Uryu møtrikspændere swinghammer - Flex1one

flex1one.dk

Uryu møtrikspændere swinghammer - Flex1one

BETJENINGSVEJLEDNING

FOR

URYU

MØTRIKSPÆNDERE

MED SWINGHAMMER

Model:

UW-140P UW-140PL UW-140PR UW-140PRL

UW-220P UW-220PL

UW-251P UW-251P

UW-381 UW-381L UW-381P UW-381PL

URYU SEISAKU, LTD.

2-11, 1 CHROME, FUKAEMINANI, HIGASHINARI, OSAKA, JAPAN

INDHOLD


1. Anvendelsesområde .................................................................... Side 3

2. Illustrationer ............................................................................... Side 3

3. Manual

Lufttryk, slangestørrelse & tilslutninger,

tør & ren luft, toppe, reverseringsinstruktion,

lufttilførsel, styrkeregulering, oplukkerhåndtag,

afgangsluft, smøring, kassering .................................................... Side 4

4. Tekniske data ............................................................................... Side 4-5

5. Sikkerhedsinstruktioner ............................................................. Side 6

2


ADVARSEL! Det kan være farligt at bruge

værktøjet, hvis medfølgende instruktioner ikke

følges.

Inden brug, installation, reparation eller udskiftning

af tilbehør skal disse instruktioner læses igennem og

forstås.

Anvendelsesområde:

Maskinen, der er med indbygget swinghammer , er beregnet til at spænde bolte med udskiftelige

kraftværktøj/toppe.

Illustrationer

A. Top

B. Aksel

C. Ophængsring

D. Skilt

E. Styrkeindstilling

F. Startknap

G. Reverseringsknap

H. Luftindgang

1. Lufttryk: Maskinen er konstrueret til et arbejdstryk på 6 bar. (87 psi).

2. Slangestørrelser & Tilslutninger:

3


Slangestørrelser:

Tilslutning

N.P.T.: Model

9,5mm eller større I.D. ¼” UW-140P UW-140PL UW-140PR UW-140PLR

12,7mm eller større I.D. 3/8” UW-220P UW-220PL UW-251P UW-251PL

12,7mm eller større I.D. ½” UW-381 UW-381L UW-381P UW-381PL

3. Ren & tør luft: Luftfilter og tågesmører bør anvendes, og bør ikke placeres mere end 3 meter fra

maskinen.

4. Toppe:

½” firkant til: UW-140P UW-140PL UW-140PR UW-140PLR

¾” firkant til: UW-220P UW-220PL

1” firkant til: UW-251P UW-251PL

UW-381 UW-381L UW-381P UW-381PL

5. Reversering: Stil reverseringsknappen på “R” for højrerotation (Right) eller “L” for

venstrerotation (Left).

6. Lufttilgang: Tilslut maskinen til lufttilførslen.

OBS! Inden maskinen tages i brug skal sikkerhedsinstruktionerne læses grundigt igennem.

7. Styrkeindstilling: Advarsel! Luftslangen skal frakobles før styrkeindstillingen foretages.

• Indbygget regulatorhjul med 4 styrkeindstillinger.

• Klik hjulet mod 4 for max. styrke

• Klik hjulet mod 1 for min. styrke.

8. Startknap: Med et fast greb om håndtaget startes værktøjet med et langsomt tryk på

startknappen.

9. Afgangsluft: Retningen på afgangsluften justeres ved at dreje på lyddæmperen, så dette ikke

generer øjne og ører. Drejelige lyddæmpere findes kun på model UW-140PR, UW-140PRL,

UW-381P og UW-381PL. Lyddæmperen kan drejes 360 0 .

10. Smøring:

• Luftmotoren: Smør motoren ved at dryppe en dråbe olie i luftindgangen før og efter

hver arbejdsgang, eller anvend en tågesmører, hvilket er at anbefale. (Anvend f.eks.

Mobil turbineolie #32, Shell turbineolie #32 og/eller olie af tilsvarende kvalitet).

• Kuglelejer: Smør kuglelejerne grundig med fest af en høj kvalitet, (f.eks. Shell Alvania

nr. 2, Mobilplex 2, og/eller tilsvarende) hver tredje måned og ved eftersyn af maskinen.

11. Kassering af maskinen: Maskinen er produceret af stål, støbejern, aluminium, plast, gummi og

olieprodukter. Sørg for at maskinen ikke forårsager forurening i miljøet ved en eventuel

kassering af maskinen.

12. Vedligeholdelse:

4


A) Regelmæssig kontrol af specielt hammer- og luftmotorsektionen anbefales udover eftersyn

hver tredje måned. Det bør dog efterses oftere hvis værktøjet bruges til større opgaver eller

kører dårligt. Udskift ødelagte eller slidte dele. Eftersyn og reparationer må kun udføres af

en autoriseret person.

B) Ved reparationer skal originale URYU reservedele anvendes.

C) Sørg for at skiltet på maskinen holdes i en sådan stand at maskinmodel og nummer tydeligt

fremgår heraf.

