Ã¥rets program

arbejdsmiljonet.dk

Ã¥rets program

ARBEJDSMILJØET i nye rammer

– Bliv klædt på til forandringerne

Årskonference 2010

19. – 21. april på Comwell Kolding

Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark


MANdag 19. april

Gratis ”Get-together-arrangement” – med aftensmad, spændende oplæg, faglig snak og hygge.

Deltagerne betaler kun udgiften til overnatning!

19.00-20.00 Middag

20.00-21.15 Magt og Medier

Hvem styrer debatten, hvem får magten, og hvem flytter holdninger?

Det gør de kloge og nogle gange kyniske historiefortællere.

Opmærksomhed er blevet den knappe ressource, og ofte afgøres

det hele på få sekunder. Nogle har lært det. Andre gør det aldrig

og dør derfor en langsom og pinefuld død.

v/ Niels Krause Kjær, politisk debattør og journalist

21.15 Networking

Niels Krause-Kjær har bl.a.

skrevet “Kongekabale”

og senest “Løkke”.

Vært på radioprogrammet

”Krause på Tværs” på P1.

Tidligere journalist på

Jyllands-Posten, pressechef

for den konservative

folketingsgruppe og leder

af journalistuddannelsen på SDU.

Tirsdag 20. april

08.30-09.30 Ankomst og registrering

Morgenkaffe og rundstykker

09.30-09.45 Velkomst

v/ Eva Tauby, formand for SSID

09.45-10.15 Arbejdsmiljøet i en brydningstid

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.

Ny overordnet arbejdsmiljøprioritering.

Større synergi mellem Forebyggelsesfonden

og Arbejdstilsynet.

v/ Jens Jensen, direktør, Arbejdstilsynet

10.15-11.15 Bolden er spillet ud til arbejdspladserne!

De nye rammer for arbejdsmiljø-organisationens

arbejde giver helt nye udfordringer

for strategisk tænkning og samarbejde om

virksomhedens arbejdsmiljøindsats.

Medarbejdere og virksomheder får nye muligheder,

men det kræver en massiv indsats

at omsatte lovens intentioner til virkelighed.

Debat mellem tre parter:

Jens Jensen, direktør, Arbejdstilsynet,

Thomas Philbert Nielsen, underdirektør, DA

og Bernt Fallenkamp, afdelingsleder, LO.

Ordstyrer Niels Krause-Kjær, journalist

11.15-11.30 Pause

11.30-12.30 Arbejdsmiljø og bæredygtig ledelse

Om overgangen fra industrisamfund til

bæredygtigt vidensamfund, hvor der er fornyet

vægt på arbejdsmiljø, ledelse og nye

former for bundlinje- og strategitænkning.

Foredraget vil forholde sig til de kommende

ændringer i arbejdsmiljøloven, herunder

kommentere om – og i givet fald hvorledes

– arbejdsmiljøindsatsen vil blive en del af

den strategiske debat i virksomheden.

v/ Steen Hildebrandt, professor, Ph.D.,

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

14.00-14.45 Sund og sikker service

– sådan håndterer vi arbejdsmiljø i ISS

Hør hvordan ISS i dag har skruet op for

arbejdsmiljøindsatsen, og hvilke muligheder

ISS ser i de nye regler for organiseringen af

arbejdet.

v/ Maarten van Engeland, adm. direktør,

ISS Facility Services A/S

14.45-15.15 Kaffepause

Aktiv udstilling

15.15-16.15 Kommunikation

med humoren som forløser

Hvordan ser den kommunikation ud, der er

grundlaget for arbejdsglæde, god stemning

og dermed for en positiv arbejdskultur.

Den positive arbejdskultur er blandt andet

kendetegnet ved, at der er let adgang til nye

idéer, der kan forbedre hverdagen og

bundlinjen. Kan man se det sjove i hverdagen,

så kan man også blive det, der med et

lidt slidt ord hedder omstillingsparat.

Karen-Marie Lillelund giver et bud på,

hvordan man skærper opmærksomheden

på god kommunikation og får humoren

med i købet.

v/ Karen-Marie Lillelund, forfatter og

kommunikationskonsulent, Nyt Potentiale

16.15-16.45 Pause og aktiv udstilling

16.45-17.45 Ordinær generalforsamling 2010

19.30- Festmiddag

12.30-14.00 Stående frokost i udstillingen

Networking


Onsdag 21. april

09.00-09.45 SSIDs rejselegat

– blev i 2009 delt mellem to ansøgere:

Louise Møller Petersen, Phd.studerende

– fortæller om de grundlæggende tanker bag

projekt ”Integreret Ulykkesforebyggelse” og

hvad status på projektet er pt.

Abelone Lind Andersen, arbejdsmiljøkoordinator

– fortæller om projektet ”Viden der virker”.

