Sct. Georg 6/2005 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk

Sct. Georg 6/2005 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

• Balttreff 2005

• Hist hvor vejen slog en bugt

• Top 10 fra Frimærkebanken

December

2005

72. ÅRGANG

6


LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre

Tlf.: 36 75 94 85

E-mail: lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Bente Christensen

Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 41 21

E-mail: lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Karsten Barfoed

Elme Alle 3, V. Nebel, 6040 Egtved

Tlf.: 75 55 42 41

E-mail: lgs@sct-georg.dk

International sekretær Søren Silving

Stutmestervej 21 C, 3400 Hillerød

Tlf.: 48 24 23 32

E-mail: lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Leif Stilling

Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg

Tlf.: 86 63 87 29

E-mail: lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Henning Rose

Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen

Tlf.: 75 36 39 80

E-mail: lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser på side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf.: 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13

E-mail: redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 15. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georg.dk

E-mail: kontoret@sct-georg.dk

Kontortid: man.-tors. 10-14

Kontorleder: Kirsten Christensen

Landsgildekontoret holder lukket fra den 21.12.2005 til den 3.1.2006 - begge dage incl.

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

Læs om …

Oplag: 6.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

2

Arrangementer

på landsplan

13.-14. januar 2006

Distriktsforum 2006

8. april 2006

Købenlandstræf i København

30. april 2006

Hverdagshøjskole på

Vallekilde Højskole

16.-17. september 2006

Gildemesterstævne

Internationale

arrangementer

14.-21. januar 2006

Det 38. Europæiske Gilde

Forum i Grossarl, Østrig

21.-25. juni 2006

Nordisk Baltisk Træf i Bodø

2007

Spejderbevægelsens 100 års

jubilæum

What’s on................................ 4

Rodbjerggaard........................ 6

Kursusudvalget...................... 7

Gilderne og de andre............ 8

Fra gildebror til gildebror..... 11

Debat....................................... 17

Opslagstavlen ........................ 18

Forsiden: Den lille pige med svovlstikkerne

omgivet af festklædte gildebrødre midt i Odense

by. Foto: Ingrid Danstrup


Kære Gildebror

Af Karsten Barfoed, Landsgildeskatmester

Som nyt medlem af landsgildeledelsen (LGL)

er jeg glad for og stolt over, at jeg blev den

næste til at skrive lederen her i Sct. Georg.

For hvilke tanker har man så som ny tiltrådt

landsgildeskatmester udover at holde styr på

økonomien for både Landsgildet og Rodbjerggaard?

Jeg vil godt lade mine tanker gå tilbage til

B-Ps oprindelige ideer og holdninger, da han

startede spejderbevægelsen for omkring 100

år siden. Og jeg forestiller mig en mand og

officer, som var god til at organisere og lede

den del af tilværelsen, som slet og ret kan

kaldes ’fritiden’. Hans talent rakte langt udover,

hvad man kan forestille sig af prøvelser

og udfordringer, og man kan vist godt kalde

ham en god ’rollemodel’ for sine omgivelser.

Jeg forestiller mig, at der har været et minimum

af skriftlig administration og et maksimum

af praktisk inspiration – hvor krigen og

datidens enkelthed styrede hans spejderbevægelse

- og med stor succes, idet hans grundlæggende

tanker da heldigvis lever i bedste

velgående i rigtig mange lande.

Min inspiration til at gå ind i LGL var netop

at fortsætte i den ånd, og lade tingene være

enkle og overskuelige, så vi i vores fritid kan

nyde de menneskelige værdier og enkeltheden

– når dagligdagen og måske livet bliver

mere og mere kompliceret. Det vil sige, at vi i

nuet får en pause og kommer til at stå på en

’helle’, hvor vi kan standse op og tænke over

tilværelsens kompleksitet i både med- og

modgang.

I gildehallen finder vi netop den ro og værdighed,

som vi alle jævnligt har brug for.

Senere kan vi så nyde bordets glæder og det

sociale samvær, som er en meget vigtig del af

vores tilværelse. Men også høre om de udfordringer,

hvor vi skal være parate til de opgaver,

som hvert gilde jævnligt påtager sig både

arbejdsmæssigt og økonomisk.

Derfor vil jeg gerne stille dig følgende

spørgsmål:

‣ Er der enkelthed i dit gilde?

‣ Er der bevægelse i dit gilde?

‣ Har dit gilde en ’synlig’ ledelse?

Hvis ikke, så kunne en rask diskussion

måske være på sin plads, for inden vi ser os

om, er der gildeting, igen!

Om mit ønske om enkelthed, forenkling og

synlighed vil lykkes i min tid i LGL, vil tiden

jo vise, men jeg har her og nu i hvert fald

givet udtryk for nogle af mine inderste tanker

og det, jeg brænder for.

Det er ikke dit gilde og ikke

mit gilde – men vores gilde!

Til slut vil jeg ønske dig og din familie en

glædelig jul samt et lykkebringende nyt år

med tak for året, der er ved at gå på hæld!

Alle gildebrødre og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et

godt nytår. Landsgildeledelsen, landsgildekontoret og redaktionen

glæder sig til et godt og positivt samarbejde i 2006 og håber, at ideer,

initiativer, engagement og begejstring vil præge arbejdet overalt i Gildebevægelsen.

3


What’s on ..... internationalt

4. Balttreff 2005

En spændende oplevelse – og et gildetræf

som gør det godt at være medlem af Gilderne

Af Hanni Frier, 2. Næstved Gilde

Roland von Oettingen, Flensborg Gildet

Ingvar Frier, Værløse Gildet

Estlands Gildebevægelse stod som arrangør

af det 4. Balttreff, der blev afholdt i Estland i

4 dage midt i august 2005.

80 gildemedlemmer fra Tyskland, Lichtenstein,

Norge, Finland, Danmark, Estland,

Letland og Littauen havde sagt ja tak til invitationen

fra det Estiske Gilde, og vi fik en

pragtfuld oplevelse, hvor man følte, at det er

godt at være medlem af Sct. Georgs Gilderne.

Hvor er det befriende, at vi kan mødes med

alle vore naboer omkring Østersøen i et frit

og ligeværdigt fællesskab.

Selv om samtalerne førtes på et kaudervælsk

af engelsk, tysk, russisk, 3 baltiske

sprog samt internordisk, var følelsen lige fra

starten, at her hørte man hjemme - i et internationalt

gildearbejde, når det er bedst.

Man havde fornemmelsen af, at man lige så

godt kunne have været på tur med sit hjemlige

distriktsgilde - og de 4 dage gav god plads

til mange dybe samtaler.

Modsat tidligere internationale arangementer

vi har deltaget i, var her ingen klikedannelser

eller grupperinger i egne landegrupper,

ingen ’elite’ der skulle tages hensyn til - ingen

forsøg på at gøre vort samvær til andet end

fælles hygge og oplevelse, hvor alle tog sin del

af ansvaret for, at alt fungerede.

Naturligvis var de 20 deltagere fra Tyskland

lidt dominerende ved aftenernes lejrbål og

andre hyggestunder med deres guitar og

mange fælles sange, som de modsat os andre

kan udenad og i stribevis, hvor vi danskere

ikke kan synge uden en sangbog, men gode

sangdueller udviklede sig landene imellem, og

vi enedes da også om, at til næste Balttreff i

2008 vil vi forsøge at lave en fælles sangbog

med oversættelser af de forskellige landes

populæreste sange, så alle kan synge med.

4

4. Balttref startede med et besøg på et

nyopført, meget smukt nonnekloster for

medlemmer af den svenske Birgittaorden,

bygget ved siden af og på ruinerne af et kæmpekloster

fra 1200-tallet. Efter en stemningsfuld

andagt med nonnerne og en dejligt fortællende

pater i den meget smukke klosterkirke

serverede nonnerne en let frokost.

Leho Männksoo, leder af arrangørgruppen,

Ingrid Junisov, IS, og Andreas Haamer,

præsident for gildet, fremviser det estiske gildes

fane ved åbningen af 4. Balttreff

Den officielle åbning foregik med deltagelse

af de lokale spejdere, der spillede og

dansede for os, sang af et kvindekor samt

naturligvis taler, bl.a. af den estiske spejderchef.

Tallin har udviklet sig fantastisk siden

esterne ved ’den syngende revolution’ selv

overtog landet, og det er ufatteligt, hvor meget

der er rettet op på de forløbne 15 år.

