Åbn HRJura som pdf

accura.dk

Åbn HRJura som pdf

Mindre administration ved

overførsel af oplysninger til udlandet

For mange virksomheder er udveksling af oplysninger

med andre virksomheder eller personer, der er placeret i

udlandet, en vigtig del af dagligdagen.

Ifølge persondataloven må der som udgangspunkt

kun overføres oplysninger til sikre lande, dvs. lande,

der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de

overførte oplysninger. På nuværende tidspunkt er det

kun ganske få lande uden for EU/EØS-området, der er

godkendt af EU-Kommissionen som værende sikre. De

lande, der på nuværende tidspunkt er godkendt som

sikre lande, er Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey,

Isle of Man, Israel, Jersey, Schweiz og Uruguay. Canada

er kun godkendt i begrænset omfang, og for USA

gælder godkendelsen udelukkende for oplysninger om

flypassagerer.

Dette betyder, at i langt de fleste tilfælde, hvor en

virksomhed ønsker at overføre oplysninger til udlandet,

vil virksomheden skulle indhente samtykke fra den eller

de personer, som oplysningerne vedrører, eller på anden

vis sikre, at de overførte oplysninger får den tilstrækkelige

beskyttelse. En af måderne, hvorpå dette kan sikres, er

ved at indgå en såkaldt dataoverførselsaftale. Dette er en

aftale mellem den virksomhed, der sender oplysningerne,

og den virksomhed, der modtager oplysningerne om,

hvordan de overførte oplysninger må behandles. EU-

Kommissionen har vedtaget nogle standardkontrakter,

som kan bruges til dette formål. På nuværende tidspunkt

skal en sådan overførselsaftale, uanset om parterne har

benyttet EU-Kommissionens standardkontrakt, eller om

de har udarbejdet egen dataoverførselsaftale, godkendes

af Datatilsynet, inden overførslen af oplysninger må finde

sted. Dette har besværliggjort virksomhedernes mulighed

for smidigt og hurtigt at kunne udveksle oplysninger med

virksomheder og personer i udlandet på lovlig vis.

Justitsministeren har i efteråret fremsat et lovforslag, der vil

betyde, at Datatilsynets tilladelse ikke længere vil skulle

indhentes i forbindelse med overførsel af oplysninger til

lande uden for EU/EØS, når overførslen sker på grundlag

af EU-Kommissionens standardkontrakter.

Herudover indebærer lovforslaget også, at det gebyr,

Datatilsynet opkræver i forbindelse med behandlingen af

diverse anmeldelser, stiger fra DKK 1.000 til DKK 2.000.

Lovforslaget blev vedtaget 11. december 2012 og træder

i kraft pr. 1. januar 2013.

Accura bemærker

Det er udelukkende overførsler, der sker på

baggrund af en uændret standardkontrakt

fra EU-Kommissionen, der fremover ikke

vil skulle godkendes af Datatilsynet. Hvis

der foretages ændringer i kontrakten, eller

overførslen sker på baggrund af en kontrakt,

parterne selv har udarbejdet, vil der fortsat

skulle søges om tilladelse fra Datatilsynet, før

overførslen kan gennemføres.

Desuden gør vi opmærksom på, at reglerne

vedrørende overførsel af oplysninger til

udlandet finder anvendelse, uanset om der

er tale om følsomme oplysninger eller helt

almindelige personoplysninger.

1

More magazines by this user
Similar magazines