husk - Sadolin Farveland

farveland.net

husk - Sadolin Farveland

Sådan

træbeskytter du

udendørs


INDHOLD

Træets venner og fjender 4-5

Et godt stykke forarbejde 6-7

Facader, gavle og hegn 8-13

Vinduer og døre 14-19

Terrasser 20-25

Havemøbler 26-31

Sprøjtemaling 32-33

Produkter til rensning 34-35

Produkter til grunding 36-37

Produkter til slutbehandling 38-39

2 3


Træets fjender og venner

Solen og luften opvarmer og nedkøler træværket, som

vejret skifter. Træ er en dårlig varmeleder, så der er størst

udtørring i det yderste af træet, hvilket giver revner og

adgang for fugt. Lyse farver afviser varme bedre end

mørke farver og giver derfor mindre risiko for revne­

dannelse og efterfølgende fugtoptagelse.

Fugt er træets værste fjende. Ikke fordi fugten er ned­

brydende i sig selv, men fordi fugt giver gode betingelser

for alvorlige angreb af råd og svamp.

Hvis træfugtig heden overstiger 20% kan svampe angribe

træets hovedbestanddele og nedbryde dets struktur

og styrke. Til sidst kan træet smuldre helt væk. Pinotex

trægrundere hæmmer fugtoptagelse og indeholder

midler mod træødelæggende svampe.

Skimmelsvamp og blåsplint misfarver træet, men ned­

bryder det ikke. Pinotex træbeskyttelse beskytter over­

fladen mod blandt andet skimmelsvamp. Alger ned­

bryder heller ikke træværket. De binder dog fugt til

træet og øger risikoen for mere alvorlige angreb.

Grønalger skal fjernes, inden du påfører træbeskyttelse,

da behand lingen ellers hæfter dårligt.

Uanset hvordan du behandler dit træværk, så er en

korrekt konstruktion af træværket den grundlæggende

forudsætning, for at træværket holder. Den vigtigste

egenskab for en trækonstruktion er, at den hindrer en

vedvarende opfugtning af træet. Den skal lede vandet

bort og sikre, at der kan komme luft til træet, så evt. fugt

ventileres bort.

4 5

4 5


Et godt stykke forarbejde

Fra naturens side nedbrydes træ, der ikke længere er

i vækst. Træbeskyttelse er derfor nødvendigt. Hvis dit

træværk er begyndt at krakelere eller skalle af, så er

nedbrydningen godt i gang. Træværk skal derfor have

træbeskyttelse, før det øjensynligt trænger.

Det er muligt at træbeskytte fra april til oktober, hvis

vejret tillader det. Det er bedst at træbeskytte i en pe­

riode med tørvejr, hvor temperaturen er over 10° C, men

undgå direkte sol. Tørvejret skal holde, til træbeskyttelsen

er tør. I tilfælde af regn skal overfladen være helt tør

inden næste påføring.

Overfladen skal være ren for belægninger, tidligere løst­

siddende træbeskyttelse og nedbrudte træfibre. Afvask

grundigt med Sadolin Husrens eller Pinotex Trærens,

uanset om træet har været beskyttet før eller ej. Knaster og

evt. harpiks skrabes af og affedtes med cellulosefortynder.

Skrab eller slib grundigt for at fjerne dårligt vedhæf­

tende træbeskyttelse. En blank overflade med god

vedhæftning matslibes med sandpapir. Husk at bruge

en støvmaske. Fjern nedbrudte træfibre, så evt. bart træ

er friskt. For at opnå den bedste vedhæftning, skal den

rengjorte overflade både være tør og mat.

Ubehandlet træ og tryk­ eller vacuumimprægneret træ

bør grundes med Pinotex Base eller Superbase, med

mindre der er tale om vandrette flader. Grunding sikrer

den bedste vedhæftning og beskytter i dybden mod

råd og svamp. Brug også grunder, hvis du har renset

af til bart træ.

Tips Inden du grunder eller påfører træbeskyttelse, skal træet

være under 20%. For døre og vinduer skal fugtigheden

helst ligge under 15%. Du kan låne eller købe en fugtmåler

hos de fleste farvehandlere.

6 7

6 7


Giv husets facade et løft

facader, gavle og hegn

Facader, gavle og hegn er husets ansigt udadtil, der med tiden forfalder, hvis du ikke beskytter det med den rigtige behandling og

vedligeholdelse. Men det er ikke nok at vælge den rigtige Pinotex træbeskyttelse. Et godt forarbejde er mindst lige så vigtigt, og

selve påføringen skal også være rigtig, for at du opnår det bedste resultat.

