(sct. georg_06_02) - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk

(sct. georg_06_02) - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

• Gildemesterstævnet

• Hvordan starter et land

en gildebevægelse?

• 33% fremgang

Sct. Georg

OKTOBER

2002

69. ÅRGANG

6


LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Steen C. Andersen

Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 17 33. Mobil: 28 44 12 79

E-mail: lgm@sct-georgs-gilderne.dk

Landsgildekansler Bente Christensen

Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 41 21

E-mail: lgk@sct-georgs-gilderne.dk

Landsgildeskatmester Jørgen Jakobsen

Ranunkelvej 67 A, 9500 Hobro

Tlf.: 98 52 25 45. Mobil: 40 44 35 45

E-mail: lgs@sct-georgs-gilderne.dk

International sekretær Rigmor Lauridsen

Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft

Tlf./fax: 86 34 58 89

E-mail: lgis@sct-georgs-gilderne.dk

Uddannelsessekretær Margrethe Gybel

Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk

Tlf.: 59 43 13 03

E-mail: lgus@sct-georgs-gilderne.dk

PR-sekretær Henning Rose

Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen

Tlf.: 75 36 39 80

E-mail: lgpr@sct-georgs-gilderne.dk

Øvrige gildeadresser på side 22-23

REDAKTØR AF SCT. GEORG:

Suzanne Poulsen

Holstebrovej 60, 4200 Slagelse

Tlf./fax: 58 53 52 65.

E-mail: redaktionen@sct-georgs-gilderne.dk

Arrangementer

på landsplan:

25.-27. oktober 2002:

Ungdomsforum på Gildecenter

Rodbjerggaard

25. november 2002:

Fredslysets flamme kører igennem

Danmark

Internationale

arrangementer:

18.-25. januar 2003: 35. Europæiske

Gildeforum i Grossarl, Østrig

16.-23. juni 2003:

Den vesteuropæiske underregion

holder træf i Molenheide, Belgien.

Tilmelding senest 30. november.

25.-29. juni 2003:

Nordisk gildetræf i Akureyri, Island

(Se kort omtale i bladet)

28. juni-5. juli 2003:

Nordborg-gildets Gildehøjskole,

Nordborg Slot

27.-31. august 2003:

Den centraleuropæiske underregion

holder træf i Slovakiet.

Hvis du vil vide mere om de forskellige

arrangementer - så kontakt landsgildekontoret.

Bladet udsendes 6 gange:

12/2, 11/4, 10/5,

10/8, 11/10 og 10/12.

Deadline: Den 15. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1,

1460 København K

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georgs-gilderne.dk

Kontortid: man.-tors. 10-14

Generalsekretær: Kirsten Christensen

Læs om …

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

2

Fund-Raising ........................ 4

Utraditionel kampagne ......... 4

Gildemesterstævnet .............. 6

Kursusudvalget meddeler ..... 9

Hvordan starter et land ........ 11

FDF fylder 100 år ................ 14

Debat ................................... 16

Opslagstavlen ....................... 18

Forsiden: Landsgildets nye vartegn Kaaten.

Fotos ved gildemesterstævnet: Jørn Poulsen,

1. Slagelse

Oplag: 7.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280


»Alle mennesker vil udvikling

– ingen vil forandring«

Af Margrethe Gybel

Landsgildets Uddannelsessekretær

En af de ting, der i disse år ligger

mig allermest på sinde, er

spørgsmålet: Hvordan får vi gjort

gildebevægelsen spiselig for den skare

af medlemmer, vi ønsker os, skal være

medlemmer af vor bevægelse?

Vi skal ikke forny, så vore ældre gildemedlemmer

falder fra i vrede, vi skal

ikke bevare, så yngre mennesker løber

skrigende bort, når de hører, hvad vi

siger og gør.

”Alle mennesker vil udvikling - ingen

vil forandring”, sagde allerede Kierkegaard.

Det er for mig at se et væsentligt

problem. Disse to ting kan ikke skilles

ad. Stilstand er tilbagegang – og jeg vil

vove den påstand, at hvis vi ikke tør

flytte os – dog uden at ændre på vort

grundlag, så har vi ingen fremtid som

den kulturelle, humanistiske og sociale

gildebevægelse, vi bør være. Vi er ikke

blot en almindelig lokal forening, som

kan sammenlignes med nogen anden

faglig eller interessebetonet forening. Vi

er gået ind for at arbejde med os selv og

for hinanden ud fra de idealer, spejderbevægelsen

har. Derfor har vi også pligt

til som levende mennesker at udvikle og

forandre os i takt med det omgivende

samfund.

Bondesamfundet varede flere tusinde

år – industrisamfundet et par hundrede

år, mens kommunikationssamfundet nu

har varet i ca.10 år, og derfra er vi allerede

på vej ind i en ny samfundsorden,

hvor computeren har sin selvfølgelige

plads, og arbejdstiden derfor skal bruges

til, at mennesker ustandselig dygtiggør

sig og udfordrer den foranderlighed, der

kræves. Hvis vi er totalt uforberedte til

at takle de urolige – utrolige forandringer,

kan vi let blive rodløse, usikre små

øer i verden.

”Tillid er det kit, der binder os

sammen i et fællesskab”, sagde dronning

Margrethe engang i en nytårstale.

Tillid er det, vi må og skal have til hinanden.

Vi må kunne acceptere andre

ting, end lige dem, vi forventer af vore

medmennesker. Tilliden til hinanden –

troen på, at enhver gør sit bedste, må

kunne få os til at stå sammen mod den

tiltagende selvrealisering og dermed følgende

ligegyldighed, mennesker får

overfor hinanden. Når der er tillid, er der

optimale muligheder for sammenhold,

som ingen af os kan være foruden, og

deltagelsen i gildernes arbejde vil give

os alle mulighed for at være på et sted,

hvor forskellige meninger kommer frem

og forskellige initiativer bliver sat i

scene til glæde for alle os, som holder af

og ønsker at bevare vor gildebevægelse.

Mit ønske i den standende debat om

den fremtidige gildebevægelse er: Lad

os nu lade de yngre gildebrødre, der har

visioner og respekt for vor bevægelse,

komme til orde, så kan alle vi, der i

årevis har fået lov til at sætte vores præg

på gildet, lytte og lære af dem. De er

garanteret lige så dygtige, som vi har

været.

3


What’s on … international?

Fund-Raising

Af Niels Rosenbom, GM Ambassadors

Et opråb fra Ambassadør Gildet!

Et af vore vigtigste mål i Sct. Georgs

Gilderne er støtte til spejderbevægelsen.

Herhjemme i Danmark er vi jo

heldigvis så privilegerede, at korpsene nyder

godt af offentlig støtte (fra folkeoplysningsudvalgene

og via danskens spillelidenskab

også fra tipsmidlerne). Men spejderbevægelsen

er jo som bekendt international; og i

mange lande er der et voldsomt behov for

økonomisk støtte til udviklingen af spejderbevægelsen.

Der er oprettet fire væsentlige fonde til

støtte for spejderarbejdet på internationalt

plan:

• World Scout Foundation, støtter

WOSM. Medlemsskab 10.000-100.000 $

• Olave Baden-Powell Society, støtter

WAGGGS. Medlemsskab 5.000 $

• The Europe Scout Foundation, støtter

spejderarbejdet i Østeuropa. 15.000 Dkr.

eller 1125 Dkr. pr. år

• Ambassadors Guild (ISGF initiativ), støtter

både WAGGGS og WOSM. Medlemskab

1.000 $ eller 300 $ + 45 $ pr. år.

Ambassadors første donation blev givet i

Vancouver, 5000 $ til begge verdensspejderorganisationer.

Pengene er ikke øremærket,

men vi fortalte WAGGGS og

WOSM, at Østeuropa projekter kunne være

et godt formål.

Som gildemester for Ambassadors Guild

ville jeg naturligvis gerne se flere medlemmer,

og især flere danske medlemmer. Før Vancouver

var vi 40, på konferencen fik vi 5 nye

medlemmer. Vi er tre danskere i gildet, og

heraf bor de to i udlandet. Det er også min

målsætning, at vi fremover skal øremærke

donationerne (i samarbejde med WAGGGS

og WOSM).

