Sct. Georg 3/2006 - Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk

Sct. Georg 3/2006 - Sct. Georgs Gilderne

Sct. Georg

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Juni

2006

73. ÅRGANG

• Vores valg viser, hvem vi er

• DUS’erne lod dragerne flyve

• Med Naturlaug Fyn i Bayern

3


LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre

Tlf.: 36 75 94 85

E-mail: lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Bente Christensen

Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 41 21

E-mail: lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Karsten Barfoed

Elme Alle 3, V. Nebel, 6040 Egtved

Tlf.: 75 55 42 41

E-mail: lgs@sct-georg.dk

International sekretær Søren Silving

Stutmestervej 21 C, 3400 Hillerød

Tlf.: 48 24 23 32

E-mail: lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Leif Stilling

Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg

Tlf.: 86 63 87 29

E-mail: lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Henning Rose

Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen

Tlf.: 75 36 39 80

E-mail: lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser på side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf.: 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13

E-mail: redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 15. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georg.dk

E-mail: kontoret@sct-georg.dk

Kontortid: man.-tors. 10-14

Kontorleder: Kirsten Christensen

Arrangementer

på landsplan

19.-20. august 2006

LIS-stævne, Christianslyst, Sydslesvig

26.-27. august 2006

Ungdomsforum, Rodbjerggaard

16.-17. september 2006

GM-stævne, Vingsted Centret

28. november 2006

Fredslysarrangement, Roskilde

Internationalt

21.-25. juni 2006

Nordisk Baltisk Træf i Bodø

30. august - 3. september 2006

Central Europe Sub Region, Sydtyskland

7.-12. november 2006

Mediterranean Gathering, Catania,

Italien

13.-20. januar 2007

Europæisk Gildeforum, Grossarl

2007

Spejderbevægelsens 100 års jubilæum

20.-24. juni 2007

6. Europakonference, Krakow, Polen

2008

Verdenskonference ISGF, Tunis

Læs om …

What’s on ....................................... 4

Kursusudvalget ............................. 6

Rodbjerggaard ............................... 9

Gilderne og de andre..................... 11

Fra gildebror til gildebror ............ 13

Debat .............................................. 17

Opslagstavlen ................................ 18

Navnestof....................................... 20

Forsiden: Viggo Hartmann, Silkeborg, med

Naturlaug Fyn i Bayern (se mere side 15).

Foto: Bent Andersen, Ringe.

Oplag: 6.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

2


Vore valg viser, hvem vi er

Af Bente Christensen, landsgildekansler

Disse ord bliver sagt af professor Dumbledore,

der er rektor for skolen for magi i

filmen ’Harry Potter og hemmelighedens

kammer’, men selv om disse ord bliver sagt

i en eventyrfilm, indeholder de alligevel stor

sandhed og giver os nøglen til, hvordan andre

ser på os.

Dette gælder for os alle som mennesker,

som gildebrødre og endelig også som gildebevægelse.

Det er vores handlinger, vores

valg og vores fravalg, der er med til over for

omverdenen at fortælle hvad gildebevægelsen

er. Hvis vi lover noget og gennemfører det -

bliver vi troværdige samarbejdspartnere -

alternativt bliver vi nogen, der ikke kan

regnes med.

I det kommende år fejrer spejderbevægelsen

100 års fødselsdag - vi bliver fra spejderbevægelsen

anmodet om at hjælpe - og hvis

vi gerne vil vise, at vi er en nær ven af spejderbevægelsen,

så er det nu, vi skal være der.

Vi skal sige ja, hvis vi kan løse den opgave,

vi bliver bedt om - og vi skal selvfølgelig gøre

det, vi har lovet.

Over for omverdenen - herunder spejderbevægelsen

- er vore handlinger, vores valg

og vores fravalg med til at vise, hvad gildebevægelsen

er, og hvad gildebevægelsen står

for. Det er igennem dette, vi har mulighed for

at vise andre, at vi er en organisation, der er

værd at regne med - og en organisation, som

det er godt at være medlem af.

I fremtiden bliver der rigelige muligheder

for at vise, hvem vi er - såvel internt i gildet

som over for vores omverden, så lad os via

vores valg, vores fravalg og vores handlinger

vise vores omverden, at vi er gildebrødre, og

at vi er glade for det.

3


What’s on ..... internationalt

Gambia-projektet

Af Karin Boldsen, projektbestyrelsesformand

Jeg har i lighed med de seneste år igen været 4

uger i Gambia i januar/februar sammen med

min mand – dels på ferie, dels for at se til

vore projekter dernede og snakke med vore

samarbejdspartnere om det videre forløb.

Opholdet blev afviklet med én uges ferie/

forberedelser, derefter 2 uger med en gruppe

af gildebrødre, hvor vi sammen tog på ture til

de forskellige skoler og børnehaver samt til

mere turistprægede udflugtsmål, og endelig

en uge, hvor vi fik afviklet en række møder

med såvel gildeledelsen som spejderkorpsene

samt nogle af institutionslederne, ligesom vi

var med til at uddele fra en forsendelse.

Skolen i Soma har igen i år 48 elever,

hvoraf danske gilder / gildebrødre betaler

skolepengene for de 38, hvilket sikrer skolen

stabil drift året rundt, og de har nogle planer

om at lave aftenkurser med IT-undervisning.

Vi kunne glæde os over, at de nye toiletter

var færdige, men desværre venter de stadig på

elektricitet, idet området stadig kæmper med

kapacitetsproblemer. Det er ikke kun skolen,

der lider under el-manglen – det nye hospital,

som ligger lige ved siden af, har kun strøm på

operationsstuerne 4 timer daglig, hvilket jo er

alt, alt for lidt.

Også i år måtte vi holde møder med skolebestyrelsen,

som – igen, igen - havde fået en

ny formand (den lokale regeringsembedsmand)

og som nærmest syntes at tro, at pengene

vokser på træerne i Danmark, så det

krævede en del diplomati at få dem til at

skære i de meget ambitiøse budgetter. I øvrigt

var mange af eleverne ude i praktik i en 2-

måneders periode, så der var ikke så mange

’hjemme’ på skolen under vort besøg.

Jeg besøgte naturligvis også Hanne Vibe

Nursery School et par gange under vort

besøg, og det er en dejlig flok af glade og

søde børn, som synger for os og er lidt benovede

over alle de hvide mennesker, der

kommer og besøger dem. De bliver meget

glade for de små gaver, vi har med, og helt

speciel benovelse vakte det, da vi fra en

lukket boghandel kunne aflevere både fyldte

penalhuse og malebøger til alle.

Der er nu i alt 55 elever i Hanne Vibe Nursery,

og heraf betaler danske gilder/gildebrødre

skolepenge for de 35.

