Vidensdeling øger din værdi - Kaastrup Andersen

kaastrupandersen.dk

Vidensdeling øger din værdi - Kaastrup Andersen

Vidensdeling øger din værdi

De faglige udfordringer udvikler sig konstant og stiller krav

til opdateret viden. Og på mange områder forældes vores

faglige kompetencer hurtigt.

Hvordan matcher vi viden og behov?

Subject: Vidensdeling øger din værdi

Målet med vidensdelingen er et bedre outcome af det samlede

projekt, hvad enten det så er i form af sparede ressourcer/tid

i projektet, eller større sikkerhed/bedre resultater.

Vidensstyring eller Knowledge management behandler organisationers

muligheder for at dele viden.

Modeller efterlyses

Men hvordan kan vi praktisere vidensudveksling, lokalt i en

større organisation? Medmindre den allerede er systematiseret

og tildelt ressourcer.

Kan vi finde håndterbare modeller, der ikke bliver et ressourcekrævende

projekt i sig selv?

Modeller hvor udgangspunktet er “Hands On” eller “Face to

Face”. Hvor den enkelte deltager får, eller giver en viden, der

giver bedre løsninger i projekterne.

Hvis det skal have værdi, skal det være nemt, hurtigt og interessant.

Forandringerne flyver stærkt og derfor bør vidensdeling

også gøre det.

“Forandringerne flyver stærkt

og derfor bør vidensdeling

også gøre det.”

information {enfåma'sjo´n} sb. -en, -er, -erne □ viden som

bringes videre til en eller flere personer = oplysning, underretning

◊ give grundig information om forholdene •

søge information • samle information til en artikel • nyttig

information • mangelende information • indhente informationer

• ifølge mine informationer skulle de være begyndt

nu ◊ informationsafdeling • informationsformidling • informationskilde

• informationspligt • informationssøgning ◊

desinformation • misinformation

Det er ikke intentionen, at den kollega der besidder viden

på et delområde, skal overtage denne del af projektet eller

ansvaret for det.

Formidling af viden - Face to Face

Det handler om, at få formidlet den viden vedkommende besidder

videre, sådan at den forplanter sig i organisationen.

Den der står med opgaven og vidensbehovet er også den

nærmeste til, at definere, hvilken viden der er relevant for det

konkrete projekt.

Hvis det lykkedes os, at komme op med modeller til, at matche

viden og behov? Hvordan formidler vi så konkret viden videre,

og hvem definerer hvilken viden der er behov for i den konkrete

situation.

Vi præsenterer en model til inspiration sidst i artiklen.

(se side 13)

Hands On

Det springende punkt for, at få gang i en udveksling af viden.

er en vedvarerende dialog. En dialog der på tværs af alle projekter,

forsøger at matche den viden der er, med de behov der

opstår.

Hvordan skaber vi en platform der muliggør denne dialog, som

en del af det løbende arbejde? Hvilke modeller til kommunikation

af behov og viden praktiseres ude i din virksomhed?

data {'da·ta} sb. -et, data, -ene

□ samling af oplysninger ◊ nye videnskabelige data · indhente

data

• (ebd) samling af oplysninger som kan gøres til genstand

for databehandling ◊ indlæse data i en database ◊ database

• databehandling • datacentral • datalære

Kan der findes en uformel og struktureret model til, at understøtte

vidensdeling?

Hvordan ville det se ud hvis vi kopierede uddannelsesstedernes

fredagsbar, til en vidensdelingsbar på jobbet?

Andre ideer?

Øger dine kollegers viden din værdi?

Hvordan trækker vi på deres kompetencer? Kollegaerne er jo

travlt optagede og fuldt bookede med deres egne projekter.

Det er korrekt, men vidensdelingen er et kredsløb, hvor du modtager

viden, der har en positivt indflydelse på dit projekt. Næste

gang er det din viden, der er behov for i et andet projekt.

Fortsættes >>>

“Hvilke modeller til kommunikation af

behov og viden praktiseres ude i din

virksomhed?”

10 11


Fortsat >>> Vidensdeling

“...men også gennemgår projektet

som en række af forskellige

kompetencebehov.”