Vore unge, engelsktalende spejder-guider

ved byturen gav en levende beskrivelse af

udviklingen i de forløbne år, og da vejrguderne

belønnede os med et fantastisk solskin,

var stemningen i den gamle Hansestad, med

købstadsrettigheder helt fra 1248 helt fanta-


stisk. Sjovt var det også at se Dannebrog alle

vegne i byvåben, skilte og på forsiden af borgmesterens

højsæde under den officielle modtagelse

i rådssalen på rådhuset.

Efter åbningen flyttede ’Balttref 2005’ ud i

naturen til spejder-fritidscentret Nälijärve i

Lahemaa nationalpark øst for Tallin. Området

er åbent for offentligheden mod et mindre

salær, men primært anvendt til spejderformål.

Vi besøgte her et mindesmærke for 2 unge

mænd, der, som deltagere i en gruppe, begik

den fejl at bære spejderuniform under occupationen

og blev skudt under en spejdertur.

Dette svarede nøje til mange af de skæbner

vi hørte om under vore mange samtaler med

baltere, der bl.a. kunne fortælle om deportationer

til Sibiren ’bare’ fordi man drev (illegalt)

spejderarbejde.

Vi overnattede i et gammelt russiskbygget

hotel midt i nationalparken, og om aftenen

dansede vi med de lokale folkedansere, indtil

aftenen gik over i hyggeligt fælles lejrbål.

Om lørdagen gik dagen primært med besøg

på det store gods Palmsee på områdets store

skovmuseum på godset Sagadi i en gammel

fiskerlandsby Wergi samt i et stort frilandsmuseum,

der viser bondekultur fra hele Estland.

Alle måltider undervejs bestod af god, rigelig

estisk bondekost, der var et spændende og

velsmagende bekendtskab.

Den sidste morgen var stemningen trykket

af den forestående afsked. Alle mærkede

vemoden over at skulle skilles fra gode venner

og hyggelige stunder og end ikke bevidstheden

om, at næste Balttref ville finde sted i

2008, kunne ændre vor fælles viden om, at

mange af de gamle baltiske deltagere ikke

ville opleve næste træf.

Laine Aruvee (tv) LGM i Letland

i en afslappet stund med gode venner

’Balttreff ’ startede i 1996 i Tallin, 1999 i

Riga, 2002 i Trakai, Littauen, og det 5. vil blive

afholdt i Letland i 2008.

Arrangørerne har altid været de lokale

gilder, og det er dejligt, at de magter den store

opgave, et sådant træf er. Den Centraleuropæiske

Subregion under ISGF har altid ydet

en uselvisk hjælp i bedste gildeånd, og de blev

da også behørigt takket, da vi dannede afslutningskredsen

ved mindepladsen for frihedskampen.

Tilbage står mindet om en stor oplevelse -

og en stille undren over, at Danmark, Norge

og Sverige kun stiller med 4 deltagere, når vi

ellers læser om, hvor meget vi gør og har gjort

for Baltikum.

- og måske på gensyn til Nordisk Baltisk Treff 2006

Nordisk Subregion under ISGF har netop

udvidet sig med 2 af de Baltiske lande, Estland

og Littauen.

Der indkaldes nu gildemedlemmer til det

første Nordisk Baltiske Treff i Bodø i Norge

i dagene 21.-25. juni – helt oppe til venstre,

langt nord for Polarcirklen.

Det koster 1.000 kr. i tilmelding, 3.360 kr.

som deltagergebyr, absolut billigste overnatning

pr. person i 4 nætter er 940 (alternativt

1.980 eller 2.100) uden drikkevarer til måltiderne,

hvoraf de fleste er inkluderet.

Hvis et gildemedlem fra Baltikum ønsker at

deltage koster flyvebilletten med SAS retur

2.935 kr.

Ialt for en baltisk gildedeltager 8.235 kr.

Gennemsnitslønnen pr. måned i Baltikum

ligger omkring 2.360 kr. En folkepensionist i

Estland har omkring 900 kr om måneden.

Vi glæder os til at se rigtig mange baltere til

træf i Bodø.

5


Rodbjerggaard

En hilsen fra Rodbjerggaard

Fra Ruth og Hartvig Kjeldgaard

6

Her på stedet har det været et godt og travlt

år med besøg af mange glade gæster, som har

nydt vores dejlige sted og område. Vi har ikke

haft en eneste, som har været utilfreds med

opholdet hos os.

Dog har der været et par enkelte brokhoveder,

hvoraf den ene slet ikke skulle holde sin

datters bryllup hos os, det lykkedes alligevel

at få damen beroliget. Vi har p.t. mange kontrakter

for 2006.

Året 2005 var lidt atypisk med få lejere i

januar-februar-marts, først i april begyndte

der at komme gang i sæsonen.

I maj var alle weekender udlejet, men da

manglede vi daginstitutionerne, som plejer at

komme. Om det skyldes kommunernes besparelser

eller andre faktorer, ved jeg ikke,

men der skal følges op snarest. Dog havde vi

den 26. maj en meget stor oplevelse. Da blev

der startet et nyt gilde på Rodbjerggaard, Egtvedpigens

Sct. Georgs Gilde. Det var en rigtig

god oplevelse at sidde nede i skoven ved bålet

og overvære optagelsen af de mange yngre

gildebrødre. Den efterfølgende eftergildehal

foregik i stalden med pølsebord. En god dag

for alle som deltog - og for Rodbjerggaard.

Juni måned var der en fin belægning, og

forberedelserne til træf begyndte at nærme

sig med store skridt. Ved det mageskifte, som

har været omtalt, fik vi med Rodbjergaards

venners forening hjælp til at lave vejen, der

dog er for smal, men kan bruges til mindre

køretøjer.

50 polske børn og unge var på besøg i 10

dage. Det var et skoleorkester, som var på

genvisit hos Egtved Musik Skole. Ruth og jeg

samt Rikke Ellebæk fra Vejle var inviteret til

afslutningsfest sammen med de to skoler. Det

var en meget musisk oplevelse - lige fra spil

på flasker og en dygtig trompetist til at se og

opleve de glade polske børn.

I juli var der træf med mange glade gildebrødre,

børn, børnebørn, samvær og fælles

madlavning på bål. Gildebrødre bor på værelserne,

lejrbål i styrtende regnvejr, men rigtig

dejligt at træffe såvel kendte som dem, som

var med for første gang.

I august - september bliver belægningen

bedre, der er flere hverdage besat. Besøg af

Værløse gildet, hvor vi var på besøg en rigtig

hyggelig aften. Besøg af gildebrødre fra

Aarhus, som jeg guidede rundt i omegnen.

I oktober var der lejemål i weekender, og

B-B træf i uge 42. Vi deltog ikke i dette træf,

da vi begge var involveret i flytningen af

vores ældre aktivitetscenter - der var mange

møder og aftaler i den forbindelse. En gruppe

gildebrødre fra Vejle har dannet en gruppe,

hvor formålet er Rodbjerggaard. De vil hjælpe

med arbejde og tænke nye tanker om Rodbjerggaards

fremtid.

I dag har jeg været ude at se til stedet, efterårsfarverne

er så smukke, jeg kan ikke huske,

at de har været flottere - at stå oppe på skrænten

og lige meget til hvilken side du kigger, er

det et ubeskriveligt syn, der møder en. Det er

en lise for sindet at se alt dette.

Shelterne havde i år, som sidste år, en dårlig

forsæson med megen regn og kulde. Fra midt

i juni begyndte der at komme gæster, og i juli

og august var det godt besøgt. I år har vi ikke

haft besøg af de tre familier i hestekøretøjer,

som vi har haft tidligere, hvorfor vides ikke,

men måske en ny egn skulle udforskes.

Et par familier fra nærområdet har haft et

par overnatninger, de roste stedet og shelterne

meget.

Et lille stavgangs hold, som vi er med i,

holdt sæsonafslutning med bagning af pandekager

på bål, det var der stor begejstring

for.

Men alt i alt har det været et år, som ligner

tidligere år - med langt flest gode og positive

oplevelser og kun få negative.

Ruth og jeg vil ønske alle gildebrødre en

rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak til

alle for 2005.


Kursusudvalget meddeler

Hverdagshøjskolen 11.-13. oktober

Jørgen Gybel Jensen, Roskilde Gildet, på vegne af de 5 østeuropæere

Drageblodstransfusion – Ja! tænk, hvad man

kan blive udsat for som deltager i Sct. Georgs

Gildernes hverdagshøjskole!!!

Selvfølgelig kom vi for sent – vi 5 fra Østeuropa

- vi havde valgt DSB som transportør,

men det gjorde nu ikke velkomsten mindre,

da vi endelig dukkede op på Skjern Å Spejdercenter,

hvor lokale gildebrødre gjorde,

hvad de kunne, for at vi skulle føle os hjemme

lige fra starten.

