen og besluttede, at nu

skulle det være.

Efter en henvendelse til Landsgildekontoret

i Danmark, fik vi dispensation til at fortsætte

vores arbejde, og Sct. Georgs Gildet i

Sisimiut var en realitet.

Vi er nu 16 ’piger’, og i året, som er gået,

har der været gang i mange aktiviteter.

10

Kunder i butikken

Vi startede op med Arctic Circle race, som

er et af verdens hårdeste langrend skiløb.

Dog var vores indsats ikke på pisterne, men i

målområdet, hvor vi solgte varme drikke og

sandwichs, kager og lignende. Indsatsen blev

en succes, som blev fulgt op ved Børnenes

Dag, hvor vi i byens sportshal gav os i kast

Nationaldag den 21. juni, procession mod kirken

med hårfletning, ansigtsmaling og salg af

popcorn og saftevand.

Når sneen er smeltet i maj-juni måned

trænger byen til en ’kærlig’ hånd. Fra kommunens

side bliver byens foreninger opfordret

til at søge rengøringsområder, og her var

vi så heldige at få tildelt Teleøen, et virkeligt

naturskønt område. Vejret var med os, og vi

fik en dejlig og hyggelig eftermiddag, og

efterlod os et område, der bare var renset for

alt skrald samt et par tusinde kroner mere til

sociale formål.

I august måned ’gik vi til fjelds’ for, inden

efterårets komme, at samle materialer til

julens dekorationer. Materialerne, mos, lav

m.m., blev gemt i en kold kælder indtil de

skulle forarbejdes i forbindelse med julen,

hvor Lions Club er tovholder for det årlige

julemarked, og også her blev vi inviteret til at

deltage. Julemarkedet blev en kæmpe succes,

og gildet fik megen applaus med på vejen.

Sisimiut by har 250 års jubilæum i år, og

mange aktiviteter er forberedt. Grønlandsmesterskaberne

i hundeslædevæddeløb bliver

afholdt den 31. marts, hvor vi håber at kunne

få lov til at stille op, og allerede to dage

senere, den 2. april slutter årets Arctic Circle

Race, så planlægningen er i fuld gang i gildet.

Dette lidt om det første år nord for Polarcirklen.


Landsgildeting – det er ganske vist.

Vi har jo lige været til et forrygende landsgildeting i Odense - det er ganske vist.

Men - der kommer et nyt igen i 2007 i Dronningens by København, og nu er det tid til lidt

information om dette landsgildeting.

Vi tilbyder et spændende arrangement som strækker sig over lørdag og søndag,

fra 15-16 september 2007.

Lørdag morgen kl.08 00 starter check ind og fra kl.20 00 -23 00 sluttes dagen af med en

hyggelig kammeratskabsaften.

Søndag fortsættes landsgildetinget og vi agter at indsætte den nye landsgildeledelse

kl.13 30 med endelig sluttidspunkt kl.14 30 .

Overnatning kan ske på vandrehjem – hotel – Dan hostel – eller som noget nyt håber vi, at

mange gildebrødre i København vil åbne deres hjem for home hospitality.

Ledsagerture vil være arrangeret som altid både lørdag og søndag - så I kan sagtens tage

”manden og eller konen ” med til Dronningens by København.

Vi vil gøre opmærksom på at Dronningens by København er et dyrt sted at holde

landsgildeting i, og derfor foreslår vi at I sætter penge til side til dette spændende

arrangement.

Prisniveauet vil være ca. 1500-2000 Kr. pr. stemmeberettigede deltager + overnatning.

Informationerne vil løbende komme her i Sct. Georg under LGT2007 og Absalon på sin

hest. Det er desuden muligt at følge med på hjemmesiden www.LGT2007.dk

På gildegensyn

LGT2007 udvalget i København

Justering af gildegrænser?

Af Karsten Barfoed, Landsgildets Skatmester

Under vores nyligt afholdte Distriktsforum på Vissenbjerg fremlagde LGL et oplæg, til brug i

de enkelte distriktsgilder og gilder. Og vores spørgsmål gik slet og ret på: Skal der i forbindelse

med den nye kommune- og regions struktur, ændres i vores nuværende distrikts- og gildegrænser?

Vi har principielt ikke nogle meninger om de grænser, der er nu, men vi erkender, at der

KAN være nogle utilsigtede ulemper ved de nuværende. Noget som det enkelte distriktsgilde/

gilde finder som en daglig ulempe, og som vi derfor ligeså godt kan få rettet – af hensyn til

helheden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at LGL ikke har nogle planer om den helt store

ændringsproces på lige fod med kommunal- og amtsreformen, men vi vil gerne benytte lejligheden

til eventuelle små justeringer – hvis det da er nødvendigt?

Så hvis dit distrikt eller gilde har brug for nogle grænsejusteringer, så har I indtil 31. maj 2006

mulighed for at skrive til LGL og anmode om dem!

