13.04.2015 Views

Medlemsblad nr. 1 2009

Medlemsblad nr. 1 2009

Medlemsblad nr. 1 2009

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 1 • Marts <strong>2009</strong><br />

Sikkerhedslederen<br />

Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

Tema: APV<br />

APV – bureaukratisk papirvælde<br />

eller trædesten for trivsel<br />

Årskonference<br />

Sikkerhedsledere får nu enestående<br />

chance for at blive hørt<br />

Sygepleje<br />

Når rockere følger efter dig på<br />

din stuegang<br />

Forbilledligt<br />

byggeri af<br />

mastodont-IKEA


Navne 2<br />

Kort nyt 3<br />

Ny direktør for<br />

Arbejdsmiljørådgiverne 4<br />

Sygeplejersker udsat for vold 6<br />

Indkøb af sikre maskiner 8<br />

Koordinerer sikkerhed<br />

på enorm byggeplads 10<br />

Ud på pladserne og hilse på 12<br />

Blog for indflydelse 13<br />

Beslutningstagere skal lytte<br />

til SSID’ere 14<br />

Program SSID’s årskonference 15<br />

Enestående chance for SSID 19<br />

TEMA:<br />

APV 20 år 20<br />

TEMA:<br />

Fingrene væk fra APV 20<br />

TEMA:<br />

Der er ingen grund til at pive 22<br />

TEMA:<br />

Nogle gange er tvang<br />

nødvendigt 22<br />

TEMA:<br />

Udvalg ser på 5 branchers<br />

apv-brug 25<br />

TEMA:<br />

Revisorpåtegnet APV 25<br />

Hellere sikker end død 26<br />

Et kig bag kulisserne i DR-Byen 28<br />

Nyt fra regionerne 31<br />

Kalender 31<br />

Sikkerhedslederen<br />

Magasinet om arbejdsmiljø i praksis<br />

Næste nummer maj <strong>2009</strong><br />

Deadline for materiale der ønskes optaget i bladet 20. april <strong>2009</strong><br />

Redaktør Søren Dam Nielsen, Larsen & Partnere, Energiens Hus, Energivej 3,<br />

4180 Sorø, telefon 57 82 02 03, peter@0203.dk, www.0203.dk<br />

Layout Fingerprint reklame, telefon 23 83 84 20, www.fingerprint.dk<br />

Tryk Rosendahls Mediaservice, Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N<br />

Annoncer Rosendahls Mediaservice, www.rosendahls-mediaservice.dk<br />

Mediakonsulent Heidi Benn Laurberg, telefon 76 10 11 64, hbl@rosendahls.dk<br />

Oplag 800 stk.<br />

Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret indsendes<br />

og eventuelt optages under indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på,<br />

at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s holdning.<br />

Sikkerhedslederen er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 550 medlemmer<br />

blandt sikkerhedsledere, miljøchefer og bst-ledere samt til arbejdsmiljømyndighederne,<br />

hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører i Danmark.<br />

Om SSID<br />

SSID Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

Formand Eva Tauby, telefon 56 67 75 88<br />

Sekretær Pernille Bruun, telefon 86 11 04 11,<br />

sekretariatet@ssid.dk<br />

www.ssid.dk<br />

Jobrotationen<br />

– Sikkerhedslederens navnestof<br />

Tove Skands har igennem 16 år<br />

siddet i Regionsudvalg Øst, men har<br />

nu valgt at træde ud. Hun er (fortsat)<br />

daglig sikkerhedsleder på DTU Fødevareinstituttet<br />

i Mørkhøj, hvor der<br />

arbejder ca. 400 ansatte.<br />

Helle Stærk er sikkerhedsleder på<br />

Fødevareregion Øst i Ringsted. Man<br />

har laboratorier og foretager kontrolbesøg<br />

på fødevarevirksomheder. Hun<br />

er trådt ind i Regionsudvalg Øst på<br />

opfordring.<br />

Martin Søvsø er fra 1. december<br />

ansat som miljøkoordinator i Tican<br />

a.m.b.a. med placering i Thisted.<br />

Martin Søvsøs arbejdsområde dækker<br />

både arbejdsmiljø og det ydre miljø.<br />

Han er 30 år gammel og uddannet<br />

skibsassistent/redningsoperatør<br />

suppleret med en række kurser på<br />

miljøområdet. Han kommer fra en<br />

stilling med et lignende ansvarsområde<br />

i EsVagt A/S og er privat bosat<br />

i Thisted.<br />

Afdelingsleder Niels Brunhede<br />

kunne den 5. januar <strong>2009</strong> fejre sit<br />

25 års jubilæum i Alectia A/S. Niels<br />

Brunhede er uddannet elektroingeniør<br />

og er desuden eksamineret sikringsleder<br />

fra Nusa. Niels Brunhede<br />

er bestyrelsesmedlem i Sikkerhedsbranchen,<br />

formand for Sikkerhedsbranchens<br />

Rådgiverudvalg, og han<br />

er medlem af Kulturministeriets sikringsudvalg.<br />

2<br />

Sikkerhedslederen


Gamle Ferguson-traktorer<br />

gør sig stadig bemærket<br />

i statistikkerne over ulykker<br />

i dansk landbrug, hvor travlhed,<br />

pres og lange arbejdsdage<br />

specielt i høsttiden koster<br />

førlighed og indimellem liv.<br />

Landbrugssektor<br />

står for tur<br />

Modernisering af<br />

sikkerhedsområdet på vej<br />

Trepartsdrøftelser om ny organisering af arbejdsmiljø,<br />

konklusion ventes at ligge klar 1. april<br />

I Arbejdstilsynets række af<br />

ordinære screeninger står<br />

bl.a. landbrugssektoren for<br />

tur i <strong>2009</strong>.<br />

Landbrugssektoren dækker<br />

bl.a. over større landbrug,<br />

gartnerier, skovbrug<br />

og fiskeri.<br />

Landbrug har i en årrække<br />

været kendetegnet ved mange<br />

ulykker. Et andet tema,<br />

screeningerne forventes at<br />

falde over i landbrugene, er<br />

maskinsikkerhed.<br />

Iblandt Danmarks omtrent<br />

8.000 gartnerier<br />

forventer Arbejdstilsynet at<br />

finde arbejdsmiljøproblemer<br />

med ergonomi (tunge løft,<br />

træk/skub, arbejdsstationers<br />

indretning) og psykisk<br />

arbejdsmiljø. n<br />

I forlængelse af den idécamp<br />

om fremtidens danske<br />

organisering af arbejdsmiljø,<br />

som blev omtalt i Sikkerhedslederen<br />

3, 2008, er en<br />

arbejdsgruppe nu i gang<br />

med at konkretisere de<br />

mange ideer, som fremkom<br />

på idécampen, til en række<br />

endelige anbefalinger, som<br />

herefter fremlægges for<br />

Beskæftigelsesministeren.<br />

Gruppen holder i alt 8 møder.<br />

Gruppens medlemmer<br />

er udpeget af Arbejdsmiljørådet,<br />

og består af repræsentanter<br />

for arbejdsgivere,<br />

-tagere og Arbejdstilsynet.<br />

Ifølge Arbejdsmiljørådets<br />

sekretariatschef, Eva Jensen,<br />

er det lykkedes rådet at<br />

skabe forståelse hos beskæftigelsesminister<br />

Claus Hjort<br />

Frederiksen for, at sikkerhedsorganisationen,<br />

som<br />

den ser ud i dag, ikke er helt<br />

tidssvarende.<br />

Ved redaktionens slutning<br />

forelå der ingen endelige<br />

konklusioner på drøftelserne.<br />

Arbejdsgruppens<br />

deltagere<br />

Arbejdsgruppen består af<br />

Jan Toft Rasmussen, Dansk<br />

Metal, Erik Nygaard, FOA,<br />

Bjarne Petersen, HK, He<strong>nr</strong>ik<br />

Hansen, 3F, Freddy Hansen,<br />

TIB, Lone Jacobsen, LO,<br />

Christian Hjorth-Hansen,<br />

DI, Rikke B. Ørum, Dansk<br />

Erhverv, Mette Møller<br />

Nielsen, Dansk Byggeri,<br />

Ann Mills Karslund, Dansk<br />

Byggeri, Torben A. Sørensen,<br />

DA, Jan Kahr, FTF, Per<br />

Baunsgaard, BUPL, Signe<br />

Tønnesen Bergmann, LH,<br />

Lars Andersen, LH, Malene<br />

Vestergaard Sørensen,<br />

Danske Regioner, Preben<br />

Meier Pedersen, KL, Hanne<br />

Lindberg Greisen, SALA,<br />

Hans Jørgen Steffensen,<br />

FA, Marianne Koch Uhre,<br />

Tandlægeforeningen og<br />

repræsentanter for Arbejdstilsynet.<br />

n<br />

www.ssid.dk<br />

Sikkerhedslederen<br />

3


Navne<br />

Ny sekretariatschef:<br />

En godhjertet<br />

forretningsmand<br />

Arbejdsmiljø skal forbedres med et godt hjerte<br />

i brystkassen og en sund fornemmelse for at tjene penge<br />

Den rene og pure ildsjæl kan<br />

være farlig. Han er så optaget<br />

af at gøre andre godt, at<br />

han nogle gange glemmer,<br />

hvad de har brug for. Derfor<br />

er liberaliseringen af BST’erne<br />

ikke nødvendigvis kun<br />

et problem, men også en ny<br />

mulighed, mener Jacob M.<br />

Lund, 39 år og ny sekretariatschef<br />

for Arbejdsmiljørådgiverne,<br />

brancheforeningen<br />

for arbejdsmiljørådgivere.<br />

– Den rene ildsjæl er ham,<br />

som opfører et hospital<br />

i hjertet af Sahara, hvor<br />

indbyggerne måske hellere<br />

vil have en pumpe, så de<br />

kan få adgang til vand. Den<br />

største svaghed ved godgørenhed<br />

er, at du gør det, du<br />

selv synes er vigtigt, men<br />

som måske ikke er det, dem<br />

du hjælper, mangler allermest.<br />

Det vil være uklogt at<br />

glemme ildsjælen, men det<br />

er vigtigt samtidig at tænke<br />

kommercielt – også på kundens<br />

vegne. Den grådige,<br />

kapitalistiske, sorte hånd<br />

må heller ikke tage overhånd.<br />

Hvis rådgivere er mere<br />

interesserede i at lukke en<br />

handel end i at yde et godt<br />

stykke rådgivningsarbejde,<br />

synes ingen det er morsomt.<br />

Men at arbejde kommercielt<br />

er at arbejde innovativt.<br />

Med afsæt i konkrete problemstillinger<br />

skaber man<br />

nye produkter og metoder,<br />

som er værdibærende.<br />

Hjælper andre frem<br />

Jacob M. Lund er uddannet<br />

cand. scient. pol. Han<br />

er brancheforeningsmand<br />

mere end han er arbejdsmiljømand.<br />

Ganske vist<br />

En kommerciel ildsjæl er en god chef for Arbejdsmiljørådgiverne,<br />

mener Jacob M. Lund, ny sekretariatsleder hos Arbejdsmiljørådgiverne.<br />

har han i sit seneste job<br />

arbejdet med arbejdsmiljø<br />

i sin egenskab af kommunikationschef<br />

i Alectia People.<br />

Men den ildhu, entusiasme<br />

og viden som kendetegner<br />

mange fagpersoner i branchen,<br />

kan han ikke opvise,<br />

understreger han selv. Det er<br />

en lobbyist, der har sat sig<br />

i brancheforeningens chefstol.<br />

En, der kan varetage<br />

interesser, navigere politisk<br />

og skabe dialog og kommunikation.<br />

Han ser det derfor<br />

som sin opgave at skabe<br />

rammerne og vilkårene, så<br />

de faglige eksperter kan boltre<br />

sig så frit som muligt.<br />

Mere værdibevidste<br />

arbejdsmiljørådgivere<br />

I pressemeddelelsen udsendt<br />

ved Jacob M. Lunds<br />

tiltræden formulerer han et<br />

ønske om at luge ud blandt<br />

useriøse rådgivere. Arbejdsmiljørådgivning<br />

skal være<br />

kendt for en meget høj,<br />

faglig kvalitet, som virksomhederne<br />

er villige til at betale<br />

for. Arbejdsmiljørådgivere<br />

behøver ikke stå væsentligt<br />

tilbage for andre faggrupper<br />

i konsulentbranchen, såsom<br />

ingeniører, advokater og<br />

revisorer.<br />

– Min vurdering er, at<br />

arbejdsmiljørådgiverne har<br />

en fantastisk stor og dyb<br />

faglighed, som de er stolte<br />

af. Men kommercielt er<br />

selvsikkerheden ikke så<br />

stor. Der er en tendens<br />

til lave priser. Rådgiverne<br />

mangler en overbevisning<br />

om, at deres rådgivning<br />

har dokumenteret værdi<br />

for såvel medarbejdere som<br />

virksomheder. Jeg ønsker<br />

at være med til at styrke<br />

den kommercielle selvsikkerhed<br />

blandt rådgiverne.<br />

Arbejdsmiljørådgivning gør<br />

en positiv forskel, og derfor<br />

skal virksomhederne også<br />

være med til at betale, hvad<br />

det koster. Udfordringen er<br />

derfor også at skabe stigende<br />

anerkendelse af arbejdsmiljørådgivere<br />

blandt<br />

kunderne, og dermed en anerkendelse<br />

af, at de bør have<br />

en højere timepris.<br />

Sjæl tager tid<br />

At skabe forandringer er<br />

den røde tråd i Jacob M.<br />

Lunds CV. Han er trådt ind<br />

ad døren hos Arbejdsmiljørådgiverne<br />

for at hjælpe<br />

dem over vadestedet. BSTtiden<br />

er forbi, og de kommercielle<br />

ildsjæles tid er<br />

lige begyndt. Alt er stadig<br />

nyt, og det har Jacob M.<br />

Lund respekt for:<br />

– BST var et beskyttet<br />

system for ildsjæle. Liberaliseringen<br />

virker som det<br />

Schumpeter kaldte kreativ<br />

destruktion. Arbejdsmiljørådgiverbranchen<br />

er præget<br />

af fusioner og nye konstellationer.<br />

Vi er først ved at<br />

finde vores ben som kommercielle<br />

aktører. Vi er ikke<br />

færdige med at tage BSTsystemet<br />

ud af vores hjerter<br />

– det tager lang tid.<br />

Arbejdsmiljø er i dag i høj<br />

grad præget af samarbejde –<br />

fx mellem arbejdsmarkedets<br />

parter, som Jacob M. Lund<br />

allerede har besøgt. Også<br />

sikkerhedsledere er vigtige,<br />

og Jacob M. Lund afslutter<br />

med en opfordring:<br />

– Hold et oplæg på<br />

Arbejdsmiljørådgivernes<br />

konference. Nolge af de<br />

mest besøgte workshops er<br />

dem, sikkerhedsledere holder<br />

om deres eget arbejde.<br />

Selv de arbejdsmiljørådgivere,<br />

som er allermest<br />

vellidte og anvendte, er<br />

altid på besøg. Sikkerhedsledere<br />

er på godt og ondt<br />

altid til stede derude, hvor<br />

det rører sig. n<br />

4 Sikkerhedslederen


Førstehjælpen – altid ved hånden<br />

NYHED!<br />

Letforståelige<br />

førstehjælpsinstrukser<br />

i<br />

billedform.<br />

Cederroth øjenskyl kan<br />

monteres på tavlen.<br />

www.firstaid.cederroth.com<br />

Annons Tavla SikkerhetslederenDK.indd 1 08-12-03 11.32.07


Nedskudt rocker, blødende barn:<br />

Sygeplejersker uden helle<br />

En rocker indlægges på Rigshospitalets<br />

traumecenter efter<br />

skuddrama mellem rockere<br />

og indvandrerbander. Rutinemæssigt<br />

er en større gruppe<br />

rocker-kolleger mødt frem,<br />

og danner en kødrand foran<br />

indgangen til traume-centret.<br />

Det store opbud af rockere<br />

skaber utryghed blandt sygeplejersker<br />

på traumecentret.<br />

I den senere tids bandeopgør<br />

mellem rockere og indvandrere<br />

har den slags optrin været<br />

jævnligt tilbagevendende på<br />

Rigshospitalet.<br />

– Skudopgøret i gaderne<br />

fortsætter på sygehuset. Men<br />

det her er et sted, som skal<br />

være et helle for os. Sådan<br />

er det ikke, når en rocker<br />

ledsaget af 10-15 bandemedlemmer<br />

eller politifolk<br />

bliver indlagt. Vi er absolut<br />

ikke toptunede til den slags<br />

patienter. Forholdene på de<br />

store intensiv-afdelinger er<br />

sådan, at alle patienter er<br />

blandet med hinanden. Vi<br />

har ikke mulighed for at tage<br />

hensyn til, om en nedskudt<br />

rocker og en baby på to kilo<br />

ligger ved siden af hinanden.<br />

Og hvad nu, hvis der kommer<br />

nogen ind for at ’gøre arbejdet<br />

færdig’, spørger fællestillidsrepræsentant<br />

på Rigshospitalet,<br />

Lonnie Rasmussen.<br />

Slår ikke til<br />

Rigshospitalet har en trusselsog<br />

voldspolitik, men en<br />

ængstelig Lonnie Rasmussen<br />

tvivler på, at den slår til.<br />

– Vi har ingen træning i at<br />

arbejde under politibeskyttelse.<br />

Vi har ingen træning<br />

i at modtage ledsagede fanger.<br />

Er det en farlig fange?<br />

Det må vi selv ræsonnere os<br />

frem til, når vi ser, at han<br />

er ledsaget af tre garderhøje<br />

politibetjente og er lagt<br />

i håndjern. Derfor ønsker vi<br />

klare regler, bl.a. for, hvornår<br />

vi kan sige fra.<br />

Det er ikke en isoleret<br />

opgave for sygehuse at lære<br />

at håndtere disse problemer,<br />

mener Lonnie Rasmussen.<br />

– Jeg har henvendt mig til<br />

arbejdsmiljøchefen for at få<br />

nedsat en gruppe, der skal<br />

arbejde med disse ting. Men vi<br />

skal også have beredskab, politi<br />

og fængsler med ind i gruppen.<br />

Siger Lonnie Rasmussen<br />

om kultursammenstødet<br />

mellem næstekærlige sygeplejersker,<br />

fredelige, tilskadekomne<br />

borgere og krigsførende<br />

rockere. n<br />

Sygeplejersker får mange stryg<br />

Bandekrigen mellem rockere<br />

og indvandrere er måske<br />

det grelleste eksempel på et<br />

udbredt problem på landets<br />

sygehuse. Sygeplejersker<br />

og andet personale udsættes<br />

hyppigt for vold eller<br />

trusler om vold. Hver fjerde<br />

sygeplejerske har modtaget<br />

trusler, hver sjette har været<br />

udsat for overfald. Det viser<br />

ca. 5.000 sygeplejerskers svar<br />

på spørgsmål, som Dansk<br />

Sygeplejeråd (DSR) har sendt<br />

ud sammen med Det Nationale<br />

Forskningscenter for<br />

Arbejdsmiljø.<br />

– Situationen på Rigshospitalet<br />

kræver en særlig<br />

løsning. Men vi mangler<br />

viden om, hvad sygehusenes<br />

rammevilkår betyder for<br />

patienterne i forhold til de<br />

helt små episoder. Hvorfor<br />

bliver de mere aggressive<br />

end tidligere? Nogle er<br />

selvfølgelig psykisk syge,<br />

andre er sårbare. Men der er<br />

også helt almindelige mennesker,<br />

som udviser truende<br />

adfærd. Her kan løfter om<br />

kortere ventetider eller bedre<br />

behandlingsmetoder, som<br />

ikke bliver indfriet, måske<br />

være en forklaring, vurderer<br />

Dorte Stenberg, næstformand<br />

i DSR.<br />

Det er anden gang, DSR<br />

undersøger sygeplejerskernes<br />

arbejdsmiljø. Første gang var<br />

i 2004.<br />

– Vi må konstatere, at<br />

intet er ændret til det bedre.<br />

Det er tankevækkende, at<br />

der på et område, hvor vi<br />

ved, hvad der skal til, ikke<br />

er forbedringer at spore.<br />

At det er samfundsskabte<br />

problemer, betyder ikke, at<br />

man ikke kan gøre noget<br />

selv, understreger Dorte<br />

Stenberg. n<br />

Mød os på årskonferencen i Kolding<br />

Lad<br />

En<br />

os se nærmere<br />

stærk<br />

på den daglige sikkerhed samt indkøbsprocesserne<br />

partner<br />

i virksomheden<br />

Hvordan er sikkerhedsorganisationen/-arbejdet bygget op<br />

• Er der behov for undervisning i love, regler, At-vejledninger, værnemidler<br />

• Er der fokus på oplæring og instruktion af nyansatte/unge i sikkert arbejdsmiljø<br />

Rationelt indkøb i disse tider<br />

- optimalt og økonomisk<br />

Vælg rigtigt - optimer indkøb og program<br />

af personlige værnemidler uden at gå på<br />

kompromis med sikkerheden.<br />

Det er der god økonomi i!<br />

Height Safety<br />

DKPrik forside<br />

Hygiejne<br />

Food • Pharma<br />

2008/09<br />

2007/08 Prik forside<br />

Offshore<br />

<strong>2009</strong><br />

Beskyttelse gennem viden<br />

Fire & Rescue<br />

beskyttelse<br />

gennem<br />

viden<br />

Yderligere information +45 7611 5000 • procurator.dk<br />

6<br />

Sikkerhedslederen


Luftrensere<br />

SMOKE<br />

‘n<br />

Slut med gener<br />

fra tobaksrøg<br />

Euromate Smoke ‘n Go totalløsninger<br />

går efter røgen ikke rygerne<br />

Rygekabinen<br />

• faciliteter til enhver rygepolitik<br />

• fleksibelt koncept<br />

Rygeborde<br />

• uforlignelig effektivt<br />

• elegant design<br />

• egnet til ethvert kontormiljø<br />

Sjælland:<br />

Vandtårnsvej 78<br />

2860 Søborg<br />

Tlf: 35-433563<br />

E-mail: sjaelland@euromiljo.dk<br />

Jylland:<br />

Sindalsvej 9<br />

8240 Risskov<br />

Tlf: 86-757474<br />

E-mail: jylland@euromiljo.dk<br />

Askebægre<br />

Klik ind på www.euromiljo.dk og se hvordan I får et godt og røgfrit indeklima


Indkøb af sikre<br />

maskiner<br />

Indkøberne af nye maskiner får ikke<br />

automatisk leveret en sikker maskine,<br />

og derfor bør krav og ønsker<br />

specificeres inden underskrift.<br />

Af Hans He<strong>nr</strong>ik Mortensen, Maskinsikkerhed Aps<br />

Brug Plum, fordi hurtig hjælp er dobbelthjælp<br />

Gør vejen til førstehjælp let,<br />

hurtig og effektiv<br />

Træk et plaster med den ene hånd,<br />

sæt det på den anden. Og hurtigt tilbage til arbejdet<br />

Med Plum får du altid gennemtænkte løsninger til førstehjælp.<br />

Hovedprincippet er, at førstehjælpen skal tilbydes så tæt som muligt på<br />

det sted, hvor der kan blive brug for den. Vores dispensere kan sættes op<br />

overalt. Brugervenlighed og høj hygiejne er bygget ind i dem fra starten.<br />

Vores plasterdispenser kan eksempelvis betjenes med én hånd. Hvert<br />

plaster er pakket ind for sig. På med det. Og hurtigt tilbage til arbejdet.<br />

Indret skyllestationen efter<br />

behov – og skyl gerne nedefra<br />

Der kan være sekunder<br />

mellem en alvorlig forskrækkelse<br />

og et mistet<br />

syn. Derfor skal øjenskyller<br />

være inden for rækkevidde.<br />

Vores skyllestation rummer<br />

to fl asker. Derfor kan vi tilbyde<br />

både neu traliserende øjenskyl<br />

til uheld med kemikalier og almindelig 0,9% natriumklorid<br />

til skylning ved alle andre typer af uheld.<br />

Og du kan kombinere dem, som du vil.<br />

Kontakt os for mere information:<br />

Tlf. 6471 2112 · www.plum.dk<br />

REDINK.DK<br />

Nye maskiner har normalt<br />

en levetid på 5-15 år. Det<br />

samme har arbejdsmiljøproblemerne!<br />

Med mindre man<br />

sikrer sig, at de ikke er en del<br />

af leverancen. Det skal ske,<br />

inden kontrakten skrives<br />

under. Før ordreafgivelse er<br />

værktøjskassen med gode<br />

løsninger meget større, end<br />

når maskinen er bygget. Når<br />

maskinen er taget i brug,<br />

er det normalt svært at få<br />

lavet andet end afhjælpning<br />

af direkte ulovlige forhold.<br />

Problemer med unødig støj,<br />

lang omstillingstid, dårlig<br />

ergonomi og ulogiske funktioner<br />

er vanskelige for sikkerhedslederen<br />

at få ændret.<br />

Selv om maskinfabrikanten<br />

skal sørge for, at en<br />

maskinleverance overholder<br />

Arbejdstilsynets minimumskrav,<br />

kan der være<br />

god fornuft i, at indkøberen<br />

hos brugervirksomheden<br />

stiller supplerende krav. Det<br />

kan være helt banale krav<br />

som valg af farve på knapperne<br />

på betjeningspanelet,<br />

men også funktionskrav og<br />

sektionering af nødstop,<br />

så et stop reduceres til to<br />

minutter i stedet for 30. Er<br />

det sikkerhed? Ja, sikkerhed,<br />

kombineret med funktionalitet<br />

og produktivitet.<br />

Gode<br />

indkøbsbetingelser<br />

Der er udarbejdet mange<br />

guidelines, der skal hjælpe<br />

indkøbere til at stille de<br />

rigtige spørgsmål internt, før<br />

ordren underskrives på en ny<br />

maskine eller et nyt anlæg.<br />

Men mange større virksomheder<br />

har erfaring for, at der<br />

er langt fra gode guidelines<br />

til teksten i kontrakten.<br />

I samarbejde med VELUX,<br />

Vestas Blades og Saint<br />

Gobain Isover har Maskinsikkerhed<br />

derfor udviklet et<br />

program, som guider virksomheder<br />

hele vejen frem til<br />

kontrakten. Materialet er nu<br />

i fuld-scala test i de pågældende<br />

virksomheder.<br />

Maskinsikkerhed ApS har<br />

trukket på sine erfaringer<br />

med indkøb af sikre maskiner.<br />

Der er lagt vægt på<br />

at opnå en simpel løsning,<br />

som både kan bruges af<br />

indkøbere uden særlige<br />

arbejdsmiljøerfaringer, og<br />

af virksomheder, hvor sikkerhedsorganisationen,<br />

sikkerhedslederen og andre<br />

medarbejdere inddrages.<br />

Desuden er der gjort meget<br />

ud af at fatte sig i korthed. Et<br />

100 siders dokument skræmmer<br />

gode maskinleverandører<br />

væk.<br />

Brug af programmet<br />

Programmet forventes at<br />

blive tilpasset den enkelte<br />

virksomheds måde at gøre<br />

tingene på. Når indkøberen<br />

er ved at have den overordnede<br />

plan på plads, og der<br />

er en eller to leverandører<br />

tilbage, er det på tide at<br />

inddrage sikkerhedsorganisation<br />

og -leder. Her er<br />

programmet et godt værktøj<br />

til meget hurtigt at få afklaret<br />

krav og ønsker, uden<br />

at budget og tidsplan løber<br />

løbsk. n


Industri, Byggeri &<br />

Forhandlere<br />

Faldsikring &<br />

Brandværn<br />

Medicinal, Biotek,<br />

Laboratorier & Food<br />

Vores ambition<br />

kan være dit ønske...<br />

Hos ICM har vi en ambition om at være leverandør af alt sikkerhedsudstyr fra top til tå.<br />

