Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Internationalt Jubi-Træf

Gambia projektet

Sct. Georg

MAJ

2001

68. ÅRGANG

4


Sct. Georg

LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Karin Boldsen

Havnevej 28, Jegindø, 7790 Thyholm.

Tlf./fax: 97 87 92 70. Mobil: 23 39 78 33.

E-mail: lgm@sct-georgs-gilderne.dk

Landsgildekansler Egon Havgaard

Rahbeks Have 22, 4300 Holbæk.

Tlf./fax: 59 43 27 35. Mobil: 40 41 18 56.

E-mail: lgk@sct-georgs-gilderne.dk

Landsgildeskatmester

Jørgen Jakobsen

Ranunkelvej 67 A, 9500 Hobro.

Tlf.: 98 52 25 45. Mobil: 40 44 35 45.

E-mail: lgs@sct-georgs-gilderne.dk

International Sekretær

Rigmor Lauridsen

Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft.

Tlf./fax: 86 34 58 89.

E-mail: lgis@sct-georgs-gilderne.dk

Uddannelses Sekretær

Margrethe Gybel

Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk.

Tlf.: 59 43 13 03.

E-mail: lgus@sct-georgs-gilderne.dk

PR Sekretær Erik S. Messmann

Græsvangen 20, 9800 Hjørring.

Tlf./fax: 96 23 52 52. Mobil: 22 41 18 40.

E-mail: lgpr@sct-georgs-gilderne.dk

RODBJERGGAARD:

Hartvig Kjeldgaard,

Ørvigvej 100, 6040 Egtved.

Tlf.: 75 55 08 40. Mobil: 40 89 53 99.

Rodbjerggaards adresse:

Vorkvej 73, 6040 Egtved. Tlf. 20 64 47 04.

SCT. GEORGS FONDEN:

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde.

Tlf. 49 17 67 00.

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K.

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51.

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georgs-gilderne.dk

E-mail: kontoret@sct-georgs-gilderne.dk

Kontortid: man-tors. 10-14

Generalsekretær: Kirsten Christensen.

REDAKTØR AF SCT. GEORG:

Suzanne Poulsen

Rostedvej 14, Rosted, 4200 Slagelse

Tlf./fax: 58 54 52 65.

E-mail: redaktionen@sct-georgs-gilderne.dk

Bladet udsendes 8 gange:

12/1, 10/2, 11/4, 10/5,

10/8, 10/9, 11/10 og 10/11.

Deadline: Den 15. i måneden forud.

Oplag: 7.000 exemplarer.

Produktion:

O’mega Kommunikation A/S, 4200

2 Slagelse.

ISSN: 0900-9280

Internationalt Udvalg (IU)

Rigmor Lauridsen, formand for IU.

Adresse m.v. under Landsgildeledelsen.

Birthe Laurentzius

Uglevej 14, 2970 Hørsholm. Tlf. 45 76 25 76.

Vagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4,

Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf. 59 32 14 33.

Kursus Udvalget (KU)

Margrethe Gybel, formand for KU.

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

Steen C. Andersen, Gl. Sellingvej 12,

8370 Hadsten. Tlf. 86 98 17 65.

E-mail: sca@mail.dk

Sten Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg.

Tlf. 75 12 66 77. E-mail: sf@esbkomm.dk

Bodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A,

4700 Næstved. Tlf. 55 73 47 17.

E-mail: bodil.kjeldgaard@mail.dk

PR Udvalget (PR)

Erik S. Messmann, formand for PR.

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen.

Jens M. Blauenfeldt, Postbox 432,

Lyngvej 3, 9100 Aalborg.

Tlf. 98 12 78 55. Fax 98 12 75 55.

Ib Jørgensen, Næsbygårdsvej 36 F,

5270 Odense N. Tlf. 66 18 15 33.

Webmaster Kjeld Krabsen,

Brørupvej 21, 8660 Skanderborg.

Tlf. 86 53 81 88. Fax 87 94 36 01.

E-mail: kjeld@krabsen.dk

Lauget - for kampen mod

narkotikamisbrug

Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th.,

2650 Hvidovre. Tlf. 36 75 10 11.

Gambia Projekt

Formand Hanne Monberg, Ibsensvej 47,

2630 Taastrup. Tlf. 43 99 68 41.

Sct. Georgs Fonden

Formand for bestyrelsen Ib Ladefoged Pedersen,

Stationsstræde 2, 8370 Hadsten.

Tlf. 86 98 14 89.

Læs om …

Nordisk gildesamarbejde 4

Forslag til landsgildekansler 7

Ændringsforslag 8-9

Transport af fredslyset 10

Nyt fra frimærkebanken 11

Sct. Georgs Prisen 12

Forsidefoto fra Landbohøjskolens

have. – Foto: Jørn Poulsen

Hvis man ikke

kan få øje på de

lyse sider, må

man sætte kulør

på de mørke

Arrangementer

på landsplan:

23.-30. juni 2001

Gildehøjskole i Nordborg

7.-14. juli 2001

Int. Træf 2001 på Rodbjerggaard.

15.-16. september 2001

Landsgildeting 2001 i Hillerød.

Internationale

arrangementer:

19.-20. juni 2001:

Centraleuropæisk træf i

Budapest, Ungarn.

20.-24. juni 2001:

Europæisk konference i

Budapest, Ungarn.

26.-28. oktober 2001

Seminar for de nordiske landsgildeledelser

på Rodbjerggaard

19.-26. januar 2002:

34. Europæiske Gilde forum,

Grossarl, Østrig

9.-15. juni 2002:

ISGF’s 23. Verdenskonference i

Vancouver, Canada.

Hvis du vil vide mere om de

forskellige arrangementer - så

kontakt gildekontoret.

Landsgildekontoret

holder ferielukket

fra fredag 6. juli til

fredag 3. august 2001,

begge dage incl.

Adresseændring

skal altid meddeles din

kansler – aldrig til

redaktøren!

