Bilag 1 Kontaktsted i Banedanmark Nedenstående oversigt angiver ...

bane.dk

Bilag 1 Kontaktsted i Banedanmark Nedenstående oversigt angiver ...

Bilag 1

Kontaktsted i Banedanmark

Nedenstående oversigt angiver, hvor i Banedanmark det er muligt at få yderligere oplysninger

om forskellige specifikke forhold.

Banedanmarks kontaktadresse er:

Banedanmark

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Telefon 82 34 00 00

E-mail: bane@bane.dk

Max. hastighed, akseltryk og metervægt

Kørestrøm

Operatørkontrakt

Dataudveksling

Køretidsberegninger

Godsbaner

Tekniske/trafikale krav

Servicefaciliteter

Kanalansøgning

One-Stop-Shop

Veterantogskørsel

Usædvanlige transporter

Materielgodkendelse

ATC, HKT

Generelt om Netredegørelsen

Telenet

Tillægsydelser

Sikkerhedsreglement

Sidesporsbenyttelse

Reklamerettigheder

Drift, Trafikproduktion

Net, Jernbane & Areal

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikproduktion

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikproduktion

Drift, Net

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikplanlægning

Drift, Trafikproduktion

Drift, Trafikproduktion

Drift, Trafikplanlægning

Net, Areal & Konstruktioner


Bilag 2

Kombiterminaler

Kombiterminal Antal Sporlængder Rampe

(Beliggenhed) spor (meter) (Ja/Nej)

Aalborg 7 1970 Ja

Århus 25 4760 Ja

Taulov* 4 1877 nej

Taulov øst* 8 3424 nej

Padborg* 2 1100 nej

Københavns

Containerterminal*

Høje Tåstrup

Kombiterminal*

4 2000 nej

7 3050 nej

* DSB ejede kombiterminaler med modtagepligt


Bilag 4.

Tilstødende infrastrukturforvaltere kontaktadresse og e-mail

Lemvigbanen (Vemb – Lemvig – Thyborøn Jernbane A/S)

Banegårdsvej 2

DK-7620 Lemvig

Tlf. +45 9782 3222

www.lemvigbanen.dk

Hovedstadens Lokalbaner A/S

Gammel Køge Landevej 3

DK-2500 Valby

Tlf. +45 3613 1590

e-mail : hl-post@hl-as.dk

Lollandsbanen

Banegårdspladsen

DK-4930 Maribo

Tlf. +45 4379 1700

www.lollandsbanen.dk

Nordjyske Jernbaner

Skydebanevej 1

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9624 2220

www.njba.dk

Odderbanen - A/S Hads-Ning Herreders Jernbane

Banegårdsgade 3

DK-8300 Odder

Tlf. +45 8654 0944

www.odderbanen.dk

Vestsjællands Lokalbaner A/S

Jernbaneplads 6

DK-4300 Holbæk

Tlf. +45 5948 5000

www.vlb.dk


Vestbanen

Ribe Amt, Amtsgården

Sorsigvej 35

DK-6760 Ribe

Tlf. +45 7988 6000

www.ribeamt.dk.

A/S Øresundsbro Konsortiet

Jernbaneafdelingen

Vester Søgade 10

DK-1601 København V

Tlf. +45 3341 6000

E-mail : railway@oeresundsbron.com


Bilag 5.

Tilslutning mellem amtsbaner og Banedanmarks

jernbanenet

Lemvigbanen

Banedanmarks infrastruktur grænser op til Lemvigbanen ved indføringssporet ved

Vemb station, placeret umiddelbart foran sporskifte S12 set ud mod Lemvigbanen (ca.

km 168,7).

Hovedstadens Lokalbaner A/S

Banedanmarks infrastruktur grænser op til Hovedstadens Lokalbaner A/S´ strækninger

som følger:

• Hornbækbanen (HHGB)

Ved afløbssko i spor P2, i km. 45,98 på Helsingør station.

• Frederiksværkbanen (HFHJ)

Ved Hillerød station ved km 35,625.

• Gribskovbanen (GDS)

Indføringsspor ved Hillerød Station i km 37,664, svarende til Gribskovbanens km

1,178.

• Nærumbanen (LNJ)

På Jægersborg station, hvor Hovedstadens Lokalbaner har egne perroner, samt

eget sporanlæg inkl. sikringsanlæg, som fjernstyres fra FC Nærum. Der er

forbindelse via et overleveringsspor (længde er 136 meter), tilsluttet højre spor

Gentofte-Lyngby i km. 12,77 ved sporskifterne S3/S4.

• Østbanen (ØSJS)

På Køge Station i km 54,187.

Lollandsbanen

Grænsen mellem Banedanmarks infrastruktur og Lollandsbanen er beliggende ved

indføringssporet ved Nykøbing Falster Vest station, placeret i Lollandsbanens km 1,187,

svarende til Banedanmarks km 148,600.

Nordjyske Jernbaner

Banedanmarks infrastruktur grænser op til Skagen – Frederikshavn-strækningen ved

Frederikshavn station placeret i km 331,2. For så vidt angår strækningen Hjørring -

Hirtshals er ejendomsgrænsen indføringsspor ved Hjørring station placeret i km 296,1

(umiddelbart foran sporskifte 134b).

Odderbanen

Ejendomsgrænsen mellem Banedanmarks infrastruktur og Odderbanen findes ved

indføringsspor ved Viby station i km 105,27.


Vestsjællands Lokalbaner A/S

Banedanmarks infrastruktur grænser op til Vestsjællands Lokalbaner A/S ved

indføringssporet placeret i km 54,360 i Tølløse, samt i km 93,85 på Slagelse station, og

grænsen ved indføringssporet ved Holbæk station er placeret i km 67,819. Odsherreds

Jernbane og Banedanmark har fælles spor frem til km 69,38 på fælles dæmning.

Vestbanen

Grænsen mellem Banedanmarks infrastruktur og Vestbanen findes ved indføringssporet

til Varde station.


Bilag 6.

Oversigt over banelængder på hovedbaner,

øvrige baner og S-baner (fortsat)

Bilaget er nu indarbejdet i bilag 17a+b


Bilag 13b. Oversigt over TIB strækninger


Strækning 1 København H - Fredericia/Taulov

Strækning 2 Ringsted - Rødby Færge

Strækning 3 Nykøbing F - Gedser

Strækning 4 Roskilde - Køge - Næstved

Strækning 5 Roskilde - Kalundborg

Strækning 7 Lersøen - Østerport

Strækning 8 S-baner

Strækning 10 København H - Helsingør

Strækning 11 København H/Vigerslev - Peberholm

Strækning 21 Odense - Svendborg

Strækning 23 Fredericia - Århus H

Strækning 24 Århus H - Aalborg

Strækning 25 Aalborg - Frederikshavn

Strækning 26 Fredericia - Padborg

Strækning 28 Sønderborg - Tinglev

Strækning 29 Lunderskov - Esbjerg

Strækning 30 Bramming - Tønder Grænse

Strækning 31 Esbjerg - Struer

Strækning 32 Langå - Struer

Strækning 33 Holstebro - Vejle

Strækning 34 Struer - Thisted

Strækning 35 Skanderborg - Skjern

Strækning 36 Århus H – Grenaa


Bilag 17a Stationer og faciliteteter på Fjernbanen

TIB-strækning 1 Max.hastighed 180 Km/t

Længde Km/t 220,6 Baneklasse Hovedbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

København H 0,0 Kh Station Ja 4 9 Ja Nej

Valby 3,9 Val Trinbræt Nej 1 2 Nej Nej

Hvidovre Fjern 7,3 Hif Station Ja 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Glostrup 11,2 Gl Station Nej 2 2 Nej Ja Læsseplads

Høje Taastrup 19,5 Htå Station Nej 2 4 Nej Ja Kombiterminal

Hedehusene 24,2 Hh Trinbræt Nej 2 2 Nej Ja Læsseplads

Trekroner 28,3 Trk Trinbræt Nej 2 4 Nej Nej

Roskilde 31,3 Ro Station Ja 4 7 Nej Lukket

Viby Sj 42,5 Vy Station Nej 2 2 Nej Nej

Borup 49,7 Bo Station Nej 2 3 Nej Lukket

Kværkeby 56,6 Ky Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Ringsted 63,9 Rg Station Ja 3 5 Nej Ja

Læsseplads og

Rangerbanegård

Fjenneslev 71,5 Fj Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Sorø 78,3 So Station Nej 2 3 Nej Lukket

Slagelse 92,9 Sg Station Ja 3 5 Nej Ja Læsseplads

Forlev 100,0 Fo Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Korsør 108,3 Kø Station Nej 2 4 Nej Nej

Sprogø 120,2 Spr Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Nyborg 131,6 Ng Station Nej 2 4 Nej Ja Læsseplads

Hjulby 136,6 Ju Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Ullerslev 141,5 Uv Station Nej 0 0 Nej Lukket Signalteknisk station

Marslev 151,0 Mv Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Odense 160,3 Od Station Ja 3 6 Ja Ja Læsseplads

Holmstrup 168,9 Hp Station Nej 2 2 Nej Lukket

Tommerup 175,5 Tp Station Nej 2 3 Nej Nej Lukket Godsbane Ac

Skalbjerg 178,8 Sc Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Bred 181,1 Bd Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Årup 184,7 Ap Station Nej 2 2 Nej Nej

Gelsted 190,2 Gd Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Ejby 194,8 Eb Station Nej 2 3 Nej Lukket

Nørre-Åby 200,1 Na Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Kavslunde 204,3 Ka Station Nej 2 2 Nej Lukket

Middelfart 210,4 Md Station Nej 2 3 Nej Nej

Snoghøj 216,3 Sno Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Fredericia 220,6 Fa Station Ja 4 7 Ja Ja

Rangerbanegård,

læsseplads,

Fredericia Havn


TIB-strækning 2 Max.hastighed 140/120 km/t

Længde Km/t 119,3 Baneklasse Regionalbane Rg - Nf

Lokalbane Nf - Rf

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Ringsted 63,9 Rg Station Ja 3 5 Nej Ja

Læsseplads,

rangerbanegård

Glumsø 75,6 Gz Station Nej 2 2 Nej Lukket

Næstved 90,7 Næ Station Ja 3 5 Ja Ja Læsseplads, Havn

Lundby 106,8 Lu Station Nej 3 3 Nej Lukket

Vordingborg 118,1 Vo Station Nej 2 3 Nej Ja Læsseplads

Masnedø 121,9 Mn Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Orehoved 127,3 Oh Station Nej 1 2 Nej Lukket

Nørre Alslev 132,3 Nv Station Nej 2 2 Nej Lukket

Eskildstrup 136,8 Ek Station Nej 2 2 Nej Lukket

Tingsted 140,9 Tn Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Nykøbing F 146,9 Nf Station Ja 3 5 Ja Ja Læsseplads

Nykøbing F Vest 149,1 Nfv Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Lolland Nord 156,3 Lln Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Lolland Midt 165,3 Llm Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Lolland Syd 173,1 Lls Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Rødby Øst 181,2 Rfø Station Nej 0 0 Nej Lukket

Rødby Færge 183,2 Rf Station Nej 2 4 Ja Lukket


TIB-strækning 3 Max.hastighed 80 Km/t

Længde Km/t 23,0 Baneklasse Lokalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Nykøbing F 146,9 Nf Station Ja 3 5 Ja Ja Læsseplads

Væggerløse 153,5 Vø Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Fiskebæk 161,3 Fi Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Gedser 169,3 Ge Station Ja 2 2 Nej Lukket


TIB-strækning 4 Max.hastighed 120 Km/t

Længde Km/t 6,4 Baneklasse Lokalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Roskilde 31,3 Ro Station Ja 4 7 Nej Lukket

Gadstrup 39,4 Gt Station Nej 2 2 Nej Lukket

Havdrup 42,9 Hd Station Nej 2 2 Nej Nej

Lille-Skensved 46,8 Lw Station Nej 2 2 Nej Hvilende

Ølby 51,0 Ølb Trinbræt Ja 1 1 Nej Nej

Køge 53,7 Kj Station Ja 3 5 Nej Ja Læsseplads, Havn

Herfølge 59,2 Hf Station Nej 2 2 Nej Lukket

Tureby 65,6 Th Station Nej 2 2 Nej Lukket

Haslev 74,4 Hz Station Nej 2 2 Nej Nej

Holme-Olstrup 85,3 Ol Station Nej 2 2 Nej Lukket

Næstved Nord 89,6 Næn Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Næstved 92,7 Næ Station Ja 3 5 Ja Ja Læsseplads, Havn


TIB-strækning 5 Max.hastighed 120 Km/t

Længde Km/t 79,3 Baneklasse Regionalbane Ro - Hk

Lokalbane Hk - Kb

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Roskilde 31,3 Ro Station Ja 4 7 Nej Lukket

Lejre 40,8 Lj Station Nej 2 2 Nej Nej

Hvalsø 48,3 Hv Station Nej 2 2 Nej Lukket

Tølløse 54,6 Tø Station Ja 2 3 Nej Nej

Vipperød 61,0 Pe Station Nej 2 2 Nej Nej

Holbæk 67,1 Hk Station Ja 2 3 Hvilende Ja Læsseplads

Regstrup 75,2 Rt Station Nej 2 2 Nej Lukket

Knabstrup 79,4 Ks Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Mørkøv 82,9 Mø Station Nej 2 2 Nej Lukket

Jyderup 89,5 Jy Station Nej 2 2 Nej Nej

Svebølle 97,2 Se Station Nej 2 2 Nej Lukket

Værslev 102,8 Væ Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Kalundborg 110,6 Kb Station Nej 3 4 Ja Ja Læsseplads, Havn


TIB-strækning 7 Max.hastighed 60 Km/t

Længde Km/t 5,6 Baneklasse Godsbane

Strækningen er midlertidig lukket

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Lersøen 10,6 Ler Station Ja 0 0 Nej Lukket

Svanemøllen 12,7 Sam Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Østerport 16,2 Kk Station Ja 2 4 Ja Ja Frihavnen


TIB-strækning 10 Max.hastighed 120 Km/t

Længde Km/t 46,2 Baneklasse Regionalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

København H 0,0 Kh Station Ja 4 8 Ja Nej

Nørreport 1,5 Kn Trinbræt Ja 1 2 Nej Nej

Østerport 2,9 Kk Station Nej 3 5 Ja Ja Frihavnen

Helgoland 5,2 Hgl Station Nej 0 0 Ja Nej

Hellerup 7,8 Hl Station Ja 2 2 Nej Nej

Klampenborg 13,3 Kl Station Ja 2 2 Nej Nej

Skodsborg 18,8 Så Station Nej 2 2 Nej Nej

Vedbæk 22,1 Vb Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Rungsted Kyst 26,1 Ru Station Nej 3 3 Nej Nej

Kokkedal 29,1 Ok Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Nivå 32,5 Ni Station Nej 2 3 Nej Nej

Humlebæk 36,3 Hum Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Espergærde 40,0 Gæ Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Snekkersten 42,7 Sq Station Ja 3 4 Nej Lukket

Helsingør 46,2 Hg Station Ja 3 3 Ja Nej


TIB-strækning 11 Max.hastighed 160/ 180 Km/t

Længde Km/t 11,8 Baneklasse Hovedbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

København H 0,0 Kh Station Ja 4 8 Ja Nej

Kalvebod 4,8 Klv Station Ja 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Ørestad 6,9 Øre Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Tårnby 8,5 Tåt Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Københavns

Lufthavn

Kastrup 11,8 Cph Station Nej 2 2 Nej Nej


TIB-strækning 21 Max. hastighed 120 Km/t

Længde Km/t 48,2 Baneklasse Lokalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager GodsfaciliteteAndet

Perroner Perronspor Depotstation

Odense 0,0 Od Station Ja 3 6 Ja Ja Læsseplads

Odense Sygehus 3,8 Oss Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Fruens Bøge 5,3 Frs Station Nej 2 2 Nej Nej Firmaspor

Hjallese 6,9 Hjs Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Højby 11,0 Høs Station Nej 2 2 Nej Lukket

Årslev 14,9 Ås Station Nej 2 2 Nej Lukket

Pederstrup 17,4 Pds Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Ringe 22,4 Re Station Nej 2 3 Nej Lukket Lukket godsbane Krs

Rudme 27,1 Rus Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Kværndrup 30,2 Kvs Station Nej 2 2 Nej Lukket

Stenstrup 35,6 Sts Station Nej 2 2 Nej Lukket

Stenstrup Syd 37,0 Sis Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Svendborg Vest 45,7 Svv Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Svendborg 48,2 Svg Station Nej 2 2 Nej Lukket


TIB-strækning 23 Max.hastighed 180 Km/t

Længde Km/t 108,5 Baneklasse Hovedbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Fredericia 0,0 Fa Station Ja 4 7 Ja Ja

Rangerbanegård,

læsseplads,

Fredericia Havn

Børkop 11,9 Bk Station Nej 2 3 Nej Nej

Brejning 14,8 Bet Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Vejle 25,7 Vj Station Nej 2 4 Nej Ja

Læsseplads, Vejle

Havn

Hedensted 40,8 Hed Station Nej 2 2 Nej Lukket

Horsens 57,1 Hs Station* Nej 2 3 Nej Ja Læsseplads

Hovedgård 71,6 Hå Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Skanderborg 85,7 Sd Station Nej 2 3 Nej Nej

Hørning 94,2 Hx Station Nej 2 2 Nej Nej

Hasselager 98,7 Hc Station Nej 0 0 Nej Ja Læsseplads

Viby J 103,7 Vi Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Århus H 108,5 Ar Station Ja 3 6 Ja Ja

Rangerbanegård,

læsseplads, Århus

Havn

* Stationen er kun betjent efter særlig aftale.


