(Microsoft PowerPoint - Det kompetente barn b\370rn ... - mitBUF.dk

mitbuf.dk

(Microsoft PowerPoint - Det kompetente barn b\370rn ... - mitBUF.dk

Det kompetente barn” – et barn

med særlige behov samarbejder

også.

Familien – det vi alle kommer af på godt og ondt.

- store ændringer siden ungdomsoprøret

Familiens udvikling – konsekvenser for børn:

- forholde sig til mange aspekter

- børns rolle i familien, centrum, magt

- børn og informationsmængde

- børn og diagnoser


Forældres ansvar:

- Evne til at tolke/læse deres børn og skabe en

kærlig og forudsigelig ramme.

Børn samarbejder altid:

- Retvendt eller spejlvendt kopiering

Børn i ubalance:

- har skyldkomplekser og føler sig forkerte

- er stressede

- nedsat tilknytnings- og bearbejdningsevne


Samspil

Indhold

Normer, værdier, regler

Proces

Måden vi forvalter

Indholdet på

I familiens samspil er processen næsten

altid vigtigere end indholdet


DEN BASALE KONFLIKT

Samarbejde

Smerte

Konflikt

signal/symptom

Integritet


Konflikthåndtering

• Konflikter er både nødvendige, sunde og

udviklende

• Undertrykkelse medfører dårligere indre kontakt

og sværere at have ligeværdig kontakt med

andre.

• Sårede følelser fører til moralsk bedømmelse og

fordømmelse af andre


Fyrtårn, forældres rolle

• Autentisk : i overensstemmelse med sine

følelser og værdier.

• Klar og pro-aktiv: ikke defensiv og reaktiv

• Her er jeg! Hvem er du?

Når børn er konstant i centrum og bliver

forældrenes fyrtårn, bliver de

ensomme og u-sociale


Børn med specielle behov

• Forældres forventninger, håb, kamp og

sorg.

• Forældre og diagnoser.

(Årsag/sammenhæng)

• Forældres reaktioner


det jeg kan

- er god til

- er dygtig til


• Et menneskes selvtillid er proportional med

kvaliteten af dets præstationer

Min selvfølelse handler om

Hvem jeg er - - -

Hvor godt jeg kender mig selv - - -

Hvordan jeg forholder mig til mig selv


mit selv

min kerne

mit center

min indre målestok


Den professionelles lederskab

• Autenticitet

• Interesse

• Anerkendelse

• Inddragelse – af børnenes udspil, tanker og

handlinger

• Tydelighed – klasserumsledelse

• Konflikthåndtering

• Ydmyghed


Vurderende og Anerkendende kommunikation

Før: Nu:

Magtudøvelse Inddragelse

Disciplinering Dialog/samtale

Fokus på adfærd Fokus på relationen

Korrigerer/irettesætter Empati/omsorg

Vurderende Anerkendende/reflektere

Rollebetinget autoritet Personlig autoritet


Anerkendelse er en væremåde eller holdning

og ikke en kommunikationsform.

Det skal komme indefra og er ikke en teknik.

Anerkendende kommunikation:

Barnets erfaringer med at påvirke omverdenen

og tiltrække opmærksomhed.

Barnets erfaring mht. andres måder at reagere

barnet.

Selvfølelse = oplevelsen af egne følelser

Selvværd = oplevelse af værdifuldhed


Øvelse. 15 min.

• Hvilken af førnævnte emner udfordrer dig mest

som professionel ?

• Brug 5 minutter til at reflektere, tag kontakt med

din sidemand, og brug 5 minutter til at beskrive

og reflektere over hvad du har brug for.

• Dernæst bytter I


Kontakt – hvordan ?

• Vær personlig, men ikke privat

• Brug få spørgsmål

• Lav en kontrakt for kontakt

• Vær specifik og konkret

• Giv hele direkte udsagn

• Gør indtryk


Undervisningsramme.

• Voksenstyret – børnecentreret

• Forudsigelighed, kontakt, læring

• Kopi af dagligdagen

• Tryghed, sikkerhed og fleksibilitet

• Voksne: stor psykologisk forståelse,

rumme afvigende adfærd, og

opmærksomhed på de små hændelser.

• Alt arbejde er teoriforankret

• Rumme sig selv, containe, kontakt


Støtte til underviseren

• Rum til refleksion over dagligdagen.

• Afklare og justere sig i.fht. Kollegaer.

• Supervision.

• Personlig udvikling

• Støtte i situationer hvor underviser selv er

ramt.

More magazines by this user
Similar magazines