Sct. Georg 4/2007 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk

Sct. Georg 4/2007 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

• Ildsjæle og holdspillere

• Landsgildeting 2007

• Ikoner til salg

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

August

2007

74. ÅRGANG

4


LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre

Tlf.: 36 75 94 85

E-mail: lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Bente Christensen

Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 41 21

E-mail: lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Karsten Barfoed

Elme Alle 3, V. Nebel, 6040 Egtved

Tlf.: 75 55 42 41

E-mail: lgs@sct-georg.dk

International sekretær Søren Silving

Stutmestervej 21 C, 3400 Hillerød

Tlf.: 40 97 23 32

E-mail: lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Leif Stilling

Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg

Tlf.: 86 63 87 29

E-mail: lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Henning Rose

Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen

Tlf.: 75 36 39 80

E-mail: lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser på side 46-47

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf.: 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13

E-mail: redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 15. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georg.dk

E-mail: kontoret@sct-georg.dk

Kontortid: man.-tors. 10-14

Kontorleder: Kirsten Christensen

Arrangementer

på landsplan

18.-19. august 2007

DIS møde på Rodbjerggaard

15.-16. september 2007

Landsgildeting i København

Internationalt

2007

Spejderbevægelsens 100 års jubilæum

2008

12.-19. januar 2008

40 års jubilæums Grossarl Træf

21.-26. oktober 2008

Verdenskonference ISGF, Tunesien

Læs om …

What’s on ....................................... 4

Kursusudvalget .............................. 5

Rodbjerggaard ............................... 6

Gilderne og de andre .................... 7

LGT2007 ....................................... 8

Fra gildebror til gildebror ............ 36

Opslagstavlen ................................ 44

Navnestof....................................... 45

Forsiden: Ikoner til fordel for Fredsgaven auktioneres

bort til landsgildetinget, læs mere side 36.

Fotograf: Rudi Tobisch, Albertslund

Oplag: 6.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

2


Ildsjæle og

holdspillere

af Henning Rose,

landsgildets PR-sekretær

Enhver organisation har brug for ildsjæle.

De er vigtige for udviklingen og for, at en

organisation som Sct. Georgs Gilderne også

kan kalde sig en bevægelse. Det er derfor

sagt ved mange lejligheder, at vi skal give

ildsjælene plads, give dem virkerum og støtte

dem i deres entusiasme. Så sandt, som det

er sagt. Uden aktive gildebrødre med fra tid

til anden skøre idéer vil vi formentlig sygne

hen og blive et levn fra fortiden. Mange af

de gode aktiviteter, vi altid har haft i gang, vil

naturligvis fortsætte, så længe der er nogen,

der har kræfter til det, for det plejer vi jo

– men kun begrænset fornyelse, om nogen

overhovedet. Tidspunktet for, hvornår sidste

mand lukker og slukker, vil være et spørgsmål

om let modificeret matematik.

Så ildsæle, ja tak! Vi skal sætte pris på alle

gildebrødre, der af lyst og interesse sætter

noget i gang. Vi skal hjælpe dem med at holde

hovedet ovenvande i stedet for at dukke dem,

når de stikker samme legemsdel op.

Nogle ildsjæle er også ledere. Super. De har

det ligesom en »førergås«. Forestil jer en flok

gæs på træk. Førergåsen begynder at baske

med vingerne, skæver bagud. Intet sker. OK

– vi venter lidt. Næste forsøg. Nogle bagude

begynder også at baske. Næste gang endnu

flere og lige pludselig et sus, og hele flokken

letter. En god leder er også en god holdspiller.

Andre ildsjæle er »bare holdspillere«.

Mindst lige så meget super, for bør gildebevægelsen

ikke frem for alt være præget af

holdspil? Holdspillet skaber glæde i samværet

med hinanden og glæde ved sammen at

udrette noget. Holdspillet skal rumme tid til

at glædes ved et godt resultat for i samme

åndedrag at glæde sig til næste opgave. Holdspillet

skal være sjovt og givende. Gildebevægelsen

er derfor et holdspil på samme måde

som spejderbevægelsen. Patruljesystemet

er en træningslejr i holdspil og ledelse.

Ildsjæle, nej tak! Kan det komme på tale? Ja,

hvis det er ildsjæle, der brænder for sig selv

og ikke for sagen. Som ikke vil holdspillet.

Sådanne kan være destruktive for helheden,

skabe skuffelse og frustrationer. Bevægelser

som Sct. Georgs Gilderne er ikke skabt for at

blive brugt som trædesten for egne personlige

ambitioner. Vores egen personlige udvikling

skal i gilderegi ske ved, at vi udvikler

hinanden. Ved at vi lytter til hinanden og har

respekt for hinandens styrker og svagheder.

Ved at vi vil holdspillet. Fordi man som

gildebror er blevet valgt til en tillidspost, er

det jo ikke ensbetydende med, at man derved

har slugt alverdens visdom. Vi må alle

forbeholde os ret til at blive klogere, også

med kort varsel.

Det er afdansningsbal for mit vedkommende.

Efter seks år i landsgildeledelsen er det

min tur til at forlade posten, så andre kan få

lov til at prøve kræfter med opgaven. Ildsjæl?

Det må andre vurdere. Holdspiller? Jeg vil

fortsat gøre mit bedste.

3


What’s on ..... internationalt

Gambia-rejser 2008

Af Karin og Peter Boldsen, Sct. Georgs Gildet Thyholm-Sydthy

I lighed med tidligere år har vi planlagt 2

Gambia-rejser i hhv. januar og februar 2008,

så hvis du stadig går og spekulerer på, hvad

det nu egentlig er, Sct. Georgs Gilderne i

Danmark har gang i dernede i Afrika, så er

der nu mulighed for at besøge ’Folket som

hørte Gud le’, hvilket er titlen på en rigtig god

bog om Gambia og dets befolkning. Den er

skrevet af Trine Paludan, og vi anbefaler at

læse den inden besøget.

Den første tur finder sted med afrejse 17.

januar 2008 og hjemkomst 1. februar, den

anden finder sted i tidsrummet 14. til 29.

februar 2008, og på begge ture er der plads til

8 deltagere.

Med fast base i vores hus, der ligger blot

800 meter fra Atlanterhavet, vil vi tage på en

række éndagsture, hvor vi selvfølgelig skal

besøge Hanne Vibe Nursery School, pigespejdernes

hovedkvarter med skole og

drengespejdernes skillcenter Little Trees,

ligesom vi skal se nogle af de mere turistprægede

seværdigheder som f.eks. Katchically

Crocodile Pond, fuglereservatet Abuko Nature

Reserve og batikfabrikken.

Derudover byder vi på en 5-dages rundrejse,

der fører os til Soma (drengespejdernes

skillcenter og pigespejdernes nye ’Hotelskole’)

samt til Wassu Stone Circles, der kan dateres

tilbage til år 1000 f.Kr., samt Georgetown,

hvor der er mulig hed for en dejlig sejltur på

4

Gambia-floden. Endelig besøger vi slaveøen

James Island (kendt fra serien Rødder).

Infrastrukturen er naturligvis ikke af samme

standard som i Europa, så en bustur ind i

landet er anstrengende, og da temperaturen

inde i landet ligger på 30-35 grader, vil det

måske være en god idé at spørge sin læge,

hvis man har hjerteproblemer eller andre

kroniske sygdomme. Vi vil dog tilføje, at varmen

ikke føles så ’slem’ som en tilsvarende

temperatur i Danmark grundet den lave luftfugtighed.

Turen koster kr. 13.400, som dækker

flyrejse t/r København – Banjul, transport

fra/til Gambias lufthavn, fuld indkvartering

og forplejning (drikkevarer dog for egen

regning) samt rundrejse og udflugter.

Har du lyst til at tilbringe 2 uger i Gambia

sammen med os, så kontakt os hurtigst muligt

på telefon 97 87 92 70 / 23 39 78 33 eller

send en e-mail til boldsen@adslmail.dk (senest

15.9.07)


Ny skole i Soma

Af Karin Boldsen, Sct. Georgs Gildet Thyholm-Sydthy

Endelig lykkes det! Til september åbnes

Pigespejdernes nye Skills Training Center i

Gambia. Skolen, der hovedsagelig er bygget for

danske midler (DANIDA og Spejderhjælpen)

har stået færdigbygget et par år – vi har

skaffet skolemøbler og andet udstyr, så langt

om længe er pigespejderne gået i gang med

at ansætte lærere til en ny ’Hotelskole’, hvor

unge piger kan få en grunduddannelse til

hotelrelaterede fag som stuepige, receptionist

eller køkkenmedarbejder.

Skolen er nabo til drengespejdernes værkstedsskole,

som vi jo i mange år har støttet

med udstyr og de sidste 5 år også med en

række donationer (scholarships). Soma ligger

i en af Gambias allerfattigste regioner, så

hvor gerne forældrene end ser, at deres unge

får en uddannelse, så kniber det i høj grad

med at kunne betale de nødvendige skolepenge.

Vi håber derfor meget, at vi også kan skaffe

scholarships til pigespejdernes skole. Skolen

er beregnet til 40 elever, der skal gennemgå et

2-årigt skoleforløb, men det første år vil der

jo kun være op til 20 elever.

Prisen på et scholarship er DKK 1.400 om

året, som dækker undervisning, undervisningsmaterialer

samt uniformer.

Vi opfordrer hermed gildebrødre, grupper

og gilder til at tegne sig for et scholarship.

Henvendelse til Gambia-Projektets

formand, Karin Boldsen, kan ske på

telefon 97 87 92 70, mobil 23 39 78 33

eller e-mail boldsen@adslmail.dk

Kursusudvalget

Hverdagshøjskole

Af Margrethe Gybel og Sten Frost, Højskolegruppen

I dagene 6.-8. november inviterer højskolegruppen

til hverdagshøjskole på Rodbjerggaard.

En verden, der hænger sammen, temaet

for Gildernes Højskole 2008-2009, som vi vil

tyvstarte lidt på.

Dragen, halvmånen og korset symboliserer

de væsentligste, globale kulturer. Det er ved

at kigge på samspillet, udviklingen og berøringen

mellem kulturerne, vi måske kan finde

pejlemærker på den verden, vi efterlader til

vore børn og børnebørn.

Humanistiske/politiske samfundsdebattører

vil indlede dagene med foredrag og kort

debat, hvorefter vi selv fortsætter debatten på

stedet.

Med hensyn til det praktiske vil vi i fællesskab

planlægge måltider og andre gøremål.

I næste nummer af Sct Georg vil højskolegruppen

udsende et detaljeret program med

navne, priser, mødetider o.s.v.

Reserver allerede nu datoerne og tag med

på højskole til gildernes egen dejlige ejendom,

Rodbjerggaard, på nogle spændende og oplysende

dage.

Vi ser frem til at møde nogle interesserede

og nysgerrige gildebrødre.

Deltagertallet kan max. være 25, så ’Først til

mølle-princippet’ vil gælde.

5


Rodbjerggaard

10

Ta’ med på

BB-TRÆF 2007 på Rodbjerggaard

Hyggelige efterårsdage for børn og bedsteforældre

I lighed med de tre sidste år åbner Rodbjerggaard dørene for børn og deres bedsteforældre til

fælles aktiviteter og hygge i efterårsferien.

Vi starter mandag den 15. oktober kl. 12 og slutter fredag den 19. ved samme tid. I kan deltage i

hele perioden eller blot et enkelt døgn eller 2. Vi vil dog gøre opmærksom på, at de, der melder sig

for hele perioden kommer forrest i køen – både af hensyn til økonomien og sammenhængen i

forløbet. Et opholdsdøgn regnes fra kl. 12.00 til kl. 12.00 næste dag.

Man bor i familierum eller – meget gerne - i egen campingvogn.

Prisen er for ophold og aktiviteter samt alle måltider kr. 195,- pr. døgn for voksne og kr. 145,- pr.

døgn for børn.

Vi forestiller os at tilbyde aktiviteter som skattejagt, førstehjælp, aften- eller natløb, boldspil,

lerbrænding, brandbekæmpelse, pandekagebagning m.v., men har I selv gode idéer modtages de

meget gerne. Vi gør opmærksom på, at både aktiviteter og borddækning samt andre forberedelser

naturligvis inddrager såvel børn som voksne – vi er der jo for at foretage os noget sammen.

Udfyld nedenstående tilmeldingskupon og send den til landsgildekontoret. Af hensyn til den videre

planlægning vil vi gerne ha’ tilmeldingen senest 1.9., ligesom vi af hensyn til aktiviteterne gerne vil

ha’ oplyst alder og køn for børnenes vedkommende.

På gensyn på BB-TRÆF

Rodbjerggaards Venner

___________________________________________________________________________

Tilmelding til BB-TRÆF 2007

Navn: ……………………………………………………………………Tlf.………………..

Adresse ………………………………………………………………………………………….

Gilde ………………………………………….. …………………………………………….

Antal voksne…………………. Antal børn ………………………………………………

(Husk alder og køn)

Deltager mandag – fredag (sæt X)

Deltager _____ døgn - fra _________kl.12.00 til __________ kl. 12.00

Medbringer egen campingvogn Ønsker at bo inde i familierum

__________________________

(underskrift)

6


Gilderne og de andre

Træfpunkt for gamle spejdere ved

Reload’07

i Roskilde d. 26-8-2007

Hvor og hvordan møder man sine spejderkammerater fra barndom og ungdom i et

Roskilde, hvor der er torve- og indkøbsdag, og hvor det myldrer med spejdere?

I Palæets gård lige ved Stændertorvet har Sct. Georgs Gilderne et telt. Her kan du møde

dine gamle spejderkammerater over en kop kaffe, måske tilfældigt, måske efter aftale.

