103162 ErhvervsInfo 1. kvartal 10 med slip.indd - Group VH A/S

vh.dk

103162 ErhvervsInfo 1. kvartal 10 med slip.indd - Group VH A/S

Vi er klar 24 timer i døgnet

Erhvervsinfo

1. KVARTAL · 2010 GROUP VH

REXROTH ENHEDER

TIL HURTIG LEVERING

Single Unit Production

Group VH

løber hurtigt

Se datablade på enhederne:

www.vh.dk/sup

Glarmestervej 5 · DK-6710 Esbjerg V

Tel.: +45 75 15 30 77 · E-mail: units@vh.dk

Rexroth Service og Group VH samarbejder

omkring service med de veluddannede

montører, som nu dækker

hele Danmark.

Med de veludstyrede servicevogne kan

Rexroth være fremme ved dig inden

for to timer og klare dit nedbrud ved

stort set alle brofaste adresser i Danmark.

Koordinatorer for hele landet:

Henrik Brink

henrik.brink@boschrexroth.dk

Du kan komme i kontakt med en af de

to koordinatorer ved Rexroth 24 timer

i døgnet, når produktionstiden er

vigtig.

Bag Rexroth´s montører står Group

VH klar med reservedele, så din enhed

hurtigt er oppe at køre igen, også uden

for almindelige åbningstider.

Bo Birch Claces

bo.claces@boschrexroth.dk

I dagtimerne træffes vi på tlf. 36 77 44 66

Uden for åbningstid – ring på vores døgntelefon tlf. 36 34 94 94

Group VH er blandt de hurtigst voksende

virksomheder i Syddanmark.

Esbjerg-virksomheden er på dagbladet

Børsens liste over Gazelle-virksomheder,

der på fi re år mindst har fordoblet

sin omsætning/bruttoresultat.

– Vi har vist, at vi er i stand til at præstere

fremgang i både omsætning og

indtjening. Trods vanskelige tider ser

vi med en vis optimisme på både det

danske marked for reparation og på

de vigtige eksportmarkeder, der udgør

ca. 80 procent af vores omsætning,

siger adm. direktør Jan Petersen.

Group VH har dog ikke kunnet undgå

at reagere på markedsforholdene,

idet omkostningerne er tilpasset ved

reduktioner i medarbejderstaben, og

nogle medarbejdere er på arbejdsfordeling.

Blandt de offensive initiativer for at

dæmpe virkningerne af nedgangen i

verdensøkonomien og skabe ny vækst

er konceptet Single Unit Production,

som du kan læse nærmere om på næste

side.

GROUP VH · GLARMESTERVEJ 5 · DK-6710 ESBJERG V

TLF.: +45 75 15 30 77 · FAX: +45 75 15 30 16 · WWW.VH.DK · E-MAIL: VH@VH.DK

GIRO: 7 59 43 05 · SE NR.: DK 16 12 14 44 · BANK: A/S SKJERN BANK · KONTO: 7780-2034791

Grafisk Trykcenter AS · tlf.: 76 109 110 · www.gte.dk · 103162


Vi inviterer

dig inden for

Group VH viser gerne virksomheden

frem til alle, der har interesse i

hydraulik, også gerne foreninger og

klubber. Ved rundvisningen på vores

3.400 kvadratmeter store virksomhed

får du et indtryk af mulighederne

i vores produktions-, lager og

undervisningsfaciliteter.

Få en aftale om rundvisning evt. med

efterfølgende dialog om, hvad vi kan

gøre for hinanden i fremtiden.

Group VH tænker grønt

Find uddannelsen

på ny hjemmeside

Vores uddannelsesprogram for

2010 er planlagt, og vi har lagt det

ud på vores hjemmeside, som vil

blive gjort tilgængelig i slutningen af

dette år.

Se den nye, brugervenlige hjemmeside

på vh.dk, hvor du kan få et godt

overblik over vore uddannelsestilbud.

I efteråret 2010 vil vi eksempelvis

gennemføre produktspecifi kke uddannelsesforløb,

hvor A10V0 og andre

modeller vil blive gennemgået i

enkeltdagsforløb.

Se vedlagte uddannelsesplan

for 1. kvartal 2010.

Group VH ønsker at medvirke til at

reducere udledningen af CO2, og en

række af vore produkter har en grøn

profi l. Group VH samarbejder således

med Rexroth i fl ere projekter om

at fi nde løsninger, som kan bidrage til

at nedbringe CO2-udledningen.

Inden for fl ere produktområder har

Rexroth efterfølgende udviklet nye,

spændende produkter, som er mere

miljøvenlige og giver store besparelser.

Vi glæder os til at lancere nyhederne,

der vil være interessante for

fl ere kundegrupper. Den grønne profi

l er resultatet af, at en stor del af teknikerstaben

i Rexroth Bosch Group i

tværfaglige grupper har analyseret det

store Rexroth-produktprogram, herunder

elektronik og hydraulik, og de

er nu ikke blot blevet mere miljøvenlige

– den nye teknik gør også komponenterne

mere effektive i drift.

Single Unit Production

– når du ikke kan vente

Hos Group VH har vi rigtigt mange

varer på lager, og det kommer din

virksomhed til gode, når du har mest

brug for det.

Vores lager, med ikke færre end

185.000 enheder, betyder en meget

kort leveringstid også på den enhed,

du skal bruge – og vel at mærke med

100 procent originale reservedele og

garanti i 12 måneder.

Group VH synliggør og styrker nu den

hurtige levering med et nyt koncept,

Single Unit Production (SUP). Konceptet

indebærer ekspreslevering af

hydrauliske stempelenheder uanset

størrelse. Group VH er også i stand

til at erstatte stort set alle produkter

fra Vickers, Linde, Parker og andre

mærker med en Rexroth-enhed. Alle

enheder er fuldt testede i den avancerede

prøvestand i henhold til Rexroth

og vores ISO 9001-2000 standard.

– Så har du for lange leveringstider

hos din leverandør, kan du benytte vores

Single Unit Production. Test os og

spørg, om netop din pumpe kan leveres

som Single Unit Production, siger

salgs- og eksportchef Peter Pedersen.

Se info på www.vh.dk/sup

Gem slippen på din opslagstavle,

til problemet opstår.

JENSEN SER PLUDSELIG, AT DERES VIGTIGE MASKINE

ER VED AT GÅ I STÅ, OG OLIETÅGEN VÆLTER UD ...

JEG KAN IKKE FIXE

DET HER, PROBLEMET

ER FOR STORT ... OG VI

SKAL HAVE MOTOREN

OP AT KØRE HURTIGT

RIIIING!!!

RIIIING!!!

HALLO!

ER DET GROUP VH?

VI HAR ET PROBLEM

DER HASTER!

VI MÅ KONTAKTE EN LEVERANDØR

DER KAN HJÆLPE OS!

RIIIING!!!

More magazines by this user
Similar magazines