11


+-

www.KorsoerMarchen.dk

søndag den 21. maj 2006 med start fra Gildehuset kl. 14.00

Sct. Georgs Gilderne i Korsør arrangerer en hyggelig march for hele familien.

Marchen afvikles under motto’et

FÆLLESSKAB – MOTION – OPLEVELSE - LIVSKVALITET

Der vil være 2 marchruter. En på ca. 5 kilometer og en på ca. 10 kilometer. Uanset hvilken

marchrute man vælger, vil marchen være overstået på maksimalt 2½ timer.

På den måde kan alle også nå at være med til ceremonien omkring afsejlingen kl. 17 af det store

Krydstogtskib, som i øvrigt ankommer kl. 8 om morgenen. Byens forretninger vil også holde åbent.

Marchruterne går i hovedsagen langs skov og strand og vil blive tilrettelagt, så der er gode og

spændende oplevelser på turen. Der er oprettet væskedepoter undervejs, hvor tørstige marchdeltagere

kan få slukket tørsten.

Marchen gennemføres som en familiemarch, hvor forældre og børn er sammen hele tiden. Det

gælder ikke om at komme først. Det gælder om at deltage under det ovenfor beskrevne motto, så

man også får tid til at tale sammen om oplevelserne.

Der vil blive udleveret et diplom til alle marchdeltagerne.

Deltagergebyret er 35 kr. for alle over 12 år. Tilmeld dig på nedenstående hjemmeside eller til Jytte

Nielsen på tlf. 58373899 eller Connie Nielsen på tlf. 58372684.

Til modtagerne af Fredslys i 2005

Af Vagn Dalsgaard, Fredslyskoordinator

Tak for jeres indsats med at bringe Fredslyset ud over det meste af landet. De gilder, der

havde tilmeldt sig via landsgildekontoret har fået et evalueringsskema tilsendt og har

formodentligt også afleveret det. Vi er dog interesserede i at modtage et skema fra alle

gilder, der har modtaget Fredslyset, så har dit gilde ikke udfyldt et, så kan det rekvireres

fra landsgildekontoret eller hentes www.sct-georg.dk

Mange gildebrødre, der deltog i Roskilde den 22. november for at få Fredslyset udleveret i

Domkirken, har tilmeldt sig arrangementet direkte til Roskilde Gilderne - disse er ikke registreret

på landsgildekontoret, hvorfor I selv bedes rekvirere et evalueringsskema, så vi kan få et

billede på landsplan. En særlig tak skal lyde til Spejderkorpset i Nuuk, idet det var med Jeres

hjælp, at Sct. Georgs Gildet i Nuuk igen i 2005 modtog Fredslyset.

Fredslys 2006 afsendes fra Roskilde onsdag den 29. november - Roskilde Gildernes fredslysarrangement

er derfor tirsdag den 28. november 2006.

12

Tilmelding på: www.KorsoerMarchen.dk

Arrangør: Sct. Gorgsgilderne i Korsør


80.000 m 2 naturgrund i Korsør

Af Tonny Henriksen, Foreningen Aktivitetsudvalget u/2. Gilde Korsør

Sct. Georgs Gilderne i Korsør indvier

den 22. april kl. 12 en 80.000 m 2 stor naturgrund

med 4 shelters, bålpladser, lejrbålplads,

multtoiletter nær Højbjerg, tæt ved Korsør

banegård.

Gildebrødrene (Foreningen Aktivitetsudvalget)

har i 10 år arbejdet for at realisere

drømmen om at give gildebrødre, spejdere,

skoler og andre naturinteresserede mulighed

for at nyde naturen i bynære omgivelser.

Sct. Georgs Gilderne i Korsør har

som den største private bidragsyder i

tæt samarbejde med SNS lavet en fantastisk

naturgrund, hvor der nemt kan være op til 50

telte. Pladsen er indrettet med vand, toiletter

og rafter til lejrarbejder. Brænde skal medbringes.

Sct. Georgs Gilderne takker alle involverede

gildebrødre, repræsentanter fra Skov- og

Naturstyrelsen (Falsters Skovdistrikt) Højbjerggruppen

og Korsør kommune, samt alle

de borgere, som har støttet projektet ved at

købe ’bromærkerne’, således at vi den 22.

april kan holde indvielse.

Derfor inviteres alle gildebrødre, spejdere

og andre interesserede til en uhøjtidelig indvielse

hvor Landsgildemesteren, Korsørs borgmester,

gildemestre, gildebrødre og repræsentanter

fra spejderbevægelsen vil deltage.

Der vil være mulighed for at købe grillmad

og drikkevarer.