Vores overordnede mål er at medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi prioriterer<br />

kundebehov og produktviden meget højt, da vi med den rette viden kan levere de bedste<br />

løsninger.<br />

Vores salgsorganisation er i dag delt i tre afdelinger, som hver især er specialister indenfor<br />

deres fokusområde:<br />

• Industri, Byggeri & Forhandlere<br />

• Faldsikring & Brandværn<br />

• Medicinal, Biotek, Laboratorier & Food<br />

Ved at fokusere sikrer vi en høj grad af indsigt og ekspertise, hvilket gør os i stand til at<br />

optimere vore løsninger.<br />

Ønsker du en leverandør, som kan alt indenfor sikkerhedsudstyr, og som både har viden<br />

og engagement, så kontakt os eller se mere på:<br />

www.icm-as.dk


Byggeriets Arbejdsmiljøbus – opsøgende arbejdsmiljøarbejde<br />

Koordinerer sikkerhed<br />

på enorm og tempofyldt<br />

IKEA-byggeplads<br />

IKEA bygger 34.500 m 2 ny forretning i Odense – Britt Kielstrup Hansen<br />

koordinerer sikkerhedsarbejdet<br />

Lastbiler læsset op med jord,<br />

sand, cement eller materialer<br />

rumler frem og tilbage.<br />

Overalt på den mere end<br />

50.000 m 2 store plads er byggearbejdere<br />

i sving. Lige nu<br />

er 100 mand beskæftiget,<br />

men om få uger er det tal<br />

seksdoblet. 2-3 underentreprenører<br />

lige nu er om få<br />

uger udvidet med adskillige<br />

andre – tømrere, vvs’ere,<br />

elektrikere m.fl.<br />

Det første spadestik til<br />

Danmarks største IKEA blev<br />

taget den 19. november. De<br />

første kunder træder ind<br />

i varehuset den 4. november<br />

i år, og IKEAs egne<br />

folk skal også have tid<br />

til at indrette det,<br />

der svarer til 80<br />

ejerlejligheder.<br />

Byggetempoet<br />

er derfor højt.<br />

Derfor er der<br />

også høje<br />

krav til<br />

koordinering af sikkerheden.<br />

Det står sikkerhedsleder<br />

og ingeniør Britt Kielstrup<br />

Hansen for – i tæt samarbejde<br />

med byggelederne<br />

og bygherren, IKEA, som<br />

forlanger ordentlige arbejdsforhold.<br />

Hun er ansat i OBH<br />

Rådg. Ingeniører, som er<br />

totalrådgiver på byggeriet.<br />

Smidig plan<br />

Allerede i udbudsfasen<br />

lavede OBH Rådg. Ingeniører<br />

en sikkerhedsplan. Den plan<br />

må korrigeres meget ofte,<br />

for en byggeplads ændrer sig<br />

konstant.<br />

Udbuddet stiller dog<br />

nogle basale krav til alle<br />

virksomheder på pladsen,<br />

som betyder, at de sædvanlige<br />

diskussioner om,<br />

hvem der har ansvaret,<br />

ikke opstår. Bl.a. skal hver<br />

entreprenør stille med en<br />

mand en dag hver uge til<br />

oprydning. Jord-folkene står<br />

for adgangsvejenes vedligeholdelse.<br />

Andre entreprenører<br />

har ansvar for fx rækværk.<br />

– Hvis man ikke efterkommer<br />

kravene, så ringer vi<br />

simpelthen efter et andet<br />

firma, som løser opgaven.<br />

Regningen sender vi til den<br />

ansvarlige entreprenør, forklarer<br />

Britt Kielstrup.<br />

Planer, tavler, tjek<br />

– Planlægning er det halve<br />

arbejde. Byggepladsen er<br />

kæmpestor, men man skal<br />

ikke bare synes, der er plads<br />

nok, fastslår Peter Norup,<br />

ingeniør og byggeleder<br />

i OBH Rådg. Ingeniører.<br />

Med til planen hører derfor<br />

ugentlige sikkerhedsmøder,<br />

opdateret informationstavle<br />

og løbende tjek af sikkerheden<br />

på byggepladsen. Sikkerhed<br />

er også på dagsordenen<br />

på byggemøderne.<br />

– Vi har en detaljeret<br />

tidsplan, som suppleres med<br />

planlægning fra uge til uge.<br />

Et eksempel er, at råhusentreprenøren<br />

oplyser, at de<br />

fra på mandag monterer det<br />

og det et sted på pladsen.<br />

Så bliver det mærket ind<br />

på kortet, hvor vi graver,<br />

og hvor stor rækkevidde<br />

kranen har.<br />

Hver underentreprenør<br />

har en sikkerhedsrepræsentant<br />

og en arbejdsleder<br />

i sikkerhedsgruppen.<br />

– De ugentlige sikkerhedsmøder<br />

gør, at arbejdsmiljø<br />

ligger højt i bevidstheden<br />

hos alle – det konstante<br />

Over 50.000 m 2 byggeplads<br />

gør, at man ikke nemt opdager<br />

en tilskadekommen i et<br />

hjørne. Men der går førstehjælpsmedarbejdere<br />

rundt,<br />

som man selv eller kolleger<br />

kan hidkalde.<br />

10<br />

Sikkerhedslederen


Byggeriets Arbejdsmiljøbus – opsøgende arbejdsmiljøarbejde<br />

På byggepladsen står en beredskabscontainer, der rummer alt fra plastre til nødtelefon. Fra venstre: Morten Barkholt,<br />

Britt Kielstrup og Peter Norup.<br />

fokus gør i sig selv byggepladsen<br />

mere sikker, vurderer<br />

Britt Kielstrup.<br />

Ensrettede adgangsveje,<br />

adskillelse af fodgængere og<br />

motoriseret trafik, førstehjælpsmedarbejdere<br />

i gul<br />

vest, beredskabscontainer<br />

med nødudstyr og registrering<br />

af nærved-hændelser<br />

hører også med til den<br />

sikkerhedskultur, der får<br />

superlativerne frem hos<br />

Morten Barkholt fra Byggeriets<br />

Arbejdsmiljøbus:<br />

– Det er en forbilledlig<br />

byggeplads. n<br />

Er du forberedt på en nødsituation?<br />

Lille høreværn<br />

med stor forskel<br />

Er din virksomhed sikret tilstrækkeligt?<br />

I en nødsituation er det vigtigt at have de rette redskaber til at<br />

mindske ulykken samt at vide, hvordan den bedst afhjælpes.<br />

Redskaberne kan være brand- og førstehjælpsudstyr, uddannelse i<br />

brugen heraf samt f.eks. en beredskabsplan. Lotek har mere end 25<br />

års erfaring med vejledning i og salg af alle disse redskaber.<br />

Lotek tilbyder bl.a. følgende løsninger:<br />

• brandmateriel, stationær brandsikring og førstehjælpsudstyr<br />

(førstehjælpskufferter, hjertestartere etc.)<br />

• et bredt kursusprogram inden for førstehjælp og brand<br />

• beredskabsplaner og flugtvejstegninger<br />

• kompetent vejledning og servicering<br />

Hør mere på 70 13 52 00 eller besøg www.lotek.dk.<br />

Få taget mål til et personligt høreværn fra Tego-Care<br />

Høreværnene tilpasses det enkelte øre, leveres med specialfiltre,<br />

der filtrerer de frekvenser, der skal dæmpes og lader tale passere.<br />

Udviklet efter nyeste teknologi. Produceres i et silikone-materiale, der<br />

gør dem yderst behagelige at anvende.<br />

Kontakt Tego-Care for yderligere information - tlf. 57 52 99 20<br />

TM<br />

Lotek A/S, Rønsdam 10, DK-6400 Sønderborg, Tel. +45 70 13 52 00, Fax +45 73 48 52 05, www.lotek.dk, info@lotek.dk<br />

www.Tego-Care.dk<br />

Sikkerhedslederen<br />

11


Byggeriets Arbejdsmiljøbus – opsøgende arbejdsmiljøarbejde<br />

Ud på pladserne og hilse på<br />

Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver konkrete råd om bedre arbejdsmiljø ud fra<br />

aktuelle iagttagelser på byggepladserne<br />

De har en kagekonto. Morten<br />

Barkholt bruger den hyppigt:<br />

– Det hænder jo, at jeg kører<br />

forbi en byggeplads, hvor<br />

jeg kan se, de trænger til et<br />

godt råd. Så smutter jeg ind<br />

og hilser på. Kom lige ned<br />

i skuret en gang, og lad mig<br />

hjælpe jer med at finde det<br />

rigtige værktøj til den og den<br />

opgave. Så giver jeg kage.<br />

Lokkemaden virker fint.<br />

For konsulenten i Byggeriets<br />

Arbejdsmiljøbus gælder alle<br />

kneb for at fremme bedre arbejdsbetingelser<br />

i byggeriet.<br />

Byggeriets Arbejdsmiljøbus<br />

– ofte kaldet BAMBUS<br />

– består af otte konsulenter<br />

i biler fyldt med materialer<br />

fra BAR Byg, som et halvt års<br />

tid har opsøgt byggepladser<br />

med gode råd.<br />

– I stedet for lange skrivelser,<br />

så handler det for os simpelthen<br />

om at komme ud på pladserne.<br />

Vi blev fra starten enige<br />

om at holde det så simpelt som<br />

muligt. Vi tager udgangspunkt<br />

i aktuelle iagttagelser, og ud<br />

fra dette kan vi eksempelvis<br />

uddele materialer fra BAR,<br />

forklarer Morten Barkholt.<br />

Sikkerhedsleder priser<br />

BAMBUS<br />

Britt Kielstrup, sikkerhedsleder<br />

i OBH Rådg. Ingeniører<br />

A/S, som står for koordineringen<br />

af det nye IKEA-byggeri<br />

i Odense, sætter stor pris på<br />

Byggeriets Arbejdsmiljøbus.<br />

– Vi har en positiv,<br />

fremadrettet dialog med<br />

Rækkevidden på kranerne bliver ført ind på et oversigtskort, som hænger på den informationstavle,<br />