Som enhver anden gildemester er jeg naturligvis

optaget af trivsel og fremgang i mit eget

gilde. Men på den anden side vil jeg da

bestemt glæde mig over enhver støtte fra gildeside

til de tre spejderfonde, faktisk vil medlemskaber

af disse fonde give et større afkast.

Det ville være en flot manifestation af en

gildebror/gildespejder/medlem, et gilde eller

distrikt at tegne et medlemskab af en af de

ovennævnte fonde.

Alle fire accepterer en kollektiv indbetaling

for et medlem. Så hvorfor ikke tegne et medlemskab

i en af fondene for det næste medlem

af gildet, hvor I overvejer et æresmedlemsskab

efter lang og tro tjeneste?

Uanset hvilken fond I vælger at støtte, er

jeg rede til at formidle kontakten.

Fredslyset

er budskabet fra fødselsgrotten

i Betlehem:

»Fred på jorden«

I år sendes Fredslyset gennem Danmark

mandag den 25. november 2002.

Fredslyset er et lys for tolerance og

accept af alle mennesker

i denne verden.

Landsgildeledelsen håber rigtig mange

gilder stadig vil bakke op om den

tanke, at det er FRED, der

er budskabet.

Tilmelding til landsgildekontoret

senest 15. oktober 2002.

4


Utraditionel kampagne gav 33% fremgang

Af Nils Teilmann, 1. Ringsted

1. Sct. Georgs Gilde Ringsted har i de sidste

10-12 år oplevet en halvering i antallet af gildebrødre.

I det 61 år gamle mandsgilde har vi ofte

drøftet gildets fremtid og en eventuel sammenlægning

med 2. Gilde Ringsted (et blandet

gilde). Der er gået år imellem optagelserne

og vi kunne alle se hvor det bar hen,

dersom vi ikke snart fik tilført et større antal

nye gildebrødre til 1. Gilde.

I januar barslede vi med en idé til en utraditionel

og målrettet kampagne med det ene

formål, at få tag i gamle spejdere i Ringsted

og omegn. Projektet kørte over ca. 2 måneder

i foråret 2002.

Ved vores friluftsgildehal i juni var 8 nye

ansigter til stede. Ved Gildehallen, i september,

forøgede 1. Gilde Ringsted antallet af gildebrødre

med 33%, idet Gildemester Poul

Ulrich Larsen optog 6 gamle spejdere. Kort

tid efter modtog vi endnu en ansøgning om

optagelse og muligheden for et par stykker

mere, er til stede. De nye gildebrødre er af

begge køn og i alderen ca. 30 til 50 år.

Føler I, at jeres gilde er i samme trængte

situation, som vi var, har vi formateret al

vores kampagnemateriale på tryk samt på en

A-diskette (Windows 98 / Word).

Begge dele (1 sæt udførlige informationer

og materiale) kan rekvireres ved indsendelse

af kr. 75,- til Nils Teilmann, Sct. Hansgade 6,

4100 Ringsted, tlf. 5761 0613.

Eftertanke

Nu er vi just ikke de eneste, der har opfundet

”planlagt markedsføring”. Spejderorganisationerne

i Danmark er i eftersommeren

gået i luften, i TV og presse, med en kampagne

for at hverve børn og unge. Man

kunne forestille sig, at Landsgildet, der jo har

en del midler på kistebunden, støttede de

lokale gilders indsats for at få tilført nye gildebrødre.

En landsdækkende Tv- og annoncekampagne

i de regionale TV stationer og

store dagblade, ville givet få endnu flere

gamle spejdere til at få øje på Sct. Georgs Gilderne.

Samtidig skal de enkelte gilder yde

deres indsats i lokalområdet, i lighed med det

vi i 1. Sct. Georgs Gilde Ringsted gjorde i foråret.

Vores erfaring er meget positiv.

Landsgildeledelsesmøder

siden sidst

Siden sidste orientering har landsgildeledelsen

holdt tre møder: I juni i København i forbindelse

med temamødet i Nordsjælland, i august i

Aalborg i forbindelse med temamødet der og et

kort møde i september i Ebeltoft i tilknytning

til gildemesterstævnet.

Møderne er denne gang i stort omfang blevet

brugt til opfølgning på igangværende projekter.

En kort status for nogle af de større projekter ser

således ud:

Gildernes Højskole er udsolgt. Det maksimale

deltagerantal var på forhånd fastsat til 180

deltagere, og ved tilmeldingsfristens udløb er

der mere end 190 deltagere på listen.

Projekt Landsindsamling (Dansk Flygtningehjælp).

På forhånd var det sat som mål, at gilderne

i 10 kommuner i forbindelse med den

førstkommende landsindsamling havde påtaget

sig koordinatorrollen, og at et antal gilder derudover

engagerede sig i indsamlingen på anden

vis. I skrivende stund er gilderne koordinatorer

21 steder, og gilderne har i mange kommuner

derudover meldt sig under fanerne.

Genopbygning af spejderarbejdet i Østeuropa:

Projektet skrider fremad. Der er i dag

kontakt til én stor dansk virksomhed med datterselskab

i Rusland, hvor virksomheden har

stillet en grund til rådighed for de lokale spejdere.

Inden længe skal lokale danske gilder og

spejdergrupper kobles på projektet. Samtidig

forventes der i indeværende år etableret positiv

kontakt til andre danske virksomheder.

Ungdomsforum fi n der sted på Gildecenter

Rodbjerggaard sidste weekend i oktober. Ungdomsforum

er for gildebrødre under 40. Der er

lagt op til en weekend med samvær, praktiske

opgaver og debat, og hvor gildernes fremtid er

en naturlig del af programmet.

På økonomisiden kan landsgildeskatmesteren

berette om en planmæssig udvikling i god overensstemmelse

med de på landsgildetinget godkendte

budgetter.

LGPR

5


Gildemesterstævnet 2003

Af Suzanne Poulsen, redaktør

Dette års gildemesterstævne blev

afholdt på Øer Maritime Ferieby i

Ebeltoft, hvor vi mødtes for at hente

og give hinanden inspiration til de kommende

års »brobygningsarbejde«.

Landsgildemester Steen Andersen bød velkommen

til gildemestre og distriktsgildemestre,

og takkede de involverede i tilrettelæggelsen

af stævnet. Steen fortalte at kaaten er

landsgildets nye »vartegn«. Hver gang der

samles til stævner, vil kaaten kunne ses.

En præsentation

af

PR-udvalget,

Kursusudvalget

og

Internationalt

udvalg:

Kjeld Krab

sen (webmaster),

Jens

Blauenfeldt

Suzanne

Poulsen

(redaktør),

Jørn Poulsen (fotograf), Bodil Kjeldgaard,

Sten Frost, Birthe Laurentzius, Vagn Dalsgaard

og Søren Silving.

Derefter omtaltes de forskellige temamøder

og ungdomsforum, der har været/vil blive

afholdt over hele landet. Vi blev gjort opmærksom

på, at der til næste års landsgildeting

skulle vælges ny landsgildeskatmester

og ny uddannelsessekretær, derfor er det på

tide, at tænke i de baner.

Resten af landsgildeledelsen fik på skift

ordet og fortalte i korte træk, hvordan det ser

ud. Landsgildekansler Bente Christensen:

Det er dejligt at se så mange nye yngre melder

sig i gilderne. Jørgen Jakobsen, landsgildeskatmester

var tilfreds med økonomien, og på

en meget humoristisk måde fik vi det på

»skærmen«. Vi er 6699 gildebrødre i hele

landet, der er budgetteret med 7.000, så det

var ønskeligt at nå de 7.500.

Rigmor Lauridsen, international sekretær

fortalte om arbejdet, der ikke blot bestod i

internationalt på verdensplan, men også internationalt

på landsplan. Vi kan give hinanden

inspiration og hente information ved at

mødes. Rigmor omtalte DIS-avisen, der

kommer 4-5 gange om året. Fredslyset blev

nævnt, og der kunne købes transportbeholdere

på stævnet.Tilmelding skal ske senest 15.

oktober.