Udstilling om Baden-Powell

i forbindelse med

Reload’07

Vi har modtaget positive 25. august reaktioner 2007 i Roskilde fra gildebrødre fra hele

landet på vor indbydelse (i forrige nr. af ”Sct. Georg”) til at

deltage i BP-udstilingen som instruktør og fortæller.

Vi har modtaget positive reaktioner fra gildebrødre fra hele

landet på vor indbydelse (i forrige nr. af ”Sct. Georg”) til at

deltage i BP-udstilingen som instruktør og fortæller.

BP-udstillingen vil være én af de mange aktiviteter i bykernen i umiddelbar

nærhed af Domkirken og et af de steder, hvor det danske folkestyre trådte

sine barnesko i form af Den sjællandske Stænderforsamling. Det bliver en

udstilling, hvor der nok er billeder og plancher, men hvor aktiviteter og fortællinger

spiller en stor rolle.

Vi kan bruge endnu nogle folk bl.a. til aktiviteterne: ”Dinizulus perler” og ”Det

kroatiske fort”

Meld dig som instruktør og fortæller

Vi har brug for folk i vagter af 3 timer fra kl. 8.30 –17.30. Vi leverer kaffe,

men du sørger selv for forplejning (kan købes på stedet). Et fyldigt instruktionshæfte

er under udarbejdelse til brug for instruktører og fortællere.

Send din tilmelding med Aksel Worm eller Jytte Rosner

angivelse af hvilke vag- Kornerups Vænge 5 Wiemosen 61 st.th

ter du vil påtage dig til: 4000 Roskilde 4000 Roskilde

tlf. 4636 8780 tlf 4636 0874

mail: aksel.worm@mail.dk mail: j-rosner@mail.dk

En oplevelse blandt

gildebrødre og spejdere

7


Landsgildeting 2007

Landsgildeting – i Dronningens København.

Dette er sidste nyt fra udvalget under LGT2007 – vi håber at se rigtig mange glade

gildebrødre i Dronningens by København, og er der nogle, der har uopklarede spørgsmål

eller kommentarer, er man meget velkommen til at ringe til

Heidi Letting, tlf. 36 47 26 39 efter kl.17.00 eller sende en mail på letting@tiscali.dk,

så vil vi hjælpe så meget, som det er os muligt.

Samtidig vil vi gerne sige TAK til alle de tilmeldte gildebrødre – hvor er det dejligt at se

så mange bruge e-mail som tilmeldings system ca. 95% - Super godt gået.

Her er så sidste afsnit af vores spejderhistorie føljeton:

Spejderbevægelsen

1907-2007

Danske Baptisters Spejderkorps stiftedes i 1930, der er i dag ca. 1200 spejdere fordelt på 30 kredse, der alle er

tilknyttet en Baptistkirke, korpset er meget aktivt i den internationale spejderbevægelse.

Dansk Spejderkorps Sydslesvig blev oprettet efter 1. verdenskrig, med både pige- og drenge troppe. Under 2.

verdenskrig var det det eneste spejderkorps, som fik lov til at overleve i Tyskland, og de blev af stor betydning

for de danskere, der forblev en del af det tyske rige. Korpset blev også et bindeled mellem dansk og tysk og med

til at fastholde den danske kultur syd for grænsen. Båndene til KFUM- Spejderne i Danmark havde været meget

tætte, men korpset opfattede sig som en del af DDS, og det medførte, at man fik international anerkendelse, så

korpset i fællesskab med DDS og KFUM-Spejderne afholdt verdensjamboreen i Ermelunden i 1924. 1. Sct.

Georgs Gilde i Sønderborg støttede spejderne i de svære år under 2. verdenskrig, hvor man bl.a. samarbejdede i

illegalt arbejde, samarbejdet førte i 1945 til oprettelse af Flensborg Gildet. Korpset har i dag ca. 673 spejdere

fra 6 år og opefter, et af deres samlingssteder er Tydal lejren, hvor der er en stor lejrplads og et spændende

museum.

Så er vi til sidst nået til os selv. Sct. Georgs Gilderne er stiftet i 1933 af Erik Sjøquist. Allerede i 1926 var der

nogle spejderledere fra DDS, som følte, at der manglede et tilbud til unge over 18 år, trods mange drøftelser,

kom der dog ikke noget resultat. Først i 1933 blev tanken taget op igen af Erik Sjøquist, Heiberg -Jürgensen og

Erik Dahl, og på et møde den 24. april 1933 var 350 ”gamle” spejdere samlet, og man blev enige om, at tiden

var moden for en prøve. Overretssagfører Haghfelt blev valgt som gildemester, Frans Bruun som skatmester og

Sjøquist som kansler, Dahl og Heiberg-Jürgensen blev hjælpere, det var starten på 1. gilde København, som

stadig eksisterer. Der er siden sket en enorm udvikling, hvor der i dag er mere end 200 Gilder fordelt rundt i

landet og 2 på Grønland. Desværre er medlemstallet faldet meget i de senere år, så vort håb for fremtiden må

være, at flere finder ud af, at det er dejligt at være gildebror.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er den eneste internationale bevægelse, som er udgået fra Danmark.

Vi håber alle vores gildebrødre har fået glæde af at læse vores historie om de forskellige korps, vi har gjort meget for at

tilgode se alle dele af spejderbevægelsen og alle de korps, vi samarbejder med.

Oplysninger til ”Spejderbevægelsen 1907-2007” er fundet i spejderhåndbøger, på nettet www.spejderne.dk, på korpsenes

hjemmesider og i Spejderlex.

På gildegensyn

8

LGT2007 udvalget i København. - www.lgt2007.dk


LGM-beretning 2005-2007

Af landsgildemester Hanne Borgstrøm

Min beretning for perioden 2005-2007 år tager udgangspunkt i de aktiviteter, som landsgildeledelsen

har haft direkte indflydelse på, aktiviteterne i forbindelse med den handlingsplan,

vi vedtog på sidste landsgildeting, samt arbejdet i landsgildeledelsen.

Beretningen sætter også fokus på de udfordringer, Sct. Georgs Gilderne i Danmark har i

forhold til det omgivende samfund, og endelig fokuseres der på de fremtidige aktiviteter,

udfordringer og muligheder.

Status på organisationen

Pr. 1. juli 2007 er vi 5.984 gildebrødre fordelt i 208 gilder og 22 distrikter. 1 distrikt er nedlagt

og 4 gilder er sammenlagt med andre gilder. Der har i perioden været en tilgang på 336

gildebrødre, og det er en stor glæde at se, at der heraf er en række tidligere gildebrødre, som

har søgt genoptagelse. Jeg har valgt at sende alle nye og genoptagne gildebrødre et velkomstbrev,

hvor jeg fortæller, at de ikke behøver at vente på at blive spurgt om deltagelse i de forskellige

opgaver, som gildet påtager sig. Jeg opfordrer dem også til at fortælle venner og bekendte om

de gode oplevelser, de får i gildet, så de derved kan være med til at styrke tilgangen til gildet.

Tanker om en ny struktur for Sct. Georgs Gilderne i Danmark

På landsgildetinget i 2005 præsenterede Søren Adeltoft nogle tanker på vegne af de tre

tidligere landsgildeledelsesmedlemmer Karin Boldsen, Rigmor Lauridsen og Søren Adeltoft.

Baggrunden for tankerne var bl.a. et stærkt faldende medlemstal, lukning af gilder, vanskeligheder

med at få ledelsesposter besat samt administrationsudgifterne i Sct. Georgs Gildernes

regnskab.

Den siddende landsgildeledelse har naturligvis haft disse udfordringer for øje, og især medlemssituationen

var årsag til, at

• GM-stævnet satte fokus på kommunikation til hjælp for synliggørelse af Gildebevægelsen

• Landsgildeledelsen med Distriktsforums og GM-stævnets store opbakning opfordrede

flest mulige gilder til at afholde Åbent Hus arrangement den 30. september 2007

• Programmet for Distriktsforum 2007 udelukkende handlede om Gildebevægelsen nu og i

fremtiden

Udfordringen på medlemsområdet ligger i, at vi alle, såvel landsgildeledelsesmedlemmer

som alle øvrige gildebrødre gør os klart, at vi kun kan tiltrække og fastholde nye gildebrødre,

når vi fortæller ærligt om vores forventninger til dem og, når vi lytter og agerer på de nye gildebrødres

forventninger til os.

Blandt de øvrige tanker, der blev præsenteret, er der allerede taget action på i videst mulig

udstrækning at kommunikere med gildeledelserne og distriktsgildeledelserne pr. e-mail, ligesom

bestillinger og forespørgsler fra gilder og gildebrødre også sker pr. e-mail i stadigt stigende

omfang.

Distriktsforum

Distriktsgildemestrene har været samlet til to ordinære Distriktsforum plus et ekstraordinært

efter Distriktsforum 2007. I erkendelse af, at arbejdet med at bringe handlingsplanen til gennemførelse

i langt overvejende grad finder sted i gilder og distrikter, har landsgildeledelsen og

distriktsgildemestrene på de tre møder arbejdet som ét team for at give distriktsgildemestrene

de bedste muligheder for at støtte dette arbejde lokalt.

GM-stævne

På gildemesterstævnet var de fire hovedemner ’God kommunikation’ ved journalist Iben de

Neergaard fra vores samarbejdspartner Dansk Flygtningehjælp, ’Åbent Hus’ samt ’Orientering

9


om DDS i dag’ v/korpschef Helle Dydensborg og ’Information om spejderbevægelsens 100

års jubilæum’ v/Jesper Nyboe Andersen også fra DDS. Alle fire emner, som i høj grad havde

relation til handlingsplanens punkt om synlighed. Se referatet fra GM-stævnet i Sct. Georg nr.

5 - 2006.

Åbent hus

Landsgildeledelsen foreslog på GM-stævnet i 2006 med opbakning fra Distriktsforum, at

flest mulige gilder holder Åbent Hus den 30. september 2007 eller så tæt på denne dato som

muligt. Formålet er at synliggøre gilderne lokalt og på landsplan.

Kursusudvalget (KU) har i den forløbne 2-års periode i særlig grad været landsgildeledelsens

forlængede arm i arbejdet med at inspirere og udarbejde materiale til Åbent Hus arrangementerne

landet over. Danmarks Dragedag er i den forbindelse det indslag, der forhåbentlig på festlig vis

vil være med til at gøre ikke blot dagen, men også gilderne og samarbejdet med

spejderbevægelsen synlige.

På baggrund af gruppearbejdet på GM-stævnet i september 2006 har KU med særlig

henblik på Åbent Hus-arrangementerne udviklet et idekatalog over tiltag, der kan iværksættes

lokalt. De foreslåede aktiviteter vil også i stort omfang kunne tilgodese yngre gildebrødres

behov. I forbindelse med dette idekatalog er der som vejledning lavet et program for afholdelse

af Åbent Hus.

For at forstærke synliggørelsen af Danmarks Dragedag har KU udarbejdet et særligt logo

samt hjemmesiden www. dragedag.dk, der også kan findes via et link fra Sct. Georgs Gildernes

hjemmeside. Logo og hjemmeside er vederlagsfrit designet af 2 aktive spejdere til frit brug for

KU. Logoet er bl.a. anvendt ved fremstilling af stofmærker, der i et givet omfang tilsendes de

registrerede drageflyvepladser. Særlig blandt de deltagende spejdere forventes begejstring for

det smukke stofmærke. Til brug for gilderne er gennem DUS’erne udsendt en del materiale og

vejledninger. Dette har været økonomisk muligt, idet Friluftsrådet har ydet et betinget tilskud

på op til 62.000 kr. til Danmarks Dragedag 2007 for at markere spejderbevægelsens 100 år.

I skrivende stund har mere end 30 gilder meldt ind, at de afholder Dragedag i forbindelse

med Åbent Hus-arrangementet. Mange andre gilder holder også Åbent Hus, men har valgt at

synliggøre gildet lokalt på anden vis.

Kursusudvalget i øvrigt

KU har desuden holdt to arrangementer i perioden. I maj 2006 blev der afholdt DUS-

TRÆF i Odense-gildernes hus. Her blev DUS’erne indviet i kunsten at fremstille en drage af

en plastpose, venligst doneret af Spejdersport. Dragerne blev afprøvet på en nærliggende

boldbane – til både fornøjelse og berigelse for deltagerne. Erfaringsudveksling fik de fleste af

deltagerne under en ”gå og tal” tur i en af Odense smukke parker. Dagen blev afsluttet med

et meget levende og spændende foredrag af spejderlederen Jette Rasmussen, nu leder af

Brejning Efterskole.

I april 2007 blev landsgildets udviklingsstævne i Snoghøj afholdt som et meget succesfuldt etdags

arrangement, hvor institutleder, cand. phil. Johs. Nørgaard Frandsen fra Syddansk

Universitet underholdt deltagerne i et par spændende timer med megen latter! Efter frokost

var der opfølgning af oplægget til Danmarks Dragedag, hvorefter deltagerne i grupper

berigede hinanden med diskussion og erfaringsudveksling.

Højskolegruppen, der er et udvalg under KU, har fortsat sit arbejde på traditionel vis med

Hverdagshøjskole på Krogerup Højskole, og har med stor succes igen gennemført Gildernes

10


Højskole med afsluttende weekend på Rødding Højskole. Arrangementerne har haft god deltagelse

fra interesserede gildebrødre.