TIB-strækning 24 Max.hastighed 160/180/120 km/t

Længde Km/t 139,9 Baneklasse Hovedbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Århus H 108,5 Ar Station Ja 3 6 Ja Ja

Rangerbanegård,

læsseplads, Århus

Havn

Brabrand 115,2 Br Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Mundelstrup 122,4 Mu Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Hinnerup 131,8 Hn Station Nej 2 2 Nej Nej

Hadsten 141,1 Ha Station Nej 2 2 Nej Lukket

Langå 154,3 Lg Station Ja 2 4 Nej Lukket

Stevnstrup 161,0 Ste Station Nej 0 0 Nej Lukket Signalteknisk station

Randers 167,7 Rd Station* Nej 3 4 Nej Ja Læsseplads, havn

Fårup 182,4 Fp Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Hobro 199,0 Hb Station Nej 2 3 Nej Hvilende

Arden 214,5 Ad Station Nej 2 2 Nej Nej

Skørping 222,1 Sø Station Nej 2 3 Nej Lukket

Støvring 229,5 Sr Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Ellidshøj 234,1 Eh Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Svenstrup Jylland 239,2 Sn Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Skalborg 244,1 Og Trinbræt Nej 2 2 Nej Lukket

Aalborg 248,4 Ab Station Nej 2 3 Ja Ja Læsseplads

* Stationen er kun betjent efter særlig aftale.


TIB-strækning 25 Max.hastighed 160/180/120 Km/t

Længde Km/t 84,9 Baneklasse Regionalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Aalborg 248,4 Ab Station Nej 2 3 Ja Ja Læsseplads

Aalborg Vestby 249,6 Abv Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Lindholm 251,0 Lih Station Nej 2 2 Nej Nej

Sulsted 263,4 Su Station Nej 0 0 Nej Lukket Signalteknisk station

Brønderslev 274,8 Bl Station Nej 1 2 Nej Lukket

Vrå 284,7 Vr Station Nej 2 2 Nej Lukket

Hjørring 296,6 Hj Station Ja 2 3 Nej Ja Læsseplads

Hjørring Øst 299,3 Hjø Sidespor Nej 0 0 Nej Nej Kommunalt stamspor

Sindal 310,2 Sa Station Nej 2 2 Nej Lukket

Tolne 317,4 To Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Kvissel 323,8 Kv Station Nej 2 2 Nej Lukket

Frederikshavn 333,3 Fh Station Ja 3 4 Ja Ja

Læsseplads,

Frederikshavn Havn


TIB-strækning 26 Max.hastighed 160/180/120 Km/t

Længde Km/t 109,7 Baneklasse Hovedbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Fredericia 0,0 Fa Station Ja 4 7 Ja Ja

Rangerbanegård,

læsseplads,

Fredericia Havn

Taulov 8,6 Tl Station Ja 2 3 Nej Ja Kombiterminal

Kolding 19,9 Kd Station Nej 2 3 Nej Ja

Læsseplads, Kolding

Havn

Lunderskov 32,8 Lk Station Ja 2 3 Nej Lukket

Vamdrup 38,8 Vm Station Nej 2 3 Nej Nej Kommunalt stamspor

Farris 43,8 Fz Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Sommersted 51,8 Sst Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Vojens 59,2 Oj Station Nej 2 3 Nej Ja

Læsseplads, lukket

godsbane Hab,

kommunalt stamspor

Rødekro 79,6 Rq Station Nej 2 3 Nej Nej Lukket godsbane Åa

Tinglev 95,3 Te Station Ja 2 4 Nej Ja

Kommunalt

stamspor, lukket

godsbane Tdr

Vejbæk 102,9 Vk Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Læsseplads,

Kombiterminal,

Padborg 109,7 Pa Station Nej 1 2 Ja Ja Grænsestation


TIB-strækning 28 Max.hastighed 100 Km/t

Længde Km/t 41,2 Baneklasse Regionalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Sønderborg 0,0 Sdb Station Nej 2 2 Nej Lukket

Gråsten 16,3 Gst Station Nej 2 2 Nej Lukket

Kliplev 31,3 Kw Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Tinglev 41,2 Te Station Ja 2 4 Nej Ja

Kommunalt

stamspor, lukket

godsbane Tdr


TIB-strækning 29 Max.hastighed 180 Km/t

Længde Km/t 109,7 Baneklasse Hovedbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Lunderskov 0,0 Lk Station Ja 2 3 Nej Lukket

Vejen 11,6 Vn Station Nej 2 3 Nej Ja Læsseplads

Brørup 19,4 Bp Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Holsted 25,9 Hq Station Nej 2 2 Nej Lukket

Gørding 33,3 Gø Trinbræt Nej 2 2 Nej Nej

Bramming 39,3 Bm Station Ja 2 3 Nej Nej

Godsbane Gi.

Mellemstationer på

banen er lukket

Tjæreborg 47,4 Tb Station Nej 2 2 Nej Nej

Esbjerg 55,7 Es Station Ja 2 4 Ja Ja

Læsseplads, Esbjerg

Havn


TIB-strækning 30 Max.hastighed 100 Km/t

Længde Km/t 64,0 Baneklasse Lokalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Bramming 0,0 Bm Station Ja 2 3 Nej Nej

Sejstrup 4,2 Sej Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Gredstedbro 8,5 Gs Station Nej 2 2 Nej Nej

Ribe Nørremark 15,3 Rbn Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Ribe 16,7 Rbn Station Nej 2 2 Nej Lukket

Hviding 23,2 Vd Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Rejsby 28,2 Rej Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Brøns 32,2 Brr Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Skærbæk 36,7 Æk Station Nej 2 2 Nej Nej

Døstrup Sdrjylland 42,1 Ds Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Bredebro 49,0 Bw Station Nej 2 2 Nej Lukket

Visby 54,5 Vis Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Tønder industrispor 61,7 Tin Sidespor Nej 0 0 Nej Nej Kommunalt stamspor

Tønder Nord 63,3 Trn Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Tønder 64 Tdr Station Nej 2 2 Nej Ja Læsseplads


TIB-strækning 31 Max.hastighed 120/100/120 Km/t

Længde Km/t 146,4 Baneklasse Lokalbane Es - (Ho)

Regionalbane Ho - Str

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Esbjerg 55,7 Es Station Ja 2 4 Ja Ja

Læsseplads, Esbjerg

Havn

Spangsbjerg Sidesp 57,6 Spa Sidespor Nej 0 0 Nej Nej Firmasidespor

Spangsbjerg 58,2 Esn Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Gjesing 60,1 Gje Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Kjersing 60,4 Kje Sidespor Nej 0 0 Nej Lukket

Guldager 63,3 Gu Station Nej 2 2 Nej Nej

Varde Kaserne 72,4 Vka Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Varde 73,2 Va Station Ja 2 3 Nej Ja Læsseplads

Varde Nord 75,2 Vno Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Tistrup 87,4 Tr Station Nej 2 2 Nej Nej

Gårde 92,9 Gå Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Ølgod 98 Øg Station Nej 2 2 Nej Hvilende

Tarm 111,1 Ta Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Skjern 115,6 Sj Station Ja 2 3 Ja Ja Læsseplads

Lem 127 Lm Station Nej 2 2 Nej Hvilende

Ringkøbing 139,2 Rj Station Nej 2 3 Nej Hvilende

Hee 145,6 He Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Tim 151,4 Tm Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Ulfborg 160,1 Uf Station Nej 2 2 Nej Hvilende

Vemb 168,2 Vem Station Ja 2 3 Nej Nej

Bur 174,2 Bu Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Holstebro 186,6 Ho Station Ja 3 3 Nej Ja Læsseplads

Hjerm 195,1 Hm Station Nej 2 2 Nej Nej

Struer 202,1 Str Station Ja 3 5 Ja Lukket


TIB-strækning 32 Max.hastighed 120 Km/t

Længde Km/t 102,4 Baneklasse Regionalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Langå 0,0 Lg Station Ja 2 4 Nej Lukket

Ulstrup 7,2 Up Station Nej 2 2 Nej Lukket

Bjerringbro 16,0 Bj Station Nej 2 2 Nej Hvilende

Rødkærsbro 26,9 Rk Station Nej 2 2 Nej Hvilende

Rindsholm 34,3 Rn Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Viborg 40,2 Vg Station Nej 2 2 Nej Nej

Ravnstrup 47,6 Ra Station Nej 0 0 Nej Lukket

Stoholm 57,0 Sm Station Nej 2 2 Nej Lukket

Højslev 64,9 Hø Station Nej 2 2 Nej Lukket

Skive 70,5 Sk Station Nej 2 2 Nej Ja

Læsseplads, Skive

Havn

Estvad 74,0 Est Sidespor Nej 0 0 Nej Nej Kommunalt stamspor

Rønbjerg 78,0 Rb Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Vinderup 89,2 Vp Station Nej 2 2 Nej Lukket

Struer 102,4 Str Station Ja 3 5 Ja Lukket


TIB-strækning 33 Max.hastighed 120 Km/t

Længde Km/t 114,2 Baneklasse Regionalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Holstebro 0,0 Ho Station Ja 2 3 Nej Ja Læsseplads

Tvis 9,5 Ts Station Nej 0 0 Nej Lukket Signalteknisk station

Aulum 17,7 Uu Station Nej 2 2 Nej Lukket

Vildbjerg 25,3 Id Station Nej 2 2 Nej Lukket

Skibbild 31,6 Ib Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Herning 41,2 Hr Station Ja 2 4 Ja Ja Læsseplads

Kølkær 51,2 Ke Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Fasterholt 57,6 Ft Station Nej 0 0 Nej Lukket Signalteknisk station

Brande 65,4 Bb Station Nej 2 2 Nej Lukket

Thyregod 74,9 Ty Station Nej 2 2 Nej Nej

Give 82,8 Gw Station Nej 2 2 Nej Lukket

Gadbjerg 93,4 Gg Station Nej 0 0 Nej Nej Signalteknisk station

Jelling 100,2 Jl Station Nej 2 2 Nej Lukket

Grejsdal 109,6 Ges Station Nej 0 0 Nej Lukket Signalteknisk station

Vejle Sygehus 113,2 Vjs Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Læsseplads, Vejle

Vejle 114,2 Vj Station Nej 2 4 Nej Ja Havn


TIB-strækning 34 Max.hastighed 75 Km/t

Længde Km/t 73,6 Baneklasse Lokalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Struer 0,0 Str Station Ja 3 5 Ja Lukket

Humlum 6,9 Um Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Oddesund Nord 12,4 No Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Uglev 16,8 Ul Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Hvidbjerg 21,9 Hw Station Nej 2 2 Nej Lukket

Lyngs 26,9 Ln Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Ydby 35,1 Yd Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Hurup Thy 39,5 Ur Station Nej 2 2 Nej Lukket

Bedsted Thy 46,4 Bn Station Nej 2 2 Nej Lukket

Hørdum 53,7 Hæ Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Snedsted 59,2 Sne Station Nej 2 2 Nej Lukket

Sjørring 67,0 Ri Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Thisted 73,6 Ti Station Nej 2 2 Nej Lukket


TIB-strækning 35 Max.hastighed 120/100 Km/t

Længde Km/t 111,9 Baneklasse Regionalbane Sd - Hr

Lokalbane Hr - Sj

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Skanderborg 0,0 Sd Station Ja 2 3 Nej Nej

Alken 5,1 Ak Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Ry 12,3 Ry Station Nej 2 2 Nej Lukket

Laven 17,6 La Station Nej 2 2 Nej Nej

Svejbæk 23,2 Sv Station Nej 2 2 Nej Lukket

Silkeborg 30,1 Sl Station Nej 2 3 Nej Lukket

Funder 36,2 Fu Station Nej 0 0 Nej Lukket Signalteknisk station

Engesvang 45,5 Ev Station Nej 2 2 Nej Lukket

Bording 51,8 Bg Station Nej 2 2 Nej Lukket

Højris 58,5 His Sidespor Nej 0 0 Nej Nej

Tidligere lukket

firmasidespor med

aftale om optagning

Ikast 59,4 Ik Station Nej 2 2 Nej Lukket

Hammerum 65,5 Hu Station Nej 2 2 Nej Nej

Birk Centerpark 67,9 Bic Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Herning 71,2 Hr Station Ja 2 4 Ja Ja Læsseplads

Herning Messecenter 73,7 Hrm Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Studsgård 77,9 Stu Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Kibæk 85,7 Kæ Station Nej 2 2 Nej Lukket

Troldhede 94,0 Td Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Borris 101,7 Bs Station Nej 2 2 Nej Ja Læsseplads

Skjern 111,9 Sj Station Nej 2 3 Ja Ja Læsseplads


TIB-strækning 36 Max.hastighed 100/75 Km/t

Længde Km/t 68,9 Baneklasse Lokalbane

Station Km Forkortelse Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

Perroner Perronspor Depotstation

Århus 0,0 Arn Station Ja 3 6 Ja Ja

Rangerbanegård,

læsseplads, Århus

havn

Europaplads 0,9 Eu Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Skolebakken 1,2 Bak Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Østbanetorvet 2,0 Øs Station Nej 2 2 Nej Ja Containerhavnen

Vestre Strandallè 5,9 Vsa Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Torsøvej 7,1 Tov Station Nej 2 2 Nej Lukket

Lystrup 11,7 Lp Station Nej 2 2 Nej Nej

Hovmarken 13,0 Lpt Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Hjortshøj 14,6 Ht Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Skødstrup 17,4 Øds Station Nej 1 2 Nej Nej