Ideen startede i 1996 efter salget af de

kendte ’bromærker’, som gav det økonomiske

grundlag for køb eller leje af egnede arealer

i Korsør Kommune. Efter mange positive

forhandlinger med Korsør Kommune åbnedes

en mulighed i 1999, hvor økonomiudvalget

principgodkendte salg af et areal fra

2003.

Det skulle dog vise sig mere besværligt end

ventet, og salget blev sat i bero. Senere fremkom

der tilbud om leje. Dette endte ud i, at

Skov- og Naturstyrelsen (SNS) i 2002 kommer

ind i billedet og overtager hele området

omkring Højbjerg til skovrejsning.

Derfor indleder Sct. Georgs Gilderne et

frugtbart samarbejde med SNS og en nedsat

arbejdsgruppe ’Højbjerggruppen’, som udarbejder

en rapport, hvor muligheder og ønsker

er formuleret, og skitsen til naturgrunden

tager form. I denne periode havde vi mange

møder, hvor ideer og økonomi, naturbeskyttelse,

skovrejsning og generel brug af området

blev drøftet.

Yderlige oplysninger hos Tonny Henriksen

på tkh@os.dk eller på telefon 58 35 22 31

13


Plads til alle

Af Niels Rosenbom, Fortungildet

Spejderbevægelsen og gildebevægelsen er

global – og vi har plads til alle! Det er jo en

flot vision, - men verden bliver nu engang

ikke bedre af flotte visioner, før de bliver

udmøntet i handlinger.

Danske spejdere har altid ydet en flot indsats

for at støtte udviklingen af spejderarbejdet

i nye lande – og mange gildemedlemmer

har vel gode minder om et eller flere projekter

i deres egen spejdertid? Og det skulle vel

fortsat være muligt for os at bidrage til at

involvere endnu flere i spejdernes (og gildernes)

fællesskab?

I Sct. Georg nr. 5-2005 (oktober) beskrev

jeg European Scout Foundations (ESF) ’small

projects’, som en fin mulighed for gilderne til

at støtte spejderarbejdet i de nye europæiske

spejderlande. Jeg vil med dette indlæg kort

beskrive tre af de mange projekter, så I kan få

en bedre fornemmelse af mulighederne.

Spejderarbejde for forældreløse børn i

Bosnien-Herzegovina

Projektet har til formål at udbrede spejderarbejdet

til forældreløse børn i Banja Luka

området. Der ansøges om 1550 euro, som

skal dække uddannelse af ledere, et halvt års

aktiviteter og endelig fælles lejraktiviteter for

målgruppen og spejdere fra Balkan.

Lejrudstyr til Szent Mór no 604, Ungarn

Denne spejdergruppe har 110 spejdere,

men kun tre 8 mands telte. De søger derfor

om 1000 eureo til indkøb af yderligere tre

patruljetelte.

Ledertræning i Kosovo

Målet er at samle 40 ledere på en 5 dages

ledertræningslejr. Projektet inkluderer også

deltagelse fra kulturministeriet samt TV med

henblik på at udbrede forståelsen for spejderarbejdet.

Der søges om 2500 euro.

Som det ses, spænder projekterne vidt. Jeg

skal skynde mig at tilføje, at der faktisk er

projekter i databasen fra alle lande i det østlige

Europa. Uanset om man ønsker sig et telt

eller hjælp til ledertræning, så ved vi jo alle

sammen, hvor meget det betyder for spejderarbejdet

med en håndsrækning.

Alle kan melde sig som donor til et projekt.

Et gilde kan ”sætte sig” på et helt projekt,

eller man kan bidrage til et projekt. En mulighed

kunne være, at flere gilder (et distrikt) går

sammen om et eller flere projekter.

Proceduren er følgende

Når man har udset sig et projekt, enten ved

at gå ind i databasen (link på www.sctgeorg.dk

- IU/aktiviteter & projekter/ESF

good turns) eller ved at få hjælp, enten fra

Bjørn Skjelsager (skjelsager@attglobal.net)

eller undertegnede (niro@mail.tele.dk), 49 25

36 03), kontaktes Bjørn for indbetaling.

Det er vigtigt, at man IKKE går direkte til

kontaktpersonen i projektet. ESF ønsker på

ingen måde at blokere for en kontakt mellem

donor og modtager, men hvis ESF skal have

en chance for at sikre et tilfredsstillende

forløb, er det nødvendigt, at penge og den

obligatoriske rapportering går via ESF. Når

dette overholdes, vil det da være ganske

naturligt, om en donor (et gilde) følger op på

donationen og måske etablerer et twinningprojekt

(måske med inddragelse af en spejdergruppe

fra jeres lokalområde).

PS. Man behøver ikke at være medlem, men

man kan naturligvis stadig – og helt uafhængig

af støtten til Small Projects – tegne et

medlemskab!

14


Landslejr

2007

De Grønne

Pigespejdere

GILDETROP

Så har vi næste landslejr i udsigt, og planlægningen er så småt begyndt. Derfor er det

også på tide at få sammensat en arbejdsgruppe, der planlægger og afvikler gildetroppen.