LGUS Leif Stilling oplyser, at den kraftige aktivitet i perioden selvfølgelig også har medført en

større mødeaktivitet for de tre medlemmer af KU. Det har ind imellem været hårdt arbejde, men

det har været spændende - en oplevelse fyldt med iderigdom, samarbejdsvilje og loyalitet har

præget samværet.

Handlingsplan for 2005-2009

Programstof

Landsgildeledelsen besluttede på sit første landsgildeledelsesmøde at arbejde med alle punkterne

i handlingsplanen, fordi udgangspunktet og betingelserne er forskellig fra gilde til gilde.

Landsgildeledelsen bad KU om at udvikle konkret programstof til gildebrødre i alle aldre.

Programstoffet skal kunne udveksles mellem grupperne i gildet, gilderne imellem og distrikterne

imellem. På dette grundlag har KU lavet en emneliste, der særligt er tænkt som inspiration til

gildernes grupper. Listen vil også naturligt kunne danne baggrund for dannelse af interesselaug.

Brobygning

Som et led i bedre spejderkontakt har KU udvirket, at gildebrødre er velkomne til at deltage i

de voksenkurser, der holdes af korpsene.

LGIS Søren Silving og jeg har sammen med repræsentanter fra spejderbevægelsen deltaget i et

visionsseminar hos Vibeke Riemer og Lars Kolind. Her blev spejderbevægelsens fremtid sat i

fokus, og vi fik lejlighed til at understrege, at Sct. Georgs Gilderne gerne i endnu højere grad vil

betragtes som samarbejdspartnere for at styrke spejderbevægelsen.

LGK Bente Christensen, LGIS Søren Silving og jeg har i perioden holdt møde med

spejderchefer og formænd for DDS, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske

Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, hvor emner af fælles interesse blev

drøftet. Et af resultaterne blev, som det fremgår af Sct. Georg, at spejderkorpsene på skift

orienterer om, hvad der foregår i de forskel lige korps. Det er aftalt, at vi for at styrke relationerne

inviterer til samarbejdsmøde på landsgilde kontoret hvert år i begyndelsen af året.

Spejderbevægelsens 100 års jubilæum har i 2007 været medvirkende til, at samarbejdet med de

lokale spejdergrupper er blevet styrket, idet mange lokale gilder har været på banen i forbindelse

med fredsgaven, ligesom Reload-arrangementet i Roskilde har involveret rigtig mange gildebrødre.

Så vidt vi er orienteret i

landsgildeledelsen, er en del

gilder også involveret i Sunrise-aktiviteter

rundt omkring

i landet.

Det er landsgildeledelsens

indtryk, at de aktiviteter,

som specielt i 2007 har

været gennemført i samarbejde

med spejderbevægelsen,

har styrket de gode

relationer til spejderbevægelsen

lokalt og på landsplan.

11


PR-Udvalget

Synliggørelse

LGPR Henning Rose oplyser, at vores hjemmeside www.sct-georg.dk får stadig større

betydning, både hvad angår vores egen kommunikation og i forhold til omverdenen.

I takt med, at stadig flere gildebrødre vores aldersprofil til trods bliver dus med internettet,

fremstår hjemmesiden som en god mulighed for at tilbyde gildebrødrene en hurtig og fyldig

information samtidig med, at internettet er en meget omkostningseffektiv kommunikationsform.

Der kan ved effektiv brug af hjemmesiden og e-mail spares rigtig mange portokroner.

Vores anvendelse af internettet er på ingen måde optimal endnu. Vi har alle - også

landsgildeledelsen - meget at lære. Landsgildeledelsen er fuldt ud opmærksom på, at ikke alle

gildebrødre har adgang til internettet. Heldigvis ved vi, at man ude i gilderne er hinanden meget

behjælpelige, så ”hullerne” lukkes, ligesom landsgildekontoret altid er klar til at sende en

traditionel papirversion.

Vi skylder alle vores webmaster Kjeld Krabsen en stor tak for en engageret indsats.

Sct. Georg

Selv om internettet er på fremmarch, er vores medlemsblad Sct. Georg nok stadig den

væsentligste informationskanal til gildebrødre i hele landet. Vores redaktør Ingrid Danstrup

lægger mange gode kræfter i at skabe et læseværdigt blad for alle. Det kan undertiden være et

utaknemmeligt job, da hun er meget afhængig af kvaliteten og alsidigheden af det stof, der sendes

til hende. Redaktøren må derfor ofte frasortere gode artikler,

ganske enkelt fordi, der ikke er plads i bladet inden for de økonomiske

rammer, som landsgildeledelsen har udstukket. Opgaven

er løst med højt humør og et godt resultat. Der skal

derfor også ved denne lejlighed lyde en stor tak til Ingrid for

indsatsen.

Til brug for informationsformidlingen på Åbent Hus-arrangementerne

arbejder PR-udvalget med udgivelsen af en

gildeavis. Den vil blive fremsendt til alle gilder til uddeling ved

Åbent Hus-arrangementerne eller ved gildernes øvrige udadvendte

arbejde. I forbindelse med Gildebevægelsens 75 års jubilæumsarrangementer

vil gildeavisen udkomme igen med nye

artikler.

Til opfyldelse af handlingsplanens punkt om synliggørelse har KU desuden udarbejdet

skitseforslag til tre kurser inden for PR. Disse kurser forventes afholdt første gang i efteråret 2007.

KU har udarbejdet et forslag til tekst til et ”PR-visitkort«. Teksten er også velegnet til f. eks. at

bruge på foden af en brevside eller mail. Forslaget er publiceret via KUs øvrige materiale.

Internationalt udvalg (IU)

Internationalt

ISGF har igennem de sidste år arbejdet meget med Scout & Guide Spirit Flame projektet.

Projektets startskud var den 22. februar 2007, og ifølge planen skal flammen nå England den 1.

august 2007.

ISGF har de sidste år arbejdet med effektivisering af informationsopgaven. Dette betyder bl.a.,

at der arbejdes med implementeringen af ny hjemmeside.

Næste verdenskonference er i Tunesien i efteråret 2008.

12


Europa Regionen

Denne organisationsdel har ingen kompetence i forbindelse med ISGFs arbejde, og i det

daglige hører vi ikke meget fra Europa Regionen, der også betragtes som et samarbejdsforum

for de forskellige regioner i Europa - herunder Nordic Baltic Sub Region (NBSR).

Europa Regionen afholder konference hvert 3. år arrangeret af et regionens lande. LGIS

Søren Silving var Danmarks delegerede ved konferencen i Krakow i juni 2007.

NBSR

Samarbejdet med landene i NBSR er fortsat en vigtig del af vores internationale engagement.

NBSR har afholdt møde i Oslo, og i sommeren 2006 var vi samlet til et flot NBSR træf i

Bodø, som Bodø-Gildet havde arrangeret. På komitemødet i forbindelse med NBSR-træffet

fratrådte Steen C. Andersen som formand for NBSR. Jeg blev valgt til ny formand, og LGIS

Søren Silving blev udpeget til sekretær for NBSR.

Der afholdes møde i NBSR hvert år, og dette års møde blev lagt i Vilnius, hvor NBSR holdt

seminar om fremtiden og derefter komitemøde, hvor vi arbejdede med NBSRs mission, vision

og strategi, som er refereret i forrige nummer af Sct. Georg.

NBSR udsender et Nyhedsbrev 2 gange om året. Dette udsendes til alle DIS’er.

IU har i hele perioden arbejdet med en total gennemskrivning af DIS-håndbogen, der skal

lægges på hjemmesiden ligesom resten af vores håndbøger.

Fredslyset i 2005 og 2006 blev gennemført med flere deltagende gilder end i de foregående

år, og i 2006 kom Fredslyset igen til Grønland, dvs. at alle danske gilder også i Sydslesvig og i

Grønland til landsgildeledelsens store glæde igen er med på Fredslysruten. Efter mange år som

Fredslyskoordinator har Vagn Dalsgaard ønsket at blive afløst, og Kiss Messman har overtaget

opgaven. Der skal lyde en stor tak til Vagn for de mange års store arbejde.

Landsgildets Internationale Stævne blev i 2006 for første gang afholdt uden for Danmark

nemlig i Sydslesvig på Det danske Mindretals kursusejendom Christianslyst. Weekendens tema

var det danske mindretal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark. En interessant weekend

med foredrag og indslag fra begge sider af grænsen. Landsgildeledelsen var repræsenteret ved

LGIS Søren Silving, LGPR Henning Rose, LGK Bente Christensen og mig.

IU har erkendt, at informationsmediet - DIS-Avisen - ikke længere var en hensigtsmæssig

kommunikationskanal og har besluttet, at der udsendes informationsmails i stedet. Dette

skulle gerne give en bedre og især hurtigere information om internationale aktiviteter.

Vi deltager aktivt i Spejderprojekt Østeuropa, og dette arbejde er fortsat rigtig godt kørende.

Især er gilderne i Roskilde-Hedebo Distrikt meget involveret i arbejdet omkring et

samarbejdsprojekt med DFDS. Landsgildeledelsen sætter deltagelsen i dette projekt og

arbejdet i Spejderprojekt Østeuropa meget højt, da det er et af vores samarbejdsprojekter med

spejderkorpsene.

Igennem de seneste år har danske gildebrødre forsøgt at opretholde kontakt med gildebrødre

i Estland. Det har været meget vanskeligt og har krævet meget stor tålmodighed, men vi

arbejder stadig for at opretholde kontakten. Til gengæld er Litauen fortsat et aktivt medlem af

NBSR.

Budgettet for 2007-2009

Landsgildeledelsen har besluttet at fremlægge et budget med et forventet underskud på

341.000 kr. for den kommende periode med forslag om, at beløbet tages fra egenkapitalen.

13


Det må unægtelig siges at være utraditionelt, men der er flere grunde til, at landsgildeledelsen

finder det forsvarligt og ikke blot stiller forslag om at forhøje kontingentet. Bl.a. er egenkapitalen

i de seneste 14 år er tilført ca. 600.000 kr. - heraf ca. 35.000 kr. fra den seneste regnskabsperiode.

Landsgildeledelsen har besluttet at udgive en gildeavis, der skal anvendes i forbindelse med

Åbent Hus-arrangementerne i slutningen af september i år og i forbindelse med, at Sct. Georgs

Gilderne i april i 2008 fejrer sit 75 års jubilæum.

Vi har ligeledes besluttet at afholde Landsgildets Stævne for alle gildebrødre i juni 2008, og der

er i den anledning budgetteret med et tilskud til de aktiviteter, der skal afvikles, så prisen for

gildebrødrene kan holdes på et rimeligt niveau - forhåbentlig med deraf følgende større

deltagelse. Landsgildets Stævne afsluttes med et jubilæumsarrangement. Det er der også er afsat

et beløb til.

Endelig forventes det, at arbejdet med opfyldelsen af handlingsplanen vil medføre udgifter.

Sidst, men ikke mindst må vi på trods af optagelse af de mange nye gildebrøde konstatere en

væsentlig nedgang i medlemstallet, og landsgildeledelsen besluttede, at det ikke skulle komme de

nuværende gildebrødre til ugunst i form af kontingentforhøjelse eller begrænsning af

muligheder på landsplan.

Det må dog forventes, at den kommende landsgildeledelse må stille forslag om

kontingentforhøjelse ved landsgildetinget i 2009.

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgs Fonden er en selvstændig erhvervsdrivende fond, og orientering om dens virke

indgår ikke i landsgildemesterens beretning.

Jeg vælger imidlertid at give en orientering omkring de forhold, som en række gildebrødre har

bedt landsgildeledelsen om at forholde sig til i kølvandet på den højesteretssag, der i juni 2007 gik

Sct. Georgs Fonden imod.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har i en nyhedsmail omkring en række artikler i bladets

nr. 20 / 2007 på en højst uheldig og urimelig måde - med grove og aldeles uhørte beskyldninger

mod spejderbevægelsen - sammenblandet begreberne omkring Sct. Georgs Fondens henholdsvis

Sct. Georgs Gildernes virke. Artiklerne i det pågældende nummer af nyhedsmagasinet - som

desværre blev refereret i en lang række dagblade samt på flere TV-kanalers tekst-tv - var fyldt med

så mange faktuelle fejl, at LGPR Henning Rose på Sct. Georgs Gilderne i Danmarks vegne

allerede dagen efter nyhedsmailen fra Nyhedsmagasinet Danske Kommuner i en pressemeddelelse

krævede en øjeblikkelig berigtigelse. Så vidt vi er orienteret, er dette dog ikke sket. Pressemeddelelsen

kan ses på vores hjemmeside.

Nyhedsmagasinet har i flere efterfølgende i numre fulgt op på artiklerne i nr. 20, dog efterhånden

i en noget mere afdæmpet form. LGPR Henning Rose har i samråd med mig udsendt et

debatindlæg fra mig til de dagblade, som i første omgang havde gengivet de forkerte oplysninger

fra Nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Vi er dog ikke bekendt med, at debatindlægget har

været bragt.

Såvel pressemeddelelsen med krav om berigtigelse som debatindlægget ledsaget af en orientering

fra mig blev sendt til GM/DGM samtidig med offentliggørelsen af de to indlæg til pressen.

Der er i boligretten i juni 2007 afsagt en ny dom, som gik Sct. Georgs Fonden imod, og det er

fra Fondens side oplyst, at denne dom vil blive anket, så det kan desværre ikke udelukkes, at

Fonden fortsat vil være genstand for omtale i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner og eventuel

efterfølgende anden avisomtale.