Tilpas behandlingen til

træets tilstand

Vejledningen på de næste sider er generel for massivt

træ, men varierer afhængigt af træets tilstand. Vi giver

dig derfor retningslinjer for, hvordan du forbereder og

grunder henholdvis friskt, nedbrudt og tidligere be­

handlet træværk, inden du afslutter behandlingen med

Pinotex træbeskyttelse efter behov. Du får selvfølgelig

også en oversigt over, hvordan du træbeskytter forskel­

lige træsorter, der anvendes til facader, gavle og hegn.

8

9

8 9


1

Sådan Pinotexer du

facader, gavle og hegn

Fjern begroninger med Sadolin Husrens og

lad det virke i 3­4 døgn. Rens hårdt angrebne

flader med Pinotex Trærens.

4

Fjern nedbrudte træfibre, så bart træ er friskt og

bæredygtigt. Brug slibepapir eller stålkardæsk.

2

Vask overfladen med Sadolin Grundrens. Skyl

efter med rent vand. Afskrab knaster og harpikspletter,

og affedt med rensebenzin.

5

Bart træværk grundes med Pinotex Superbase

eller Pinotex Base for at sikre den bedste vedhæftning

for efterfølgende træbeskyttelse.

3

Bunden skal være ren og bæredygtig, så fjern

løstsiddende træbeskyttelse med et skrabejern.

Gammel træbeskyttelse, som stadig har god

vedhæftning, matslibes.

6

Påfør Pinotex træbeskyttelse som beskrevet på

de enkelte produkter.

10

11

10 11


Pleje af

forskellige

træsorter

facader, gavle og hegn

Ceder­ og lærketræ er i de seneste år blevet et meget populært

materiale til facadebeklædning. Begge træsorter kan behandles

med pigmenteret Pinotex træbeskyttelse. Men du kan også

anvende Pinotex Klar UV Plus, der er en farveløs træbeskyttelse,

hvis du ønsker at bevare den naturlige farve.

Pinotex har desuden to specialolier til ceder­ og lærketræ. De er

begge let pigmenterede og beskytter derfor mod solens ultra­

violette stråler, hvilket giver en god beskyttelse og holdbarhed.

Her får du en samlet oversigt over, hvordan du plejer de forskel­

lige træsorter, der anvendes til facader, gavle og hegn.

For detaljeret beskrivelse kan du læse det tekniske datablad til

hvert produkt som kan hentes på www.pinotex.dk

massiVT Træ

(Fyr, gran, douglas, tryk­/vakuumimprægneret

træ, varmebehandlet træ)

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Rens knaster med rensebenzin. Støv

træet grundigt af, inden du grunder

med Pinotex Base eller Superbase.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern eventuelle belægninger med

Pinotex Trærens eller Sadolin Husrens.

Vask med Sadolin Grundrens og

skyl efter med rent vand. Bortslib

nedbrudt træ, inder du grunder med

Pinotex Base eller Superbase.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex

Trærens eller Sadolin Husrens. Vask

med Sadolin Grundrens og skyl efter

med rent vand. Afrens til ren, fast

bund, hvis tidligere behandling har

dårlig vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ. Grunding er normalt ikke

nødvendig.

slutbehandling

Pinotex Classic Transparent

Pinotex Classic Heldækkende

Pinotex Klar UV Plus

Pinotex Transparent Plus

Pinotex Superdec Plus

Pinotex Superdec

Pinotex Nåletræsolie

lærkeTræ

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Vask træet grundigt med Pinotex Trærens.

Eftervask med skurebørste og

rigeligt rent vand. Grund med Pinotex

Base eller Superbase.

nedbrudt, ubehandlet træ

Vask træet grundigt med Pinotex Trærens.

Eftervask med skurebørste og

rigeligt rent vand. Bortslib nedbrudt

træ, inden du grunder med Pinotex

Base eller Superbase.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex

Trærens eller Sadolin Husrens. Vask

med Sadolin Grundrens og skyl efter

med rent vand. Afrens til ren, fast

bund, hvis tidligere behandling har

dårlig vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ. Grunding er normalt ikke

nødvendig.

slutbehandling

Pinotex Classic Transparent

Pinotex Classic Heldækkende

Pinotex Klar UV Plus

Pinotex Transparent Plus

Pinotex Superdec Plus

Pinotex Lærketræsolie

Vær opmærksom på at med Transparant

Plus, Superdec Plus og klar

UV Plus, kan der på visse træsorter

forekomme forlænget tørretid.

Thuja

– Western red cedar

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Støv træet grundigt af. Grunding med

Pinotex Superbase anbefales, hvis der

behandles med Pinotex Superdec. Øvrige

behandlinger kræver ikke grunding.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Træ rens

eller Sadolin Husrens. Vask med Sadolin

Grundrens og skyl efter med rent vand.