Evt. kan det meddeles

Landsgildekontoret,

tlf. 33 32 27 33.

Ligeledes skal oplysninger

om jubilæer også meddeles

Landsgildekontoret, og ikke

redaktøren!


Sct. Georgs budskabet 2001

Der findes mange forskellige legender

om ridderen Sct. Georg

og hans kamp mod dragen.

Sct. Georg var en person, der vovede

noget for at hjælpe mennesker, som var

i nød og som var undertrykte.

Historieskriverne mener ikke, der

findes nogen nøjagtige og overensstemmende

kilder om den kristne hvide ridders

eksistens. Hans vigtigste betydning

for eftertiden må være de egenskaber

han så klart viste: Heltemod, retfærdighed,

duelighed og frem for alt hans

kristne baggrunds lysende egenskaber.

Vi har vel alle set utallige billeder af

Sct. Georg og dragen – et populært

motiv i middelalderens kalkmalerier i

vore kirker, på mosaikker fra Rusland,

Grækenland, Tyrkiet og mange andre

lande. I verdenskunsten findes Sct.

Georg portrætteret af Rafael, Dürer og

Donatello.

I Stockholm findes der et klenodie i

Storkyrkan i Gamle Stan. Der er en stor

malet rytterstatue af eg og elghorn, som

forestiller Sct. Georg, dragen og prinsessen.

Efter sejren ved Brunkeberg i Stockholm,

hvor der i 1471 stod et blodigt

slag mellem Danmark og Sverige,

bestilte den svenske Rigsforstander

Sten Sture dette monument af helgenen

hos kunstneren Bernt Notke i Lübeck.

1489 stod mesterværket færdigt og det

førtes i triumf rundt i Stockholm, inden

det blev opstillet i Storkyrkan. Her har

det stået i over 500 år. Du skulle besøge

Storkyrken med Sct. Georg og dragen

næste gang du kommer til Stockholm.

Hvad kan Sct. Georg nu sige os gildebrødre

af i dag? Selv om vi lever i et

samfund, der forandre sig meget hurtigt,

eksisterer kampen mellem det onde

og det gode fortsat. Hver dag afspejles

den i vore massemedier. Spejderbevægelsen

var, da den blev stiftet og er til

stadighed, en fredsbevægelse. Gennem

det internationale fredsarbejde kan vi

hjælpe de unge med at starte spejderarbejde,

hvor det ikke findes, eller hvor

det ikke har været tilladt at starte spejdervirksomhed.

De seneste

år er fredslyset

fra Betlehem

blevet

sendt gennem

Europa

helt op til os

i Norden.

Fredslyset,

hvis flamme

gives fra hånd til hånd, er et symbol på

vores opgave med at udbrede fredsbudskabet.

Dette i en tid, hvor højreekstremistiske

bevægelser lader sig høre, og

mennesker forfølges på grund af hudfarve,

kultur eller religion. Spejderbevægelsen

er nødvendig i dag, og det er

vigtig, at vi giver vor støtte til arbejdet

med og for vore unge.

Til Sct. Georgs Dag 2001 sender jeg

en varm hilsen til alle gildebrødre i de

nordiske lande.

Margareta Fromholz

Landsgildemester i Sverige

Formand for NordiskUnderRegion

3


4

What´s on . . . international?

Det nordiske gildesamarbejde

Af Rigmor Lauridsen,

International Sekretær

De 5 nordiske landes gildebevægelser: S:t

Görans Scoutgillen i Finland, St. Georgsgildin

á Íslándi, St. Georgs Gildene i Norge,

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige og Sct.

Georgs Gilderne i Danmark har samarbejdet

igennem mange år. I de papirer jeg som

international sekretær (IS) har fået overdraget

er de ældste referater fra 1985, men

samarbejdet er væsentligt ældre.

Hvordan fungerer det så i dag?

Nordisk Under-Region (NUR) har en

komite, som består af de 5 landsgildemestre.

Denne komite mødes een gang om året

og i disse møder deltager også landenes

internationale sekretærer. I erkendelse af, at

det er vanskeligt at »holde gryden i kog«,

hvis man kun mødes en gang årligt besluttede

NUR i 1996 at nedsætte en arbejdsgruppe

med een deltager fra hver af landene

Norge, Sverige og Danmark. Denne

arbejdsgruppe skulle meget bevidst gå ind

og etablere nye samarbejdsområder. Ved

Nordisk Gilde Træf i Mora sommeren 2000

besluttedes det at udvide arbejdsgruppen til

også at ha’ en repræsentant fra Finland.

Arbejdsgruppen mødes 3 gange på 2 år,

selvfølgelig forskudt i forhold til NURmøderne,

så der er tale om en kontinuerlig

møderække.

Hvad samarbejder vi om i NUR?

- I den udstrækning det er muligt fremstilles

ting til salg i fællesskab. Det kan

selvfølgelig kun lade sig gøre hvis »tingen«

kun har det internationale emblem på sig.

Et godt eksempel herpå er et flot silketørklæde,

som nu også bli’r til salg via ISGF’s

kontor i Bruxelles.

- Der er fremstillet en brochure om ISGF

(International Scout and Guide Fellowship

= gildebevægelsens verdensorganisation).

Brochuren er ens i lay-out, billedvalg og

tekst, men på hvert nordisk lands sprog.

- Fredslyset fra Betlehem vil fremover

være en fælles aktivitet, idet vi nu henvender

os samlet til Østrig for at få datoen for

lysets ankomst så betids, at det kan indgå i

jeres planlægning af gildeåret. Det betyder

også at Fredslyset, som kører igennem

Danmark vil blive sendt videre til både

Norge og Sverige. Vi håber på at kunne

finde en løsning på transportproblemet til

Island.

- Den årlige rapport om gildeaktiviteter i

det enkelte land sammenskrives til en

fælles nordisk rapport til ISGF.

- Fælles aktivitetsliste, som er tilgængelig

via vores hjemmeside.

