årets program - Arbejdsmiljønet

arbejdsmiljonet.dk

årets program - Arbejdsmiljønet

ARBEJDSMILJØ I TIDEN

ÅRSKONFERENCE 2012

17. - 19. april på Comwell Kolding

Virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle


TIRSDAG 17. APRIL

Gratis ”Get-together-arrangement” – med aftensmad, spændende oplæg, faglig snak og hygge.

Deltagerne betaler kun udgiften til overnatning!

19.00-20.00 Middag – Den traditionsrige Biksemad

20.00-21.00 Arbejdsmiljøet. Et historisk tilbageblik

og tanker om fremtiden

Siden industrialiseringen begyndte at slå

igennem i Danmark i midten af 1800-tallet,

har der været både offentlig og politisk

opmærksomhed omkring arbejdsmiljøet

– og det vil der også være i fremtiden.

I dag er det stadig Arbejdsmiljøloven af

1975, der er gældende, men arbejdsmiljøarbejdet

følger spor og stier, der blev udstukket

helt tilbage i 1901. På baggrund af en historisk-institutionel

analyse lægges op til debat

om, hvorvidt Arbejdsmiljøloven også rækker

ind i fremtiden. Eller skal der noget nyt til?

v/ Kurt Jacobsen

21.00 Networking

Kurt Jacobsen,

professor i historie på CBS.

Dr.phil. 1994.

Hans forskningsfelt er samspillet

mellem økonomi og

politik og mellem virksomheder

og offentlig regulering.

Har bl.a. udgivet Ve og Velfærd

(2007) – om sundhedsvæsenets

historie samt

Velfærdens Pris (2011).

Bogen er en Danmarkshistorie

set gennem arbejdsmiljøets

prisme.

ONSDAG 18. APRIL

08.30-09.30 Ankomst og registrering

Morgenkaffe og rundstykker

09.30-09.40 Velkomst og præsentation

af ordstyrer Henrik Fallesen

Henrik Fallesen er partner i Radius Kommunikation.

Har i en årrække arbejdet med CSR-rådgivning og

ansættelsesforhold, herunder arbejdsmiljø.

v/ Eva Tauby, formand, ArbejdsmiljøNET

09.40-10.40 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer

v/ Jens Jensen, direktør, Arbejdstilsynet

10.40-11.30 Pause / Aktiv udstilling

11.30-12.30 Hvad vil den nye regering

på arbejdsmiljøområdet

En debat med arbejdsmiljøordførerne

fra tre politiske partier,

direktøren for arbejdstilsynet og plenum.

Leif Lahn Jensen, MF, Socialdemokraterne.

Peter Juel Jensen, MF, Venstre.

Jørgen Arbo-Bæhr, MF, Enhedslisten

12.30-14.00 Stående frokost i udstillingen / Networking

14.00-14.45 Performance og Trivsel i Spar Nord Bank

Social kapital forstået som samarbejde, tillid og

respekt har stor betydning for trivsel og

performance i Spar Nord. Den er en værdi, som

skal opbygges, udvikles og fastholdes igennem

strategi og ledelsesindsatser. I Spar Nord gøres

dette primært via bankens lokalstrategi samt

ledelsesfilosofi. Indsatsen afspejles i Bankens

Performance og Trivselsundersøgelse.

v/ Kurt Bennetsen, direktør og

Marita Susanna Svane, HR- og

udviklingskonsulent

14.45-15.00 Kaffepause / Aktiv udstilling

15.00-15.45 A. P. Møller-Maersks strategiske arbejde

med bæredygtighed

Strategisk arbejde med bæredygtighed og CSR

– herunder integrationen i forretningen og

sammenhæng til arbejdsmiljø. Fra etablering af

den første Sustainability strategi på Gruppe

niveau over governance struktur og påvirkning af

CSR og health & safety performance.

v/ Christian Krøll Thomsen,

Group Lead Advisor, Health & Safety

15.45-16.30 Pause / Aktiv udstilling

16.30-17.30 Generalforsamling

17.30-19.00 Pause / Aktiv udstilling / Networking

19.00- Jubilæumsmiddag / Underholdning

Oplev “Aktivitetsrummet” og sceneoptrædender

med forskellige kunstnere.