Bortslib nedbrudt træ. Grunding med

Pinotex Superbase an be fales, hvis der

behandles med Pinotex Superdec. Øvrige

behandlinger kræver ikke grunding.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med Sadolin

Grundrens og skyl efter med rent vand.

Afrens til ren, fast bund, hvis tidligere

behandling har dårlig vedhæftning, og

bortslib nedbrudt træ. Matslib blanke

flader. Grunding er normalt ikke nødvendig.

slutbehandling

Pinotex Cedertræsolie

Pinotex Classic Transparent

Pinotex Classic Heldækkende

Pinotex Klar UV Plus

Pinotex Transparent Plus

Pinotex Superdec Plus

Pinotex Superdec

Vær opmærksom på at der med Transparant

Plus, Superdec Plus og klar UV

Plus kan forekomme forlænget tørretid.

VandfasT limeT

krydsfiner

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Behandl kanter 2 gange med olie ­

baseret gulvlak. Støv træet grundigt

af, inden du grunder med Pinotex

Superbase eller Pinotex Base på

begge sider inden opsætning.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex

Trærens eller Sadolin Husrens. Vask

med Sadolin Grundrens og skyl efter

med rent vand. Bortslib nedbrudt

træ. Kanter behandles 2 gange med

oliebaseret gulvlak. Grunding med

Pinotex Base eller Superbase.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Sadolin

Husrens. Vask med Sadolin Grundrens

og skyl efter med rent vand.

Afrens til ren, fast bund, hvis tidligere

behandling har dårlig vedhæftning,

og bortslib nedbrudt træ. Grunding

er normalt ikke nødvendig.

slutbehandling

Pinotex Classic Transparent

Pinotex Classic Heldækkende

Pinotex Transparent Plus

Pinotex Superdec Plus

Pinotex Superdec

12 13


Pas godt på husets vinduer

vinduer og døre

Vinduer og døre er udsatte bygningsdele, som kræver en god vedligeholdelse og særlig opmærksomhed omkring lister

i vinduer og døre med glasruder. Men det er ikke nok at vælge den rigtige Pinotex træbeskyttelse. Et godt forarbejde er

mindst lige så vigtigt, og selve påføringen skal også være rigtig, for at du opnår det bedste resultat.

Tilpas behandlingen til

træets tilstand

Vejledningen på de næste sider er generel, men

varierer afhængigt af træets tilstand. Vi giver dig derfor

retningslinjer for, hvordan du forbereder og grunder

henholdvis friskt, nedbrudt og tidligere behandlet

træværk, inden du afslutter behandlingen med Pinotex

træbeskyttelse.

14

15

14 15


1

Sådan Pinotexer du

Børst rammer, sprosser, false og karme fri for

støv. Vask med Sadolin Grundrens. Skrab al løstsiddende

maling af med et smalt skrabejern.

Skyl efter med rigeligt rent vand.

4

vinduer og døre

Pinotex Superbase påføres steder hvor træet

er blotlagt. Pletgrund med Pinotex Vinduesgrunder.

For pæneste finish, påføres Pinotex

Vinduesgrunder på hele fladen.

2 3

Fjern løstsiddende vindueskit med en spartel.

5

Forny vindueskittet eller tætningsliste, hvor det

mangler, når Pinotex Vinduesgrunder er tør.

Brug en smal jernspartel på ca. 3 cm.

Slib træværket med slibepapir i korn 150. Vær

grundig ved overgang til råt træ, for at undgå

ujævnheder. Børst grundigt med en blød børste

eller støvekost.

6

Slutmal vinduet med Pinotex Vinduesmaling

efter min. 12 timers tørretid. Lad malingen

dække nogle få mm ind på glasset, det kan

senere skrabes af.

16

17

16 17


Konstruktiv

beskyttelse

vinduer og døre

Glaslisterne og især bundglaslisterne udgør et særligt problem

for vinduer og døre med glasruder i. Hvis bundglaslisterne er

nedbrudte og dårlige, skal de fjernes og erstattes af nye, evt. af

vedligeholdelsesfrit aluminium. Tilpas sideglaslisterne med en

afstand på ca. 5­7 mm over bundlisten og afskær som drypnæse.

Fugemasse af silikone trænger ud i træet og giver dårlig ved­

hæftning. Desuden kan silikone ikke overmales, så brug i stedet

f.eks. Casco Multibyg S30 eller lign., som kan overmales. Efterse

og udskift evt. tætningsbånd eller kitmateriale. Tætningslister af

PVC kan ikke anbefales, da de blødgørende stoffer fra plasten

trænger ud og blødgør træbeskyttelsen.

For vinduer gælder det i øvrigt, at der altid bør være en luftspalte

mellem vindueskarm og vinduesramme. Det sikrer, at evt. fugt

kan slippe væk.