Højskolegruppen havde samlet et bredt

program med den spændende egn som

udgangspunkt. Tirsdag eftermiddag hørte vi

om Skjern Ås historie og de store projekter

– først med udretning af åen og afvanding af

engene, derefter det store naturgenopretningsprojekt,

hvor åen i vid udstrækning blev

ført tilbage til sit snoede løb – til glæde for

både miljø, dyr og mennesker. Og vi hørte

om Ravvejen – Vestjyllands hærvej – og om

besværet med at komme over engområdet –

eller farerne, hvis man søgte at krydse åen

inde i landet.

Efter middagen var det så, vi fik drageblodstransfusion

– med certifikat og det

hele:

Lad Biens gule Nektar,

Hedens Drue blaa,

Drageblodets Farve

Være Tegnet paa

at dette gode Venskab

længe vil bestaa.

Onsdag formiddag gik turen til Lønborg

Kirke, hvor en lokal naturvejleder fortalte om

kirken og dens kalkmalerier og viste rundt i

den nærmeste omegn, hvor der var spor af

ravvej og kongsborg og en pragtfuld udsigt

over deltaet ud mod åens udløb i Ringkøbing

Fjord.

Herefter gik turen til Esbjerg, hvor frokosten

blev indtaget i Esbjerg-gildernes hus (så

fik vi set det også). Om eftermiddagen besøgte

vi Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor vi

hørte om Vadehavet, om søfartens og fiskeriets

betydning og et par af de historier, der

fortælles om Esbjergs grundlæggelse.

Da vi kom tilbage, var aftensmaden klar, og

der blev kræset lidt ekstra for os, og bagefter

hyggede vi os med sangbøgerne og mangen

en diskussion om dette og hint.

Efter morgensamlingen torsdag pakkede vi

vort habengut og drog til Bundsbæk Mølle –

en istandsat vandmølle, hvor vi bl.a. skulle

høre om rakkere og se det rekonstruerede

rakkerhus. Her tog vores naturvejleder fra

onsdagsturen imod – klædt i rakkertøj og med

vandrestav og gav os et bredt udvalg af de

mange historier, som man havde samlet

sammen om rakkerne og deres meritter.

Og så var der afskedsfrokost i møllens cafe,

inden vi igen måtte tage turen til Østeuropa.

Det var tre dejlige dage præget af en masse

oplevelser, dejligt samvær og et pragtfuldt vejr,

der fremhævede de gyldne efterårsfarver.

Margrethe og Steen skal have tak for nogle

dejlige dage – og også tak til drageblodsvennerne

fra Tarm/Skjern-gildet, der sørgede så

godt for os.

Højskolegruppen adviserer om næste tiltag, søndag

den 30. april 2006 på Vallekilde Højskole.

Overskriften bliver Kunst og kultur i Odsherred.

Nærmere program i næste nummer.

7


Gilderne og de andre

Hist hvor vejen slog en bugt!

Af Alice fra Odder og Kirsten fra Hammel

Der var engang et par gildebrødre fra Østjysk

Distrikt, som ikke havde meldt sig til festaftenen

i Odense. Alligevel mødte de op ved rådhuset

til receptionen, men de kom ikke ind,

da de ikke skulle deltage i selve festaftenen på

Hotel H.C. Andersen.

Så gik vejen for dem over i det lokalhistoriske

bibliotek og de to gildebrødre var pludselig

midt i et rollespil, som var arrangeret for

8-12 årige i Odense. Emnet var: Kan du overleve

i H.C. Andersens Odense? De fik lov til

at overvære lidt af alt det spændende, som

børnene oplevede, selv om det ellers ikke var

for publikum. De to fik serveret fedtemadder

med salt af en fattig kone. Der var vægtere,

tinsoldatstøbning, arbejdende køkken, ballet

og meget mere.

Da de forlod biblioteket så de en åben dør

overfor i kirken, og der var lys. Jamen, så

kunne de vist godt lægge vejen der over for at

se Claus Bergs altertavle. Indenfor var der et

skilt, der - på dansk - fortalte, at der var international

gudstjeneste og derfor var der ikke

adgang til kirken for turister. Men gudstjenesten

havde man vel lov til at deltage i, så de to

gildebrødre smuttede indenfor og satte sig på

en af de øverste bænke. Gudstjenesten blev

afholdt oppe i koret og der var forsamlet

omkring 30 børn af mange forskellige nationaliteter.

Enkelte forældre deltog også. De

sang og fik læst historier fra det nye testamente,

bl.a. om Jesu fodvask. For at levendegøre

historien kom alle børnene ned at sidde

8

på trappen op til koret. Tre unge hjælpere,

etniske danskere, hjalp til. Der blev båret

vaskefad og håndklæder frem, og nogle af

børnene prøvede at vaske fødder på hinanden.

Derefter kaldte præsten børnene op i

koret igen, og de to gildebrødre blev også

vinket derop og deltog i resten af den lille

gudstjeneste. Bagefter blev børnene sendt

over i spisesalen i sidebygningen. De to ville

så sige farvel og tak til præsten, men nej de

skulle sandelig følge med og gjorde det. Det

blev en ny god oplevelse med et herligt måltid

mad, hvor præsten, Leif Munksgaard, satte

sig hos de to og fortalte lidt om sit arbejde

med alle disse kristne indvandrerbørn. Gudstjenesten

var begyndt med, at alle børnene

skulle hente hver sin bibel på deres eget sprog.

Børnene her kom fra Polen, Armenien, Etiopien,

Eritrea, Ukraine, Irak og Columbia. Leif

Munksgaard holdt hver måned sådan en gudstjeneste

og også en for de voksne. Han lavede

mange arrangementer med og for indvandrerne

gennem organisationen Folkekirkens

Tværkulturelle Samarbejde.

De to gildebrødre snakkede med nogle af

de voksne indvandrere og fortalte selvfølgelig

også, hvad de repræsenterede med henvisning

til deres blå trøjer med logo på. En af de unge

hjælpere kunne fortælle, at han som militærnægter

hjalp til og forøvrigt boede han på et

værelse i Odensegildernes hus. Efter også at

have fået kaffe og kage og takket hjerteligt for

hele arrangementet tog de to gildebrødre

vejen hjem til deres værter med en dejlig oplevelse

i H.C. Andersens by i bagagen!

Se, det var en rigtig historie!


Dåseringe

Af Ulla Foged Lund, Stadsgildemester i Odense

I mere end et år har fynske gildebrødre samlet

dåseringe fra øl- og sodavandsdåser.

Nej, det er ikke en and - ’Det er ganske vist’

– og vi ved, at de bliver brugt, men i Thailand.

Odense Stadsgilde har en kontakt i Nordjylland,

og vores kontakt har i

flere omgang besøgt Thailand,

og med egne øjne set, at det er

rigtigt, og derude er de meget

lykkelige for hver eneste lille

dåsering.

Tænk på det, næste gang i

åbner en dåse. Stil en bøtte et

synligt sted, bræk ringen af, og

smid den i bøtten. Der er et

gammelt ord der hedder ’Mange

bække små ….

Det koster os ikke noget, vi

skal blot sørge for at ringene kommer til

Nordjylland, og sidst jeg var der oppe, havde

jeg 20 kg med. - Der er pr. 31.07 05 sendt

285,4 kg til Thailand (der går 72 ringe til 10

g).

Vores kontakt (Kirsten) fortæller: Det er

rigtigt, at dåseringene kan bruges i Thailand.

Jeg var for nogle måneder siden igen derude,

hvor jeg havde 17 kilo dåseringe med i bagagen.

Denne gang fik jeg mulighed for at

besøge et hospital i Bangkok og talte bl.a.

med en læge, der selv var meget engageret i

projektet. Lægen fortalte desuden hvorledes

det hele var startet. Han fortalte også, at det

rejsende og frivillige lægehold lige havde

besøgt en provins, hvortil folk kunne komme

og få lavet et ben. - På 6 dage blev der lavet

180 ben. - Der støbes nu også gåstokke, og

underarmsdele. Det er helt nyt.

Vores kontakt fik på et tidspunkt udleveret

et billede af en lille pige på godt 1 år, som for

første gang i sit liv fik mulighed for at stå på 2

ben. Hun er født med kun 1 ben. – Lægen

fortalte, at det havde været et meget gribende

øjeblik for både den unge mor og for lægen.

