Seksuel vold blandt danske unge

kvinderaadet.dk

Seksuel vold blandt danske unge

6

Rapporten er udarbejdet af projektleder, post doc Rikke Holm Bramsen,

Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, i tæt dialog med den

tværfaglige arbejdsgruppe.

Tak til Katrine Nørfelt Dahl (studentermedhjælp ved Videnscenter for

Psykotraumatologi), Ida Holm Berner (praktikant ved Voldsforebyggelse

i Praksis), Marianna Nino Winther (praktikant ved Center for Voldtægtsofre,

Aarhus), og Mathias Lasgaard (adjunkt ved Institut for Psykologi,

Syddansk Universitet) for deres bidrag til rapporten.

Endelig en stor tak til seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed,

speciallæge Karin Helweg-Larsen, for en mangeårig indsats på

voldsområdet i Danmark og for kvalificeret input og kommentarer til

nærværende rapport.

Det Kriminalpræventive Råd takkes ligeledes for støtte til rapporten.

På arbejdsgruppens vegne

Rikke Holm Bramsen

Projektleder

Odense 2012

More magazines by this user
Similar magazines