Hvordan finder du viden blandt dine kollegaer

Subject: Vidensdeling øger din værdi

Vi afholder uge- og månedsmøder krydret med diverse koordinerings-,

evaluerings- og opsamlingsmøder. Men hvordan

styrker vi konkret disse møder i forhold til udveksling af viden?

Er der et fast punkt der hedder “Behov for videns- og erfaringsudveksling”?

Når vi præsenterer status på et projekt, hvordan ser det så ud,

hvis vi samtidig gennemgår projektet som en række af forskellige

kompetencebehov.

Hvilke kollegaer sidder inde med kompetencer der kan trækkes

på?

Hvem sidder inde med viden?

• Nyuddannede medarbejdere, hvad bibringer de af ny

viden og modeller

• Nyansatte erfarne medarbejdere, kompetencer opsamlet

i tidligere jobs

• Medarbejdere opsamler viden fra forskellige projekter

• Faglige spidskompetencer

• Generelle projektledelseskompetencer

Hvem har behov for viden?

• Om hvad

• Hvornår

• I hvilken form

• Sidder kollegaer inde med kompetencer, du ikke har kendskab

til, og derfor ikke er bevidst om

Denne artikel er et oplæg til vidensudveksling i “Bane17” gruppen

på Linkedin. En efterlysning af ideer og indlæg om vidensdeling,

der kan inspirere ude I virksomhederne.

Så fat tasterne og del dine tanker med andre, eller giv respons

på et indlæg.

Det er vidensdeling, og det starter ved dit tastatur…

Den konkrete formidling - en model til inspiration

Subject: Vidensdeling øger din værdi

Med inspiration fra DUF og bogen “Systemisk ledelse - Den

refleksive praktiker”, er her et oplæg til den konkrete formidling.

Metoden tager udgangspunkt i, at det er modtageren af

viden, der afgør hvilken viden, der er relevant at formidle.

Derfor er det også modtageren af viden der styrer forløbet, og

ikke den der besidder viden på området. Processen kan deles

op i en indledende afklaring af rammerne, og en udvekslingproces

i fire dele.

Afklaring af rammer: Den overordnede afklaring af rammerne

indeholder aftale om tid/varighed, forventninger og målet

med mødet.

Hvilken viden er tilgængelig: Den der besidder viden på området,

fortæller kort om hvilken viden han har om emnet, og de

erfaringer han har indenfor området. Ideen er, at give den der

har behov for viden, et klarere billede af, hvilken viden der kan

tappes af.

Spørgsmål fra vidensbehov: Derefter er det personen med vidensbehov

der spørger ind til den viden der er tilgængelig.

Udgangspunktet er, at det giver en højere grad af relevans for

modtageren, da denne selv vælger hvilken del af den præsenterede

viden, der er brug for i løsningen af den kommende

opgave.

Spørgsmål fra vidensbesidder: I næste del af processen er det

personen der besidder viden, der stiller spørgsmål. Det overordnede

mål er, at få modtageren af viden til, at reflektere over

det der er formidlet.

Når modtageren af viden forholder sig aktivt til den formidlede

viden og formulerer den, gøres den mere konkret og lettere at

huske.

Ideer og input: Sidste led i processen er ideer og input fra den

der besidder viden, modtageren reflekterer over om disse er

brugbare.

viden {'vi·den} sb. -en,

□ alt hvad en person eller gruppe ved om et bestemt emne

= KUNDSKAB, LÆRDOM, INDSIGT, KENDSKAB ◊ hun har stor

viden på det område • eleverne prøves både i faglig og almen

viden • viden er magt • ◊ viden(s)bank • viden(s)deling

• viden(s)område ◊ • almenviden > • forhåndsviden

• paratviden • specialviden

visdom {'vi·s '

dom’} sb. -men

□ (om person) en dyb indsigt i centrale ting i tilværelsen =

INDSIGT, KLOGSKAB ◊ Gud havde i sin uransagelige visdom

skabt manden og kvinden for hinanden · jeg vil hellere respektere

en mand for hans visdom end for hans muskler ◊

visdomsord ◊ livsvisdom

12 13

More magazines by this user
Similar magazines