De indsamlede dåseringe sendes til Foundation

i Bangkok, hvor de smeltes om. Metallet

er rustfrit.

Der bliver lavet møtrikker, bolte, skruer,

ringe m.m., og dem, som man ikke selv bruger,

bliver solgt, og for pengene købes arme

og ben.

I tidsrummet fra den 20.-26. marts 2004

besøgte foreningen et hospital i Nakhom

Pathom provinsen, og her

kunne folk så komme og søge

om et kunstigt ben o.l.

Hovedparten af den thailandske

befolkning er bønder, der

bor uden for de større byer og

på landet.

De er fattige og har ikke råd

til kunstige ben, selv ikke fra de

statslige hospitaler, hvor de er

billigere.

I nord er det hovedsaglig miner,

der er skyld i miseren, og i

syd er det slangebid.

De kunstige ben er uundværlige for en

bedre livskvalitet og gør det muligt for dem at

arbejde som andre mennesker.

Fonden for proteser under ’the Patronage

of the H.R.H. Princess Mother’ har et mobilt

’værksted’ for de fjerntliggende landlige

områder. Her laves kunstige ben, der gratis

kan gives til de fattige og handicappede.

Fonden har frivillige doktorer og teknikere,

der laver kunstige ben hele året.

Kongens søster er trådt ind i projektet i

stedet for sin mor, dronningen, der var protektor

for projektet indtil sin død.

På hjemmesiden

http://kanchanapisek.or.th/kp4/leg.htm

kan man få bekræftet projektets rigtighed og

værdi – så lidt og så stor værdi

9


Spejderarbejde er for alle!

Af Niels Rosenbom, Paletten/DDS og Fortungildet

I år 2010 mødes børn og unge fra alle dele af

samfundet i Det Danske Spejderkorps! Denne

del af DDS’ vision omfatter alle minoriteter,

og korpset har nedsat tre arbejdsgrupper (De

Blå Nuancer) til at bistå grupper og divisioner

med at optage og fastholde handicappede,

socialt udsatte og etniske minoriteter.

Paletten arbejder med de etniske minoriteter,

og vi har et glimrende samarbejde med

Integrationsministeriet, Dansk Ungdoms

Fællesråd og de øvrige spejderkorps. For

øvrigt både tankevækkende og bekræftende

for det unikke i spejderideen, at de forkyndende

korps også arbejder for at delagtiggøre

muslimske børn og unge i spejderarbejdet!

Paletten støtter grupper rundt om i landet,

som enten har eller er på vej til at få spejdere

og/eller ledere med anden etnisk baggrund.

Derudover støtter vi også oprettelse af nye

grupper med overvejende minoritetsdanskere.

I Århus har vi således fået en ny gruppe

i Gjellerup. Gruppen begyndte arbejdet i

marts med et loft på 25 spejdere og 17 ledere.

Blandt gruppens aktiviteter kan nævnes

Grundlovsmøde og overværelse af et byrådsmøde.

Forud for det stiftende grupperådsmøde

den 2. oktober blev loftet hævet til 40

spejdere.

Jeg tør godt udtale mig på vegne af alle

spejdere og ledere, som deltager i denne form

for integrationsarbejde: Det er bare ’fedt’

(nydansk for fantastisk) at opleve den gensidige

tolerance og fællesskabsfølelse. Faktisk

kan Per og Poul være mere forskellige end Per

og Hassan, men grundlæggende er vi meget

ens.

En af de store udfordringer for vores ledere

er at overbevise mange forældre om, at spejderarbejdet

respekterer andre kulturer og religioner

– og ikke på nogen måde tilstræber en

ensretning. Og her kan gilderne faktisk

hjælpe os! Som voksne, tidligere spejdere,

kan I påtage jer arbejdet med at introducere

spejderarbejdet i forældrekredsen. Efter aftale

med grupperåd og ledere kan I tage på besøg

i hjemmene og fortælle om spejderarbejdet. I

kan også ledsage forældrene til de første spejdermøder

og grupperådsmøde/forældremøder.

Måske kan gildet eller gruppen forestå en

voksentur parallelt med spejdernes, så forældre,

onkler og tanter m.fl. på afstand kan se,

at spejderarbejdet ikke er farligt.

Tal med jeres lokale spejderledere og lav

evt. en aftale om samarbejdet, hvad binder I

jer til – og hvor længe. Normalt vil der være

tale om en kortvarig indsats (måske 1 år). Det

vil være et praktisk stykke gildearbejde, som

vil give jer gode oplevelser, og som samtidig

gør verden bedre!

Paletten kommer også gerne på besøg i

jeres gilde og fortæller om arbejdet.

Kontakt

Niels Rosenbom, tlf. 49 25 36 03

eller send en mail på

paletten@list.dds.dk

10


Fra gildebror til gildebror

”Gildestævne på Nordborg Slot” – en familiehøjskole i et nyt koncept

Efter renovering og tilbygning kan Nordborg Slots Efterskole nu igen danne ramme om ”Gildestævne

på Nordborg Slot” – en fornyet familiehøjskole med et kortere forløb.

Nordborg Gildet vil sætte alle sejl til ved at tilrettelægge et oplevelsesrigt gildestævne, med et stærkt

program, der både skal tiltrække børn og voksne.

Arrangementet starter torsdag den 29. juni 2006 om eftermiddagen, og slutter med frokost søndag den

2. juli 2006. En af nyhederne er, at der vil kunne vælges mellem 2 parallelle programmer for dagene –

hvoraf det ene henvender sig lidt mere til børnefamilierne.

I Nordborg Slots hyggelige lokaler og omgivelser vil der være rig mulighed for at slappe af. Indkvarteringen

sker på elevernes værelser.

Prisen for stævnet bliver 1.825 kr. for voksne, 825 kr. for børn fra 4 til 17 år og børn op til 4 år kommer

gratis med. Prisen dækker værelse, kost, ture, arrangementer og entrebilletter, eneste undtagelse

er drikkevarer.

Ring eller mail til os hvis du vil vide mere, så sender vi tilmeldingsblanket med uddybende beskrivelse

af aktiviteter og valgmuligheder. Kan du ikke nå at være fremme til torsdag, finder vi også en løsning

på det.

Kontakt os på telefon 74 45 08 46, eller på e-mail adressen tkhg@mail.tele.dk

Vi håber, vi bliver rigtig mange, og glæder os til at se både ”gamle” og nye gæster til ”Gildestævne på

Nordborg Slot” - sommerens store gildeoplevelse i dagene 29. juni – 2. juli 2006.

Med gildehilsen

Sct. Georgs Gildet i Nordborg

www.sct-georg.dk/nordborg

Nyhedsbreve pr. e-mail

Det er dyrt i porto at sende breve fra landsgildekontoret til samtlige landets gildeledelsesmedlemmer.

For at undgå unødvendige udgifter har landsgildeledelsen besluttet fremover

i størst muligt omfang at bruge e-mail, når der skal udsendes nyhedsbreve og andet. Det er

derfor vigtigt, at ændringer i e-mailadresser bliver meddelt landsgildekontoret.

Samtidig med udsendelsen vil materialet være tilgængeligt på www.sct-georg.dk.

I praksis betyder det, at gildeledelsesmedlemmer, som i ledelseserklæringen til landsgildekontoret

har opgivet en e-mailadresse, vil få informationen tilsendt til denne adresse. Ledelsesmedlemmer

uden e-mailadresse vil fortsat få tilsendt pr. normal post.

Landsgildeledelsen beder forståelse for og opbakning til denne beslutningen. Der er

mange penge at spare for vores fælles kasse.

11


Fup eller fakta om Baden-Powell Stammen

Af Helle Ødum, koordinator

På årets landsgildeting blev der brugt meget

tid på at diskutere, kritisere og sætte spørgsmålstegn

ved Baden-Powell Stammen. Vi vil

gerne besvare disse spørgsmål og rydde misforståelser

af vejen. Vi vil starte med at præcisere,

at vi på ingen måde er en protestgruppe

i SGG, vi er heller ikke opsamlingssted for

utilfredse gildebrødre.

Baden-Powell Stammen er et tværkorpsligt,

landsdækkende netværk af gildespejdere, som

er forankret i lokale patruljer (p.t. en på Mols

og en i Randers). Vi ønsker at fortsætte vores

spejdertid, men uden at være tilknyttet et

bestemt korps og uden at have det daglige

lederansvar. Vi er medlemmer af Sct. Georgs

Gilderne i Danmark på lige linie med alle

andre gildebrødre og arbejder dermed også

under de samme love og idegrundlag, som

gilderne generelt. Nye medlemmer får naturligvis

også en indføring i, hvad Sct. Georgs

Gilderne er, og hvad bevægelsen står for. Vi

har dog vores eget optagelsesritual.