- Diskette med gildetegninger er et fælles

nordisk projekt.

- Sct. Georgs budskabet til de nordiske

gildebevægelser skrives af de nordiske

lande på skift.

- Da de baltiske lande blev selvstændige

stater blev de nordiske gildebevægelser

enige om at fordele landene iblandt sig for

at sætte fokus på »hjælp til selvhjælp« i

opbygningen af spejder- og gildebevægelserne

i de enkelte lande:

Finland skulle støtte Estland.

Sverige skulle støtte Letland.

Norge og Island skulle støtte Litauen.

Danmark skulle støtte Polen.

På møderne i NUR gives der tilbagemeldinger

om arbejdets udvikling - og samtidig

inspiration og støtte til det fortsatte arbejde.

(Status for hvordan det går må hellere vente

til en senere artikel!)

I det hele taget er NUR-møderne stedet,

hvor vi udveksler tanker, idéer, erfaringer

og nye tiltag for til stadighed at udvikle gildebevægelserne

i Norden.

- Norge var det land som først fik en

skriftlig aftale med spejderkorpsene om

samarbejde bl.a. i form af en »markedsføring«

af gildebevægelsen som en naturlig

fortsættelse af spejdertiden. Nu har ISGF


på verdensplan lavet aftaler med både pigespejdernes

og drengespejdernes verdensorganisationer.

- Det danske projekt Gildehus følges med

stor interesse i alle de nordiske lande.

- Hvert tredie år afholdes et nordisk seminar

for de 5 landes landsgildeledelser. Det

skal næste gang afholdes i oktober i år på

Rodbjerggård.

- Norge startede for flere år siden med at

ha’ en gildetrop på de store landslejre. Efter

den model har Danmark også haft gildetroppe

på et par lejre, og det er med baggrund

i dette, at vi nu har startet et gildetroplaug

(se artikel i Sct. Georg 3/2001).

Sverige skal ha’ deres første gildetrop i

denne sommer.

På NUR-møderne bli’r også samarbejdet

i Europa og med ISGF debatteret. De

emner som kommer op på de forskellige

konferencer forsøges snakket igennem i

nordisk regi inden konferencerne. Ikke

fordi vi absolut skal mene det samme, men

for at bruge hinanden på en god måde: Få

holdningerne og argumenterne prøvet af i et

mindre forum - og på vores eget skandinaviske

sprog!

NUR udpeger en repræsentant til Europa

Komiteen. Det har i de første 3 år været

vores LGM Karin, men da Karin ønsker at

stoppe, har NUR udpeget Gjermund Austvik

fra Sverige.

For tiden har de nordiske gildebevægelser

2 repræsentanter i ISGF’s verdenskomite

(Raisa Montin, Finland og Niels

Rosenbom, Danmark). Begge repræsentanter

er valgt for den samme 6 års periode, og

det er ikke smart! Derfor har vi snakket om,

at vi skal prøve at få en repræsentant fra

Norden valgt hver gang, der er verdenskonference

(hvert 3. år). Altså således at NUR

altid har 2 repræsentanter i verdenskomiteen,

men valgt forskudt.

Selv om meget er nævnt, er der givetvis

også meget, jeg har glemt! Der er kun et at

sige til det: Hvis du vil vide mere så spørg

din GIM (gildets internationale medarbejder),

din DIS (distriktets internationale

sekretær), IU (Internationalt Udvalg) eller

undertegnede.

I november 2000 blev NUR-møde-deltagerne inviteret

til at overvære en gildehal i forbindelse med NUUK

Rejseholdets gensynsweekend. Deltagerne er fra venstre:

Rigmor Lauridsen, IS DK, Margareta Fromholz

LGM SE, Harald B. Pettersen LGM, NO, Karin

Boldsen, LGM DK, Carita Backa LGM FI, Gjermund

Austwik LGS SE og Bjørg Walstad IS NO.

5


6

KOM OG VÆR MED

SCOUT 2001, Sverige

For første gang arrangerer samtlige svenske

spejderkorps en fælles landslejr!

For første gang har S:t Georgs Scoutgillen

i Sverige en gildetrop på en stor spejderlejr!

For første gang arrangerer det danske

Gildetroplaug en udflugt til en udenlandsk

spejderlejr!

Vil du med på besøg hos vores svenske

gildevenner, som er med på Scout 2001?

Lejren, som har temaet »Vi bygger bro«,

vil være på et stort område ved Rinkaby,

knap 100 km fra Malmø. Der forventes ca.

25.000 spejdere, heraf en del udenlandske.

Gildetroplauget har planlagt en udflugt til

Scout 2001 søndag den 29. juli ca. kl.11-15.

excl. transport.

Afhængig af interessen for at være med

på denne udflugt vil gildetroplaugets ledelse

arrangere kørsel m.m. Alt sammen

selvfølgelig for egen regning.

Vil du være med så kontakt Landsgildekontoret

på telefon 33 32 27 33.

Be open for scouting, Østrig

De østrigske spejderkorps og den østrigske

gildebevægelse arrangerer en »gensynsjubilæums-lejr«

ved Bad Ischl i dagene

19.-22. juli. Programmet indeholder besøg

på lejrgrunden,

som blev benyttet

til verdensjamboreen

i

1951, besøg i

saltmine, festaften,

operetteaften

m.m.

En svensk gildebror

vil forsøge

at arrangere

en fælles

nordisk tur til

Østrig. I 1951

deltog der 228

svenskere, 60

finske og »et ekstra-tog« fra Danmark! Var

du blandt de danske deltagere?

Hvis du har lyst til at være med - eller få

kontakt til nogle af dem der var med dengang

- så kontakt Acke Andersson tel (+46)

87550904 eller

axel.andersson@telia.com

URBAN 2001

I anledning af Norges Speider Forbunds 90

års »fødselsdag« afholdes der en lejr ved

Frederiksstad.