Toiletbygningen, som Sirra fik penge til

sidste år, var ikke blevet færdig, idet pengene

ikke slog helt til, men vi kunne heldigvis give

hende det manglende beløb takket være et

par gildebrødres fine gestus – jeg havde fået

5.000 kr. med, som ikke var øremærket på

forhånd - og da vi i årets løb har sendt søde

små toiletter fra en nedlagt skole/SFO, så

glæder vi os til at se resultatet næste år.

Sirra har ud over de to faste lærere på

skolen i vinter haft en frivillig medarbejder

fra England, og det tror jeg skolen har haft

både gavn og glæde af. Linda er gift med en

Gambianer, men tager til England i sommerhalvåret

– hun har dog lovet at komme tilbage.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu

engang at takke de gilder, der i forbindelse

med deres gildeting så generøst har doneret

et beløb til Gambia-Projektet. Beløbene er

blevet modtaget med stor glæde, og det er en

stor lettelse i arbejdet, at der er lidt at gøre

med i det daglige arbejde herhjemme. Mindre

ting som kasser, tape, reb, klistermærker osv.,

som bruges ved pakning og forsendelse af

containere, løber faktisk op.

4


Soma Scout Skills Centre – scholarshiplist

001 NYIMASATOU JAWARA

002 MARIAM M.B. KINTEH

003 FATOU KANYI

004 LAMIN G. JOBE

005 NFAMARA JOBE

006 JANKEY NJADO

007 SANNA JOBE

008 LAMIN K. SANYANG

009 MARIAM FOFANA

010 BUBACARR JALLOW

010A KADDY CEESAY

011 BINTA JAWARA

012 FATOU A. CEESAY

013 NYIMASATOU (SALLY) CAMARA

014 BAKOTO FOFANA

015 AWA KANTEH

016 OMAR SALLAH

017 OUMIE JAWARA

018 ADAMA KANTEH

019 MARIAMA NJIE

020 LAMIN K. FOFANA

021 HALIMATOU SARR

022 JAINABA SANYANG

023 LAMIN JALLOW

024 NYIMA CEESAY

025 KODOU FADERA

026 ARAMATOU CAMARA

027 MARIAMA KURANG

028 MAI S. CHAM

029 ISATOU FAAL

030 WUDEY JARSEY

031 AWA NIJE

032 TIDA FOFANA

033 BALANG SANNEH

034 OUMIE BOJANG

035 YAHYA DARBOE

036 MALANG SANNEH

037 KEBBA SALLAH

Der er stadig ’ledige’ sponsorbørn!

Af Karin Boldsen, projektbestyrelsesformand

Der er stadig brug for flere gilder/gildebrødre,

der har lyst til at betale skolegangen for et

barn eller et ungt menneske i Gambia.

Børnene her - og flere - går i Hanne Vibe

Nursery School, som er en børnehave med

førskoleundervisning.

Et års skolegang inklusive skoleuniform og

et dagligt morgenmåltid koster for det kommende

skoleår kr. 400, og det er i de fleste

tilfælde mere, end forældrene har råd til.

Også ved Værkstedsskolen i Soma kan der

bruges flere sponsorater - her er eleverne i

alderen 16 - 20 år, og de får undervisning i

såvel almindelige skolefag som i mere fagligt

relaterede fag - kontorarbejde, syning og

batik samt værkstedsfag som snedker/tømrer

og smed.

Du kan læse eller se mere i hæftet Hjælp til

Selvhjælp, som for et par år siden blev sendt

ud til alle gilder, eller ved at låne video’en, der

fulgte med, hos din gildemester. Du er naturligvis

også velkommen til at ringe til mig for

at få flere oplysninger.

5


Kursusudvalget

Med på et afbud!

Af Kirstine og Anders Hessel, 1. Gilde Silkeborg

Egentlig havde vi planlagt at deltage i

Silkeborg-gildernes spejderløb, men da de

færreste af Silkeborg-spejderne havde lyst

til at deltage i årets Spade-løb, blev løbet

aflyst, og vi fik i stedet lejlighed til at holde

weekend på Sjælland og deltage i Gildernes

højskoledag på Vallekilde Højskole den 30.

april. Emnerne fandt vi utroligt interessante,

for selvom vores egen kunstsamling mest er

gamle fynbo-malere og nyere dansk kunst, så

har vi alligevel mødt Odsherreds-malernes

og Swanernes arbejder på udstillinger og hos

familie og venner.

var levende fortalt, krydret med anekdoter fra

deres kunstnerliv.

Emigranterne af Sigurd Swane

Vi har jo ofte kørt på Sjællands Odde til og

fra færgen, men det er jo ikke helt det samme

som at komme igennem områdets kulturhistorie,

som vi fik gennemgået i 4 spændende

foredrag, dels på højskolen, dels på rundvisningen

på Swanernes malergård i Plejerup.

Specielt vil jeg fremhæve Jesper Knudsens

gennemgang af Odsherredsmalerne, hvor

han gennemgik Odsherredsmalerne Bovin,

Hartz, Rørup og Ejstrup og satte dem ind i et

kunsthistorisk perspektiv sammen med de 3

øvrige kunstnerkolonier i Danmark: Skagensmalerne,

Fynboerne og Bornholmerne. Det

Efter frokosten var der ligesom hjemme i

Silkeborg, frokostjazz med 2 jazz-musikere,

der i dagens anledning havde lavet et højskole-potpourri

med kendte danske sange

udsat for klaver og saxofon. Det bliver spændende

om de tager det med til Riverboat

Jazzfestival til Sct. Hans aften i Silkeborg.

Dagens clou var selvfølgelig besøget på

Malergården i Plejerup, hvor Margrethe

Gybel er i færd med at opbygge et museum

over Sigurd Swanes kunstner hjem. Sønnen

Henrik Swane bor der stadig, men vores invasion

var nok for voldsom til, at han havde lyst

til at hjælpe Margrethe med rundvisningen.

Margrethe fortalte om Sigurd Swane og hans

familie og livet på Malergården – det har ikke

været kedeligt, men måske heller ikke altid

lige lykkeligt.Stor tak til Margrethe Gybel og

Sten Frost for en dejlig søndag på Sjællands

Odde.

6


Vil du være med i Gildernes Højskole 2006 - 2007

- med afslutningsweekend på Rødding Højskole

Højskoleudvalget vil nu præsentere fjerde omgang af Gildernes Højskole, som vil

finde sted i perioden oktober 2006 til april 2007.

Gildernes Højskole er et debatforum, der bygger på tre kvartalsbreve og en

afsluttende weekend på Rødding Højskole. Der kan max. deltage 180.

Temaet vil denne gang være ’Demokrati’.

Det er lykkedes for os at få tilsagn fra tre ypperlige mennesker, der med deres indsigt

og viden vil gøre det muligt for deltagerne at blive inspireret, pirret til og udfordret .