For detaljeret beskrivelse kan du læse det tekniske datablad til

hvert produkt som kan hentes på www.pinotex.dk

Teak

og andet eksotisk hårdttræ

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Affedt træet med rensebenzin.

Grunding er ikke nødvendig på teak.

Grund evt. andre træsorter med

Pinotex Base.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern evt. belægninger med Pinotex

Trærens eller Sadolin Husrens. Vask

med Sadolin Grundrens og skyl efter

med rent vand. Bortslib nedbrudt træ.

Grunding er ikke nødvendig på teak.

Andre træsorter grundes med Pinotex

Base.

Tidligere behandlet træ

Vask med Sadolin Grundrens og skyl

efter med rent vand. Afrens til ren,

fast bund, hvis tidligere behandling

har dårlig vedhæftning, og bortslib

nedbrudt træ. Matslib blanke flader.

Grunding er normalt ikke nødvendig.

slutbehandling

Pinotex Ædeltræsolie

Pinotex Classic Transparent

Pinotex Classic Heldækkende

Pinotex Klar UV Plus

Pinotex Transparent Plus

Pinotex Superdec Plus

18 19

18 19


Forlæng terrassens levetid

terrasser

Træterrasser nedbrydes i overfladen og får revner og et trist, forvitret udseende, hvis du ikke beskytter dem med den rigtige behand­

ling og vedligeholdelse. Men det er ikke nok at vælge den rigtige Pinotex behandling. Et godt forarbejde er mindst lige så vigtigt, og

selve påføringen skal også være rigtig. Læs mere om hvordan du forbereder dig i afsnittet ”Et godt stykke forarbejde” på side 6­7.

Det er altid vigtigt at få vasket overfladerne inden den

videre behandling, fordi snavs sætter sig på overfladen.

Solens kraftige stråler gør, at behandlingen hænger fast

i den nedbrudte overflade, og ikke i selve træet. Resul­

tatet bliver ofte afskalninger af nedbrudt træ og/eller

tidligere behandling. Slibning med korn 60­80 er derfor

nødvendigt. Helt nyt høvlet træ kan også kræve en

slibning for at sikre et godt resultat, fordi træet ofte er

meget glat. Ubehandlet træ bør maksimalt sidde 1 uge.

Herefter er UV­strålernes nedbrydning af overfladen så

fremskreden, at behandlingens levetid reduceres med

op til 50%. En slibning vil derfor igen være nødvendig.

Tips Til aftørring af den overskydende olie kan du med

fordel anvende den samme slags polermaskine,

som bruges til oliering af gulve inde.

20

21

20 21


1

Sådan Pinotexer du

Fjern snavs og belægninger med Pinotex

Terrasserens. Misfarvninger og skimmelsvamp

fjernes med Pinotex Trærens.

4a

terrasser

Hvis du anvender Pinotex Træterrasser skal den

omrøres grundigt før og under brugen. Påføres

med pensel i minimum to lag for at opnå en

optimal anti­skrid effekt.

2

Slib nedbrudte træfibre ned til friskt træ. Fjern

slibestøv og andet løst materiale. Vask overfladen

med Sadolin Grundrens. Skyl efter med

rent vand.

4b

Hvis det er en af Pinotex olierne du anvender,

skal behandlingen gentages vådt­i­vådt med

ca. 25 min. interval til træet er mættet. Tør overskydende

olie bort efter ca. 25 min. NB. Brugte

klude kan selvantænde

3

Start med endetræet. Mæt endetræet grundigt

med mindst 3­4 påføringer. Påfør Pinotex Ædeltræsolie,

Pinotex Træterrasser eller Pinotex Nåletræsolie.

Undlad altid at grunde træterrasser.

5

Vedligeholdelse sker 1­2 gange årligt efter behov.

Ved genbehandling kan du lave et prøvestrøg

et mindre synligt sted for at teste farven og evt.

fortynde med farveløs træolie efter behov.

22

23

22 23

Tips

ny terrasse

Ved opsætning af nye

terrasser bør brædderne

behandles på begge sider

inden opsætning eller

senest 7 dage efter

opsætning.

Vintervedligeholdelse

For at sikre mod belægninger

om vinteren anvendes

Sadolin Husrens et par

gange, eller efter behov.


Pleje af

forskellige

træsorter

terrasser

Pinotex Ædeltræsolie og Nåletræsolie sikrer en vandafvisen­

de overflade og giver træet den mest optimale beskyttelse

mod UV lys. Behandlingens holdbarhed afhænger af mæng­

den af olie og pigment under træoverfladen. Undlad derfor

altid at grunde træterrasser, så den efterfølgende behandling

kan trænge så dybt ind i træet som muligt.