Løgten 19,2 Lt Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Hornslet 24,9 Os Station Nej 2 2 Nej Lukket

Mørke 30,7 Mr Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Ryomgård 40,2 Rå Station Nej 2 2 Nej Lukket

Kolind 46,1 Ko Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Trustrup 58,3 Tru Trinbræt Nej 1 1 Nej Nej

Grenaa 68,9 Gr Station Nej 2 2 Nej Ja Grenaa havn


Bilag 17b Stationer og faciliteter på S-banen

TIB-strækning 8.1 Max.hastighed 120

Længde 39,0 Baneklasse S-bane

Station Km ForkortelseStrækningsType Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

hastighed Perroner Perronspor Depotstation

Køge 39,0 Kj 120 Station Ja 2 2 Ja Ja

Ølby 36,3 Ølb Trinbrædt Nej 1 2 Nej

Ølsesemagle 33,0 Ølm Station Nej Nej Signalteknisk station

Jersie 30,8 Jsi Trinbrædt Nej 2 2 Nej

Solrød Strand 29,3 Sol Station Nej 1 2 Nej

Karlslunde 24,2 Klu Station Nej 1 2 Nej

Greve 21,8 Gre Trinbrædt Nej 1 2 Nej

Hundige 18,7 Und Station Nej 2 4 Ja Nej

Ishøj 16,4 Ih Trinbrædt Nej 2 2 Nej

Vallensbæk 14,1 Vlb Station Nej 1 2 Nej

Brøndby Strand 11,9 Bsa Trinbrædt Nej 1 2 Nej

Avedøre 9,6 Avø Trinbrædt Nej 1 2 Nej

Friheden 7,8 Frh Trinbrædt Nej 1 2 Nej

Åmarken 6,3 Åm Station Nej 1 2 Nej

Ny Ellebjerg 4,3 Nel 100 Trinbrædt Nej 2 2 Nej

Sjælør 3,8 Sjæ Trinbrædt Nej 1 2 Nej

Sydhavn 2,9 Syv Trinbrædt Nej 1 2 Nej

Bavnehøj 2,4 Ban Station Nej Nej Signalteknisk station

*Skelbæk 1,3 Slb Station Nej

Dybbølsbro 0,9 Dbt Trinbrædt Ja 2 2 Nej Nej

København H 0,0 Kh Station Ja 2 4 Ja Nej

Signalteknisk station, kun

i køreretningen Kh - Kj

I køreretningen Kh - Slb

er strækningshastigheden

90 km/t


TIB-strækning 8.2 Max.hastighed 120

Længde 19,5 Baneklasse S-bane

Station Km ForkortelseStrækningsStation Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

hastighed Perroner Perronspor Depotstation

Høje Taastrup 19,5 Htå 120 Station Ja 1 2 Ja Nej

Taastrup 17,4 Tå Station Nej 1 2 Nej Nej

Albertslund 14,1 Alb Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Glostrup 11,2 Gl Station Nej 1 2 Nej Nej

Brøndbyøster 8,5 Bøt Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Rødovre 7,4 Rdo Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Hvidovre Nær 6,3 Hit Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Danshøj 5,3 Dah Trinbrædt Ja 1 2 Nej Nej

Valby 3,9 Val Station Ja 2 3 Nej Nej

Enghave 2,3 Av 90 Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

*Skelbæk 1,3 Slb Station Nej

Signalteknisk station, kun i

køreretningen Kh - Htå

Dybbølsbro 0,9 Dbt Trinbrædt Ja 2 2 Nej Nej

København H 0,0 Kh Station Ja 2 4 Ja Nej


TIB-strækning 8.3 Max.hastighed 120

Længde 37,9 Baneklasse S-bane

Station Km ForkortelseStrækningsType Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

hastighed Perroner Perronspor Depotstation

Frederikssund 41,8 Fs 120 Station Nej 2 2 Ja Nej

Ølstykke 34,1 Øl Station Nej 2 2 Nej Nej

Gammel Toftegård 31,5 Gtg Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Stenløse 30,0 St Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Veksø 26,2 Vs Station Nej 2 2 Nej Nej

Kildedal 23,1 Kid Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Måløv 21,0 Mw Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Ballerup 17,9 Ba Station Nej 2 2 Ja Nej

Malmparken 16,0 Mpt Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Skovlunde 15,0 Sko Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Herlev 12,3 Her Station Nej 1 2 Nej Nej

Islev 9,4 Isl Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Jyllingevej 8,2 Jyt Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Vanløse 7,3 Van Station Nej 1 2 Nej Nej

Flintholm 6,8 Fl 90 Trinbrædt Ja 1 2 Nej Nej

Peter Bangsvej 5,9 Pbt Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Langgade 4,8 Vat Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Valby 3,9 Val Station Ja 2 3 Nej Nej


TIB-strækning 8.4 Max.hastighed 120

Længde 36,5 Baneklasse S-bane

Station Km Forkortelse Stræknings Station Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

hastighed Perroner Perronspor Depotstation

København H 0,0 Kh 80 Station Ja 2 4 Ja Nej

Vesterport 0,5 Vpt Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Nørreport 1,5 Kn Trinbrædt Ja 1 2 Nej Nej Forbindelse til Metro

Østerport 3,1 Kk Station Ja 2 3 Nej Nej

Nordhavnen 4,5 Nht 90 Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Svanemøllen 5,8 Sam Station Ja 2 3 Nej Nej

Hellerup 7,8 Hl Station Ja 3 5 Ja Nej

Bernstorffsvej 9,3 Bft 120 Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Gentofte 10,9 Gj Station Nej 2 2 Nej Nej

Jægersborg 12,6 Jæt Trinbrædt Ja 1 2 Nej Nej Nærum-banen

Lyngby 13,9 Ly 90 Station Nej 2 3 Nej Nej

Sorgenfri 15,9 Sft Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Virum 17,7 Vir Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Holte 19,0 Hot Station Nej 2 3 Ja Nej

Birkerød 23,8 Bi 100 Station Nej 2 3 Nej Nej

Allerød 29,3 Li Station Nej 2 3 Nej Nej

Kan ekspedere

godstog til/ fra

Hillerød 36,5 Hi Station Ja 2 9 (3 S-tog) Ja Ja Frederiksværk


TIB-strækning 8.5 Max.hastighed 120

Længde 21,5 Baneklasse S-bane

Station Km Forkortelse StrækningsType Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

hastighed Perroner Perronspor Depotstation

Svanemøllen 5,8 Sam 90 Station Ja 2 3 Nej Nej

Ryparken 7,1 Ryt Trinbrædt Ja 1 2 Nej Nej

Emdrup 9,2 Emt Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Dyssegård 10,6 Dyt Station Nej 1 2 Nej Nej

Vangede 11,5 Ang Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Kildebakke 12,7 Ket Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Buddinge 13,8 Bud Station Nej 1 2 Nej Nej

Stengården 15,6 Sgt 100 Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Bagsværd 16,8 Bav Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Skovbrynet 18,2 Skt Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Hareskov 20,2 Har Station Nej 2 2 Nej Nej

Værløse 23,2 Vær Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Farum 27,3 Fm Station Nej 2 2 Nej Nej


TIB-strækning 8.6 Max.hastighed 80

Længde 11,3 Baneklasse S-bane

Station Km Forkortelse Stræknings Type Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

hastighed Perroner Perronspor Depotstation

Ny Ellebjerg 2,5 Nel 80 Trinbrædt Ja 1 2 Nej Nej

Trin bræt er

beliggende på

Vigerslev station

Vigerslev 2,5 Ig Station Nej - - - Nej signalteknisk station

Vigerslev Allé 3,4 Vgt 80 Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Danshøj 4,1 Dah Trinbrædt Ja 2 2 Nej Nej

Ålholm 5,0 Ålm Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

KB Hallen 5,6 Kbn Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Flintholm 6,6 Fl Station Ja 2 2 Nej Nej

Grøndal 7,8 Ght Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Fuglebakken 8,6 Fut Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Nørrebro 9,7 Nø Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Bisbebjerg 10,3 Bit Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Lersøen 10,6 Ler Station Nej - - - Nej signalteknisk station

Ryparken 12,0 Ryt Trinbrædt Ja 1 2 Nej Nej

Hellerup 13,8 Hl Station Ja 3 5 Nej Nej


TIB-strækning 8.7 Max.hastighed 120

Længde 5,5 Baneklasse S-bane

Station Km Forkortelse StrækningsType Knudepunkt Passager Godsfaciliteter Andet

hastighed Perroner Perronspor Depotstation

Hellerup 7,8 Hl 100 Station Ja 3 5 Ja Nej

Charlottenlund 10,6 Ch Trinbrædt Nej 2 2 Nej Nej

Ordrup 11,6 Op Trinbrædt Nej 1 2 Nej Nej

Klampenborg 13,3 Kl Station Ja 2 2 Ja Nej


Bilag 18a.

Banedanmarks referencelinie for rullende materiel på Fjernbaner

735

1164

1312

1422

1588

1646

1776

3300

3530

3835

4110

4155

4680

1691

1889

1262

1697

1620

1532

350

950

1100

SO-plan

80


Bilag 18b.

Banedanmarks referencelinie for rullende materiel på S-baner

1055

1575

350

950

80

2055

3760

4380

1911

1967

1262

1620

1532

SO-plan


Bilag 20.

Særlige forhold vedrørende passage af Øresunds- og

Storebæltsforbindelsen

På grund af forskellige kørestrømsystemer, togkontrol- og radiosystemer stilles der

særlige tekniske krav til materiel, der skal passere Øresundsbroen. Tilsvarende gælder

særlige trafikeringsregler.

A) Krav til materiel:

For kørsel over Øresundsforbindelsen forudsættes, at lokomotiver og togsæt skal være

udstyret med følgende systemer:

• Kombineret dansk/svensk ATC inkl. systemskifter

• Dansk strækningsradio MSR 3

• Svensk strækningsradio GSM-R

• El-lokomotiver og el-togsæt skal være to-strøms og kunne køre på hhv. 15 kV og 25

kV.

Dieseltrækkraft skal overholde Euro 2 / Euro 3 standarden for dieselemission. Se i øvrigt

afsnit 3.3. vedrørende dieselrestriktioner.

Øvrige krav fremgår af banenorm for udstedelse af overensstemmelseserklæringer samt

Øresundsbro Konsortiets sikkerhedsprocedure 6-01.

B) Krav til uddannelse:

Lokomotivførere og togpersonale skal uddannes i hhv. dansk og svensk sikkerhed (SR og

BVF 900.3). Lokomotivførere og togpersonale skal gennemgå et sprogkursus.

Sprogkurset er primært rettet mod kørsel på Øresund. Banedanmarks SIN instruks 9 giver

tilladelse til benyttelse af svenske lokomotivførere på følgende strækninger:

• Peberholm – København H – Helsingør

• Kalvebod – Hvidovre Fjern

• København H – Ringsted.

Med hensyn til passage af Øresundsbroen, se kapitel 3.2.1. vedrørende

grænseovergange. Med hensyn til kørsel med farligt gods på Storebæltsforbindelsen, se

bilag 22.

C) Dieselrestriktioner

Storebæltstunnelen:

Kørsel med dieselmateriel medfører en række uønskede påvirkninger af

Storebæltstunnelen. Banedanmark kan foranledige indførelse af særlige foranstaltninger

med henblik på at imødegå påvirkningerne og sikre tunnelens fortsatte tekniske og

trafikale funktionalitet.

Øresundsforbindelsen:

Der tillades ikke ubegrænset dieseldrift på strækningen Københavns lufthavn Kastrup -

Lernacken. Der skal gives særlig tilladelse til kørsel med dieseltog. Det er et krav, at

emissioner fra dieseltog overholder Euro II og Euro III standarderne. Yderligere

information herom kan fås ved at kontakte Øresundsbro Konsortiet, Jernbaneafdelingen,

Vester Søgade 10, DK-1601 København V, e-mail: railway@oeresundsbron.com.


D) Vindrestriktioner

Der gælder følgende vindrestriktioner i forbindelse med togtrafik på Storebæltsbroen og

Øresundsbroen.

Vindrelaterede restriktioner på Storebæltsbroen:

Restriktioner for godstog

Restriktioner for passagertog

Ved vind fra nord hhv. syd på 20 m/s og derudover

udløses trafikal alarm ”sidevind”.

Den forlangte handling er:

Tomme containere samt containere med mindre end

1 ton læsset vægt (uanset størrelse) må ikke

befordres over broen, når de er læsset på Ks, Kbs

og Rs-vogne. Der er således tale om vogne, hvor

containeren ikke er fastgjort på banevognen.

Ingen restriktioner.

Vindrelaterede restriktioner på Øresundsbroen:

Målt vindstyrke Godstog

Øvrige tog;

(m/s)

el-traktion

Øvrige tog;

dieseltraktion

Større end 18 m/s ingen Ingen Ingen

aktuel eller større

end 12 m/s effektiv

vind

Større end 21 m/s Maks. 80 km/t Ingen Ingen

aktuel eller større

end 17 m/s effektiv

vind

Større end 24 m/s maks. 80 km/t. Ingen Ingen

eller større end 20

m/s effektiv vind

Større end 27 m/s Trafikken indstilles Maks. 100 km/t Ingen

aktuel vind

Større end 30 m/s Trafikken indstilles Maks. 40 km/t Maks. 100 km/t

Aktuel vind

Større end 34 m/s Trafikken indstilles Trafikken indstilles Trafikken indstilles

aktuel vind


Bilag 21a.

Sporspærringskatalog Fjern-baner

Se særlig bilag


Bilag 21b.

Sporspærringskatalog S-baner

Se særlig bilag


Bilag 22. Usædvanlige transporter og farligt gods

A) Usædvanlige transporter

Som usædvanlige transporter regnes dels de jernbanetransporter, der på grund af

godsets vægt overskrider den tilladte strækningsklasse eller på grund af omfanget

overskrider det tilladte profilmål, dels de transporter, som på grund af deres

vognanvendelse eller læssemetode, bør være under stadig kontrol. I ovennævnte tilfælde

kan befordring ikke ske uden, at der på forhånd er givet en særlig tilladelse. Udstedelse af

tilladelse til usædvanlig transport er en tillægsydelse, som Banedanmark opkræver

særskilt betaling for.

En præcisering af hvilke sendinger, der skal befordres som usædvanlige transporter,

findes i instruks for usædvanlige transporter (UT).

En oversigt over profiler og strækningsklasser findes i RIV, bilag II.

Hvis en transport anses som en usædvanlig transport i et af de lande, hvor den skal

befordres, skal den behandles som en usædvanlig transport på hele transportvejen.

En ansøgning til befordring af en usædvanlig transport skal indeholde mindst følgende

oplysninger:

• Navn og adresse på ansøgeren

• Afgangsstation

• Bestemmelsesstation

• Grænseovergang(e)

• Modtager

• Godsart, mål og vægt

• Antal

• Fragtbetaler

• Forsendelsestermin

• Ved komplicerede transporter kan en målfast tegning af godset være nødvendig.

Ansøgningen skal sendes skriftligt, evt. på e-mail til Banedanmark, Amerika Plads 15,

2100 København Ø, Att.: Driftsplanlægning og Teknisk opfølgning/UT, e-mail:

ut@bane.dk.

En ansøgning om en usædvanlig transport skal foreligge i Banedanmark senest 14

hverdage forud for afsendelsesdagen. Ved indenlandske transporter nedsættes

ekspeditionstiden dog til 8 hverdage. Oplysninger om priser for udarbejdelse af tilladelser

til usædvanlig transport kan fås ved henvendelse.