som byggearbejderne går forbi, når de møder om morgenen.<br />

Byggeriets Arbejdsmiljøbus.<br />

Jeg læste om BAMBUS i en<br />

artikel, før vi gik i gang med<br />

selve byggeriet, og opfordrede<br />

derefter byggefolkene til<br />

at invitere BAMBUS. Hvorfor<br />

lade være? Vi har muligheden,<br />

det koster ikke noget,<br />

og vi kan høre om nye måder<br />

at gøre tingene på.<br />

– Bambus er behjælpelige<br />

med meget. Morten Barkholt<br />

siger det meget rammende:<br />

Byggeriets Arbejdsmiljøbus<br />

kommer ikke for at slå<br />

nogen oven i hovedet. Det<br />

gør de ikke, og netop det er<br />

med til at fremme dialogen<br />

på pladsen.<br />

– Vi har også haft kontakt<br />

til Arbejdstilsynet. Vi ville<br />

gerne have input, allerede<br />

mens projektet var under<br />

udformning på tegnestuen,<br />

og velviljen mangler ikke,<br />

men de har ikke resurser til<br />

at komme.<br />

Ulykkestal skal ned<br />

Byggeriets Arbejdsmiljøbus<br />

er opstået som en aftale<br />

mellem byggeriets parter<br />

ved seneste overenskomst.<br />

Baggrunden er de mange<br />

ulykker, byggepladserne<br />

stadig er udsat for.<br />

Mange af dem kan undgås,<br />

hvis byggepladsernes<br />

folk gør sig umage for at tale<br />

mere sammen.<br />

– Vores organisation er<br />

bl.a. sat i verden for at sikre<br />

kommunikationen mellem<br />

parterne på byggepladsen.<br />

Det er et kendetegn ved<br />

byggeri, at det er en arbejdsplads<br />

under stadig<br />

forandring. Derfor er det<br />

eksempelvis forbilledligt, at<br />

IKEA-byggepladsens opdaterede<br />

plan for sikkerhed og<br />

sundhed hænger der, hvor<br />

alle går forbi, når de møder<br />

om morgenen, så de med det<br />

samme kan blive ajourført<br />

om ændringer.<br />

Byggeriets Arbejdsmiljøbus<br />

vil vise gerne IKEApladsen<br />

frem for det gode<br />

eksempels skyld.<br />

– Men i virkeligheden er<br />

det nok mere relevant at tage<br />

ud til den lille mester med<br />

vores rådgivning, og det gør<br />

vi også, understreger Morten<br />

Barkholt. n<br />

Udstyr til:<br />

FØRSTEHJÆLP<br />

GENOPLIVNING<br />

BESKYTTELSE<br />

UNDERVISNING<br />

Tlf.: 4614 1050 E-mail: info@opti-safe.dk<br />

www.opti-safe.dk<br />

12<br />

Sikkerhedslederen


SSIDs årskonference<br />

Blog for indflydelse<br />

Blog på www.ssid.dk er vigtig opvarmning til årskonferencen<br />

Før årskonferencen vil SSID<br />

køre en debat om fremtidens<br />

arbejdsmiljø på www.ssid.dk<br />

Det er vigtigt at deltage.<br />

For de ideer og kommentarer,<br />

som SSID’erne fremkommer<br />

med på bloggen, vil<br />

blive samlet og brugt som<br />

udgangspunkt for diskussionerne<br />

på årskonferencen.<br />

Når SSID’ernes egne input<br />

er fremlagt og drøftet i plenum<br />

på årskonferencen, får<br />

hver deltager mulighed for<br />

at melde sig til et af tre spor:<br />

• Kommunikationen mellem<br />

sikkerhedsledere,<br />

topledere og ejerkreds<br />

Blog med Jens Jensen,<br />

direktør for Arbejdstilsynet,<br />

om fremtidens arbejdsmiljø.<br />

Blog med Lars B. Goldschmidt, direktør, Dansk Industri.<br />

• Kommunikationen mellem<br />

sikkerhedsledere,<br />

sikkerhedsrepræsentanter<br />

og medarbejdere<br />

• Overordnede regler for arbejdsmiljøarbejdet,<br />

der kan<br />

få tingene til at falde i hak.<br />

Efter konferencen vil<br />

SSID’ernes holdninger blive<br />

sammenskrevet i en eller<br />

anden form og afleveret til<br />

minister og Arbejdstilsynsdirektør.<br />

n<br />

Er dine medarbejdere sikret ved arbejde i H<br />

Ø<br />

J<br />

D<br />

E Korskildeeng 6<br />

R<br />

DK – 2670 Greve<br />

? Tlf. 43 90 90 00<br />

mail@resq.dk<br />

ResQ A/S tilbyder totalløsninger i faldsikrings- og<br />

højderedningsudstyr, rådgivning, salg, uddannelse samt<br />

sagkyndigt eftersyn af udstyr.<br />

Kontakt os på tlf. 4390 9000 for en uforpligtende samtale<br />

eller aftal et uforpligtende besøg med en af vore dygtige<br />

konsulenter. ResQ´s undervisningsafdeling har forbedret<br />

og udbygget kursus udbuddet, hør dem hvad vi kan tilbyde<br />

jeres virksomhed.<br />

Du kan finde flere oplysninger på vores nye hjemmeside<br />

www.resq.dk<br />

Sikkerhedslederen<br />

13


SSIDs årskonference<br />

Beslutningstagere<br />

skal lytte til SSID’erne<br />

Sikkerhedslederne – dem med fingrene i bolledejen –<br />

skal have ordet på SSID’s årskonference i april<br />

SSID markerer sig mere<br />

synligt: Nu vil sammenslutningen<br />

have ørenlyd hos beslutningstagerne.<br />

Det er den<br />

også i sin gode ret til, vurderer<br />

konferencieren på SSID’s<br />

årskonference <strong>2009</strong>, Jesper<br />

Højberg fra rådgivningsvirksomheden<br />

Advice A/S.<br />

– Det, der rykker, er det,<br />

sikkerhedslederne gør.<br />

Sikkerhedsledere har<br />

fingrene i bolledejen, hvad<br />

arbejdsmiljø angår. Ifølge<br />

Jesper Højberg vil det være en<br />

god forretning at støtte sikkerhedslederne<br />

i danske virksomheder,<br />

for det er dem, der får<br />

tingene til at ske. Derfor kan<br />

sikkerhedslederne omvendt<br />

godt forvente at blive hørt:<br />

Påvirke udvalg<br />

En del af årskonferencen har<br />

som direkte formål at påvirke<br />

det udvalg, der i øjeblikket<br />

drøfter, hvordan man bedst<br />

strukturerer indsatsen for<br />

arbejdsmiljø i Danmark. Det<br />

er også tanken, at sikkerhedslederne<br />

skal komme hjem til<br />

egne arbejdspladser med inspiration<br />

til at gøre topledelsen<br />

opmærksom på, at arbejdsmiljø<br />

skal inddrages, hver gang<br />

den træffer store beslutninger.<br />

– Arbejdsmiljø har nogle<br />

rammer, der gør, at det nemt<br />

glider ud af dagsordenen på<br />

de store danske virksomheder<br />

– det er en specialitet<br />

ovre i hjørnet, der ikke bliver<br />

en del af forretningsdannelsen.<br />

Vores mål er at få det<br />

mere ind i den daglige forretningskultur.<br />

Årskonferencen<br />

skal være med til at mobilisere<br />

deltagerne til at lave<br />

om på det. Sikkerhedsledere<br />

er godt nok ledere, men er<br />

ikke altid med i de strategiske<br />

beslutninger. Men næsten<br />

alle beslutninger har jo noget<br />

at gøre med medarbejdere,<br />

og medarbejdere og arbejdsmiljø<br />

hænger sammen.<br />

– Det er også ambitionen, at<br />

konferencen skal være med til<br />

at påvirke udvalget, der drøfter<br />

struktur. At den inspirerer<br />

Arbejdstilsynet og lovgiverne,<br />

og giver svar på, hvad de skal<br />

tage højde for i organiseringen<br />

af arbejdsmiljøarbejdet<br />

i fremtiden. Et vigtigt emne<br />

er også at fjerne en del af den<br />

negative tilgang: At få lidt<br />

mindre stram regulering,<br />

hvor alle er syndere – at skabe<br />

en anderledes smidig ramme<br />

for arbejdsmiljøet.<br />

Meget mere<br />

vedkommende<br />

Konferencen skal være meget<br />

mere vedkommende end konferencer<br />

i almindelighed. Den<br />

skal handle om daglige og<br />

nære emner for sikkerhedsledere.<br />

Derfor skal de selv på banen.<br />

De får ikke kun en underholdende<br />

foredragsholder og<br />

en buffet. De får workshops,<br />

hvor de selv skal være aktive,<br />

selv fortælle, hvordan man<br />

virkelig kan gøre en forskel for<br />

arbejdsmiljøet, både lokalt og<br />

blandt myndigheder.<br />

– Det vigtige er, hvordan<br />

vi får deltagerne i gang med<br />

at spejle deres erfaringer<br />

i hinanden.<br />

Og det skal de så helst blive<br />

ved med, også når konferencen<br />

er overstået. Det er den<br />

virkelige udfordring, som SSID<br />

skal gribe, så sammenslutningen<br />

kan komme til at sidde<br />

lidt mere sikkert i førersædet,<br />

fremgår det af Jesper Højbergs<br />

kommentarer, da vi taler lidt<br />

mere langsigtet.<br />

Dynamiske rygstød<br />

Jesper Højberg er hyret af<br />

SSID som medarrangør<br />

og konferencier, men han<br />

understreger, at en konference<br />

ikke skaber afgørende<br />

udvikling i sig selv:<br />

– Det er vigtigt, at SSID<br />

bliver ved med at inspirere<br />

medlemmerne med kurser<br />

og temadage – også i mindre<br />

sammenhænge. Der vil altid<br />

være relativt få sikkerhedsledere<br />

på de enkelte virksomheder<br />

– og de skal hjælpe hinanden,<br />

give hinanden et rygstød<br />

i hverdagen. Til det har de<br />

brug for at danne netværk,<br />

hvor de kan udveksle værktøjer,<br />

ideer og inspiration.<br />

Gå efter millionerne<br />

Det kan være svært at drive<br />

en organisation, hvor hovedkræfterne<br />

er fuldtidsansatte,<br />

som bijobber som medlemmer<br />

i fritiden. For at skabe<br />

yderligere værdi kan det være<br />

en ide at byde ind på nogle af<br />

de mange mio., som cirkulerer<br />

i arbejdsmiljøverdenen.<br />

Det ser i hvert fald ifølge<br />

Jesper Højberg indimellem<br />

underligt ud, det der kommer<br />

ud af de millionslugere<br />

af kampagner, forskellige<br />

aktører relativt hyppigt fræser<br />

af. De penge var nok bedre<br />

brugt, hvis de var havnet i<br />

sikkerhedsledernes lommer. n<br />

Arbejdsmiljøuddannelsen<br />

for medlemmer af sikkerhedsorganisationen tilbydes til kr. 4.950,- pr. deltager<br />

i 30 forskellige byer, samt som virksomhedskurser afholdt for den enkelte<br />

sikkerhedsorganisation.<br />

www.am-uddannelsen.dk<br />

Nordjylland<br />

Brønderslev<br />

Frederikshavn<br />

Thisted<br />

Aalborg<br />

Midtjylland<br />

Brande<br />

Herning<br />

Holstebro<br />

Randers<br />

Skjern<br />

Viborg<br />

Syddanmark<br />

Esbjerg<br />

Kolding<br />

Odense<br />

Svendborg<br />

Sønderborg<br />

Tønder<br />

Varde<br />

Vejen<br />

Vejle<br />

Aabe<strong>nr</strong>aa<br />

Sjælland og øerne<br />

Brøndby<br />

Gladsaxe<br />

Holbæk<br />

Hillerød<br />

Køge<br />

Nykøbing Falster<br />

Næstved<br />

Rønne<br />

Slagelse<br />

Tlf. 70 107 706<br />

14<br />

Sikkerhedslederen


BRIKKER TIL EN NY<br />

SIKKERHEDSORGANISATION<br />

Årskonference <strong>2009</strong><br />

27. - 29. april på Comwell Kolding<br />

DELTAG AKTIVT ALLEREDE INDEN KONFERENCEN<br />

OG BESVAR EN RÆKKE SPØRGSMÅL – ELLER STIL NYE – TIL DE TO DIREKTØRER<br />

DER STARTER KONFERENCEN. GÅ IND PÅ WWW.SSID.DK<br />

Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark


Mandag 27. april<br />

Gratis ”Get-together-arrangement” – med aftensmad, spændende oplæg, faglig snak og hygge.<br />

Deltagerne betaler kun udgiften til overnatning!<br />

19.00-20.00 Middag<br />

20.00-21.00 At lede og skabe rammer for et godt arbejdsmiljø<br />

– på en arbejdsplads med mange primadonnaer!<br />

Hør Michael Christiansen videregive sine erfaringer og viden om ledelse af<br />

talenter og unge. Hvad skal man som leder være særlig opmærksom på?<br />

“Unge elsker ledelse" har Michael Christiansen engang sagt. Kravene til fremtidens<br />

ledelse kræver ekstra fordi nye generationer med andre værdier og<br />

holdninger udfordrer ledelse på en helt anden måde end tidligere generationer.<br />

