Seksuel vold blandt danske unge

kvinderaadet.dk

Seksuel vold blandt danske unge

31

Sexual health is a state of physical, emotional, mental and

social well-being related to sexuality; it is not merely the

absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health

requires a positive and respectful approach to sexuality

and sexual relationships, as well as the possibility of having

pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion,

discrimination and violence. For sexual health to be attained

and maintained, the sexual rights of all persons

must be respected, protected, and fulfilled.

(Gorin & Arnold, 2006, p.224)

Det grundlæggende herved er, at ethvert individs seksuelle rettigheder

skal respekteres, beskyttes og opfyldes for at opnå seksuel sundhed og

for at undgå seksuel vold.

Opsamling

• Ifølge den Socialøkologiske model udspringer seksuel vold fra komplekst

samspil imellem individuelle, interpersonelle, nærmiljømæssige, og samfundsmæssige

faktorer.

• Der er en række metodiske begrænsninger i afdækningen af årsager til

seksuel vold.

• Studier har identificeret en række risiko- og beskyttende faktorer for

seksuel vold.

• Forebyggelse af seksuel vold kan med fordel suppleres af overvejelser

omkring sundhedsfremme. Herunder bl.a. ved at styrke en sund seksualitet.

More magazines by this user
Similar magazines