B) Transport af farligt gods

For befordring af farligt gods med jernbane, i såvel national som international trafik,

gælder Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID), der findes som

bilag 1 til appendiks B til den internationale jernbanekonvention, COTIF, med bilagene

CIM og CIV, samt regler, der fastsættes af trafikministeren eller Trafikstyrelsen.

RID-reglementet er ved anordning nr. 919 af 16. december 1998 undtaget fra indførelse i

Lovtidende. En dansk oversættelse af reglementet kan købes hos Trafikstyrelsen.


Vogne, der befordres gennem Storebæltstunnelen og Øresundstunnelen

(Drogdentunnelen) med farligt gods hørende til klasse 1 eksplosiver, må højst indeholde

5000 kg nettoeksplosivstofmasse pr. vogn.

Trafikstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge, om sendingen svarer til angivelserne

i fragtbrevet og om de gældende sikkerhedsforskrifter for farligt gods er overholdt. Den

rådighedsberettigede skal så vidt muligt have lejlighed til at overvære disse

undersøgelser.


Bilag 23. Baneafgifter og miljøtilskud pr. 1.1.2006

Kilometerafgift inkl. tillægsafgift for kørsel på jernbanenettet, bortset fra strækningerne

Korsør-Nyborg og Øresundskyst – Svensk grænse:

DKK 1,87 pr. kørt togkilometer (ekskl. moms).

Broafgift for passage af Storebæltsforbindelsen:

Passagertog:

Godstog:

DKK 5.793,00 pr. tog (ekskl. moms)

DKK 5.373,00 pr. tog (ekskl. moms)

Broafgift for passage af den danske del af Øresundsforbindelsen:

Passagertog:

Godstog:

DKK 1.817,00 pr. tog (ekskl. moms)

DKK 2.198,00 pr. tog (ekskl. moms)

Kapacitetsafgift for tog, der befinder sig på et vilkårligt punkt af en af følgende strækninger,

eksklusiv de nævnte stationer, i tidsrummet fra 7.00 til og med 18.59, med mindre toget

opholder sig utilsigtet på strækningen som følge af forsinkelser:

Københavns lufthavn Kastrup – Kalvebod:

Passagertog:

Godstog:

DKK 316,80 pr. tog (ekskl. moms)

DKK 316,80 pr. tog (ekskl. moms)

Hvidovre fjern – Høje Taastrup:

Passagertog:

Godstog:

DKK 528,00 pr. tog (ekskl. moms)

DKK 1.065,00 pr. tog (ekskl. moms)

Vojens – Vamdrup:

Passagertog:

Godstog:

DKK 844,80 pr. tog (ekskl. moms)

DKK 844,80 pr. tog (ekskl. moms)

Miljøtilskud for transporteret gods

0,0011 kr./ tonkilometer


Oversigt over Banedanmarks grænseflader til firma-, stam- og

havnespor samt andre infrastrukturforvaltere.

Lokalitet Art Part Overenskomst Bemærkninger

FYN

Nyborg Firmaspor Kommunekemi Ja Teknik udf Kø-Ng km

Regning

130.56v, 524

Odense Firmaspor Post Danmark Nej Spærret

Odense Havnespor Odense Havn Ja Spærret

Odense Stamspor Odense Kommune Ja Ng-Od km 159.8v

(Kræmmermarken)

spsk 300 Spærret

Firmaspor FDB Ja Spærret

Fruens Bøge Firmaspor Dalum Papir A/S Ja 50/50 %

Teknik udf

Od-Svg km 5.38h

S5,S1,S2,S6

Korinth Veteranbane Fyns Amt km 43.41. Øst for

ovk

Middelfart Havnespor Middelfart Kommune Ja Spærret, fjernet

Firmaspor NKT Ja Spærret

Firmaspor A C Hansen Ja Spærret

JYLLAND

Fredericia Stamspor Fredericia Kommune Ja. Bdk betaler

Teknik udf

Firmaspor Fredericia Bryggeri Ja. Teknik udf

A/S

Regning

Firmaspor I/S Fælleskommunal Ja. Teknik udf

modtagestation Regning

Firmaspor Banedanmark Teknik udf

Bdk betaler

Fredericia Havnespor Associated Danish

Ports A/S

Firmaspor Kemira Grow How

A/S

Ja. Teknik udf

Regning

Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Dansk Shell Ja. Teknik udf

Regning

Firmaspor UNIVAR A/S Ja. Carillion udf D2

Taulov Stamspor Fredericia Kommune Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Høeg Hagen & Co Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Linde Gas AGA A/S Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Colon Vest Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Mitrax Holding A/S Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Dan Cargo A/S Ja Teknik udf

Fa-Vj km 2.90h

Fa-Vj km 2.63h

S3,S4; T1,T2,T3

T12. Spærret

Svellefabrik

T10,T11

Fa gl st.

Havnebane

Ø1, Ø4, Ø10, Ø11

og Ø21

Ø14 og Ø15

Spærret

Fa-Kd km 8.35v

spsk112

Fa-Kd km 8.28

spsk111 Spærret

spsk 116

spsk 113, 114 og

115

spsk 117

spsk 121 og

Regning

skæring

Lokalitet Art Part Overenskomst Bemærkninger

spsk 120

Firmaspor DFDS Transport A/S Ja Teknik udf

Regning

Kolding Firmaspor Kappa Dansk Ja. Teknik udf. Fa-Kd km 18.8v

Kraftemballage A/S Regning

spsk 3

Kolding Havnespor Kolding Havn Ja Teknik udf Kd-Lk km 20.12v

spsk47


Regning

Vamdrup Firmaspor Rockwool A/S Ja Teknik udf

Regning

Vamdrup

Vamdrup Kommune

Vamdrup

Vamdrup

Stamspor

(Højskolegård

en)

Stamspor

(Kærmindevej)

Vamdrup kommune

Ja Teknik udf

Regning

Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Dansk Autologik A/S Ja Teknik udf

Regning

Stamspor

(Baunevej)

Vamdrup Kommune Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Isover A/S Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Daugaard Lagerhotel Ja Teknik udf

Regning

Lk-Oj km 38.58v

S7

Lk-Oj km 37.92v

spsk 28

Lk-Oj km 38.19v

Spsk 26, 25, 20

spsk 24, 24a og

24b

Lk-Oj km 38.82v

S10

spsk 23, 27, 29

spsk 30

Vojens Firmaspor Gram A/S Ja Oj-Te km 59.91h

spsk 3. Spærret

Vojens Firmaspor Julius Nielsen A/S Ja Oj-Te km 59.42h

spsk 7 Spærret

Vojens Stamspor

Vojens Kommune Ja Oj-Te km 59.50

(Skrydstrup)

spsk 5 Spærret

Firmaspor Affaldsregion Nord Ja spsk 41 Spærret

Firmaspor Danogips Ja spsk 43 Spærret

Vojens Firmaspor Flyvestation

Ja

spsk 42 Spærret

Skrydstrup

Haderslev Havnespor Haderslev Kommune Ja Spærret

Aabenraa Havnespor Aabenraa Havn Ja Spærret

Tinglev Stamspor Tinglev Kommune Ja. Carillion

udfører

Firmaspor Sandella Ja. Carillion

udfører

Te-Pa km 95.52v

spsk 7 og 203

spsk 201 Spærret

Firmaspor SMOK modtagestation Ja spsk 202 (tilh

stamsp). Spærret

Firmaspor Mærsk Container

Fra port

Ja. Carillion

udfører

Industri A/S

Padborg Firmaspor Cold Stores Ja Teknik udf Bdk

betaler 32

Padborg

Bov Kommune

Stamspor

(Øst)

Ja Teknik udf

Regning

Pa km 109.98

spsk 32. Aflåst

Te-Pa km 108.2v

Lokalitet Art Part Overenskomst Bemærkninger

Firmaspor Mitrax Holding A/S Ja Teknik udf spsk 407 Spærret

Regning

Firmaspor Roost A/S Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Ohl Scandinavia A/S Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor H P Therkelsen A/S Ja Teknik udf

Regning

spsk 410 og 412

spsk 411

Firmaspor Per S Damgård A/S Ja Teknik udf spsk413

Regning

Grænsen DB Nets Aftale findes km 110.64

Vejen Firmaspor Phønix A/S Ja Teknik udf

Regning

Lk-Bm km 11.9h

spsk 17


Vejen

Vejen

Stamspor

(Øst)

Firmaspor

Vejen Kommune

Ja Teknik udf

Regning

Nej

Vejen Distributions

Center

Firmaspor Agri Norcold A/S Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Coop Danmark Ja Teknik udf

Regning

Stamspor Vejen Kommune

(Vest)

Firmaspor

Ja Teknink udf

Regning

Lk-Bm km 11.4h.

Spsk 2

spsk 7. Spærret

spsk 8

spsk 9

Lk-Bm km 12.4h

Kappa Dansk Ja Teknik udf spsk 35

Kraftemballage A/S Regning

Bramming Stamspor Bramming Kommune Ja Lk-Es km 38.9v.

Ikke tilsluttet.

Firmaspor Bramming og Omegns Ja

Foderstof

Esbjerg Havnespor Esbjerg Havn Ja Teknik udf’

Regning

Firmaspor Leman Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor BP GAS A/S Ja Teknik udf

Regning

Havnebane

spsk 90 h

(spsk 75)

Firmaspor 999 TripleNine Ja Teknik udf.

Regning

Firmaspor Agri Norcold A/S Ja Spærret

Firmaspor Esbjerg I/S Esbjerg

Modtagestation

Ja Teknik udf

Regning

Spangsbjerg Firmaspor Vestfrost A/S Ja Teknik udf.

Regning

Esbjerg Stamspor Esbjerg Kommune Ja Teknik udf

Bdk betaler

spsk 75 v

Es-Va km 57.9h

Es-Va km 60.35h

02b. Spærret

Firmaspor Krystalisværket A/S Ja T3. Spærret.

Varde Firmaspor J C Bentzen Ja Spærret

Varde Privatbane Vestbanen Ja km 73.70v; spsk

108a bagende

Vemb Privatbane Lemvigbanen Ja km 168.7v

Lokalitet Art Part Overenskomst Bemærkninger

Søndergaard Firmaspor J C Bentzen Ja Teknik udf Bdk

betaler

Ho-Str km 188.0h

Spærret

Struer Havnespor Struer havn Ja Str st Spærret

Vejrup Firmaspor DLAM A/S Ja Bm-Gi km 8.8h

Spærret

Grindsted Firmaspor Danisco Ingredients Ja Teknik udf

Regning

Tønder Stamspor Tønder Kommune Ja Teknik udf

Regning

Tønder Firmaspor Brdr. Hartmann Embl. Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Boiler Works A/S Ja Tekn udf

Bdk betaler. Leje

Bm-Bd km 40.8h

Tdr-Gr km 65.0h

Spærret. Spsk 53

Spærret

Tdr-Gr km 64.7v

spsk S3

Tønder (Nord) Stamspor Tønder Kommune Ja Teknik udf Bm-Tdr km 61.7v

Bdk bet. S01a/b

Grænsen NEG Gmbh Aftale findes km 67.850

Vejle Havnespor Vejle Havn Ja Carillion

udfører uegentl

Firmaspor Ib Andresen Ja Carillion

udfører

Havnebane. Ikke

sammenslutn.


Hedensted Stamspor Hedensted kommune Ja Vj-Hs 39.95v

Spærret

Firmaspor Danske

Ja

Spærret

Landboforeningers

Frøforsyning

Hedensted Firmaspor Thor Byg Ja. Lejemål Vj-Hs km 41.5h.

07a. Spærret

Horsens Havnespor Horsens Havn Ja Havneb. Spærret

Firmaspor Uniscrap Ja Spærret

Horsens Firmaspor Schurs Pack A/S Ja P Aa udf Vj-Hs km 56.65v

Regning

Spærret

Hasselager Stamspor Århus Kommune Ja PAa udf

Bdk betaler

Sd-Ar km 99.3h

spsk S3 og S4

Spærret

Firmaspor DLG Ja PAa udf Spærret

Regning

Hasselager Firmaspor Logistica A/S Ja Tekn Regn Sd-Ar km 98.7v

S1,S2,3,4,5

Århus Privatbane Odderbanen Ja km 105.27

Århus Havnespor Århus Havn Ja Tekn udf

Regning

Firmaspor Aarhus United A/S Ja Tekn udf

Regning

Firmaspor FAA Ejendomme A/S Ja Tekn udf

Regning

Firmaspor Aarhus Bulk Center Nej Tekn udf

Regning

Firmaspor Kuwait Petroleum Ja Tekn udf

Regnig

Østre plads Ar-Gr

km 1.77. Spsk 02

Rangerspor for

Railion

Spærret

Spærret

Lokalitet Art Part Overenskomst Bemærkninger

Firmaspor De fælles Olielagre Ja Tekn udf Spærret

A/S

Regning

Stevnstrup Firmaspor SCA Packaging A/S Ja Lejemål Lg-Rd km 161.3h

Teknik udf regn spsk S03a.

Randers Havnespor Randers Havn Ja Teknik udf

Regning

Randers Stamspor Randers Kommune Ja Teknik udf

Regning

Randers st og

Strømmen st.

Firmaspor J C Bentzen Industri Ja Lejemål Spærret

Randers Firmaspor Bombardier Ja Carillion

udfører

Spærret. Vest for

Benzonvej.

Firmaspor Dronningborg Ja

Spærret

Maskinfabrik

Fårup Privatbane Mariager kommune Ja Rd-Ab km 182.62h

Øster-Doense Firmaspor Rockwool A/S Ja Tekn udf Bdk Rd-Ab km 208.7v

betaler. Lejemål Spærret

Skalborg Firmaspor FDB Ja Rd-Ab km 243.2v

Aalborg Stamspor Aalborg Kommune Ja Teknik udf

Regning

Aalborg

Østhavn

Havnespor Aalborg Havn Ja Teknik udf

Regning

Spærret

Til Østhavn Ar-Ab

km 246.25h

I fortsættelse af

stamsporet.

Firmaspor Eksportslagteriet Ja Spærret

Firmaspor Hede Nielsen A/S Ja Spærret

Aalborg havn Havnespor Aalborg Havn Ja Spærret

Hjørring Privatbane Nordjyske Jernbaner Ja km296.1v. Spsk


134b bagende

Spærret spsk01B

km 299.30h

Spærret

Privatbane Nordjyske Jernbaner Ja km 331.2v

Havnespor Frederikshavn Havn Ja Teknik udf

Regning

Færgespor Frederikshavn Havn Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor J C Bentzen Industri Ja Teknik udf

Regning

Havnebane

Til jernbanefærge

og på klap.

Spærret

Hjørring Øst Stamspor Hjørring Kommune Ja Teknik udf

Bdk betaler.

Firmaspor Modtagestation Ja Teknik udf

Vendsyssel

Regning

Frederikshavn

Frederikshavn

Frederikshavn

Ryomgård Firmaspor Carlsberg Ja Spærret

Firmaspor Jiffy Pot Ja Spærret

Firmaspor Novopan Pindstrup Nej Spærret

Grenaa Firmaspor Erhvervsparken A/S Ja Tekn udf

Bdk betaler

Grenaa Havnespor Grenaa Havn Ja Teknik udf

Regning

Havnebane.