21.00 Networking<br />

Tirsdag 28. april<br />

08.30-9.30 Ankomst og registrering /<br />

Morgenkaffe og rundstykker<br />

09.30-09.45 Velkomst<br />

SSIDs formand Eva Tauby<br />

09.45-11.00 Sikkerhedsledelse i virksomhedsledelse<br />

– nye veje mod fremtidens arbejdsmiljø<br />

Gennem spørgsmål fra SSIDs website,<br />

fra deltagerne i salen – og ikke mindst fra<br />

konferencier Jesper Højberg Christensen,<br />

Advice A/S – drøfter direktør for<br />

Arbejdstilsynet Jens Jensen og direktør<br />

for DI Lars B. Goldschmidt rammerne<br />

for den fremtidige måde at organisere<br />

arbejdsmiljøet på:<br />

– Bliver det ved snakken eller er det<br />

eksisterende system under total forandring?<br />

– Hvor højt tør I egentlig sætte overliggeren<br />

når det handler om visioner for 2020?<br />

– Hvad ser I af gevinster og udfordringer,<br />

når I stiller jer i krydsfeltet mellem<br />

sikkerhedsledelse og forretningsstrategi,<br />

kontrol og selvregulering?<br />

11.00-11.15 Præsentation af eftermiddagens<br />

fire parallelle temaer<br />

11.15-12.45 Stående frokost i udstillingen<br />

Networking<br />

12.45-15.00 Fire parallelle temaer (inkl. kaffepause)<br />

1. Topchefens tænkehatte<br />

– Hvordan sikrer du at din topchef gør<br />

arbejdsmiljøindsatsen til en integreret del<br />

af din virksomhedsstrategi?<br />

– workshop faciliteret<br />

af Jesper Højberg Christensen, Advice A/S<br />

2. Mellemlederens værktøjskasse<br />

– Hvordan motiverer du kolleger og<br />

medarbejdere til at integrere arbejdsmiljøarbejdet<br />

i hverdagen?<br />

– workshop faciliteret af ledelsesrådgiver<br />

Pernille Storgaard Bøge, Advice A/S<br />

3. Kondicykler<br />

eller direktører i psykisk arbejdsmiljø<br />

– visioner for sundhed og sikkerhed<br />

i år 2020.<br />

– oplæg og diskussion faciliteret af H&S<br />

konsulent Jani Aunskjær, LEGO System A/S<br />

4. Sidevogn eller 360 graders APV<br />

– visioner for regulering og målstyring<br />

i år 2020.<br />

– oplæg og diskussion faciliteret af adm.<br />

direktør Poul M. Schmidt, CRECEA A/S<br />

15.00-15.30 Sikkerhedsledelse i virksomhedsledelse<br />

– deltagernes bud på nye veje<br />

mod fremtidens arbejdsmiljø<br />

Output fra de 4 parallelle temaer<br />

frem mod en ny dagsorden:<br />

– Hvad er konferencedeltagernes melding<br />

til omverden og hvor højt vil vi sætte overliggeren,<br />

når det handler om at tænke nye<br />

veje og løsninger i arbejdsmiljøarbejdet?<br />

Konferencier Jesper Højberg Christensen,<br />

Advice A/S<br />

15.30-16.00 Pause og aktiv udstilling<br />

16.00-16.45 It's all about people:<br />

Topchefens tanker og bud i krydsfeltet mellem<br />

forretningsstrategi og ledelse af sikkerhed<br />

Det er mennesker, der skaber resultater og i<br />

Danmark er menneskene vort vigtigste råstof.<br />

At få det bedste ud af vores bedste råstof<br />

indebærer helt nye ledelses, samarbejds- og<br />

organisationsformer, som skal skabe<br />

entusiasme, glæde, energi og commitment.<br />

Kommer motivationen i verdensklasse har vi<br />

chancen for at videreføre velfærdssamfundet.<br />

Adm. direktør Alfred Josefsen, Irma AS<br />

16.45-17.00 Aktiv udstilling<br />

17.00-18.00 Generalforsamling<br />

19.30 Festmiddag


Onsdag 29. april<br />

09.00-9.45 Stress og arbejdsglæde på kinesisk.<br />

Danmarkspræmiere på dokumentarfilmen<br />

”Stress og arbejdsglæde på kinesisk”.<br />

SSIDs rejselegatet 2008 har støttet undersøgelse<br />

af området arbejdsrelateret stress,<br />

der anses som et voksende problem i Kina.<br />

Antropolog Lone Liboriussen<br />

og videojournalist Poul Utting.<br />

9.45-10.00 Kaffepause / Aktiv udstilling<br />

10.00-11.00 Workshops<br />

1. Nedbringelse af sygefraværet<br />

– et fælles projekt<br />

Drop holdningen om, at sygefravær er en<br />

privat sag. Det virker at have en klar og<br />

tydelig fraværspolitik med “Aktiv omhu”<br />

for den enkelte. Omme Lift A/S arbejder<br />

proaktivt med at nedbringe sygefraværet<br />

– med tydelige resultater til følge.<br />

Produktionschef Erik H. Møller, Omme Lift A/S<br />

2. Trivselsmålinger<br />

Et nyt måleværktøj er på vej til alle offentlige<br />

arbejdspladser. Hvad indeholder det<br />

og hvilke muligheder giver det for at holde<br />

fokus på proces og opfølgning – dialog<br />

om hvordan trivselsmålinger ikke bliver<br />

til hylden, men omsat til forbedringer.<br />

Specialkonsulent Rita Jensen,<br />

Personalestyrelsen, Finansministeriet<br />

3. Virksomhedernes samfundsansvar<br />

– Regeringens indsats<br />

På baggrund af regeringens handlingsplan<br />

vedrørende virksomhedernes samfundsansvar<br />

pålægger en ny lov at landets største<br />

virksomheder skal fortælle om deres arbejde<br />

med samfundsansvar i deres årsregnskab.<br />

Kontorchef Carsten Ingerslev, Center for<br />

Samfundsansvar, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen<br />

4. Stress rammer individuelt<br />

– men skal løses i fællesskab!<br />

Hør om Videncenter for Arbejdsmiljø’s<br />

kampagne. Stress kan – og bør – håndteres,<br />

inden den bliver skadelig. Men det kræver<br />

en åben dialog på arbejdspladsen, hvor<br />

man tager hånd om stressen i fællesskab.<br />

Rejseholdet besøger de kommende år<br />

en lang række offentlige virksomheder<br />

og skaber opmærksomhed om trivsel<br />

på arbejdspladsen.<br />

Rejseholdsmedarbejder, cand. techn.soc,<br />

Jette Vangslev, Videnscenter for Arbejdsmiljø<br />

11.00-12.00 Telefonopringningen<br />

du aldrig ønsker at modtage<br />

Den værste telefonopringning du kan få, er<br />

opringningen hvor du får at vide, at én af<br />

dine kære er kommet alvorligt til skade.<br />

Hør om hvordan denne oplevelse gav<br />

idéer til en sikkerhedskampagne med et<br />

anderledes fokus.<br />

Energy Efficiency Manager<br />

Charlotte Breinholt, A. P. Møller - Mærsk<br />

12.00-13.30 Frokost / Aktiv udstilling / Networking<br />

13.30-14.30 Work-life balance – hvad er det?<br />

Stress og ubalance gør tusindvis af ansatte<br />

langtidssygemeldte. En travl hverdag med<br />

alt for meget indhold kan betyde, at vi<br />

mister glæden. Hvad er årsagen til at vi er<br />

nået hertil, hvordan ser fremtiden ud og<br />

hvad kan vi selv gøre for at være i trivsel?<br />

Direktør i Phoenix Management<br />

Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid<br />

14.30-15.15 Præmieoverrækkelser<br />

Kaffe og afslutning<br />

5. Ulykkesundersøgelse i EASY<br />

– nye muligheder<br />

EASY – system til elektronisk registrering<br />

af arbejdsskader, blev i 2008 udvidet med<br />

et modul til ulykkesundersøgelse.<br />

På work-shoppen gennemgås de nye muligheder<br />

for årsagsanalyse og handlingsplan.<br />

Projektleder Victor Mørk Johansen, Arbejdstilsynet


OPLÆGSHOLDERE<br />

UDSTILLERE<br />

Michael Christiansen, bestyrelsesformand<br />

i Danmarks Radio.<br />

Tidligere chef for Det Kongelige Teater,<br />

departementschef i Forsvarsministeriet<br />

og afdelingschef i Justitsministeriet.<br />

Michael Christiansen er<br />

medlem af en række bestyrelser.<br />

I den separate udstilling vil en række firmaer præsentere<br />

produkter inden for miljø og sikkerhed. Ved<br />

besøg på standene er der lejlighed til at deltage i en<br />

konkurrence med spørgsmål i relation til produkterne.<br />

Jens Jensen, direktør i Arbejdstilsynet<br />

Cand.scient. pol. fra 1983, herefter ansat<br />

i Arbejdstilsynet. Siden 1999 direktør i<br />

Arbejdstilsynet. Medlem af Det Europæiske<br />

Arbejdsmiljøagenturs bestyrelse<br />

og af EU-Kommissionens Rådgivende<br />

Udvalg for Sikkerhed og Sundhed.<br />

Stennevad A/S<br />

En sikker samarbejdspartner<br />

Lars B. Goldschmidt, direktør, DI<br />

Har bl. a. været ansat hos Mærsk, Miljøstyrelsen,<br />

Copenhagen Business School,<br />

Arbejdsmarkedsstyrelsen, Foreningen af<br />

Rådgivende Ingeniører. Forfatter af en<br />

række bøger. Bestrider en række tillidshverv.<br />

Medlem af DIs Eksekutivkomité.<br />

Alfred Josefsen, adm. direktør, Irma AS<br />

Cand.merc i Organisation, udnævnt som<br />

årets leder 2003. Forfatter til ledelsesbogen:<br />

“Kære Irma” (uddeles til deltagerne på<br />

dagen). Blandt de mest efterspurgte foredragsholdere.<br />

Formand for UNICEF Danmark.<br />

Medlem af en række bestyrelser.<br />

Charlotte Breinholt, Energy Efficiency<br />

Manager, A. P. Møller – Mærsk<br />

Har i 20 år arbejdet med sikkerhed og miljø<br />

med særlig vægt på forebyggelse.<br />

Fortaler for at inddrage alle i arbejdet, da<br />

viden fører til mere sikker adfærd. Har<br />

gennemført mange kampagner og tiltag.<br />

SOLAFSKÆRMNING<br />

& MONTAGE OPGAVER<br />

Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid,<br />

direktør i Phoenix Management<br />

Tidl. direktør i Berlingske, med flere<br />

hundrede ansatte – med hektiske arbejdsdage<br />

og mange deadlines. Med fokus på<br />

det mentale bruger hun erfaringerne i<br />

arbejdet med stress/trivsel i virksomheder .<br />

Beskyttelse gennem viden<br />

Jesper Højberg Christensen, stifter og<br />

bestyrelsesformand, Advice A/S.<br />

Han rådgiver topledere om strategisk<br />

branding, ledelse og kommunikation.<br />

Fungerer ofte som facilitator af større<br />

seminarer og konferencer.<br />

Herunder Arbejdstilsynets Idécamp 2008.<br />

KULLBERG KOMMUNIKATION 02. 09<br />

TILMELDING VIA SSIDS HJEMMESIDE: WWW.SSID.DK


SSIDs årskonference<br />

Enestående chance for SSID<br />

Årskonferencen <strong>2009</strong> vil for første gang give SSID reel indflydelse, siger Poul<br />