De tre oplægsholdere er:

Margrethe Vestager, folketingsmedlem for Det Radikale Venstre

Anders Kjærsig, præst i Nr. Søby på Fyn

Mads Fuglede, højskolelærer på Grundtvigs Højskole i Hillerød

De tre debatoplæg udsendes til deltagerkredsen henholdsvis 1. oktober 2006, 15.

december 2006 og 1. marts 2007. Prisen vil blive 1.350 kroner med fordeling således:

Depositum ved tilmeldingen 300 kroner, og ved udsendelsen af hvert kvartalsbrev

betales 350 kroner.

Debatoplæggene bearbejdes i grupper, som er koblet med en partnergruppe på den

modsatte side af ’Bæltet’. Grupperne udveksler synspunkter i brevform.

Tilmelding behøver ikke at finde sted gruppevis, idet Højskoleudvalget vil danne

grupper af de tilmeldte, som bor i nærheden af hinanden. Ligeledes vil vi finde

grupper andre steder i landet, som vil være partnergrupper. Ægtefæller, der ikke er

gildebrødre, er meget velkomne til at deltage.

Vi mødes i weekenden 27. - 29. april på Rødding Højskole, hvor oplægsholderne

deltager. Weekenden starter fredag ved aftenstid, hvor man møder sin partnergruppe.

Lørdagen er mættet med debat og foredrag – og slutter med festmiddag og

underholdning. Afslutningsdagen søndag afrundes med et gedigent højskoleforedrag

om det kommende tema og frokost.

Vi afholdt Gildernes Højskole første gang i 2000 – 2001, og ligesom de øvrige gange

vil Rødding Højskole være vort samlingssted. Bedre rammer og atmosfære kan ikke

tænkes.

Som sidst siger vi: Gildehøjskolen indeholder alt, hvad vi som gildebrødre kan ønske

os med hensyn til: Personlig udvikling – Diskussioner – Stillingtagen og Socialt

samvær i såvel arbejde som fest.

I Sct. Georgs augustnummer vil I finde præcise oplysninger og tilmeldingskupon,

som vi skal have svar på senest 1. september. Startskuddet til Gildernes Højskoles

tredje udgave går 1. oktober 2006!!!

Højskoleudvalget

Margrethe Gybel og Sten Frost

Gildernes Højskole – den rette højskole med de skæve vinkler

7


DUS’erne lod dragerne flyve…

Fra kursusudvalget

Til Sct. Georgs Gildernes Åbent Hus arrangement

i anledning af spejderbevægelsens 100

års jubilæum i 2007 skal vi alle sammen flyve

med drager. Tidligere spejdere, nuværende

spejdere og kommende spejdere.

Vi vil vise, at gildearbejdet er sjovt, spændende

og udviklende, at vi ikke har glemt at

lege. At vi sammen kan få drager til at flyve.

DUS’erne tog hul på projektet til træffet

den 6. maj. Sammen byggede vi drager og

gjorde gildebevægelsen synlig på en grøn

græsbane midt inde i Odense. 16 drager på én

gang, det var et flot syn.

Senere på dagen havde vi besøg af Jette

Rasmussen, der tidligere har været lejrchef på

Blå Sommer. Jette fortalte os om kommunikation

– hvordan får vi drageidéen kommunikeret

ud til alle gilder i hele landet, så alle får

lyst til at være med.

Vi skal gøre det ikke blot tale om det. Der

findes en vej, hvis vi vil.

Vi summede lidt om, hvad dragedagen

kunne inspirere til.

Jette talte om den model af verden, vi alle

sammen har inde i hovedet. F.eks. vores egen

private model af spejderbevægelsen, hvor

den enes billede er en patrulje i reglementeret

uniform, der går på række til et løb og den

anden har billedet af patruljen, der småsnakkende

kommer slentrende og er mere optaget

af at løse opgaverne i fællesskab end at opnå

point i ’turnout’.

Hvis vi skal fremad, skal vi rydde op og

rydde ud i vores egne hjerner, så der bliver

plads til at få tidens metode og sprogbrug

ind.

Hvordan kommer vi videre?

Efter en inspirerende dag, melder pørgsmålet

sig: Hvordan kommer vi videre?

Distrikterne finder frem til, hvilke gilder

der vil flyve med! DUS’erne finder frem til

kontaktpersoner for dragedagen. Der findes

velegnede flyvepladser.

For at opnå den største effekt af vores indsats

må det foretrækkes, at vi alle holder

DRAGEDAG samtidig. Vi kunne f.eks. vælge

den 30. september 2007.

8

At vælge en bestemt dato kan give problemer

lokalt med arrangementer, der allerede er

planlagt, men fordelen ved at satse på en

bestemt dato, hvor alle gilder flyver på én

gang, er så stor, at det må kunne lade sig gøre

– ellers har man chancen til udgangen af

oktober.

Jette nævnte i sit indlæg, at det lokalt kunne

være en god idé at koble sig på et stort arrangement

f.eks. byfest, ’Legens dag’ eller markedsdag.

Vi må selv skabe et stort arrangement

med vores dragedag – vi vil gerne vise,

at vi ikke har glemt at lege, at vi har et godt

kammeratskab og at det er udviklende at være

med i Sct. Georgs Gildet. Kom og flyv med

os.

Vil du flyve?

Hvis du nu har fået lyst til at flyve, så har din

DUS en instruktionsbog, der kan hjælpe dig

i gang. DUS’erne har også en model, der kan

klippes efter.

Opskriften på en bueslæde-drage kan findes

på: Google – drager for alle – bueslæde og

bueslædetekst. Hvis bæreposen fra Spejdersport

eller dit lokale supermarked ikke er stor

nok til de opgivne mål, skal du blot gange alle

mål med f.eks. 0,98 - så lykkes det!

Litteraturliste

Drager, der flyver - Dr. Hvirvelvind, ISBN 87-571-

0952-4 (Teknisk Forlag, maj 1986)

Drager for alle – Dennis Stochholm ISBN 87-7721-

360-2 (Klematis A/S 1993)

P.H.s Dragebog – ISBN 87-555-0145-1 (Chr. Eriksens

Forlag 1994)


Rodbjerggaard

Centerlejr eller spejdercenter?

Af Henning Rose, landsgildets PR-sekretær

Bestyrelsen for Gildecenter Rodbjerggaard

har på et strategimøde besluttet at undersøge

muligheden for at etablere en centerlejr for

spejdere nærmere. Idéen med en sådan centerlejr

på Rodbjerggaard er, at spejdergrupperne

kan bruge tilbuddet som en sommerlejrmulighed,

møde op og vælge fra aktivitetsbuffeten.