Margrethe Gybel, uddannelsessekretær

meddelte at der er tilmeldt 190 til Gildernes

Højskole i Rødding. Der arbejdes på et

»midtvejsstævne« på Vallekilde og måske

nogle højskole-hverdage på Rodbjerggaard.

Henning Rose, PR-sekretær oplyste, at der

er udarbejdet en designmanual, der er ment

som en hjælp til gilderne, når de selv fremstiller

tryksager, så det grafiske design bliver ens.

Gildet sparer derved tid og penge, ved at

bruge oplysningerne her. Det blev foreslået,

at gilderne fik deres egen hjemmeside, det

koster kun 100 kroner årligt. Skriv selv teksten

og send evt. elektroniske billeder til webmaster

Kjeld Krabsen (nærmere adresse side

22).

Hartvig Kjeldgaard, Rodbjerggaard havde

en hilsen med fra Rodbjerggaard. Han fortalte

om mange stjernestunder på stedet. Der

er sket meget i år, bl. a. er shelterarbejdet

afsluttet. Der har været 8 gæster i sommer på

gildecampingpladsen, og alle håber på større

interesse for stedet. 166 er medlem af

Rodbjerggaards Venner.

6


Der er forslag fremme om evt. at opstille en

hytteby, delvist finansieret af distrikterne.

Efter frokost fik vi en bred orientering om

Projekt Spejder i Østeuropa / Rusland, Projekt

Landsindsamling, »Brobygning« og

Ridderarbejdet, alt som en optakt til eftermiddagens

workshops.

Internationale projekter: Firmaer kan levere

kommunikation, kontakter, lokaler og økonomisk

støtte. Spejderne kan bidrage med

spejderfærdigheder, lederuddannelser, demokrati

og organisation og spejdermaterialer.

Projekt Landsindsamling (Dansk Flygtningehjælp):

den 10. november 2002. Det er et

stort projekt, men i flok kan vi nok løse den

opgave. Udover koordineringen er der behov

for »agenter«, der skaffer indsamlere, og selvfølgelig

er der også behov for gildebrødre som

indsamlere.

Hvorfor gør vi det? Jo, vi yder her en humanitær

indsats, det er upolitisk, og bruges kun

til verdens brændpunkter.

Hvad får vi ud af det? Det er et meningsfyldt

arbejde, som kan samle gildet, gøre os

synlige i lokalsamfundet og på landsplan, og

så har vi grund til at være stolt af at være gildebror.

Brobygning: Der er 55 lande med ialt

100.000 medlemmer, og ISGF fejrer 50 års

jubilæum i 2003.

Gilderne står som det etiske værksted, men

er fundamentet sundt nok til tidens variable

hastigheder i moralske anskuelser? Det var

noget af det, der skulle drøftes på workshoppen.

Den sidste workshop var om ridderarbejdet

og de foreløbige konklusioner. Skal ridderhaller

gøres åbne og skal de moderniseres? Det

satte skub i diskutionerne. Der var mange

emner til videre diskution i workshoppen. Et

sted hørte jeg, man diskuterede, om der er

prestige i at være gildebror.

Lørdag aften var der foredrag om Dansk

Flygtningehjælp ved generalsekretær Andreas

Kamm og Ulrik Bjørn, der står for selve

koordineringen af indsamlingsarbejdet.

Søndag startede med morgensamling, og

derefter fik Nils Liljeberg,

Frimærkebanken, ordet. Han

fortalte, at der er indskydere fra

halvdelen af gilderne, og at

Frimærkebanken er villig til at

komme og fortælle i lokalgilderne.

Formiddagens emne var

Brobyggermøde – om arbejdet

med vor fælles målsætning og de

landsdækkende projekter. Her fik

vi orientering om hvor vi bygger

broer, bl. a. til spejderbevægelsen

ved at lave forsøg med nye

arbejdsformer, vi bygger broer til

samfundet ved at være synlige

(brug trøjer og muleposer

(udleveret til hver gildemester på

stævnet)) samfundsmæssigt ved indsamling

og ved at styrke arbejdet i Lauget for kampen

mod narkotikamisbrug.

Til slut gjaldt det fremtidsvisioner, bl. a.

ved tæt nordisk samarbejde, hvor deltagelse i

nordiske stævner og træf er en stor del, desuden

oprettelse af twinning mellem gilder i

de nordiske lande, der giver gensidig inspiration.

Ved at deltage i de internationale arrangementer

kan man fortsat støtte spejder- og gildearbejdet

i Gambia, Polen og Litauen.

Vi bygger broer til hinanden ved at styrke

distrikterne såvel som lokale gilder og landsgildet.

Vi kan udvikle ved at deltage i kursus

og stævner.

Det var et tæt program, men alt blev punktligt

afholdt til de tider, der var afsat. Et godt

gildemesterstævne var til ende, da frokosten

var spist, og alle drog hjemad, en god og positiv

oplevelse rigere.

7


Blind tillid

Godt at have og godt at give – eller?

Med Narkolauget – et laug under

Landsgildet – som initiativtagere,

og med Esbjerggilderne som

”Entreprenører”, gennemførtes den 16. september

2 teaterstykker i Esbjerg. En forestilling

på Ungdomsskolen og en forestilling i

Ungdoms- og fritidsklubberne.

Teaterstykket ”Blind Tillid” er et debatteaterstykke,

skrevet og opført af et par cleannarkomaner.

Stykket er stærkt i sit budskab,

fint fremført og i et set up, som holdt de unge

fangne i de tre kvarter, stykket varede.

Stykket fortæller om et par unge, hvor den

unge dreng er godt på vej ud i hashmisbrug,

har bøvl med forældrene og politiet, er usikker

og i øvrigt ikke glad for at være sammen

med sig selv! Han famler i mødet med en ung

pige, og hun famler tilsvarende i mødet med

ham. Stimulans skal der til. Et svært tema,

men fint vist og fremført.

Ribe Amts misbrugskonsulent introducerede

forestillingerne og tog sammen med den

ene skuespiller fat i en dialog og debat med de

unge tilhørere efter forestillingerne. Det vil

føre for vidt at gengive forløbet, men snakken

efter forestillingerne og skuespillerens egne

oplevelser og erfaringer gjorde et stort indtryk,

og de unge gik hjem med stærkt stof til

eftertanke plus nogle gode råd. Hertil

kommer som noget væsentligt, at de forældre,

der overværede forestillinger, debat og rådgivning,

fik hjælp til mødet med egne og andres

børn om misbrug, som altid er startende med

den stilfærdige nysgerrighed og eksperimenterne,

men med de katastrofale følger.

Narkolauget har en god sag og en god kontakt

med de to tidligere stofmisbrugere, som

også har en god sag.

Narkolauget havde tidligt en kontakt med

vort SSP-Udvalg, men løb desværre ind i en

blindgyde, da skolevæsenet ikke fandt teaterarrangementet

foreneligt med de undervisningsplaner

om misbrugsemnet, der var på

bedding i skoleregi. Øv.

Ved en snak mellem Narkolauget og

Esbjerggilderne blev vi enige om, at et nej

først er et nej, når det bliver repeteret! Altså

prøvede vi igen. Det viste sig, at kultur- og

fritidsforvaltningen var meget interesseret, og

SSP-Udvalget fandt nu ideen om debatteater

absolut på plads i ungdomsskolen og i ungdoms-

og fritidsklubberne.

For deltagerne blev det en succes , og et

meget fint samarbejde med ungdomsskole og

klubledelse blev resultatet.

Dette indlæg er ikke et referat fra en forestilling,

som er løbet af stabelen. Indlægget er

et vink til andre gilder om at tage fat i Narkolaugets

gode sag. Støt Narkolauget med

jeres lokale viden og netværk. Vi har fundet

det klædeligt for gildebevægelsen at blande

sig aktivt i dette humanitære arbejde rettet

mod unge. Som en naturlig ting indbød vi

byens spejderledere til at deltage.

