HAVNE- & TRANSPORTKONFERENCE - Danske Havne

danskehavne.dk

HAVNE- & TRANSPORTKONFERENCE - Danske Havne

HAVNE- & TRANSPORTKONFERENCE

MANDAG DEN 28. NOVEMBER - TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2005

RADISSON SAS H.C. ANDERSEN HOTEL

Mandag den 28. november

TID

Kl. 09.30 - 10.00

Kl. 10.00 – 10.10

Kl. 10.10 – 10.50

Kl. 10.50 – 11.20

Kl. 11.20 – 11.40

Kl. 11.40 – 12.15

Kl. 12.15 – 12.30

Kl. 12.30 – 13.30

EMNE

FORMIDDAGSBUFFET

Velkomst og morgensang ved konferenceleder

• Redaktør Henrik Denta, Danmarks Radio

Udvikling af danske havne og intermodal transport

• Transport- og Energiminister Flemming Hansen

Det maritime kompleks – betydning og udviklingsmuligheder

• Chefanalytiker Steen Bocian, Danske Bank

KAFFEPAUSE

Søtransport og havne – internationale aspekter

• Udviklingschef Martin Poulsen, APM Terminals

Hvad lærte vi af formiddagens indlæg?

• Uffe Steiner Jensen, Danske Havne og Jens Hennild, TØF

Afrunding af formiddagens debat ved konferenceleder

FROKOST

Kl. 13.30 – 15.30 Workshop 1-5

Konferencedeltagerne vælger én blandt 5 workshops

Hver workshop har en ordstyrer, 3 indlæg og efterfølgende debat. Workshops i 5

separate lokaler.

OBS!! Workshop ”Udvikling i temperaturregulerede transporter” er udgået

Workshop 1: Markedssituationen for havne og containerfart – Mødelokale 3

Containertransport vinder frem over alt, og ikke mindst i den omfattende transport til og fra Asien, men de

store europæiske havne er blevet flaskehalse. Hvad kan vi forvente, og hvilke krav stiller det til danske

aktører?

• Director Torben Petterson, Maersk Sealand

• Underdirektør og logistikchef Frits Thomsen, Grundfos A/S

Havnedirektør Bjarne Mathiesen, Århus Havn

Ordstyrer: Bestyrelsesmedlem Uffe Jakobsen, Transportøkonomisk Forening

Workshop 2: Markedssituationen for havne og bulkfart – Mødelokale 1+2

Søtransport er oplagt ved bulktransporter, men koncentration blandt afskibere har også betydet mere

lastbiltransport. Hvad kræves der for, at havne og søtransport kan vinde markedsandele?

• Drifts- og logistikdirektør Søren Willumsen, DLG

• Direktør Flemming Sørensen, Copenship A/S

Havnedirektør Jens Peter Peters, Fredericia – ADP A/S

Ordstyrer: Havnedirektør Henning Laursen, Grenaa Havn


Workshop 3: Markedssituationen for passager-, gods- og krydstogtsfærger – Mødelokale 9

Passager- og godstransport til søs er i vækst, men præges ofte af offentlige tilskud til landevejstransport.

Krydstogtindustri er et nyt vækstområde. Hvordan bliver man en del af det?

• Informationschef Gert Jacobsen, Scandlines

• Trafikchef Karl Ole Beck, Stenaline

• Sales Manager Per Schmidt, Copenhagen Malmö Port AB

Ordstyrer: Bestyrelsesformand Borgmester Uffe Steiner Jensen, Danske Havne

Workshop 4: Nye regler og rammebetingelser for havne – Mødelokale BC

I EU arbejdes med nye regler for mere service og konkurrence i havne, statsstøtteregler og terrorsikring.

Rapporten ”Vækst i danske havne” ser behov for at styrke konkurrencen mellem aktørerne i havnen. Er der

behov for nye regler og bedre rammebetingelser?

