Seksuel vold blandt danske unge

kvinderaadet.dk

Seksuel vold blandt danske unge

48

vold, samt giver indblik i, hvornår de unge aldersmæssigt er

mest sårbare.

6. Skabes øget dialog imellem forsknings- og praksisfeltet: De har

behov for hinanden.

7. Opdyrkes et fagligt netværk. Der findes en række aktører, som

står bag en række forskellige primære forebyggende tilbud og

indsatser i Danmark. Der bør tages udgangspunkt i deres erfaringer

og oprettes et fagligt netværk, som understøtter diskussionen

af aktuelle problemstillinger og identificeringen af eksisterende

ressourcer på området. Nærværende tværfaglige arbejdsgruppe

er et forsøg på at imødekomme dette behov.

8. Udvikles indsatser til primær forebyggelse på baggrund af viden

omkring årsager til seksuel vold med udgangspunkt i en dansk

ungepopulation og målrettet danske unge.

9. Tænkes primær forebyggelse blandt unge ind i allerede eksisterende

praksisser. Indsatser og strategier kan kobles med eksempelvis

rusmiddelforebyggelse eller den bredere volds- eller

mobbeforebyggelse. Der er stor sandsynlighed for, at forskelligartede

problemstillinger har ensartede bagvedliggende årsagsfaktorer.

10. Tænkes i inkludering af den danske folkeskole. Den danske folkeskole

giver en unik mulighed for primær forebyggelse grundet

skolesystemets opbygning, idet eleverne følges fra de tidlige år,

med mulighed for generelle pensumplaner på tværs af hele landet.

Således kan der udvikles indsatser med udgangspunkt i

specifikke udviklingstrin og tænkes langsigtet forebyggelse. Endvidere

har folkeskolen berøring med langt hovedparten af de

danske unge og giver således mulighed for at nå ud til en bred

population.

11. Tænkes i udvidelse af forebyggende indsatser og strategier, således

de omfatter hele livsperioden (og ikke kun ungdomsperioden)

og gerne starter med primær forebyggelse i den tidlige

barndom.

12. Tænkes i udvikling og afprøvning af forebyggende indsatser, der

er specifikt rettet imod dem, som er i særlig risiko (jf. den udvalgte

tilgang). En sådan strategi vil være nærliggende i forlængelse

af denne rapports fokus på den universelle (befolknings-)

tilgang.

For at reducere forekomsten af seksuel vold blandt unge i Danmark er

der brug for en ny og mere omfattende tilgang til problemstillingen,

hvilket bl.a. betyder en langt mere koordineret og systematisk indsats,

end den vi kender i dag.

More magazines by this user
Similar magazines