Ungdomsskolen har i øvrigt indbudt gilderne

til en snak, da den har flere ønsker og

ideer til at få øget kontakten med de unges

forældre, men mangler hertil noget af det netværk,

vi som gildebrødre i alle aldre har. Vi

har heldigvis travlt.

På vegne af Sct. Georgs Gilderne i Esbjerg

Sten Frost

Sct. Georg bliver indlæst på lydbånd

gennem Cimbrer Posten, Aalborg.

Yderligere oplysninger fås hos Arne

Andersen, tlf. 98 29 48 08

Adresseændring

skal altid meddeles din kansler – ikke

redaktøren!

Evt. kan det meddeles Landsgildekontoret,

tlf. 33 32 27 33. Ligeledes skal

oplysninger om jubilæer meddeles

Landsgildekontoret, ikke redaktøren!

8


Kursusudvalget meddeler

Gildernes Højskole 2002-03 er nu ved at

være fyldt op. I dag den 12. september er vi

oppe på 180 deltagere.

Det er meget glædeligt, at gildebrødrene

igen i år bakker op om vort arrangement.

KU/DUS gruppen vil på vort næste møde

den 24. november bl.a. arbejde videre med

det oplæg til kursusstruktur, som vi indledte

til forårets KU/DUS møde.

En af de vigtige ting for os er nu at få udarbejdet

en arbejdsplan for de nye DUS’er.

En plan for samarbejdet DUS – GUM,

hvor distrikter og gilder vil finde ud af, hvilken

vigtig samarbejdspartner, de har fået, er

på bedding.

Svendetids- og væbnerinstruktioner bliver

en del af vort arbejdsprogram. Det er

vor hensigt at forsøge at ensrette dette

arbejde, så alle gildebrødre i Danmark får

den samme indsigt helt fra begyndelsen,

lige meget hvilket gilde de er optaget i.

På kursusudvalgets vegne

Margrethe Gybel

Temamøde med

Landsgildeledelsen

Hvordan er det nu det er med det der Projekt Gildehus. Er der givet byggetilladelse

til det? Er der fl yttet nogen ind i kælderen? Har de rotter på

loftet, dem der arbejder med idéen?

Gildebrødre fra Roskilde-Hedebo, Gøngernes, Vestsjællands, Dragsholm og Lolland-

Falster distriktgilder indbydes til temamøde med landsgildeledelsen lørdag den 16.

november kl. 13.00-16.00 på Vibevej 2, 4100 Ringsted.

Få status på medlemsudviklingen, og hør om erfaringerne med medlemsrekruttering

fra hele landet. Få del i de erfaringer, vi har indhøstet i forbindelse med Ungdomsforum.

Hør om det norske projekt Gildefrø, og vær med til at diskutere de muligheder og

faldgruber, der kan være i forbindelse med etableringen af unge grupper i gilderne.

Tilmelding senest mandag 11.11.2002 til landsgildekontoret. Max. deltagerantal 60

personer.

Gildehøjskole i Nordborg

Revision af tidligere annonce:

Sct. Georgs Gildet i Nordborg afholder Gildehøjskole

på Nordborg Slot fra den 28. juni

til den 5. juli 2003. Nærmere oplysninger om

højskolen vil blive annonceret i Sct. Georg nr.

1 2003.

Med gildehilsen

Hans Lütken, GM

Det værste et

menneske kan gøre

mod sig selv er at gøre

uret mod andre.

9


Grossarl 2003

I

anledning af det halvrunde jubilæum, har

man fra arrangørernes side, gjort ekstra

meget ud af programmet for Det 35.

Europæiske Gilde Forum i Grossarl næste år.

Udover de faste programpunkter som curling,

skiløb, kælkning, vandreture, besøg hos

borgere og institutioner i Grossarl, vil der

være udstilling af fotografier og

effekter over temaet »35 år i

Grossarl«. Deltagerne får i skolens

gymnastiksal lejlighed til at

præsentere deres egen nation, dels i

en udstillings-bod, dels ved en 5

minutters optræden, enten med

sang, musik eller foredrag. Der er

arrangeret bustur til Salzburg, hvor

Landsdelsformanden, samt byens

borgmester har indbudt deltagerne

til reception og modtagelse i den

meget smukke Karabiniereisal i

residenspalæet, i anledning af 35 års

jubilæet.

Grossarlerlauget vil igen arrangere

egen direkte bus fra Danmark

til Grossarl, med afrejse herfra

fredag den 17.1.03 og retur den

25.1.03, med ankomst dagen efter.

Prisen er naturligvis afhængig af

hvor mange der vil med, men i sammenligning

med egen biltransport

eller tog vil prisen med »vor egen

bus« være væsentlig mindre, baseret

på de sidste par års erfaringer.

Tilmeldingsformularer og

foreløbigt program samt yderligere

oplysninger kan fås ved

henvendelse til undertegnede.

Helmut Hauer der er chef for

arrangementskommitéen i Grossarl,

vil for 10. gang være Grossarlerlaugets

gæst ved laugets

efterårstræf på »Spejderbakken« i

Vejle den 16.-17. november 2002.

Dette vil ikke gå upåagtet hen, hvilket laugets

medlemmer, og de der var med i Grossarl i år,

vil få nærmere oplysninger om i den snarlige

invitation til træffet.

Laugsmester Kiss Messmann, Græsvangen 20,

9800 Hjørring, tlf. 96 23 52 52.

e.mail: erikiss-messmann@get2net.dk

10


Hvordan starter et land en gildebevægelse?

Af Rigmor Lauridsen,

Landsgildets Internationale Sekretær

Det kan der ikke gives noget endegyldigt

svar på, men her vil jeg beskrive,

hvordan det gik til, da starten på den

litauiske gildebevægelse blev markeret:

Forestil dig en gymnastiksal, som vi kender

den med højtplacerede vinduer i den ene side,

med ribber i den anden side, for den ene

endevæg en scene, som er hævet ca. en meter

over gulvet. Med ryggen mod scenen står den

norske landsgildemester Harald, verdensgildemesteren

Niels og den danske landsgildemester

Steen. Foran dem står et lavt bord med

en fint håndskåren 3-armet trælysestage. Med

god plads foran ”højbordet” sidder i en

U-formet opstilling ca. 40 litauiske voksne

spejderledere, langt de fleste bærer deres spejderuniform.

Til højre for ”højbordet” står 7

vordende litauiske gildemedlemmer.

Harald tænder det første lys, idet han siger, at et

af gildebevægelsens mål er at arbejde med personlig

udvikling.

Da oversættelsen når frem til de litauiske spejderledere

rejser alle sig op.

Steen tænder det andet lys, idet han siger, at et

af gildebevægelsens mål er at støtte spejderarbejdet.

Niels tænder det midterste lys, idet han siger,

at det tredje mål for gildebevægelsen er det

sociale engagement lokalt, nationalt og internationalt.

Herefter overrækker jeg en gildenål til den

litauiske landsgildemester Giedrius og ønsker

ham velkommen i gildebevægelsen. Derefter er

det den ansvarlige for voksenarbejdet i spejderkorpset,

Alberta og de 5 kontaktpersoner fra

distrikterne, som hver får overrakt en gildenål

og bli’r budt velkommen i gildebevægelsen.

Den norske internationale

sekretær, Bjørg,

tænder et lys ved stagen på

højbordet, og giver hver af

de 7 gildespejdere et tændt

gildelys med ordene: Lyset

er tændt nu, og det er så

jeres opgave at bringe lyset

med til hver jeres distrikt

og der få det til at brede

sig!

Harald overrækker den

3-armede lysestage til

Giedrius, og jeg overrækker

en ikon med Sct. Georg.

For alle de tilstedeværende var denne korte ceremoni

en højtidelig og helt speciel stund - en af de

stjernestunder, som aldrig vil blive glemt!