St. Georgs Gildene i Norge deltager på

flere måder. Landsgildemesteren Harald B.

Pettersen leder opbygningen af lejren,

hvori bl.a. deltager 25 danske pionerere.

Der vil under selve lejren være en gildetrop

og alle danske gildebrødre inviteres til at

deltage i et GILDETREF på lejren, søndag

den 1. juli. Der er en festgudstjeneste kl.11

og selve gildetreffet starter kl.13.00.

Afhængig af interessen for deltagelse vil

gildetroplauget arrangere fælles transport,

selvfølgelig for egen regning.

Henvendelse til Landsgildekontoret på

telefon 33 32 27 33.

NYT - NYT - NYT - NYT

Som noget helt nyt har samtlige nordiske

gildebevægelser indgået en aftale med et

norsk rejsebureau.

• Aftalen kan bruges af alle gildebrødre i de

nordiske lande uanset om rejsen skal foregå

i gilderegi eller privat.

• Aftalen omfatter reservation af flybillet,

hotel, billeje osv.

• Rejsebureauet er forpligtet til altid at

finde den for kunden billigste rejserute.

• Reservationerne foregår via et rejsebureau

i Gjøvik, Norge, og det kan foregå

via telefon eller e-mail.

Få din egen kopi af rejsebureau-aftalen ved

henvendelse til vores gildekontor.

NUR vil gennem denne rejsebureauaftale

få tilbud på rejse til Vancouver, Canada for

de gildebrødre, der ønsker at deltage i verdenskonferencen

i juni 2002.

Endnu et godt eksempel på nordisk gildesamarbejde!


Forslag til ny Landsgildekansler

Egon Havgaard skal efter 6 år på posten på

det forestående landsgildeting fratræde

som landsgildekansler. Vi vil som hans

afløser gerne foreslå Bente Christensen fra

Arresø Distriktsgilde.

Ikke mindst ved gildemesterstævnet i

Middelfart i september 2000 var der

mange, der lærte Bente at kende som en

engageret og dygtig del af det team, som

var med til at gøre stævnet til en succes. Vi

kender i øvrigt Bente som en ordholden,

engageret gildebroder, samt som et aktivt

lyttende og hjælpsomt menneske, der med

sin arbejdsindsats for Sct. Georgs Gilderne

i Danmark efter vores vurdering vil gøre

endog særdeles god fyldest på posten.

Henning Holck Nielsen,

SGM, Århus Stadsgilde

Bjarne Mortensen,

SGM, Odense Stadsgilde

Hans Lütken Nielsen,

DGM, Sønderjyllands Distriktsgilde.

Internationalt Jubi-Træf

Af Gunnar Hauerberg, Træfudvalget

TRÆF 01 åbner lørdag den 7. juli kl.

12.00; men man er som sædvanlig

velkommen allerede fra fredag aften

kl. 18.00.

Lørdag eftermiddag etableres lejren, og

om aftenen er der fællesspisning på gårdspladsen.

Senere på aftenen er der optræden

af lokale folkedansere, som også vil give

instruktion i nogle af dansene.

Søndag formiddag vælges der ambassadører

fra hver underlejr. Ambassadørerne

opholder kontakten mellem lejrdeltagere

og -ledelse. Om eftermiddagen vil der være

instruktion i square-dance, og om aftenen

skal vi selv forsøge os.

Mandag er der udflugter til Ribe-

Esbjerg området, og børnene skal bygge en

hytte af rafter og halmballer. Om aftenen

afholdes gildehal.

Tirsdag er der udflugter i Kolding området.

Børnene bygger savanne-dyr af rafter

og halm. Om aftenen holder vi sangaften,

så husk nogle af de nye sange, som du

synes, at vi andre også skal lære.

Onsdag går udflugterne til Silkeborg, og

om eftermiddagen er der rundvisning og

koncert på Løndal. Pris kr. 100. Et overskud

fra dette arrangement går til Lars

Kolinds arbejde for spejderbevægelsen i

Rusland. Også gildebrødre der ikke er på

TRÆF, kan deltage, men skal melde sig på

lejrkontoret, tlf. 29 92 14 70.

Torsdagens udflugtstilbud er Vejleområdet.

Børnene skal lave dragter og

masker, og om eftermiddagen er der kirkebesøg

og gudstjeneste.

Fredag er afsat til udflugter i lokalområdet,

og børnene instuderer det store, afrikanske

drama, som skal opføres ved aftenens

lejrbål.

Lørdag brydes lejren ned, og kl. 12.00

lukkes lejren for denne gang.

I Sct. Georg fra april måned er der gjort

opmærksom på den forlejr, som starter

mandag den 2. juli. Har du tid og lyst til at

give en hånd med til vedligeholdelsen af

området, er du meget velkommen til at deltage

her. Der er som sædvanlig sket meget

på Rodbjerggaard siden sidst; men der er

altid lidt mere, vi kan gøre, så vær med i det

fællessskab, som opstår under fælles

arbejdsydelser.

Vi håber, at rigtig mange gildebrødre

med familie vil deltage på Internationalt

Jubi-Træf 2001, og har du kontakt til udenlanske

gildebrødre, gælder invitationen

naturligvis også dem.

7


Ændringsforslag til Sct. Georgs Gildernes Love til Landsgildeting

2001: Fremsat af landsgildeledelsen

Nuværende ordlyd

§7b) Distriktsgilder

De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgil

de, som omfatter alle gilder i et nærmere

afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger

distriktsgrænserne.

Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse

bestående af en distriktsgilde mes ter,

distriktsgildekansler og distrikts gildeskatmester,

hvis opgave det er at inspirere og

bistå enkeltgilderne i deres arbejde.

Nuværende ordlyd

§8 afsnit 4:

Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes

af et medlem af landsgildetinget og skal

fremsendes skriftligt til landsgildekontoret

inden 1. April. Indkomne forslag offentliggøres

i »Sct. Georg«, maj-nummeret.