Tekniske hjælpemidler til forebyggelse af

nedslidning.

09.45-10.15 Kaffepause

Aktiv udstilling

10.15-11.15 Workshops

1. Positiv Psykologi som paradigme i APV-arbejdet

Fællesskaber og relationer udvikles positivt og effektivt

ved målrettet arbejde med gruppers egne gode

erfaringer og præstationer. Hvordan kan vi praktisere

den anerkendende tilgang i APV-arbejdet?

v/ Burkhard Winski, health, safety & environment

manager, Danfoss A/S

2. Arbejdsmiljø i lager- og logistikkoncept

Nedbringelse af sygefravær og arbejdsrelaterede ulykker

– effektivitet i et nyt lager- og logistikkoncept.

Hvordan bindes kravene i arbejdsmiljølovgivningen

sammen med Beredskabsstyrelsens,

Bygningsreglementets og Maskindirektivets krav.

v/ Jan Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, CRECEA A/S

3. Den ledelsesbaserede tilgang

I den løbende kontakt mellem leder og medarbejder

tales der kun sikkerhed ca. én ud af 10 gange.

I workshoppen vises hvordan en ledelsesbaseret tilgang

kan øge fokus og forbedre arbejdssikkerheden.

v/ Johnny Dyreborg, seniorforsker,

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

4. Den aktive sygemelding – Fra lov til praksis

Hvordan forberedes og implementeres ændringerne

i sygedagpengeloven i sygefraværspolitikken?

Erfaringer med mulighedserklæringer, sygesamtaler,

fastholdelsesplaner og samarbejde med Jobcentre om

at skabe aktive forløb for den sygemeldte.

v/ Jette Iversen, socialrådgiver, Grundfos

5. Den sunde virksomhed

Novo Nordisk vandt i 2009 prisen som Danmarks

Sundeste Virksomhed. Erfaringer med at bruge

sundhed som et strategisk redskab til at få engagerede

medarbejdere og understøtte virksomhedens

overordnede mål.

v/ Jesper Rud Kirkegaard, projektleder for medarbejdersundhedsprogrammet

NovoHealth, Novo Nordisk

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Arbejdsmiljø og sundhedsfremme

i dagligdagen

Forebyggelsesfonden blev oprettet i 2007

med henblik på, at støtte projekter der kan

medvirke til, at forebygge dårligt arbejdsmiljø.

Fonden fik i 2009 ca. 650 ansøgninger,

hvoraf 22% blev godkendt.

I 2010 er der kr. 410 mio. til uddeling.

Hvad er fondens formål?

Hvordan defineres et succesprojekt og

hvordan man får adgang til midlerne?

v/ Charlotte Fuglsang,

direktør, Forebyggelsesfonden

12.15-13.15 Frokost

Networking

Aktiv udstilling

13.15-14.15 Er arbejde sundt?

Hvor sunde er vi egentlig i de mange timer

vi tilbringer på vores arbejde?

Sundhedsmagasinet Praxis på TV2 har

sluppet det skjulte kamera løs, og afslører

de mange rutiner der gør det til en usund

oplevelse at gå på arbejde.

Se hvor fælderne er og hvor lidt der skal til

for at styre udenom.

v/ Cecilie Beck, studievært på TV2

14.15-15.00 Præmieoverrækkelse

Kaffe og afslutning

6. Maskinsikkerhed

Få en grundig orientering om de væsentligste krav

som det nye maskindirektiv stiller til brugervirksomheder.

Endvidere orientering om indgangskontrol af

maskiner, smiley-ordningen ved mangler/manglende

eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler mv.

v/ Hans Morten Henriksen, direktør, Maskinsikkerhed ApS


OPLÆGSHOLDERE

UDSTILLERE

Cecilie Beck er journalist og studievært

på TV2. Hun har tidligere tilrettelagt

Rapporten med Jens Olaf Jersild, arbejdet

på Søndagsmagasinet, Christiansborg og

som vært på TV2 Nyhederne.

I dag er Cecilie Beck vært på TV2s sundhedsmagasin

Praxis.

I den separate udstilling vil en række firmaer præsentere

produkter inden for miljø og sikkerhed. Ved

besøg på standene er der lejlighed til at deltage i en

konkurrence med spørgsmål i relation til produkterne.

Steen Hildebrandt er professor ved

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, ledelsesforsker

og -formidler. Har i en menneskealder

med sine bøger, artikler, kommentarer

og anmeldelser præget dansk ledelse. Formand

og partner i Hildebrandt & Brandi A/S

– rådgivere i strategisk ledelse og forandring.