Har du lyst til at sætte dit præg på landslejeren via udformningen af gildetroppen og dens

aktiviteter, så tilmeld dig arbejdsgruppen.

Når arbejdsgruppen er nedsat, vil den på et senere tidspunkt annoncere efter de hjælpere,

som skal deltage under lejren, og evt. til delopgaver forud for lejren.

Tilmelding

Senest

1/7-2006

Email : post@bpstammen.dk (husk at mærke email: ”Gildetrop” )

Brev: Helle Ødum, Hjortevej 24, 8900 Randers

Jeg ønsker at deltage i arbejdsgruppen for Gildetroppen:

Navn:

Adresse:

Post & By:

Telefon:

Email:

Gilde:

Debat

Udvikling eller afvikling?

Af Svend Erik Andersen, Ringe Gilde

En klog mand citerede engang: ’Der er 3

former for løgn. Der er almindelig løgn, der

er forbandet løgn, og så er der statistik’.

Karsten Barfoeds statistik på bagsiden af

Sct. Georg nr. 1/06 er dejlig optimistisk, men

desværre ikke rigtig. En statistik baseret på en

enkelt måneds opgørelse, kan vi ikke rigtig

bruge til noget.

De faktiske forhold ser noget anderledes

ud. Den tilbagegang, vi i mange år har haft,

og stadig har, skyldes i høj grad udmeldelser,

og i særdeleshed udmeldelser fra gildebrødre

med mindre end 5 års gildeanciennitet.

Jeg har ofte givet udtryk for den filosofi, at

nye gildebrødre kan vi sagtens få (lidt overdrevet

måske), men hvordan fastholder vi

dem? Vi må nødvendigvis have kontakt med

de udmeldte og få deres forklaring på, hvorfor

Sct. Georgs Gildet ikke levede op til

deres forventningerne. Vore egne gætterier

om årsagerne, kan vi ikke bruge til noget.

15


Dansk Flygtningehjælp

Af Hanne Borgstrøm, Landsgildemester

Jeg var for nylig på besøg hos Dansk

Flygtningehjælp for at præsentere mig selv

og drøfte vores samarbejde. Generalsekretær

Andreas Kamm forsikrede mig om, at man

i Dansk Flygtningehjælp er meget glad for

samarbejdet med Sct. Georgs Gilderne. Alle

medlemmerne i Dansk Flygtningehjælp yder

hver på deres måde en stor indsats, men

Andreas Kamm gentog, hvad jeg tidligere har

hørt ham sige, at alle de koordinatorer, som

hører til i Gildebevægelsen betyder så meget

for indsamlingsresultaterne, fordi de med

deres energi og engagement er medvirkende

til, at rigtig mange indsamlere kommer

på gaden - og det sætter man umådelig

stor pris på i Dansk Flygtningehjælp.

På mødet gjorde Andreas Kamm det også

klart, at Dansk Flygtningehjælp og Sct.

Georgs Gilderne er samarbejdspartnere, og for

ham betyder det ikke kun, at vi i Sct. Georgs

Gilderne skal hjælpe Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp vil også gerne hjælpe

Sct. Georgs Gilderne, f.eks. vil de gerne

støtte op om vores handlingsplans punkt

vedrørende synlighed i form af hjælp til

udformning af kommunika tions strategi

og PR, hvis vi ønsker det samt ved at stille

foredragsholdere til rådighed i hele Danmark.

Vi kunne jo benytte et sådant foredrag til at

invitere interesserede i lokalområdet til at

møde op. Selv om Dansk Flygtningehjælps

kontor befinder sig i København, stiller man

gerne op, i Skagen eller i Gedser, i Ringkøbing

eller på Bornholm. Så hvis I gerne vil høre

om Dansk Flygtningehjælps indsats og

resultater rundt i verden, så kontakt Dansk

Flygtningehjælps kontor (tlf. 33 73 50 00).

Jeg er sikker på, at vi også fremover får et

godt samarbejde, og hvis I i jeres gilde har

kræfter til at påtage jer en koordinatorrolle,

kan jeg forsikre jer om, at det er en dejlig

opgave, hvor man møder en masse dejlige,

engagerede indsamlere, som altid har en

masse sjove oplevelser at fortælle om, når de

kommer tilbage fra en indsamlingsrute.

16

Det eneste, der kommer af sig selv

... er lommeuld

Af Knud Vagn Larsen, 2. Korsør Gilde

I sidste Sct. Georg kunne vi læse om medlemstallet.

Der er naturligvis en sammenhæng

mellem afgang og tilgang i en periode,

hvor spejderarbejdet, som i sagens natur

’leverer’ medlemmerne, har mange ’konkurrenter’

i udbuddet af fritidsinteresser for

børn og unge.