Foreslås ændret til

§7b) Distriktsgilder

De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgilde,

som omfatter alle gilder i et nærmere

afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger

distriktsgrænserne.

Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse

(DGL) på mindst fem medlemmer,

distriktsgildemester (DGM), distriktsgildekansler

(DGK), distriktsgildeskatmester

(DGS), distriktets uddannelsessekretær

(DUS) og distriktets internationale sekretær

(DIS). Det er distriktsgildeledelsens

opgave at inspirere og bistå enkeltgilderne i

deres arbejde.

Motivering:

Formålet med udvidelsen af distriktsgildeledelsen er at styrke DIS og DUS placering i

ledelsesarbejdet. Forslaget er fremsat af LGL på opfordring af de forsamlede DGM til

distriktsforum i marts 2000.

Ændringforslag til Sct. Georgs Gildernes love ved Landsgildeting

2001: Fremsat af landsgildeledelsen

Foreslås ændret til

§8 afsnit 4:

Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes

af et medlem af landsgildetinget og

skal fremsendes skriftligt til landsgildekontoret

inden 1. April. Indkomne forslag

offentliggøres i »Sct. Georg«, juni-nummeret.

Motivering:

Ved at ændre maj-nummeret til et juni-nummer gives der landsgildeledelsen en længere

frist til at udarbejde evt. kommentarer til de fremsendte forslag, ligesom det giver redaktøren

af bladet mere tid til at behandle det indkomne materiale, da der traditionelt er meget

»stof« i forbindelse med et landsgildeting.

Ændringsforslag til Sct. Gerogs Gildernes Love til landsgildeting

2001: Fremsat af Sct. Georgs gildet i Gentofte

8

§7d) Funktionsperiode

Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion

i en ledelse i mere end 6 år.

Ingen kan på samme tid beklæde mere end

én ledelsespost.

§7d) Funktionsperiode

Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion

i en ledelse i mere end 6 år.

Dog kan landsgildeledelsen dispensere for

denne regel, hvis særlige forhold gør sig

gældende, og hvis det pågældende gildeting

enstemmigt går ind for en forlængelse.

Ingen kan på samme tid beklæde mere end

en ledelsespost.


Ændringsforslag til Sct. Georgs Gildernes Love til landsgildeting 2001: Fremsat af 4.

Sct. Georgs Gildet i Odense:

Forslag om at bruge ordet GILDESPEJDER i stedet for ordet gildebror, og hvis dette ikke

kan antages at ligestille de to begreber.

Konsekvensrettelse i love.

Begrundelse: I ordet GILDESPEJDER ligger en letforståelig henvisning til vor bevægelses

oprindelse. Gildebevægelsen står bl.a. for videreførelse af værdier, som blev grundlagt i

spejderbevægelsen. Det vedkender vi os i ord og handling samtidig med at vi følger samfundsudviklingen

og præsenterer os i et nutidigt sprog.

Kan vi da undvære ordet GILDESPEJDER, som både formidler udadtil og forpligter indadtil?

Gildebevægelsen har bevidst søgt at undgå ordet medlem, fordi vi er en bevægelse

og ikke en forening. Men alligevel er ordet medlem i hastig tiltagen både i egne rækker og

ved gildebevægelsens spredning til andre lande. I World Gazette Mondiale, ISGF´s internationale

blad, bruges altid betegnelsen guild member, så ordet gildemedlem vil meget let

tage over, hvis vi ikke snarest tager det dækkende ord GILDESPEJDER til os.

Tiden er virkelig inde til at imødegå en hurtig forfladigelse af gildebevægelsens værdier.

Dertil hører bl.a. at vi frejdigt udtrykker, hvad vi står for, og det giver ordet GILDESPEJ-

DER på en enkel måde mulighed for.

Forsamlingen opfordres hermed til at godkende ordet GILDESPEJDER, således at det

erstatter ordet gildebror.

Ændringsforslag til Sct. Georgs Gilderne til landsgildeting 2001: Fremsat af Sct.

Georgs Gildet i Rungsted:

Nedsættelse af kontingentet til landsgildet med 50%, men med uændret kontingent for gildebrødrene.

Eller: hvem skal disponere over midlerne: landsgildet eller det nære - gildet og distriktet?

Begrundelse:

1. IU Rigmor Lauridsen opfordrer såvel distrikterne som gilderne til at engagere sig i internationalt

arbejde.

2. Distriktet/gilderne planlægger etablering af en hjemmeside.

3. Rungsted Gildet har et venskabsgilde i Polen. Vi besøger dem hvert andet år. De dermed

forbundne omkostninger betales af de deltagende gildebrødre. Polakkerne kommer på

besøg hos os hvert andet år. De dermed forbundne omkostninger betales for en stor del af

gildet.

4. Som konsekvens af pkt. 3 har vi påtaget os at etablere en spejderkontakt mellem Polen

og Hørsholm. Polske spejdere kommer således til Hørsholm i år. Dette indebærer atter en

udgift for gildet.

Rungsted Gildet har i år et budget på kr. 18.000, heraf går kr. 6.000 til landsgildet. Øvrige

faste udgifter (distrikt, lokaleleje, blad osv.) beløber sig til kr. 8.400. Dvs. at rådighedsbeløbet

for gildet er kr. 3.600, hvilket er utilstrækkeligt. Konsekvensen heraf er at vi i år opererer

med et driftsunderskud på kr. 6.400, hvilket svarer til 50% af vores kassebeholdning.

Det er indlysende at dette ikke kan fortsætte. Der består således to muligheder:

1. Reduktion af omkostningerne, hvor vi mener at også landsgildet må se på, hvad der skal

betales til.

2. Gildebrødrenes kontingent hæves. Et ægtepar betaler i øjeblikket kr. 1.400 pr. år. Ganske

mange af vore gildebrødre er nu pensionister, hvorfor en øgning af kontingentet meget vel

kan medføre en udmeldelse - og det kan vel ingen være interesseret i.