Ingen centerlejr uden aktiviteter, og ingen

aktiviteter uden tovholdere. Der efterlyses

derfor gildebrødre, der har lyst og evner til at

stå i spidsen for sådanne aktivitetstilbud. Ud

over at aktiviteterne skal være spejderrelaterede,

er der på nuværende tidspunkt ikke lavet

nogen form for afgrænsning.

Tidspunktet for, hvornår et evt. projekt

skal søsættes, ligger heller ikke fast. Det

kunne være i 2007, men realistisk set nok tidligst

i 2008.

Interesserede kan henvende sig på landsgildekontoret,

og på nuværende tidspunkt er det

naturligvis ganske uforpligtende. Øvelsen går

i første omgang på at få en fornemmelse af,

om idéen i det hele taget er gennemførlig,

enten som decideret centerlejr eller som et

aktivitetskatalog, hvor den praktiske gennemførelse

skal aftales fra gang til gang.

9


Ta’ med på

BB-TRÆF 2006 på Rodbjerggaard

Hyggelige efterårsdage for børn og bedsteforældre

I lighed med de to sidste år åbner Rodbjerggaard dørene for børn og deres bedsteforældre

til fælles aktiviteter og hygge i efterårsferien.

Vi starter mandag den 16. oktober kl. 12 og slutter fredag den 20. ved samme tid. I kan

deltage i hele perioden eller blot et enkelt døgn eller 2. Vi vil dog gøre opmærksom på, at

de, der melder sig for hele perioden kommer forrest i køen – både af hensyn til økonomien

og sammenhængen i forløbet. Et opholdsdøgn regnes fra kl. 12.00 til kl. 12.00 næste dag.

Man bor i familierum eller – meget gerne - i egen campingvogn.

Prisen er for ophold og aktiviteter samt alle måltider kr. 195,- pr. døgn for voksne og kr.

145,- pr. døgn for børn.

Vi forestiller os at tilbyde aktiviteter som skattejagt, olympiadedag, aften- eller natløb,

boldspil, skindarbejde, brikvævning, måttefletning m.v., men har I selv gode idéer

modtages de meget gerne. Vi gør opmærksom på, at både aktiviteter og borddækning

samt andre forberedelser naturligvis inddrager såvel børn som voksne – vi er der jo for at

foretage os noget sammen.

Udfyld nedenstående tilmeldingskupon og send den til landsgildekontoret. Af hensyn til

den videre planlægning vil vi gerne ha’ tilmeldingen senest 1.9., ligesom vi af hensyn til

aktiviteterne gerne vil ha’ oplyst alder og køn for børnenes vedkommende.

På gensyn på BB-TRÆF

Rodbjerggaards Venner

Karin Boldsen

Bestyrelsesformand

Tilmelding til BB-TRÆF 2006

Navn:

Adresse

Gilde

……………………………………………………………………Tlf.………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………….. …………………………………………….

Antal voksne…………………. Antal børn

(Husk alder og køn)

………………………………………………

Deltager mandag – fredag (sæt X)

Deltager _____ døgn - fra _________kl.12.00 til __________ kl. 12.00

Medbringer egen campingvogn Ønsker at bo inde i familierum


10

__________________________

(underskrift)


Gilderne og de andre

Om Dannebrog vi ved…

Af Nils Ole Kajhøj, Landsformand for Danmarks-Samfundet / gildebror i 2. Næstved

Som spejdere lærte vi om Dan-nebrog. Vi

lærte at bruge flaget, lærte de rigtige mål

for Dannebrog (3-1-3 og 3-1-4½ + ¾ til

slid). Vi lærte at bruge troppens fane, når vi

mødtes på det hemmelige sted for at afholde

Sct. Georgs aften eller til nytårsparaden. I

gildehallen er Dannebrog med, når vi hilser

vort flag og vor Dronning.

Men hvordan var det nu vi fik vort flag eller

fane? – Jo, det var vist nok Danmarks-Samfundet,

som gav os det! – og flere husker nok,

at vi var ude for at sælge Valdemarsflag den

15. juni.

Danmarks-Samfundet eksisterer endnu og

fejrer 100 års jubilæum i 2008. Vort formål er

stadig at uddele flag og faner og at udbrede

kendskabet til og rådgive om Dannebrogs

anvendelse. Vi sælger stadig Valdemarsflag,

som vor væsentligste indtægtskilde, selvom

Kulturministeriet støtter os med tipsmidler.

Men vi må tilstå, at det kniber med at få

vore brugere til at aftage Valdemarsflagene.

Spejdergrupperne melder også fra. Her spørger

man oftest ’Hvad får vi for det?’. Man har

helt glemt at fortælle, at man engang fik en

fane til en værdi af 10.000 kr. Vi ved godt, at

det er svært at stå på offentlige steder og

sælge flagene, og vi bliver desværre ofte anset

for at sælge flagene til støtte for et bestemt

politisk parti. Derfor opfordrer vi nu til at

flagene sælges på andre dage i lukkede forsamlinger

med opfordring til at bruge dem på

egne mærkedage.

På trods af vanskelighederne med at sælge

flagene formår vi at uddele ca. 120 faner og

60 flag årligt, men vi må stadig afslå ansøgninger.

I 2005 ændredes vore vedtægter således, at

vi er en medlemsbaseret organisation, hvor vi

arbejder med at oprette

lokalafdelinger i de nye

stor-kommuner. Herved

skulle vi komme i nærmere

kontakt til foreningslivet

gennem medlemskab

af de kulturelle

paraplyorganisationer,

som oprettes i de nye

kommuner.

Rundt om i landet holdes

der stadig flagfester

den 15. juni med deltagelse

fra spejdere, idrætsorganisationer, folkedansere

og soldaterforeninger, men flere

steder er de blevet nedlagt, fordi der ikke var

nogen, som koordinerede arrangementet.

Danmarks-Samfundet ser gerne, at denne

tradition genopstår. Den folkelige opbakning

er til stede; der mangler kun nogle ’ildsjæle’,

som evt. kunne komme fra det lokale gilde.

Danmarks-Samfundet nyder stor støtte fra

Gildebevægelsen, men vi ser gerne, at samarbejdet

udbygges. Med organisationsændringen

kan det enkelte gilde eller den enkelte

gildebror melde sig ind i Danmarks-Samfundet.

Kontingentet for et gilde er 300 kr., og

for et enkelt medlem 100 kr. årligt. Ud over at

støtte arbejdet får man nyhedsbreve og flag

som kan anvendes efter eget ønske. Vi håber

at se mange gilder eller gildebrødre som medlemmer.

Gå ind på www.danmarkssamfundet.dk

eller henvend jer til jeres lokalrepræsentant.

I 2004 fremstillede TV-kanalen DK4 en 24

minutters film om Dannebrog. Ud over at vi

havde lejlighed til at fortælle om Dannebrog

og brugen heraf, havde man været på gaden

for at spørge nogle danskere om holdningen

til og opfattelsen af Dannebrog som nationalsymbol.