Det er en del år siden, jeg var aktiv leder,

men jeg husker tydeligt, at det ikke var noget

problem at få en tilgang til troppen, hvis de,

der var der, oplevede spejderlivet som spændende

og sjovt. Til næsten hvert tropmøde

havde én et ’nyt’ medlem med. Troppen voksede

sig stor, så det efterhånden kneb med

plads til alle patruljerne i troppens lokale.

Det er det samme i gildet, gode aktiviteter og

åbenhed for forandring fastholder gildets

medlemmer.

I 2004 blev jeg genoptaget i gildebevægelsen,

da vi flyttede til en anden by, og skulle

skabe et nyt netværk. Her oplevede vi åbenhed,

stor venlighed, ’plads’ og accept af, at vi

ikke gjorde som man ’plejede’. Siden har vi

oplevet stor tilgang af nye medlemmer bl.a.

fordi vore venner og bekendte, som havde

været aktive spejdere og ledere, aldrig tidligere

havde fået en opfordring til at blive

medlem af et gilde.

Vi må være mere opmærksomme på, at der

i vores kreds af kolleger eller bekendte er

nogle, som aldrig har fået opfordringen, og

jeg er overbevist om, at det ikke er noget

enestående hos os. Der vil også være nogen i

din omgangskreds.

Jeg tror, at de gilder, som forstår at tilpasse

sig, og hvor der er plads til ’nye’, vil overleve,

ligesom spejdertroppe vil bestå og få nye

medlemmer, hvis troppen er et spændende

og godt sted at være. Her er det ikke mindst

lederne, der er krumtappen.


Ridder - ja eller nej?

Af Margit Fohlmann, 1. Taastrup Gilde

Vi har i år ikke haft en eneste ridderhal i

distriktet - og det bekymrer mig, både for

dem, der gerne vil opleve en ridderhal og for

dem, der er i tvivl om, hvad det hele går ud

på. Derfor er jeg gået i blækhuset - eller som

det hedder på nutidens sprog til tasterne. Til

gildemestermøderne, hvor vi i ridderforberedelsesudvalget

bliver indbudt, har vi gjort

gildemestrene opmærksom på vor eksistens.

Her er jeg er godt klar over, at sidder man

som gildemester og ikke selv er ridder, er det

naturligvis svært at motivere andre til at gøre

noget, man selv har fravalgt.

Spørgsmålet er så, hvorfor har man det?

Svaret er ofte, hvorfor skulle man det!

Altså blive ridder!

I tidernes morgen skulle man naturligvis

have gjort riddertrinnet obligatorisk i lighed

med væbnertrinnet, d.v.s. at det blev en naturlig

udvikling i ens gildeliv uden forbehold.

Mange skrøner er føget over landet i diskussionerne

omkring dette trin, der egentlig

ligeså godt kunne hedde trin 3 eller 3. grad,

hvis ikke dette vil få nogle til at tænke for

meget logesprog. Sct. Georg, fra hvem vi har

en del af vor etik, var jo ridder, så derfor faldt

det vel naturligt at kalde dette 3. og sidste trin

for riddertrinnet. Da man oprettede gilderne

og gav navne til vore forskellige poster og

trin, gik man ind i historien - i sagn og myter.

Man har igennem en del år prøvet at forenkle

vore ritualer og sidst her ridderritualet således,

at dette nu ikke afviger meget fra væbnerritualet.

Er dette ikke kedeligt? (Heldigvis

er der valgfrihed omkring anvendelse af ritualer).

Vore gildehaller, som rigtig mange gildebrødre

er glade for, løfter os ud af hverdagen

med ritualer, gildemestertaler m.v. En ridderhal

bliver afviklet i et større forum på

distriktsplan og med højtideligere ritualer (de

gamle ritualer), og dette giver os et løft ud af

hverdagen. Ikke nok med det, men vi pudser

vore fjer ekstra, inden vi tager til en ridderhal

for at få en sammenhæng mellem ritualer og

omgivelser.

Har man ikke tradition for højtidelige gildehaller

i eget gilde, har man én her.

Ved et distriktsmøde i

efteråret med en livsstilekspert

udtrykte han, at

herrer i smoking uvilkårlig fik ham til at

stramme sig an. Det ser da også godt ud, at

enhver har gjort sit bedste for, at det hele skal

blive festligt og have lidt form.

I ridderhallen høres gode og spændende

riddersvar og en vigtig del i denne ridderhal

er, for de vordende riddere, aflæggelse af ridderløftet

- et løfte man giver sig selv som

menneske.

Vi kører forberedelsen som et lille kursusforløb,

hvor vi diskuterer mange etiske og

aktuelle emner på en hyggelig og konstruktiv

måde. I dette forløb tager vi også ridderløftet

op til debat; hvad der forstås ved de enkelte

ord og hvilken betydning, det fremover er at

kunne knytte denne titel på sit gilde-CV.