Desværre har Sct. Georgs Fondens bestyrelse ikke følt anledning til at samarbejde med

landsgildeledelsen og landsgildekontoret omkring en hensigtsmæssig håndtering af den

mediestorm, som afgørelsen i Højesteret medførte. Mange gildebrødre med og uden kontakt til

lokale institutioner under Sct. Georgs Fonden har desværre oplevet at skulle forklare sig i

lokalsamfundet og over for samarbejdspartnere såvel i erhvervslivet som hos de lokale spejdere,

14


og jeg er rigtig ked af, at landsgildeledelsen og Sct. Georgs Fondens bestyrelse ikke har kunnet

yde den helt berettigede støtte, som kunne have gjort livet lettere for alle de berørte

gildebrødre.

Salgsartikler

Landsgildekontorets medarbejdere har i samråd med LGS Karsten Barfoed gennemgået

salgsartiklerne, og landsgildeledelsen har efterfølgende besluttet at lade en række salgsartikler

udgå på grund af forældelse eller manglende salg.

Gildesangbog

Da den nuværende landsgildeledelse startede på arbejdet, blev det konstateret, at der var

ganske få eksemplarer tilbage af gildesangbogen, og LGS Karsten Barfoed påtog sig at finde

medlemmer til et sangbogsudvalg. Sangbogsudvalget har holdt 2 møder og har fundet frem til

200 sange fra gildesangbogen, tillægget og forskellige andre kilder. Beslutning om trykning

samt finansieringen af en ny sangbog forventes afklaret i landsgildeledelsen inden landsgildetinget

i København.

Håndbog for gildeledelser

På det ekstraordinære Distriktsforum i Odense opstod ideen om en Gildevejleder, til støtte

for nye gildebrødre, og ideen er nu beskrevet i et afsnit i Håndbog for gildeledelser. Dette

afsnit vil forhåbentlig hjælpe gilderne til at fastholde nyoptagne gildebrødre.

LGK Bente Christensen har gennemgået og foretaget rettelser i Håndbog for gildeledelser,

og den er nu lagt på hjemmesiden på gildeledelsernes lukkede sider. Håndbog om gildehaller

og Instruktion for herolder findes nu også samme sted.

Gilder og distrikter

På grund af medlemsnedgang i en række små gilder er der flere steder i landet foretaget

sammenlægning eller lukning af nogle gilder. Alle gildebrødre, der ikke selv har fundet et

tilhørsforhold til et nyt gilde, er blevet henvist til det gilde, som er tættest på disse gildebrødres

adresse. Det er landsgildeledelsen forventning, at de pågældende gilder har taget kontakt med

de henviste gildebrødre med henblik på at afklare, hvorledes gildearbejdet kan fortsættes for

de henviste gildebrødre.

I forbindelse med gennemførelsen af strukturreformen, som medførte sammenlægning af

en række kommuner, har det vist sig hensigtsmæssigt for et antal gilder at skifte distrikt. Det

er foregået i fint samarbejde mellem de berørte gilder og distrikter.

Som et resultat af nogle gilders distriktsskifte samt manglende kandidater til distriktsgildeledelsen

ophører Hareskov-Dyrehave distrikt, og de resterende gilder undersøger for tiden,

hvilke distrikter, de vil lade sig overføre til.

LGK Bente Christensen har i forbindelse med ovennævnte ydet værdifuld støtte til de

berørte parter.

Baden-Powell Stammen

Baden-Powell Stammen er et forsøgsprojekt godkendt af landsgildeledelsen og har i Sct.

Georg fortalt levende om de aktiviteter, som medlemmerne har arbejdet med i den forløbne

periode. Derudover har Baden-Powell Stammens medlemmer stået for en festlig Dragefestival

på Mols i april 2007 - en aktivitet, der også tænkes gennemført i 2008. Baden-Powell Stammen

har rigtig god kontakt til de lokale spejdere, og en række medlemmer i Baden-Powell Stammen

har påtaget sig i samarbejde med Gildetroppen at stå for stabskantinen på De grønne

pigespejderes landslejr Liv07. Som mange andre steder i Gildebevægelsen sker der såvel

udmeldelser som optagelser i Baden-Powell Stammen.

15


Repræsentation i andre organisationer

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er repræsenteret i følgende organisationer: Friluftsrådet,

Dansk Flygtningehjælp, Bloddonorerne i Danmark, Dansk Unicef, Hartvig Møllers Efterskole,

SOS-Børnebyerne og Danmarkssamfundet. I alle organisationer sætter man stor pris på

samarbejdet med Sct. Georgs Gilderne og det arbejde, som en række gildebrødre udfører der.

Især Dansk Flygtningehjælp benytter enhver lejlighed til at udtrykke tilfredshed og

taknemmelighed for al den praktiske hjælp, som rigtig mange gildebrødre landet over yder i

forbindelse med Dansk Flygtningehjælps landsindsamling. Andreas Kamm har over for mig flere

gange understreget, at han ser Sct. Georgs Gilderne i Danmark som en væsentlig samarbejdspartner,

og at partnerskabet naturligvis går begge veje, så Dansk Flygtningehjælp stiller gerne op overalt i

landet, hvis gilderne ønsker besøg med f.eks. et foredrag.

Frimærkebanken

Frimærkebanken har haft et forrygende år og har netop afsendt 60.000 kr. i alt til de to

hjælpefonde (ISGFs og vores egen) - se regnskab her i Sct. Georg. Tak til Frimærkebankens

personale og de mange klippende gildebrødre for en super indsats.

Good-Turn Mærket

Good-Turn Mærket, som siden 1968, hvor det førte mærke blev præsenteret, er fremstillet og

solgt af 3. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg gennem Sct. Georgs Gilderne og spejderkorpsene i

Danmark, arbejder på en endnu bedre markedsføring - og forhåbentlig vil det medføre et langt

større salg ikke mindst til alle gildebrødre i Danmark. Det ville betyde over 100.000 kr. mere om

året til uddeling til spejderne, hvis alle gildebrødre købte blot et enkelt ark.

Gambia Projektet

Arbejdet i Gambia Projektet går støt videre og er et flot eksempel på, hvad danske gildebrødre

med små midler kan gøre for at støtte og hjælpe spejderbevægelsen og den lokale befolkning i

Gambia. Det har igen i de seneste to år vist sig, at frivilligt arbejde med indsamling af skole-,

hospitals- og plejehjemsudstyr samt pakning og forsendelse til Gambia gør en så stor forskel og

hjælper i en grad, som vi herhjemme har svært ved at forestille os.

Narkolauget

Lauget, der stammer fra handlingsplanen »Gilderne i lokalsamfundet«, har nu gennem 15 år

koncentreret sig om forebyggende arbejde for skoler, spejdere, ungdomsklubber og i øvrigt andre

organisationer, hvor børn og unge mødes.

Lauget har i tæt samarbejde med mange lokalgilder og med et godt bagland af Clean narkomaner

og pædagoger haft temadage og temaaftener med mange tusinde børn og unge.

Perioden siden sidste landsgildeting har givet gode resultater, og aktiviteterne er udvidet med

arbejde blandt familiestøttegrupper for pårørende. Lauget fortsætter med at stabilisere og

udbygge kampen mod narko.

Hjælpefonden

Der er i perioden indkommet ca. 150 ansøgninger til Hjælpefonden om store eller små beløb.

Landsgildeledelsen har i perioden bevilget i alt 65.600 kr. fordelt på 17 ansøgere, herunder også

ansøgninger fra spejderbevægelsen bl.a. omkring Spejderprojekt Østeuropa. En stor del af

ansøgerne er i øvrigt henvist til at søge hos lokale gilder, da ansøgningerne har været lokalt

forankrede.

Tak for en værdifuld indsats

Alle de aktiviteter, der beskrives i denne beretning, har kun kunnet gennemføres, fordi

Gildebevægelsens medlemmer leverer en engageret, uselvisk og helt enestående indsats på de

16


forskellige områder. Det er jeres fortjeneste, når de mange humanitære og samfundsnyttige

opgaver løses i lokalsamfundene og på landsplan - og det er jeres fortjeneste, når jeres lokale

spejdere oplever, at de kan trække på jeres ekspertise til små og store opgaver.

Jeg vil også gerne i denne beretning takke gilde- og distriktsgildeledelserne for godt samarbejde

med landsgildeledelsen i de forløbne to år. Og tak fordi I påtager jer det daglige ledelsesarbejde i

gilder og distrikter.

Fremtidige aktiviteter, udfordringer og muligheder

Vi skal fortsat arbejde på at udbygge de gode lokale og nationale relationer til spejderbevægelsen,

som aktiviteterne i forbindelse med 100 års-jubilæet har styrket.

Forhåbentlig bliver Åbent Hus-arrangementerne landet over så stor en succes, at det vil være

helt naturligt at gentage succesen i sidste weekend af september i 2008 og de kommende år, så vi

dermed kan få en årligt tilbagevendende begivenhed, som synliggør Gildebevægelsen.

En af de store udfordringer er at tiltrække og fastholde nye gildebrødre, så gilderne i endnu

højere grad kan fortsætte det gode samarbejde med spejderne og andre samarbejdspartnere i

lokalsamfundet.

Der er en oplagt mulighed for at tiltrække nye gildebrødre blandt de mange internationale

medarbejdere, som kommer til danske virksomheder i disse år, hvor der mangler dansk

arbejdskraft. Disse nye medarbejdere har behov for at skabe netværker og få en vennekreds her

- og det bør være oplagt, at alle gildebrødre på arbejdsmarkedet kontakter deres nye kolleger for

at invitere dem med i Sct. Georgs Gilderne. Også blandt de nye danske statsborgere er der uden

tvivl mange, som har en tidligere spejdertilknytning, eller som i øvrigt vil gå ind for Gildebevægelsens

formål og idegrundlag og dermed også kunne blive optaget i Gildebevægelsen.

Landsgildekontoret

Kirsten Christensen og Henning Christensen på landsgildekontoret har i de forløbne to år igen

ydet en stor og meget værdsat indsats for gildebrødre, gilder, distrikter og ikke mindst

landsgildeledelsen. Jeg benytter derfor lejligheden til her at udtrykke hele landsgildeledelsens store

anerkendelse af deres indsats. Det er og har været en fornøjelse at samarbejde med Kirsten og

Henning, som altid stiller op, når landsgildeledelsen kalder.

Landsgildeledelsen

Landsgildeledelsen har holdt 11 landsgildeledelsesmøder, der af hensyn til landsgildeledelsens

geografiske spredning har været henlagt til henholdsvis Trekantområdet og København.

Landsgildeledelsens medlemmer har været inviteret til en række jubilæumsarrangementer og

andre arrangementer rundt omkring i landet, og det har været en stor glæde for os at deltage og

opleve det gode humør og engagement, som præger gildearbejdet overalt, hvor vi har været

inviteret.

Der har været mange ting at sætte sig ind i som ny landsgildeledelse og mange opgaver at løse,

og det har været en værdifuld hjælp at have LGK Bente Christensen og LGPR Henning Rose

samt vores kontorleder Kirsten Christensen til at indføre alle os nye i arbejdet.

Der var i mere end et år godt samarbejde og godt humør omkring arbejdet i landsgildeledelsen,

men derefter har det desværre for et flertal i landsgildeledelsen været en stadig større udfordring

at få samarbejdet til at lykkes i forhold til LGS Karsten Barfoed, hvilket resulterede i, at jeg i april

i år valgte at orientere GM/DGM om disse udfordringer.

Jeg er meget ked af, at samarbejdet i landsgildeledelsen tog denne drejning, og det er mit ønske,

at den nye landsgildeledelse må have mere succes med at få samarbejdet til at lykkes.

17


Beretning fra Gildecenter Rodbjerggaard

Hanne Borgstrøm, Formand for Gildecenter Rodbjerggaards bestyrelse

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder og et visionsmøde om Gildecenter Rodbjerggaards

udvikling og rentabel drift.

Visionsmødet resulterede i en hvidbog,

som afdækkede formål, aktiviteter og

muligheder for Gildecenter Rodbjerggaards

virke. Hvidbogen angiver endvidere,

hvad Gildecenter Rodbjerggaards bestyrelse

mener, Gildecentret skal bruges til

og ikke bruges til. I den forbindelse var

der planlagt Åbent Hus, som Rodbjerggaards

Venner påtog sig at gennemføre.

Det var imidlertid ikke muligt for Rodbjerggaards

Venner at stille det nødvendige

mandskab i den pågældende weekend, så

arrangementet kunne desværre ikke gennemføres.

Det er bestyrelsens håb, at der

vil kunne gennemføres Åbent Hus på

Rodbjerggaard i år eller næste år.

Bestyrelsen besluttede at indhente en

uvildig tilstands- og energivurdering af

Gildecenter Rodbjerggaard. Denne tilstands-

og energivurdering viser, at Rodbjerggaards

bygninger er i en udmærket

stand, og opstiller forslag til en række

energibesparende tiltag, som bestyrelsen

kan prioritere for eventuel iværksættelse.

LGS Karsten Barfoed har på bestyrelsens vegne undersøgt mulighederne for at omlægge eller

skaffe nye lån til Rodbjerggaard, såfremt der skulle blive brug for det, og har oplyst, at ingen af

de adspurgte kreditforeninger vil tilbyde nye lån eller omlægning af gamle lån. Det vil derfor ikke

umiddelbart være muligt at igangsætte større vedligeholdsarbejder, hvis det skulle vise sig

nødvendigt.

Bestyrelsen har vedtaget en regulering af lejeafgiften og har ved samme lejlighed besluttet, at

gilder opnår 25% rabat på selve lejen.