Lokalitet Art Part Overenskomst Bemærkninger

Grenaa Stamspor Grenaa Kommune Ja Tekn udf

Regning

Firmaspor De Danske

Spritfabrikker

Ja Tekn udf

Regning

Firmaspor BASF Ja Tekn udf

Regning

Firmaspor HSM Industri A/S Ja Tekn udf

Regning

Rødkærsbro Firmaspor Rødkærsbro

Ja Teknik udf Lg-Vg km 26.93

Produkthandel A/S Regning

Spsk 2

Viborg Stamspor Viborg Kommune Ja Spsk 39. Spærret

Skive Havnespor Skive Havn Ja Havnebane

Skive Firmaspor A/S Motorgården Ja Spærret

Estvad Stamspor Skive Kommune Ja Vg-Str km 74.0v

Spærret

Herning Firmaspor I/S Vestkraft Ja Hr-Vj km 43.2v

29a/b Spærret

Herning Firmaspor Hannells Industri A/S Ja Teknik udf

Regning

Højris Firmaspor DFDS Ja Lejemål Bdk

betaler

Hr-Sj km 73.3h

Sl-Ik km 58.6v

Spærret

Silkeborg Firmaspor J C Bentzen Industri Ja Spærret

Ringkøbing Firmaspor J C Bentzen Industri Ja Spærret

SJÆLLAND

Østerport Havnespor Københavns Havn

Nordhavn

Snekkersten Privatbane Hovedstadens

Lokalbaner A/S

Helsingør Privatbane Hovedstadens

Lokalbaner A/S

Ja Tekn udf

Regning

Ikke Sammenslutningen.

Ja Lille Nord Hi-

Sg km 56.74

Ja

Hornbækbanen

Sko P2 km 45.97


Hillerød Privatbane Hovedstadens

Lokalbaner A/S

Hillerød Privatbane Hovedstadens

Lokalbaner A/S

Hillerød Privatbane Hovedstadens

Lokalbaner A/S

Jægersborg Privatbane Hovedstadens

Lokalbaner A/S

Kastrup Privatbane Øresundsbro

Konsortiet

Glostrup Firmaspor Priorparken A/S

(Tidligere NKT)

Glostrup Firmaspor Post Danmark

Priorparken

Ja

Frederiksværkbanen

km

35.625

Ja Lille Nord km

37.40

Ja

Ja

Ja

Ja Teknik udf

Regning

Ja Teknik udf

Regning

Gribskov banen

km 37.664

Nærumbanen spsk

S3/S4 i højre spor

Gj-Ly km 12.77

Kastrup station km

12.8

Spærret

Spærret

Lokalitet Art Part Overenskomst Bemærkninger

Glostrup Firmaspor Danisco A/S Ja Teknik udf R2 Spærret

Regning

Glostrup Firmaspor DFDS Ja Teknik udf

Regning

Glostrup Firmaspor FDB Ja Teknik udf

Regning

Glostrup Firmaspor ASG Ja Teknik udf

Regning

Glostrup Firmaspor Dan Transport Ja Teknik udf

Regning

Hedehusene Firmaspor K W Bruun Import

Ja Teknik udf

Regning

A/S

Hedehusene Firmaspor Nordea Bank A/S Ja Teknik udf

Regning

København G Havnespor Banedanmark

Ja Teknik udf

Bdk betaler

Sydhavn

Ringsted Firmaspor Post Danmark Ja Post Danm

Udfører

Slagelse Privatbane Vestsjællands Ja

Lokalbaner A/S

Tølløse Privatbane Vestsjællands

Lokalbaner A/S

Høng Privatbane Vestsjællands

Lokalbaner A/S

Holbæk Privatbane Vestsjællands

Lokalbaner A/S

Holbæk Havnespor Holbæk Kommune Ja Teknik udf

Regning

Kalundborg Havnespor Kalundborg Havn Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Asnæsværket Ja Teknik udf

Regning

Ja

Ja

Ja

P!, P2 og P3

Spærret

F1,F2,F3,F6 og F7

N Spærret

MA Spærret

Km 24.9v

S2a

spsk

PD1, PD2, PD4 og

PD 5

Spærret

Spærret

Tidligere HTJ km

93.85

Tidligere HTJ km

54.36

Tidligere HTJ

km13.320 Øn-Gv

Odsherreds Jb km

67.819 Fælles til

km 69.38

Havnebane

Kb st

Spærret

Firmaspor Statoil A/S Nej Teknik udf

Regning

Firmaspor Dansk Olie Genbrug Nej Teknik udf

Regning

Firmaspor Kemira Nej Spærret

Gadstrup Firmaspor Dalhoff Larsen & Ja Teknik udf Bdk Spærret S5a


Hornemann

betaler. Leje

Firmaspor I/S Mokra Ja Spærret

Lille Skensved Firmaspor CP Kelco A/S Ja Teknik udf

Regning

Ro-Næ km 47.2h

Spærret

Lille Skensved Firmaspor Transportcenter Ja Ro-Næ km 47.6h

spsk

Køge Firmaspor Junckers Industrier Ja Teknik udf

Regning

Lokalitet Art Part Overenskomst Bemærkninger

Køge Havnespor Køge Havn Ja Teknik udf Kj st

Regning

Firmaspor Kemetyl A/S Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor H Daugaard A/S Nej Teknik udf

Regning

Firmaspor Kemira Grow How Nej Teknik udf

Regning

Køge Privatbane Hovedstadens

Lokalbaner A/S

Vordingborg Firmaspor Vordingborg

Ja Teknik udf

Godshotel

Regning

Næstved Havnespor Næstved Havn Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor Dalum Papir A/S Ja Teknik udf

Regning

FALSTER

Nykøbing F Firmaspor Sukkerfabrikken

Nykøbing

spsk 181 v

(spsk 151) h

(spsk 171) h

Ja Østbanen km

54.187

Ja Teknik udf

Regning

Firmaspor J C Bentzen Industri Ja Teknik udf

Regning

Rg-Nf km 119.5v

Spærret

Havnebane

Spsk 206

Rg-Rf km 147.2v

spsk 142 Spærret

Rg-Rf km 145.7h

spsk 102b Spærret

Nykøbing F Privatbane Lollandsbanen Ja km 148.600

(km 1.187)

Nykøbing F Havnespor Nykøbing F Havn Ja Nf st. Spærret.


Bilag 25.

Adresser på havne med jernbanespor i Danmark

Fredericia Havn

Associated Danish Ports A/S

Vesthavnsvej 33

Postboks 242

7000 Fredericia

Kolding Havn

Jens Holms Vej 1

6000 Kolding

Esbjerg Havn

Teknisk afdeling

Hulvejen 1

P O Boks 2

6701 Esbjerg

Vejle Havn

Sydkajen 16

7100 Vejle

Århus Havn

Mindet 2

Postboks 130

8000 Århus C

Randers Havn

Kulholmsvej 1

8900 Randers

Ejer af sporforbindelsen til Østhavnen

Aalborg Kommune

Teknisk Forvaltning

Stigsborg Brygge 5 .

Postboks 219

9400 Nørresundby

Frederikshavn Havn

Oliepieren 7

9900 Frederikshavn

Grenaa Havn A/S

Nordhavnsvej 1

8500 Grenaa


Skive Havn

Skive Kommune

Teknisk Forvaltning

Østergade 13

Postboks 509

7800 Skive

Copenhagen Malmö Port AB

Nordre Toldbod 7

P O Box 9

1001 København K

Kalundborg Havn

Vestre Havneplads 7

4400 Kalundborg

Køge Havn

Havnen 39

4600 Køge


Bilag 26.

Forskrifter for jernbanevirksomheders kørsel på infrastruktur

under Banedanmark

Følgende forskrifter (regler, normer, instrukser mv.) stilles af Banedanmark i relevant omfang

til rådighed for jernbanevirksomheder, der benytter Banedanmarks infrastruktur:

1 Indhold i regler, normer m.v. 2 Typisk nuværende

regelnavn

2.1 Færdselsregler

Overordnet instruktion for infrastrukturpersonale, i ATC.

Detailinstruktion i ATC for stationsbestyrere.

detailinstruktion og betjeningsvejledning i ATC for

lokomotivførere.

Supplerende regler til SR for rangering i et nærmere

angivet geografisk område, typisk en station. Reglerne er

uafhængige af infrastrukturforvalterskab for den

infrastruktur, der rangeres på.

Samling af cirkulærer omhandlende sikkerhedsmæssige

trafikale forhold af midlertidig karakter eller indtil de er

normdækket

Færdselsregler, hvor disse afviger fra SR, eller hvor der

er behov for at uddybe SR. Indeholder betjeningsregler

for infrastrukturanlæg, samt infrastrukturoplysninger (som

TIB´s) om godsbaner.

ATC instruks

Lokale rangerinstrukser (samling

af instrukser)

Sikkerhedscirkulærer (samling)

Sikkerhedsinstrukser (SIN)

Færdselsregler for kørsel på Banedanmarks infrastruktur. Sikkerhedsreglement af 1975

(SR)

Overordnede aftaler om, hvordan trafikken på

Vereinbarung für die deutschdänische

Grenzstrecke Niebüll -

grænsestrækningen skal afvikles. Afregningsregler for de

præsterede ydelser hos naboforvaltningen.

Süderlügum – Tønder

Regler for håndtering af sneforhold (kørsel, meldinger,

snerydning, vinterberedskab, snerydningsmateriel,

sporskiftevarme) fælles for Banedanmark og

operatørerne.

Overordnede aftaler om, hvordan trafikken på

grænsestrækningen skal afvikles. Afregningsregler for de

præsterede ydelser hos naboforvaltningen.

Særlige sikkerhedsbestemmelser for fremføring af tog på

elektrificerede strækninger

Vinterinstruks (VI)

Zusatzvereinbarung zum

Fahrbetriebsabkommen für die

deutsch-dänische Grenzstrecke

Flensburg – Padborg

Fjernbaneinstruksen (FI).

2.2 Regler i relation til Infrastrukturen

Oplysninger om den faste infrastruktur, som er nødvendig

for lokomotivpersonalet.

Tjenestekøreplanens indledende

bemærkninger,

strækningsoversigter (TIB Ø)


Oplysning om den faste infrastruktur, som er nødvendig

for lokomotivpersonalet.

Ugentlig oversigt over midlertidige

hastighedsnedsættelser, kørsel ad venstre spor og andre

afvigelser. Indeholder på forsiden endvidere numre på

rettelsesblade til vigtige trafiksikkerhedsreglementer

Tjenestekøreplanens indledende

bemærkninger,

strækningsoversigter (TIB V)

La

2.3 Regler i relation til personalet

Regler i forbindelse med kommunikation ved grænseoverskridende

kørsel Danmark-Sverige

Regler for ophold i og ved spor

Pas på på banen.

Instruktion i at færdes i trafikerede spor på eget ansvar og

arbejde under ansvar af en SR-arbejdsleder.

Krav i forbindelse med uddannelse i tunnelforhold

Sprogmodel

”Arbejder i spor” (AIS) den

1.2.2003.

Pas på på banen

Tunnelinstruks

2.4 Regler i relation til materiellet

Regler for befordring af usædvanlige transporter

(planlægning og gennemførelse).

Uddybende regler for togenes belastning, hastighed,

bremsebetjening mv. i forhold til SR. Oversigt over

materiel godkendt på infrastrukturen. Overordnede regler

for indhold i tjenestekøreplaner. Regler for opstilling af

TIB Ø og TIB V.

Krav til rullende materiel for opnåelse af

overensstemmelseserklæring

Krav til rullende materiel for konkrete strækninger

(akseltryk, metervægt og lignende).

Instruks for usædvanlige

transporter (UT)

Tjenestekøreplanens indledende

bemærkninger, generelle

bestemmelser. (TIB Ø/V)

BN-1-74-1B

AML

2.5 Øvrige regler

Regler for håndtering af uheld med hensyn til afhjælpning,

underretninger, undersøgelser og indberetninger.

beskrivelse af det samlede uheldsberedskab

(organisation og materiel). Indeholder beskrivelser af

havarilogtyper for div. rullende materiel

Uheldsreglement (UR)


Bilag 28

Infrastrukturdata for

Odderbanen – A/S Hads-Ning Herreders jernbane

• Organisation: A/S Hads-Ning Herreders Jernbane (HHJ/Odderbanen)

• Overgangsstation til Banedanmarks net: Århus H

• Geografisk identifikation: Nugældende TIB-HHJ vedhæftes

o Fjernstyring med signalblok

o Fjernstyres normalt fra Århus H

o Betjeningstid: i togtid

o Enkeltspor

o Normalspor

o Akseltryk 18 t

o

o

Belastningen på amtsbanerne er alene begrænset af akseltrykket

Banen har selv ½-times drift yderligere kan der køres 2 tog pr time.

Der er ingen persontog om natten

• Private sidespor: Ingen

• Restriktioner: Ingen

• Begrænsninger i infrastrukturen: Der forventes større sporarbejde med

tilhørende sporspærringer i efteråret 2006/foråret 2007

• Servicefaciliteter:

o

o

o

o

Læssespor: Ingen læssespor

Depotspor, herunder fremmed net: Odder med 220V/380V

Forsyningsanlæg: dieselolie, vand og luft (Odder)

Stationer:

• sporlængde i krydsningsspor: Viby Jylland 177 m

• Tranbjerg 100 m

• Mårslet 113 m

• Malling 88 m

• Assedrup 145 m

• Odder 95 m

• perronlængde: stationer generelt 75 m, visse trinbrætter 50 m

• perronhøjde: generelt 55 cm

• billetsalg/automater: Billetsalg: Århus H og Odder st –

billetautomater på samtlige standsningssteder

• elevator/eskalator: Elevator Viby Jylland/Århus H – eskalator

Århus H

• øvrige servicefaciliteter: Adgang for kørestol til samtlige

perroner.


Bilag 29:

Infrastrukturdata for

Hovedstadens Lokalbaner A/S

Organisation

Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) er et aktieselskab ejet af HUR, Storstrøms

amt, flere kommuner samt private aktionærer.

HL ejer og forvalter infrastrukturen på flg. strækninger:

Hillerød – Snekkersten (Lille Nord)

Hillerød – Kagerup - Tisvildeleje/Gilleleje (GDS)

Hillerød – Hundested – Frederiksværk (HFHJ)

Helsingør – Hornbæk – Gilleleje (HHGB)

Jægersborg – Nærum (LNJ)

Køge – Hårlev – Fakse Ladeplads/Rødvig (ØSJS)

Overgangsstationer

til

Banedanmarks net

Hillerød

Køge

Jægersborg (overleveringsspor på fri bane mellem Gentofte og Lyngby)

Helsingør (kørsel mellem Grønnehave og Helsingør stationer foregår som

rangering via havnespor)

Geografisk

identifikation

Kort over HLstrækninger

Fjernstyring af HLs strækninger foretages fra driftscentral i Hillerød.

Driftscentralen er døgnbetjent.

Alle strækninger er enkeltsporede.

Sporvidde: 1435 mm


Akseltryk og metervægt:

Trafikal ydeevne: I myldretider 20/30 minutters drift på banerne. På HFHJ 1-2

daglige godstog.

Private sidespor

Frederiksværk station (HFHJ): Sidespor til Dansteel (stålvalseværk).

Græsted station (GDS): Sidespor til NSJV (veteranbaneklub).

Restriktioner

Som Banedanmark. Bestemmelserne i RID og UT-instruksen følges.