Forud for denne ceremoni er der gået en del

mødeaktivitet. Det startede i november 2001,

hvor Bjørg og jeg for første gang mødte de

personer fra det litauiske spejderkorps’ hovedbestyrelse,

som havde besluttet at der nu

måtte gøres noget for at have et tilbud til de

voksne spejdere, som ikke længere ville påtage

sig en lederrolle i spejderkorpset. I Litauen er

der 7 spejderkorps, hvoraf det største er Lithuanian

Scouting, som er det eneste korps,

der er anerkendt af WOSM (drengespejdernes

verdensorganisation). For at et lands gildebevægelse

kan blive optaget som medlem af

gildebevægelsens verdensorganisation, International

Scout and Guide Fellowship (ISGF)

skal det godkendes af landets anerkendte

spejderkorps. Denne godkendelse var let nok

at få for den gryende litauiske gildebevægelse,

idet de havde spejderkorpsets hovedbestyrelse

bag sig. Der er i Litauen ca. 10 gildemedlemmer,

som har været tilknyttet ISGF via Cen-

11


Vi bygger bro mellem Norge, Litauen og Danmark: Bjørg, Giedrius og Rigmor

tral Branch, men da disse 10 ikke er medlem

af Lithuanian Scouting – og ikke ønsker at

blive det – var det ikke muligt at bygge en

aktiv gildebevægelse op omkring dem.

Siden november er der både i Danmark og

Norge opstået grupper af gildebrødre, som

ønsker at indgå i et projekt, som vi har kaldt:

Vi bygger bro mellem Norge, Litauen og

Danmark. Brobygningen sker ved, at en

dansk gruppe får kontakt til en norsk gruppe,

som de skal udveksle erfaringer og idéer med.

Hver af disse norsk/danske grupper har en

kontaktperson i et litauisk distrikt. Det er så

meningen at de danske og norske grupper

sammen skal støtte og inspirere den litauiske

gildespejder til at få gildebevægelsen til at

vokse. Dette er en helt ny måde at gribe

twinning an på, og vi glæder os meget til at

se hvordan det vil udvikle sig. Det vil i lang

tid fremover kræve stor tålmodighed fra de

dansk/norske gruppers side, for i Litauen

har kontaktpersonerne travlt med at få

”lyset” til at brede sig.

Tag med til

Nordisk Gildetræf i

Akureyri 2003

Af Rigmor Lauridsen,

Landsgildets Internationale Sekretær

De islandske gildebrødre har lagt op til

nogle fantastiske naturoplevelser i

dagene 25.-29. juni 2003. Der

er sat en hel dag af til de

islandske naturperler: Gudernes

vandfald (Godafoss), de

utrolige geologiske formationer

ved Myvatn, et dampkraftværk

der udnytter de

naturlige varme kilder, boblende

svovl- og mudderdamme samt

storslåede lavaformationer – alt det på een

dag!

Der bliver også tid til temagrupper, hvor

deltagerne kan vælge mellem islandske folkesagn,

David Stefansson, islandsk digter (her

er måske vinterens gruppearbejde?), filtning,

vor udvikling – vor fremtid, den islandske

hest, gilder og spejdere i Akureyri, Islands

geologi samt spejdere og redningskorps.

Der er selvfølgelig også sat tid af til sightseeing

i Akureyri, hvor vi afslutter i domkirken

søndag den 29. juni. Prisen for udflugter,

aktiviteter, middage, frokoster og festmiddagen

lørdag aften er ialt 390 EURO pr.

person.

Overnatning kan fås i forskellige prisklasser,

eks. dobbeltværelse med bad, 4 nætter

incl. morgenmad ialt 270 EURO pr. person.

Udførligt program og tilmeldingsblanket

fås ved henvendelse til landsgildekontoret.

12


Ghana

Af Niels Rosenbom, DIS Kronborg m.m.

Forud for Verdenskonferencen i Vancouver

blev ISGF kontaktet af flere nye

lande i Afrika, hvor voksne spejdere

havde fundet frem til os på internettet og

ønskede at deltage.

Desværre satte visumproblemer en stopper

for mange af dem. Men Christian Awagah fra

Ghana kunne heldigvis ikke stoppes. Så da

Canada sagde »no«, forsøgte han sig her i

Danmark, og efter en tung dans med ambassade

og ministerium lykkedes det. Vi havde

besøg af ham 4.-8. august og havde nogle

travle og berigende dage. Jeg ved faktisk ikke,

hvem af os der lærte mest. Men selvfølgelig

har vi stadig til gode at se Ghana!

Christian rejste hjem med fuld blus på gildelyset

og med 25 medlemskort til Central

Branch. Allerede 10 dage efter (i skrivende

stund) har han adviseret, at der er flere medlemmer,

– så jeg tror, at odds for Ghanas

optagelse i Lillehammer 2005, er alt for lave

til at interessere en bookmaker.

Det skal nævnes, at gruppens formand

(Seth) også fik visum, men p. g. a. det ultrakorte

varsel lykkedes det ikke for ham at få en

fl y billet. Derfor er vi nu ved at tilrettelægge

Est-ce que tu parle francais?

Central Branch er som bekendt den enhed

under ISGF, hvor individuelle medlemmer og

små grupper fra lande uden en anerkendt gildebevægelse

(National Scout and Guide Fellowship)

samles og får støtte til at udvikle et

landsgilde og dermed direkte medlemskab af

ISGF.

Som Central Branch Koordinator har jeg

fået et fantastisk godt job, hvor jeg dagligt er i

forbindelse med gildemedlemmer over hele

kloden. Heldigvis forstår de fleste engelsk,

men der er også fransktalende iblandt. Da

mit fransk ikke rækker ret langt ud over overskriften,

har jeg behov for en backing-group,

der kan hjælpe mig med oversættelsen af

Christian på Fredensborg (men

Dronningen var ikke hjemme)

en Europatur til juni, hvor vi vil tage ham

med til det vesteuropæiske træf i Belgien

(Island er lidt for langt væk og lidt for koldt

for en ghaneser – og så er der lige det med det

nordiske sprog).

breve og e-mails samt det kvartalsvise CB

Newsletter.

Jeg har foreløbig tilsagn fra 1½ oversættere i

mit eget distrikt, men jeg ville meget gerne

have fl e re i gruppen (for at have reserver i f.m.

forfald).

Du skal kunne oversætte dansk-fransk eller

engelsk-fransk, og e-mail adgang vil være en

stor fordel.

Gageniveau: Der kan tilbydes en stor pose

nye venskaber og viden om nye/kommende

gildelande.

Jeg hører gerne fra dig snarest (så latterbrølene

kan forstumme, hver gang de frankofone

modtager en kort besked fra mig).

Niels Rosenbom – niro@mail.tele.dk

13


FDF fylder hundrede år

Af Erling Fossum, Åbyhøj

I

skoleåret 1906/07 var Jørgen nået op i

mellemskolen, det nye bindeled (indført

1903) som efter 5 år i folkeskolen skulle

forberede til gymnasium. Jørgen er hovedpersonen

i en selvbiografisk roman fra 1922

»Jørgen Laasbys Barndom« af Knud Nordentoft;

det er en af dansk litteraturs allerbedste

skildringer af en drengs opvækst og modning,

og kan varmt anbefales alle der har med unge

menneskers opdragelse og uddannelse at

gøre.

Men det er ikke Jørgens skolegang vi her

skal interessere os for, det er hans fritid. Han

får nye kammerater i mellemskolen. Ikke blot

skoleforløbet, også tiltag indenfor frivilligt

ungdomsarbejde var under udvikling i det

første årti af 1900-tallet, »barnets århundrede«;

et par af kammeraterne er medlem af

FDF, de får Jørgen med og det kommer til at

fylde meget i hans liv.

FDF var som bekendt oprettet 1902 af to

unge arkitekter, der under et studieophold i

England havde lagt mærke til Boys Brigade,

og idéen har nok ret snart bredt sig til de

større provinsbyer, måske allerede 1903/04 til

Århus, hvor forfatteren voksede op. I hvert

fald er det tydeligt at arbejdet har været godt i

gang under en dygtig leder. Af forfatterens

begejstrede skildringer af sommerlejre og

andre ture fornemmer man at FDF i Århus

(som meget andet ungdomsarbejde dengang)

havde lært meget af Tysklands »Vandrefugle«.