Rodbjerggaards Venner har i perioden udført reparationer og forbedringer på Rodbjerggaard til

stor glæde for alle brugere, og det er også Rodbjerggaards Venner, der i år har påtaget sig at

gennemføre Træf på Rodbjerggaard. Der skal derfor lyde en stor tak til Rodbjerggaards Venner

for indsatsen i forbindelse med vedligeholdelse, reparationer og aktiviteter på Rodbjerggaard.

Afslutningsvis skylder vi en stor tak til Hartvig Kjeldgaard og Ruth, for deres engagerede

indsats på Rodbjerggaard. Det har været rart at vide, at de to ildsjæle har passet så godt på

Rodbjerggaard, og at ingen gæster på Rodbjerggaard er gået forgæves til dem med store eller små

spørgsmål.

18


REGNSKAB FOR

SCT. GEORGS GILDERNE

I DANMARK

2005/07

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Karsten Barfoed, LGS.

Notat til regnskabet.

Kolding den 8. juli 2007

Landsgildeledelsen er bevidst om det budgetterede underskud i

perioden 2007-2009, og vi kan oplyse, at det blandt andet skyldes

vores kommende 75 års fødselsdag i 2008 og festligholdelsen heraf.

(Det budgetterede underskud modsvares af tilsvarende samlet o-

verskud på ca. 600.000 kr. i perioderne 1995 – 2005).

Samtidig vil vi gerne oplyse, at der skal påregnes forslag til en mindre

kontingentforhøjelse til LGT 2009.

Karsten Barfoed/LGS

19


Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Resultatopgørelse 1. juli 2005 - 30. juni 2007

Indtægter

Regnskab Budget Budget Regnskab

2005/07 2005/07 2007/09 2003/05

kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Kontingent.................................................. 3.096.172 3.173 3.024 3.216

Kontingent Gildecenter Rodbjerggaard ..... 147.273 148 144 154

Avance ved salg fra depot.......................... 40.740 35 35 48

Renteindtægter ........................................... 65.806 50 50 62

Kursavance, obligationer ........................... 1.262 0 0 15

Indtægter i alt........................................... 3.351.253 3.406 3.253 3.495

Udgifter

Landsgildeorganisation

International kontingent ............................. 181.132 190 190 181

Landsgildeting............................................ 112.303 95 135 124

Distriktsforum ............................................ 108.563 95 90 96

Gildemesterstævne..................................... 23.681 35 30 35

Depotvarer og tryksager............................. 24.714 20 20 17

Landsgildeorganisation i alt.................... 450.393 435 465 453

Landsgildeledelse

Ledelsesmøder ........................................... 115.877 145 125 146

Landsgildeledelsens rejser- og tlf. udgifter 52.352 50 50 48

Kurser og træf ............................................ -5.527 5 5 -8

Kontingenter og tidsskrifter ....................... 31.092 25 30 23

Repræsentation og gaver............................ 36.610 20 30 27

Landsgildeledelse i alt.............................. 230.404 245 240 236

Aktiviteter og udvalg

Handlingsplaner/Fredslyset........................ 25.080 10 10 46

PR-avis 2007/08......................................... 0 0 80 0

Åbent Hus/Dragedag 2007......................... 41.812 0 10 0

Landsgildestævne 2008.............................. 0 0 75 0

Ungdomsforum .......................................... 4.100 0 0 15

75 års jubilæum.......................................... 0 5 25 2

ISGF Jubilæumsaktivitet............................ 0 0 0 16

Udviklingsprojekter ................................... 2.500 75 25 3

Spejderprojekt Østeuropa........................... 10.316 15 10 0

International udvalg ................................... 51.222 70 55 66

Andre internationale udgifter..................... 46.626 50 50 64

Gambiaprojekt............................................ 10.000 10 10 5

PR-udvalg................................................... 10.588 20 20 10

Hæderspris ................................................. 10.000 12 25 12

Afskrivning på trailer ................................. 9.490 0 0 0

Kursusudvalg ............................................. 51.978 80 60 74

Spejderkontakt ........................................... 14.364 15 10 16

Diverse udvalg ........................................... 1.473 5 5 5

Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond............. 40.000 40 20 50

Aktiviteter og udvalg i alt........................ 329.549 407 490 384

20


Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Resultatopgørelse 1. juli 2005 - 30. juni 2007

Regnskab Budget Budget Regnskab

2005/07 2005/07 2007/09 2003/05

kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Landsgildekontoret

Gager m.m.................................................. 975.115 1.000 1.085 900

Husleje, el, varme og rengøring................. 165.080 150 160 151

Tryksager og kontorartikler ....................... 156.802 130 150 132

Porto, telefon og bredbånd ......................... 101.476 100 75 110

Forsikring og Securitas .............................. 83.566 75 65 72

Revision og regnskabsmæssig assistance .. 51.996 50 55 50

Edb-service og programmer....................... 27.094 40 40 30

Mindre nyanskaffelser og istandsættelse ... 1.954 15 5 2

Diverse ....................................................... 10.086 20 15 14

Afskrivning på edb-anskaffelser ................ 17.209 0 0 10

Landsgildekontoret i alt........................... 1.590.378 1.580 1.650 1471

Landsgildeblade

Sct. Georg inkl. lydbånd ............................ 562.946 575 600 546

Nyhedsbreve............................................... 0 0 0 5

World Gazette ............................................ 4.291 4 5 5

Landsgildeblade i alt................................ 567.237 579 605 556

Gildecenter Rodbjerggaard

Afregnet kontingent ................................... 147.273 148 144 154

Gave ........................................................... 0 0 0 15

Gildecenter Rodbjerggaard i alt............. 147.273 148 144 169

Udgifter i alt.............................................. 3.315.234 3.394 3.594 3.269

Sammendrag:

Indtægter i alt........................................... 3.351.253 3.406 3.253 3.495

Landsgildeorganisation .............................. 450.393 435 465 453

Landsgildeledelse....................................... 230.404 245 240 236

Aktiviteter og udvalg ................................. 329.549 407 490 384

Landsgildekontoret..................................... 1.590.378 1.580 1.650 1.471

Landsgildeblade ......................................... 567.237 579 605 556

Gildecenter Rodbjerggaard ........................ 147.273 148 144 169

Udgifter i alt.............................................. 3.315.234 3.394 3.594 3.269

Årets overskud/underskud...................... 36.019 12 -341 226

Årets overskud foreslås tillagt egenkapitalen.

21


Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Balance 30. juni 2007

Aktiver

2007 2005

Note kr. t.kr.

Anlægsaktiver

Inventar, edb-anskaffelser, udstyr til bladproduktion, kåte m.m

1 0 0

Anlægsaktiver i alt .................................................................... 0 0

Omsætningsaktiver

Beholdning af gaveartikler.......................................................... 45.137 52

Beholdning af depoteffekter - nedskrivning for ukurans............ 55.097 65

Beholdninger i alt...................................................................... 100.234 117

Tilgodehavender hos gilderne..................................................... 45.763 40

Forudbetalte omkostninger og øvrige tilgodehavender .............. 105.543 84

Lån til Rodbjerggaard på anfordringsvilkår................................ 300.000 300

Tilgodehavender i alt ................................................................ 451.306 424

Værdipapirer............................................................................. 2 15.101 319

Kassebeholdning ......................................................................... 1.816 1

Indestående i pengeinstitut.......................................................... 1.187.753 856

Likvide beholdninger i alt ........................................................ 1.189.569 857

Omsætningsaktiver i alt............................................................ 1.756.210 1.717

Aktiver i alt................................................................................ 1.756.210 1.717

Passiver

Egenkapital i alt ........................................................................ 3 1.500.703 1.465

Skyldige omkostninger og forudbetalinger................................. 255.507 252

Kortfristet gæld i alt ................................................................. 255.507 252

Passiver i alt............................................................................... 1.756.210 1.717

Leasingforpligtelse på fotokopimaskine i 18 kvartaler a kr. 12.000.

22


Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Landsgildeledelsen:

Karsten Barfoed

landsgildeskatmester

Hanne Borgstrøm Bente Christensen Karsten Barfoed

Søren Silving Henning Rose Leif Stilling

Den uafhængige revisors påtegning

Til Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Vi har revideret regnskabet for Sct. Georgs Gilderne i Danmark for regnskabsperioden 1. juli 2005 - 30.

juni 2007. Regnskabet aflægges efter god regnskabsskik.

Gildeledelsens ansvar for regnskabet.

Gildeledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse

af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende

billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt

valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som

er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision

i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske

krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på, at opnå høj grad af sikkerhed for, at

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for

væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Sct. Georgs Gilderne i Danmarks

udarbejdelse og aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på, at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af Sct. Georgs Gilderne i Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af gildeledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af gildeledelsen

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af Sct. Georgs Gilderne i Danmarks aktiver,

passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af Sct. Georgs Gilderne i Danmarks

aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli 2005 - 30. juni 2007 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Aalborg, den 9 juli 2007 Holbæk, den 9 juli 2007

PALSGAARD & HANSEN

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kaj Palsgaard Andersen

statsautoriseret revisor

Egon Havgaard

11\115063\MASTERS\200-0702.DOC/KPA/ASP

23


Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Regnskabspraksis

Anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

I årets løb er anskaffet anlægsaktiver for kr. 26.699. Disse aktiver er afskrevet 100% over driften.

Værdipapirer optages til anskaffelsesværdi, subs. genanskaffelsesværdi, såfremt denne er lavere.

Noter

Note 1 - Inventar, edb-anskaffelser, udstyr til bladproduktion, kåte m.m.

Edb-anskaffelser

og programmer

Udstyr

til bladproduktion

Kåte

og

trailer

Inventar

I alt

Anskaffelsessum:

Saldo primo.............................................. 121.237 50.497 75.557 18.287 265.578

Tilgang til kostpris ................................... 0 17.209 0 9.490 26.699

Afgang til kostpris.................................... 0 -6.092 -75.557 0 -81.649

Anskaffelsessum ultimo ......................... 121.237 61.614 0 27.777 210.628

Afskrivninger:

Saldo primo.............................................. 121.237 50.497 75.557 18.287 265.578

Afgang til kostpris.................................... 0 -6.092 -75.557 0 -81.649

Afskrivninger ........................................... 0 17.209 0 9.490 26.699

Akkumulerede afskrivninger ultimo.... 121.237 61.614 0 27.777 210.628

Bogført værdi ultimo ............................. 0 0 0 0 0

Note 2 - Værdipapirernes kursværdi ultimo kr. 15.528.

2005/07 2003/05

Note 3 - Egenkapital kr. t.kr.

Saldo primo................................................................................................ 1.464.684 1.239

Overført fra resultatopgørelsen .................................................................. 36.019 226

Saldo ultimo.............................................................................................. 1.500.703 1.465

24


Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond

Resultatopgørelse 1. juli 2005 - 30. juni 2007

2005/07 2003/05

kr. t.kr.

Frimærkebanken................................................................. 100.000 80

Gaver og øvrige bidrag ...................................................... 5.675 1

Tilskud fra Sct. Georgs Gilderne i Danmark ..................... 40.000 50

Indtægter i alt................................................................... 145.675 131

Regnskab og revision m.m................................................. -8.125 -5

Omkostninger i alt ........................................................... -8.125 -5

Resultat før finansiering.................................................. 137.550 126

Finansielle indtægter .......................................................... 31.833 43

Årets resultat .................................................................... 169.383 169

Uddeling ISGF ................................................................... -50.000 -40

Uddeling øvrige.................................................................. -65.600 -231

Henlagt til/dække af den frie kapital.............................. 53.783 -102

25


Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond

Balance 30. juni 2007

2007 2005

Note kr. t.kr.

Aktiver

Investeringsbeviser til anskaffelsespris....................................... 357.973 358

Indestående på fondskonto i pengeinstitut .................................. 30.317 30

Tilgodehavende tilskud Frimærkebanken................................... 0 40

Indestående i pengeinstitut.......................................................... 199.181 96

Aktiver i alt................................................................................ 587.471 524

Passiver

Fondskapital, bunden:

Saldo primo................................................................................. 362.933 329

Kursavance i forb. m. udtræk af obligationer ............................. 0 34

Saldo ultimo............................................................................... 362.933 363

Fondskapital, fri:

Saldo primo................................................................................. 138.755 241

Overført fra resultatopgørelsen ................................................... 53.783 -102

Saldo ultimo............................................................................... 192.538 139

Fondskapital i alt....................................................................... 555.471 502

Skyldige poster............................................................................ 32.000 22

Gæld i alt.................................................................................... 32.000 22

Passiver i alt............................................................................... 587.471 524

26


Gildecenterfonden

Resultatopgørelse 1. juli 2005 - 30. juni 2007

Ejendommen ”Rodbjerggaard” Regnskab Budget Budget Regnskab

2005/07 2005/07 2007/09 2003/05

kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Lejeindtægter m.v. ..................................... 271.903 300 300 282

Vandrefusion.............................................. 8.814 10 10 6

El-refusion.................................................. 39.347 65 40 60

Indtægt fiskeret m.m. ................................. 6.600 2 6 3

Miljøtilskud................................................ 6.800 7 7 7

Gaver m.m.................................................. 1.204 0 4 6

Gave fra Sct. Georgs Gilderne i Danmark . 0 0 0 15

Kontingent afregnet af Sct. Georgs Gilderne

i Danmark.............................................. 147.273 148 144 154

Indtægter i alt........................................... 481.941 532 511 533

Løn til opsyn .............................................. 67.500 77 77 70

Forsikringer................................................ 30.922 27 30 24

Elektricitet.................................................. 78.530 100 60 82

Skatter og afgifter m.v. .............................. 31.272 40 40 30

Markedsføring............................................ 8.400 20 20 4

Løbende tilsyn m.m.................................... 23.689 25 20 0

Istandsættelse og vedligeholdelse .............. 109.515 115 135 170

Mindre inventaranskaffelser ...................... 0 0 0 24

Revision og regnskab................................. 13.000 12 14 10

Bestyrelsesmøder ....................................... 7.116 10 10 7

Rådgivningshonorar................................... 11.977 0 0 0

Diverse udgifter.......................................... 2.964 10 10 4

Omkostninger i alt ................................... 384.885 436 416 425

Resultat før afskrivninger ....................... 97.056 96 95 108

Afskrivninger ............................................. 38.000 38 38 38

Resultat før finansiering.......................... 59.056 58 57 70

Prioriteter ................................................... 21.078 25 15 26

Sct. Georgs Gilderne i Danmark................ 24.000 24 24 24

Den Humanitære Pengetank....................... 825 1 1 1

Finansielle udgifter i alt........................... 45.903 50 40 51

Årets resultat ............................................ 13.153 8 17 19

27


Gildecenterfonden

Balance 30. juni 2007

Aktiver

Note 2007 2005

kr.

t.kr.