9


Sikker

transport af

Fredslyset fra

Betlehem

I lighed med sidste år vil Internationalt

Udvalg lade fremstille et antal transportbeholdere.

Beholderne er blå, med såvel gildeemblem

som fredslyslogo. Pris kr. 150,-

pr. stk. + forsendelse. Skriftlig bestilling

skal være landsgildekontoret i

hænde senest 1. juni 2001.

10

Ridderhal

Af H. C. Soré, DIS, Århus Stadsgilde

Medlemmer af vort svenske søstergilde,

S:t. Georgs Scoutgillen, har vist stor interesse

for, hvordan en dansk ridderhal forløber.

Ved en festgildehal i Ebeltoft 13. november

2000, hvor den svenske LGL fik overrakt

et dokument fra Scoutgillens opstart i

1949, et dokument som danske Bendt Gilsig,

der var medinitiativtager til den svenske

gildebevægelses opstart, havde opbevaret

i 51 år, havde jeg den store glæde at

gense Yvonne og Hjermund Austvik, som

jeg i forvejen kendte fra bl. a. LGT i Kolding.

Vi talte om løst og fast i forbindelse med

gildebevægelsen – også om riddertrinnet

som vi har, men som svenskerne endnu

ikke har. I løbet af samtalen fik jeg inviteret

den svenske LGL til at overveje en ridderhal

i Århus Stadsgilde.

Dagen efter meddelte jeg min SGM om

invitationen, som han bad mig følge op

med en skriftlig invitation. Svaret kom

meget hurtigt. Der kommer 3 svenske

observatører til vores ridderhal 17. maj

2001. Jeg håber at rigtig mange riddere fra

hele landet vil finde til Århus til denne lidt

specielle ridderhal, og dermed bidrage til at

vore 3 svenske gildevenner vil få en god

oplevelse, så god at de kan berette for de 33

svenske gilders ca. 1400 medlemmer om

vor ridderhal. Der vil være banet vej for

indførelse af riddertrinnet i S:t. Georgs

Scoutgillen i Sverige.

PS! Den 17. maj kan så fremover være

mærkedag for mange forskellige hændelser:

1814: Det norske folks repræsentanter

vedtager grundloven på Eidsvoll.

1971: En vis Rigmor får sin Georg.

2001: Århus Stadsgilde holder ridderhal

med svensk deltagelse.

Jessen – og ikke Jensen

er efternavnet på den nye gildebror i

Grenaa (Sct. Georg nr. 3). Landsgildekontoret

beklager fejlen.

Hilsen – den gamle Redacteur.


Føljeton/landsgildemestervalg

Nyt fra frimærkebanken

Som nævnt i aprilnummeret af Sct. Georg

opfordres alle frimærke- og øvrige interesserede

gildebrødre til at bestille en særkonvolut

med særfrimærke, som forventes

udgivet i anledning af LANDSGILDETIN-

GET I HILLERØD til september.

Vi starter dog ikke produktionen før

der er indløbet så

mange bestillinger,

at omkostningerne

vil

kunne dækkes.

Prisen bliver kr.

20,- pr. stk.,

men send ikke

penge endnu,

foretag kun

din bestilling

nu eller senest

20. maj enten

pr. e-mail på

adressen:

Af Knud Aage Madsen,

10. Sct. Georgs gilde, Århus.

Redaktionen beklager, at dette indlæg, der

blev modtaget tidsnok til optagelse i Sct.

Georgs april-udgave, af pladsmæssige

årsager desværre først bringes nu her i

maj-udgave.

Tak til Steen C. Andersen, Østjysk

Distriktsgilde, for føljetonen »Vore indre

vejledere« – og mange tak, såfremt denne

føljeton snarest bliver bragt til afslutning.

Gad vide, hvor mange gildebrødre der

virkelig har udbytte og glæde af denne

intellektuelle kursuslektie, som – hvor velment

den end måtte være – næppe heller vil

virke befordrende på evt. potentielle gildebrødre,

som måtte komme i berøring med

Sct. Georg. På mig virker denne føljeton

mest af alt som en anledning til at gøre

opmærksom på egen person som kvalificeret

kandidat til efterårets valg af ny Landsgildemester,

men det har jeg måske misforstået.

Meget hellere ville jeg høre noget om,

hvordan det hidtil et gået med projekt »Gildehus«

og om den med længsel ventede

foryngelse og fornyelse, nu endelig er på

vej.

Den nye Landsgildemester bør efter min

mening ikke findes i kredsen omkring den

siddende Landsgildeledelse, men ude i det

virkelige »Gildesamfund«. Skal gildebevægelsen

igen i bevægelse – og det skal den –

må der nye friske og gerne yngre kræfter til

og velegnede kandidater med fremtidsvisioner

og nytænkning, må da for pokker

kunne findes blandt 7-8.000 danske gildebrødre.

Vi skal tilbage på fremgangssporet og det

– tror jeg – kun vil kunne ske, såfremt vi

virkelig fornyer os helt fra toppen.

frimaerkebanken@mail.dk eller pr. telefon

til Hans Fink 8672 0040 eller undertegnede

på 8617 5820.

Mange takkede hilsener

Nils Liljeberg

”bankdirektør”

11


Sct. Georgs Prisen 2001

Sct. Georgs fonden, der er oprettet af

Sct. Georgs Gilderne i Århus,

uddelte den 23. april Sct. Georgs

Prisen på 10.000 kr.

Prismodtageren – »Reden«, Sjællandsgade

6, Århus C, som åbnede i 1996, er en

institution under KFUK’s sociale arbejde.

Kvinderne, der har kontakt til »Reden«, er

en marginaliseret gruppe, oftest uden

socialt netværk. I »Reden« er der ingen

registrering af kvinderne, det opleves positivt,

da »Reden« oftest er deres hjem eller

faste base med mulighed for varm sund

mad, et bad og rent tøj. Der arbejder 20 frivillige

ved »Reden«, det sociale arbejde er

afhængig af legater, fonds og gaver.