Udsagnene sammenfattede man i

filmens titel ’Vort alle sammens Dannebrog’

– og det er det.

11


Tilmeldingen til årets Spejder MC Træf åbnet

Af Lennert Thomsen, formand for Scoutriders.dk

Hvad har spejder og motorcykler med hinanden

at gøre? Vi er en nogle stykker, der mener

en hel del!

Hvert år mødes en flok mennesker, der har

to ting til fælles, nemlig Spejderånden og

glæden ved at køre på motorcykel, til en

weekend, hvor de to interesser kan mødes.

Spejder MC Træf holdes skiftende steder i

landet en weekend i juni. I 2006 er træffet den

16.-18. juni i Helsingør, hvor det er lokale

gildebrødre, der arrangerer. Træffet afholdes

af foreningen Scoutriders.dk, som er en forening

for spejderinteresserede motorcyklister,

eller motorcykelinteresserede

spejdere. Alle er

velkomne til træffet,

eneste krav er en motorcykel

og tilknytning til

spejderarbejdet. Om du

er grøn, gul, blå, FDF’er

eller gildebror er ligegyldigt.

Fredag aften mødes vi og fortæller røverhistorier

fra det virkelige liv, indtil vi er samlet,

hvorefter der er en ’ryste sammen’ aktivitet.

Lørdag kører vi en fællestur i det lokalområde,

hvor vi befinder os, med stop ved så

mange ishuse som muligt. Om aftenen samles

vi om bålet til et storslået måltid. Søndag formiddag

er der en aktivitet, som på en eller

anden måde knytter spejderarbejde og motorcykelkørsel

sammen – som regel et O-løb.

Så hvis du har en motorcykel eller adgang

til et bagsæde, er det bare om at komme ind

på www.scoutriders.dk og tilmelde dig!

Hvis du ikke har adgang til internet kan

formanden for Scoutriders.dk kontaktes på

20 98 90 20.

Vel mødt.

Se lige her!!!

Af Margrethe Gybel, bestyrelsesmedlem i Seniorer uden Grænser, Region Sjælland / Distriktsgildemester i Dragsholm Distrikt

For ca. 1 år siden fortalte jeg i Sct. Georg om

Seniorer uden Grænser (SuG).

Jeg skrev foreningens hjemmesideadresse

www.seniorerudengraenser.dk, og det blev

bl.a. bemærket af den finske landsgildemester

Atte Luoma, som får bladet tilsendt.

Atte Luoma kontaktede den danske formand

for SuG, Stig Elliot Nyegaard, og i

løbet af det næste halve år fik han stablet en

ny afdeling af Seniorer uden Grænser på

benene i Finland.

Glad blev jeg, fordi jeg hele tiden har troet

på, at Sct. Georgs Gilderne og Seniorer uden

Grænser har en masse at sige til hinanden.

Siden er også England kommet til.

I maj måned rejser fire medlemmer af SuG,

bl.a. jeg, til Litauen, hvor vi har aftalt møde

12

med den litauiske landsgildemester for at se,

om vi i fællesskab kan finde ud af at gøre

noget for de svage grupper i landet, specielt

de ældre.

I vinter har en dansk kvinde fra Holbækområdet

været i Burkina Faso i tre måneder,

hvor hun sammen med de indfødte kvinder

har vævet, syet og udviklet sæbefremstilling.

Jeg ser mange af den slags muligheder, gildebrødre

kunne have interesse i. Både for

mænd - bl.a. håndværkere - og kvinder -

undervisning og praktisk kvindearbejde - er

der masser af muligheder.

Prisen for turen til Burkina Faso er først og

fremmest flybilletten, øvrige udgifter er mad

og ophold, som i forhold til danske forhold

er utrolig billigt.


Spejdere i Tivoli

Af Jens Flyvholm, distriktsassistent hos KFUM-Spejderne

Hafnia Distrikt, medlem af arrangementsgruppen

Pinsesøndag holdt De grønne pigespejdere,

DDS og KFUM-Spejderne en spejderdag

i Tivoli i København. Alle besøgende i

den gamle have kunne prøve en masse

’spejderaktiviteter’ såsom at klatre og sejle.

Mon ikke der var en eller anden, der

undrede sig over at se en masse spejdere på

tømmerflåde midt i Tivolisøen?

Mon ikke det er en tradition, at spejderne

en gang om året får en lidt mere end spejderlig

oplevelse?

Fra gildebror til gildebror

Landsgildeting – i Dronningens København

Nu vil vi igen fortælle lidt om LGT2007.

Der vil løbende komme lidt historie om spejderbevægelsen i anledning

af 100 året for dets start.

Her er første del:

Spejderbevægelsen

1907 -2007

I 2007 er det 100 år siden!!

Det hele startede for alvor i 1907 i England. En mand, der hed Baden-Powell samlede en

flok drenge til lejr på Brownsea Island.

Drengene blev opdelt i små grupper, som kaldtes patruljer, det samme system som

spejderne har i dag. Spejderne boede meget primitivt i bivuak og sov med et tæppe over

sig. Om aftenen var der lejrbål, og midt i drengeflokken sad B-P, som han oftest blev

kaldt, og fortalte sine lange og spændende historier for de måbende drenge

fortsættes ..........

Det vil derfor også være muligt at få lidt historie om Kongens by – nu

Dronningens by København, med sig hjem fra landsgildeting.

Ledsagerturene vil bl.a. være en vandretur igennem København og et

besøg i vor dejlige gildegård i Vanløse.

På gildegensyn, LGT2007 udvalget i København - www.lgt2007.dk

13


Sct. Georgs Budskab 2006

14

Lord Robert Baden-Powell, Mahatma Ghandi, Mother Teresa, Nelson Mandela, en dygtig

spejderleder på Fyn, Prinsesse Benedikte, Aung San Suu Kyi, en ukendt gildebror i Danmark,

Birthe Kjær, besøgsvennerne i Røde Kors, Prinsesse Alexandra - og mange flere

kendte og ukendte!

- Ved første øjekast synes I måske ikke, de overhovedet har noget til fælles.

Men det har de! Hver på sin måde var og er de ildsjæle.

Ildsjæle kendetegnes ved, at de forstår og kan se, hvad der skal gøres - og de betænker sig

ikke særligt længe. De går bare i gang med at løse den opgave, som de har fået øje på - eller

som de er blevet opfordret til at være med til at løse.

Når vi tænker på de opgaver, som disse personer, kendte som ukendte, har involveret sig i,

fremkalder det stor respekt. De opgaver, som de har påtaget sig at være med til at løse, har

de naturligvis ikke kunnet klare alene - men det er kendetegnende for ildsjæle, at de med

deres eksempel og begejstring er i stand til at få os andre til at forstå, at her er en opgave,

der skal løses - og som vi skal være med til at løse.