Årene går, Jørgen og kammeraterne vokser

op og den barnlige iver udkrystalliseres i en

mere moden forståelse af legen; tiden nærmer

sig til at »sige farvel og tak« og søge mod

større tidsfordriv. Her viser lederens gode

greb om sin opgave sig for alvor: i sin sidste

sommerlejr bliver Jørgen udpeget til »Ambulancesektionsfører«

med et par jævnaldrende

som assistenter, de får ansvaret for heling af

de yngre kammeraters mange rifter og skrammer.

Så kommer Jørgen i gymnasiet; i foråret

1911 fylder han 16 og (citat):

Der kom nye Ting frem, her og der lettede den

gamle Tid paa Laarene og lod unge Offindelser

smutte ud i Livet. Nu havde Jørgen og andre

Drenge i saa lang Tid trofast været FDF-Drenge

eller var troløst holdt op og havde ladet Hr.

Pedersen og Kommuneskolebørnene passe det.

Nu viste der sig en ny Begejstring for Latinskoledrenge.

En ny storslaaet Engelskmand

havde opfundet en ny Bevægelse om man blev

»Spejder«. Hos Jørgen og hans Aargang kom det

ikke videre end at man for Alvor meldte sig ud

af FDF. Man var blevet for gammel til en ny

Begyndelse nu, men man fulgte Spejderlivet

med opmuntrende forhaanelser. (Citat slut).

Forfatteren Knud Nordentoft lever ikke

mere, men jeg véd han vil bifalde at vi år

2002 sender FD&PF et hjerteligt tillykke og

et oprigtigt ønske om fortsat trivsel.

Friluftsrådet

fylder 60 år den 27. november 2002

8-10 medlemsorganisationer har været

med siden stiftelsen i 1942.

Friluftsrådet har været igangsætter for

utallige oplysningsprojekter, som alle

på en eller anden måde har haft til

formål at bibringe befolkningen

glæden ved og respekten for naturen.

Medlemsskaren består af 93 organisationer,

foreninger og institutioner.

Fælles er et engagement og virke inden

for frilufts-, natur-, miljø- og

ungdomsaktiviteter.

I 1941 dannede daværende statsminister

Thorvald Stauning »statsministeriets

udvalg vedrørende befolkningens

friluftsliv« og satte sin departementschef,

Andreas Møller, i spidsen

for det. Hensigten med udvalget var at

styrke de nationale følelser og

aktiviteter i forbindelse med

kultur og natur.

14


Bloddonorerne i Danmark

Af Else Sudergaard

Sct. Georgs Gildernes repræsentant i

Bloddonorerne i Danmark (BiD)

Loven om fremskaffelse af humant blod til

lægemiddelformål m.v. (blodforsyningsloven)

blev vedtaget af folketinget 6. juni 2002.

Lovforslaget blev fremsendt den 17. april

2002 og var til 1. behandling den 3. maj

2002. Efter 1. behandlingen blev det oversendt

til sundhedsudvalget. BiD har mundtlig

overfor udvalget redegjort for holdningen

til lovforslaget, samt fremsendt en skriftlig

udtalelse dertil fra Landskomitemødet den 4.

maj 2002. Sundhedsudvalget havde stillet 71

spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren

til skriftlig besvarelse. Har nogen interesse

der i, har jeg hele materialet til udlån.

Som årets bloddonor er valgt amtsborgmester

Bent Hansen, Viborg.

Forskellige steder i landet mangler man

yngre bloddonorer. Her har du som gildebror

måske en mulighed for at gøre opmærksom

på dette blandt venner og bekendte. Det er så

lidt der skal ydes, men af stor betydning.

Fra Norge er BiD blevet spurgt om evt. at

kunne hjælpe med at etablere en bloddonororganisation.

Det internationale udvalg skal

arbejde dermed.

Fra Fonden af 23. april har BiD modtaget

50.000,- kr. til arbejdet i Letland.

”Dit Blod” er en ny bog, der kan købes for

50,- kr. incl. moms på landskontoret – tlf. 70

13 70 14.

Rejsefonden for Storkøbenhavn og Bornholm – igen!

Af Palle Abildgaard, Dragør

På gildemesterstævnet i september 02 blev

der atter spurgt, hvad Rejsefonden var for

noget. Rejsefonden blev oprettet i foråret

1981 på foranledning af daværende provincialkansler

for Stor-København og Bornholm,

H. C. Larsen.

Baggrunden var, at bornholmske gildebrødre

på et provincialmestermøde i 1980

havde anmodet om provincialet om rejsetilskud.

Da provincialet ikke rådede over midler til

dette formål, foreslog HC, som samme år

havde lanceret de små runde gildemærkater,

at et evt. overskud fra salget skulle gå til rejsetilskud

til bornholmske gildebrødre. Rejsefonden

blev oprettet, og samme år - 1981 -

overtog Henrik Rasmussen - provincialmester

– salget, og han havde det frem til 30.06.91,

hvor jeg tog over.

Indtil år 2001 er der fra Rejsefonden udbetalt

i alt ca.: 50.000 kr. til rejsetilskud og

15.000 kr. er givet til Gildernes Hjælpefond.

Da provincialerne blev nedlagt, fortsatte

aktiviteten under Københavns Stadsgilde.

Overskuddet ved salget anvendes stadig til hel

eller delvis dækning af bornholmske gildebrødres

deltagelse i møder på landsplan.

Opsparede midler, som ikke skønnes nødvendige

for opfyldelse af det primære formål,

anvendes til støtte for spejderarbejde, humanitære

opgaver, samt evt. andre opgaver, som

efter indstilling og anbefaling fra gilder, stadsog

distriktsgilder i det gamle provicials område.

(Se annoncen side 17)

15


Debat

Kommentarer til ’Gildelivet’

Sct. Georg, vort ’medlemsblad’ har gennem

de år, jeg har været gildebror, ændret image til

det bedre. Vi har i dag et blad, vi kan være

stolte af, og som vi kan vise frem – både hvad

angår form og indhold. Sådan har det ikke

altid været. Læserbrevene var i en periode af

en sådan karat, at de skæmmede bladet. Jeg

håber det ikke sker igen.

Med kursiv og fed skrift – i augustnummeret

side 14 linie 24 og 25 – bliver størstedelen

af gilderne dømt ud af banen. Det er jo

ikke så godt for vor bevægelse, og heller ikke

dersom det bliver set af eventuelle nye gildebrødre……

Jeg har slet ikke lyst til at trøste Søren Bastholm,

men jeg ville opfordre ham sammen

med de øvrige bidragydere til det udsendte

skrift, til også at tage følgende med i en evaluering:

Det kunne måske være, fordi det

udsendte skulle have haft en anden form.

Måske er de fem spørgsmål for stor en mundfuld

på en gang. Måske var tidsrammen for

kort. (Jeg modtog oplægget 5.11.01 i et

eksemplar, 18 beskrevne sider – svaret skulle

afl e ve re s inden 1.6.02.) Årsplanerne for gildeåret

02 /03 bliver lagt i april måned hos os.

Måske…….

Med gildehilsen

Else Birch

GM 1. Varde

I Sct. Georgs august nummer svinger Søren

Bastholm pisken over nakken på os alle sammen

og skriver at omkring 75 % af landets

gilder har udvist total ligegyldighed over for

ridderudvalgets oplæg.

Søren Bastholm bløder dog lidt op med

bemærkningen, at det naturligvis forudsætter,

at man overhovedet ser det.

Jeg er en af de gildebrødre, som ikke har set

materialet før nu, hvor jeg på grund af din

artikel rekvirerede materialet fra vores DUS.

Det viser sig, at vor gildeledelse aldrig har

set materialet og samtidig oplyser samtlige

nuværende gildeledelser i distriktet, at de aldrig

har modtaget materialet.

Nu kan vi skylde distrikterne for at have

sovet i timen eller også skulle Søren Bastholm

vende kritikken mod sig selv.

Jeg mener, at ”Ridderudvalget” selv har må

påtage sig ansvaret for de manglende besvarelser.