09.00-09.45 Hvordan skaber ledelse ikke bare tilfredse

medarbejdere, men engagerede medarbejdere

Tilfredse og engagerede medarbejdere er en

nødvendig forudsætning for enhver virksomhed

og organisation – specielt i en tid der kræver

en ekstra indsats. Hvordan skaber lederen tilfredshed

og engagement, og dermed de bedste

forudsætninger for fremgang og vækst?

v/ Jens Moberg, adm. direktør, Alectia A/S

09.45-10.15 Kaffepause / Aktiv udstilling

TORSDAG 19. APRIL

10.15-11.15 Workshops

1. Sukkerfri Zone hos LEGO System A/S

Hør nærmere om hvorfor og hvordan nøgleord som Synlighed,

Tilgængelighed og Variation med succes kom til at

danne basis for implementeringen af et stort sundhedsfremme-initiativ

hos LEGO System A/S. Oplægget indeholder

konkrete idéer til at håndtere udfordringen ved at præsentere

en gave, som man ikke altid ved, at man ønsker sig.

v/ Jacob Hindhede, Senior Consultant, Health & Safety

2. Hvad taler vi om, når vi taler om arbejdet?

Sproget giver os adgang til verden omkring os.

Sproget former vores virkelighed. Så hvilken betydning har

det vi siger om det moderne arbejdsmenneske og arbejdsliv,

for den måde vi indretter vores arbejdsliv på?

v/ Martin Mølholm, studieadjunkt & ph.d. stipendiat,

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

3. Bliver risikovurderingerne en administrativ byrde?

Som leverandør til det globale marked oplever mange

virksomheder i dag et øget krav til dokumenteret risikovurdering

som bevis på, at der styr på arbejdsmiljøet

og påvirkningerne af miljøet. Er der en grænse for, hvad

vi som virksomheder skal kunne dokumentere? Camilla

fortæller om udviklingen og giver sit bud på, hvilke

former for risikovurderinger, der virker bedst i Lundbeck.

v/ Camilla Gram Andersson,

global miljø- og arbejdsmiljøchef, Lundbeck

4. Sikkerhed ved brug af nanopartikler

Nanoteknologien har åbnet for nye produkter med

unikke egenskaber. Er der en risiko forbundet ved brug

af produkter der indeholder nanopartikler, for arbejdere,

forbrugere og miljøet ?

v/ Herman Autrup, Professor, PhD, Fellow ATS

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Six Sigma - effektivitet og

arbejdsglæde hånd i hånd

Effektivitet har længe været et mantra i

erhvervslivet. Alt skal kunne måles – og

processerne effektiviseres.

Mon ikke det også er muligt at koble det til

trivsel og arbejdsglæde.

Og mon ikke det kan måles?

Den internationalt anerkendte kvalitets- og

ledelsesfilosofi Six Sigma er et godt bud på en

metode, som kan hjælpe i synliggørelsen.

v/ Ane Storm Ry, adm. direktør

12.15-13.15 Frokost

Networking / Aktiv udstilling

13.15-14.15 Har arbejdsmiljøet påvirket

sundhedstilstanden i Danmark?

Tiltagende effektivisering på arbejdsmarkedet

er en bombe under danskernes livskvalitet,

hvis medarbejderne ikke har indflydelse

på deres egen jobsituation.

TV-lægen sætter fokus på konsekvenserne.

Han forsøger også at give dit liv et serviceeftersyn

– og så har han det bedste brev med,

han nogensinde har fået fra en seer.

Humor skal jo være så sundt, så han har også en

masse finurlige historier med fra TV-konsultationen.

v/ Peter Qvortrup Geisling, læge

14.15-15.00 Præmieoverrækkelse

Kaffe og afslutning


TILMELDING: WWW.ARBEJDSMILJØNET.DK

Konferencen er for alle med interesse for

arbejdsmiljø, sikkerhedsarbejde og human resource

Deltagelse

Konferenceafgift

Medlemmer

Ikkemedlemmer

17., 18. og 19. april

Prisen inkluderer Get-together- kr. 5.900 kr. 6.800

arrangement, forplejning, ekskl. moms ekskl. moms

festmiddag og 2 x overnatning

18. og 19. april

Prisen inkluderer forplejning,

festmiddag og overnatning

kr. 5.100 kr. 6.000

ekskl. moms ekskl. moms

18. april kr. 2.650 kr. 3.200

Prisen inkluderer frokost ekskl. moms ekskl. moms

19. april kr. 2.650 kr. 3.200

Prisen inkluderer frokost ekskl. moms ekskl. moms

Tid og sted

17., 18. og 19. april 2012

Comwell Kolding,

Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Tlf. 76 34 11 00, Fax 76 34 12 00

E-mail: hotel.kolding@comwell.dk

Kørselsvejledning: www.comwell.dk

Konferenceudvalg

Eva Tauby, Sun Chemical A/S

Poul M. Schmidt, ArbejdsmiljøNET

Jani Aunskjær, LEGO System A/S

Bente Nørgård, ArbejdsmiljøNET

Tilmeldingsfrist

Sidste frist for tilmelding

er tirsdag den 27. marts 2012.