Udover Sct. Georgs Prisen uddelte

fonden 5.000 kr. til Bispehavens trivselshus,

som er et beboerhus, hvor der udføres

et stort frivilligt arbejde for både danskere

og indvandrere. De unge mødes i ungdomsklubben.

5.000 kr. blev også uddelt til det arbejde,

som Frelsens Hær har etableret: »Åbent

Hus For Skæve Eksistenser«. For alkoholikere,

narkomaner og andre såkaldte

udstødte. Der arbejdes med frivillig

arbejdskraft og holdes åbent hver fredag.

Med accept, omsorg og venskab prøver

man gennem samtaler at indgive dem nyt

livsmod og højere selvværd, som kan give

dem mulighed for at komme videre med

deres liv.

Gambia endnu engang

Af Hanne Monberg, formand.

12

For et år siden foreslog Søren Johan,

der sammen med sit filmhold har

fremstillet Gildevideoen, at søge

Danida om penge til en PR-film samt til nyt

materiale, om vort arbejde i og med

Gambia, og tro det eller ej, vi fik pengene.

Ved hjælp af Søren og hans hold, der arbejder

gratis, er der nu fremstillet en utrolig

dejlig film om Gambia samt noget meget

flot materiale, som vi vil bruge til at vise

rundt om i distrikter og gilder, idet vi håber,

at det vil være muligt at få gilderne til at

tegne scholarships for eleverne dernede.

Materialet er vist for distriktsmestrene på

Distriktsmesterforum 24. og 25. marts d. å.,

og der var enighed om hos både dem og

Landsgildeledelsen, at det er et meget dejligt

materiale, som Projektbestyrelsen glæder

sig meget til at vise frem.

I Sct. Georg nr. 2 skrev jeg om, at vi har

søgt Spejderhjælpen om økonomisk støtte,

og det har vi fået. Ja, bestyrelsen kan næsten

ikke fatte, at vi har været så heldige.

Igen var det på Søren Johans foranledning,

at vi modtog 25.000 kr. til at bygge ny bygning

på Hanne Vibes Nursery. Desuden har

vi modtaget 61.000 kr. til udbedring af den

ødelagte bygning i Soma, så ved hjælp af de

25.000 kr., vi har modtaget fra gildet i Rudkøbing,

er vi nu i stand til at få totalrenoveret

den gamle bygning i Soma samt få indlagt

vand på skolen.

Det er svært at udtrykke vor taknemmelighed

over for Søren Johan, han er en sand

spejderven, men naturligvis også til resten

af hans hold. Spejderhjælpen har været til

ufattelig stor hjælp for os. Vi vidste, at vi

ikke havde mulighed for at rejse så mange

penge, som der her og nu var brug for i

Gambia, så tusind, tusind tak for hjælpen.

Oven i pengene fra Danida er det som et

eventyr, men utroligt dejligt, og det giver os

virkelig lyst til at arbejde endnu mere intensivt

for Gambia end nogensinde før.


Opslagstavlen

Jægergårdstræf

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 9.00

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 6.00

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 3.00

Minna og Ib Sandahl Christensen

Damsbovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

”Turistgildehal” i Vordingborg i

juli måned 2001.

Sct. Georgs Gilderne i Vordingborg

indbyder til ”Turistgildehal”

onsdag den 18. juli 2001

i Vordingborg Roklubs lokaler,

Nordhavnsvej 56, Vordingborg.

Kl. 19.30 Åben gildehal for

gildebrødre med familie/ledsager.

Efter gildehallen er der hyggeligt

samvær, hvor der vil blive

serveret et let traktement.

Tilmelding helst inden den 16/7-01

til Bente Børre, tlf. 55 37 19 96.

17. - 19. August 2001

er flyttet til

ÆRKESÆDET

Paradisvænget 28, Øverød

2840 Holte.

Vi overnatter i eget telt, campingvogn

eller indendørs på fælles sovesale.

Lejrkontingentet er overkommeligt:

kr. 150,- pr. person fra fredag til

søndag. Halv pris for børn.

Reduceret pris, hvis man kun

deltager i dele af træffet.

Programmet består også i år af

friluftsgildehal, udflugt, kaffemik,

fælles spisninger, lejrbål og

bil-orienterings”løb”.

Ring til Kirsten og Bjørn og få

yderligere oplysninger og tilsendt

udførligt program.

Vi har kaffe på kanden hele tiden

til fri afbenyttelse.

Kirsten og Bjørn Christensen

Skærbækvej 26, 2610 Rødovre

tlf. 3670 9074,

e-mail kirsten-bjorn@post.tele.dk

Træf på Ærkesædet i glade

gildebrødres kreds.

På gensyn fra TRÆFUDVALGET.

Sct. Georgs Gildet i Birkerød

afholder

Stort Kræmmermarked

8.9.10. juni 2001

på engen v/ Byagervej.

Foruden kræmmerboder vil der være

Børneloppemarked, Tivoli, øltelt, cafe

og dansetelt m. live musik fredag

og lørdag aften.

Festpladsen åbnes fredag kl. 16

og lukker søndag kl. 18.

KOM OG STØT OS.

Yderligere oplysninger se vores

hjemmeside www.sgg.dk el. kontakt

Erik Gissel Jensen, tlf. 45 82 37 19.

Slagelse Marchen,

en ny gildeaktivitet i Slagelse.

Et marcharrangement er vel ikke

det der falder først for, når man

tænker på gildearbejde.

Idéen kom i forbindelse med

Slagelse Festuge.

Marchen foregår 30. juni-1. juli med

2x40 km, 2x25 km, 2x10 km.

Folder kan rekvireres på

tlf. 58 52 63 07 eller på

e-mail:

slagelsemarchen@hotmail.com.