Begrænsninger i

infrastrukturen

I 2006/2007 hastighedsopgradering af HFHJ til 100 km/t med deraf flg.

sporarbejder

Servicefaciliteter Station Læssespor Depotspor m/u

fremmednet

Lille Nord

Bane Akseltryk/t Metervægt/t

Lille Nord 22,5 7,2

GDS 20,0 6,4

HFHJ 22,5 7,2

HHGB 20,0 6,4

LNJ

20,0 (Ravnholm- 6,4 (5,0)

Nærum dog 16,0)

ØSJS 22,5 7,2

Forsyningsanlæg

Gribskovbanen

Gilleleje

Tisvildeleje

Ja, med net

Ja, med net

Frederiksværkbanen

Hundested Ja Ja, med net Ja

Hornbækbanen

Grønnehave Ja, med net Ja

Nærumbanen

Jægersborg Ja, med net Ja

Østbanen

Hårlev Ja Ja, med net Ja


Stationer

Station/

Trinbræt (T)

Sporlængde i

meter

Perronlængde/

-højde i m/cm

Billetsalg/

Automater B/A

Lille Nord

Hillerød (BDK)

Grønholt (T) 84/55

Fredensborg 452 102/55 B

Langerød (T) 80/55

Kvistgård (T) 92/55

Mørdrup (T) 104/55

Snekkersten (BDK)

Gribskovbanen (GDS)

Hillerød (BDK)

Slotspavillonen 170 142/55

Gribsø (T) 134/35

Kagerup 160 152/35

Mårum 90 92/sp1 35, sp2 55

Saltrup (T) 93/35

Græsted Syd (T) 102/35

Græsted 125 93/sp1 35, sp2 55

Pårup (T) 105/35

Fjellenstrup (T) 93/35

Gilleleje 129 115/35 B

Duemose (T) 100/35

Helsinge 325 122/55 B

Laugø (T) 83/35

Ørby (T) 94/35

Vejby 190 100/35

Holløse (T) 110/55

Godhavn (T) 124/55

Tisvildeleje 191 120/35 B

Frederiksværkbanen (HFHJ)

Hillerød (BDK)

Brødeskov 347 105/35

Gørløse 200 113/35

Borupgård (T) 116/35

Skævinge 670 111/35

Grimstrup (T) 110/35

Ølsted 225 105/55

Kregme 150 116/35

Ll. Kregme (T) 106/35

Frederiksværk 150 110/55 B

Hanehoved (T) 115/35

Melby 188 115/35

Dyssekilde 160 122/55

Østerbjerg 152 104/35

Vibehus (T) 112/35

Hundested 100 100/35 B

Hundested havn 105/35

Hornbækbanen (HHGB)

Helsingør (BDK)

Grønnehave 85 68/35

Marienlyst (T) 80/55

Højstrup 145 75/55

Hellebæk 105 75/55


Ålsgårde 115 85/35

Skibstrup (T) 85/55

Saunte 105 75/55

Karinebæk (T) 75/55

Hornbæk 167 76/55

Horneby Sand (T) 82/35

Kildekrog (T) 73/35

Dronningmølle 143 72/55

Firhøj 125 80/55

Søborg (T) 73/35

Stæremosen (T) 75/35

Gilleleje Øst (T) 72/35

Gilleleje 112 110/sp2 35, sp3 55 B

Nærumbanen (LNJ)

Nærum 115 82/55 B

Ravnholm (T) 80/35

Ørholm 73 60/55

Brede (T) 51/55

Fuglevad 100 51/55

Lyngby Lokal(T) 72/55

Nørgaardsvej (T) 80/55

Jægersborg 65 65/55

Østbanen (ØSJS)

Køge (BDK)

Egøje (T) 68/35 A

Vallø 108 80/55 A

Grubberholm 170 74/55 A

Himlingøje (T) 70/35 A

Hårlev 130 76/55 B

Lille Linde (T) 80/55 A

Karise 130 83/55 A

Tokkerup (T) 64/35 A

Fakse Syd 100 100/55 A

Fakse Ladeplads 165 80/55 A

Varpelev (T) 80/55 A

Klippinge 150 85/55 A

Store Heddinge 158 85/55 A

Rødvig 135 42/35 A


Bilag 30 Infrastrukturdata for Nordjyske jernbaner

A: Strækningsdata

a) Delstrækningsafsnit

Frederikshavn -

Strandby

Strandby-

Jerup Jerup-Ålbæk

Ålbæk-

Hulsig

Hulsig-

Skagen

Hjørring-

Tornby

Tornby-

Hirtshals

b) Afstand i delstrækning 6,3 km. 6,7 km. 6,8 km. 8,2 km. 11,4 km. 10,3 km. 7,5 km.

c) Hastighed max pr. delst. 100 km/t. 100 km/t. 100 km/t. 100 km/t. 120 km/t. 75 km/t. 75 km/t.

d) Akseltryk max pr. delst. 22 t. 22 t. 22 t. 22 t. 22 t. 22 t. 22 t.

e) Metervægt max pr. delst.

f) Toglængde max pr. delst. 120 m./krydsn. 247 m/krydsn. 183 m/kryds. 163 m/kryds. 180 m/kryds. 265 m/kryds. 80 m.

g) Læsseprofil UT UT UT UT UT UT UT

h) Særlige begrænsninger lods lods lods lods lods lods lods

B: Tekniske Funktionalitet.

a) Antal hovedspor pr. del. 1 1 1 1 1 1 1

b) Fjernstyring pr. del. Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja

c) Togkontrolsystem pr. del. Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

d) Radiosystem pr. del. UHF UHF UHF UHF UHF UHF UHF

e) Fritrumsprofil pr. del. UT UT UT UT UT UT UT

f) Signaler placering. Km.

A-6.1

D-6.6

A-12,6

D-13,2

A-19,4

D-20,2

A-27,7

D-28,3

A-38,8

A-10,1

D-10,8 A-16,4

C: Stationer. Strandby Jerup Ålbæk Hulsig Skagen Tornby Hirtshals

a) Lokalisering km. 6,3 13 19,8 28 39,3 10,3 17,8

b) Antal perroner 2 2 2 2 2 2 1

c) Perron højde/længde 35/70 26/70 26/70 26/60 55/80 26/70 26/80

d) Passagerinformation. Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

e) Billetsalg Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja

f) Toiletforhold Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja

g) Åbningstid 08.00 - 16.20 09.30 - 17.30


D: Togforsyningsanlæg

a) Station Strandby Jerup Ålbæk Hulsig Skagen Tornby Hirtshals

b) Vand nej nej nej nej ja nej ja

c) El nej nej nej nej ja 220/380 V nej nej

E: Godsterminaler Strandby Jerup Ålbæk Hulsig Skagen Tornby Hirtshals

a) Antal spor 0 0 0 0 3 0 3

b) Rampe nej nej nej nej ja nej nej

c) Andrelæsse-/lagerfacilit. nej nej nej nej nej nej nej

d) Sporlængde 600 m 800 m

e) Akseltryk 22 t. 22 t.

f) Metervægt

Nordjyske jernbaner A/S

Infrastruktur afd.

Markvej 25

9990 Skagen

hb@njba.dk


Oversigt over perronanlæg:

DF96

Har været i drift før 31.juli 1996 og derfor pr. definition er godkendt af Jernbanetilsynet, nuværende

Trafikstyrelsen.

IE96

Er ibrugtaget efter den 31. juli 1996 og typegodkendt af Jernbanetilsynet med angivelse af dato for

udstedelsen.

OE96

Er ombygget/omkonstrueret efter den 31 juli 1996 og typegodkendt af Jernbanetilsynet med

angivelse af dato for udstedelsen

Sted km. Spor

Fr.Havn-

Skagen

Skagen-

Fr.havn.

Læng.

m

Højde

cm

Belægning DF96 IE96 OE96

Fr.havn. 0.0 2 x x 11 55 Beton Astfalt 1978

Apholmen. 2605 1 x x 90 35 Beton Beton 1994

Strandby 6300 1 x x 110 35 Beton Grus 1989

Rimmen 9508 1 x x 110 26 Beton Astfalt 1924

Jerup 13000 1 x x 130 26 Beton Beton 1924

Napstjert 15649 1 x x 8 55 Træ Jern 2004

Ålbæk 19812 1 x x 140 26 Beton Beton 1924

Bunken 24440 1 x x 110 26 Beton Grus 1924

Hulsig 28000 1 x x 110 26 Beton Grus 1924

Højen 36220 1 x x 110 26 Beton Grus 1924

Fr.havnsvej 37946 1 x x 90 35 Beton Beton 1990

Skagen 39390 1 x x 110 55 Beton Beton 1998

Sted km. Spor

Forkant

Hjørring-

Hirtsh.

Hirtsh.-

Hjørring

Læng.

m

Højde

cm

Forkant

Belægning DF96 IE96 OE96

Hjørring 0 0 x x 100 32 Beton Astfalt 1986

Kvægtorvet 0.540 1 x x 66 55 Beton Fliser 2004

Teglgårdsvej 1640 1 x x 60 55 Beton Fliser 1999

Herregårdsp. 3200 1 x x 60 55 Beton Fliser 1998

Vellingshøj 4050 1 x x 55 35 Beton Astfalt 1925

vidstrup 6880 1 x x 60 55 Beton Fliser 1998

Sønderby 9450 1 x x 60 55 Beton Fliser 1997

Tornby 10310 1 x x 70 32 Beton Astfalt 1925

Horne 13600 1 x x 60 55 Beton Fliser 1997

Emmersbæk 15100 1 x x 60 55 Beton Fliser 1998

Lilleheden 16560 1 x x 60 55 Beton Fliser 1996

Color Line 17600 1 x x 60 55 Beton Fliser 1995

Hirtshals 17800 1 x x 90 32 Beton Astfalt 1925


Bilag 31.

Infrastrukturdata for

Lemvigbanen

Der henvises til:

TIB VLTJ 2005

SIN VLTJ 2005


Bilag 32. Infrastrukturdata for

Lollandsbanen A/S

A: Organisation

a) Direktør Benny Esmann Jensen

b) Driftschef (og sikkerhedsansvarlig) Claus Pedersen

B: Strækningsdata.

Overgangsstation: Nykøbing F.

Afstand (km)

Hastighed

(km/t) Akseltryk Toglængde Læsseprofil Sporvidde

a) Nykøbing F. vest - Grænge 5,800 100 22,5 jf. SR Alm. anvendt 1435mm

Grænge - Sakskøbing 8,800 100 22,5 jf. SR Alm. anvendt 1435mm

Sakskøbing -

Maribo 9,000 100 22,5 jf. SR Alm. anvendt 1435mm

Maribo - Ryde 8,500 100 22,5 jf. SR Alm. anvendt 1435mm

Ryde- Søllested 7,100 100 22,5 jf. SR Alm. anvendt 1435mm

Søllested - Nakskov 9,200 100 22,5 jf. SR Alm. anvendt 1435mm

C. Teknisk funktionalitet/ restriktioner

a) Pr. 01.12 2005 BCTC fjernstyring fra FC Maribo

b) E80 på alle delstrækninger,

c) Strækningssikringsniveau: Togdetektering med gennemgående strækningsisolationer samt "stop og passagekontrol".

d) Togradio: Storno 6000 på alle delstrækninger

e) Usædvanlige transporter: jf. UT

f) Farligt gods: jf. RID egen/sikkerhedsrådgiver

g) Miljørestriktioner: Ingen

h) Planlagte større sporarbejder: Ingen 2006


D:

Stationer

Km

Antal

perroner

Perrondimension

(cm) Passagerinfo Billetsalg Toiletforhold Åbningstider Elevatorer

Ø. Toreby 2,800 1 50 Højttaler Nej Nej Nej

Grænge 7,600 1 35 Højttaler Nej Ja Nej

Sakskøbing 16,400 2 35 Højttaler Nej Nej Nej

Maribo 25,400 2 35 Højttaler Ja Ja Ma - fr Nej

Ryde 33,900 1 35 Højttaler Nej Ja Nej

Søllested 41,000 2 35 Højttaler Nej Nej Nej

Avnede T 45,100 1 35 Højttaler Nej Nej Nej

Nakskov 50,200 2 35 Højttaler Ja Ja Ma - sø Nej

E: Togforsyningsanlæg

Vand El

Grænge Nej Nej

Sakskøbing Nej nej

Maribo Nej nej

Ryde Nej Nej

Søllested Nej Nej

Nakskov Ja Ja

F: Godsterminaler

Ingen deciderede godsterminaler, men der foretages godsekspedition

på stationerne Nakskov, Maribo og Sakskøbing.


Bilag 33.

Infrastrukturdata for

Vestbanen A/S

• Organisation: Infrastrukturen ejes af Vestbanen A/S og administreres af Arriva Tog A/S.

• Overgangsstation til Banedanmarks net er Varde Station.

• Geografisk identifikation:

o Der anvendes TIB Vestbanen

o Trafikafviklingsform Fjernstyring.

• Der kan fjernstyres fra både Varde og Silkeborg.

• Fjernstyringscentralen er betjent ma - fre 5.40 – 18.55

• Der er enkeltspor.

• Sporvidden: 1435 mm.

• Akseltryk: 22,5 tons

• Metervægt: 7,1 tons pr. meter

• Private sidespor: Forsvarets sidespor Hesselmed - Oksbøl Syd.

• Restriktioner:

o Miljørestriktioner: Ingen

o Farligt gods: Ingen

o Usædvanlige transporter: Følger Banedanmarks.

• Begrænsninger i infrastrukturen: Ingen.

• Servicefaciliteter:

o Læssespor (gods): Varde Vest, Oksbøl, Oksbøl Syd og Nørre Nebel.

o Depotspor (passager): Varde.

o Forsyningsanlæg: Værkstedet i Varde.

o Stationer: Se bilag.

• Togvejssporlængder mellem isoleringerne er:

• Varde Vest spor 1: 200 meter.

• Varde Vest spor 2: 191 meter.

• Janderup spor 1: 105 meter.

• Janderup spor 2: 102 meter.

• Billum spor 1: 67 meter.

• Billum spor 2: 58 meter.

• Oksbøl spor 1: 150 meter.

• Oksbøl spor 2: 134 meter.

• Outrup spor 1: 108 meter.

• Outrup spor 2: 108 meter.

• Perronlængde og højde: Se bilag

• Billetsalg/automater: Forventes at ske i togene.

• Elevatorer/eskalatorer: Ingen

• Øvrige servicefaciliteter: Ingen


Stationsnavn Lokalisering

(km)

Antal

perroner

Perrondimensioner

(Længde/Højde)

Passagerinformation

(type)

Billetsalg

(Ja/Nej)

Toiletforhold

(Ja/Nej)

Frisvadvej 1,5 1 36 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Frisvadvej 1,6 1 36 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Varde Vest Spor 1: 2,4 1 38 m / 55 cm Ingen Nej Nej Ingen

Varde Vest Spor 2: 2,4 1 36 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Boulevarden 3,3 1 40 m / 55 cm Ingen Nej Nej Ingen

Boulevarden 3,4 1 40 m / 55 cm Ingen Nej Nej Ingen

Elkærdam 5,6 1 5 m / 26 cm Ingen Nej Nej Ingen

Hyllerslev 7,2 1 10 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Janderup Spor 1: 8,9 1 40 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Janderup Spor 2: 8,9 1 34 m / 54 cm Ingen Nej Nej Ingen

Billum Spor 1: 11,8 1 36 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Billum Spor 2: 11,8 1 36 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Hesselmed 14 1 13 m / 35 cm Ingen Nej Nej Ingen

Oksbøl Spor 1: 15,1 1 44 m / 30 cm Ingen Nej Nej Ingen

Oksbøl Spor 2: 15,1 1 36 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Baunhøj 16,2 1 41 m / 35 cm Ingen Nej Nej Ingen

Vrøgum 18,2 1 42 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Jegum 19,7 1 39 m / 35 cm Ingen Nej Nej Ingen

Søvigsund 21,8 1 10 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Dyreby 23,7 1 10 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Henne 25 1 36 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Outrup Spor 1: 27,7 1 36 m / 45 cm Ingen Nej Nej Ingen

Outrup Spor 2: 27,7 1 36 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Løftgård 29,1 1 10 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Lunde 32,2 1 54 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Nr. Nebel 37,6 1 60 m / 40 cm Ingen Nej Nej Ingen

Åbningstider


Bilag 34.