Verden er et uroligt sted, og såvel ude i verden som hjemme i Danmark er der brug for, at

mennesker med hjertet på det rette sted, vil tage udfordringerne op og være de nye ildsjæle,

der får de rigtige ting til at ske.

Efter tsunamien i Sydøstasien 2004 og efter det store jordskælv i Pakistan i 2005 har vi i

Danmark oplevet børn, unge og voksne, som på eget initiativ har igangsat forskellige

former for hjælpeprogrammer. Nogle har blot samlet ind i deres skoleklasser, andre har

stået til rådighed som samtalepartnere for mennesker, der havde haft katastroferne helt tæt

inde på livet, og atter andre har forladt job, familie og venner og er taget af sted for at yde

håndgribelig hjælp på katastrofestederne. Alle har gjort det bedste, som de på det pågældende

tidspunkt var i stand til.

Jeg har stor respekt for verdens ildsjæle, for jeg er overbevist om, at de hver på deres måde

er med til at gøre verden til et bedre sted at være.

Jeg er også stolt og særdeles taknemmelig over, at der i Sct. Georgs Gilderne i hele verden

til stadighed findes et utal af ildsjæle, som hver på deres måde er med til at løse de små og

store opgaver, som samfundet af forskellige årsager ikke magter at løse.

Jeg er overbevist om, at I alle hver på jeres måde enten selv vil være ildsjæle eller vil bære

ved til det bål, der skal holde ildsjælene i gang, og ønsker jer alle en god Sct. Georg dag.

Med glad gildehilsen

Hanne Borgstrøm

Landsgildemester


6 * jubilæum i Hjørring

Svend Ladefoged , PR sekretær/DGK

Siddende fra venstre gk Per Bielefeldt, gm Kai Stecher, gs Ingelise

Ethelberg. Stående fra venstre 25 års jubilarerne Lissy Bro, Gurli Winkelmann

og Kaj Winkelmann, 65 års jubilar Poul Severin Jensen, 50

års jubilar Jens Petersen og 25 års jubilar Heide Kromayer, der samme

aften blev indsat som gildemester

Sct. Georgs Gildet i Hjørring kunne Sct.

Georgs aften fejre ikke mindre end 6 dobbelt

jubilæum 1x 65 år - 1 x 50 år og 4 x 25 år.

Det må vel siges at være ret udsædvanligt.

Distriktsgildemester Steen Mouritsen overrakte

på vegne af landsgildet krus til 65 års

jubilaren og 50 års nålen til Jens Petersen. 25

års nålene blev overrakt af gildemester Kai

Stecher.

Naturlaug Fyn i Bayern

Fra Kamphøvener 4. Odense

Naturlaug Fyn har på sit forårsprogram

haft en dejlig rejse til naturpark Altmühltal i

Bayern.

55 medlemmer af fynske og jyske Sct.

Georgs Gilder deltog i turen, der varede fra

28. april til 4. maj.

Efter indkvartering på det hyggelige hotel

Euringen i landsbyen Paulushof, bød programmet

på herlige traveture i forårsgrønne

skove og åbne landskaber og langs floder og

kanaler. Et af højdepunkterne var en sejltur

på Donau.

Turens tilrettelæggere, Ny og Bent Andersen

fra Sct.Georgs Gildet i Ringe, høstede

velfortjent ros for deres indsats.

Næste Tysklandstur er allerede under forberedelse.

Den finder sted, når lyngen næste

år blomstrer på Lüneburger Heide.

Et hjertesuk fra redaktøren

Lad være med at sende billeder og

andre illustrationer som en del af et

word-dokument.

Vi er nødt til at klippe-klistre billedet

ud til bearbejdning, og ikke alene er

processen mere besværlig, resultatet

bliver også dårligere. Så send den originale

billedfil - uanset formatet.

Fra landsgildekontoret til gildekanslere

og gildeskatmestre

Når der fra landsgildekontoret sendes

fakturaer ud på kontingentet, sker

dette efter tallet på den sidst indsendte

rapport fra gildekansleren.

Tallet i fakturaen må derfor IKKE

rettes, før det telefonisk eller via e-

mail er aftalt med og godkendt af

landsgildekontoret.

15


Den gode nyhed i et

udklip fra Viborg

Stifts Folkeblad.

Den 19. april 2006

var en aften med

store overraskelser

- en gildehal med

optagelse af 8 nye,

unge gildebrødre

samt et synligt bevis

på, hvordan det

er muligt at hænge

på i mange år i

form af en 50 års

jubilar.

8 unge mennesker,

falder allerede

som 24-årige for

en aldersgrænse,

idet de fortsat

ønsker at være

aktive spejdere -

men ikke kan, vil

eller ønsker at være

ledere, ligesom de

ikke længere kan

benytte faciliteerne

på Poulholm.

Hvilke muligheder

har de så?

BP-stammen er

naturligvis en oplagt

mulighed, men

den opererer ikke

lige i nærheden af

Viborg.

Heldigvis valgte

de unge mennesker

så at søge optagelse

i 1. Gilde i Viborg

- til forventet stor

glæde for begge

parter.

En blodtransfusion

af rang til en

gildebevægelse, der

har brug for nyt

blod og ny inspiration.

16


Debat

Jeg må beskæmmet vedgå, at jeg ikke kan

godkende sætningen ’Ingen er i tvivl om,

hvad de drager hedder, jeg her tænker på’ i

Leif Stillings indlæg ’Sct. Georg og Dragen’ i

sidste nummer af Sct. Georg.

Det fremgår meget indirekte af teksten, at

dragerne nok enten må være George Bush,

Svend Auken, Søren Krarup, Marianne

Jelved, Jyllands Posten, Politiken, Flemming

Rose eller Uffe Elleman.

Jeg er meget i tvivl om, hvem Leif Stilling

anser for dragerne. Men indlæggets selvgode

Gildebrødre/ gildevenner!

Af Margit Fohlmann, 1. Taastrup

tone antyder naturligvis, hvor Leif Stillings

sympatier ligger.

Gildeledelsen har to muligheder. Enten at

holde mund og feje spørgsmålet helt ind

under gulvtæppet, eller at skille sig af med de

gildebrødre, der ikke deler gildernes

(halv)officielle politiske opfattelse. Men det

kan ikke accepteres, at et medlem af gildeledelsen

melder uklart ud.

Søren Kjærsgård, Grenaa gildet

Hvert år ved gildetinget, i vort gilde og uden

al tvivl også i mange andre gilder, under

regnskab og budgetforhandlingerne fremstår

spørgsmålet: ’Hvorfor skal Landsgildet have

så mange penge og hvad bruger de dem dog

til?’