Ejendommen Rodbjerggaard.............................................. 1 710.352 748

Tilgodehavender og forudbetalte omkostninger ................ 22.900 19

Indestående i pengeinstitut................................................. 113.257 134

Aktiver i alt....................................................................... 846.509 901

Passiver

Fondskapital, bunden ......................................................... 2 211.563 212

Fondskapital, fri ................................................................. 3 124.188 111

Fondskapital i alt.............................................................. 335.751 323

Prioritetsgæld ..................................................................... 140.408 193

Partialobligationslån........................................................... 20.900 21

Lån fra Den Humanitære Pengetank.................................. 12.000 18

Langfristede gældsforpligtelser i alt............................... 173.308 232

Skyldige omkostninger m.m. ............................................. 37.450 46

Lån Sct. Georgs Gilderne i Danmark................................. 300.000 300

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ............................... 337.450 346

Gæld i alt........................................................................... 510.758 578

Passiver i alt...................................................................... 846.509 901

Sikkerheder....................................................................... 4

28


Gildecenterfonden

Noter

1 Ejendommen Rodbjerggaard

Anskaffelsessum primo.............................................................................. 1.168.472

Tilgang til kostpris ..................................................................................... 0

Afgang til kostpris...................................................................................... 0

Anskaffelsessum ultimo ........................................................................... 1.168.472

Afskrivninger primo................................................................................... 420.120

Afskrivninger ............................................................................................. 38.000

Afskrivninger ultimo................................................................................ 458.120

Bogført værdi ultimo ............................................................................... 710.352

Officiel ejendomsværdi pr. 01.10.2006................................................... 1.500.000

2 Fondskapital, bunden

Saldo primo................................................................................................ 211.563

Bevægelser i regnskabsperioden................................................................ 0

Saldo ultimo.............................................................................................. 211.563

Gildecenterfonden blev stiftet den 14.02.1981 med grundlag i Sct. Georgs Gilderne i Danmarks dispositionsfond.

Den bundne fondskapital udgør kapitalen heri pr. 01.07.1979.

3 Fondskapital, fri

Saldo primo................................................................................................ 111.035

Overført fra resultatopgørelsen .................................................................. 13.153

Saldo ultimo.............................................................................................. 124.188

4 Sikkerheder

Partialobligationslånet er sikret med ejerpantebrev kr. 160.000.

29


Handlingsplan for gildebevægelsen 2005 – 2009

Som gildebrødre viser vi, at vi er stolte af og begejstrede for at være med i Sct. Georgs gilderne i

Danmark.

At en stadigt voksende personkreds i samfundet ved, hvad gildebevægelsen står for.

At der i gildebevægelsen er rummelighed til eksperimenterende aktiviteter, som understøtter etikken

og ideen.

Dette indebærer at:

1. alle gildebrødre arbejder med gildebevægelsens idegrundlag og formål

2. der formuleres et indhold i gildebevægelsen, der skaber en bæredygtig tilgang.

3. der igangsættes løbende nye tiltag, der synliggør værdigrundlaget lokalt og nationalt

4. der skabes attraktive tiltag for de yngre gildebrødre i gilderne lokalt og nationalt

5. der arbejdes videre med forsøg med nye organisationsformer for gildebrødre, indtil disse

forsøg lukkes eller gøres permanente.

Arbejdsopgaver:

1. Programstof

- udvikle konkret arbejdsstof til gildebrødre i alle aldre. Arbejdsstoffet skal kunne udveksles

mellem grupperne i gildet, gilderne imellem og distrikterne imellem

- udvikle idekatalog over tiltag, der kan iværksættes lokalt eller nationalt

- udvikle aktiviteter, der tilgodeser de yngre gildebrødres behov

- landsgildestøtte (evt. økonomisk) til forsøg med alternative mødeformer og aktiviteter

2. Brobygning

- udvikle lokale aktiviteter, som er udadvendte mod de voksne spejdere , spejderforældrene og

lokalsamfund

- udvikle vores samarbejde med spejderkorpsene og de internationale spejderorganisationer

- udvikle vores samarbejde med de internationale gildeorganisationer

- fortsætte og videreudvikle vores arbejde med good-turns lokalt, nationalt og internationalt

3. Synliggørelse

- udvikle tiltag, der kan iværksættes lokalt eller nationalt, og som synliggør vores

værdigrundlag ved at

o landsgildeledelsen udarbejder kurser inden for PR

o landsgildeledelsen udarbejder standard-tekster til pressemeddelelser

(eksempelsamling)

o gilderne sikrer, at de enkelte gildebrødre er synlige i forbindelse med arrangementer,

der er målrettet mod spejderne og lokalsamfundet (gildeemblemer, gildeflag eller

andet)

- vores hjemmeside skal indeholde:

o aktuelt og relevant stof til interne og eksterne brugere.

o en intern lukket side til erfarings- og ideudveksling gildebrødre imellem

- synliggøre de good-turns, der gennemføres lokalt, nationalt og internationalt

Håndbøger på internettet:

Håndbog for gildeledelser og Håndbog om gildehaller ligger nu til

download på www.sct-georg.dk

Bemærk, at man skal været logget på som gildeledelse.

30


Hanne Borgstrøm, kandidat til posten som Landsgildemester

genopstiller som kandidat til posten som landsgildemester

Optaget i 1982 i 15. København-Rødovre. Landsgildemester

siden 2005. Tidligere GM, DUS og DGM.

59 år og divisionssekretær hos COWI. Gift med Willy. Vores

voksne datter bor i Tyskland.

For Gildebevægelsens skyld er det vigtigt

• at arbejdet i gilderne er så interessant, åbent og udadvendt, at det kan tiltrække og

fastholde nye gildebrødre

• at distrikternes arbejde tager udgangspunkt i Handlingsplan for Gildebevægelsen 2005-

2009 på en sådan måde, at gilderne understøttes i at sætte fremtidens muligheder i fokus

• at landsgildeledelsen har mod til at igangsætte debatten om fremtidens Gildebevægelse,

og at den tager initiativ til og understøtter nye aktiviteter, som kan være med til at

synliggøre Gildebevægelsen i samfundet på en positiv måde

Jeg vil også i de næste to år lægge vægt på,

• at de aktiviteter, som landsgildeledelsen står for, får en kvalitet, som understøtter arbejdet

i gilder og distrikter

• at samarbejdet med gilde- og distriktsgildeledelser styrkes til gavn for arbejdet i gilder og

distrikter

• at samarbejdet i landsgildeledelsen foregår i en venlig og tillidsfuld atmosfære, hvor

humor og godt humør er i højsædet

Jeg vil fortsat gerne være med i det landsgildeledelsesteam, der sætter glæden, begejstringen

og samarbejdet i højsædet og derved medvirker til at synliggøre Gildebevægelsen

på en positiv måde i det omgivende samfund.

Karsten Barfoed, kandidat til posten som Landsgildemester

LGS, kandidat til posten som Landsgildemester, indstillet af LGUS Leif Stilling

Jeg er 63 år og på efterløn. Efter 2 år i LGL som LGS og 23 år i

gildebevægelsen i alt med 13 år i forskellige DGM og GM poster, føler

jeg mig særdeles godt rustet.

Hvad kan jeg så tilbyde gildebevægelsen og den nye LGL

• En fortsat åben, kreativ og udadvendt ledelsesstil.

• En retlinet ledelse af Sct. Georgs Gilderne.

• Fortsættelse af den påbegyndte modernisering og effektivisering

på Landskontoret, i Sct. Georgs Fonden og på Rodbjerggaard.

• Et øget samarbejde i LGL – så ”Musketerånden” bliver det

omdrejningspunkt, som alle i LGL og vores GB kan forholde sig til.

• Styrke den demokratiske proces og hjælpe alle vores forskellige ”ildsjæle”.

• Hjælp til en fortsat udvikling af gildebevægelsen i positivt samspil med de GB, som er

fremkommet med tanker og ideer – i de forløbne 2 år.

• Fortsætte med klare, enkle og åbne budskaber, hvor tingene siges – som de menes (se

evt. mine ledere fra december 2005 og 2006).

Holde ret kurs – trods modvind og bølgegang!

31


Gunnar Hauerberg, kandidat til posten som Landsgildekansler

2. Roskilde, kandidat til posten som landsgildekansler, indstillet af LGS Karsten Barfoed

Som medlem af Sct. Georgs Gilderne har jeg sagt ja til at tage del i ledelsesarbejdet, når jeg bliver

opfordret til det, og derfor stiller jeg nu op som kandidat til posten som landsgildekansler. Jeg blev

optaget i Nordborg-gildet i 1970 og er nu gildebror i 2. Roskilde.

Jeg blev spejder i 1943, men tog en pause fra 1962 til 1986. Jeg

er for tiden aktiv som instruktør i Fjeldgruppen.

Såfremt jeg bliver valgt til posten som landsgildekansler, vil jeg

arbejde for, at der kommer den nødvendige tilgang af nye gildebrødre.

Jeg er ikke tilhænger af hvervekampagner; men jeg tror

på, at hvis vi laver gildearbejde af kvalitet, vil tilgangen komme af

sig selv. Vi skal være begejstrede for vores gildearbejde, og for at

skabe begejstring er det nødvendigt, at vi selv engagerer os i

arbejdet.

Jeg vil arbejde for, at vi som gildebrødre møder andre spejdere

og gildebrødre. Rejser vi ud og lærer andre at kende, lærer vi også

at acceptere dem og deres levevis. Tænk på, at en fremmed bare

er en ven, som du endnu ikke har lært at kende, og husk på, at

enhver rejse - hvor lang og usikker den end kan synes - altid

begynder med det første skridt.

Som en mulighed for at træffe andre gildebrødre, vil jeg arbejde for, at vi i højere grad udnytter de

muligheder, som Rodbjerggaard giver os som et samlingssted for fælles aktiviteter.

Det er sjovt at være gildebror, hvis du engagerer dig i det. Du begejstres, og din begejstring smitter,

så der kommer tilgang af nye medlemmer. Du udnytter det netværk, som den internationale spejderog

gildebevægelse udgør; du skaber venskaber på tværs af grænser, og dermed er du med til at gøre

Verden en lille smule bedre at leve i.

Søren Silving, kandidat til posten som Landsgildekansler

LGIS, kandidat til posten som landsgildekansler, indstillet af Aalborg Distriktsgilde

Som Landsgildets internationale sekretær (LGIS) har jeg med mine 43 år

været landsgildeledelsens yngste medlem de seneste 2 år. Af hensyn til

samarbejdet med vores samarbejdspartnere og tiltrækning af nye gildebrødre

mener jeg, det er vigtigt, at der også er yngre medlemmer i Landsgildeledelsen.

Landsgildekanslerfunktionen matcher i højere grad mine interesser og

opgaverne i mit arbejdsliv, og jeg erfarer med glæde, at der er en god LGISkandidat.

Derfor har jeg valgt at opstille til landsgildekanslerposten - en

vigtig post i Landsgildeledelsen.

Gennem mit arbejdsliv har jeg opøvet stor indsigt i

• arbejdsmarkeds- og personalejura samt jura som bruges af foreninger

og organisationer

• planlægning og ledelse af større arrangementer

• kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere

Som Landsgildekansler vil jeg arbejde for, at

• gildebevægelsens medlemmer oplever landsgildeledelsens positive indstilling til lokale initiativer

• gildebevægelsen bliver en naturlig fortsættelse efter spejdertiden og, at den også tiltrækker unge

mennesker

• samarbejdet med spejderbevægelsen fortsat udbygges

• gildebevægelsen synliggøres på en positiv måde i verdenen omkring os

Vi skal arbejde for, at få flere yngre medlemmer i gildebevægelsen, og det skal gøres med behørig

respekt for gildebevægelsens værdier og traditioner.

Gildebevægelsen skal fortsat være en bevægelse i bevægelse og ikke en organisation

32


Niels-Christian Falk,kandidat til posten som Landsgildeskatmester

Vojens, kandidat til posten som Landsgildeskatmester, indstillet af Vojens gildet

Jeg er 64 år, har været medlem af gildet i 18 år, sidder som GM

og har bestridt og bestrider ledelsesposter i div. udvalg. Som dreng

var jeg gul spejder på Frederiksberg.

Jeg stiller op til posten som LGS af følgende årsager:

• er blevet opfordret til det,

• LGS posten har min store interesse (idet jeg igennem mit

arbejdsliv har beskæftiget mig med økonomi og regnskab),

• har økonomisk overblik og vil derfor styre økonomien ud fra

vores medlemstal. (Som længe har været faldende),

• arbejde for et bedre samarbejde i Gildebevægelsen, for derved at kunne støtte de enkelte

gilder i deres daglige arbejde,

• arbejde for at kendskabet til Sct. Georgs Gilderne kommer ud til et bredere publikum,

• arbejde for at Sct. Georgs Gilderne skal blive mere attraktive for den yngre generation,

• styrke arbejdet for en bedre dialog mellem LGL og de enkelte gilder.

