Hvorfor Innovation? - Danske Havne

danskehavne.dk

Hvorfor Innovation? - Danske Havne

Innovative Strategier

- muligheder for udvikling af havne.

Frederica den 25.02.2013

Adjunkt Tove Brink, Ph.D.

tbr@sam.sdu.dk

6550 4226

1


Agenda

• Præsentation.

Innovation – hvad er det?

Hvorfor innovation?

• Bestyrelse & ledelses roller i forbindelse med innovation.

• Scenarieværksteder – hvordan kan man bruge det?

• Hvordan gør man i praksis – eksempel fra Rømø Havn

• Hvordan kan I anvende scenarieværksteder?

• Spørgsmål.

2


Hvem er jeg?

Tove Brink, adjunkt, Syddansk Universitet

Ph.D. i Innovation og vækst, SDU, Campus Esbjerg,

MBA i Strategi og organisationsudvikling, Henley

Kandidat i Finansiering og regnskab, Aarhus Universitet

Underviser: cand. merc. + HD + ……….

Indenfor innovation, projektledelse, international ledelse, forandringsledelse,

international forhandling, vidensledelse, Strategi og kultur samt organisatorisk design.

Projekter:

• LIV – landbrugsrelaterede innovative virksomheder.

• Energi på Havet – forretningsudvikling/ RISK/ Rømø Havn.

• Vidensforum – www.vidensforum.dk - SMV - udvikling og vækst.

• Green Offshore Center

Ansat: Sønderjyllands Maskinfabrik, Danfoss, Elsam, Erhvervsskolerne,

og hos Danfoss til 2004 - Global Business Development Manager, RA

Bestyrelse : p.t. formand AB Electric A/S - siden 2007

tidligere: Lautrup Ejendomme A/S, Exhausto A/S, Aarhus Teater ….

økonomiansvarlig overfor bestyrelsen i Erhvervsskolerne.

3

Tove Brink


Hvad er innovation?

Definition Amabile et al (1996) ……….

Innovation is the successful implementation of creative ideas within an

organization. In this view creativity by individuals and teams is a starting point for

innovation; the first is necessary but not sufficient condition for the second’.

ORGANISERE INNOVATION

Nye Ideer

INNOVATION

LÆRING

Kontrol

• Løbende forbedringer, Kirzner (1973)

• Radikal innovation, Schumpeter (1911, 1934, 1942)

Hvad vil være relevant for jer?

og hvorfor?

4

Tove Brink


Hvorfor innovation?

Krisen sætter dagsordenen for trends ………..

World Bank:

Siden 2008 fald på 6% i

Bruttonationalprodukt i DK

Budskaber:

”Krisen varer ved”

- alvorlige gældsproblemer i USA, Det sydlige Europa og Irland.

Krugman – nobelpristager i økonomi i 2008

Skriver i 2012 i bogen ’ End this depression now!:

”All indications are that the economy will remain weak for a very long time

unless our policy makers change course”

5

Tove Brink


Hvorfor Innovation?

De ’sædvanlige’ samfundsmæssige trends:

Udfordringerne

forstærkes af krisen på

’vedvarende

værdiskabelse’

Kilde: Schwartz P., & Leyden P., Naisbitt J. etc………………

6

Tove Brink


Hvorfor innovation?

Erhvervsmæssige- og private aktører ændrer adfærd!

- og Institutioner sætter yderligere pres på markederne!

OECD: 2010 – ”Getting a Head Start of tomorrow”

”Finanskrisen har forøget behovet for innovation. Behovet for nye forretningsmodeller,

der kan bidrage med øget indtjening på stadig færre og mere knappe ressourcer’

EU: ”Horizon 2020”

”Horisont 2020 bidrager direkte til at takle de væsentlige samfundsmæssige innovative udfordringer,

der peges på i Europa 2020-strategien og de tilhørende flagskibsinitiativer omkring innovation.

Rammeprogrammet skal ligeledes bidrage til industrielt lederskab i Europa”

DK: Regeringens innovationsstrategi:

”Den overordnede vision er, at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger

på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse.”