Vi betaler det samme i kontingent til Landsgildet

og til Gildecenter Rodbjerggaard som

alle andre, derudover betaler vi et fast bidrag

til spejderkorpsene, plus vi betaler til vores

fælleskasse. I tillæg til dette betaler vi også

kontingent til vores lokale patruljekasse.

Med hensyn til rekruttering af nye medlemmer

så forsøger vi bestemt ikke at ’stjæle’

medlemmer fra nogen, hverken gilderne eller

spejderkorpsene. Vore medlemmer er voksne,

selvstændigt tænkende mennesker, som selv

er i stand til at tage stilling til, hvad netop de

gerne vil bruge en del af deres fritid til. Man

kan sagtens være både gildebror og gildespejder

samtidig eller for den sags skyld spejder

12

og gildespejder samtidig - det ene udelukker

ikke det andet.

Baden-Powell Stammen har to årlige arrangementer

- et i foråret, som vi skiftes til at

arrangere og vores årsmøde i august. I tillæg

er der nogle landsdækkende projekter, som

man tilmelder sig individuelt efter interesseområde.

Derudover har de lokale patruljer

typisk ’møde’ en gang om måneden.

Af aktiviteter i 2005 kan nævnes

• Lave mad til 150 KFUM-spejdere til

distriktskursus for ledere.

• Være med i staben på De grønne pigespejderes

Landspatruljedyst på Spejderklinten.

• Underholde på DDS Randellsborgs divisionsturnering.

• Deltagelse i Youth Forum ISGF i Lillehammer,

Norge.

• Deltagelse på Guldborgsundlejren som

hjælpere.

• Deltagelse i DDS ledermøde for distrikt

Djursland for at informere om Dragefestivalen

og Baden-Powell Stammen.

• Τværkorpsligt minihike for 6-12 årige i

Randers-området arr. af SGG. Vi lavede 3

ud af 10 poster og var foretog pointudregning.

• Deltagelse i KFUM-Spejdernes ledermøde

for distrikt Djursland for at informere om

Dragefestival og Baden-Powell Stammen.

• 2 gildespejdere repræsenterer Baden-

Powell Stammen ved spejdergildehal i

Næstved.

Efter landsgildetinget har vi fået en hel del

positive henvendelser fra gilder, som gerne vil

forsøge at starte en patrulje under Baden-

Powell Stammen, hvilket vi naturligvis hilser

velkommen. Vi vil gerne hjælpe i den udstrækning,

vi har mulighed for det.

Baden-Powell Stammen er et forsøg,

som foreløbig løber frem til 2007. LGL

færdiggør den reviderede projektbeskrivelse

på deres møde i november, hvorefter

den vil være at finde på vores hjemmeside

www.bpstammen.dk. I kan følge

med i, hvad vi laver, og hvad der rører sig i

Baden-Powell Stammen gennem vores indlæg

i Sct. Georg og på vores hjemmeside.


TAK fra Gambia-projektet

Fra Karin Boldsen, Gambia Projektet, på bestyrelsens vegne

En stor tak sendes hermed til alle, der på den

ene elle anden måde støttede Gambia-Projektets

bestyrelse i bestræbelserne på at ’komme

på finansloven’. Jeg har været meget glad for

alle indlæg både i Sct. Georg og på talerstolen

ved LGT 2005 og ligeledes for de henvendelser,

jeg har fået pr. telefon og mail både før

og efter. Det har varmet rigtig meget og har

fået den samlede bestyrelse til virkelig at føle,

at der er stor opbakning om vores arbejde.

I skrivende stund venter vi med spænding

på, om vi kan få yderligere en bevilling i år til

at sende en container af sted – vi sendte én i

september, men har allerede nu så meget godt

hospitals- og skole udstyr, at jeg tror, vi kunne

fylde 2 stk. 40 fods uden besvær. Det er dejligt,

at så mange tænker på, at ting, vi kasserer

i Danmark, ikke er mere udslidte, end de sagtens

kan bruges i lang tid endnu – og der er så

hårdt brug for alting i Gambia.

Som sædvanlig – det er i hvert fald 3. år i

træk – har vi en gruppe gildebrødre med, når

Peter og jeg i januar tager på vores årlige tur

derned, og der er faktisk allerede skrevet så

mange op til januar 2007, så den 5. rejse også

bliver en realitet. Det er vi meget glade for,

fordi vi føler, at det styrker interessen for

både scholarships og genbrugsting, når nogen

i gildet kan berette om, hvad de har set og

oplevet.

GU-arrangement

fra Jørgen Jakobsen, GU i 3. Hobro.

Onsdag den 9. november 2005 deltog 30 glade

gildebrødre i et GU-arrangement i Niels

Ebbesens distrikt. Aftenens overskrift var

’Kommunikation med humor’ og ’Ethvert

lille udtryk gør et indtryk’.

Klaus Vaad fra Helgenæs var aftenens kommunikator

og storry-teller (= foredragsholder

og underviser. Husk altid at anvende forståelige

ord!).

Klaus er en yngre mand, der er højskolelærer,

lærer på klovneskole, underviser i stunts

og kommunikation, lærer belastede grupper

at kommunikere, laver optrin sammen med

bl.a. BST om sikkerhed på arbejdspladsen

m.m.m., så åbne og modtagelige gildebrødre

var et rigtig godt forum at ’optræde’ for.

Det var en god aften, hvor vi hørte og

afprøvede kommunikation med humor og

humør. Vi hørte blandt andet, at kommunikation

skal være målrettet for at gå ind hos parterne,

hvorfor det er bedst at være i bevægelse,

have et målrettet blik, en målrettet gang

og målrette samtalen – altså udstråle at jeg

mener noget med det, jeg siger. Bortkast al

sløset adfærd.

At praktisere dette med alle deltagerne i

bevægelse på gulvet i lokalet var sjovt og - ja,

bevægende.

Husk endelig, at modtageren skal være

beredt til at modtage. Det hjælper ikke at lire

en masse udsagn og forklaringer af, hvis vi

ikke sikrer os modtagerens engagement.

Når kroppens ’sprog’ fylder 80%, stemmeføringen

15% og budskabet kun 5% ved en

samtale, er det naturligvis vigtigt, at kropssproget

er helt OK. Også dette skulle naturligvis

afprøves på gulvet.

Tænk i øvrigt på disse procenter, når vi i

dag kommunikerer så meget via telefon og

mail og SMS - og måske skal næste gildehal

være stående, med en GM, der målbevidst og

gestikulerende går rundt og kigger modtagerne

i øjnene.

Tak til Randers Gilderne for lokaler og

traktement.

13


Nyt fra frimærkebanken!

Af Nils Liljeberg, ’bankdirektør’

På Landsgildetinget i Odense for næsten

3 måneder siden skulle vi for første gang

i Frimærkebankens historie - som nævnt

i sidste nummer af Sct. Georg – opleve, at

samtlige fremstillede særkuverter blev

ødelagt af postvæsenet, der som bekendt

sendte dem til almindelig stempling på det

lokale postcenter, og ikke til stempling

med det særligt fremstillede – og meget

kostbare – stempel med Landsgildetingets

data.

Det var på kanten af en katastrofe,

som dels har givet vores ’kunder’,

altså gildebrødre over hele landet ,

frustrationer og ærgrelser over ikke at

have fået den vare, de har bestilt og betalt

for, dels har givet ’personalet’ i banken

meget ekstraarbejde med at finde frem

til alle de, der på selve landsgildetinget

købte en særkuvert, adresserede den og

lagde den i post-kassen. Jeg vil endnu en

gang opfordre de købere, der ikke har

nået det endnu, om at henvende sig til

banken på telefon 86 17 58 20 eller på

- og top 10 listen

Gilde Indvejet

1. Præstø 165,13 kg

2. Tåstrup 2 120,80 kg

3. Hillerød 2 119,70 kg

4. Ølstykke 107,46 kg

5. Maribo 51,100 kg

6. Hobro Stad 50,700 kg

7. Ålborg Stad 45,000 kg

8. Odense 42,120 kg

9. Århus 1 - 7 41,315 kg

10. Århus 8 38,380 kg

11. Rudkøbing 32,860 kg

12. Bramming 30,340 kg

13. Slagelse 3 30,200 kg

14. Frederikshavn 1-2 28,820 kg

15. Vestvold Gildet 27,320 kg

16. København 15 - Rødovre 26,860 kg

17. Slagelse 1 25,200 kg

18. Fredericia 2 22,820 kg

19. Grenå 19,900 kg

20. Haderslev 4 18,780 kg

21. Vordingborg 3 18,720 kg

22. Glostrup 1 17,460 kg

23. Ledøje-Smørum 16,920 kg

24. Kerteminde 14,660 kg

14

mail liljeberg@privat.

dk så vi så hurtigt som

muligt kan få afsluttet

dette kedelige kapitel

i Frimærkebankens historie!