Margit Toxværd, kandidat til posten som Landsgildeskatmester

1. København, kandidat til posten som Landsgildeskatmester, indstillet af 1. København

1. Gilde København, optaget i 1986, 5 år i gildeledelse,

heraf 4 år som GM. Nuværende funktioner:

kasserer i Det Københavnske Sct. Georgsfond Gildegården

og formand for Københavns Stadsgildets

Dispolaug.

Professionelt er jeg uddannet i regnskabsvæsen og

har arbejdet som revisor og regnskabschef. Jeg er 61

år og er gået på pension. Jeg har 2 voksne børn.

Det er for mig meget vigtigt og væsentligt, at der i

en ledelse er en åben dialog mellem ledelsens medlemmer,

er respekt for de enkeltes arbejdsopgaver og

ikke mindst et godt og veletableret samarbejde med

en behagelig kommunikationsform.

Det ligger mig meget på sinde

• at arbejde for en levende gildebevægelse, hvor

nuværende gildebrødre, uanset alder og formåen, kan få mange positive oplevelser og en

personlig udvikling, alt efter den enkelte gildebrors ønske,

• at vi bevarer vore idealer og grundide med respekt for gildelov og gildeløfte,

• at vi i hele gildebevægelsen løser opgaverne i fællesskab,

• at vi bevarer kontakten til spejderbevægelsen og måske ad denne vej kan tiltrække

yngre gildebrødre,

• at opgaven som LGS løses, således at Landsgildeledelsen kan modtage de regnskabsog

budgetoplysninger, der er nødvendige for at bevare det økonomiske overblik.

Jeg vil med glæde være med i et team, der kan udsende positive signaler til distrikter og

gilder, således at begejstringen for gildebevægelsen kan smitte af på egne gildebrødre og

ikke mindst på de, der tænker på at blive gildebrødre.

33


Niels Rosenbom, kandidat til posten som International sekretær

Hjørring, kandidat til psoten som International sekretær, indstillet af Hjørring gildet og Vendsyssel

Distrikt

Jeg er 62 år, var KFUM-spejder som dreng og er i dag aktiv i DDS.

Medlem af gildet i 32 år og har bestridt ledelsesposter på alle niveauer

fra GM til formand for ISGF i 26 år. Som officer har jeg flyttet lidt

omkring, men har nu som pensionist bosat mig i Vendsyssel og er

overført til Hjørringgildet 1/7.

Egentlig har jeg jo aftjent min ”værnepligt” i gilderne. Men jeg stiller

op til IS posten, fordi jeg på denne post tror på, at jeg kan medvirke

til at genskabe bevægelsen i vores organisation. Både nationalt og

internationalt er der behov for en kortere vej mellem top og bund. Vi

bør revidere vores ”plejer” og bruge vore ressourcer mere på aktiviteter, som fremmer

vores formål. Herunder er det væsentligt, at vi fortsat arbejder på at få et godt og

tillidsfuldt samarbejde med spejderne – på alle niveauer. Konferencer som f.eks. LGT og

verdenskonferencer skal stadig være festlige, men også mere arbejdsbetonede - og så skal de

ned i et prisleje, så alle kan være med. Deltagerne i sidste LGT i Odense husker formentlig

to gode indlæg om gildernes fremtid, fremsat under eventuelt (af Søren, 4. Odense og

Lene, Fortungildet). Siden har de vist været parkeret inderst på ventehylden i arkivet, men

jeg vil gerne have dem frem i lyset igen. Og så vil jeg gerne sammen med den nye LGL

bestræbe mig på at styrke sammenholdet og tolerancen internt i gilderne.

Mine mærkesager er:

• Mindre fokus på organisationen og flere kræfter til egentlig gildearbejde.

• Mere lokal indflydelse på både nationale og internationale projekter.

Større rummelighed i gilderne, så vi også kan blive attraktive for yngre generationer.

Lone Erkmann, kandidat til posten som Uddannelsessekretær

1. Køge, kandidat til posten som Uddannelses sekretær, indstillet af Gøngernes Distrikt og 1. Viborg Gilde

Min spejdertid startede som blåmejse. Dengang vi gik i reglementerede uniformer. Hvor vi

til nytårsparade og andre festlige lejligheder havde hvide handsker og

gallasløjfe. Kort sagt, dengang, der var pigespejdere til! Jeg har oplevet

flere forskellige slags arbejdsstof. Kan huske dengang tropsførere

blev til tropsledere. Nåede at være på trekløverkursus og senere være

med som instruktør på Gilwellkurserne. I sammenlægningsperioden

i begyndelsen af 70’erne var jeg medlem af korpsledelsen i DDS.

Gildebevægelsen stiftede jeg bekendtskab med på et tidspunkt,

hvor jeg ikke kunne blive medlem, fordi jeg var pigespejder. Det

ændrede sig, gildet blev til et blandet gilde, hvor der var plads til både

piger og drenge. Jeg har taget turen gennem svende-, væbner- og

riddertrinene. I to perioder har jeg været GM. De seneste to år har

jeg været med i kursusudvalget.

Når jeg stiller op til LGUS er det fordi, jeg mener, jeg kan være med til at gøre en forskel!

Jeg vil arbejde for en større nærhed mellem DUS’er og KU.

Der er lagt et stort arbejde i at beskrive rammerne for DUS’ernes arbejde, vi skal fylde

rammerne ud eller, hvis udviklingen viser det, ændre på rammerne.

Jeg vil deltage i LGL’s arbejde som en del af ledelsen og med blikket rettet mod udvikling.

Jeg vil bidrage med mine erfaringer med organisationsudvikling og arbejde for, at vores

mangfoldighed bliver vores styrke.

34


Kjeld Krabsen, kandidat til posten som PR-sekretær

1. Skanderborg og webmaster, kandidat til posten som PR-sekretær,

indstillet af 1. Skanderborg

For mig handler arbejdet som PR-sekretær mere om kommunikation

end om at gøre PR for gildebevægelsen, og det er med dette

i mine tanker jeg stiller op til posten som PR-sekretær.

Mens jeg overvejede, om jeg skulle lade mig opstille, var jeg til

landsmøde for divisionsledelserne i Det Danske Spejderkorps.

Ved underholdningen lørdag aften med revy og satire om

spejderarbejdet, som var meget anderledes end det, jeg hidtil har

oplevet ved vores landsmøder, tænkte jeg på, hvordan

stemningen ville have været, hvis det var en tilsvarende revy og

satire om gildearbejdet på et af vores landsmøder.

Her var jeg sammen med nogle spejderledere, som gerne skulle

være vores kommende medlemmer, og min tanke var, at vi skal ændre vores kommunikation,

så den også bliver ”attraktiv” og tilpasset dem, der skal sikre gildebevægelsens

overlevelse i fremtiden.

Det handler om at kommunikere med vores omverden, vores samarbejdspartnere, vores

fremtidige medlemmer og vores nuværende medlemmer – gildebrødre og gildespejdere. Og

at denne kommunikation rettes og fokuseres mod de forskellige målgrupper og tilpasses til

den udvikling, der sker.

Det ser jeg som den vigtigste opgave i de kommende år for PR-sekretæren.

Og hvem er jeg?

Jeg blev spejder, da jeg var 8 år, og er det stadigvæk, er nu gruppeleder for Skanderborg

gruppe i Det Danske Spejderkorps. Jeg blev gildebror i 1996 og har været gildemester i 4 år

i 1. Skanderborg og webmaster for landsgildet siden foråret 2000. I mit ”civile” liv er jeg

udviklingskonsulent i Det Danske Spejderkorps indtil februar 2008, hvor jeg falder for 6 års

grænsen for ansatte konsulenter.

Kandidater til landsgildeledelsen, som indstilles efter udgivelsen

af dette nummer af Sct. Georg, kan ses på hjemmesiden

www.sct-georg.dk frem til landsgildetinget.

35


Fra gildebror til gildebror

Ikoner sælges

- pengene går ubeskåret til spejdernes Fredsgave

Edith Ridder fra 15. København-Rødovre

er kommet med et generøst tilbud: Hun har

lavet og doneret nogle flotte ikoner med Sct.

Georg-motiver (se billederne), som sættes

til salg i forbindelse med landsgildetinget.

Det drejer sig om én stor ikon på 44 x 50

cm og to mindre på 23 x 31 cm. Disse

ikoner sælges for højeste bud, dog således at

mindsteprisen for den store er 1.600 kr. og

de to mindre 800 kr. stykket. Man vil kunne

aflevere sit bud på selve landsgildetinget, og

i to uger derefter fortsætter auktionen på

www.sct-georg.dk.

Endvidere vil der være nogle små ikoner til

direkte salg i forbindelse med tinget.

Det fulde beløb går ubeskåret til spejdernes

Fredsgave - så mangler dit gilde en smuk

udsmykning til gildehallen, er chancen der

nu.

36


FRIMÆRKE

BANKEN

Nyt fra Frimærkebanken

I vores ellers så udmærkede elektroniske verden skete der desværre det beklagelige, at

frimærkebankens indlæg til sidste nummer af Sct. Georg, som oplæg til Landsgildetinget i

København i næste måned, forsvandt ud i cyberspace og derfor ikke kom med i bladet!

Derfor blev det lagt ind på Gildernes hjemmeside og sendt elektronisk til de fleste af landets

gilder. Men det er nok desværre ikke tilstrækkeligt - og ærgrelser er besværlige, så vi iler

med informationerne - om end forsinkede - til Jer,

alle landets gildebrødre:

Som tidligere år udgiver Frimærkebanken også i år en særkuvert med særstempel i anledning

af Landsgildetinget i København 15. og 16. september.

Bestilling skal foregå ved indbetaling af 25 kroner pr. stk. til Frimærkebankens bankkonto:

Reg. nr. 7120 konto nr. 1087 997

(husk at anføre afsender og antal)

Der vil kun i begrænset omfang blive mulighed for at købe særkuverterne på selve

landsgildetinget.

Sådan ser særkuverten ud i år:

Vi opfordrer alle gildebrødre til snarest at foretage deres bestilling - og nu haster det jo!

For god ordens skyld skal vi lige minde om, at konkurrencen om flest indsamlede frimærker i

perioden fra sidste landsgildeting i Odense i 2005 udløber om lørdagen på landsgildetinget kl.

12.00. Altså sidste frist for aflevering af brugte, afklippede frimærker til konkurrencen er

lørdag den 15. september 2007 kl. 12.00 præcis. Senere afleverede frimærker vil indgå i

næste periodes konkurrence. Resultatet af konkurrencen og uddeling af præmier vil foregå

søndag den 16. om formiddagen.

Nils Liljeberg, "bankdirektør"

FRIMÆRKEBANKEN – SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK

Nils Liljeberg Bynkevej 11 8240 Risskov tlf. 8617 5820/4055 1299

e-mail; liljeberg@privat.dk

37


Dragedag

Af Lone Erkman, 1. Køge Gilde

Her i begyndelsen af juli ser status for vores

Dragedag den 30. september således ud.

Der er tilmeldt 34 flyvepladser spredt ud

over hele landet fra Hirtshals i nord til

Sakskøbing i syd, fra Ringkøbing i vest til

Damhusengen, der kan konkurrere med

Store Heddinge om at være den østligste!

Alle flyvepladsledere har fået tilsendt 100

blå drageskabeloner med Sct. Georgs Gilde

logo, 100 stofmærker og 25 plakater i A3

format – parat til lokale

oplysninger om tid og

sted. Interesserede pladser

har kunnet bestille

ekstra materiale.

Kreativiteten er stor,

der flyves i for-bindelse

med traditionelle spejderløb.

Selvfølgelig ved

Åbent Hus arrangementer. Nogen er blevet

Fredslyset 2007

Af Kiss Messmann, Fredslyskoordinator

Som bekendt har LGIS Søren Silving bedt

mig overtage koordineringen af Freds lyset

efter Vagn Dalsgaard, og jeg vil benytte

lejligheden til at udtrykke håbet om, at vi

sammen, igen, kan få succes med både

distributionen og arrangementerne i forbindelse

med Fredslyset i 2007.

Tilmeldingsblanket og -pjece vil blive udleveret

til de gilder, som deltager i det forestående

landsgildeting i København. Endvidere

vil blanket og pjece kunne hentes på gildernes

hjemmeside www.sct-georg.dk

Som bekendt er der stor variation i fredslysarrangementerne

ude omkring i gilderne, og

det har glædet os at modtage adskillige avisudklip

med presseomtale af arrangementerne.

Husk at tilmelding til modtagelse af Fredslyset,

skal være landsgildekontoret i hænde

senest torsdag den 1. november 2007.

Ved en højtidelighed den 27. november kl.

18.00, tændes Fredslyset med flammen fra

det lys, der fra år til år brænder i Sankt

en del af større lokale

arrangementer f.eks.

markeder, hvor der

etableres boder med fabrikation

og flyvning

med drager. Der planlægges

udstillinger om

spejderbevægelsen og mange steder etableres

der ’Cafeer’ med forskellig servering.

Nogle pladser har taget konkurrencetemaet

op og satser på mange drager og mere professionelle

drager, de har allieret sig med lokale

drageklubber.

I begyndelsen af september modtager flyvepladserne

’Drageflyvecertifikater’, der kan

udleveres til alle, der har fået en drage i luften.