Pinotex Træterrasser er en træbeskyttelse, som har en længere

holdbarhed end en oliebehandling og indeholder et anti­skrid

middel, som gør færden mere sikker, når fladen er våd eller

fugtig. Her får du en samlet oversigt over, hvordan du behandler

de forskellige træsorter, der anvendes til terrasser.

For detaljeret beskrivelse kan du læse det tekniske datablad

til hvert produkt som kan hentes på www.pinotex.dk

massiVT Træ

(Fyr, gran, douglas, tryk­/vakuumimprægneret

træ, varmebehandlet træ)

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Afrens knaster med rensebenzin.

Vask med Sadolin Grundrens. Lad

træet tørre helt. Slib med sandpapir

korn 60­80. Slibestøv fjernes.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med

Sadolin Grundrens og skyl efter med

rent vand. Afrens til ren, fast bund,

hvis tidligere behandling har dårlig

vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex

Trærens eller Sadolin Husrens. Vask

med Sadolin Grundrens og skyl efter

med rent vand. Afrens til ren, fast

bund, hvis tidligere behandling har

dårlig vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

slutbehandling

Pinotex Nåletræsolie

Pinotex Ædeltræsolie

Pinotex Træterasser

(Evt. Pinotex Classic transparent)

lærkeTræ

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Vask træet grundigt med Pinotex

Trærens. Eftervask med skurebørste

og rigeligt rent vand. Lad træet tørre

helt. Slib med sandpapir korn 60­80.

Slibestøv fjernes efterfølgende.

nedbrudt, ubehandlet træ

Vask træet grundigt med Pinotex

Trærens. Eftervask med skurebørste og

rigeligt rent vand. Bortslib nedbrudt

træ.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex

Trærens eller Sadolin Husrens. Vask

med Sadolin Grundrens og skyl efter

med rent vand. Afrens til ren, fast

bund, hvis tidligere behandling har

dårlig vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

slutbehandling

Pinotex Nåletræsolie

Pinotex Ædeltræsolie

(Evt. Pinotex Classic transparent)

Thuja

– Western red cedar

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Vask med Sadolin Grundrens og skyl

efter med rent vand. Lad træet tørre

helt. Slib med sandpapir korn 60­80.

Slibestøv fjernes efterfølgende.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med

Sadolin Grundrens og skyl efter med

rent vand. Bortslib nedbrudt træ.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med

Sadolin Grundrens og skyl efter med

rent vand. Afrens til ren, fast bund,

hvis tidligere behandling har dårlig

vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

slutbehandling

Pinotex Nåletræsolie

Pinotex Ædeltræsolie

Pinotex Træterasser

(Evt. Pinotex Classic transparent)

Teak

og andet eksotisk hårdttræ

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Affedt træet med rensebenzin.

Vask med Sadolin Grundrens og skyl

efter med rent vand. Lad træet tørre

helt. Slib med sandpapir korn 60­80.

Slibestøv fjernes efterfølgende.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med

Sadolin Grundrens og skyl efter med

rent vand. Bortslib nedbrudt træ.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med

Sadolin Grundrens og skyl efter med

rent vand. Afrens til ren, fast bund,

hvis tidligere behandling har dårlig

vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

slutbehandling

Pinotex Ædeltræsolie

(Evt. Pinotex Classic transparent)

24 25

24 25


Bevar det gode udeliv

havemøbler

Fælles for alle havemøbler i træ er, at de mister deres oprindelige udseende, hvis du ikke beskytter dem med den rigtige behand­

ling og vedligeholdelse 1­2 gange om året efter behov. Men det er ikke nok at vælge den rigtige Pinotex træbeskyttelse. Et godt

forarbejde er mindst lige så vigtigt, og selve påføringen skal også være rigtig, for at du opnår det bedste resultat.

Tilpas behandlingen til

træets tilstand

Vejledningen på de næste sider er generel for massivt

træ, men varierer afhængigt af træets tilstand. Vi giver

dig derfor retningslinjer for, hvordan du forbereder og

grunder henholdvis friskt, nedbrudt og tidligere be­

handlet træværk, inden du afslutter behandlingen med

Pinotex træbeskyttelse efter behov. Du får selvfølgelig

også en oversigt over, hvordan du træbeskytter forskel­

lige træsorter, der anvendes til havemøbler.

26

27

26 27


1

Rengør med Pinotex Teakrens A og B, hvis havemøblerne

er snavsede og misfarvede, ellers

rengør med Pinotex Møbelrens. Skyl efter med

rent vand.

4

Sådan Pinotexer du

havemøbler

Påfør pigmenteret Pinotex Nåletræsolie eller Ædeltræsolie

afhængig af trætype med pensel eller

klud. Omrør træolien grundigt før, under og efter

brug. Påfør olien alle flader, så træet ikke slår sig.