Vi er i gang med at

fremstille de nye kuverter og forventer

at udsendelsen er sket, længe før dette

læses.

Men når vi ser bort fra dette, må vi

endnu en gang sende mange ’takker’ til

alle de gildebrødre over det ganske land,

der har bidraget til det flotte resultat,

der fremgår at den totale liste over den

sidste to-års periode, der sluttede på

Landsgildetinget. Vi er stolte på jeres

vegne over jeres evne til at finde alle

disse frimærker på trods af, at der

bruges færre frimærker til frankering.

Læs listen og find jeres gilde! Hvis det

ikke skulle være der, så se at komme i

gang med at finde nogle frimærker!

25. Nykøbing S 14,620 kg

26. Kalundborg 13,830 kg

27. Værløse 13,560 kg

28. Thyholm 12,720 kg

29. Varde 1 12,300 kg

30. Vejle 1 11,940 kg

31. Hammel 11,370 kg

32. Ikast 10,500 kg

33. Næstved 2 10,220 kg

34. Viborg 2 10,180 kg

35. Ringsted 1 - 2 10,000 kg

36. Hadsten 9,720 kg

37. Fakse 9,620 kg

38. Nykøbing F 1 9,560 kg

39. Åbenrå 1 8,670 kg

40. Bornholm 1 8,440 kg

41. Århus 5 8,200 kg

42. Åbenrå 2 8,120 kg

43. Svinninge 8,095 kg

44. Helsingør 2 7,900 kg

45. Hirtshals 7,860 kg

46. Århus 2 7,345 kg

47. Ravnsholt 7,280 kg

48. Århus 4 7,140 kg

49. Svendborg 1 7,000 kg


50. Kongens Lyngby 6,900 kg

51. Kastrup-Tårnby 6,820 kg

52. Middelfart 6,540 kg

53. Horsens Gilderne 6,520 kg

54. Farum 6,420 kg

55. Lemvig 6,340 kg

56. Silkeborg 1 6,100 kg

57. Fjerritslev 5,900 kg

58. Odder 5,615 kg

59. Stubbekøbing 5,270 kg

60. Skagen 5,220 kg

61. Stege 5,160 kg

62. Esbjerg 2 5,110 kg

63. Bagsværd 4,380 kg

64. Skjern-Tarm 4,380 kg

65. Odense 1 4,180 kg

66. Sorø 1 4,015 kg

67. Holstebro Gilderne /-2-3-4 3,880 kg

68. Porskjær, Galten 3,700 kg

69. Svendborg 2 3,655 kg

70. Sakskøbing 3,360 kg

71. Holbæk 1 3,240 kg

72. Helsingør 3 3,200 kg

73. København 5./10. 3,120 kg

74. Struer 1 3,100 kg

75. København 2 3,000 kg

76. Skælskør 1 2,960 kg

77. Allerød 2,880 kg

78. Skanderborg 1 2,800 kg

79. Esbjerg 1 2,705 kg

80. Kolding 5 2,700 kg

81. Sæby 2,680 kg

82. Arrenæs 2,500 kg

83. Holstebro 1 2,500 kg

84. Frederikssund 1 2,430 kg

85. Fredericia 3 2,360 kg

86. Greve - Solrød 2,300 kg

87. Gråsten 2,230 kg

88. Odense 7 2,220 kg

89. Århus 6 2,205 kg

90. Skanderborg 2 2,100 kg

91. Rungsted 2,085 kg

92. Nykøbing F 2 1,900 kg

93. Ringkøbing 1,880 kg

94. Odense 4 1,720 kg

95. Sønderborg 1 1,720 kg

96. Århus 9 1,700 kg

97. Toftlund 1,670 kg

98. Birkerød 1,645 kg

99. Brønderslev 1,625 kg

100. Glostrup 2 1,620 kg

101. København - Hvidovre 4 1,620 kg

102. Ebeltoft 1,600 kg

103. Odense 9 1,600 kg

104. Bornholm 2 1,500 kg

105. Rungsted Kyst 1,460 kg

106. Grindsted 1,440 kg

107. Haslev 1,400 kg

108. Ølgod Hjedding 1,380 kg

109. Nakskov 1,340 kg

110. København 18 1,300 kg

111. Rødby 1,300 kg

112. Køge 1 1,240 kg

113. Landsgildekontoret 1,220 kg

114. Hærvejen 1,200 kg

115. Odense 8 1,000 kg

116. Nordborg 0,940 kg

117. Fredensborg 0,885 kg

118. Gentofte 0,580 kg

119. Thisted 0,580 kg

120. Vojens 0,560 kg

121. Helsingør 1 0,540 kg

122. Herning 0,540 kg

123. Holbæk 2 0,540 kg

124. Århus 3 0,450 kg

125. Ballerup 2 0,400 kg

126. Fåborg 0,375 kg

127. Silkeborg 4 0,300 kg

Fra landsgildekontoret

til gildeledelserne

Ved indrapportering af ændringer vedrørende

gildebrødre (nye, udmeldte, døde,

adresseændring, s-v-r, jubilæer, osv.) kan den

hidtidige papirrapport stadig benyttes. Papirrapporten

kan købes på landsgildekontoret.

Rapporten kan også downloades fra hjemmesiden

www.sct-georg.dk, vælg derefter

’Gildeservice’ i den vandrette blå linie, og

derefter ’Download’.

Der er også mulighed for at gildekanslerne

kan indrapportere direkte via e-mail til kontoret@sct-georg.dk,

blot skal kanslerne her

huske, at enhver rapportering skal afsluttes

med at angive gildets medlemstal.

Se også tekst i Sct. Georg nr. 5,2005, side

21.

15


Landsgildeting 2005

– en sammenfatning

Af Mikael Jantzen, Gildemester, Store Heddinge Gildet

16

Det er jo altid dejligt at drage af sted på tur,

og Landsgildeting er jo bestemt en tur. Nu

skal vi vide, hvad de har tænkt sig, der skal ske

de næste to år, og hvordan de får råd til det,

og vi skal ikke mindst vælge de gildebrødre,

der skal lede os i den kommende periode.

Endelig skal der jo også være tid til at møde

og snakke med gamle venner og stifte nye

bekendtskaber.

Alt dette skete også for mig på mit første

landsgildeting, men var det en positiv oplevelse?

Odense gilderne havde lagt et stort arbejde

i at gøre tinget til en god oplevelse, og de

havde succes med deres indsats. Men var det

en god tur?

Landsgildemesteren aflagde den mundtlige

beretning, som ikke gav anledning til nogen

nævneværdig debat.

Skatmesteren forelagde et regnskab, der

udviste et overskud på 226.000. Dette overskud

er hovedsageligt genereret ved et aktivitetsniveau

der ligger 130.000 under budget.

Det gav desværre ikke anledning til nogen

nævneværdig debat. Og det er vel ikke positivt,

at vi ikke kan finde ressourcer til at bruge

de penge vi har afsat?

Handlingsplanen derimod blev diskuteret

en stund; men var det det rigtige vi diskuterede?

Vi diskuterede om det er en vision, et

mål eller om gildebrødre er stolte og begejstrede

for at være gildebrødre. Det endte heldigvis

med, at vi er stolte og begejstrede.

De ny organisationsformer og Baden-

Powell stammen, en uniformeret, landsdækkende

patrulje på 14 gildebrødre, fyldte alt for

meget. Er vi ændringsparate? Vi vil gerne

være synlige, men vil ikke bære uniform! Vi

vil gerne tiltrække de unge, men vil vi lade

vores ritualer følge med tiden - med respekt

for traditionen?

Budget-diskussionen var vel heller ikke opløftende.

Ved periodens start var vi 6.550 gildebrødre.

I perioden har 6.380 gildebrødre i

gennemsnit betalt kontingent, og ved periodens

udløb er vi 6.276 eller 274 færre end for

2 år siden. Der må gøres noget!