Banedanmarks standard operatørkontrakt

Mellem

Banedanmark

Amerika Plads 15

DK-2100 København Ø

(herefter kaldet Banedanmark)

og

Operatøren

[gade]

[postnummer]

(herefter kaldet Operatøren)

er der dags dato indgået følgende

O P E R A T Ø R K O N T R A K T

Om samarbejdsrelationer og betingelser for benyttelse af infrastrukturen m.v. for

perioden 1. januar – 31. december 200X.


§ 1 Formål………………………………………………………… 3

§ 2 Ydelser………………………………………………………… 3

§ 3 Sikkerhed og Tilladelser……………………………………….. 6

§ 4 Infrastrukturarbejder…………………………………………… 6

§ 5 Materiel og Bemanding………………………………………… 8

§ 6 Samspil infrastruktur/materiel……………………………………. 9

§ 7 Miljø……………………………………………………………. 9

§ 8 Betaling af ydelser……………………………………………… 10

§ 9 Bod/Bonus………………………………………………………. 11

§ 10 Forsikring………………………………………………………. 11

§ 11 Erstatningsansvar………………………………………………. 11

§ 12 Misligholdelse………………………………………………….. 11

§ 13 Force Majeure………………………………………………….. 12

§ 14 Samarbejde……………………………………………………... 12

§ 15 Overdragelse…………………………………………………..... 12

§ 16 Ikrafttræden og ophør…………………………………………... 13

§ 17 Tvister…………………………………………………………... 13


Definitioner:

I denne kontrakt forstås ved

1) ”kapacitet”: den til enhver tid tilgængelige infrastruktur for benyttelse af kanaler,

klargøringsfaciliteter m.v.

2) ”kanal“: den kapacitet, der er nødvendig for, at en operatør kan udføre én togkørsel fra ét

punkt til et andet i løbet af x antal minutter,

3) ”køreplan”: udover at tidsfastsætte en kanal er køreplanen et udtryk for data der fastlægger

samtlige tilrettelagte eller tildelte kanaler, omfattende tog- og materielbevægelser på den

relevante infrastruktur for en given periode,

4) ”fakultativ”: en kanal, der tildeles efter en operatørs nærmere anmodning.

§ 1. Formål

Denne kontrakt fastlægger vilkårene for Operatøren’s benyttelse af den statslige

jernbaneinfrastruktur samt definerer de ydelser, som Banedanmark stiller til rådighed for

Operatøren i forbindelse med Banedanmarks drift af jernbaneinfrastrukturen. Kontrakten kan

suppleres af tillæg, der vil blive en del af aftalen. Ved uoverensstemmelser skal kontrakten gå

forud for tillæggene.

Kontrakten indgås under henvisning til bekendtgørelse af lov nr. 310 af 28. april 2003 om

jernbanevirksomhed m.v. med senere ændringer henholdsvis § 9, stk. 5 vedrørende

indgåelse af operatøraftale samt § 16 i bekendtgørelse nr. 59 af 2. februar 2004 om tildeling

af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler).

§ 2. Ydelser

2.1. Beskrivelse af ydelser

Banedanmark stiller en række basisydelser til rådighed for Operatøren. Disse basisydelser er

oplistet under § 2.2. Endvidere kan Banedanmark efter aftale levere en række tillægsydelser

og supplerende ydelser mod betaling.

2.2. Basisydelser

2.2.1. Kapacitetstildeling

Operatøren tildeles kapacitet til udførelse af jernbanevirksomhed. Tildelingen sker årligt på

baggrund af konkret ansøgning fra Operatøren og Banedanmark giver meddelelse om den

tildelte kapacitet. Herudover kan der tildeles kapacitet til lejlighedsvis kørsel.

Tildelingsprincipperne følger af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om tildeling af

jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler).

For at bevare retten til de tildelte kanaler skal Operatøren benytte disse. Såfremt Operatøren

helt eller delvist ophører med at anvende de tildelte kanaler, er Operatøren forpligtet til straks

at meddele Banedanmark dette.

Hver den 1. i en måned opgøres omfanget af benyttet kapacitet sammenholdt med omfanget

af tildelte kapacitet. Af hensyn til optimal udnyttelse af kapaciteten kan Banedanmark

tilbagekalde den eller de kanaler, som ikke benyttes af Operatøren, såfremt disse udgør 25 %

eller mere af den samlede mængde kapacitet i beregningsmåneden.


Hvis Operatøren ikke ønsker at benytte en tildelt kanal, kan den pågældende kanal

afbestilles. Afbestilling er pålagt en afgift, hvis størrelse er reguleret i den til enhver tid

gældende bekendtgørelse om satser baneafgifter og miljøtilskud til godstransport på

jernbane.

Såfremt Operatøren afbestiller de bestilte kanaler af grunde ikke relateret til driftsmæssige

forhold og uden samtidig bestilling af ny kanal, har Banedanmark ret til øjeblikkeligt at

tilbagekalde disse kanaler, herunder såfremt dette har til evne at hindre andre operatører

adgang til nettet.

2.2.2. Køreplan

Banedanmark udarbejder en køreplan. Operatøren modtager et aftalt antal TKV, TKØ og

TKG, jf. bilag 1. Banedanmark leverer køreplanen til Operatøren på en af Operatøren valgt

postadresse i Danmark. Operatøren er ansvarlig for den videre distribution i Operatørens

organisation. Operatøren kan som tillægsydelse og mod betaling rekvirere yderligere

eksemplarer af køreplanen.

Køreplanen består af dels en tjenestekøreplan og dels løbende toganmeldelser.

Tjenestekøreplanen er en tabellarisk oversigt indeholdende samtlige tildelte, herunder

fakultative tog på Banedanmarks strækninger og kan desuden indeholde faste

nødkøreplaner. Tjenestekøreplanen offentliggøres årligt efter tildelingsprocessens udløb.

2.2.3. Tekniske og trafikale forskrifter

Banedanmark stiller de for Operatøren’s kørsel på baneafsnittet fornødne tekniske og

trafikale forskrifter til rådighed for Operatøren. En oplistning af disse forskrifter findes i bilag

1.

2.2.4. Kanalregularitet samt regularitetsinformation

Banedanmark leverer beregninger om kanalregularitet og regularitetsinformation i henhold til

bilag 2. I opgørelsen heraf indgår ikke driftsforstyrrelser på grund af planlagte og varslede

anlægs- fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder, jf. § 4, stk. 1.

Operatøren kan ved en uvildig instans gennemføre en undersøgelse (auditering) af

Banedanmarks procedurer for beregning af regularitetsinformation med det formål at sikre, at

regularitetsinformation udarbejdes korrekt.

Kanalregulariteten er aftalt til xx,x % pr. måned i aftaleperioden.

I perioden 2005-2009 iværksættes en særlig indsats for at forbedre Banedanmarks påvirkning

af togenes rettighed. Kanalregulariteten for fjerntog skal som følge heraf løftes én procent

point.

2.2.5. Data om trafikafvikling (RDS)

Operatøren vil modtage data fra RDS i elektronisk form på følgende parametre:

Dato

Tognummer

Stationskode

Isolationsnummer

Planafvigelse

Produkt (togkategori)

Meldingstypekode

ROSA-beskrivelse


Operatøren får endvidere adgang (brugernavn og password) til RDS-systemet og til

Datavarehuset gældende for alle tog, hvor Operatøren er operatør, enten alene eller i

samarbejde med en anden jernbanevirksomhed.

Operatøren kan benytte de modtagne data til sine egne og sine samarbejdspartneres formål.

2.2.6. Infrastrukturdata og materieldata.

Parterne skal udveksle data i henhold til bilag 3 og bilag 3a.

2.2.7. Renholdelse og snerydning på stationerne og klargøringsdepoterne.

På arealer på og omkring stationerne, der tilhører Banedanmark, foretager Banedanmark

almindelig renholdelse, herunder af trapper, perroner, elevatorer, overgange mellem

perroner, samt på sporarealer, stier og pladser samt græsarealer. Banedanmark foretager

arealpleje, herunder bekæmpelse af ukrudt, beskæring, græsslåning.

På arealer, der tilhører Banedanmark, foretager Banedanmark vintertjeneste, herunder

snerydning og saltning af perronarealer, adgangsstier, fortovsarealer, trapper, tunneller og

stibroer. Såfremt der sker ændringer i ejerrettighederne vil spørgsmålet om Operatørens brug

af faciliteterne, herunder betaling for brugen heraf, være genstand for fornyet behandling.

Kvaliteten af de af Banedanmarks arealer, hvor Operatørens kunder og medarbejdere

færdes, er nærmere beskrevet i bilag 4.

2.2.8. Vedligeholdelse på stationerne

Banedanmark har samtlige vedligeholdelsesforpligtelser vedrørende de faciliteter, der ved

kontraktens indgåelse er omfattet af Banedanmarks ejerrettigheder. Såfremt der sker

ændringer i ejerrettighederne, vil spørgsmålet om Operatørens brug af faciliteterne, herunder

betaling for brugen heraf, være genstand for fornyet behandling.

Kvaliteten af de af Banedanmarks arealer, hvor Operatørens kunder og medarbejdere

færdes, er nærmere beskrevet i bilag 4.

2.2.9. Disponeringsregler

Hovedreglen er, at et rettidigt tog har retten til at forblive rettidigt. Undtagelsen til denne regel

er, at der foreligger forholdsregel fra en operatør (dvs. en operatørs egne disponeringsregler

for egne tog) eller, at der er indgået disponeringsaftaler mellem to eller flere operatører (dvs.

flere operatørers interne aftale om disponering af deres tog indbyrdes).

I tvivlstilfælde går hovedreglen altid forud for eventuelle undtagelser. En operatørs

disponeringsregler for egne tog eller disponeringsaftaler indgået med andre operatører, skal

altid forudgående skriftligt godkendes af Banedanmark.

Banedanmark kan til enhver tid tilsidesætte disponeringsregler/-aftaler, såfremt dette er

nødvendigt af driftsmæssige hensyn eller lignende. Banedanmark vil efterfølgende skriftligt

begrunde hvilke driftsmæssige hensyn, der lå til grund for tilsidesættelsen af

disponeringsreglerne.

2.2.10. Trafikinformation til passagerer

Banedanmark skal levere visuel og auditiv trafikinformation til passagererne (dvs. som

højttalermeddelelse på stationer og i tog samt ved hjælp af monitorer og togviserskilte på

perroner) i det omfang medierne til levering af denne information er mulig og til rådighed på

Banedanmarks arealer. Levering af trafikinformation til passagerer følger principperne som

beskrevet i bilag 5.


2.2.11. El til kørestrøm samt el og vand til klargøring

Banedanmark leverer elektricitet til kørestrøm samt efter aftale elektricitet og vand til

klargøring. Betaling sker i henhold til denne kontrakts § 8.

2.2.12. Øresundsbro Konsortiet

Denne aftale er ligeledes gældende for infrastrukturen på Øresundsbro Konsortiets danske

del af kyst-kystforbindelsen, jf., bilag 8 med undtagelse af kørsel på den del af banen, som er

udstyret med svenske systemer frem til territorialgrænsen, hvor de i bilag 9 af Øresundsbro

Konsortiet fastsatte regler er gældende.

§ 3. Sikkerhed og tilladelser

3.1. Tilladelse og sikkerhedscertifikat m.v.

Operatøren skal sikre, at denne til enhver tid har gyldig tilladelse til at drive

jernbanevirksomhed og til kørsel på de af Banedanmark tildelte kanaler på statens jernbaner,

herunder licens udstedt af Trafikstyrelsen eller andre medlemsstater i Den Europæiske Union

i medfør af EU-regler samt sikkerhedscertificering udstedt af Trafikstyrelsen.

Banedanmark tilsikrer, at de for afviklingen af jernbanevirksomheden nødvendige anlæg og

installationer tilhørende Banedanmark til stadighed som minimum svarer til de fastsatte og

godkendte normer og til de for benyttelsen udgivne bestemmelser således, at nævnte

afvikling kan ske uden uheld og forsinkelser.

3.2. Uheld

Ved uheld gælder for alarmering, afhjælpning, underretning, undersøgelser og rapportering

bestemmelserne i Banedanmarks Uheldsreglement (UR), samt anvendelse af MOSHsystemet

(Melding Om Sikkerhedsmæssige Hændelser).

3.3. Dispositionsbeføjelser

Banedanmark kan i forbindelse med tognedbrud, havari, ulykker eller andre lignende forhold

foretage de for situationen nødvendige dispositioner blandt andet til afhjælpning for, at driften

kan normaliseres, herunder efter forudgående aftale at disponere over Operatørens

ressourcer.

§ 4. Infrastrukturarbejder

4.1. Almindelig vedligeholdelse og arbejder

Banedanmark planlægger og gennemfører infrastrukturarbejder. Banedanmark underretter

løbende Operatøren om planlagte anlægs- fornyelses- og vedligeholdelses arbejder, når

Banedanmark har fået kendskab hertil. Visse infrastrukturarbejder fremgår af Banedanmarks

til enhver tid gældende Netredegørelse. Ved infrastrukturarbejder forstås alle arbejder, som

kan påvirke trafikafviklingen.

Projekter såsom udbygning, opgradering, fornyelse samt den overordnede vedligeholdelse af

jernbanen, planlægges og besluttes bl.a. indenfor rammerne af den til enhver tid gældende

plan for jernbanenettet eller den specifikke anlægslov.

Forud for endelig fastlæggelse af, hvilket kalenderår de enkelte infrastrukturarbejder skal

udføres i, finder der efter behov, dog mindst 4 gange om året, en dialog sted med

Operatøren. Forud for denne er Operatøren informeret om, hvilke planlagte arbejder, omfang,

trafikale konsekvenser samt konsekvenser af en evt. tidsmæssig forskydning.


For varsling og inddragelse af Operatøren gælder nedenstående terminer:

Tidspunkt Detaljeringsniveau Samarbejde

Banedanmark

og operatørerne

Tidligst muligt dog senest

14 måneder før køreplansperiodens

start

Langtids La-oplysninger skal

anmeldes tidligst muligt på

strækning og med forslag til køreplansperiode.

På kundemøder fremlægger

Banedanmark forslag til

køreplansperiode.

Senest 12 måneder før

køreplansperiodens start.

Senest 10 måneder før

køreplansperiodens start.

Senest 4 måneder før

projektet starter (dog 9

uger før ved vedligeholdelsesprojekter).

7 uger før projektet

starter

Langtids La-oplysninger anmeldes

på strækning og køreplansperiode.

La-oplysninger anmeldes på

delstrækning og datoer, for større

projekter.

La-oplysninger anmeldes på

delstrækning (strækning mellem 2

knudestationer) og datoer for alle

kendte projekter.

Alle La-oplysninger fastlagt i

detaljer og anmeldt

I dialog med kunden fastlægges hvert

enkelt projekt på strækning og

køreplansperiode.