2

Bortslib nedbrudte træfibre og gammel behandling

som hæfter dårligt. Slib misfarvede områder

ned til friskt træ. Fjern slibestøv med en børste og

en opvredet klud. Lad træet tørre.

5

Gentag behandlingen vådt­i­vådt med ca. 25

min. interval til træet er mættet. Tør overskydende

olie bort efter ca. 25 min. Alternativt gentag

behandlingen efter 48 timer, når olien er hærdet.

NB. Brugte klude kan selvantænde!

3

Affedt nye havemøbler med rensebenzin for at

fjerne overskydende grundbehandling, så du får

en ensartet sugeevne og undgår skjolder.

Tips nedton rødlige farver

Anvend farven Teak, som gør

træet mere brunt, hvis du ønsker

at nedtone den røde farve i visse

typer ædeltræ, som f.eks. nyatoh

og meranti

let vedligeholdelsen

Vandrette flader er mest udsatte for

solens UV­stråler. Du kan ofte nøjes

med at genbehandle disse flader

og f.eks. kun genbehandle

de øvrige flader hver anden gang

Opbevaring af havemøbler

Havemøbler af træ opbevares

bedst under tag om vinteren.

Undgå opbevaring i opvarmede

rum, da det kan udtørre træet.

28

29

28 29


Pleje af

forskellige

træsorter

havemøbler

Langt de fleste havemøbler af træ er lavet af nåletræ eller

ædeltræ. Især møbler af ædeltræ er blevet meget popu­

lære. Med Pinotex Ædeltræsolie og Nåletræsolie giver du

dine havemøbler den optimale pleje.

Olierne trænger dybt ind og mætter træets øverste lag

uden at danne overfladefilm. Det giver et naturligt udseen­

de og en robust, vandafvisende overflade. Pinotex Træolie

gør overfladen vandafvisende, så vandet står som perler

på overfladen og er nemt at fjerne fra møblerne. Her får du

en samlet oversigt over, hvordan du plejer de forskellige

træsorter, der anvendes til havemøbler af træ.

massiVT Træ

(Fyr, gran, douglas, tryk­/vakuumimprægneret

træ, varmebehandlet træ)

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Afrens knaster med rensebenzin.

Vask med Sadolin Grundrens og skyl

efter med rent vand. Lad træet tørre

helt. Slib med sandpapir korn 120­

150. Slibestøv fjernes efterfølgende.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med

Sadolin Grundrens og skyl efter med

rent vand. Afrens til ren, fast bund,

hvis tidligere behandling har dårlig

vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex

Trærens eller Sadolin Husrens. Vask

med Sadolin Grundrens og skyl efter

med rent vand. Afrens til ren, fast

bund, hvis tidligere behandling har

dårlig vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

slutbehandling

Pinotex Nåletræsolie

Pinotex Ædeltræsolie

(Evt. Pinotex Classic transparent)

lærkeTræ

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Vask træet grundigt med Pinotex

Trærens. Eftervask med skurebørste

og rigeligt rent vand. Lad træet tørre

helt. Slib med sandpapir korn 120­

150. Slibestøv fjernes efterfølgende.

nedbrudt, ubehandlet træ

Vask træet grundigt med Pinotex

Trærens. Eftervask med skurebørste og

rigeligt rent vand. Bortslib nedbrudt

træ.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex

Trærens eller Sadolin Husrens. Vask

med Sadolin Grundrens og skyl efter

med rent vand. Afrens til ren, fast

bund, hvis tidligere behandling har

dårlig vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

slutbehandling

Pinotex Nåletræsolie

Pinotex Ædeltræsolie

(Evt. Pinotex Classic transparent)

Teak

og andet eksotisk hårdttræ

forberedelse og grunding

friskt, ubehandlet træ

Affedt træet med rensebenzin.

Vask med Sadolin Grundrens og skyl

efter med rent vand. Lad træet tørre

helt. Slib med sandpapir korn 120­

150. Slibestøv fjernes efterfølgende.

nedbrudt, ubehandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med

Sadolin Grundrens og skyl efter med

rent vand. Bortslib nedbrudt træ.

Tidligere behandlet træ

Fjern belægninger med Pinotex Trærens

eller Sadolin Husrens. Vask med

Sadolin Grundrens og skyl efter med

rent vand. Afrens til ren, fast bund,

hvis tidligere behandling har dårlig

vedhæftning, og bortslib nedbrudt

træ.

slutbehandling

Pinotex Ædeltræsolie

(Evt. Pinotex Classic transparent)

30 31

30 31


Sprøjtemaling

nemt og præcist

Sig farvel til det besværlige arbejde med penslen og de næsten uundgåelige stænk og pletter. Nu kan du sprøjte træbeskyttelsen på. Det

går meget hurtigere, sviner mindre, og samtidig har resultatet aldrig været bedre. Du kan anvende WAGNER sprøjtepistoler eller sprøjte­

anlæg til at træbeskytte alle slags udendørs træværk med både opløsningsmiddelholdig og vandbaseret træbeskyttelse fra Pinotex.