I mit gamle gilde overvejes det, hvordan de

skal fortsætte som partnere på Hillerød

Kræmmermarked. De har svært ved at skaffe

tilstrækkeligt med gildebrødre, der kan fortsætte

de fysiske opgaver med at slæbe øl og

musikernes forstærkere, som de samme har

gjort gennem de sidste 20 år.

Den nye landsgildeledelse blev indsat. Ikke

mange har efter min mening gjort sig fortjent

til de job, de bestrider i den kommende to års

periode.

Vi kan dog være stolte af vores Landsgildemester.

Hun gjorde en flot og værdig indsats.

Jeg tror også det var den bedste kandidat

der blev valgt som kansler. Hendes modkandidat

udviste ikke megen respekt for det, der

har værdi for os og demokratiet.

Den nye skatmesters optræden var ikke

posten værdig. Han ville gerne lave valgforbund,

men kun hvis han selv blev valgt og så

med en der allerede var blevet nedstemt,

blandt andet fordi han ikke kunne følge og

forstå demokratiets spilleregler. Det var ikke

værdigt. Jeg og flere andre gildebrødre var

glade for, at dette broderskab ikke fik succes,

for så var resten af landsgildeledelsen blevet

tromlet ned, og jeg tror ikke det havde været

fornyelse, der ville have præget den nye valgperiode.

Den nyvalgte og eneste kandidat til posten

som international sekretær fandt det ikke

nødvendigt at give repræsentanterne en introduktion

af sig selv. Der var jo kun én kandidat,

så han var sikker på valg.

Var det så en positiv oplevelse? Det kan

man vel ikke sige. Med et stadigt vigende

medlemstal, bruger vi mere tid på at angribe

fornyelserne end foreslå alternativer til det, vi

ikke kan lide. Landsgildetinget accepterer et

kraftigt faldende aktivitetsniveau, og når det

er muligt at vælge mellem flere kandidater,

vælger det, efter min mening, ikke med tanke

på fremtiden. Jeg vil gøre mit for, at vi gør det

bedre i Store Heddinge gildet.


Flot Landsindsamling: 17 millioner kr. til flygtninge

Sasja, Patric, Dinna og Jeannie var blandt de

over 15.000 indsamlere, der samlede ind til

Flygtningehjælpen i år.

De første optællinger tyder på, at Dansk

Flygtningehjælps landsindsamling 2005 når

op på et samlet resultat på cirka 17 millioner

kr. Det er den bedste indsamling i fem år

og en flot håndsrækning til flygtninge i bl.a.

Darfur.

»Det er utroligt flot, at så mange mennesker

i år har været på gaden for at hjælpe

flygtninge, og at så mange har valgt at give et

bidrag til flygtninge i Afrika. Der har i år

været bud efter danskernes hjælp mange

gange, og lige nu er der fokus på katastrofen

i Pakistan. Alligevel har mange valgt også at

give et bidrag til flygtninge i Afrika, det vidner

om stort overskud og en stor solidaritet med

mennesker i nød,« siger Andreas Kamm,

generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Omkring 15.000 mennesker har bakket op

om flygtningesagen, ved at samle ind til

Dansk Flygtningehjælp. Det er flere end

sidste år og alle melder, at de er blevet godt

modtaget.

»Dagens resultat afliver myterne om, at

danskerne ikke vil hjælpe mere. Tværtimod

kan vi registrere en større givervilje, fordi

hver indsamler i gennemsnit har fået mere i

indsamlingsbøssen. I Dansk Flygtningehjælp

er vi meget glade og taknemmelige for den

store opbakning, der gør os i stand til at

hjælpe rigtigt mange flygtninge,« siger

Andreas Kamm..

De, der ikke var hjemme, da indsamleren

kom forbi, kan stadig nå at give et bidrag på

giro 1199-1323334, med dankort eller ringe

100 kr. ind på 90 54 07 07

Debat

En grøn dame

Af Søren Kjærsgård, Grenå gildet

Under en diskussion med en meget grøn tysk

dame under en vinterferie i Norge for nogle

år siden fik jeg betegnelsen ’intolerant’ hæftet

på mig. Og det skal nok passe. Der er temmelig

mange fænomener i denne verden, som

jeg ikke finder, man bør forholde sig til med

nogen videre tolerance. F.eks. læren om rene

og urene klasser (Marx og Lenin m.fl.), læren

om rene og urene racer (Hitler), læren om

rene og urene mennesker (Islam og Hinduisme)

læren om ren og uren mad (økologer)

og mange flere.

Heldigvis adskiller jeg mig i dette ikke fra

de fleste af mine gildebrødre.

Jeg vil gerne drage konsekvensen og foreslå

sætningen i Gildeloven

’- at have respekt for det, der har værdi for

andre’

ændret til f.eks.

’- at have respekt for andre, selv om du

måtte afsky deres meninger.’

Påbudet om ’- at have respekt for det, der

har værdi for andre’, kan naturligvis kun være

opstået i et miljø præget af kristendommen.

Men jeg erkender, at det ville være rigeligt

bombastisk at kræve

’- du skal elske din fjende’.

17


Opslagstavlen

Gæstebog med gildelogo

I 1. Ringsted gilde

har man fremstillet et

begrænset antal gæstebøger

med Gildelogo.

Bøgerne kan erhverves

for 250 kr., som alene

dækker fremstillingsprisen.

Bøgerne tænkes anvendt som gave til

jubilerende gilder eller til en gildebror og

kan bestilles hos Henrik Gøtzsche, Graversensvej

11, 4100 Ringsted.

GILDEBLUSER

Sweatshirts med eller uden krave.

En dejlig gave til jul, jubilæum og

fødselsdag.

SPEJDERKASSEN

Sct. Georgs Gilderne i Aabenraa

Kirsten Olesen, tlf. 7468 5343

Felsted Nygade 11, 6200 Aabenraa

Se billede på

www.sct-georgs-gilderne/markedspladsen

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4

Minna Sandahl Christensen

Damsbovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

Udsendt fra landsgildekontoret

oktober 2005 til DGM og GM:

* Fellowshipday budskabet 2005

* Invitation til DGM til

Distriktsforum 13.-14.1.2006

Til DGM

* Materiale til at udlevere til alle

GM vedrørende repræsentanter

til Friluftsrådets kredsrepræsentantskaber.

Hareskov-Dyrehave

Distriktsgilde

Indbyder til

Distriktsgildehal

(evt. med ridderoptagelse)

Åben for alle gildebrødre

Distriktsgildehallen afholdes i

Præstebro Kirke

Tornerosevej 115

2730 Herlev

(hjørnet af Hyldemorsvej)

tirsdag d. 7. februar 2006

kl 20.00

vandrehal fra kl. 19.30

Efter gildehallen serveres

en let anretning. Pris 65.- kr.

Tilmelding og betaling

- gerne gildevis -

senest mandag d. 30. januar 2006

til

Lonny Witt,

Degnetoften 38, 2765 Smørum

Giro 7115164 tlf: 44654245, mail:

witt@nypost.dk

18


Til pigerne

Halssmykke

med gildeemblem

påsat hvid roset

kr. 90 + porto

Bestilles hos

2. Sct. Georgs Gilde i Ballerup

Frode Grydelund,

Dr. Margrethes Vej 124, 3650 Ølstykke,

tlf. 47 17 54 82 eller

Erik Sparrebro, tlf. 39 69 28 33

Ferielejligheder i

Montepulciano i Toscana

Vort venskabsgilde i Rom

har tilbudt ferielejligheder i

Toscana.

Der er 8 lejligheder med plads

til op til 4 personer i hver.

Se billeder af byen, huset,

lejligheder og læs om priser,

booking m.v. på

www.appartamentialpoggiolo.it

Evt. henv. til Merete Pedersen,

9. Århus gilde, tlf. 86 14 70 45

merete-joergen@stofanet.dk

(også hvis det har interesse

med nogle dages billigt ophold i

Østrig (Grossarl) undervejs.)

Årsprogram 2006

Sundhed – Skønhed - Samvær

Søndag, den 26. februar, Svanninge Bakker

Lørdag, den 18. marts, Munkebo Bakke

Lørdag, den 29. april til torsdag, den 4. maj (inkl.)

6 dages tur til Beilngries i naturpark Altmühltal mellem Nürnberg og München. Vi kører i

moderne 4-stjernet langtursbus. 5 overnatninger på 3-stjernet hotel i rolige omgivelser. Prisen,

kr. 2.800 pr. person, inkluderer bustransport, fuldpension, værelser med TV, WC og bad, en

sejltur på Donau, en aften med dans til levende musik og tilbud om vandreture i varierende

længder, så alle kan deltage. Tillæg for enkeltværelse er kr. 400.