Blandt andet, at det ikke forpligtiger én til at

blive gildemester næste gang.

Indtil nu har alle ytret, at de har været

vældig glade for dette forløb, har haft en fornøjelig

tid og måske egentlig var kede af, at de

ikke kunne fortsætte i dette tværfaglige

samvær med gildebrødre fra andre gilder i

distriktet. Man kommer ret tæt på hinanden i

disse gode diskussioner, uden at det skal forstås

sådan, at vi overskrider de personlige

grænser.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle gildebrødre,

den nye distriktsgildeledelse samt gildemestre

og gildeledelser til at bakke op om

og opfordre gildebrødrene til at tage denne

personlige udfordring op, som et godt og

værdifuldt tilbud. Det er meget mere værdifuldt

at være medaktør og selv tage stilling,

end blot at høre på, hvad andre har at sige i

foredrag ved gildemøder m.v. Hver ting til sin

tid.

Lidt ærgerligt, at der ikke på samme vis er

flere trin at bestige for den enkelte gildebror.

Endnu et ønske er, at man kunne ændre optagelseskravet

fra at være 5 år som væbner til 3

år som aktiv gildebror efter væbneroptagelsen.

17


Opslagstavlen

2. Sct. Georgs Gilde i

Fredericia

fejrer

60 års jubilæum

lørdag den 20. maj 2006

på Hejse Kro, Skærbækvej 17, i

Fredericia

Vandrehal fra kl. 17.00

Åben gildehal kl. 17.30

Derefter velkomstdrink,

festmiddag med div. vine,

kaffe, hyggeligt samvær,

dans og natmad.

Pris for dette arrangementet kr. 450.

Efter kaffen kan øl, vand m.v. købes til

populære priser.

Påklædning: Festtøj

Bindende tilmelding og betaling

senest den 1. maj 2006

til gildeskatmester Carl Robert Nielsen

Møllebovænget 15, 7000 Fredericia

Giro 83 36 34 01, tlf. 75 94 05 73

Hold ferie på Fanø

I den gamle skipperby Nordby på Fanø

kan du leje vores gildehus.

Huset er beliggende midt i byen i rolige

omgivelser med lille have til.

Huset indeholder soveværelse,

kammer, stor stue med åbent køkken.

Badeværelse med brus (i alt 5 sengepladser).

Radio og Tv forefindes.

Pris pr. uge:

I skoleferierne: kr. 3000 excl. el, udenfor

skoleferierne: kr. 2000 excl. el

Henvendelse til:

Elsie Dall, Hovedgaden 68, 6720 Fanø,

tlf. 75 16 11 98, mobil 40 92 93 50

(bedst før kl. 11.00 og efter kl. 18.00)

e-mail: jutta@krogjensen.dk

Berlin

4. - 9. september 2006

Endnu engang bliver der en tur til Berlin for

gildebrødre, familie og venner.

Der er meget at se på i denne spændende

by, og der kommer hele tiden nyt - og vi har

bussen til rådighed, så vi nemt kan komme til

centrum.

Hotellet i Berlin er et sted med historisk

baggrund og med en helt fantastisk stemning.

God mad, venligt personale og værtspar.

Af udflugter m.m. kan nævnes byrundtur

med dansktalende guide og Friedrichstadt

Palast, Europas største teater af sin art,

hvor vi skal se et fantastisk show. Af andre

ture kan nævnes Besøg i Potsdam, det nye

jødiske museum og TV-tårnet, hvor vi nyder

kaffen, mens vi ser ud over hele Berlin,

Rigsdalskuplen, Hackesche Höfe, Det røde

Rådhus, Gedächtniskirche, Ka de We, Galeri

Lafayette, Unter den Linden o.m.m.

Pris kr. 3.750 i dobbeltværelse,

tillæg enkelt kr. 250,-

Prisen er inkl. 4-stjernet bustransport under

hele opholdet.

Helpension med aftenkaffe (minus frokost

én dag, teaterbillet, alle udflugter og entreer,

madpakke til hjemturen.

Oplysning og program

Birthe Mikkelsen, tlf. 86 54 54 83

e-mail birthe.riis@mikkelsen.mail.dk

Sommerhus 5o m

fra Vesterhavet

Tæt ved Lemvig

og smukt beliggende

på stor naturgrund,

69 m 2 , 2 soveværelser,

stue / køkken, bad, carport.

Pris 1800 - 3200 kr. pr. uge + el og

vand

Bjarne Ploug, tlf. 96 82 70 40

18


GILDEBLUSER

Sweatshirts med eller uden krave.