• Afdelingschef Claus Baunkjær, Transport- og Energiministeriet

• Underdirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening

• Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne

Ordstyrer: Formand Jens Hennild, Transportøkonomisk Forening

Workshop 5: Havnenes rolle i transportkæden – Mødelokale K2 (Plenum)

Havnes funktioner er under forandring til at være transportcentre med kobling mellem alle transportformer.

Udviklingen præges også af de transportnetværk, havnen har kontakt til. Hvilken rolle mener transportens

aktører, at havnen skal have?

• Direktør Per Søholt, DFDS A/S

• Direktør Martin Aabak, Danske Speditører

Havnedirektør Thomas Kampmann, Køge Havn

Ordstyrer: Havnebestyrelsesmedlem Hans Lund, 2. næstformand Danske Havne

Kl. 15.30 – 16.00

Kl. 16.00 – 18.00

Kl. 19.00 –

KAFFEPAUSE

Workshop 1-5 gentages. Deltagerne skifter.

MIDDAG

Tirsdag den 29. november 2005

Kl. 09.00 – 09.10

Kl. 09.10 – 10.30

Kl. 10.30 – 10.55

Start og morgensang ved konferenceleder

• Redaktør Henrik Denta, Danmarks Radio

Paneldebat: Havne i transportpolitikken

Mens vejene er trange, er der god plads på vandet og i havnene. Skal havne og

søtransport fremmes? Hvordan skal det fremmes? Er der brug for alle havne eller

skal stordrift og konsolidering fremmes?

Oplæg fra medlemmer af Folketingets Trafikudvalg og efterfølgende debat i salen.

• Henriette Kjær (K), Martin Lidegaard (R), Rasmus Prehn (S),

Gitte Lillelund Bech (V)

KAFFEPAUSE


Kl. 10.55 – 11.55

Kl. 11.55 – 12.00

Paneldebat: Konklusioner fra havne- og transportbranchens aktører

Hvordan kommer vi videre fra i dag? Hvad kan vi tage med os hjem?

Afrunding af formiddagens og konferencens øvrige indlæg ved:

Bestyrelsesformand Jens Hennild, Transport Økonomisk Forening

(industrien)

Underdirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening (rederierne)

Direktør Michael Svane, HTS (landtransporten)

Formand Tonny Dalhøj Paulsen, Danmarks Skibsmæglerforening

(skibsmæglerne)

Borgmester Uffe Steiner Jensen, formand for Danske Havne (havnene)

Efterfølgende debat i salen

Afslutning på konferencen ved konferenceleder

Der serveres sandwich og vand til at køre hjem på


PRAKTISKE OPLYSNINGER

SEKRETARIAT

(Sekretariatet holder åbent

fra kl. 09.00 – 18.00

den 28. november

og fra kl. 09.00 – 12.00

den 29. november)

Transportøkonomisk forening og Danske Havne arrangerer et sekretariat på

Radisson SAS H.C. Andersen Hotel.

Besked til deltagerne kan ske ved henvendelse til H.C. Andersen Hotel på tlf.nr.

+45 6614 7800 eller til fax.nr. +45 66 14 78 90.

Sekretariatet er placeret ved indgangen til K2 den 28. november og ved

indgangen til K3 den 29. november.

Eventuelle beskeder til deltagerne vil blive opsat på tavlen ved sekretariatet, da

det ikke vil være muligt at kontakte mødedeltagerne under møderne.

KAFFEPAUSER

FROKOST & MIDDAGE

PARKERING

Serveres i foyerområdet.

Serveres i Restauranten den 28. november.

Sandwich og kildevand den 29. november serveres i foyer ud for K3.

Det er muligt at parkere ved kongrescenteret. P-billetter fås ved henvendelse til

Sekretariatet eller i hotellets reception.

Husk at få P-billetter til begge dage.

GARDEROBE

Garderobe forefindes ved siden af konferencesalen K2. Det bemærkes, at

garderoben er ubemandet.

HOTEL Der kan checkes ind på værelserne fra kl. 14.00 og check-ud er senest kl. 11.00.

Der serveres morgenbuffet kl. 6.30 – 10.00.

More magazines by this user
Similar magazines