Ligesom der fra PR-udvalget udsendes forslag

til pressemeddelelser, der kan anvendes i

forbindelse med Dragedag.

Laurentii Katolske Kirke i

Roskilde, hvorefter det i

fakkeltog føres til en andagt

i Gl. Vor Frue Kirke,

da Roskilde Domkirke ikke

er ledig i år.

Efter andagten vil alle interesserede kunne

tænde deres medbragte lygter ved flammen

fra Fredslyset, hvorefter gildebrødre,

spejderledere og ledsagere invi-teres til

samvær over en kop kaffe i Gildehuset Sankt

Agnes.

Onsdag den 28. november sendes Fredslyset

ud i Danmark med DSB fra Roskilde, og

ude i landet støder flere stafetter til og atter

andre sørger for, at lyset dels sendes over

Øresund til de nordiske lande, dels med skib

til Grønland, ligesom det er mit håb, at

Fredslyset kan blive sendt til Bornholm.

Tlf. 96 23 52 52 eller e-mail

messmann@stofanet.dk

42


Hvornår er det for sent?

Af Ingvar Frier, Værløse Gildet

De problemer, Sct. Georgs Fonden løb ind

i for nogle år siden, har været behandlet for

længe siden i en redegørelse i Sct. Georg. Jeg

må indrømme, at jeg dengang var flov over

det, der var sket, og at vi i gilderne skulle

lægge navn til det, der blev lagt op som

misforståelser.

Når vi så i Berlingske Tidende, gratisaviser

og andre medier bliver præsenteret for, at

’Spejderne’ og ’Sct. Georgs Gildet’ har været

helt i Højesteret, og her udråbes som svindlere

og udnyttere af samfundet, er det som

om bægeret løber lidt over.

Svar til Frier:

Fra Landsgildeldelsen

Landsgildekontoret har på LGMs vegne til alle

GM/DGM fremsendt den pressemeddelelse,

som også findes på Sct. Georgs Gildernes

hjemmeside, og efterfølgende er der til samme

personkreds fremsendt det debatoplæg, som

har været sendt til en række aviser, der har

viderebragt fejlagtige oplysninger om Sct.

Georgs Fonden, Sct. Georgs Gilderne og

Spejderbevægelsen. Vi er desværre ikke

Gildetelegrammer i 25 år

Af Bent Rask Thomsen, 3. Gilde Fredericia

Jeg vil gerne anmode om, at vi her i Sct.

Georg får fortalt den nøjagtige sandhed om

det, der er sket, og hvordan det overhovedet

kan ske, at vi kommer til at stå i offentligheden

som bedragere - og endda efter en dom i

Højesteret.

Jeg kender udmærket Fondens placering i

gilderne - men dette ændrer ikke ved, at vi er

6000 gildemedlemmer, der har krav på sandheden,

så vi i det mindste kan forsvare os.

Desværre er det for sent at reparere den

skete skade.

bekendt med, om pressemeddelelsen eller

debatoplægget har været bragt i medierne.

Landsgildeledelsen er ikke i besiddelse af

yderligere oplysninger, der kan belyse forholdene

omkring højesteretsdommen, der

gik Sct. Georgs Fonden imod, og må derfor

henvise eventuelle spørgsmål i den anledning

til Sct. Georgs Fondens formand Michael

Elvekjær.

I hvert nummer af Sct. Georg er der under

Opslagstavlen en lille annonce for gildetelegrammer.

3. Fredericia Gilde dannede i 1981 Hjælpefonden

af 1981, som er navnet på den

fundats, som danner baggrund for udgivelse

og salg. Landsgildeledelsen godkendte denne

aktivitet mod, at Hjælpefonden af 1981

afleverede 25% af et eventuelt overskud til

Landsgildeledelsens Hjælpefond.

Der betales for annoncering i Sct. Georg og

for bod på Landsgildetinget.

Fondens formål er at yde støtte til et eller

flere af følgende formål på lokalt, nationalt

og internationalt plan: Aktivt spejderarbejde,

upolitisk børne- og ungdomsarbejde og aktuelle

sociale og humanitære opgaver.

I hjælpefondens første 25 år er der uddelt

ca. 107.000 kr. til et utal af projekter og

enkeltstående aktiviteter, eksempelvis Internationalt

børnearbejde, Hjælpearbejde i Indien,

Fulton Stiftelsen, Gambia projektet,

KFUM & K spejderne i Danmark, Sierra

Leones gruppen, Pindstrup centret, Trekantspejderløbet,

Rumænien projektet, Terres

des Hommes, DDS Fæstningsgruppen, lejre

for polske børn og døves deltagelse i Døve-

OL o.m.a. Det skal understreges, at der ikke

modtages ansøgninger, men gerne ideer til

uddeling.

43


Opslagstavlen

Bogen om Sct. Georg

i de danske

kalkmalerier

»ONDSKABENS BETVINGER«

4-farve illustration, kortudsnit og engelsk

resumé. Kan købes i boghandlen eller hos

Forlaget AKKA, Urbakkevej 14,

8450 Hammel, tlf. 8696 1374

Pris kr. 148,00 + porto.

- sælges også til Landsgildetinget!

–– en god gaveidé

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4

Minna Sandahl Christensen

Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

2. halvår 2007

Lørdag den 11. august 2007

Kanotur på Herningsholm Å/ Storåen

Søndag den 12. august 2007

Ø Bakker

Søndag den 9. september 2007

Vind Hede

Søndag d. 7. oktober 2007

Rundt om et par Silkeborgsøer.

Onsdag den 31. oktober 2007

Planlægningsmøde

Søndag den 4. november 2007

Linen Frisenborg – Hinnerup

Søndag den 2. december 2007

Juletur – Vrads

Lørdag den 19. januar 2008

Årsmøde – Paradislejren

Lørdag den 12. januar og 2. februar 2008

Førstehjælpskursus på 12 timer

Se mere på www.naturlaug.dk

1. Varde Sct. Georgs Gilde

fejrer 60 års fødselsdag

lørdag den 17. november 2007

Vi indbyder venner og gildebrødre fra

distriktets gilder med ledsager,

samt gildebrødre med

tidligere tilknytning til 1. Varde.

Dagen fejres på Hotel Outrup

med vandrehal fra kl. 18.00, og

efterfølgende gildehal.

Festmiddag og underholdning til kl. 23.

Deltagerpris pr. person kr. 275 kr.

Bindende tilmelding til

GM Jørgen G. Hansen tlf: 75 28 86 53

e-mail:doris.jorgen@hansen.dk

eller

Per Christensen tlf.75 25 18 38

e-mail:gammelhus@dbmail.dk

senest lørdag den 3. november

Udsendt fra landsgildekontoret til og med juli

2007:

Til nye ledelsesmedlemmer (9. juli 2007) pr.

brev:

Velkomstbrev fra landsgildemester Hanne

Borgstrøm

Til DGM og GM, e-mail, alle juni 2007:

12/6: Pressemeddelelse fra Sct. Georgs Gilderne

13/6: Indlæg fra Frimærkebanken til Sct. Georg

14/6: Pressemeddelelse fra Sct. Georgs Fonden

20/6: Åbent hus, Danmarks Dragedag og

Håndbog for Gildeledelser på

hjemmesiden

26/6: Orientering om Sct. Georgs Fonden

Til DGM og DUS, e-mail den 6/6:

Dragedag 30.9.07 fra KU

44


Nyt emblem til der hvor hjertet slår

2. Sct. Georgs Gilde

Skælskør

Steen Henriksen

fik ideen da han skulle have

fremstillet emblemer til sin hobbyforening

Danske Miniatureheste og derved

så, hvor flotte de kunne blive. Et

emblem blev fremstillet med gildelogo

og vakte øjeblikkeligt begejstring. 2.Sct.

Georgs Gilde, Skælskør, bærer i dag

dette specielle emblem.

Egon Bruun,

der i 47 år af sit liv har arbejdet

med markedsføring, så muligheden for

at gøre emblemet til alle danske gildebrødres

mærke. ”Det var for smukt for os

alene”. Et par små ændringer bl.a. lavere

vægt og godkendelse i Landsgildet blev

klaret. De første 1000 er fremstillet og de

første 6 gilder i Vestsjælland bærer dem.

Vi håber, at emblemet bliver udbredt over hele landet. Bær det, der ”Hvor hjertet slår”. Nogen vil

række dig venstre hånd, andre vil spørge – måske en ny gildebror.

Emblemet koster 45,00 kr. + forsendelse. Ved samlet gildeindkøb 40.00 kr. + forsendelse.

Ring din bestilling til Egon, tlf. 58 19 23 96 eller mail til andetgildeskaelskor@hotmail.com

Jubilæer

65 år

25 år

60 år

50 år

40 år

Gildejubilæum

Toftlund gildet, 60 års jubilæum 19-10-2007

45


Nye gildebrødre

Birkerød

Fredensborg

1. Frederiksværk

Parken nedenfor Edinburgh Castle

var i juli 2007 blomstersmykket

i anledning af spejderbevægelsens 100 års jubilæum

Hammel

Internationalt udvalg (IU)

Formand Søren Silving (LGIS)

Mogens Kristensen,

Hjortevænget 30, 3450 Allerød

Tlf. 48 17 18 37, allerodderne@vip.cybercity.dk

Kursusudvalget (KU)

Formand Leif Stilling (LGUS)

Lone Erkmann,

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

tlf. 56 65 07 06, lone@erkmann.dk

Bjarne Mortensen,

Langelinie 34, 5230 Odense

tlf. 66 12 15 22, bb.mortensen@privat.dk

PR-udvalget (PR)

Formand Henning Rose (LGPR)

Webmaster Kjeld Krabsen,

Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88, kjeld@krabsen.dk

John Høst Schmidt,

Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge

Tlf. 56 26 68 08

Adresser og telefonnumre på de medlemmer

af landsgildeledelsen, der sidder i de forskellige

udvalg, findes på side 2.

Narkolauget

Formand Verner Larsen,

Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre

Tlf. 36 75 10 11

LGS Karsten Barfoed (LGS)

Gambia Projektet

Formand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø,

7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70, kb@thyholm.dk

Henning Rose (LGPR)

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgs Fonden,

Sct. Georgsvej 17A, 3060 Espergærde

www.sctgeorgsfonden.dk

Formand Michael Elvekjær,

Blokhaven 25, st. tv, 2740 Skovlunde

tlf. 44 92 70 23, mobil 40 75 26 34,

micelv@stofanet.dk

Karsten Barfoed (LGS)

Netværket sggnet@sct-georg.dk

Birgit Kristensen

Erik Lundsgård

Michael Engell Hansted

Hanne Borgstrøm (LGM)

46


2. Sorø

Thyholm-Sydthy

1. Vordingborg

2. Århus

Frimærkebanken

Postadresse: Hans Fink,

Postbox 55, 8310 Tranbjerg

Tlf. 86 72 00 40

frimaerkebanken@mail.tele.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20

liljeberg@privat.dk

Leif Stilling (LGUS)

Good-Turn Mærket

Formand Lars Grentzmann,

Saltholmsgade 27, 8000 Århus C

Tlf. 86 82 85 61

Leif Stilling (LGUS)

Gildecenter Rodbjerggaard

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

www.rodbjerggaard.dk

Bestyrer Hartvig Kjeldgaard,

Ørvigvej 100, 6040 Egtved

Tlf. 75 55 08 40, mobil 40 89 53 99

con3549@vip.cybercity.dk

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård,

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Karsten Barfoed (LGS)

Landsgildeledelsens kontaktpersoner

LGT2007

Bente Christensen (LGK)

Baden-Powell Stammen

Søren Silving (LGIS)

Dansk Flygtningehjælp

Hanne Borgstrøm (LGM)

Spejderprojekt Østeuropa

Søren Silving (LGIS)

Bloddonorerne

Jørgen Jakobsen, Hobro

Bente Christensen (LGK)

Dansk Unicef

Søren Silving (LGIS)

Hartvig Møllers Efterskole

Bente Christensen (LGK)

SOS-Børnebyerne

Landsgildekontoret

Danmarks-Samfundet

Johan Evensen, Varde

Karsten Barfoed (LGS)

47


Sct. Georges Gilderne

Mikkel Bryggers Gade 1

1460 København K

(09000 KHC)

ID nr. 12004

ALM. MAGASINPOST

B

I år har den danske blodforsyningsmodel

reddet liv i 75 år. Jubilæet vil præge

Bloddonorernes aktiviteter i 2007 og

markeres bl.a. med et jubilæumsskrift

primo marts og en jubilæumsfest ved

Bloddonorernes landsmøde den 27.-28.

oktober.

Læs mere på www.bloddonor.dk

eller kontakt

Bloddonorerne i Danmark

Vesterbrogade 191

1800 Frederiksberg C

Telefon: 70 13 70 14

Mobil: 40 11 95 56

Telefax: 70 13 70 10

Vi har brug for dig!

Langt de fleste mennesker kan give blod til andre. At være bloddonor kræver

kun, at du er mellem 18 og 60 år og vejer mindst 50 kg. Du skal være sund og

rask, og der må ikke være risiko for, at du lider af en smitsom sygdom.

På Bloddonorernes nye hjemmeside kan du finde

information om blod og bloddonation, og du kan tilmelde dig som donor.

Du kan også læse om, hvornår du eventuelt skal

holde pause som donor og om, hvad blodet bliver brugt til.

Med venlig hilsen

Jørgen Jakobsen, 3. Hobro

- Sct. Georgs Gildernes repræsentant i landskomiteen for Bloddonorerne i

Danmark.

More magazines by this user
Similar magazines