D) Vedligeholdelse og reparationsdokument bør føres over samtlige maskiner.

13. Tekniske data:

Bolt Max Total længde Vægt uden Lyd- Vibrat.-

Model Kapacitet omdr (ca.) top niveau niveau

mm inch RPM mm inch kg Lb dB(a) m/sec2

Standard Type:

UW-140P 12 1/2" 6.500 190 7 1/2 2,70 5,90 93 7,9

UW-140PR 12 1/2" 6.500 190 7 1/2 2,70 5,90 93 7,9

UW-140PL 12 1/2" 6.500 233 9 3/16 2,80 6,10 93 7,9

UW-140PRL 12 1/2" 6.500 233 9 3/16 2,80 6,10 93 7,9

UW-220P 19 3/4" 5.500 225 8 28/32 4,40 9,60 95 5,6

UW-220PL 19 3/4" 5.500 338 13 1/4 4,70 10,30 95 5,6

UW-251P 25 1" 5.500 275 10 53/64 8,00 17,60 95 5,6

UW-251PL 25 1" 5.500 394 15 33/64 8,80 19,40 95 5,6

UW-381 38 1 1/2" 4.700 355 13 9,50 20,90 100 11,1

UW-381L 38 1 1/2" 4.700 504 19 27/32 10,00 22,00 100 11,1

UW-381P 38 1 1/2" 4.700 276 10 7/8 9,50 20,90 99 7,3

UW-381PL 38 1 1/2 4.700 425 16 3/4 10,00 22,00 99 7,3

• Lydniveau er målt i overensstemmelse med CAGI-Pneurop code.

• Vibrationsniveau er målt i overensstemmelse med ISO 8662-7.

Luftforbrug ca.:

UW-140P UW-140PL UW-140PR UW-140PLR 0,7

m 3 /min

UW-220P UW-220PL 0,7

m 3 /min

UW-251P UW-251PL 0,8

m 3 /min

UW-381 UW-381L UW-381P UW-381PL 0,9

m 3 /min

25 ft3/min.

25 ft3/min.

28 ft3/min.

31,5 ft3/min.

1. Maskinens lufttryk må aldrig overstige det maksimale arbejdstryk, hvilket er 6,3 bar (90 psi).

5


2. Luftslangen skal altid tømmes for luft inden maskin kobles fra. Slangen skal fjernes fra maskinen

inden værktøjet skiftes.

3. Det skal være muligt at lukke for lufttilførslen til maskinen ved hvert arbejdssted.

4. Luftslangen skal blæses igennem inden den tilsluttes maskinen og der skal sidde en prop på

maskinens luftindgang når maskinen ikke bruges.

5. Slangekoblinger skal sidde ordentligt fast i maskinen og være ordentligt fastmonteret på slangen.

Hvis en slangekobling anvendes forkert eller er monteret forkert, kan slangen løsne sig og

forårsage skader ved “slangekast”. Luftslange og koblinger skal efterses og skiftes regelmæssigt

for at forhindre slidtage og skader.

6. Toppe der anvendes skal være af “Kraft”-typen. Toppe beregnet til håndkraftsarbejde kan gå i

stykker, hvilket kan resultere i alvorlige skader p.g.a. splinter fra toppen. Check toppe, låsepinde

og aksler regelmæssigt for at opdage slidtage og skader i tide. Slidte toppe mindsker kraften og

forårsager slidtage på akslen. Hvilket mindsker værktøjets levetid.

7. Låseanordningen for toppe - både låsepinde og o-ringe skal sættes ordentligt fast for at hindre

toppene i at løsne sig ved lave omdrejninger. Toppe som ikke sidder ordentligt fast kan løsne sig

og forårsage alvorlige skader. Anvend altid den låseanordning, som leverandøren anbefaler.

Anvend aldrig ståltråd, søm eller lignede som låseanordning til toppene.

8. Inden maskinen kobles til luftslangen skal sikkerhedstangenten fungere korrekt.

9. Brugere af trykluftdrevne skruetrækkere skal før ibrugtagning instrueres i korrekt brug.

A) Hold løst hængende tøj og langt hår borte fra roterende dele af maskinen under brug.

B) Anvend personligt sikkerhedsudstyr.

C) Luftslangen skal frakobles maskinen før service og udskiftning af toppe eller bits. Dette

forhindre maskinen i at starte, hvis man kommer til at aktivere tangenten/knappen.

D) Løft eller transporter aldrig værktøjet i slangen, men anvend i stedet en kæde eller wire hvis

maskinen anvendes i højder.

E) Høreværn skal anvendes, hvis lydniveauet på arbejdspladsen overstiger 85 dB(a).

10. Bruges maskinen sammen med en balanceblok eller lignede skal det checkes at maskinen er

ordentligt fastgjort.

11. Hvis lufttilførslen afbrydes skal starttangenten/knappen slippes tilbage til stop position.

12. Maskinen må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare.

13. Maskinen er ikke isoleret imod elektrisk strøm.

6

More magazines by this user
Similar magazines