Søndag, den 21. maj, Vingsted Historiske Værksted og vandring i Vingsted skov m.m.

Lørdag, den 17. juni, Ringe Skov og Ringe Sø med madlavning på bål på picnicpladsen.

Lørdag, den 19. august, Vi sejler med 3-masteren Fylla fra Svendborg til Marstal, hvor vi går

en tur i den smukke og charmerende by. Resten af dagen sejles rundt i Det Sydfynske Øhav.

Søndag, den 17. september, Årsmøde i Gildehuset i Odense og vandretur på Stige Ø.

Lørdag, den 4. november, Nyborg Vold

Søndag, den 3. december, Juletur til Hylkedam

Alle gildefolk kan blive medlem, det koster kr. 70 for året 2006 for informationsblad

tilsendt ca. 10 dage før hvert arrangement. Henvendelse på tlf. 62 62 19 17 Bent Andersen

19


BERLIN

4.-9. September 2006

Endnu engang bliver der en tur til Berlin

for gildebrødre med familie og venner. Det

er 5. gang, men da der stadig er venteliste,

arrangeres den atter i 2006.

Vort hotel i Berlin har en historisk baggrund

og er kendt for sin hjemlige og venlige

atmosfære.

Berlin er en spændende by med en historisk

baggrund og også en moderne og meget

levende hovedstad.

Vi skal på guidet byrundtur i bussen

med dansktalende guide, det historiske

Potsdam, udflugt til Spreewald, Daniel

Liebeskinds moderne jødiske museum,

Fridrichstadt Pallast Teater, TV-tårnet,

Hackesche Höfe, Rigsdagskuplen,

Gedächtniskirche, Ka de We og m.m.

Prisen for turen er inkl. bus, hotel med

helpension (minus frokost 1 dag), teaterbilletter,

alle udflugter og entréer, guide,

frokostpakke på hjemturen.

Kr. 3750,- i dobbeltværelse (tillæg for

enkeltværelse kr. 250,-)

Oplysning og program:

Birthe Mikkelsen, Østergade 35 F,

8300 Odder, tlf. 86 54 54 83

e-mail: birthe.riis@mikkelsen.mail.dk

Jubilæer

70 år

65 år

60 år

50 år

I forbindelse med referatet

fra Landsgildetinget nævnte jeg

i sidste nummer af Sct. Georg,

at der ville blive udsendt et

egentligt referat fra tinget.

Det er ikke tilfældet, men

protokollen fra mødet kan

downloades fra

www. sct-georg.dk

Redaktøren

40 år

20


25 års gildejubilæum

8. Århus Nord 31-01-2006

60 års gildejubilæum

Thisted 17-02-2006

4. Odense 26-03-2006

25 år

Nye gildebrødre

Baden-Powell Stammen

Ebeltoft

1. Hobro

Thisted

9. Aalborg

9. Århus

1. Kolding

21


SGG i Brøndbyerne og Rødovre, Vestvold

2. Kolding

2. København

4. Haderslev

4. Kbh. - Hvidovre

1. Varde

4. Odense

1. Køge

2. Holbæk

2. Glostrup

Internationalt udvalg (IU)

Søren Silving, formand for IU

Adresse m.v. under Landsgildeledelsen

Mogens Kristensen,

Hjortevænget 30, 3450 Allerød

Tlf. 48 17 18 37, e-mail: allerodderne@vip.cybercity.dk

Kursusudvalget (KU)

Leif Stilling, formand for KU

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

Lone Erkmann

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

tlf. 56 65 07 06, e-mail: lone@erkmann.dk

Bjarne Mortensen

Langelinie 34, 5230 Odense

tlf. 66 12 15 22, e-mail: bb.mortensen@privat.dk

PR-udvalget (PR)

Henning Rose, formand for PR

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

Webmaster Kjeld Krabsen,

Brørupvej 21, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88, e-mail: kjeld@krabsen.dk

John Høst Schmidt

Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge

Tlf. 56 26 68 08

Narkolauget

Formand Verner Larsen,

Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre

Tlf. 36 75 10 11

Gambia Projektet

Formand Karin Boldsen, Havnevej 28. Jegindø

7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70, e-mail: kb@thyholm.dk

22


Store-Heddinge

1. Vordingborg

2. Vordingborg

3. Slagelse

4. Slagelse

2. Skælskør

Sct. Georgs Fonden

Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør

Formand for bestyrelsen Ole Christian Pedersen,

Enghavevej 8 D, 3400 Hillerød

tlf. 48 26 63 74, mobil 20 97 63 74,

olechr@privat.dk

Frimærkebanken

Postadresse: Hans Fink

Postbox 55, 8310 Tranbjerg

Tlf. 86 72 00 40

frimaerkebanken@mail.tele.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20

liljeberg@privat.dk

Good-Turn Mærket

v/ formand Lars Grentzmann

Sprogøvej 4, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 85 61

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

Bestyrer Hartvig Kjeldgaard

Ørvigvej 100, 6040 Egtved

Tlf. 75 55 08 40, mobil 40 89 53 99

con3549@vip.cybercity.dk

23


Sct. Georges Gilderne

Mikkel bryggers Gade 1

1460 København K

(09000 KHC)

ID nr. 12004

ALM. MAGASINPOST

B

Rejsefonden for Stor-København og Bornholm – igen- igen!

Ny prisliste

På Landsgildetinget i september ’05 blev der

atter spurgt, hvad Rejsefonden var for noget.

Rejsefonden blev oprettet i foråret 1981 på

foranledning af daværende provincialkansler

for Stor-København og Bornholm, H.C.

Larsen. Baggrunden var, at Bornholmske gildebrødre

på et provincialmestermøde i 1980

havde anmodet om provincialet om rejsetilskud.

Da provincialet ikke rådede over midler til

dette formål, foreslog HC, som samme år

havde lanceret de små runde gildemærkater,

at et evt. overskud fra salget skulle gå til rejsetilskud

til Bornholmske gildebrødre.

Rejsefonden blev oprettet, og samme år -

1981 - overtog Henrik Rasmussen - daværende

provincialmester - salget, og han havde

det frem til midten af ’91, hvor jeg tog over.

Indtil år 2005 er der fra Rejsefonden udbetalt

i alt ca.: 58.000 kr. til rejsetilskud og 16.000

kr. er givet til Gildernes hjælpefond.

Da provincialerne blev nedlagt, fortsatte

aktiviteten under Københavns Stadsgilde.

Overskuddet ved salget anvendes stadig til hel - eller

delvis dækning af Bornholmske gildebrødres rejseudgifter

i forbindelse med deltagelse i møder på landsplan.

Opsparede midler, som ikke skønnes nødvendige

for opfyldelse af det primære formål,

anvendes til støtte for spejderarbejde, humanitære

opgaver, samt evt. andre opgaver efter

indstilling og anbefaling fra gilder, stads- og

distriktsgilder i det gamle provincial-område.

Små gildemærkater

Kr.

24 stk. pr. ark. 1 ark 5,-

2 ark 9,-

4 ark 15,-

10 ark 40,-

Mellem gildemærker

Ø 5 cm 1 ark 4,-

4 ark 15,-

Ø 6,5 cm med tekst* stk. 3,-

Ø 10 stk. 4,-

Ø 10 cm med tekst* stk. 4,-

Store gildemærkater

Ø 45 cm stk. 40,-

Bilmærker stk. 10,-

Blazermærker stk. 10,-

Ølbrikker

Ø 10 cm med tekst* 4 stk. 10,-

50 stk. 100,-

600 stk. 1.000,-

Ved bestilling af 1.000 stk. aftales prisen.

Dækkeservietter 10 stk. 25,-

Kalendere 1 stk. 20,-

10 stk. 150,-

30 stk. 300,-

* Sct. Georgs Gilderne mødested for tidligere spejdere

v/Palle Abildgaard, Engvej 108 st.tv., 2791 Dragør

Tlf.: 32 53 75 98, giro: 1 674 3275

e-mail: palle.abildgaard@stofanet.dk

Grossarlerlauget

På det nyligt afholdte laugsting og efterårstræf på Spejderbakken i Vejle, oplyste arrangementslederen

Gerti Jensen fra Østrig, at der stadig er mulighed for at tilmelde sig til det

38. Europæiske Gilde Forum i Grossarl den 14. - 21. januar 2006.

Interesserede bedes snarest henvende sig til Grossarlerlaugets laugsmester Kiss Messmann

på telefon 96 23 52 52 eller e-mail messmann@stofanet.dk.

More magazines by this user
Similar magazines