Eneste krav er, at den træbeskyttelse du vælger har, eller fortyndes til, den viskositet, som sprøjtepistolen kan klare.

Sprøjteanlæg W 860 E

Sprøjteanlæg med 2­trins kraftig turbine for den fineste

forstøvning og perfekte overflade. Alle funktioner kan

styres direkte fra pistolen. Rund, horisontal eller vertikal

sprøjtestråle, så du kan tilpasse strålen til de overflader,

der skal træbeskyttes. Sprøjteanlægget er velegnet til

facader, tagudhæng, gavle og hegn af træ, men også

til møbler og døre. Pistol med 1400 ml beholder kan

købes som ekstra tilbehør til de store flader.

sprøjtepistol W 560

Lille og handy sprøjtepistol med en rund, horisontal

eller vertikal sprøjtestråle, så du kan tilpasse strålen til

de overflader, der skal træ beskyttes. Sprøjtepistolen

er især velegnet til døre, vinduer, stakitter og have-

møbler. Den medfølgende ekstra pistol giver flere

anvendelsesmuligheder, og du kan hurtigt skifte farve

eller materiale.

husk

Som altid ved malearbejde, at

dække af inden du går i gang.

Undgå at sprøjte male udendørs

32

33

32 33

i blæsevejr.


Pinotex

dækker dit

træværks

behov

rensning

Uanset hvad dit træværk har behov for, er du godt dækket

ind, når du vælger Pinotex. Pinotex er et komplet program

med renseprodukter.

Afrensnning af dit træværk er vigtigt af mange grunde.

Det snavs der får én til at vaske og pudse vinduer flere

gange om året, sidder også på dit udendørs træværk. Det

er derfor altid vigtigt at få vasket overfladerne inden den

videre behandling. Du kan finde det bedst egnede produkt

i produktoversigten.

Rensning sikrer en bæredygtig overflade for slutbehand­

lingen. Træværk, der er ubehandlet eller trænger til

beskyttelse har ofte belægninger hvor der er fugtigt og

skyggefuldt. Hvis ikke disse belægninger fjernes, kan det

give grobund for trænedbrydende svampe, hvilket kan

ende med råd og svampeskader.

pinotex Terrasserens

Effektiv grundrens til ældre træterrasser. Fjerner

belægninger, opløser snavs og beskytter mod

tilsmudsning og begroning. Kan også anvendes

til afrensning af murværk og fliser.

husrens

Et middel med langtidseffekt, der bl.a.

bruges til rengøring af træværk med

belægninger o.lign. Sadolin Husrens

anvendes til rengøring af træ, murværk,

tagplader og havefliser.

pinotex møbelrens

Udendørs til almindelig rengøring

af havemøbler i træ og plast.

Pinotex Møbelrens opløser snavs,

belægninger o.lign. uden at skade

tidligere behandling.

Trærens

Koncentreret rensemiddel til mindre

overflader som f.eks. havemøbler, vinduer

og døre. Pinotex trærens gør det

muligt at fjerne smuds og misfarvninger

på en effektiv og hurtigt måde.

pinotex Teakrens a

Effektivt to­trins rengøringsmiddel

til angrebne, fedtede eller snavsede

overflader udendørs. Er specielt

udviklet til brug på hårdttræ. Skal

altid efterbehandles med Pinotex

Teakrens B.

Grundrens

Sadolin Grundrens fjerner alle former

for snavs, sæberester og fedststoffer

inden du træbeskytter.

pinotex Teakrens B

Effektivt to­trins rengøringsmiddel

til angrebne, fedtede eller snavsede

overflader udendørs. Er specielt

udviklet til brug på hårdttræ. Indledningsvis

skal altid behandles med

Pinotex Teakrens A.

34 35

34 35


Pinotex

beskytter i

dybden

grunding

Ubehandlet træ og tryk­ eller vacuumimprægneret træ

bør grundes med Pinotex Base eller Superbase. Grunding

sikrer den bedste vedhæftning og beskytter i dybden

mod råd og svamp. Brug også grunder, hvis du har renset

af til bart træ. Du kan godt vente 2­3 sæsoner, før du

behandler nyt trykimprægneret træ.

Efter grundig afrensning af træværket med Pinotex rense­

produkter er Pinotex Baser fundamentet i en optimal og

korrekt systembehandling. Pinotex Baser har den egenskab,

at olien trænger dybt ind og fylder ud i træets celler og

porer, og efterlader dermed ikke plads til fugt, så risikoen

for rådangreb nedsættes. Samtidig med at olien trænger

ind, tilføres der fungicider. Træet bliver derfor effektivt

beskyttet i dybden mod træødelæggende svampe.

pinotex Trærenovering

Dybdebeskyttende træbeskyttelses middel.