M. Schmidt fra Crecea, som er en af drivkræfterne bag den nye konference-form<br />

Gennem flere år har sikkerhedsledere<br />

på SSID’s<br />

årskonference stillet de<br />

samme spørgsmål igen og<br />

igen: I dag,<br />

hvor virksomhederne<br />

ikke<br />

længere er så<br />

industritunge,<br />

kan vi så ikke<br />

få nogle regler<br />

for arbejdsmiljøarbejdet,<br />

som<br />

er lidt mindre<br />

fastlåste? I forvejen<br />

eksperimenterer<br />

virksomhederne<br />

med alternative<br />

ledelsesformer i en tid, der<br />

bl.a. også er præget af mange<br />

Vi bør benytte os<br />

af alle de gode mennesker,<br />

som møder<br />

op til SSID’s årskonference,<br />

og lader<br />

dem fremsætte<br />

forslag om, hvad vi<br />

bør bevare, og hvad<br />

vi bør lægge bag os.<br />

udenlandske medarbejdere,<br />

udstationerede medarbejdere,<br />

organisering på tværs<br />

af landegrænser osv.<br />

Gang på<br />

gang har Jens<br />

Jensen og<br />

beskæftigelsesminister<br />

Claus Hjort<br />

Frederiksen<br />

lagt øre til<br />

spørgsmålene.<br />

En ide-camp,<br />

som bl.a. Poul<br />

M. Schmidt<br />

deltog i,<br />

konkluderede i efteråret, at<br />

tiden er inde til at slippe tøjlerne,<br />

lade virksomhederne<br />

selv om, hvor vidt de ønsker<br />

sikkerhedsorganisationer, og<br />

lade det være resultaterne,<br />

der tæller.<br />

– Efterfølgende har jeg<br />

foreslået Jens Jensen, at vi<br />

benytter os af alle de gode<br />

mennesker, som møder op<br />

til SSID’s årskonference, og<br />

lader dem fremsætte forslag<br />

om, hvad vi bør bevare,<br />

og hvad vi bør lægge bag<br />

os. Det syntes han var en<br />

god ide, fortæller Poul M.<br />

Schmidt.<br />

Det er på den baggrund,<br />

SSID’s bestyrelse har valgt at<br />

inddrage Advice i planlægning<br />

og tilrettelæggelse af<br />

årskonferencen.<br />

– Jeg skulle hilse fra Jens<br />

Jensen og sige, at han synes,<br />

det er et spændende eksperiment,<br />

og at han glæder sig til<br />

at lade sig inspirere. SSID skal<br />

jo også være opmærksom på,<br />

at mennesker tæt på virkelighedens<br />

arbejdsmiljø også kan<br />

blive inviteret som rådgivere<br />

for ministeren. Det er ikke<br />

længere blot de traditionelle<br />

rådgivere, arbejdsmarkedets<br />

parter, der kan komme til.<br />

Poul M. Schmidt håber<br />

derfor på, at en følgegruppe<br />

med rod i SSID efter årskonferencen<br />

kan fortsætte en<br />

dialog med de personer, som<br />

skal designe de nye, friere<br />

arbejdsmiljørammer. n<br />

Banke-Nøglen<br />

INGEN SIKKERHED<br />

Skift erhvervsmæssigt til Birepo´s godkendte nøglesystem<br />

GODKENDT<br />

Alle adgange kan afsikres - UDEN UNDTAGELSE<br />

Vi ses på SSID<br />

INGEN RISIKO<br />

Komplet viden, sikkerhed OG bedre arbejdsmiljø….!<br />

www.birepo.dk - info@birepo.dk - Tlf: +45 43903733<br />

Sikkerhedslederen<br />

19


Tema: APV<br />

Fra Engagement til Styring.<br />

Arbejdsmiljøarbejdets historie<br />

fortalt af dem, der var med.<br />

Forfatterne er bl.a. Anders<br />

Kabel, Hans Jørgen Limborg<br />

m.fl.<br />

at de møder frem på arbejde<br />

fulde af tillid til ledere,<br />

kolleger og sig selv. Føler sig<br />

retfærdigt behandlet. Og<br />

har overskud til frugtbart<br />

samarbejde.<br />

Undersøgelser lavet af LO<br />

siger, at virksomhederne overordnet<br />

set er glade for APV.<br />

Det giver styr på arbejdsmiljøet,<br />

og det samler a- og<br />

b-siden om fælles mål. Ifølge<br />

Leo Mathiassen, der er projektleder<br />

for Det europæiske<br />

Arbejdsmiljøagenturs kampagne<br />

i Danmark, har APV<br />

endnu to indbyggede svagheder:<br />

Dels bærer de præg af,<br />

at skridtet fra kortlægning af<br />

problemerne til handling er<br />

svært at gennemføre. Dels er<br />

det en udfordring at kortlægge<br />

det psykiske arbejdsmiljø<br />

igennem en APV.<br />

APV bliver 20 år<br />

I 1989 pålægger et EU-direktiv<br />

arbejdsgivere i samtlige<br />

EU-medlemslande at vurdere<br />

risici på arbejdspladserne. I<br />

Danmark bliver direktivet til<br />

kravet om, at virksomheder<br />

skal udforme arbejdspladsvurderinger.<br />

I <strong>2009</strong> har APV<br />

dermed 20 års fødselsdag.<br />

Kravet om APV kom dog<br />

først til Danmark i 1992.<br />

APV var en løftestang for<br />

sikkerhedsorganisationen og<br />

BST, fremhæver forfatterne<br />

til bogen Fra Engagement til<br />

Styring – arbejdsmiljøarbejdets<br />

historie fortalt af dem, der var<br />

med. Det gav sikkerhedsorganisationen<br />

den synlighed,<br />

autoritet og status, som den<br />

indtil da havde savnet.<br />

APV har traditionelt<br />

været genstand for kritik fra<br />

arbejdsgiverhold, fortæller<br />

forfatterne også. Dansk<br />

Arbejdsgiverforening (DA)<br />

har fra begyndelsen forfægtet<br />

det synspunkt, at APV er<br />

unødvendigt bureaukrati,<br />

da virksomheder i forvejen<br />

har pligt til at instruere de<br />

ansatte. Selve dialogen må<br />

være det centrale, mener DA.<br />

I dag er APV en naturlig<br />

del af hverdagen hos de fleste<br />

virksomheder. For nogle<br />

er APV stadig en torn i øjet.<br />

For andre er APV kun et første<br />

springbræt mod højere<br />

mål: At skabe rammerne for,<br />

at medarbejderne ikke bare<br />

ikke kommer til skade, men<br />

EU husker APV<br />

I 2008 og <strong>2009</strong> har Det europæiske<br />

Arbejdsmiljøagentur<br />

sat netop APV på dagsordenen<br />

– eller risk assessment,<br />

som det hedder på EU’sk.<br />

Europa har stadig store<br />

arbejdsmiljøproblemer.<br />

Mange dør og endnu<br />

flere kommer til skade.<br />

Første skridt til at undgå<br />

dette, er at virksomhederne<br />

systematiserer deres arbejde<br />

med arbejdsmiljø via APV.<br />

Det er en trend over hele<br />

EU, at små og mellemstore<br />

virksomheder har sværest<br />

ved at få lavet APV.<br />

Derfor har agenturet<br />

iværksat kampagnen Et<br />

sikkert og sundt arbejdsmiljø<br />

– Godt for både dig og din<br />

arbejdsplads.<br />

APV i Danmark<br />

I arbejdsmiljøugen fra den<br />

20. til den 27. oktober har vi<br />

i Danmark særligt fokus på<br />

APV. Blandt andet laver<br />

Arbejdstilsynets tilsynskredse<br />

møder og arrangementer<br />

for virksomhederne. n<br />

20<br />

Sikkerhedslederen


Tema: APV<br />

Fingrene væk fra APV<br />

APV er virksomhedernes redskab og skal ikke underlægges myndighedernes<br />

kontrol<br />

En vrede er begyndt at ulme<br />

ude blandt danske virksomhedsejere.<br />

Efter en liberal<br />

periode har regeringen igen<br />

spændt Arbejdstilsynet for<br />

en vogn, der styrer mod øget<br />

papirflytteri. Det gider virksomhederne<br />

ikke være med<br />

til. Og det er et problem for<br />

arbejdsmiljøet, der lever af<br />

virksomheders, lederes og<br />

medarbejderes velvilje.<br />

Det mener Thomas<br />

Philbert Nielsen, der er underdirektør<br />

i Dansk Arbejdsgiverforening:<br />

– Det har fra første færd<br />

været meget vigtigt for os, at<br />

myndighederne respekterer,<br />

at APV er virksomhedernes<br />

redskab. Men det er desværre<br />

i sig selv et politisk mål, at<br />

der udstedes flere påbud – og<br />

derfor udvikler arbejdsmiljø<br />

sig til stadig mere regulering<br />

og flere påbud. Desværre<br />

fjerner man i samme åndedrag<br />

virksomhedernes oplevelse<br />

af arbejdsmiljø som<br />

noget nært og relevant.<br />

APV underlagt kontrol<br />

– Den aftale, vi fik med den<br />

socialdemokratisk ledede<br />

regering sidst i 90’erne gik<br />

på, at APV’er skulle være<br />

virksomhedernes eget redskab<br />

til deres lokale arbejde<br />

med arbejdsmiljø.<br />

Men det har Arbejdstilsynet<br />

haft meget svært ved<br />

at forstå, forklarer Thomas<br />

Philbert Nielsen. Der har<br />

været tilfælde, hvor Arbejdstilsynet<br />

syntes, at APV’erne<br />

ikke var godt nok udført. og<br />

disse tilfælde har givet udslag<br />

i påbud om forbedringer<br />

af APV. Arbejdstilsynet<br />

synes, de skal kontrollere,<br />

hvordan APV’erne er lavet,<br />

mens den oprindelige aftale<br />

kun gik på at kontrollere,<br />

OM de var lavet. Imidlertid<br />

Arbejdstilsynet skal ikke<br />

kontrollere, hvordan virksomhederne<br />

laver APV, kun om de<br />

har lavet en, mener Thomas<br />

Philbert, Dansk Arbejdsgiverforening.<br />

blev det i 2006 slået fast i<br />

lovgivningen, at Arbejdstilsynet<br />

skal føre tilsyn med<br />

APV på lige fod med alle<br />

mulige andre forhold på<br />

virksomhederne.<br />

Thomas Philbert Nielsen<br />

kalder det en tilsanding af det<br />

reelle arbejdsmiljøarbejde:<br />

– Kursen har været helt<br />

forkert. Da regeringen trådte<br />

til, gennemførte den efter<br />

vores opfattelse nogle helt<br />

nødvendige moderniseringer<br />

af arbejdsmiljøloven.<br />

Man afskaffede BST og<br />

erstattede det med nogle<br />

virksomhedsnære forbedringer.<br />

Den samlede arbejdsmiljøreform<br />

blev særdelses godt<br />

modtaget af firmaerne.<br />

Her tænker Thomas<br />

Philbert Nielsen eksempelvis<br />

på det udvidede system<br />

af certificeringer, hvor<br />

virksomhederne kan blive<br />

fritaget for screeninger.<br />

Rådgivningspåbud er også<br />

grundlæggende et godt instrument,<br />

men det er blevet<br />

misbrugt. En mere ensartet<br />

forvaltning hører også til på<br />

plussiden.<br />

Bureaukratiet<br />

vender tilbage<br />

Men eksemplerne på en<br />

stigende bureaukratisering<br />

siden da er til Thomas Philbert<br />

Nielsens store ærgrelse<br />

temmelig mange:<br />

– De nyeste ændringer i arbejdsmiljøloven<br />

peger i den<br />

forkerte retning. Muligheden<br />

for at fordoble en straf<br />

i tilfælde af arbejdsulykker<br />

er et af mange eksempler på,<br />

at man er ved at genoptage<br />

tidligere tiders restriktive<br />

regulering uden nogen dokumentation<br />

for, at højere<br />

bøder har en effekt.<br />

– Vi var voldsomt meget<br />

imod, at sygefravær skulle<br />

registreres i APV’en. Igen er<br />

det noget, man skal være<br />

uhyre forsigtig med. Sygefravær<br />

indgår ikke i en arbejdsmiljøsammenhæng<br />

ude<br />

på virksomhederne. Det er<br />

typisk noget, man håndterer<br />

i en HR-afdeling.<br />

– Og endelig kan man<br />

nævne oprustningen på<br />

det psykosociale felt, hvor<br />

vi bliver konfronteret med<br />

påbud, man kun kan ryste<br />

på hovedet af. Igen for at<br />

få flere påbud. Det er synd<br />

for Arbejdstilsynet, at de på<br />

denne måde bliver spændt<br />

for en politisk vogn.<br />

Thomas Philbert Nielsen<br />

fremhæver, at netop psykisk<br />

arbejdsmiljø som et af de<br />

fire prioriterede områder<br />

i 2010-handlingsplanen er<br />

noget, alle ansvarlige på<br />

arbejdsmarkedet bakker op<br />

om at forbedre. Men påbud<br />

og straf tager gejsten fra<br />

virksomhederne.<br />

– Det er helt forkert at<br />

gøre psykisk arbejdsmiljø til<br />

genstand for påbud og forbud.<br />

– Siden 2006 har vi set en<br />

tilbagevenden til tidligere<br />

tiders bureaukrati. Vi er<br />

alvorligt bekymrede for, at<br />

vi i løbet af meget få år kan<br />

ende i samme situation som<br />

sidst, hvor papirnusseriet<br />

tog overhånd: at virksomhederne<br />

bliver trætte af<br />

det, og vender sig bort fra<br />

arbejdsmiljøarbejdet. Vi har<br />

meget tæt kontakt til vore<br />

medlemsorganisationer. Og<br />

vi hører en stigende utilfredshed<br />

med den politiske<br />

udvikling.<br />

APV’er uden påbud<br />

APV’er skal være virksomhedernes<br />

eget instrument.<br />

Arbejdstilsynet skal selvfølgelig<br />

tjekke, at der findes et<br />

APV på virksomhederne,<br />

men det skal ikke kunne<br />

udløse et påbud, hvis virksomhederne<br />

har lavet APV<br />

anderledes, end Arbejdstilsynet<br />

forventer. APV skal<br />

hverken være mere eller<br />

mindre end et vejledende instrument,<br />

der kan kvalificere<br />

det enkelte tilsyn: ’Nååh, kan<br />

den tilsynsførende sige: Det<br />

er sådan, denne virksomhed<br />

opfatter sit arbejdsmiljø’. Og<br />

det kan den tilsynsførende så<br />

tage udgangspunkt i under<br />

tilsynet.<br />

– I stedet siger de: ’I har<br />

jo ikke lavet en tidsplan, så<br />

I får et påbud’. Så er det, det<br />

bliver formelt. Arbejdsmiljø<br />

er drejet i en retning, hvor<br />

det drejer sig om at registrere.<br />

Det er så nemt! – og<br />

så får de lige en gul eller rød<br />

smiley, men det siger intet<br />

om det materielle arbejdsmiljø.<br />

De tilsynsførende skal<br />

bruge tid på det reelle.<br />

Det mener Thomas<br />

Philbert Nielsen, underdirektør<br />

i Dansk Arbejdsgiverforening.<br />

n<br />

Sikkerhedslederen<br />

21


Tema: APV<br />

Nogle gange er man nødt til<br />

at tvinge noget i gang<br />

APV skal øverst på dagsordenen, for det er nøglen til at forebygge ulykker, skader<br />

og nedslidning, mener Lene Christiansen, forbundssekretær i Dansk El-Forbund<br />

Dansk El-Forbund har<br />

spurgt medlemmerne og kan<br />

nu konstatere, at de synes,<br />

APV kommer langt nede på<br />

listen, når de skal fortælle,<br />

hvad der er vigtigt mht.<br />

arbejdsmiljø. El-Forbundets<br />

forklaring er umiddelbart,<br />

at medlemmerne enten ikke<br />

forstår APV-redskabet eller<br />

er blevet skuffede for mange<br />

gange over beslutninger, der<br />

ikke er blevet til noget.<br />

– Jeg mener helt klart, at<br />

APV, hvis den ligger øverst<br />

i arbejdspladsernes prioritering,<br />

er nøglen til at få<br />

løst jeg skulle lige til at sige<br />

alle problemerne. Det er<br />

et værktøj, vi arbejder for,<br />

at virksomhederne bruger,<br />

siger Lene Christiansen,<br />

forbundssekretær i Dansk<br />

El-Forbund.<br />

– Hvis man var tvunget til<br />

at kigge på APV oftere, blev<br />

det mere relevant og et dynamisk<br />

stykke værktøj, som hele<br />

tiden tager aktuelle problemstillinger<br />

op. Nogle gange er<br />

man nødt til at tvinge noget<br />

i gang. I Bygge- og Anlægsbranchen<br />

er vi nødt til at gøre<br />

noget ekstraordinært for at<br />

mindske arbejdsmiljøproblemerne.<br />

Måske kunne nogle<br />

af dødsulykkerne have været<br />

undgået med APV.<br />

Kan du handle<br />

I udgangspunktet virker<br />

APV’er rigtig godt, men<br />

udfordringen er stadig at<br />

tage skridtet fra papir til<br />

handling.<br />

– Man skal kunne se vigtigheden<br />

af at udfylde APV.<br />

At det virker.<br />

En APV kan forebygge<br />

arbejdsulykker, fordi den<br />

beskriver problemet:<br />

– I vores branche har vi fx<br />

rigtig mange snubleskader.<br />

Man kan forebygge ulykker<br />

ved at beskrive, at hvis<br />

kabler ligger sådan og sådan,<br />

så snubler medarbejderne.<br />

Vores medlemmer prioriterer<br />

ikke APV højt, men hvis de<br />

gjorde, så kunne de få løst<br />

nogle af de problemer, som<br />

de synes er vigtige.<br />

Fire ud af ti elektrikere<br />

synes, APV er mindre vigtig,<br />

slet ikke vigtig eller ved ikke<br />

i Dansk El-Forbunds undersøgelse.<br />

En fokusgruppeundersøgelse<br />

skal nu afdække<br />

Styrk arbejdsmiljøet med en trivselsundersøgelse<br />

– få en professionel rådgivning fra CRECEA<br />

Læs mere på www.CRECEA.dk eller ring til CRECEA på telefon 70 10 86 00 · CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver<br />

22 Sikkerhedslederen


Tema: APV<br />

Der er ingen<br />

grund til at pive<br />

APV er et godt arbejdsmiljøredskab, siger<br />

Ejner Holst, arbejdsmiljøansvarlig i LO<br />

APV’er er nøglen til et bedre arbejdsmiljø, mener Lene<br />

Christiansen, Dansk El-forbund.<br />

årsagerne til elektrikernes<br />

vægren sig ved APV.<br />

Det er særligt de mindre<br />

virksomheder, som mangler<br />

et formaliseret arbejde<br />

med arbejdsmiljø. De vil<br />

hellere udføre noget elarbejde<br />

og tænker ikke<br />

meget arbejdsmiljø, vurderer<br />

Lene Christiansen. n<br />

Godt hver tredje virksomhed<br />

har stadig ingen APV.<br />

Det bør de, for gevinsten for<br />

lønmodtagere er, at de får<br />

sat fokus på de problemer,<br />

der er på arbejdspladsen,<br />

siger Ejner Holst, ansvarlig<br />

for arbejdsmiljø i LO.<br />

– Hvad vi skal gøre ved<br />

det, er også en del af processen.<br />

Så der er to hovedtemaer:<br />

At skabe et bedre<br />

arbejdsmiljø – og at gøre det<br />

i dialog. Et godt arbejdsmiljø<br />

kommer af dialog og tillid,<br />

og det passer som hånd<br />

i handske til den danske<br />

model, som netop bygger på<br />

dialog, siger Ejner Holst.<br />

– Vi er i LO absolut tilhængere<br />

af APV som et godt<br />

arbejdsmiljøredskab. Vi er også<br />

tilhængere af, at det er forbundet<br />

med en smiley-ordning,<br />

hvis man ikke får det gjort.<br />

Som kommentar til Thomas<br />

Philberts udsagn om, at<br />

APV er bureaukratisk, siger<br />

Ejner Holst:<br />

– Det er ikke længe siden,<br />

at en undersøgelse viste, at<br />

det ikke tager lang tid at lave<br />

APV. Så der er ingen grund<br />

til at pive. n<br />

SKILTNING · MÆRKNING · SIKKERHED<br />

– synlig sikkerhed på arbejdspladsen<br />

Bestil vores sikkerhedskatalog nu!<br />

Rørmærkning<br />

Sikkerhedsskilte<br />

• Komplet program i sikkerhedsskilte til produktion, lager,<br />

værksteder, EX områder, maskiner og udstyr samt<br />

maskinskilte.<br />

• Stort udvalg i skilte- og labelprintere til tekst i flere<br />

farver, symboler, stregkoder, logo, udskåret m.v.<br />

• Rørmærkning, tankmærkning og effektiv og sikker ventilog<br />

kontaktsikring til alle typer installationer / anlæg.<br />

• Stort udvalg i absorberingsprodukter til olie og kemikalier<br />

samt til uheld for en ren og sikker arbejdsplads.<br />

ECK kan hjælpe med de rigtige løsninger til<br />

en sikker og synlig sikkerhed<br />

Ventilsikring<br />

Absorberingsprodukter<br />

Ejnar C.Kjeldsen A/S • Sdr. Ringvej 39 • 2605 Brøndby • Tlf.:36 77 06 77 • E-mail:brady@eck.dk • www.eck.dk<br />