I samarbejde med kunden fastlægges

større projekter på strækning og

datoer.

I samarbejde med kunden fastlægges

hvert enkelt projekt på strækning og

datoer, samt forslag til evt. spærringstider.

I samarbejde med kunden fastlægges

hvert enkelt projekt i detaljer.

Banedanmark udarbejder løbende en opdateret oversigt over samtlige sporarbejder med

angivelse af tid, sted og status for det pågældende sporarbejde. Oversigten er tilgængelig for

Operatøren.

Alle arbejder, der kan forventes at have trafikale konsekvenser, planlægges i tæt dialog med

Operatøren. Dialogen skal bl.a. indeholde overvejelser om fastlæggelse af metodevalg,

supplerende beredskab, testkørsler samt risikovurdering.

I tilfælde, hvor Operatøren har særlige ønsker, som medfører behov for gennemførelse af

infrastrukturarbejder i indeværende køreplan, vil Banedanmark principielt være

imødekommende overfor sådanne ønsker. Planlægningen foretages i tæt samarbejde med

Operatøren med skyldig hensyntagen til trafikale følgepåvirkninger. Der indgås separat aftale

for hvert sporarbejde.

I det omfang Operatøren ønsker at udføre infrastrukturprojekter på Banedanmarks område og

teknik, skal der indhentes forudgående skriftlig aftale med Banedanmark herom. I forbindelse

med færdiggørelse af sådanne infrastrukturprojekter, blandt andet på grundlag af, at

Operatøren har opnået relevante myndighedsgodkendelser, udarbejdes en overenskomst om

ejerforhold, adgangsforhold, vedligeholdelses- og teknisk systemansvar m.m.


4.2 Beredskabsplaner i forbindelse med infrastrukturarbejder.

I forbindelse med planlægning og udførelse af infrastrukturarbejder skal Banedanmark og

Operatøren samarbejde med henblik på at få identificeret de kritiske faser af arbejdsperioden.

Disse faser skal behandles m.h.p. at få beskrevet:

• Hvad er årsagen til bekymringen?

• Hvilken indflydelse vil det få på trafikken, hvis bekymringen realiseres?

• Hvordan kan Operatøren og Banedanmark afhjælpe den givne situation, hvis den

skulle opstå? Her tænkes både på trafikafvikling, men også på håndtering af

passagerer der ”kommer i klemme”.

Beredskabsplanerne skal bl.a. beskrive behovet for ekstraordinær trafikinformation til

passagerer i forbindelse med sporarbejdet. Planerne skal tage højde for ønsker og behov hos

såvel de passagerer, som planlægger en rejse på den berørte strækning som for de

passagerer, der påvirkes af problemer med trafikafviklingen (i tog og på station)..

Planerne skal beskrive ressourcebehov til sikring af beredskab samt muligheden for at

indhente yderligere ressource indenfor kort tid.

4.3 Varsling af Operatøren ved risiko for overskridelse af tidsfrist.

Såfremt Banedanmark under gennemførelse af sporarbejder vurderer, at der er risiko for, at

de aftalte tidsfrister for arbejdets afslutning ikke kan overholdes skal Operatøren straks og

uden ugrundet ophold underrettes herom.

Aktive beslutninger om at overskride tidsfrister for arbejdets afslutning og deraf følgende

påvirkning af trafikafviklingen kan kun ske efter aftale med Operatøren.

4.4 Uopsættelige arbejder

Når Banedanmark på tidspunkter, hvor Operatøren har fået tildelt kanaler, skal udføre

arbejder, som på grund af deres karakter, herunder sikkerhedsmæssige forhold,

miljømæssige forhold m.v., er uopsættelige, skal Operatøren så tidligt som muligt have

skriftlig meddelelse om tidspunktet for sådanne arbejder. Der tages forbehold for ændringer,

som vil blive meddelt Operatøren hurtigst muligt.

4.5 Erstatningsbefordring

Erstatningsbefordring bestilles og betales af Operatøren.

§ 5. Materiel og bemanding

5.1. Materiel

Banedanmark udsteder en erklæring om overensstemmelse mellem infrastrukturen og det

pågældende rullende materiel.

Såfremt Operatøren selv eller ved tredjemand foretager ændringer i materiel, hvortil der er

udstedt overensstemmelseserklæring, skal Banedanmark have udstedt fornyet

overensstemmelseserklæring, før materiellet tages i brug.

Operatøren indestår for, at der til stadighed kun anvendes materiel, hvortil der af

Banedanmark er udstedt overensstemmelseserklæring og af Trafikstyrelsen er udstedt

ibrugtagningstilladelse. Operatøren har ansvaret for, at det rullende materiel vedligeholdes på

en sådan måde, at betingelserne for udstedelse af overensstemmelseserklæring til stadighed

opfyldes. Som godkendt materiel regnes materiel, der i henhold til de internationale

overenskomster RIV og RIC eller særlige aftaler overtages fra fremmede baner.


Operatøren skal indestå for, at eventuelle mobile ATC-anlæg er monteret med den til enhver

tid gyldige software.

Operatøren kan til udførelse af ydelserne efter denne kontrakt indgå aftale med andre

operatører om leje af godkendt rullende materiel.

5.2. Bemanding

Parterne indestår for, at der ved udførelsen af den af kontrakten omfattede virksomhed

anvendes medarbejdere, som har gennemgået de for bestridelse af de pågældende

funktioner nødvendige uddannelser, der skal godkendes af Trafikstyrelsen eller anden

administrativ myndighed.

§ 6. Samspil infrastruktur/materiel

Banedanmark og Operatøren er enige om en række krav af betydning for forholdet mellem

infrastruktur og materiel. Disse krav er opdelt således:

Banedanmarks forpligtelser:

Der er formuleret krav og forpligtelser for så vidt angår sporkvalitet, skinnernes

overfladeujævnhed, skinnehældning, referencelinier, perroner, ATC, køretråd,

hastighedsprofiler, ligesom der er formuleret krav til intern kvalitetssikring af sporkvalitet og

skinnernes overfladeujævnhed.

Operatørens forpligtelser:

Der er der formuleret krav og forpligtelser for vedligeholdelsestilstand af materiel (dynamisk

påvirkning af sporet, hjulflader, hjulprofiler, referencelinie, ATC og strømaftager). Derudover

er der vedtaget en opfølgningsprocedure ved brist i skinne- eller hjulkvaliteten.

Alle krav og forpligtelser, herunder opfølgningsprocedurer, er beskrevet i bilag 6 om

samspillet mellem infrastruktur og materiel.

§ 7. Miljø

7.1. Miljømæssige normer

Operatøren indestår for, at den af nærværende kontrakt omfattede jernbanevirksomhed

udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og bærer ansvaret for forureningseller

miljøskader, der kan henføres til den pågældende virksomhed.

Banedanmark indestår for, at leverancen af infrastrukturydelser omfattet af nærværende

kontrakt udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende miljømæssige normer.

7.2. Miljøvilkår og kanaltildeling

Miljøvilkårene og deres overholdelse har ikke betydning for, om Operatøren tildeles eller

fratages kanaler.

7.3. Afværgeforanstaltninger

Med det formål at genoprette driften kan Banedanmark uden afgivelse af påkrav til

Operatøren iværksætte afværgeforanstaltninger for Operatørens regning, hvor Operatøren er

skadevolder, og hvor iværksættelsen af afværgeforanstaltninger er uopsættelig.

Afværgeforanstaltninger finder blandt andet anvendelse ved uvarslede, uopsættelige

arbejder, herunder ballastrensning, fjernelse af forurenet jord etc. Operatøren skal straks

orienteres om en sådan iværksættelse af afværgeforanstaltninger. Såfremt Banedanmark

finder det ansvarligt, kan Operatøren efter aftale helt eller delvist overtage ansvaret for

udførelsen af disse foranstaltninger.


§ 8. Betaling af ydelser

8.1. Basisydelser

For basisydelser i henhold til § 2.2. skal Operatøren betale baneafgifter m.v. til Banedanmark

i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om satser for

baneafgifter og miljøtilskud til godstransport på jernbane.

8.2. Tillægsydelser

For tillægsydelser i henhold til § 2.1. skal Operatøren betale efter aftale.

8.3. Elektricitet og vand

Elektricitet til kørestrøm leveres af Banedanmark mod betaling. Elektricitet og vand til

klargøring kan efter aftale leveres af Banedanmark mod betaling.

8.4. Opgørelsesmetode

Banedanmark opgør baneafgifternes størrelse i henhold til den til enhver tid gældende

bekendtgørelse om baneafgifter og miljøtilskud til gods på jernbane.

Banedanmark fremsender faktura hver måned inden den 20.

Som bilag til den månedlige faktura vedlægger Banedanmark:

- Oversigt over den planlagte produktion.

- Oversigt over afvigelser fra den planlagte produktion.

- Evt. ændringer af kodeværdier, herunder karakteren af og tidspunktet for den enkelte

afvigelse.

Derudover har Operatøren adgang til løbende at få de bagvedliggende detaljerede

oplysninger, der ligger til grund for Banedanmarks beregninger.

Banedanmark leverer detaildata for den planlagte produktion én gang om måneden.

Herudover leverer Banedanmark detaildata for af- og tillysninger ligeledes én gang om

måneden som bilag til fakturaen for baneafgifter. Disse oplysninger kan leveres via e-mail

(ca. 10 stk. for en måned) eller samlet på cd-rom.

Betalingsbetingelser er 30 dage netto.

Fakturaadresse er Operatøren Trafikplanlægning og Miljø, Sølvgade 40, 1349 København K.

§ 9. Bod/bonus

Parterne indgår aftale om Bod/Bonussystem.

Principperne ved opgørelse af bod/bonus fremgår af Bilag 7.

Hændelser som Operatøren er ansvarlig for, som vil påvirke andre operatørers trafik i en

sådan grad, at Banedanmark skal betale bod til en anden operatør, kan Banedanmark

refunderet hos Operatøren. Refusionsbeløbet svarer til den del af omkostningen, som

Operatøren er ansvarlig for.

§ 10. Forsikring

Operatøren tegner lovpligtig ansvarsforsikring.

Banedanmark er omfattet af statens selvforsikringsordning.


§ 11. Erstatningsansvar

For person- og tingsskader, herunder afsavn for rullende materiel, som parterne måtte tilføje

hinanden, er parterne kun ansvarlige i det omfang, skaderne skyldes fejl eller uagtsomhed fra

den skadeforvoldende parts side, og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler.

I det indbyrdes forhold har ingen af parterne i intet tilfælde krav på erstatning for avancetab,

driftstab, udgifter til erstatningsbefordring eller andet indirekte tab, idet sådanne tab anses for

dækket af kontraktens bod-/ bonussystem.

Såfremt en af parterne ifalder ansvar for skader på tredjemand, har parten regres over for

den anden part i det omfang, denne ved fejl eller uagtsomhed har pådraget sig et medansvar

for skaden. F.s.v. angår operatørens ret til regres henvises til lov om jernbane § 16.

§ 12. Misligholdelse

Kontrakten kan med virkning for fremtiden ophæves i tilfælde af væsentlig misligholdelse.

Såfremt en af parterne ønsker at påberåbe sig misligholdelse, skal den forurettede part uden

ugrundet ophold gøre den anden part opmærksom på misligholdelsen.

Hvis den part som er i misligholdelse ikke inden for rimelig tid afhjælper det forhold som

begrunder misligholdelsen, kan den forurettede part ophæve kontrakten.

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelsesbeføjelser.

§ 13. Force Majeure

Hverken Banedanmark eller Operatøren skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig

over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens

kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning, ej

heller burde have undgået eller overvundet.

Den part, som ønsker at påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt

underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Parterne skal ved rimelige dispositioner søge begivenheden, skaden eller forsinkelsen hindret

eller mindsket, svarende til dansk rets almindelige tabsbegrænsningspligt.

§ 14. Samarbejde

14.1. Oplysninger og samarbejde

Med henblik på formidling af det fornødne samarbejde mellem Banedanmark og Operatøren

kan der nedsættes samarbejdsgrupper, hvortil hver af parterne udpeger kontaktpersoner.

Hver af parterne afgør selv, hvem der skal deltage i samarbejdsgrupperne.

Samarbejdsgrupperne afholder møder efter behov.

Begge parter forpligter sig til at orientere hinanden uden ugrundet ophold om forhold af

betydning for løsningen af opgaven i medfør af nærværende aftale med tilhørende bilag,

herunder oplysninger om forhold af betydning for sikkerhed, kvalitet samt for gennemførelse

af jernbanevirksomhed i nærværende kontrakt.

14.2. Adgang

Operatøren og Banedanmark skal endvidere give hinanden adgang til materiel, anlæg m.v.,

når det er påkrævet i forbindelse med parternes virksomhed. Al færdsel i sporet skal ske efter

de af Trafikstyrelsen godkendte regler.


14.3 Offentliggørelse

Ved en parts offentliggørelse af oplysninger og data, der er kommet til kundskab under

parternes samarbejde i forbindelse med nærværende kontrakt, tages fornødent hensyn til

kunde- og personaleforhold.

14.4. Fortrolighed

Parterne og deres ansatte er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som

måtte komme i deres besiddelse, om den anden parts kommercielle og tekniske forhold og

ekspertise, kundekreds, samarbejdspartnere, underleverandører etc.

Denne hemmeligholdelse påhviler også parterne efter kontraktens ophør uanset årsagen

hertil.

§ 15. Overdragelse

Operatøren kan ikke uden Banedanmarks skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og

forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand.

Operatøren er berettiget til at benytte underleverandører. En forudsætning herfor er, at

underleverandører har eller kan opnå de nødvendige godkendelser.

Operatøren har pligt til inden kapacitetstildeling finder sted at meddele Banedanmark i hvilket

omfang, der anvendes andre jernbanevirksomheder som underleverandører til kørsel af

operatørens trafik.

I tilfælde, hvor der indgås aftale med andre jernbanevirksomheder efter

kapacitetstildelingsfristens udløb, skal Operatøren godtgøre, f.eks. ved kopi af aftale, at der

ikke er tale om handel eller overdragelse af kapacitet.

I det omfang Operatøren anvender underleverandører, hæfter Operatøren for disse

underleverandører og disses ydelser, i relation til eventuelle krav fra Banedanmark, på

ganske samme måde som for sine egne forhold.

§ 16. Ikrafttræden og ophør

Nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2005 og udløber uden opsigelse den 31.

december 2005.

Hvis ny lovgivning eller bekendtgørelser gør det nødvendigt, er parterne forpligtet til at

genforhandle kontrakten på de berørte områder.

§ 17. Tvister

17.1 Forhandling og mægling

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse i

forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne søge denne løst via forhandlinger.

Såfremt der ikke herved opnås nogen løsning, skal parterne i fællesskab udpege en

uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til

tvistens løsning.

17.2 Voldgift

Hver af parterne er berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift i

det omfang tvisten falder uden for Jernbaneklagenævnets kompetence. Voldgiftsretten

sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden

skal opfylde betingelserne for at være dommer.


Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til

den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den

uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. Såfremt der ikke er flertal for et

resultat, er formandens stemme afgørende.

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være

motiveret, skal afsiges snarest muligt og om muligt inden et halvt år efter voldgiftsrettens

nedsættelse.

ooOOoo

Nærværende kontrakt er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf et eksemplar er udleveret til

Banedanmark og et eksemplar er udleveret til Operatøren.

Dato:

For Banedanmark:

Dato:

For Operatøren:

More magazines by this user
Similar magazines