Kig på www.slagelsemarchen.dk

13


Spejderløb – Jorden rundt

Niels Ebbesens Løbet »Jorden rundt i 80 dage«

Af Børge Juul Jensen, Grenå.

Sct. Georgs Gilderne i Niels Ebbesens

distrikt, der omfatter gilderne i Hobro,

Randers, Hornslet, Ebeltoft og Grenå,

havde længe været i gang med forberedelserne til

et spejderløb for alle ungdomskorps inden for

dette område. Indbudt var alle grupper inden for

Det Danske Spejderkorps, KFUK-spejderne,

KFUM-Spejderne, Danske Baptistspejdere og

FDF, i alt var 90 grupper inviteret til et helt specielt

løb, nemlig ikke et traditionelt orienteringsløb,

men et løb, hvor de enkelte poster bød på meget

spændende opgaver og helt andre end dem, der

normalt betegnes som spejderopgaver.

Løbet hed Niels Ebbesens Løbet med

undertitlen »Jorden rundt i 80 dage«, og som

foregik på begge sider af Randers fjord omkring

Mellerup og Voer, i alt ca. 12 km. Det fandt sted

21. april fra kl. 9-16 og der sluttedes af i

Naturcenter Randers Fjord med præmieuddeling.

Et så stort anlagt løb med de specielle postopgaver,

der foregår i 8 forskellige lande, krævede et

stort forarbejde, og for at et sådant løb kan blive

en succes, var der behov for hjælpere, bl. a. af gildebrødre,

tidligere spejdere og forældre.

»Jorden rundt i 80 dage« blev en stor succes.

Et hjertesuk

Slaget på

Trelde Næs

14

Det store natløb, hvor temaet var slaget på Trelde

Næs i 1848, i Trekantsområdet med deltagelse af

160 spejdere foregik sidste år, og gentages igen i

år den første weekend i oktober.

Lørdag morgen kl. 7 blev deltagerne vækket af

kanonsalut afgivet af Sortkrudtbrødrene.

Som en flot finale marcherede 6. Juli Garden

ind på pladsen og underholdt inden præmieoverrækkelsen.

Af Birte Kaas Frederiksen,

15. Sct. Georgs Gilde

København/Rødovre

Vi har netop modtaget den lokale

telefonbog og straks bladrer man

jo i den, for det første for at se om

ens eget navn er stavet rigtigt, men

også sådan lidt almindelig

nysgerrighed om hvilke foreninger,

der findes.

Stor var min forundring, da jeg når

til »loger og klubber« og der finder:

Sct. Georgs Gilderne i Brøndby,

Sonny V. Friis Rygaard m/adresse.

Jeg har været gildebror i snart 29 år og har ofte

fået stillet spørgsmålet: »Hvad laver I egentlig i

Sct. Georgs Gilderne?« »Er det som en loge?«

underforstået – hemmeligt! Jeg har hver gang

forklaret, at vi er en sammenslutning af voksne

mennesker, der har det tilfælles, at vi har været

spejdere eller har vist intersse for spejderarbejdet,

måske gennem vores børn og det er der bestemt

intet hemmeligt i.

Men vi er ikke en loge eller en klub og jeg glad

for, at mit gilde ikke står nævnt under denne spalte

i telefonbogen.


Ridderhaller

Sjælsø Distrikt

Indbyder til Ridderhal onsdag

den 30. maj 2001

I Selmersbo-Centret, Selmersvej 13,

Hørsholm

Vandrehal fra kl. 19.30 – Ridderhal kl. 20.00

Efterridderhallen byder på

kammeratligt samvær,

der serveres et lettere traktement. Pris 70 kr.

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Tilmelding til Jens Pedersen, tlf. 4817 4280

senest den 22. maj 2001.

Århus Stadsgilde

indbyder til til ridderhal

torsdag 17. maj 2001 kl. 19.00

i Frimurerlogen, Christiansgade 6,

8000 Århus C.

Specielle gæster: Tre svenske gildebrødre

Vandrehal: Præcis kl. 19.00. En guide vil

fortælle os om den smukke, gamle bygning.

Ridderhal: Kl. 19.30. To væbnere slås til

riddere. En trompetist spiller

for os i ridderhallen.

Efterridderhal: Først og fremmest

socialt samvær.

Menu: Mørbradbøf m/ristede løg, tyttebær,

agurkesalat, sauce og kartofler.

Ostesnitte.

Kaffe/the m/småkager

Pris: 125 kr. excl. drikkevarer.

Tilmelding: Senest 14. maj 2001 til

H. C. Soré, tlf. 87 61 39 06

Kirsten Fuhlendorff, tlf. 86 22 53 16

Jubilæer

Nye gildebrødre

Fusion

På et ekstraordinært Gildeting er 1. og 2.

gilde i Hjørring blevet sammenlagt. 1.

gilde er 60 år og 2. gilde er 50 år. Fusionen

betyder en bedre udnyttelse af de

menneskelige ressourcer i det daglige

arbejde. Det nye gilde har ca. 50 medlemmer,

og som gildemester blev valgt

Erik Holm, som kansler Kurt Jørgensen

og som skatmester Lena Nielsen. Der

blev endvidere nedsat forskellige udvalg.

15


Postbesørget blad

(0900 KHC)

Med kærlig hilsen og duft af forår

UNICEFs nye kollektion af kort og gaver, der sælges i

dette forår til fordel for verdens nødlidende børn, er

mere alsidig end nogensinde.

Festlige farver, spændende materialer og som noget nyt

krydrede blomsterdufte.

Der er kort for enhver smag og til enhver anledning i

den nye kollektion. Blomster er et af de yndede motiver.

Bl. a. et spændende nyt kort er fremstillet af kinesisk

tryllepapir, dyppet i rødt blæk, forsynet med guldfolie

og sat på et rigtigt blad, notesbøger med blomsterdufte –

en oplagt gaveidé.

Alt kan ses på internettet på www.unicef.dk.

More magazines by this user
Similar magazines