Sikkerhedslederen 23


Tema: APV<br />

Udvalg ser på fem branchers<br />

APV-brug<br />

Børn og unge falder igennem APV’ernes netmasker, ligesom de falder<br />

og kommer til skade på danske arbejdspladser. Det skal bremses, siger LO<br />

Virksomhederne snubler til sikkerheds-eksamen,<br />

men det er<br />

de unge ansatte, der må betale<br />

prisen med skader pådraget på<br />

jobbet. Det viser erfaringerne<br />

fra LO’s Jobpatrulje, som hver<br />

sommer tjekker arbejdsforholdene<br />

hos unge fritidsjobbere.<br />

Det vil LO ikke finde sig<br />

i, og man har derfor bedt<br />

Overvågningsudvalget om at<br />

skride til handling:<br />

– Vi beder Overvågningsudvalget<br />

om at kigge på 5<br />

udvalgte branchers anvendelse<br />

af APV i forhold til<br />

børn og unge. Det bliver sat<br />

i gang i begyndelsen af marts,<br />

siger Ejner Holst, LO-sekretær<br />

på Arbejdsmiljøområdet.<br />

Der vil også blive set på,<br />

om de brancherettede APVtjeklister<br />

fra Arbejdstilsynet<br />

i tilstrækkelig grad retter<br />

fokus på børn og unge.<br />

Overvågningsudvalget<br />

er et udvalg under Arbejdsmiljørådet,<br />

som holder øje<br />

med, hvad der sker inden for<br />

arbejdsmiljøet.<br />

Gennem 1.898 interviews<br />

med unge under 18 år,<br />

kunne LO’s Jobpatrulje<br />

konstatere, at to ud af fem<br />

unge ikke bliver instrueret<br />

i at undgå arbejdsulykker.<br />

– Det er fornuftigt at give de<br />

unge gode arbejdsmiljøvaner<br />

fra starten, siger Ejner Holst. n<br />

Ejner Holst er sekretær for<br />

arbejdsmiljø i LO.<br />

Perspektiv:<br />

Revisorpåtegnet APV<br />

Undersøgelse viser, at revisorer og deres kunder ser<br />

positivt på samarbejde om APV<br />

Små og mellemstore virksomheder<br />

bliver af og til lidt<br />

småirritable over APV. De<br />

vil gerne, men får ikke lige<br />

udfyldt APV’en. Nogle ser<br />

APV’en som fagforeningspolitisk<br />

og som udtryk for<br />

myndigheders utidige indblanding<br />

for at beskytte virksomhedens<br />

medarbejdere.<br />

De har alle sammen en<br />

revisor. En central person<br />

i arbejdet med regnskab og<br />

budgetter. Men revisoren kan<br />

mere end det, mener Foreningen<br />

af Statsautoriserede<br />

Revisorer (FSR). De kan også<br />

rådgive virksomhederne om<br />

fordelene ved APV og hjælpe<br />

dem med at dokumentere<br />

arbejdsmiljøet i APV’en. For<br />

at sætte vægt bag påstanden,<br />

iværksatte FSR i efteråret<br />

2006 en undersøgelse af,<br />

hvordan revisorerne kan bistå<br />

virksomhederne med APV.<br />

Er der alligevel<br />

Den centrale ide for FSR var,<br />

at revisorerne alligevel med<br />

jævne rum møder op på de<br />

små og mellemstore virksomheder.<br />

Revisorerne er uvildige<br />

og udefrakommende, men<br />

nyder godt af virksomhedernes<br />

tillid. Virksomhederne<br />

stoler på, at revisorerne ikke<br />

kommer for at snage, men for<br />

at give en hånd.<br />

Det, revisorerne kan med<br />

økonomi, kan de overføre til<br />

APV, nemlig tilføre området<br />

systematik, værktøjer og<br />

opfølgning.<br />

Men de kan samtidig<br />

agere som overordnede<br />

ambassadører for APV<br />

i kraft af, at de allerede har<br />

foden indenfor hos virksomhederne<br />

og har deres<br />

tillid. De kan formidle budskabet<br />

om, at arbejdet med<br />

APV kan skabe goodwill<br />

i omverdenen, trivsel og<br />

arbejdsglæde blandt medarbejderne<br />

og forebygge pålæg<br />

om brug af autoriserede<br />

arbejdsmiljørådgivere.<br />

Erfaringerne<br />

FSR afholdt i efteråret 2006<br />

gå-hjem-møder for revisorer,<br />

der fortrinsvis havde små og<br />

mellemstore virksomheder<br />

som kunder. Størsteparten af<br />

revisorerne blev her overbeviste<br />

om, at kunderne ville<br />

tage godt imod information<br />

om arbejdsmiljø.<br />

Ifølge Charlotte Boline<br />

Jepsen, adm. direktør for FSR,<br />

sagde revisorerne videre, at<br />

de kan levere den rådgivning,<br />

virksomhederne mangler.<br />

Mange har siden da talt APV<br />

med deres kunder, og såvel<br />

revisorer som kunder har følt<br />

sig godt tilpas med det.<br />

Imidlertid har processen<br />

ikke ført til, at virksomherne<br />

har taget imod tilbuddet om<br />

revisorernes hjælp til APV –<br />

udover den indledende information.<br />

Revisorerne har altså<br />

indtil nu ikke formået at slå<br />

hul i muren til de mange små<br />

og mellemstore virksomheder,<br />

som ikke orker at gennemføre<br />

et systematisk APV-arbejde.<br />

Alligevel, fremhæver FSR,<br />

er perspektiverne for den slags<br />

rådgivning løfterige: Man kan<br />

eksempelvis forestille sig, at<br />

en virksomheds APV en gang<br />

i fremtiden kan blive påtegnet<br />

af en revisor. Med en sådan<br />

påtegning kan virksomheden<br />

unddrage sig at få APV’en<br />

kontrolleret af Arbejdstilsynet,<br />

forestiller FSR sig.<br />

Undersøgelsen er blevet til<br />

i et samarbejde mellem FSR,<br />

NFA og Capacent. n<br />

24<br />

Sikkerhedslederen


Er du sikkerhedsleder,<br />

sikkerhedschef,<br />

arbejdsmiljøleder eller<br />

arbejdsmiljøchef?<br />

... så har vi to kurser der matcher dit job<br />

Sikkerhedslederen -<br />

4 ugers lederkursus<br />

For dig der arbejder med arbejdsmiljø<br />

på ledelsesniveau, og hvor arbejdsmiljø<br />

er din hovedbeskæftigelse.<br />

Start august <strong>2009</strong><br />

Sikkerhedslederen -<br />

1 uges lederkursus<br />

For dig der arbejder med arbejdsmiljø<br />

på ledelsesniveau, men hvor arbejdsmiljø<br />

ikke er din hovedbeskæftigelse.<br />

Start 25. maj <strong>2009</strong><br />

Læs mere om kurserne på<br />

www.dakurser.dk eller ring til<br />

kursuschef Jan Bendtsen på telefon<br />

33 38 94 72, eller uddannelseskonsulent<br />

Kirsten Hales på 33 38 94 33.<br />

Dansk Arbejdsgiverforening - Vester Voldgade 113 - 1790 København V<br />

Telefon: 33 38 90 00 - Telefax: 33 38 91 01


Hellere sikker end død<br />

Når døden er prisen for inkompetence<br />

Når det er krystalklart, at<br />

livet allerede er sat på spil,<br />

får man behov for at tænke<br />

sig rigtig godt om. Derfor<br />

kan sikkerhedsledere lære<br />

af militærets erfaringer.<br />

Sådan kan man i kort form<br />

udtrykke bevæggrunden for,<br />

at Middelfartmødet 2008<br />

havde besøg af Oberst Lars<br />

R. Møller.<br />

Sikkerhed blev sat på<br />

spidsen, da Danmark deltog<br />

i ’Operation Bøllebank’,<br />

den største træfning, som<br />

danskere har deltaget i siden<br />

2. Verdenskrig: Oberst<br />

Lars R. Møller var chef for<br />

en kampvognsenhed<br />

i slaget:<br />

– Vi er ikke befolket med<br />

kamikaze-piloter i militæret.<br />

Vi vil godt være sikre på,<br />

at vi kommer hjem igen. Et<br />

eller andet sted risikerer vi,<br />

at mennesker dør på grund<br />

af inkompetence.<br />

Oberstens råd til mennesker,<br />

der ønsker at holde<br />

sig i live, er: Vær forberedt,<br />

vær organiseret, tænk dig<br />

om, tag bestik af situationen<br />

og arbejd som et hold<br />

– alternativet er det værst<br />

tænkelige.<br />

– Mit budskab til jer er, at<br />

det I laver, det er ikke noget,<br />

I klarer alene – det er hele organisationen,<br />

der klarer det.<br />

Men organisationen skal<br />

have hjælp og støtte fra en<br />

god ledelse hele vejen gennem<br />

faserne af en begivenhed:<br />

Fra planlægning over<br />

udførelse til kontrol og<br />

evaluering.<br />

En fleksibel plan<br />

Selvfølgelig skal man have<br />

en plan, og alle skal kende<br />

den. Også selvom den kun<br />

virker frem til det øjeblik,<br />

hvor man forlader skrivebordet.<br />

Lars R. Møller<br />

kalder det at have et fælles<br />

referencepunkt. Det sker<br />

hele tiden, at foredragsholdere<br />

ikke kommer til tiden<br />

til en konference, eller at<br />

lyset i salen pludselig går<br />

ud, og planen derfor umiddelbart<br />

går i vasken. Det må<br />

man tage højde for.<br />

– Derfor tænker man<br />

igennem på forhånd, hvad<br />

det er, der kan gå op i hat<br />

og kage. Det er vigtigt,<br />

at når planen er skredet,<br />

og folkene kigger hen på<br />

lederen, så kan alle se, at<br />

man har tænkt tingene<br />

igennem og har taget højde<br />

for en bred vifte af ting,<br />

der kan ske, som ikke var<br />

planlagt.<br />

Et organiseret hold<br />

En skal træffe beslutning<br />

om, hvordan vi kommer<br />

videre, hvis virkeligheden<br />

undergraver planlægningen.<br />

Det hører med til at<br />

forberede sig, at alle er klar<br />

over, hvem der beslutter,<br />

hvad der skal ske. Vilkårene<br />

og rammerne for begivenheden<br />

skal også være<br />

fastlagt:<br />

– Det kan fx være, at vi er<br />

blevet enige om, at vi ikke<br />

skyder ved en demonstration.<br />

I den situation kan det<br />

ikke nytte, at en jammerlap<br />

begynder at skyde på demonstranterne.<br />

Det skaber<br />

frustration på allerhøjeste<br />

niveau. Men der er samtidig<br />

ikke noget værre, end når vi<br />

ikke ved, hvem der træffer<br />

beslutningerne. Så står vi<br />

der – skal vi blive stående,<br />

skal vi gå videre, eller hvad<br />

skal vi?<br />

Oberst Lars R. Møller blev<br />

verdenskendt i 1994, da han<br />

som chef for en fællesnordisk<br />

kampenhed under FN-flag<br />

forsvarede Tuzla mod angreb<br />

fra bosnisk-serbiske styrker,<br />

og dermed beskyttede de<br />

tusinder af flygtninge, som<br />

befandt sig i byen.<br />

Rollerne er fordelt i et<br />

klart hierarki, mens soldaterne<br />

er i aktion, for tingene<br />

skal virke. Men ledelse af<br />

soldaterne skal være smidig<br />

nok til, at der i de konkrete<br />

situationer er plads til fortolkninger:<br />

– Under Operation Bøllebank<br />

skulle vi på et tidspunkt<br />

forhindre, at nogle<br />

bøller kom og ødelagde en<br />

demonstration. På forhånd<br />

var vi blevet enige om, at vi<br />

ikke ville skyde på nogen.<br />

Vi bevogtede indfaldsvejene<br />

til byen med tanks, og når<br />

der kom biler forbi, standsede<br />

vi dem for at undersøge,<br />

om de havde skydevåben,<br />

granater o. lign. På<br />

et tidspunkt kommer en bil<br />

med nogle fyre, som ikke<br />

så ud til, at de havde lyst til<br />

at standse og blive undersøgt.<br />

Der skulle træffes en<br />

hurtig beslutning – hvordan<br />

standser vi dem uden at<br />

affyre skud. Mandskabet i<br />

kampvognen drejer simpelthen<br />

kanonen, så den ender<br />

med at gå gennem forruden<br />

på bilen.<br />

Ejerskab<br />

Dette: frihed under ansvar<br />

for holdet – er ifølge<br />

obersten en forudsætning<br />

for, at holdet kan fungere<br />

som hold, hvor alle har vilje<br />

og lyst til at hjælpe hinanden.<br />

Det kommer ikke ud<br />

af intet. Det kommer bl.a.<br />

26 Sikkerhedslederen


Oberstens morale<br />

Holdet – ikke lederen i isolation – skal være med, når<br />

en organisation planlægger, udfører, kontrollerer<br />

og evaluerer en opgave. Hvis medarbejdere ikke<br />

skal andet end at parere ordre, så er risikoen,<br />

at de sjofler sikkerheden, så snart lederen<br />

vender ryggen til.<br />

af, at alle soldater føler sig<br />

medinddraget under hele<br />

processen – fra planlægning<br />

til evaluering. Dermed<br />

får soldaterne ejerskab til<br />

opgaven.<br />

Kampvognen, der brugte<br />

kanonen som rambuk, er<br />

samtidig et fint eksempel på<br />

situationsbestemt ledelse:<br />

Gør det, der passer til situationen.<br />

Det er den evne, der<br />

skal bevise, at lederen har<br />

forladt sit skrivebord.<br />

– Som forberedelse til<br />

udstationeringen på Balkan<br />

læste jeg om egnens kultur.<br />

Dengang som nu eksisterer<br />

kvinder ikke i officiel sammenhæng.<br />

De mennesker,<br />

vi møder, er mandige mænd<br />

med overskæg, som kan slå<br />

lidt i bordet. OK, hvad gør<br />

jeg så? Jeg prøver at finde<br />

en alfa-han langt nede i<br />

mig selv, så jeg kommer til<br />

at fremtræde på den rigtige<br />

måde. Så kan man bedre<br />

lægge betoningen rigtigt,<br />

når man står over for en<br />

svært lugtende skurk med<br />

døde øjne og gamle kaliber<br />

45 revolvere, som han<br />

skyder op i luften med,<br />

når man taler til ham. En<br />

mand, som man ved har<br />

skåret hovedet af en bosnisk<br />

pige, hvorefter han har lagt<br />

det i en myretue, så kraniet<br />

kunne blive klar til montage<br />

på kølerhjelmen<br />

af<br />

hans bil. Det<br />

er en type,<br />

man ikke lige<br />

begynder at<br />

kritisere for<br />

ikke at have<br />

underskrevet<br />

referatet fra<br />

sidste personalemøde.<br />

Pointen med at finde sin<br />

indre alfa-han er, at man<br />

med ham uden på tøjet<br />

bedre kan gå ind og fortælle<br />

den her mand, at hvis der<br />

er mere bøvl med ham, så<br />

bliver han slået ihjel.<br />

– En anden væsentlig<br />

detalje ved situationsbestemt<br />

ledelse er: Man<br />

sætter selv sit hold: For at<br />

Det er vigtigt,<br />

at når planen er<br />

skredet, og folkene<br />

kigger hen på lederen,<br />

så kan alle se,<br />

at man har tænkt<br />

tingene igennem.<br />

imødegå de lokale mandetyper<br />

samlede jeg nogle<br />

drenge, som havde den<br />

nødvendige pondus bag<br />

sig: En tidligere sniper, en<br />

europamester i kickboxing,<br />

et vidunder<br />

i værtshusslagsmål<br />

og en lokal<br />

boksemester<br />

fra Nordjylland.<br />

Vi lod<br />

overskægget<br />

stå, og fandt<br />

de helt rigtige<br />

solbriller. Ja,<br />

det var svært<br />

ikke at associere til Rambo,<br />

når man så os.<br />

At stå sammen som et<br />

hold, at lave klare rammer,<br />

at tilpasse sig virkeligheden<br />

og give hver enkelt på<br />

holdet en del af ansvaret for<br />

sikkerheden – det er blandt<br />

de vigtige strategier, der<br />

skal bringe drengene tilbage<br />

i live. n<br />

Sikkerhedslederen 27


Nyt fra regionerne<br />

Et kig bag kulisserne i DR Byen<br />

Godt 30 sikkerhedsledere hørte om byggeprocesser, indeklimaproblemer<br />

og de frustrationer, som alle har hørt via pressen. Vi fik en spændende<br />

rundvisning i det meste af DR Byen og blev fascineret af den lille brandbil,<br />