For det første har udvalget tilsyneladende

ikke fungeret som gruppe, men har individuelt

udarbejdet redegørelser, som med 2 undtagelser

ikke siger ret meget. Jørgen Gybel

Jensen og Søren Bastholm har nogle konstruktive

forslag, resten er efter min mening

fyld uden reelt indhold.

For det andet har man brugt ”kædebrevsprincippet”

ved udsendelsen, hvilket forudsætter

at distrikterne og gilderne hver for sig

må til at fotokopiere. Dette kan for nogle

være et problem, og i praksis vil det vel betyde

at en række virksomheder eller arbejdspladser

forudsættes at betale for gildets udsendelser.

Hertil kommer en ikke ubetydelig portoudgift

til udsendelse af 11 sider.

Hvis gruppen havde fungeret som gruppe,

havde man udarbejdet et fælles forslag evt.

med en eller 2 mindretalsforslag, og havde

brugt Sct. Georg. (Det samlede indhold i det

udsendte materiale kunne let have stået på 2

A 4 sider). Herved ville alle gildebrødre på

meget kort tid have modtaget forslagene.

Jeg føler mig således ikke ramt af Søren

Bastholms bemærkninger om ligegyldighed,

men vil tillade mig at returnere bemærkningerne

til Ridderudvalget.

Jeg har været ridder i over 30 år, og har

været glad for at være ridder, men må konstatere,

at interessen blandt gildebrødre er minimal,

hos os er mange ridderhaller gennem de

seneste år blevet afl y s t på grund af manglende

ridderemner.

Selv om fristen for besvarelser er overskredet,

vil jeg tillade mig at anbefale Søren Bastholms

forslag om et nyt gildeløfte, som afl æ g-

ges af alle gildebrødre, ligesom jeg kan støtte

Søren Bastholms samlede forslag.

Niels Jørgen Hansen

2. Nykøbing Falster gilde.

16


Verdens

Gildeting

Mere end 500 gildespejdere fra over 40 lande

var i en uge i juni samlet i Vancouver, University

of British Columbia til 23. World Conference

International Scout and Guide Fellowship

– ISGF – an organization for adults.

Conférence Mondiale Amitié Internationale

Scoute et Guide – AISG – une organisation

Gildemærkater

Små gildemærkater 1 ark 5,00

(24 stk. pr. ark) 2 ark 9,00

4 ark 15,00

10 ark 40,00

Mellem gildemærkater, 1 ark 5,00

Ø=5 cm 4 ark 18,00

Ø=6,5 cm med tekst pr. stk. 7,00

(Sct. Georgs Gildernes mødested

for tidligere spejdere)

Stor str. Ø=10 cm uden tekst pr. stk. 10,00

Stor str. Ø=10 cm med tekst pr. stk. 10,00

Kæmper str. Ø=45 cm pr. stk. 50,00

Bilmærker pr. stk. 10,00

Blazermærker pr. stk. 10,00

Birthe Laurentzius, Steen C. Andersen,

Rigmor Lauridsen og Bente L. Henriksen

pour adultes hedder det på fransk. Og begge

sprog er officielle. Landsgildet burde måske

også på sit officielle brevpapir markere, at

bevægelsen er tosproget ikke mindst af

hensyn til de mange nye arabiske lande, som

er på vej til at blive medlemmer.

Fra Danmark deltog præsident Niels

Rosenbom og fru Birgit, samt 4 delegerede:

Landsgildemester Steen C. Andersen, Landsgildets

Internationale Sekretær Rigmor Lauridsen,

medlem af Internationalt Udvalg

Birthe Laurentzius og International Sekretær

Bente L. Henriksen fra Arresø Distrikt.

Konferencen er omtalt i sidste nr. af Sct.

Georg, så derfor ikke nogen lang omtale her.

Det ville være spændende om man kunne

udgive et særnummer af Sankt Georg til

næste år i forbindelse med 50 års jubilæet for

ISGF / AIGF gerne med små artikler på

engelsk og fransk, siger Niels J. Ebbensgaard,

Asserbo, gildebror i Arrenæs Gildet. Knud

Sterren Andersens hefte fra 1983 fortjener at

blive ført ajour med de sidste 20 års udvikling

i det internationale gildearbejde.

(Se hele indlægget på Arrenæs gildets hjemmeside:

http://www.arrenaes.dk).

Ølbrikker 4 stk. 10,00

Ø=10 cm med 50 stk. 100,00

ovenstående tekst 600 stk. 1.000,00

Ved bestilling over 1000 aftales prisen.

NYT ! NYT !

Dækkeservietter pr. stk. 5,00

3 stk. 10,00

10 stk. 25,00

Ved forsendelse tillægges porto.

Palle Abildgaard, Engvej 108 st. tv., 2791 Dragør

Telefon 32 53 75 98. giro 1674 3275

e-mail: palle.abildgaard@stofanet.dk

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4,00

Minna og Ib Sandahl Christensen

Damsbrovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

17


Opslagstavlen

Fellowship-arrangementer

23. oktober 2002 kl. 19.00: Odense Stadsgilde i Munkebjerg Kirkes menighedssal,

Østerbæksvej 87, Odense M for gildebrødre med ledsagere.

Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm fortæller om Dansk

Flygtningehjælps arbejde som optakt til landsindsamlingen den 10. november.

Tilmelding til Kæthe Jørgensen, tlf. 66 15 82 18 eller Birthe Petersen,

tlf. 66 12 73 06 senest mandag 14. oktober.

24. oktober 2002 kl. 19.00: Gøngernes Distrikt i Holsted Sognegård, Holsted

Allé 1, Næstved.

Som optakt til Nordisk gildetræf i Island 2003 vil Geir Edvardsson fortælle lidt om

sit land. Deltagerpris 50 kr.

Tilmelding evt. via egen kansler – til Kirsten Krebs, tlf. 55 37 42 84 senest 14.

oktober 2002.

24. oktober 2002 kl. 19.00: Niels Ebbesens Distrikt i Randers Sct. Clemens

Kirke (Krypten), Parkboulevard 15.

Foredragsholder: Menighedsrådets formand Hanna Broadbridge, der har rejst

meget i udlandet indenfor hjælpeorganisationer. Pris: 65 kr. for mad og kaffe.

Påklædning: Mørkt tøj eller smoking.

Tilmelding gildevis til DIS Bo Andersen, tlf. 86 42 21 64 senest 12. oktober 2002.

24. oktober 2002 kl. 18.15: Hareskov-Dyrehave Distrikt på Ingeniørhøjskolen,

bygningsafdelingen R2, indgang 25 (længst mod øst), Lautrupvang 15, Ballerup.

Festens taler: læge, politiker, medlem af Folketinget Kamal Qureshi. Pris: 100 kr.

Tilmelding til DGS Karen Kjelsmark, tlf. 44 44 24 60 senest 12. oktober 2002.

24. oktober 2002 kl. 19.00: Aalborg Stadsgilde i Aalborg Travbanes Restaurant.

Landsgildemester Steen C. Andersen leder gildehallen og konsulent Kirsten Nielsen,

Dansk Flygtningehjælp vil fortælle om organisationens internationale arbejde.

Påklædning: Festtøj. Yderligere oplysninnger og / eller bindende tilmelding til DIS

Kiss Messmann, tlf. 96 23 52 52 eller DUS Robert Madsen, tlf. 98 31 75 78 senest

14. oktober 2002.

25. oktober 2002 kl. 19.00: Sjælsø Distrikt i Kokkedal Sognegård, Højmosevænge

2 B, Hørsholm.

Foredragsholder: Peter Broberg, der oprindelig er dansker, arkitekt og nu professor

ved Lunds Universitet, bosiddende i Landskrona.

Pris: 90 kr. Tilmelding til gildets GIM senest mandag 21. oktober 2002.

18


25. oktober 2002 kl. 18.30: GIM-kredsen i København, i Gildegården, Vanløse

Allé 27, Vanløse.

Verdenskonferencen med Niels Rosenbom, gildearbejde på verdensplan herunder

optagelsen af Litauen i ISGF.