SPEJDERKASSEN

Sct. Georgs Gilderne i Aabenraa

Kirsten Olesen, tlf. 74 68 53 43

Felsted Nygade 11, 6200 Aabenraa

Se billede på www.sct-georg.dk

under Gilde Marked - Markedsplads

Gildestævne

på Nordborg Slot

– en familiehøjskole i et nyt

koncept

Efter renovering og tilbygning kan

Nordborg Slots Efterskole igen danne

ramme om en fornyet familiehøjskole

Nordborg Gildet sætter alle sejl til, for at

tilrettelægge et oplevelsesrigt gildestævne

med et stærkt program, der både skal

tiltrække børn og voksne.

Arrangementet starter torsdag den 29.

juni 2006 om eftermiddagen, og slutter

med frokost søndag den 2. juli. Der vil

kunne vælges mellem 2 parallelle programmer

for dagene – hvoraf det ene

henvender sig lidt mere til børnefamilierne.

I de hyggelige lokaler og omgivelser vil

der være rig mulighed for at slappe af.

Indkvarteringen sker på elev-værelser.

Lejlighed

i Sydfrankrig

Dejlig lejlighed beliggende i udkanten

af kulturbyen Perpignan med 3 km til

centrum og 6 km til den dejlige Canetstrand

ved Middelhavet. 20 km til den

spanske grænse og 180 km til Barcelona.

Lejligheden er på 110 kvm og indeholder

stor stue, køkken, 3 værelser med 6-8

sovepladser, 2 badeværelser og 2 toiletter.

Herudover 2 sydvendte terrasser - den

ene med grill - med udsigt til Pyrenæerne

samt stor garage. Parabol med bl.a.

danske TV-programmer.

Udlejes incl. el, gas og vand for 400 euro

i april, maj og september og 500 euro i

juni, juli og august.

Kørselsvejledning, kort og praktiske

oplysninger fremsendes sammen med

nøgler.

Kontakt Grethe Lis og Gert Nielsen på

telefon 43 43 36 50 eller

mobil 40 34 36 50

Prisen for stævnet bliver 1.825 kr. for

voksne, 825 kr. for børn fra 4 til 17 år og

børn op til 4 år kommer gratis med.

Prisen dækker værelse, kost, ture, arrangementer

og entrebilletter, eneste undtagelse

er drikkevarer.

Ring eller mail hvis du vil vide mere, så

sender vi tilmeldingsblanket og beskrivelse

af aktiviteter og valgmuligheder.

Kan du ikke nå at være fremme til torsdag,

finder vi også en løsning på det.

Kontakt os på telefon 74 45 08 46, eller

e-mail tkhg@mail.tele.dk

19


Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4

Minna Sandahl Christensen

Damsbovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

Sommerhus 250 m fra

Vesterhavet udlejes

Beliggende 6 km syd for

Thorsminde,

med plads til 4 (5) personer.

Pris i uge 24 – 34 kr. 3000,- pr

uge, ekskl. el, andre uger efter

aftale.

Henvendelse Lisbet Nygaard

tlf. 97 42 99 76

lisbet@lisbetz.dk

Udsendt fra landsgildekontoret til og

med marts måned:

Til DGM: (februar)

Referat fra Distriktsforum januar 2006

Til DUS (februar)

DUS-Info 1

Til DGM og GM: (marts)

Sct. Georgs Budskab 2006

Til GK: (marts)

2 stk. Grøn optagelsesansøgning

Til alle ledelsesmedlemmer: (marts)

Infobrev nr. 1 fra LGM Hanne

Borgstrøm

Rettelsessider til Håndbog for

Gildeledelser

Rettelsessider/nye sider til Håndbog for

gildehaller

Jubilæer

65 år

50 år

40 år

25 år

Gildejubilæer

60 års gildejubilæum

1. Skive 02-06-06

20


Nye gildebrødre

1. Kolding

6. Aalborg

3. Kolding

Birkerød

1. Korsør

Bornholm

Ringkøbing

3. Haderslev

2. Skanderborg

Hammel

Skjern/Tarm

1. Hobro

1. Skælskør

4. Holstebro

3. Slagelse

21


1. Taastrup

4. Slagelse

1. Vejle

Sæby

3. Vejle

Internationalt udvalg (IU)

Formand Søren Silving (LGIS)

Mogens Kristensen,

Hjortevænget 30, 3450 Allerød

Tlf. 48 17 18 37, allerodderne@vip.cybercity.dk

Kursusudvalget (KU)

Leif Stilling (LGUS), formand

Lone Erkmann

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

tlf. 56 65 07 06, lone@erkmann.dk

Bjarne Mortensen

Langelinie 34, 5230 Odense

tlf. 66 12 15 22, bb.mortensen@privat.dk

PR-udvalget (PR)

Formand Henning Rose (LGPR)

Webmaster Kjeld Krabsen,

Brørupvej 21, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88, kjeld@krabsen.dk

John Høst Schmidt

Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge

Tlf. 56 26 68 08

Narkolauget

Formand Verner Larsen,

Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre

Tlf. 36 75 10 11

LGS Karsten Barfoed (LGS)

Gambia Projektet

Formand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø

7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70, kb@thyholm.dk

Henning Rose (LGPR)

Sct. Georgs Fonden

Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør

Formand Michael Elvekjær,

Blokhaven 25, st. tv, 2740 Skovlunde

tlf. 44 92 70 23, mobil 40 75 26 34,

micelv@stofanet.dk

Karsten Barfoed (LGS)

Netværk: Hanne Borgstrøm (LGM)

Adresser og telefonnumre på de medlemmer

af landsgildeledelsen, der sidder i de forskellige

udvalg, findes på side 2.