som kan komme op med elevatoren<br />

af Ole Vendelbo<br />

Efter den formelle del af<br />

årsmødet i region Øst fik<br />

vi et spændende oplæg om<br />

planlægningen af DR Byen<br />

og om de problemer med<br />

træk, kulde og varme som<br />

man har mødt.<br />

Fra 14 adresser til én<br />

Arbejdsmiljøplanlægger<br />

Susanne Lundbye fra DR<br />

fortalte om det store arbejde<br />

med at sammensmelte 14<br />

forskellige adresser i Storkøbenhavn<br />

til én.<br />

Man har haft 30 forskellige<br />

arbejdsgrupper, hvor ledere og<br />

medarbejdere har analyseret<br />

deres arbejdsprocesser og deres<br />

samarbejdsrelationer til andre<br />

afdelinger – og på baggrund af<br />

dette opstillet krav og ønsker<br />

til bygningerne. Der har både<br />

været tillidsrepræsentanter<br />

og sikkerhedsrepræsentanter<br />

med i disse grupper, der i alt<br />

har brugt op mod 30 årsværk i<br />

perioden 2003-2006.<br />

Deltagerne i arbejdsgrupperne<br />

blev uddannet i at opstille<br />

funktionskrav og at gøre<br />

det på et passende tidspunkt<br />

i projekteringen. Det var f.eks.<br />

nødvendigt at oplære folk<br />

i, hvad de kunne læse ud af<br />

tegningsmaterialet.<br />

Af hensyn til vidensdeling<br />

og fleksibilitet blev det<br />

besluttet, at alle medarbejdere<br />

skulle sidde i åbne<br />

kontorer. Der blev udstukket<br />

nogle overordnede rammer<br />

for dette – herunder blev<br />

der afsat 11,7 m² pr. person<br />

inklusive mødelokaler, cafémiljøer,<br />

toiletter osv.<br />

Det blev også besluttet at<br />

købe nye møbler – herunder<br />

mindre borde, så man<br />

sparede plads. Ved at købe<br />

nyt fik man en ensartethed i<br />

lokalerne og, man kunne arbejde<br />

helt op til flyttedagen.<br />

De bedste af de gamle blev<br />

genbrugt i DR’s provinsafdelinger<br />

– resten blev solgt.<br />

Et dristigt valg og AT<br />

I ”Nyhedsbygningen” sidder<br />

man på åbne balkoner ud til<br />

et åbent rum i 4 etagers højde<br />

– det som vi alle kender som<br />

startbilledet fra TV-avisen.<br />

I denne bygning samarbejder<br />

medarbejderne fra forskellige<br />

medieplatforme.<br />

Der er mange glaspartier<br />

i vægge og lofterne er visse<br />

28 Sikkerhedslederen


Nyt fra regionerne<br />

steder også af glas. Trods<br />

nøje projektering har man<br />

fået underdimensioneret<br />

klimaanlæggene og det er<br />

en krævende opgave at rette<br />

op på dette. På et tidspunkt<br />

valgte man at udlevere tæpper<br />

til medarbejderne, hvilket naturligvis<br />

var en ”god historie”<br />

oveni de andre problemer som<br />

DR sloges med. Arbejdstilsynet<br />

hørte om dette og kom på<br />

besøg – hvilket medførte et<br />

påbud om forbedringer. DR<br />

skal inden efteråret 2010 have<br />

løst indeklima-problemerne<br />

i Nyhedsbygningen, og rådgiverne<br />

med en projektleder<br />

i spidsen arbejder på højtryk<br />

med dette.<br />

Miljøhensyn<br />

i projekteringen<br />

Marianne Fox fra Cowi har<br />

været med hele vejen i tæt<br />

samspil med Susanne<br />

Lundbye. Hun fortalte om<br />

hele sammenhængen mellem<br />

DR Byen, Ørestaden og<br />

DR Byen ligger ganske tæt på Metroen.<br />

det droppede projekt med<br />

Rigsarkivet, der skulle ligge på<br />

den tomme grund til højre<br />

i billedet. Grunden er faktisk<br />

for lille, og der er ikke meget<br />

udenomsplads.<br />

Ideen med DR Byen er et<br />

digitaliseret multimediehus<br />

i verdensklasse med tæt integration<br />

mellem forskellige<br />

medieplatforme. Koncerthuset,<br />

som er i særklasse, har været<br />

vanskeligt at få færdigt til<br />

tiden, og det har været fordyrende,<br />

men det er nu endelig<br />

ved at være færdigt.<br />

Miljø og arbejdsmiljø er<br />

tænkt ind i byggeriet, og<br />

man har f.eks. Danmarks<br />

største areal på tagene med<br />

solceller, der driver kølesystemet.<br />

Man satser på<br />

naturlig ventilation, køling<br />

via grundvandspumper og<br />

genbrug af tagvand til toiletskyl.<br />

Udsyn via glaspartier er<br />

et bevidst valg ligesom alle<br />

medarbejdere har fået fladskærme<br />

og dockingstations<br />

til de bærbare PC’er.<br />

”Et fantastisk hus”<br />

DR Byen samles af en ”indre<br />

gade” hvor der er café, opholdsareal,<br />

og en minibrandbil, der<br />

kan komme op i elevatorer.<br />

Ved den efterfølgende<br />

rundvisning var det i alt fald<br />

tydeligt, at rundviseren trods<br />

problemerne er begejstret for<br />

huset. Hun er til daglig ansat<br />

i økonomiafdelingen, men<br />

tog en ekstra tjans.<br />

Vi så studier for ”Tjenesten”<br />

og ”Boogie” og så ind<br />

i det meget store studie,<br />

hvor alle indendørs scener<br />

i ”Sommer” er optaget.<br />

Vi blev opfordret til at<br />

komme igen, når hele koncerthuset<br />

er klar. n<br />

www.sikkerhedsspejle.dk<br />

www.industrispejle.dk<br />

www.trafi kspejle.dk<br />

Telefon 6611 5462<br />

DK 5260 Odense S<br />

www.daresco.dk<br />

Sikkerhedslederen 29


Nyt fra regionerne<br />

Nyt fra Region Nord:<br />

Tre arrangementer i Nord i <strong>2009</strong><br />

På et planlægningsmøde i Rebild Bakker den 17. december fik den nye<br />

bestyrelse i Nord planlagt tre møder i <strong>2009</strong><br />

Poul Chr. Jespersen<br />

formand for<br />

SSID Nord<br />

pcj@ats.dk<br />

Den 11. marts<br />

er der møde<br />

hos Vejdirektioratet<br />

i Ålborg. Emnet<br />

er evaluering<br />

af de<br />

arbejdsmiljøindsatser<br />

– store som<br />

små – som vi<br />

alle laver. Hvordan ved man,<br />

om de har nogen effekt.<br />

Director Thomas Riisom,<br />

Deloitte Business Consulting<br />

har arbejdet med evalueringer<br />

gennem de sidste 15 år og<br />

har gennemført evalueringsprojekter<br />

inden for store<br />

dele af den offentlige sektor,<br />

for private virksomheder og<br />

for frivillige organisationer.<br />

Thomas udgav i 2007 bogen<br />

”Elementær evaluering”. På<br />

mødet vil du høre noget om<br />

teorien bag effektmålinger;<br />

men hovedvægten vil være<br />

på konkrete værktøjer og<br />

ideer, du kan tage med hjem<br />

i virksomheden.<br />

Den 17. september er<br />

der planlagt møde om<br />

”Sammenslutning af<br />

Sikkerhedsudvalg og<br />

Samarbejdsudvalg”. Disse<br />

nye udvalg har mange<br />

navne – MED-udvalg,<br />

MIO-udvalg o.m.a. Hvilken<br />

betydning har det for<br />

arbejdsmiljøarbejdet, hvis<br />

man slutter de to organer<br />

sammen? Hvilke erfaringer<br />

findes der på området –<br />

gode som dårlige? Den nye<br />

revidering af arbejdsmiljøloven<br />

åbner op for, at man<br />

fuldstændig frit kan stykke<br />

sin sikkerhedsorganisation<br />

sammen. Vil det styrke<br />

arbejdet, eller er det bedre<br />

med en lovbestemt<br />

struktur? Kom og få svar<br />

på disse spørgsmål fra praktikere,<br />

der har arbejdet<br />

med dem.<br />

Den 18. november<br />

holdes der årsmøde hos<br />

SCA Packaging i Grenå.<br />

Hovedvægten vil være på<br />

erfaringsudveksling, ud fra<br />

et oplæg og med optakt i det<br />

traditionelle virksomhedsbesøg.<br />

Bestyrelsen i Nord håber<br />

med disse emner at favne<br />

alle medlemmer og glæder<br />

os til at se rigtig mange af<br />

jer til møderne. n<br />

Nyt fra Region Syd:<br />

Mødedatoer for <strong>2009</strong><br />

Vi satser på at lave et erfamøde<br />

den 3. juni og den<br />

8. september. Indeklima,<br />

CSR, psykisk arbejdsmiljø<br />

og arbejdsglæde,<br />

var mulige emner der blev<br />

nævnt på regionsmødet.<br />

Som sikkert bekendt<br />

står Region Syd for<br />

Middelfartkonferencen<br />

den 19. november, hvor<br />

vi helt sikkert igen vil<br />

byde på et alsidigt,<br />

underholdende og faktuelt<br />

program.<br />

Vi holder årsmøde den<br />

26. november kl. ca. 10.00<br />

til 15.00.<br />

Har du gode ideer?<br />

Vil du være vært for<br />

et erfamøde, og har du gode<br />

ideer (måske en succesoplevelse)<br />

til indhold/<br />

indlægsholder, vil vi<br />

meget gerne høre fra dig.<br />

På forhånd tak for din<br />

henvendelse.<br />

Kryds<br />

allerede nu<br />

nævnte datoer<br />

af i din<br />

kalender! n<br />

Bent H. Kristensen,<br />

formand for<br />

SSID Syd<br />

bent.kristensen<br />

@velux.com<br />

Kalender<br />

Måned Dato Arrangement Sted<br />

April 27.-29. Årskonference <strong>2009</strong> Kolding<br />

Juni 3. ERFA-møde Region Syd<br />

Se flere arrangementer på www.ssid.dk<br />

30 Sikkerhedslederen


©3M 2008. All Rights Reserved<br />

Joining<br />

Forces<br />

for Your Safety<br />

3M forstærker sin markedsposition<br />

inden for personlige sikkerhedsprodukter<br />

3Ms opkøb af Peltor/E-A-R gør, at vi udvider sortimentet<br />

med stærke produkter og brands.<br />

Vi kan nu tilbyde markedsledende produkter inden for:<br />

• åndedrætsværn<br />

• masker<br />

• svejseskærme<br />

• beskyttelsesbriller<br />

• hjelme<br />

• høreværn.<br />

Vores konsulenter hjælper gerne med at opfylde dine krav<br />

til komfort og sikkerhed, så vi kan sammensætte den<br />

bedste sikkerhedsløsning til dig.<br />

Kontakt os og hør nærmere.<br />

Tlf.: 43 48 01 79 – www.3Msikkerhed.dk


Masteruddannelsen for dig der<br />

arbejder med miljø og arbejdsmiljø<br />

Å b e n U d d a n n e l s e<br />

På DTU’s masteruddannelse i Teknisk<br />

miljøledelse sætter vi fokus på, hvordan man<br />

skaber fremdrift i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Du opnår kompetence til at lede,<br />

koordinere og rådgive om miljø- og arbejdsmiljøarbejde<br />

i private og offentlige virksomheder.<br />

Du lærer:<br />

• at vurdere krav til forbedringer af miljø og<br />

arbejdsmiljø<br />

• at identificere forandringsmuligheder<br />

• at iværksætte forandringsprocesser<br />

• at integrere miljø- og arbejdsmiljøarbejdet i<br />

ledelse og strategi<br />

• at forbedre samspil og regulering mellem<br />

myndigheder og virksomheder<br />

Uddannelsen giver dig et fagligt netværk, som<br />

nu består af 250 miljø- og arbejdsmiljøprofessionelle,<br />

der alle er tidligere og nuværende<br />

studerende fra Teknisk miljøledelse.<br />

Velkommen til informationsmøde<br />

Målgruppe:<br />

Medarbejdere, som arbejder med miljø og/<br />

eller arbejdsmiljø. F.eks. arbejdsmiljørådgivere,<br />

sikkerhedsledere, undervisere, organisationskonsulenter<br />

og ansatte i arbejdstilsynet.<br />

Adgangskrav:<br />

Minimum bachelorniveau og tre års relevant<br />

erhvervserfaring eller mellemtekniker<br />

uddannelse suppleret med særlig erfaring.<br />

Varighed: To års deltidsstudium med 16<br />

undervisningsdage pr. semester (heraf fire<br />

lørdage). Undervisningen er tilrettelagt så<br />

interesserede fra hele landet kan deltage.<br />

Pris: 17.500 kr. pr. semester plus materialer.<br />

Ansøgningsfrist: 30. april <strong>2009</strong><br />

Studiestart: 27. august <strong>2009</strong><br />

Find flere oplysninger på www.tml.dtu.dk<br />

Teknisk Miljøledelse<br />

Kursussekretariatet v/Ida Jensen<br />

Tlf: 4525 6079 • E-mail: ij@ipl.dtu.dk<br />

København: 16. april kl. 17 på DTU i bygning 424, 2. sal, Produktionstorvet, Kgs. Lyngby<br />

Tilmelding venligst til kursussekretariatet<br />

N o B e l l s . d k

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!