Det beskytter effektivt mod insekter,

træ øde læggende svampe, blåsplint og

skimmelsvampe. Pinotex trærenovering

er ideelt til nyt træ samt til konservering af

konstruktioner i bindingsværkshuse.

pinotex Base

Traditionelt, oliebaseret,

opløsningsmiddel holdigt

grundningmiddel, som

anvendes under terpentinfortyndbare

træbeskyttelser.

pinotex super Base

Vandfortyndbart, olieholdigt

grundingsmiddel, som anvendes

under vandfortyndbare

træbeskyttelser.

pinotex Vinduesgrunder

Porefyldende alkydgrundmaling

beregnet som grund­ og mellemmaling

af nyt træ, tidligere behandlet

træ og vakuumimprægneret træ.

36 37

36 37


Giv dit

træværk en

ordentlig

behandling pinotex

slutbehandling

Heldækkende træbeskyttelse giver den bedst mulige

beskyttelse af træet og mulighed for totalt farveskifte.

I denne Pinotex serie finder du Pinotex Superdec Plus,

Pinotex Superdec, Pinotex Vinduesmaling og Pinotex

Classic Heldækkende.

Pinotex systemet består også af transparente produkter,

som gør, at træets åretegning og struktur fremhæves.

Pinotex Træolier og møbelolier anvendes, hvis du ønsker,

at overfladen skal stå så naturligt som muligt, samtidig

med at træværket er beskyttet. Som ved alle andre træ­

beskyttelser og træolier, bør der aldrig anvendes farveløs

træbeskyttelse. Dog med undtagelse af Pinotex Klar UV

Plus.

pinotex superdec

Baseret på en blanding af alkyd/akryl

bindemidler som er vandfortyndbar.

Pinotex Superdec har en meget elastisk

overflade, som reducerer risikoen for

revnedannelser efter produktet er tørt.

pinotex Transparent plus

Udviklet på basis af vegetabilske olier

og alkyd ved en patenteret teknologi.

Trænger dybt ind i træet og det meget

høje tørstofindhold gør, at kan man forvente

en ekstra lang holdbarhed på op

til 7 år! Er vandfortyndbar.

superdec plus

Udviklet på basis af vegetabilske

olier og alkyd

med en ekstra lang holdbarhed

på op til 12 år!

Er vandfortyndbar.

pinotex klar uV plus

Klar, næsten farveløs træbeskyttelse,

som indeholder et

UV­filter. Kan også anvendes

på tidligere behandlede

flader, hvor man ønsker at

bevare farven.

pinotex Classic

Traditionel alkydtræbeskyttelse

som har en

god indtrængning i træet,

en god holdbarhed og en

høj dække evne.

pinotex Træterrasser

Alkydbaseret træbeskyttelse,

som er tilsat et anti­skrid­middel,

der gør færden på gangarealer

og terrasser mere sikker, når

fladerne er fugtige eller våde.

pinotex Classic

Transparent

Traditionel, alkyd baseret

træbeskyttelse, som

giver en god beskyttelse

af træet.

eT GOdT rÅd

Til dækkende træbeskyttelse

og olier anbefaler vi påføring

med Wagner Sprøjte pistoler.

pinotex møbelolie

Oliebehandling af møbler

i hårdt træ og andet

træværk. Giver en vandafvisende

overflade og

fremhæver træets smukke

gyldne nuance.

pinotex Træolier

Pinotex har et komplet program af

træolier, der er udviklet med henblik

på at bevare træets naturlige

farve bedst muligt. Alle Pinotex

Træolier sikrer dit træværk en robust

og vandafvisende overflade.

pinotex møbelolie

eksklusiv

Behandling og vedligeholdelse

af møbler i

eksotisk træ. Beskytter

op til 50% bedre end

traditionelle olier.

pinotex Vinduesmaling

Hurtigtørrende maling til

vinduer og døre – udendørs,

hvor man typisk ønsker en

lidt højere glans, end ved

traditionelle træbeskyttelser.

38 39

38 39


Her får du gode råd til at komme i gang med at give dit træværk en kærlig hånd, der

beskytter det i al slags vind og vejr år efter år. Hvis du vil vide mere, er du selvfølgelig altid

velkommen til at spørge, hvor du køber Pinotex, eller du kan klikke ind apå www.pinotex.dk

Varenummer 969 8907 601

TUN nr. 1409560

Trætype fotos venligst udlånt af Træbranchens Oplysningsråd

More magazines by this user
Similar magazines