Derefter fremkommer forklaringerne med,

at en verdensomspændende bevægelse koster

penge, hvis denne skal køre på fornuftig vis.

Der er udgifter til husleje for landsgildekontoret,

udgifter til kontorartikler, til afholdelse

af diverse stævner, møder, rejser, Sct. Georg

med videre.

I de seneste udgaver af Sct. Georg ses, at

man har udført statistikker over vort medlemstal

og at dette er faldende år for år, hvilket

vi også bliver konfronteret med ved vore

landsgildeting.

Det er mig bekendt, at gilderne har mange

gildevenner, d.v.s. mange ægtefæller, der støtter

op om gildebevægelsen ved at deltage i

gildearbejdet på mange fronter, som deltagelse

i gildehaller, møder, gruppearbejde

m.m. I takt med, at der er åbnet for deltagelse

af ikke gildebrødre i snart sagt alt gildearbejde,

er mange ægtefæller, på mere eller

mindre legal vis, tilknyttet gildebevægelsen.

Oprindeligt var det vist ment fra Landsgildets

side, at denne åbenhed gav mulighed for

ægtefæller til at se gildebevægelsen an og så

blive gildebrødre på sigt. Spørgsmålet er,

hvor længe kan man være deltager i gildebevægelsen

uden at støtte de udgifter, de

optagne gildebrødre må stå for? Jeg kender

en gildebror, der var ’gildeven’ i 20 år, før

vedkommende efter pres meldte sig ind.

Nogle gildebrødre fortalte mig engang, at

der faktisk ingen ægtepar var i deres gilde, og

da jeg undrende spurgte hvorfor, svarede de,

at de alligevel var med til alt til trods for, at de

ikke var gildebrødre.

I andet foreningsarbejde, sportsaktiviteter

eller lignende må betales for aktiv deltagelse.

Her ved Sct. Georgs gildehallen aflægger

alle da også gildeløftet? Jeg har været med til i

et gilde, at gæster også aflagde gildeløftet, når

de nu alligevel var der. Bliver gildeløftet ikke

degraderet, hvis der ikke er refleksion bag det

løfte, der afgives?

Er vore regler for uklare?

Efter mit noget moraliserende øf, vil jeg

gerne tilføje, at det naturligvis er hyggeligt, at

se diverse ægtefæller ved særlige lejligheder,

men er man deltager i det daglige gildearbejde,

må der løftes i flok manuelt såvel som

finansielt. Problemet eksisterer ikke i mit

gilde for nuværende, men jeg ved, det eksisterer

i en del andre gilder.

Mit spørgsmål er, om det er op til de enkelte

gilder at håndtere dette?

Hvor udbredt er dette fænomen, og spændende

ville det være at konstatere, om det er

et problem, eller blot noget jeg går og har en

formodning om, at vi er flere end man tror?

17


Opslagstavlen

4. Sct. Georgsgilde i Slagelse

fejrer 25 års jubilæum,

lørdag den 2. september 2006

på Spejd - Niløse,

Holmevejen 4, Niløse,

4293 Dianalund.

Festlighederne starter kl. 15.00 med flaghejsning,

kaffe med kage og en mindre ’vandretur’

i området. Kl. 17.00 er der udendørs gildehal

efterfulgt af vandrehal og kl. 18.45 jubilæumsfestmiddag

(i festtelt), dans og natmad.

Deltagelse i jubilæumsaftenen koster kr 250.

Påklædning: Festtøj

Der er mulighed for overnatning i hytte, telt,

shelter mm.

Tilmelding og betaling senest 14. august 2006

til Birgitte Andersen, Banevej 18, 4180 Sorø,

57 83 53 33, joj@auroragroup.dk

Betaling foretages til 4. Sct. Georgsgildes

konto i Danske Bank 3511 3517 299 472.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til

at kontakte ovennævnte.

5. Gilde i Aalborg fejrer sin 60

års fødselsdag med et brag af en

fest i Gildeborgen lørdag den 19.

august (reserver aftenen).

Endeligt program vil fremgå

af indbydelserne, der sendes

til nuværende og tidligere

medlemmer, gildets børn og

ledelserne i Aalborg gilderne, så

snart materialet er klar.

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4

Minna Sandahl Christensen

Damsbovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

Lejlighed

i Sydfrankrig

Dejlig lejlighed beliggende i udkanten

af kulturbyen Perpignan med 3 km

til centrum og 6 km til den dejlige

Canet-strand ved Middelhavet. 20 km

til den spanske grænse og 180 km til

Barcelona.

Lejligheden er på 110 kvm og

indeholder stor stue, køkken, 3

værelser med 6-8 sovepladser, 2

badeværelser og 2 toiletter. Herudover

2 sydvendte terrasser - den ene med

grill - med udsigt til Pyrenæerne samt

stor garage. Parabol med bl.a. danske

TV-programmer.

Udlejes incl. el, gas og vand for 400

euro i april, maj og september og 500

euro i juni, juli og august.

Kørselsvejledning, kort og praktiske

oplysninger fremsendes sammen med

nøgler.

Kontakt Grethe Lis og Gert Nielsen

på telefon 43 43 36 50 eller

mobil 40 34 36 50

18


RIVER MARCH I SILKEBORG

Torsdag den 22. juni

som optakt til River Boat Jazz Festival i Silkeborg

River Marchen arrangeres i samarbejde mellem Borgergadeforeningen og Sct.

Georgs Gilderne i Silkeborg. Det er en familiemarch og ikke et løb. Der er 2

ruter at vælge imellem. En lille på ca. 7 km og en stor på ca. 12 km.

Der er flydende start kl. 16 – 18, og start og mål er samme sted: Nørre

Torv i Silkeborg

Fra teltet på Nørre Torv vil deltagerne, når de kommer i mål, kunne nyde

inciterende jazz toner fra Hauges Jazz Band, der spiller mellem kl. 18 og 21.

I teltet kan der købes øl, vand, pølser og is.

Ude på ruten vil der være opsat forplejningsposter, hvor frugt og vand kan

købes.

På ruten vil der være mulighed for at deltage i en konkurrence om 4-5 gode

præmier.

Alle ,som gennemfører, får et diplom.

Den korte rute går rundt om Silkeborg Langsø, mens den lange rute følger den

naturskønne træksti ud og ’Mælkevejen’ i Gudenådalen hjem.

Deltagergebyret er 35 kr. - for en familie 100 kr.

Overskuddet går til humanitære formål.

Man kan tilmelde sig turen i forretninger på Borgergade eller på dagen i teltet

på Nørre Torv.

Mød op og få en oplevelse i Silkeborg.

Sønderjyllands Distriktsgilde

indbyder til

Distriktsgildehal med ridderoptagelse

Torsdag den 22. juni 2006 kl. 19.30

i Gottorpsalen på Haderslev Kaserne, Louisevej, Haderslev.

