Støj fra havneaktiviteter” - Danske Havne

danskehavne.dk

Støj fra havneaktiviteter” - Danske Havne

”Støj fra havneaktiviteter”

DanAkustik

Rådgivende Ingeniører FRI

Akustik • Støj • Vibrationer

v. Gerhard Schlicker

1

12-01-2006 Støj fra havneaktiviteter


Indledning

• Byerne gør deres indtog nær havneaktiviteter

2

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Indledning

• Øget behov for at kunne håndtere støjforhold

• Planlægningsværktøjer

• Støjmålinger

• Afgrænsning/begrænsning af støjen

• Hvad kan havnen selv gøre

3

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Disposition

1. Generel håndtering af støj fra

havneaktiviteter, herunder klager

2. Planlægning i forbindelse med

havneaktiviteter.

3. Støjmålinger og -beregninger

4

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Håndtering af støj fra havneaktiviteter

• Godkendelsespligtige (liste) virksomheder

• Alle øvrige aktiviteter

5

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Planlægning i forbindelse med

havneaktiviteter

• Region- kommune- og lokalplaner skal

forebygge miljøkonflikter

6

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Planlægning i forbindelse med

havneaktiviteter

• Eksempel på initiativ fra Agenda 21 udvalg

7

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Planlægning i forbindelse med

havneaktiviteter

• Eksempel på initiativ fra Agenda 21 udvalg

8

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Byomdannelsesområder

• Vejledning 3/2003

fra Miljøstyrelsen

• Ændring af planloven pr.

1. Juli 2003

9

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Byomdannelsesområder

• Muligt at udpege særlige områder

til byomdannelse, herunder til

støjfølsom anvendelse, selv om

de aktuelt er støjbelastede.

10

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Byomdannelsesområder

• Byomdannelsesområder er typisk

- ældre industriområder

- havneområder, eller lign.

11

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Byomdannelsesområder

• Det forudsættes, at det er afklaret

i lokalplanens redegørelse, hvordan

støjbelastningen kan reduceres

til de vejledende grænseværdier

indenfor en overgangsperiode.

• Perioden må ikke være væsentlig

længere end 8 år, regnet fra tidspunktet

for offentliggørelse af den

endelig vedtagne lokalplan

12

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Byomdannelsesområder

• For kontorer og serviceerhverv

kan det være rimeligt

at fastsætte støjgrænser

på 50 – 55 dB hele døgnet

13

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Byomdannelsesområder

• Eksempel fra Esbjerg – Dokken Projekt, Pedersen Gruppen

14

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Byomdannelsesområder

• Eksempel fra Esbjerg – Dokken Projekt, Pedersen Gruppen

15

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Byomdannelsesområder

• Eksempel fra Esbjerg –Dokken Projekt, Pedersen Gruppen

16

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – støj fra containerterminal

17

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – støjklage fra naboer

18

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – målinger hos klager

19

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – losning af containerskib

20

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – støjmodelberegninger

21

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – kildestyrkemålinger containertruck

22

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – kildestyrkemålinger losning

23

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – kildestyrkemålinger kølecontainere

24

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – støjmodelberegninger

25

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – støjdæmpning containertruck

26

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – impulslyd anhugning

27

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006


Støjmålinger- og beregninger

• Eksempel fra Århus Havn – Ny containerorientering

28

Støj fra havneaktiviteter

12-01-2006

More magazines by this user
Similar magazines