Afmelding

Kan ske indtil den 27. marts 2012.

Herefter betales fuld pris,

hvilket også gælder ved udeblivelse.

Spørgsmål

Kan rettes til sekretariatet.

Virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle

ArbejdsmiljøNET . Teknikerbyen 34 . 2830 Virum . Tlf. 86 11 04 11 . info@arbejdsmiljonet . www.arbejdsmiljonet.dk


OPLÆGSHOLDERE

Jens Jensen, cand. scient. pol. fra 1983,

herefter ansat i Arbejdstilsynet,

hvor han siden 1999 har været direktør.

Medlem af Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs

bestyrelse og af EU-Kommissionens

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed.

Ane Storm Ry, cand.oecon. med en mastergrad

i ledelsesudvikling. Master Black Belt fra General

Electric, hvor hun har ledet arbejdet med implementering

af Six Sigma – på strategisk plan, som

underviser og som coach. Ane er stifter af uddannelses-

og konsulenthuset Storm management.

Christian Thomsen har arbejdet med arbejdsmiljøledelse

og -strategi i PricewaterhouseCoopers,

Danisco og nu A. P. Møller-Mærsk. Synergi og

modsætninger til andre områder indenfor

bæredygtighed har været væsentlige dele af

arbejdet. Uddannet civilingeniør fra DTU.

Kurt Bennetsen, Direktør i Spar Nord Bank

gennem 4 år og tidl. social- og skolechef i

kommunalt regi gennem en årrække.

Driver sin ”egen bank” i Nørresundby området

(”Solsiden”) med ca. 50 medarbejdere placeret

i 6 organisatoriske enheder.

Marita Susanna Svane, HR udviklingskonsulent

i Spar Nord og ph.d. fra Aalborg

Universitet.

Arbejder blandt andet med medarbejderundersøgelser

og lederudvikling i Spar Nord.

UDSTILLERE

I den separate udstilling vil en række firmaer præsentere

produkter inden for miljø og sikkerhed.

Ved besøg på standene er der lejlighed til at deltage i en

konkurrence med spørgsmål i relation til produkterne.

Sikkerhed &

Miljøforbedringer

Beskyttelse gennem viden

Stennevad A/S

En sikker samarbejdspartner

Jens Moberg, adm. direktør for ALECTIA A/S.

Endvidere bestyrelsesmedlem i bl.a.

Grundfos A/S, KMD A/S og Axcel A/S.

Har deltaget i flere tænketanke, bl.a. Regeringens

vækstforum. Han har en betydelig international

ledelseskarriere bag sig, bl.a. i Microsoft og IBM.

Peter Qvortrup Geisling er DRs læge med

tv-programmer som Lægens bord, Ha’ det Godt,

Diagnose Søges og senest to udsendelser om

psykiatri i ryggen. Han er uddannet journalist fra

Journalisthøjskolen i 1990 og læge fra Aarhus

Universitet i 1992.

Leif Lahn Jensen, MF for Socialdemokratiet i

Østjylland siden 2007. Arbejdsmarkedsordfører.

Medlem af bl.a. Beskæftigelsesudvalget.

Havnearbejder ved Mærsk og Aarhus Havn,

1990-2007. Tillidsmand 1998-2007.

Byrådsmedlem i Grenaa/Nordjurs 2002-2007.

Peter Juel Jensen, MF for Venstre på Bornholm

siden 2007. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Folkeskolelærer 1996-2006.

Linjeofficer, Frederiksberg Slot, 1991-1993.

Premierløjtnant, 1993-1996. Medlem af Bornholms

Amtsråd og Åkirkeby byråd 2001-2002.

Jørgen Arbo-Bæhr, MF for Enhedslisten

2005-2007 samt fra 2011. Bl.a. arbejdsmiljøordfører.

Arbejdsmarkedssekretær 1999-2005.

Porcelænsstøber, Den Kongelige Porcelænsfabrik/Bing

& Grøndahl, 1980-1999.

Medlem af Enhedslistens H.B. fra 2005.

More magazines by this user
Similar magazines