Vandrehal fra kl. 19.00

Gildehallen er åben for alle gildebrødre

Der optages 2 væbnere fra Sct. Georgs Gildet i Vojens

I gildehallen benyttes det tidligere ritual for ridderhaller.

Pensioneret officer i hæren og gildebror i 4. Haderslev Gilde, Aksel Volsman,

vil orientere om den meget smukke Gottorpsal og salens inventar.

Efterfølgende er der kammeratligt samvær på kasernen,

hvor der serveres smørrebrød.

Tilmelding senest mandag den 19. juni til DUS Hans Lütken,

telefon 74 45 01 16, mobil 40 40 04 56, e-mail hanslytken@gmail.com

19


Guidet vandreferie

www.walkingholidaysdk.com

Nyd den nordjyske natur

Færdigpakkede vandreferier

Bagagen transporteres

Komfortable hoteller

Distance 100 –155 km

18– 25 km. i 5 –7 dage

Kyndig guide fra start til slut

Snail Trail Walking Holidays

Kirkedalsvej 3, DK9000 Aalborg

Tel +45 5094 3821

Opslagstavlen indeholder kun annoncer

fra gildebrødre til gildebrødre

Udsendt fra landsgildekontoret til og

med medio maj 2006:

Til DUS: (april)

DUS-Info 2

Til DIS: (april)

DIS-AVIS 1 2006

The cold Hawaii

Klitmøller

182 skridt fra a´haw

udlejes lille, men hyggelig lejlighed

kun 1600 kr pr. uge inkl. el og

varme.

Erna Skriver 97 52 51 61

eogke@image.dk

Følgende gilder har slået sig sammen

1. Ringsted og 2. Ringsted kaldes

fremover

Sct. Georgs Gildet i Ringsted

Stubbekøbing og 2. Nykøbing Falster

kaldes fremover

2. Sct. Georgs Gilde i Nykøbing

Jubilæer

50 år

40 år

25 år

60 års gildejubilæum

5. Aalborg 21-08-06

20


Nye gildebrødre

1. Viborg

4. Holstebro

Morsø

1. Frederikshavn

11. Aalborg

5. Aalborg

Bjerringbro

6. Aalborg

8. Aalborg

2. Fredericia

3. Silkeborg

4. Haderslev

Bramming

4. Silkeborg

21


1. Frederiksværk

Bogense

Allerød

4. Odense

2. Bornholm

Jyderup

1. Ballerup

Internationalt udvalg (IU)

Formand Søren Silving (LGIS)

Mogens Kristensen,

Hjortevænget 30, 3450 Allerød

Tlf. 48 17 18 37, allerodderne@vip.cybercity.dk

Kursusudvalget (KU)

Leif Stilling (LGUS), formand

Lone Erkmann,

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

tlf. 56 65 07 06, lone@erkmann.dk

Bjarne Mortensen,

Langelinie 34, 5230 Odense

tlf. 66 12 15 22, bb.mortensen@privat.dk

PR-udvalget (PR)

Formand Henning Rose (LGPR)

Webmaster Kjeld Krabsen,

Brørupvej 21, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88, kjeld@krabsen.dk

John Høst Schmidt,

Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge

Tlf. 56 26 68 08

Adresser og telefonnumre på de medlemmer

af landsgildeledelsen, der sidder i de forskellige

udvalg, findes på side 2.

Narkolauget

Formand Verner Larsen,

Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre

Tlf. 36 75 10 11

LGS Karsten Barfoed (LGS)

Gambia Projektet

Formand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø,

7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70, kb@thyholm.dk

Henning Rose (LGPR)

Sct. Georgs Fonden

Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør

Formand Michael Elvekjær,

Blokhaven 25, st. tv, 2740 Skovlunde

tlf. 44 92 70 23, mobil 40 75 26 34,

micelv@stofanet.dk

Karsten Barfoed (LGS)

Netværket sggnet@sctgeorgsgilderne.dk

Birgit Kristensen

Erik Lundsgård

Michael Engell Hansted

Hanne Borgstrøm (LGM)

22


2. Nykøbing Falster

1. Ringsted

2. Korsør

1. Skælskør

Frimærkebanken

Postadresse: Hans Fink,

Postbox 55, 8310 Tranbjerg

Tlf. 86 72 00 40

frimaerkebanken@mail.tele.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20

liljeberg@privat.dk

Leif Stilling (LGUS)

Good-Turn Mærket

Formand Lars Grentzmann,

Sprogøvej 4, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 85 61

Leif Stilling (LGUS)

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård,

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Karsten Barfoed (LGS)

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

Bestyrer Hartvig Kjeldgaard,

Ørvigvej 100, 6040 Egtved

Tlf. 75 55 08 40, mobil 40 89 53 99

con3549@vip.cybercity.dk

Landsgildeledelsens kontaktpersoner

LGT2007

Bente Christensen (LGK)

Baden-Powell Stammen

Søren Silving (LGIS)

Dansk Flygtninge Hjælp

Hanne Borgstrøm (LGM)

Spejderpr. Østeuropa

Søren Silving (LGIS)

Bloddonorerne

Jørgen Jakobsen, Hobro

Bente Christensen (LGK)

Dansk Unicef

Søren Silving (LGIS)

Hartvig Møllers Efterskole

Bente Christensen (LGK)

SOS-Børnebyerne

Landsgildekontoret

Danmarks-Samfundet

Johan Evensen, Varde

Karsten Barfoed (LGS)

23


Sct. Georges Gilderne

Mikkel bryggers Gade 1

1460 København K

(09000 KHC)

ID nr. 12004

ALM. MAGASINPOST

B

Fra John Høst Schmidt, 1. Køge Gilde, har vi modtaget nedenstående til eftertanke:

Indiansk bøn

O, Store Ånd, hvis stemme jeg hører i vinden,

og hvis ånde giver liv til hele Verden, hør mig!

Jeg står som et menneske foran dig,

et af dine mange børn.

Jeg er lille og svag.

Jeg behøver din styrke og visdom.

Lad mig vandre i skønhed,

og lad stedse mine øjne skue den røde og purpurfarvede solnedgang.

Lad mine hænder respektere de ting, du har skabt,

min hørelse skærpes for at lytte til din stemme.

Gør mig vis,

så jeg kan erfare de ting, du har lært mit folk –

den lærdom, du har skjult i hvert blad og hver sten.

Jeg søger styrke,

ikke til at være bedre end mine brødre,

men til at være i stand til at bekæmpe min største fjende – mig selv.

Gør mig altid rede til at komme til dig med rene hænder og ærlige øjne,

så at når livet svinder hen som en falmende solnedgang,

min sjæl kan komme til dig uden skam.

..... og rigtig god sommer til alle

More magazines by this user
Similar magazines