Fra Pjecen:

Danmark løsningernes land

– styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne.

Innovation er viden og ideer, der omsættes til produkter og processer,

der skaber forretningsmæssig og samfundsmæssig værdi.

Innovation omfatter ofte organisatorisk udvikling, uddannelse, afprøvning, markedsføring

og design på tværs af fagligheder og sektorer”

7

Tove Brink


Hvorfor Innovation?

Konkurrenceevnen:

IMD:

DK konkurrenceevnen

halter

bagefter .......

- bliver dårligere

- dårligere end

Sverige og Norge

Kilde: IMD Competiveness Yearbook www.imd.org - First in executive education outside the

US

8 Tove Brink


Bestyrelsens rolle i forbindelse

med innovation?

ORGANISERE INNOVATION

Nye Ideer

INNOVATION

LÆRING

Kontrol

Hvordan gør

man så det?

Bestyrelsen skal sætte rammerne for innovation i virksomheden!

Kilde: Aktieselskabsloven – professor Lars Bo Langsted – Aalborg Universitet

9

Tove Brink


Scenarieværksteder

– hvordan kan man bruge det?

1. MARKEDS UDVIKLING

TRENDS

DRIV KRÆFTER

VÆRDI SYSTEM

INDUSTRI KRÆFTER

EKSTERNE

NØGLE

KRÆFTER

2. SUCCES PROFIL I FREMTIDEN

SCENARIER

VERDEN

INDUSTRI

HAVN

Hvad påvirker os?

Hvordan vil fremtiden udvikle sig?

Kilde: Rakesh Sondhi 2008: Total Strategy


Hvordan gør man i praksis –

eksempel fra planer - Rømø Havn

EKSTERNT

Muligheder

Trusler

• Ex: Mandskabsbase i havne

• til at bygge, forsyne &

• servicere havvindmølleparker

- Rømø/ Butendiek ud for Sild.

• Ex: Hotel-/ forsyningsskibe

• ude ved havvindmølle

• parker.

Styrker

Svagheder

INTERNT

• Ex: stærk lokal opbakning


Ex: kender ikke noget til

at forsyne og servicere

havvindmølleparker

Kilde: SWOT evaluering – Osterwalder & Pigneur 2012: Business Model Generation

11


Hvordan gør man i praksis –

SCENARIO ANALYSIS

eksempel fra planer - Rømø Havn

NØGLE

” DRIVER”

(De tre områder med størst

point fra indflydelses matricen)

SCENARIE

TEMA

Hvad vil der ske ?

SCENARIE

”BREAKPOINT”

Hvad vil for alvor signalere et

gennembrud ?

Hvornår vil det ske?

Ex:

Mandskabsbase i havnen

1.

2.

3.

Kilde: Rakesh Sondihi 2008: Total Strategy


Hvordan gør man i praksis

– eksempel fra planer - Rømø Havn

USE SCENARIOS TO DESCRIBE

THE EFFECT ON THE ORGANISATION!

Scenario : Ex: XY Mandskabsbase i havnen .

THE EFFECT IS CASCADING DOWN TO THE COMPANY

WORLD

• PESTLE(*)


INDUSTRY

• PORTERS 5 FORCES


HAVN/ UNDERLEVERANDØR

TIL VINDSEKTOREN

• Forretningsmodel


Kilde: Rakesh Sondihi 2008: Total Strategy /Osterwalder & Pigneur 2012: Business Model Generation


Hvordan kan I anvende

scenarieværksteder?

COE – energiomk.

reduceres kraftigt

? ?

Hotel-/

forsyningsskibe

ude

ved havvindmølle

parker.

Stor

mandskabsbase

i

havnen

’ Normal forretning’

Kilde: Osterwalder & Pigneur 2012: Business Model Generation

CEO energiomk.

forbliver stort set uændret

?

14


Tak for opmærksomheden!

Spørgsmål?

15

Tove Brink


Projektet ”Energi på havet” er støttet af

• Region Syddanmark – Vækstfonden

• EU´s regionale udviklingsfond

16

More magazines by this user
Similar magazines