Karen-Marie Lillelund får sine tilhørere til

at more sig, samtidigt med at de får brugbar

viden om hvordan vi kommunikerer. På sin

jordbundne og topprofessionelle facon går

hun lige i hjertet på sine tilhørere. Karen-Marie

Lillelund er kommunikationskonsulent,

forfatter og medindehaver af Nyt Potentiale.

Maarten van Engeland er adm. direktør for

ISS Facility Services A/S. Han er formand

for DI Service og formand for Det Nationale

Netværk af Virksomhedsledere, hvor 15 virksomhedsledere

er drivkraft i at skabe et rummeligt

arbejdsmarked igennem debat og rådgivning

af Beskæftigelsesministeren.

Beskyttelse gennem viden

Charlotte Fuglsang. Er uddannet cand.scient.

adm., suppleret med diplom fra Europakollegiet

i Brügge. Var forud for sin tiltræden som

direktør i Forebyggelsesfonden i 2009 direktør

i Danmarks Lungeforening. Er medlem af

Frivilligrådet og advisory board for Center

for Socialt Entreprenørskab på RUC.

Jens Jensen, cand.scient. pol. fra 1983,

herefter ansat i Arbejdstilsynet, hvor han

siden 1999 har været direktør.

Medlem af Det Europæiske Arbejdsmiljø-agenturs

bestyrelse og

af EU-Kommissionens Rådgivende Udvalg

for Sikkerhed og Sundhed.

Bernt Fallenkamp er civilingeniør fra 1982.

Virksomhedskonsulent, teknologirådgiver

og efterfølgende leder i fagbevægelsen.

Forestår overordnet repræsentation i fx

Forebyggelsesfonden samt forhandling

og konceptudvikling vedrørende arbejdsmiljø

og uddannelse.

Stennevad A/S

En sikker samarbejdspartner

Thomas Philbert Nielsen, cand.jur., advokat.

Underdirektør i DA. Tidligere ansat lektor

i offentlig ret på Aarhus Universitet og

juridisk chef i Arbejdstilsynet. Har i en

årrække undervist i forvaltningsret på Kbh.

Universitet. Medlem af en række nationale

og internationale råd, nævn og bestyrelser.


TILMELDING: www.ssid.dk

KONFERENCEN ER FOR ALLE MED INTERESSE FOR

ARBEJDSMILJØ, SIKKERHEDSARBEJDE OG HUMAN RESOURCE

Deltagelse

Konferenceafgift

Medlemmer

Ikkemedlemmer

19., 20. og 21. april

Prisen inkluderer Get-together- kr. 5.700 kr. 6.500

arrangement, forplejning, ekskl. moms ekskl. moms

festmiddag og 2 x overnatning

20. og 21. april

Prisen inkluderer forplejning,

festmiddag og overnatning

kr. 4.850 kr. 5.650

ekskl. moms ekskl. moms

20. april kr. 2.500 kr. 3.000

Prisen inkluderer frokost ekskl. moms ekskl. moms

21. april kr. 2.500 kr. 3.000

Prisen inkluderer frokost ekskl. moms ekskl. moms

Deltagerkommentarer fra evalueringen af årskonferencen 2009:

“ “

Godt udbytte af diskussioner En fantastisk konference

med ligemænd med samme

– fuldstændig som den plejer

problematikker i jobbet.

at være.


Man


Første


Varigheden


Super


Et

kan vel bare konkludere,

at begejstring smitter

og er en rigtig god driver.

gang jeg deltog – men

bestemt ikke sidste. Der var

et meget lærerigt ophold.

på 2 dage + 1 aften

er ideel.

sted for afholdelsen af

konferencen – dejlig mad og

gode omgivelser.

godt arrangement med gode

og relevante indlæg mm.


Fint

med god tid til networking

og snak med udstillere.

Tid og sted

19., 20. og 21. april 2010

Comwell Kolding,

Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Tlf. 76 34 11 00, Fax 76 34 12 00

E-mail: hotel.kolding@comwell.com

Kørselsvejledning: www.comwell.dk

Konferenceudvalg

Eva Tauby, Sun Chemical A/S

Poul M. Schmidt, CRECEA A/S

Jani Aunskjær, LEGO System A/S

Pernille Bruun, SSID

Tilmeldingsfrist

Sidste frist for tilmelding

er torsdag den 8. april 2010.

Afmelding

Kan ske indtil den 8. april 2010.

Herefter betales fuld pris, hvilket også

gælder ved udeblivelse.

Spørgsmål

Kan rettes til SSIDs sekretariat.

Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark

Kongsvang Allé 25 . Postboks 419, 8100 Århus C . Tlf. 86 11 04 11 . Fax 86 11 30 97 . sekretariatet@ssid.dk . www.ssid.dk

KULLBERG KOMMUNIKATION 02. 10

More magazines by this user
Similar magazines