Pris: 125 kr. for international buffet. Tilmelding: Claus Pedersen, tlf. 36 78 84 01

senest 15. oktober.

28. oktober 2002 kl. 18.30: Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt i Hasle kirke

og sognegård på hjørnet af Viborgvej og Haslegårdsvej.

IS Rigmor Lauridsen beretter om det spændende brobyggerprojekt mellem

Litauen, Norge og Danmark. Pris: 55 kr. Tilmelding: DIS H. C. Soré, tlf. 87 61 39 06

eller DIS Inge Aggerbeck, tlf. 86 93 13 06 senest 21. oktober 2002.

DISPOLAUGET

i Københavns Stadsgilde afholder det traditionelle julemarked:

Søndag 24. november 2002, kl. 11-16,

i gildegården, Vanløse Allé 41.

Vi glæder os til at se gildebrødre med familie, venner og

bekendte til en hyggelig tradition, hvor der er mange muligheder

for at købe julegaver, hjemmebagte småkager m.m., samt

at få lidt godt til både mave og gane i de 2 hyggelige

restauranter.

Husk også at købe vore lodsedler,

der igen i år har mange flotte gevinster.

Med glædelig »før jul« hilsen

repræsentantskabet og bestyrelsen

Dispolauget

19


Ridderhaller

Dragsholm Distrikt

indbyder til ridderhal onsdag

6. november 2002.

Mødested: Udby Forsamlingshus,

Udbyvej 39, Udby, Tuse Næs, Holbæk

Vandrehal fra kl. 19.30

Ridderhal i Udby kirke kl. 20.00

Efter ridderhallen aftenservering og

samvær i forsamlingshuset, hvor sognepræst

Anita Nielsen (kendt af

mange fra Gildernes

Højskole 2001) deltager.

Tilmelding senest 28. oktober til

Anny Jørgensen,

Nordgårdsvej 9,

4500 Nykøbing S,

tlf. 59 91 11 87

Trekantområdets Distrikt

indbyder til Ridderhal i Mølholm Kirkes

Sognehus, Niels Skousvej 13 A, Vejle

onsdag 13. november 2002 kl. 19.30

Efter ridderhallen

kammeratligt samvær.

Pris for traktementet: 75 kr.

ekskl. drikkevarer.

Tilmelding senest onsdag 6. nov. til

Jens Nørgaard, tlf. 75 92 35 77 ell.

e-mail: j.norgaard@post.tele.dk

Steen Blicher Distrikt

indbyder til ridderhal torsdag

14. november 2002 kl. 19.30 i

Balle kirke, Silkeborg

Følgende optages:

Ebba Frandsen, 1. Herning

Niels Korshøj, 1. Herning

Tove Lolk, 2. Silkeborg

Mødested: Balle Sognegård, Balle

Bygade 3 (overfor kirken)

hvor også samværet efter

ridderhallen foregår med

servering af let traktement

Pris for deltagelse: kr. 85,00

ekskl. drikkevarer.

Tilmelding senest 8. november til

Alfred Nielsen, tlf. 97 12 31 90

Arresø Distrikt

afholder ridderhal torsdag

14. november 2002 kl. 20.00 i Ullerød

Kirke, Frederiksværksgade 143

i Hillerød.

Vandrehal fra kl. 19.30

Der optages to væbnere fra Arrenæs

Gildet i Frederiksværk og to væbnere

fra Gribskov Gildet i Hillerød.

Efter ridderhallen serveres en

let anretning.

Prisen for deltagelse denne aften er

kr. 65,00 ekskl. drikkevarer

Tilmelding senest 8. november 2002:

Ole Chr. Pedersen tlf.: 48 26 63 74

eller e-mail: olechr@privat.dk

Odense Stadsgilde og

Fyns Distrikt

afholder ridderhal mandag 18.

november 2002 kl. 19.30 i Den gamle

Latinskole ved Vor Frue Kirke,

Frue Kirkestræde 12 B,

5000 Odense C.

Efter ridderhallen samles vi i

sognehuset samme sted

til et let traktement.

Tilmelding til:

SGK Birthe Petersen,

Vermehrensvej 15, 5230 Odense M,

tlf. 66 12 73 06.

1. Sct. Georgs Gilde

i Frederiksværk

indbyder til 60 års fødselsdag

lørdag 23. november 2003

kl. 18.00 på Ølsted Kro

Kl. 18.00 Gildehal

Kl. 19.00 Festmiddag

Der serveres 3 retters menu

med kaffe og natsuppe.

Pris kr. 250,- ekskl. drikkevarer.

Påklædning: Festtøj.

Tilmelding og betaling senest

11.11.2002 til Egon Thodberg,

Fasanstien 6, 3310 Ølsted.

Evt. giro 6 11 14 40

mærket fødselsdag.

Vi glæder os til at se jer

til en festlig aften.

20Gambia Projekt

Formand Hanne Monberg, Pilekrattet 42,

Sønderby, 2630 Taastrup. Tlf. 43 99 68 41

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 67 00

Formand for bestyrelsen

Ib Ladefoged Pedersen,

Stationsstræde 2, 8370 Hadsten

Tlf. 86 98 14 89

Frimærkebanken

v/ Hans Fink

Postbox 55, 8310 Tranbjerg

Tlf. 86 72 00 40

E-mail: frimaerkebanken@mail.tele.dk

Gildetroplaug

Rigmor Lauridsen, formand,

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

GILDECENTER RODBJERGGAARD:

Bestyrer Hartvig Kjeldgaard,

Ørvigvej 100, 6040 Egtved

Tlf.: 75 55 08 40. Mobil: 40 89 53 99

Rodbjerggaards adresse:

Vorkvej 73, 6040 Egtved

Kloge mennesker

ændrer mening,

fæhoveder aldrig.

23


Postbesørget blad

(0900 KHC)

STØT spejderarbejdet

BRUG Good-Turn mærket

NU kan du købe det nye

Good-Turn mærke.

Spørg din kansler eller

kontakt Good-Turn

mærket på tlf. 86 81 62 69

KØB Good-Turn mærket

STØT spejderarbejdet

Nyt på internettet

Vores websted er under stadig udvikling, så det i

stadig stigende grad kan supplere og i visse tilfælde

erstatte papiret. Dog vil man som ikkeinternetbruger

ikke blive ladt i stikken, idet

man altid vil kunne få de ting, man kan hente

fra www.sct-georgs-gilderne.dk, tilsendt fra

landsgildekontoret.

Håndbøger mv. på internettet

Flere af vore håndbøger, vil fremover kunne

hentes via internettet, så man i gildet selv kan

hente dem og skrive dem ud. Det gør det endnu

lettere (og billigere) for gilderne at sikre, at alle

gildebrødre har f.eks. “Håndbog for gildebrødre”.

Man vil naturligvis stadig kunne bestille

håndbogen på landsgildekontoret, med

eller uden ringbind og til fri kopiering i gildet.

Vore blanketter og formularer vil også blive

gjort tilgængelige, lige som tilmeldinger til forskellige

arrangementer (f.eks. Fredslyset) vil

kunne hentes.

Temamøder og debatfora

Landsgildeledelsen har indtil nu holdt tre

temamøder, hvor gildebrødre i området kan få

mulighed for at drøfte et aktuelt emne med hinanden

og med landsgildeledelsen. Notater fra

disse temamøder vil også kunne læses på webstedet.

På internettet vil man desuden få mulighed

for at fortsætte debatten i et debatforum, så

man kan “krydse klinger” med gildebrødre fra

hele landet.

Notaterne fra møderne vil også kunne læses i

Sct. Georg i det omfang der er plads i bladet. Af

økonomiske årsager har vi i vort medlemsblad

et begrænset antal sider til rådighed, og da stofmængden

– også efter bladet er blevet udvidet

til 24 sider – overstiger den plads, der er til

rådighed, må redaktionen vælge og dermed

også vælge fra. Vi har ikke de samme begrænsninger

på internettet, så derfor vil man kunne

finde stof der, som man ikke har kunnet læse i

bladet.

More magazines by this user
Similar magazines