22


2. Viborg

Værløse

Ølgod, Hjeddinggildet

Ølstykke

Frimærkebanken

Postadresse: Hans Fink

Postbox 55, 8310 Tranbjerg

Tlf. 86 72 00 40

frimaerkebanken@mail.tele.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20

liljeberg@privat.dk

Leif Stilling (LGUS)

Good-Turn Mærket

Formand Lars Grentzmann

Sprogøvej 4, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 85 61

Leif Stilling (LGUS)

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Karsten Barfoed (LGS)

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

Bestyrer Hartvig Kjeldgaard

Ørvigvej 100, 6040 Egtved

Tlf. 75 55 08 40, mobil 40 89 53 99

con3549@vip.cybercity.dk

Landsgildeledelsens kontaktpersoner

LGT2007

Bente Christensen (LGK)

Baden-Powell Stammen

Søren Silving (LGIS)

Dansk Flygtninge Hjælp

Hanne Borgstrøm (LGM)

Spejderpr. Østeuropa

Søren Silving (LGIS)

Bloddonorerne

Bente Christensen (LGK)

Dansk Unicef

Søren Silving (LGIS)

Hartvig Møllers Efterskole

Bente Christensen (LGK)

SOS-Børnebyerne

Landsgildekontoret

23


Sct. Georges Gilderne

Mikkel bryggers Gade 1

1460 København K

(09000 KHC)

ID nr. 12004

ALM. MAGASINPOST

B

Nu bliver det snart sommer!!!!

Af Søren Silving, Landsgildets internationale sekretær

Det sagde en af mine kollegaer forleden. Hvor han havde fået den tanke fra, kan jeg desværre

ikke sige, for det var en af de dage hvor det var rigtig koldt, og kalenderen siger ellers marts.

Men en ting er sikkert sommeren kommer – på et tidspunkt.

Da han havde forladt mit kontor kom jeg til at tænke på sommeren og alle de internationale

gildeaktiviteter, der løber af stablen.

I juni måned er der Nordisk Baltisk gildetræf i Bodø, jeg er sikker på det bliver nogle rigtig

gode dage sammen med en masse gildevenner fra nær og fjern. Fra Danmark er vi 20 deltagere.

Programmet er fyldt med oplevelser dels i naturen, dels aktiviteter med mere kulturelt tilsnit,

så jeg er overbevist om, at vi alle kommer hjem med en masse indtryk fra det nordnorske.

Dagene før selve træffet holder Nordisk Baltisk Underregion kommiteemøde, hvor vi

blandt andet skal vælge ny formand, da Steen, vores tidligere LGM, går af. Foreløbig er der

kun én kandidat, idet vores LGM Hanne stiller op, og hvis Hanne bliver valgt bestyrer Danmark

både formandsposten, sekretærposten og kassererposten.

Når vi nu taler om underregionen, så har vi lige været samlet i Oslo til et arbejdsmøde, hvor

der var deltagere fra Island, Norge, Sverige, Finland, Litauen og Danmark. Desværre havde vi

intet hørt fra Estland, men vi havde en rigtig arbejdsweekend, og jeg er sikker på, at den nye

underregion nok skal komme til ar arbejde rigtigt godt sammen.

Nu vi er kommet hjem fra Norge er der ikke lang tid til Landsgildet afholder sit internationale

stævne - måske bedre kendt under sin forkortelse LIS. I år tager vi syd for grænsen nemlig

med til Christianslyst, hvor vi skal have et indblik i grænselandet og de problemstillinger, der

er omkring det at være et mindretal. Vi vil få et indblik i både at være dansker i Tyskland og

art være tysker i Danmark.

Jeg er overbevist om, at det bliver en rigtig god weekend med rigtig mange nye input.

Arbejdsgruppen gør en stor indsat for, at det bliver en rigtig god weekend. Fredag aften og

lørdag formiddag holder Internationalt udvalg vores møde med alle DIS’erne, jeg håber meget

distrikterne husker at afsætte penge til DIS’ens deltagelse i denne weekend, for det er her

DIS’erne får nye indtryk og ideer med hjem til det internationale arbejde lokalt.

More magazines by this user
Similar magazines